Suster Annmarie Sanders

Leierskonferensie vir godsdienstige vroue

LEIERSKONFERENSIE VAN VROUE GODSDIENSTE TYDLYN

 1950: Pous Pius XII het die Eerste Algemene Kongres van die State van Perfeksie byeengeroep en Rome se superieure-generaal van godsdienstige ordes regoor die wêreld geroep.

1952 (Augustus): Die hoofde van mans- en vrouegodsdienstige organisasies het op die National Congress of Religious van die VSA vergader.

1956 (April): Die Vatikaan se Kongregasie vir Godsdienstige het Amerikaanse susters gevra om 'n nasionale konferensie te stig.

1956 (24 November): Die konferensie van Major Superiors of Women (CMSW) is van stapel gestuur.

1961: Die Tweede Nasionale Kongres vir Godsdienstige in die Verenigde State het die leiers van mans en vroue se godsdienstige gemeenskappe byeengeroep aan die Universiteit van Notre Dame in Indiana.

1962–1965: Die Tweede Vatikaanse Raad van wêreldwye biskoppe het in Rome vergader.

1963: CMSW vestig sy hoofkwartier in Washington, DC

1964: Die eerste CMSW nasionale konferensie het lede vir die eerste keer op een plek saamgevoeg met 'n program wat 'n formele sakevergadering ingesluit het.

1965: 'n Nasionale byeenkoms van CMSW was die begin van die jaarvergaderings.

1967: Die nasionale vergadering van die CMSW het gefokus op die resultate van 'n CMSW-geborgde "Sisters 'Survey of 1967" van aktiewe vrouegodsdienstiges in die Verenigde State deur sosioloog suster Marie Augusta Neal, SNDdeN.

1970: CMSW herstruktureer sy nasionale organisasie, vervang ses oorspronklike streke met vyftien en gee alle lede vir die eerste keer die reg om vir nasionale offisiere te stem.

1971: Die nasionale vergadering van CMSW, wat in Atlanta vergader, het nuwe verordeninge aangeneem en die naam van die organisasie verander na Leadership Conference of Women Religious (LCWR).

1971: The Consortium Perfectae Caritatis, 'n splintergroep van CMSW-lede, is bekommerd dat LCWR afwyk van die outentieke kerkonderrig oor die godsdienstige lewe.

1973: Nasionale LCWR-lidmaatskap het 648 lede uit 370 godsdienstige gemeenskappe getel.

1977: Die LCWR-kantoor het nie-regeringsstatus by die Verenigde Nasies verleen.

1977: Suster Marjorie Keenan, RSHM, van die LCWR-personeel, is aangestel in die Vredes- en Geregtigheidskommissie van die Vatikaan.

1978 (16 Oktober): Karol Józef Wojtyła word pous Johannes Paulus II.

1979 (7 Oktober): LCWR-president, suster Theresa Kane, RSM, daag Pous Johannes Paulus II uit om al die bedieninge van die Rooms-Katolieke Kerk vir vroue te open tydens 'n mis by die National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, DC

1982: Permanente nasionale LCWR-kantoor geskep met die aankoop van eiendom in Silver Spring, Maryland.

1984: Suster Bette Moslander, CSJ, word aangestel as die amptelike skakel van die LCWR met die kommissie en word die eerste vrou wat die Nasionale Raad van Katolieke Biskoppe (NCCB) toespreek.

1984 (7 Oktober): A New York Times advertensie wat verklaar dat 'n verskeidenheid van menings rakende aborsie bestaan ​​onder toegewyde katolieke 'is onderteken deur sewe-en-negentig katolieke, waaronder vier en twintig susters. Vervolgens het die LCWR hulpbronne aan die Susters verskaf terwyl hulle die Vatikaan se druk aangespreek het om die verklaring te herroep.

1988: Twee susters van Notre Dame wat die New York Times verklaring, het Barbara Ferraro en Pat Hussey, hul godsdienstige bestel vrywillig verlaat.

1990: LCWR het 'n memorandum van verstandhouding goedgekeur oor samewerking met die Conference of Major Superiors of Men.

1992: LCWR gepubliseer Threads for the Loom: LCWR Beplanning en Bedieningstudies, 'n samestelling van die omvattende bedieningsopname wat deur sosioloog suster Anne Munley, IHM, gedoen is.

1994 (24 Mei): Pous Johannes Paulus II publiseer 'n apostoliese brief met die titel Ordinatio sacerdotalis, wat verklaar dat vroue nie as priesters georden kan word nie.

1995 (28 Oktober): Kardinaal Joseph Ratzinger, prefek van die Gemeente vir die Geloofsleer (CDF), het 'n Responsum ad propositum dubium (in antwoord op die twyfel wat geopper is) ter ondersteuning van Ordinatio sacerdotalis.

1996: LCWR gepubliseer 'N Tuiste skep: maatstawwe vir rolle in die kerk se leierskap vir vroue, die resultaat van 'n studie van twee jaar.

1998: 'n LCWR-taakgroep vir vroue het begin met 'n studie van nie-geordende persone in belangrike leiersposisies in die Rooms-Katolieke Kerk.

1998 (18 Mei): Pous Johannes Paulus II het nog 'n apostoliese brief uitgereik, Ad tuendam fidam, wat in werklikheid verklaar dat enigiemand wat die verbod op die ordening van vroue van die hand wys, nie meer Katoliek was nie.

2001: LCWR gepubliseer Vroue en jurisdiksie: 'n werklike ontvouing, 'n studie wat ondersoek instel na hoe vroue in die Katolieke Kerk se leierskaprolle deelneem aan besluitneming.

2002: LCWR gepubliseer Draers van die verhaal: 'n leierskapskonferensie van vroulike godsdiensstudie, deur suster Anne Munley, IHM.

2005: LCWR en die Sentrum vir Toegepaste Navorsing in die Apostolaat aan die Georgetown Universiteit het 'n studie gedoen om te bepaal in watter mate godsdiensinstitute vir vroue beleid, prosedures en praktyke ingestel het om seksuele misbruik deur lede te voorkom en om aantygings aan te spreek.

2005 (19 April): Joseph A. Ratzinger word pous Benedictus XVI.

2009–2014: The Vatican's Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life het 'n apostoliese besoek gedoen waarin hulle ondersoek ingestel het na alle ordes van vroulike godsdienstiges in die Verenigde State.

2009 (Maart): LCWR het 'n brief ontvang van kardinaal William Levada, prefek van die Vatikaan se CDF, waarin hy besluit om 'n leerstellige evaluering van die aktiwiteite en inisiatiewe van LCWR uit te voer. Die Amerikaanse biskop Leonard Blair het namens CDF met die beoordeling begin.

2009: Amerikaanse biskop Leonard Blair het die beoordeling van LCWR namens CDF begin.

2009 (19 Mei): Die LCWR-reisuitstalling, Vroue en gees: Katolieke susters in Amerika, geopen in die Cincinnati Museum Centre en vir die volgende drie jaar na agt ander plekke regoor die land gereis.

2009 (22 September): Die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het eenparig 'n resolusie goedgekeur ter ere van die historiese bydraes van godsdienstige Katolieke vroue.

2010 (April): Die LCWR-beamptes het CDF-amptenare tydens hul jaarlikse besoek aan Rome ontmoet en die kommer van die kantoor oor die LCWR verder bespreek.

2011 (12 Januarie): Al die dokumentasie wat vir die leerstellige assessering ontwikkel is, is deur LCWR aan die CDF voorgelê.

2012 (12 April): Kardinaal William Levada van die CDF het 'n verklaring aan LCWR-beamptes oorhandig waarin 'n mandaat tot hervorming van die LCWR gevra word. Die hervorming sou oor vyf jaar plaasvind en sou onder toesig wees van aartsbiskop J. Peter Sartain, bygestaan ​​deur biskoppe Thomas Paprocki en Leonard Blair.

2013 (13 Maart): Jorge Mario Bergoglio, SJ het pous Franciskus geword.

2014 (Desember): LCWR-president, suster Sharon Holland, IHM, ontvang die verslag van die apostoliese besoek aan die bevele van Amerikaanse vrouegodsdienstiges en neem deel aan 'n perskonferensie in Rome waar die resultate van die studie gedeel word.

2015 (16 April): CDF- en LCWR-amptenare het by die CDF-kantore in Rome vergader om die mandaat af te handel. Pous Franciskus het 'n private vergadering van byna 'n uur met die LCWR-amptenare gehou nadat die mandaat afgehandel is.

2015 (15 Mei): Op 15 Mei het LCWR sy eie verklaring uitgereik oor die assesseringservaring.

2018: LCWR het 'n nuwe bestuursmodel begin.

2018: LCWR gepubliseer Hoe ook al verlang die nag: betekenis maak in 'n tyd van krisis, waarin die lesse geleer is wat uit die assesserings- en dialoogproses geleer is.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die Leadership Conference of Women Religious (LCWR) is 'n lidmaatskap organisasie vir leiers van bevele van Katolieke Susters in die Verenigde State (LCWR webwerf 2019). [Beeld regs] Vanaf 2019 het LCWR 1,315 lede gehad wat dien as leiers van 307 godsdiensinstitute, waarvan die lede ongeveer 36,000 is. (Die terme 'godsdienstige orde', 'godsdienstige gemeente' en 'godsdiensinstituut' word dikwels deurmekaar gebruik. Die term 'gemeenskap', hoewel dit soms in die plek van 'gemeente' gebruik word, verwys gewoonlik na die klein groeperinge waarin die lede van die Die lede van vrouegodsdienstige gemeentes word 'susters' of 'vrouegodsdienstig' genoem. 'Die term' nonne ', hoewel dit gereeld gebruik word, is tegnies slegs van toepassing op lede van kontemplatiewe ordes.) Die godsdiensinstitute wat in LCWR verteenwoordig word, is apostoliese gemeentes, wat beteken dat hul lede besig is met bedienings wat hulle by die samelewing betrek. Die lede neem geloftes van kuisheid, armoede en gehoorsaamheid af.

Die doel van LCWR is om 'n ontwikkelende begrip en uitlewing van godsdienstige lewe te bevorder deur:

om sy lede persoonlik en gemeenskaplik te help om hul diens van leierskap meer gesamentlik uit te voer om die missie van Christus in die hedendaagse wêreld verder uit te voer;

die bevordering van dialoog en samewerking tussen godsdienstige gemeentes binne die kerk en in die groter samelewing;

die ontwikkeling van modelle vir die inisiëring en versterking van verhoudings met groepe wat oor die behoefte van die samelewing te make het, en sodoende die potensiaal van die konferensie om verandering te bewerkstellig maksimaal benut (LCWR Mission Statement [2019])

Die wortels van die LCWR het in 1950 ontstaan ​​toe pous Pius XII (p. 1939–1958) 'n internasionale byeenkoms van die hoofde van godsdienstige ordes byeengeroep en hulle vertel het dat hul georganiseerde samewerking hulle 'n kragtige instrument vir die transformasie van die samelewing kon maak. Die Susters moes egter eers seker wees dat hulle toepaslik opgelei is vir die werke wat hulle doen.

Die eerste Nasionale Kongres vir Godsdienstige in die VSA (bestaande uit mans- en damesinstitute) is in Augustus 1952 gehou. Op daardie vergadering het dominee Arcadio Larraona Saralegui, CMF, sekretaris van die Congregation for Religious, verwys na 'n 'beweging' wat verandering benodig : “Ons moet in ons tyd leef en volgens die behoeftes van ons tyd” (LCWR 2005). Moeder Gerald Barry, OP, was voorsitter van 'n nasionale komitee van susters om die vroueafdeling van die Kongres te beplan. In September 1952 het Larraona Saralegui weer die aanwesige vroue gevra wat die stigters van hul gemeenskappe sou doen as hulle met die wêreld se behoeftes gekonfronteer word (LCWR 2005).

Vier jaar later het die Amerikaanse susterskomitee van die Vatikaan se Kongregasie vir Godsdiens 'n vergadering gereël van algemene en provinsiale meerdere van pontifiese gemeentes van susters wat direk verantwoordelik was vir die pous. Deelnemers het die vorming van 'n nasionale konferensie tydens die November 1956-vergadering in Chicago bespreek. Met eenparige stemming is die Conference of Major Superiors of Women (CMSW) van stapel gestuur. Die CMSW het gesê dat sy missie was om:

bevorder die geestelike welsyn van die godsdienstiges in die VSA;

versekering van toenemende effektiwiteit in hul apostolaat [diens aan lede van die samelewing];

bevorder nouer broederlike samewerking met alle godsdienstiges van die Verenigde State, die hiërargie, die geestelikes en die Katolieke verenigings (LCWR 2005).

Die historiese evolusie van LCWR gedurende die volgende dekades is goed gedokumenteer in die boek, Die Transformasie van Amerikaanse Katolieke susters (1992), [Beeld regs] geskryf deur suster Lora Ann Quiñonez, CDP, en suster Mary Daniel Turner, SNDdeN. Die outeurs, albei voormalige uitvoerende direkteure van LCWR, bespreek die radikale transformasie van die lewe vir Katolieke Susters in die Verenigde State tussen 1960 en 1980.

In 1960 het die CMSW sy eerste streekvergadering gehou met die tema “Revitalizing Religious Life for the Individual and the Community through Combating the Effects of Naturalism, Mack of Mortification, and Excessive Activity.” Die CMSW het staande komitees saamgestel oor die onderwerpe van Latyns-Amerika, Kategese, Gesondheid en Finansies, en het suster Florence Wolff, SL, die eerste nasionale koördineerder genoem. Die Tweede Nasionale Kongres vir Godsdienstige in die Verenigde State het in 1961 meerderes van mans- en vrouegodsdienstige gemeenskappe byeengeroep aan die Universiteit van Notre Dame.. Aartsbiskop Agostino Casaroli het Amerikaanse gemeenskappe gevra om tien persent van hul personeel gedurende die volgende dekade aan Latyns-Amerika te verbind (LCWR 2005).

Die Tweede Vatikaanse Raad was 'n groot impuls vir hierdie verbintenis tot Latyns-Amerika. Hierdie konklaaf van Katolieke biskoppe van regoor die wêreld, wat in 1958 deur pous Johannes XXIII (bl. 1963–1962) byeengeroep is, het eeue van Katolieke leerstellings en tradisies hersien en bygewerk. Die raad is deur meer as 2,000 1962 biskoppe bygewoon en is tussen 1965 en XNUMX in vier sitting gehou. [Beeld aan die regterkant] Die kulturele veranderinge in die nasleep van die Tweede Wêreldoorlog het daartoe gelei dat die Kerk dit oorweeg om sommige van sy praktyke te moderniseer sodat dit beter met die hedendaagse samelewing kon skakel. Sommige veranderinge het ingesluit dat Katolieke saam met Christene van ander denominasies kon bid, vriendskap aanmoedig met persone van nie-Christelike gelowe en die gebruik van landstale behalwe Latyn tydens die mis.

Op die eerste nasionale (eerder as streeks) vergadering van die CMSW in 1964 het die nasionale voorsitter, suster Consolatrice Wright, BVM, die sustersgemeenskappe uitgedaag om na die “ewige nou” van die Heilige Gees te luister. Suster Mary Luke Tobin, SL (1908-2006), volg suster Consolatrice op as nasionale voorsitter, terwyl suster Rose Emmanuella Brennan, SNJM, die eerste voltydse uitvoerende direkteur van die CMSW word. Die Nasionale Uitvoerende Komitee van CMSW het suster Mary Luke Tobin na Rome gestuur om die sale van die derde sitting van die Tweede Vatikaanse raad te spook. wat sy kon leer (Reher 2004). [Afbeelding regs] Op pad na Rome is sy deur die Vatikaan genooi as een van die 23 vroulike ouditeure by Vatikaan II. Nege van die ouditeure was Katolieke susters (LCWR 2005).

Die biskoppe in Vatikaan II daag vroue en mans godsdienstig uit om terug te keer na hul Bybelse wortels en die verhale van die stigters van hul bevele en om te doen wat die stigters sou doen in die lig van die huidige behoeftes rondom hulle. Hulle is aangemoedig om 'n groter mate van betrokkenheid by die moderne wêreld te ontwikkel. Susters het studies in teologie en Bybelwetenskap onderneem, nuwe bedienings begin en in baie gevalle hul klere gemoderniseer en hul tradisionele kleredrag, bekend as 'gewoontes', opgegee. Die Tweede Vatikaanse Raad het ook gevra dat die grondwette van elke orde hersien word. Hierdie dokumente bied fokus, leiding en inspirasie vir elke godsdienstige gemeenskap, en die meeste van die hersiene grondwette bied 'n meer demokratiese en samewerkende styl van regering (Neal 1996).

Baie susters het op die oomblik hul tradisionele ministeries van onderrig en verpleegkunde verlaat om te dien in die plekke waar die grootste nood was, soos om saam met die armes en die regte te werk, of in bedieninge vir sosiale geregtigheid. Hierdie bedieningsveranderings kom ooreen met geleidelike veranderinge in die lewe en spiritualiteit van Katolieke godsdienstige vroue, sowel as in hul begrip van die aard van die godsdienstige lewe en die doel daarvan (Neal 1991/1992; Neal 1996).

Op die nasionale vergadering van CMSW in 1965 (met die tema “Susters en die Raad”) het die Nasionale Uitvoerende Komitee die Canon Law Committee ingestel sodat Amerikaanse vrouegodsdienstiges 'n stem gehad het in die hersiening van die kerkwet. Die eerste van vele vergaderingbesluite is op die nasionale vergadering aanvaar. Dit was die begin van die jaarlikse byeenkomste van CMSW-lede. In 1967 het die nasionale vergadering gefokus op die resultate van 'n CMSW-geborgde opname onder aktiewe vrouelowiges in die Verenigde State. Die studie, genaamd "The Sisters 'Survey" (Neal 1967; Ulbrich 2017), is uitgevoer deur sosioloog suster Marie Augusta Neal, SNDdeN, [Afbeelding regs] en is ontwerp om harde data aan individuele gemeenskappe te verskaf oor hul lede se bereidheid om vat die mandaat vir vernuwing van Vatikaan II aan.

Die "Voorgestelde norme vir oorweging in die hersiening van die wet op die Canon-wetgewing" wat in 1968 deur CMSW aan die kardinale van die Pontifical Commission for the Revision of the Code of Canon Law voorgelê is, het 'n formele meganisme geskep vir gereelde kontak met Amerikaanse biskoppe deur CMSW 'n skakelkomitee. In 'n daaropvolgende vraelys is aangedui dat 89 persent van die CMSW-lede gerapporteer het dat hierdie dokument 'n positiewe invloed op vernuwing in hul gemeenskappe gehad het. Die volgende jaar het CMSW 'n studie van sy eie doeleindes en dienste begin. Dit is in 1970 gevolg deur 'n groot herstrukturering van die organisasie, waarin die oorspronklike ses streke vervang is met die huidige vyftien. Alle lede van CMSW sal algemene stemreg geniet en vir die eerste keer vir nasionale beamptes kan stem. Ten slotte is die konsep van 'n drie-fase-presidentskap deur CMSW vasgestel, wat steeds in LCWR gebruik word. In hierdie model word 'n LCWR-lid tot die presidentskap verkies tydens die jaarlikse LCWR-vergadering. Sy dien een jaar as verkose president, die tweede jaar as president en die derde as voormalige president. Die presidentskap (verkose president, president en voormalige president) werk saam.

'N Belangrike keerpunt in die lewe van CMSW was die skepping van die Leadership Conference of Women Religious (LCWR) in 1971. Die nasionale vergadering van CMSW het in Atlanta nuwe verordeninge aangeneem en die naam van die organisasie verander. Die herorganisasie het 'n aantal addisionele veranderinge meegebring. Die belangrikste was miskien die klem op sosiale geregtigheidskwessies, wat sentraal in die LCWR-agenda geplaas is (Weaver 2006: 205). Die groep het ook 'n programkomitee gevorm wat verantwoordelik was vir die voorbereiding van seminare voor die vergadering. Die nuwe organisasie het ook ingestem om sake te meng vergaderings met groot groep- en werksessies om 'n verskeidenheid kwessies te bespreek en 'n verskeidenheid kwessies en bekommernisse te bespreek. Suster Angelita Myerscough, ASC, [suster Myerscough aan die regterkant in die towenaar aan die regterkant] het die eerste LCWR-president geword, wat 1971–1972 gedien het. Haar opmerkings tydens die nasionale vergadering het die gees van Vatikaan II en die gees van die vroulike godsdienstiges aangevang met hierdie nuwe onderneming:

As ons vergader op 'n oomblik wanneer ons volk, ons wêreld en ons kerk ''n onsekere toekoms tegemoet gaan (Apostoliese brief van Paulus VI oor die geleentheid van die tagtigste herdenking van Rerum Novarum), het ons 'n spesiale geleentheid om te getuig vir die liefdadigheid wat wedersydse vertroue kweek, die liefdadigheid wat vrees uitdryf, die liefde wat die bron van vreugde is wat ons ervaar wanneer ons in die Christelike hoop voel dat ons die toekoms met vertroue kan aandurf (Myerscough 1972).

'N Versplinterde groep CMSW-lede het in 1971 vergader in reaksie op die veranderinge wat tydens die konferensie plaasgevind het. Met die naam Consortium Perfectae Caritatis, het die groep hulle bekommerd gemaak dat die pasgenoemde LCWR afwyk van wat volgens hulle outentieke kerkleerstellings oor die wesenlike van die godsdienstige lewe is. Die groep het steeds vergader en in 1992 aanvaar die Vatikaan hul versoekskrif om 'n nuwe vereniging te stig, die Raad van Major Superiors of Women Religious.

Teen 1973 was die nasionale LCWR-lidmaatskap 648 lede van 370 godsdiensgemeenskappe. Daar was 241 algemene meerderes, 267 provinsiale meerderes en 140 ander (streekshoofde, lede van uitvoerende komitees, ensovoorts) (LCWR 2005). Die LCWR-nasionale vergadering het binne twee jaar gereageer op die behoeftes van migrante, die ontheemde mense in die noordooste van Pennsylvania, diegene wat in Bangladesj gely het, en ander in minderbevoorregte lande. Die Amerikaanse Katolieke Sendingraad, die National Sister Formation Conference, die National Sister Vocation Konferensie en NETWERK Lobby vir sosiale geregtigheid (geïnspireer deur Katolieke susters) het ook voordeel getrek uit die ondersteuning van LCWR-lede. Tog het LCWR-president Margaret Brennan, IHM (1972–1973) [Image right] potensiële gevare gesien om legitimators van die samelewing se waardes te word:

Die waardes wat ons besit en die geloof wat ons verwoord, vereis sterk ondersteunende gemeenskappe en 'n mate van afsonderlikheid van die dominante kultuur as ons lewe en missie teentekens moet wees van die samelewing se konsumptiewe styl, sy mag om te vervreem en te vernietig. Kan ons as konferensie maniere ontdek om mekaar te ondersteun deur alternatiewe te bied vir die heersende sedes van die samelewing? (Brennan 1973).

LCWR het op streeksvlak voortgegaan en klem gelê op evangelisasie, die Bybelse manier van geregtigheid en die geloofsdimensie van vroulikheid. In 1974 word kommunikasiesentrums gestig; die deelname aan nasionale konsultasies oor die kategesegids; deelname aan werksessies geborg deur die LCWR Global Ministry-komitee; dae van terugtog; interkerklike vernuwingservarings; optrede met verwysing na die ontheemdes van Suidoos-Asië; hulp verleen aan die programmering van die 41ste Internasionale Eucharistiese Kongres in Philadelphia; en pogings om uit te spreek wanneer menseregte geskend word. Twee jaar later het LCWR met 'n doelwitproses begin om prioriteite in die programmering en toewysing van hulpbronne te verduidelik. Die gevolglike doelwitte was: om 'n hedendaagse teologie van die godsdienstige lewe te verwoord; om op te lei vir geregtigheid; om gebed, studie en aksie oor vrouekwessies aan te moedig; en om so goed moontlik met ander saam te werk. Die LCWR-kantoor het in 1977 nie-regeringsstatus by die Verenigde Nasies gekry, wat die perspektief van vroue wat godsdienstig is, na kwessies van ontwapening, vroue en menseregte bring deur die gebruik om gesertifiseerde organisasies toe te laat om aan internasionale komitees deel te neem. In dieselfde jaar is suster Marjorie Keenan, RSHM, van die LCWR-personeel, aangestel in die Vredes- en Geregtigheidskommissie van die Vatikaan, die eerste keer dat 'n godsdienstige Amerikaanse vrou in hierdie kommissie aangewys is (LCWR 2005).

LCWR-president Joan Keleher Doyle, BVM (1978–1979), [Image right] het die prestasies van die organisasie in 'n konferensieverslag in 1978 opgesom. Dit het programme ingesluit om die persepsie van en oor vroue te transformeer.

Ons het die erkenning van seksisme as vernietigend vir beide vroue en mans bevorder. As ons besluit om voort te gaan om aan hierdie doelwit te werk, vanuit die posisie van ons verhoogde bewussyn, moet ons bepaal watter opsies die beelde, strukture en maniere om die konsonant met God se heerskappy effektief te verseker die beste sal verseker (Doyle 1979).

Op 7 Oktober 1979 by die Heiligdom van die Onbevlekte Ontvangenis in Washington,  DC, tydens 'n seremonie waar hy pous Johannes Paulus II (bl. 1978-2005) by sy eerste besoek aan die Verenigde State verwelkom het, het president LCWR, suster Theresa Kane, RSM (1979–1980), [Beeld regs] 'n publiek gemaak verklaring waarin pous Johannes Paulus II gevra word om al die bedieninge van die Katolieke Kerk vir vroue te open. In haar welkom by die pous het sy gesê:

Terwyl ek hierdie bevoorregte oomblik met u deel, u heiligheid, versoek ek u om op te let na die intense lyding en pyn wat deel uitmaak van die lewe van baie vroue in hierdie Verenigde State. Ek doen 'n beroep op u om met deernis te luister en die oproep te hoor van vroue wat die helfte van die mensdom uitmaak. As vroue het ons die kragtige boodskappe van ons Kerk gehoor wat die waardigheid en eerbied vir alle persone aanspreek. As vroue het ons oor hierdie woorde nagedink. Ons nadenke lei ons om te verklaar dat die Kerk in sy stryd om getrou te wees aan sy oproep tot eerbied en waardigheid vir alle persone, moet reageer deur die moontlikheid te bied dat vroue as persone opgeneem kan word in alle bedieninge van ons Kerk. Ek doen 'n beroep op u, u heiligheid, om oop te wees vir die stemme wat kom van die vroue van hierdie land en daarop reageer wat graag in en deur die kerk as lidmate wil dien (Kane 1979).

Byna twee dekades nadat die CMSW sy hoofkwartier in Washington, DC gevestig het, het die LCWR-kantoor in 1982 'n permanente tuiste gevind met die aankoop van 'n eiendom in Silver Spring, Maryland. Danksy lenings sonder rente en geskenke van lede, kon LCWR die 8808 Cameron Street-kantoor verseker wat hy met die Conference of Major Superiors of Men (CMSM) gedeel het. Terselfdertyd is die vooruitsig van ouer lede en kwynende finansiële hulpbronne om hulle te ondersteun, het nuwe uitdagings opgelewer. “Ons is op die grens van groot nood, en wil graag ons lot vervul om dienaars te wees, aangesien ander dalk lewe het,” het LCWR-president Bette Moslander, CSJ (1981–1982), [Beeld regs] verklaar. 'Ons is baie minder as wat die take vereis, maar genoeg om te begin. Die verkenning na profesie vereis nie groot getalle nie, maar groot geloof ”(Moslander 1982). Die pogings om voorsiening te maak vir afgetrede godsdienstiges duur deur die dekades heen, tesame met selfbeoordelings om vas te stel wat die toekomstige lewensvatbaarheid van verskillende gemeenskappe is.

In 1984 het LCWR-lede bisdomsbiskoppe en predikante vir godsdienstiges ('n suster of priester wat as verteenwoordiger van die biskop vir 'n bisdom dien) bygestaan ​​met die ontwerp van luistersessies vir die pas saamgestelde pouslike kommissie vir godsdienstige lewe, ook bekend as die Quinn Kommissie. Suster Bette Moslander, CSJ, het die kommissie se amptelike skakel met LCWR aangestel en word die eerste vrou wat die liggaam van die Nasionale Konferensie van Katolieke Biskoppe (NCCB) toegespreek het (in 2001 is NCCB herdoop tot die Amerikaanse konferensie van Katolieke Biskoppe). Die Tri-Conference Religious Retirement Office is in 1986 deur LCWR, CMSM en die NCCB gestig, en het later die National Religious Retirement Office genoem. Toe, in 1989, is die eerste vergadering van die Driekonferensie-kommissie vir godsdienslewe en -bediening gehou. Hierdie kommissie is gevorm as gevolg van 'n aanbeveling van die Quinn-kommissie. Die Amerikaanse biskoppe, CMSM en LCWR het gekies om op drie terreine te fokus: identiteit van die godsdienstige lewe, samewerking en prosedures om probleme aan te spreek. LCWR het voortgegaan om te werk met sy eweknie, die CMSM, en in 1990 het die twee 'n raamwerk vir samewerking daargestel deur 'n memorandum van verstandhouding goed te keur (LCWR 2005).

Ook in 1984 raak sommige susters in institute verbonde aan LCWR in 'n kontroversie met Rome gewikkel oor hul openbare onderskrywing van die reg van 'n vrou om te kies of hulle 'n swangerskap moet dra of aborsie moet ondergaan. Die LCWR het hulp verleen aan die vier-en-twintig susters wat 'n New York Times advertensie, met die vermelding dat ''n Verskeidenheid van menings rakende aborsie bestaan ​​onder toegewyde katolieke', terwyl hulle worstel oor hoe om te reageer op druk van die Vatikaan en biskoppe (LCWR 2005).

In 1992 verskyn die LCWR Threads for the Loom: LCWR Beplanning en Bedieningstudies, 'n samestelling van 'n omvattende bedieningsopname wat deur sosioloog suster Anne Munley, IHM, gedoen is. In 'n poging om by te dra tot die begrip van die maniere waarop persone wat nie georden is nie, mag deelneem aan die regering van die Katolieke Kerk, het LCWR 'n navorsingsprojek onderneem wat alle vroue wat een van die ses rolle in die Katolieke bisdom- en gemeentekontekste beklee, ondervra het: kanselier , tribunaalregter, finansiële beampte, direkteur van Katolieke liefdadigheidsorganisasies, vikaris / afgevaardigde vir godsdienstige (alle bisdomse posisies), en pastorale direkteur (parogieposisie) en onderhoude gevoer met sommige van die vroue wat hierdie poste beklee. Die projek het tot die gevolgtrekking gekom dat vroue wel deelneem aan die uitoefening van jurisdiksie deur middel van besluitneming wat persone, eiendom en beleid raak.

In die negentigerjare het pous Johannes Paulus II en kardinaal Joseph Ratzinger, destydse prefek van die Congregation of the Doctrine of the Faith (CDF) en later pous Benedictus XVI (p. 1990–2005), verklarings uitgereik met die bedoeling om die ordening aan die diakonaat en priesterskap slegs vir mans. Op 2013 Mei 24 publiseer pous Johannes Paulus II 'n apostoliese brief met die titel Ordinatio sacerdotalis om die bespreking van die moontlikheid om vroue in die Rooms-Katolieke Kerk te orden, te besleg. In Ordinatio sacerdotalis, het hy verklaar dat die verbod op die ordening van vroue 'n 'onhervormbare' leerstelling was en dat hierdie lering 'definitief gehou moes word deur al die gelowiges van die Kerk' (Johannes Paulus II 1994). Op 28 Oktober 1995 reik kardinaal Joseph Ratzinger 'Responsum ad propositium dubium aangaande die onderrig wat in 'Ordinatio sacerdotalis,"”Wat verklaar dat Pous Johannes Paulus II se standpunt teenoor die wyding van vroue in Ordinatio sacerdotalis “Is onfeilbaar uiteengesit deur die gewone en universele magisterium”, wat beteken dat dit volgens die gewone leerowerheid van die biskoppe in die kerk was en nie 'n onfeilbare uitspraak was nie ex cathedra (“Uit die stoel” van Sint Petrus). Die Antwoord verklaar dat die verbod op die ordening van vroue berus op “die geskrewe Woord van God ”en die voortdurende praktyk van die Kerk. Die opvatting dat vroue nie in die Katolieke Kerk georden kan word nie, moet 'altyd, oral en deur almal as 'n deposito van die geloof beskou word' (Ratzinger 1995; Wessinger 1996: 21–24).

LCWR het sy werk voortgesit met 'n aantal kerklike liggame. LCWR-lede het byvoorbeeld deelgeneem aan die Sinode oor die gewyde lewe wat in 1994 in Rome gehou is. Hulle het 'n omvattende kritiek op die lineamenta ('n dokument wat geskryf is ter voorbereiding van 'n algemene vergadering van die sinode van biskoppe in die Rooms-Katolieke Kerk). LCWR, voormalige president, suster Doris Gottemoeller, RSM (1992–1993), [Image right] is aangewys as 'n ouditeur van die Sinode oor die gewyde lewe. In antwoord op 'n versoek van die NCCB het LCWR gepubliseer 'N Tuiste skep: maatstawwe vir kerkleierskap Rolle vir vroue (1996), die resultaat van 'n studie van twee jaar wat die vraag na vrouewyding bespreek. Die boek het die maniere waarop vroue leierskap in die kerk kan uitoefen, ondersoek, aangesien hulle uitgesluit is van die ordening. Die boek bevat vyftien aanbevelings wat handel oor behoorlike prosesse, personeelbeleid, vergoeding en teologiese opleiding (LCWR 2005). [Beeld regs]

Daarbenewens het LCWR saamgewerk binne gemeenskappe van vroulike godsdienstiges en met 'n aantal ander kerkliggame. In 1997 het 'n dinkskrum oor leierskap gelei tot die identifisering van die vermoëns, vaardighede en vaardighede wat nodig is vir effektiewe godsdiensleierskap. 'N Klein boekie, Dimensies van leierskap, is gepubliseer waarin hierdie vermoëns gedefinieër word as geestelik, relasioneel en organisatories. Die samewerkende lewensvatbaarheidsprojek in 1997 het gemeenskappe van vroue wat godsdienstig was, gehelp om hul gesondheid te beoordeel op die gebied van missie, leierskap, lidmaatskap, hulpbronne, beplanning en risiko's. LCWR het leiers verder opgelei om saam met finansiële kundiges aan konsultasies ter plaatse deel te neem om institute te help om hul antwoorde op die selfbeoordeling te evalueer. Die volgende jaar vorm LCWR die Center for the Study of Religious Life in Chicago in vennootskap met CMSM en die Katolieke Teologiese Unie. Die missie was om interdissiplinêre besinning oor die ervaring van die godsdienstige lewe sedert Vatikaan II te onderneem. 'N Gesamentlike vergadering van CMSM en LCWR in 1998 het gelei tot 'n duidelike oproep tot bekering' van deelnemers oor houding oor, begrip en medepligtigheid aan rassisme, seksisme, onregverdige ekonomiese stelsels en ander menseregteskendings. En in 2005 het LCWR en die Sentrum vir Toegepaste Navorsing in die Apostolaat aan die Georgetown Universiteit 'n studie gedoen om die mate waarin godsdiensinstitute vir vroue beleid, prosedures en praktyke ingestel het, te beoordeel om seksuele misbruik deur lede te voorkom en aan te spreek. bewerings wanneer dit ontstaan ​​(LCWR 2005).

Die vraag oor die ordening van vroue in die Rooms-Katolieke Kerk het aan die voorpunt gebly van LCWR. In die Katolieke Kerk word slegs diakens en priesters georden. Susters en broers en alle ander leke word nie georden nie. 'N “Taakmag vir vroue” van die LCWR het in 1998 begin met 'n studie van nie-geordende persone in belangrike leiersposisies in die Kerk. Die geprojekteerde uitkomste was kwantitatiewe en kwalitatiewe gegewens om die bespreking van die rol van vroue in die Kerk te bevorder. Op 'n oproep van die taakspan reageer vrouens deurgaans godsdienstig die Verenigde State het "Gatherings of Women" gereël om die rolle van vroue in die samelewing te bevorder deur middel van dialoog met vroue wat sosiaal, ekonomies en kultureel uiteenlopend is.

Op 18 Mei 1998 het pous Johannes Paulus II nog 'n apostoliese brief uitgereik, Ad tuendam fidam (“To Protect the Faith”), en verklaar dat elkeen wat die verbod op die ordening van vroue verwerp, 'n "definitiewe" leerstelling verwerp en "nie meer in volle gemeenskap met die Katolieke Kerk sal wees nie" (Johannes Paul II 1998). Dit kan geïnterpreteer word as dat persone wat hulle beywer vir die ordening van vroue hulself effektief van die Kerk ekskommunikeer (Halter 2004).

Die baanbrekerstudie van die LCWR, Vroue en jurisdiksie: 'N ontvouende werklikheid (Munley, Smith, Garvey, MacGillivray en Milligan 2001), [Beeld aan die regterkant] het berig oor hoe vroue in die Rooms-Katolieke Kerk se leierskaprolle deelneem aan die besluitneming. Die studie het gekonsentreer op ses rolle wat vroue binne bisdoms- en gemeentekontekste uitoefen, en bevind dat daar aansienlike bewyse is dat vroue wel jurisdiksie uitoefen in die besluitneming wat personeel, eiendom en beleid binne die Kerk beïnvloed. Die volgende jaar verskyn LCWR Draers van die Verhaal: 'n Leierskonferensie van die studie vir vroulike godsdiensbediening geskryf deur sosioloog suster Anne Munley, IHM, wat die bedienings van Amerikaanse vrouegodsdienstiges opgespoor het in institute onder leiding van LCWR-lede. [Beeld regs]

In 2008 het die Vatikaan se Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life 'n ondersoek gelas na die Amerikaanse ordes van vrouegodsdienstiges in 'n 'apostoliese besoek', wat bestaan ​​uit 'n opname wat aan alle ordes gestuur is en in sommige gevalle 'n besoek deur 'n span susters wat aangestel is om na gemeenskappe te reis en met die susters oor hul lewens te praat. Die resultate van die ondersoek is einde 2011 aan die gemeente voorgelê (NCR Personeel 2014). Kort daarna, in Maart 2009, het die LCWR verneem dat dit onderwerp sou word aan 'n 'leerstellige beoordeling' wat deur die Vatikaanse CDF beveel is. Dit sou ses jaar duur en die susters verbonde aan LCWR groot ontsteltenis veroorsaak. Albei hierdie ondersoeke sou in 2014 en 2015 opgelos word.

Leerstellinge / oortuigings

LCWR-lede hou by al die belangrikste leerstellings van die Katolieke Kerk. LCWR het 'n besondere belangstelling in sosiale geregtigheid, gebaseer op die leerstellings van die Katolieke Kerk, waaronder Vatikaan II. Die LCWR-webwerf verklaar dat

Die omvang van die konferensie se besorgdheid is breed en sluit in samewerking in die Katolieke Kerk en maatskaplike pogings wat sistemiese verandering beïnvloed; die bestudering van belangrike tendense en kwessies binne die kerk en die samelewing; ons korporatiewe stem te gebruik in solidariteit met mense wat enige vorm van geweld of onderdrukking ervaar; en die skep en aanbied van hulpbronmateriaal oor godsdienstige leierskapsvaardighede (“LCWR Purpose” [2019]).

'N Belangrike onderdeel van LCWR se visie en doel is om vir 'n meer regverdige en vreedsame wêreld te werk. Volgens sy verklaring oor sosiale geregtigheid bied die LCWR 'geleenthede om kwessies met 'n korporatiewe stem aan te spreek deur op te tree oor besluite wat op die nasionale vergadering goedgekeur is. Besluite word voor die lede gehou deur die werk van die Global Concerns Committee en periodieke publikasies van Resolutions to Action ”(“ LCWR and Social Justice ”[2019]).

RITUELE / PRAKTYKE 

LCWR neem gebed en nadenke oor die algemeen in al sy vergaderings in. Hierdie vergaderings sluit die jaarlikse vergadering, tweejaarlikse byeenkomste van sy lede in geografiese streke, en talle vergaderings van komitees, taakgroepe, dialooggroepe en meer in. Die lede probeer integreer in hul byeenkomste, en die werk wat by daardie byeenkomste plaasvind, prosesse wat peinsend en reflekterend is en ontwerp is om die stem en die wysheid van elke teenwoordige persoon na vore te bring.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die Leadership Conference of Women Religious (LCWR), gestig en goedgekeur deur die Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life in 1956 as 'n organisasie van pontifical right ('n instelling geskep deur die Heilige Stoel) binne die Rooms-Katolieke Kerk, oefen uit morele mag as 'n korporatiewe persoon deur diens aan sy lede. Die konferensie het beleidsvorming en uitvoerende gesag wat voldoende is vir sy eie sake. Die konferensie respekteer die outonomie van elke godsdiensinstituut van susters wat daaraan verbonde is.

LCWR kommunikeer gereeld met die Vatikaan se Gemeente vir Institute vir Toegewyde Lewe en Verenigings van die Apostoliese Lewe. In 'n gees van koördinasie en samewerking, kommunikeer dit met die Amerikaanse konferensie van Katolieke biskoppe (USCCB) en met die verteenwoordiger van die Heilige Stoel aan die Verenigde State.

Die lidmaatskap van LCWR is oop vir persone wat dien as die hoof administratiewe beamptes van die gemeentes, provinsies en streke van vroue wat godsdienstig is in die Verenigde State of gebiede wat in die VS besit word. Sulke offisiere sluit in die hoofmeesters (of hul eweknieë) van bisdoms- of pontifikale gemeentes en samelewings van die apostoliese lewe. Lidmaatskap kom ooreen met die ampstermyne in onderskeie gemeentes. Assosiaatstatus staan ​​oop vir: a) 'n hoofman wat in die buiteland woonagtig is (of haar behoorlik aangestelde verteenwoordiger) wat lede van haar godsdienstige gemeente in die Verenigde State of gebiede besit; b) die hoofamptenaar of afgevaardigde van nasionale organisasies vir vrouegodsdienste; c) die voorloper of afgevaardigde van kontemplatiewe gemeentes van vroulike godsdienstiges; d) voormalige presidente en uitvoerende direkteure van LCWR wat nie meer konferensie-lede is nie. 

Die Nasionale Vergadering is die beraadslagende liggaam van die LCWR. Dit dien as 'n forum vir bespreking en beslissing oor aangeleenthede wat relevant is vir die doel en doelstellings van die konferensie. Gewoonlik kom die lede een keer per jaar byeen.

Die funksies van die Nasionale Vergadering is: om 'n forum te bied vir die bespreking van onderwerpe wat relevant is vir die rol en doel van die konferensie; om besluite te formuleer en goed te keur oor aangeleenthede wat die lidmaatskap binne die bestek van die konferensie raak; om aanwysings en doelwitte te stel; om die nasionale beamptes van die konferensie te kies; en om die jaarlikse konferensieverslag te ontvang. Die Nasionale Vergadering word elke jaar in Augustus op verskillende plekke in die Verenigde State gehou. Medewerkers kan die Nasionale Vergadering as waarnemers bywoon.

Die Nasionale Raad is die beheerliggaam van die LCWR. Die nasionale beamptes van die konferensie is die president, die verkose president, die onmiddellike voormalige president, sekretaris en tesourier. Die beamptes, saam met agt tot tien verkose lede van die organisasie, bestaan ​​uit die Nasionale Raad. Voor 2018 het die voorsitters van die vyftien streke van LCWR saam met die beamptes op die raad gedien. In 2018 het LCWR 'n nuwe bestuursmodel begin waarin sy Nasionale Raad nou bestaan ​​uit die nasionale beamptes, sowel as lede wat in die algemeen deur die lede verkies word.

LCWR het histories 'n antisiperende leierskapsrol vir Katolieke Susters in die Verenigde State aanvaar. Dit is daartoe verbind om die tekens van die tyd te lees, die tendense en bewegings binne die wêreld wat dit dien, die Katolieke Kerk en die godsdienstige lewe te bestudeer, sodat dit sy lede kan help om so reageer as moontlik op die huidige en toekomstige behoeftes. Dit is gedoen deur komitees en taakgroepe saam te stel om verskillende kwessies en tendense te bestudeer, en hulpbronne en programme te skep vir sy lede om te reageer op nuwe bewegings en idees.

Oor die jare heen word LCWR beskou as 'n morele leier in die samelewing, in die Katolieke Kerk en onder mense van ander gelowe wat daartoe verbind is om 'n meer regverdige wêreld te bou. Die konferensie het doelbewus sy hoofkwartier in die Washington, DC-gebied, sodat dit saam met die Amerikaanse regering oor sosiale kwessies kan pleit, en kan saamwerk met ander organisasies wat ook betrokke is by onderwys en voorspraak oor kritieke nasionale sake.

Kwessies / UITDAGINGS

Die transformasies betrokke by die vernuwing van die sustersinstitute en hul leierskap het gelei tot 'n mate van konflik met die owerhede van die Vatikaan soos hierbo genoem. Alhoewel die veranderinge wat vrouegodsdienstig aangeneem het voor die Vatikaan II deur die kerkleierskap opdrag gegee het, het die owerhede van die Vatikaan in die 1970's nie meer so positief gelyk oor vernuwing nie, hetsy onder godsdienstige of binne die kerk in die algemeen. In die loop van die dekades het sommige lede van die kerkhiërargie opgemerk dat hulle ontevredenheid oor susters het om die godsdienstige lewe te herdefinieer, hulle oor nasionale aangeleenthede uitgespreek het en ministeries onderneem wat nie die instellings van hul eie institute was nie. Die kern van hierdie spanning was meningsverskil oor die godsdienstige lewe en die verhouding daarvan tot kerklike gesag (Neal 1996).

Nadat president LCWR, suster Theresa Kane, RSM, op ​​7 Oktober 1979 pous Johannes Paulus II toegespreek het en hom met respek uitgedaag het om al die bedieninge van die kerk vir vroue te open, het sy opgemerk dat:

Ek het dit goedgedink om ons solidariteit met die pous te belowe toe hy ons aandag gegee het aan die ernstige verantwoordelikhede wat ons het teenoor ons susters en broers wat in armoede en armoede leef. Ek het ook besef dat die behoefte van sommige vroue om hul toenemende kommer oor die feit dat hulle in alle bedieninge in die kerk opgeneem word, te verwoord. In my hart was daar net sentimente van diep trou, eerlikheid en opregtheid teenoor ons God en ons Kerk. As gevolg van die groet het enkele gemeentes hulle aan die konferensie onttrek. Deur die ervaring het LCWR meer openbaar geword; die lidmaatskap het nuwe verantwoordelikhede gekry (Kane 1980).

 'N Ander kontroversie het ontstaan ​​nadat vier en twintig susters onder die 97 katolieke was, waaronder twee broers en twee priesters wat 'n New York Times advertensie, gepubliseer op 7 Oktober 1984, geborg deur Katolieke vir 'n vrye keuse, met die opskrif ''n Verskeidenheid van menings rakende aborsie bestaan ​​onder toegewyde katolieke.' ' Die LCWR-presidentskap het met die apostoliese pro-nuncio en die NCCB vergader oor die druk van die Vatikaan op hierdie susters om die New York Times verklaring of van hul bevele ontslaan word. LCWR het kanonieke en teologiese bronne aan susters in lidgemeentes wat by die storm betrokke was, voorsien. Die vier mans het hul name uit die verklaring verwyder. Twee en twintig van die Susters het kompromisverklarings onderteken wat nie terugtrekkings was nie, maar deur die Vatikaan as sodanig geïnterpreteer is (LCWR 2005; Wessinger 1996: 24; Kissling 2006: 1105–06). In 1988 het Barbara Ferraro en Pat Hussey, twee susters van Notre Dame wat die New York Times verklaring, het hul godsdienstige orde vrywillig verlaat (Wessinger 1996: 24).

In 2008 het die Vatikaan se Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life 'n ondersoek gelas na die Amerikaanse ordes van vroulike godsdienstiges in 'n 'apostoliese besoek'. Die resultate van die ondersoek is einde 2011 aan die Vatikaan voorgelê (NCR Personeel 2014).

'N Groot kontroversie in die lewe van LCWR het in Maart 2009 plaasgevind toe hy 'n brief ontvang het van kardinaal William Levada, prefek van die Vatikaan se CDF, waarin hy besluit om 'n' leerstellige beoordeling 'van die aktiwiteite en inisiatiewe van LCWR uit te voer. Die brief het kommer uitgespreek oor 'sowel die tenoor as die leerstellige inhoud van verskillende toesprake op die jaarvergaderings van LCWR', spesifiek met betrekking tot 'kontroversiële kwessies soos die Apostoliese brief' Ordinatio sacerdotalis, die verklaring van hierdie gemeente Dominus Jesus [die CDF] [Responsum ad propositium dubium deur kardinaal Ratzinger], en die probleem van homoseksualiteit. ” Die evaluering het as hoofdoel 'om die werk van die LCWR te ondersoek om sy lidmaatskap as geloofsgemeenskappe en getuienis vir Christus in die hedendaagse kerk te ondersteun, en om nuttige hulp te bied.' Die CDF het die Amerikaanse biskop Leonard Blair aangestel om die beoordeling te begin. Die biskop het 'n brief aan LCWR gestuur waarin hy kennis geneem het van die voorlopige oorwegings en van die leerstellige kwessies wat die kommer van CDF laat ontstaan ​​het. Biskop Blair het byvoorbeeld gesê dat '' by die jaarlikse LCWR-byeenkomste van 2003–2008 sommige van die gassprekers, offisiere en honorees foutiewe teologiese posisies voorstaan ​​en die sterk invloede van ontstellende teologiese neigings openbaar, waaronder 'n algemene antipatie vir die 'institusionele kerk'. . '' Die brief en 'n bygaande referaat bevat voorbeelde van verskillende adresse, sowel as LCWR's Occasional Papers en die LCWR-webwerf. Blair vra na die houding van die LCWR-leierskap ten opsigte van die hiërargiese struktuur van die Kerk, die onderrigkantoor en gesag van die pous en biskoppe, en hul 'begrip van hul verantwoordelikheid om die ontvangs van omstrede leerstellings te handhaaf en te bevorder'.

Van Februarie 2009 tot Julie 2010 (NCR 2014) het vergaderings en korrespondensie plaasgevind tussen die LCWR-presidente en uitvoerende direkteur en biskop Blair oor hierdie vrae. Vanuit LCWR se perspektief was die persepsie van LCWR wat deur CDF gehou word, gebaseer op verkeerde inligting. In 2010 het biskop Blair aan LCWR geskryf om te verklaar dat CDF hom nou beveel het om die LCWR “programme en hulpbronne” te beoordeel. Die biskop vra toe vir LCWR-materiaal wat gedurende die vorige vyf jaar gebruik is, en om inligting oor LCWR se verskillende filiaal- en verwante organisasies en hul hulpbronne. Alle materiaal is aan CDF gestuur. Die LCWR-beamptes het CDF-amptenare in April 2010 tydens hul jaarlikse besoek aan Rome ontmoet en CDF se bekommernisse verder bespreek. In Januarie 2011 het LCWR al die dokumentasie van die leerstellige evaluering aan die gewone sitting van die kardinaal- en biskoplede van die CDF voorgelê. Die CDF het vervolgens besluit dat 'die huidige leerstellige en pastorale situasie van die LCWR ernstig is en 'n saak van ernstige kommer', en dat die Heilige Stoel na die voltooiing van die besoek aan godsdiensordes in die Verenigde State moet ingryp 'om 'n hervorming te bewerkstellig van die LCWR. ” Hulle het verder verklaar dat die CDF 'die verskillende vorme van kanonieke ingryping sal ondersoek vir die oplossing van die problematiese aspekte wat in die [leerstellige] assessering voorkom.' Pous Benedictus XVI het die besluite van die gewone sitting van die CDF goedgekeur en beveel dat dit uitgevoer moet word. Niks oor die besluit van pous Benedictus is aan LCWR meegedeel nie.

Gedurende die jare van die Vatikaan-ondersoek van LCWR vereer baie organisasies die konferensie met toekennings vir sy dekades van diens en vir sy integriteit. Dit sluit in Call to Action, Pax Christi, die Interfaith Center of New York, Herbert Haag Foundation for Freedom in the Church en verskeie universiteite, waaronder Harvard Divinity School. LCWR-beamptes is genooi om oor die ervaring in die Verenigde State en in verskeie lande in Europa te praat. Byvoorbeeld, in 2009 het die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers eenparig Huisbesluit 411 aanvaar, wat 'Katolieke susters vereer en prys vir hul nederige diens en moedige opoffering in die hele Amerikaanse geskiedenis' (US House of Representatives 2009). 'N Wandelende uitstalling, met meer as sewentig artefakte wat nog nooit tevore op die publiek vertoon is nie, saam met LCWR en die Cincinnati Museum Center geborg, het in 2009 geopen en die verhaal van vroulike godsdienstiges en hul bydraes tot die groei van die Verenigde State vertoon. Hierdie items bevat 'n handgeskrewe brief van president Thomas Jefferson, 'n wieg van die New York Foundling Home, 'n replika van 'n broeikas wat deur 'n suster ontwerp is, reisboeke, tydskrifte vir immigrasie-ervarings, baanbrekende gesondheidsorgtoestelle, dagboeke, musiekinstrumente en meer . 'N Dokumentêre film van een uur met die titel Vroue en gees: Katolieke susters in Amerika première in 2011 (Berry 2011) en het ook die publiek bewus gemaak van die rol wat vroue godsdienstig in die land se ontwikkeling gespeel het.

In April 2012 versprei kardinaal William Levada afskrifte van 'n verklaring van die kardinaal-prefekt van die CDF oor die leerstellige beoordeling van die Leierskonferensie van Godsdienstige vrouens aan LCWR-leiers tydens hul jaarlikse besoek aan die CDF in die Vatikaan. Op hierdie vergadering is LCWR-beamptes in kennis gestel dat 'n persverklaring uitgereik word oor 'n mandaat tot hervorming van die LCWR wat uitgereik is deur die CDF, wat die aanstelling van aartsbiskop J. Peter Sartain behels, wat deur twee ander Amerikaanse biskoppe bygestaan ​​sou word om die mandaat. Die beoordeling het beweer dat die LCWR 'ernstige leerstellige probleme' gehad het, nie saamgestem het met die kerk se leerstellings oor homoseksualiteit en die enigste priesterskap nie, en dat dit 'radikale feministiese temas bevorder het wat onversoenbaar was met die Katolieke geloof'. Verder is susters en organisasies verbonde aan LCWR (soos NETWORK, 'n katolieke lobby vir sosiale geregtigheid in Washington, DC, gelei deur suster Simone Campbell, SSS) gekritiseer omdat hulle in die openbaar nie met Katolieke biskoppe saamstem nie (byvoorbeeld oor die ondersteuning van die Susters vir die Wet op bekostigbare sorg in 2010) en omdat hulle te veel besig was met maatskaplike geregtigheid terwyl hulle 'stil' bly oor aborsie en huwelike van dieselfde geslag (Goodstein 2012). LCWR-leiers en -lede was geskok oor die resultate van die leerstellige assessering en sy mandaat om verandering te implementeer, veral omdat die LCWR duidelik gemaak het waar ander afleidings gemaak is as wat bedoel was of wat nie die uitsprake van LCWR-sprekers akkuraat voorstel nie. (sien die antwoord op die beoordeling deur LCWR-president Pat Farrell, OSF, in NPR Staff 2012).

Gedurende die res van 2012 en in die lente van 2015 het LCWR-leiers, die drie biskoppe en ander CDF-amptenare deur 'n lang proses van dialoog en besinning oor LCWR gewerk. Terselfdertyd het baie vroue en mans godsdienstig in die Verenigde State en die wêreld, sowel as lede van die Katolieke Kerk en die publiek, hierdie proses van noukeurig gevolg. Byna 100,000 XNUMX mense het met LCWR ooreengekom deur middel van e-pos, briewe en petisies. Die oorgrote meerderheid het steun vir LCWR uitgespreek en die konferensie gevra om sy integriteit te handhaaf terwyl dit deur die mandaat werk. Enkele het hul steun uitgespreek vir die kommer van die CDF. Media oor die hele wêreld het die verhaal gevolg, en baie het artikels geskryf en radio- en televisieprogramme oor hierdie onderwerp vervaardig, waaronder 'n afdeling oor 60 Notule wat in 2013 uitgesaai is, sowel as baie ander nasionale media soos MSNBC's Hardball met Chris Matthews, Nasionale Publieke Radio, Tydskrif, New York Times, BBC Radio, The Atlantic, Huffington Post, The GuardianChicago Tribune, Philadelphia Enquirer, e-nuus vir vroue, en ander. Die oorgrote meerderheid van die mediabehandelings het hul kommer uitgespreek oor die hantering van die LCWR en die Katolieke susters in die Vatikaan in opdragte wat daarmee verband hou.

Die Vatikaanse Kongregasie vir Institute vir Toegewyde Lewe en Samelewings van die Apostoliese Lewe het president LCWR, suster Sharon Holland, IHM (2014), in Desember 2014 na Rome genooi om die verslag te ontvang van die apostoliese besoek aan bevele van Amerikaanse godsdienstige vroue, en deel te neem aan 'n pers konferensie waar die studie in die openbaar gedeel is. Voor die perskonferensie het suster Sharon Holland met pous Franciscus vergader (p. 2013-hede). [Foto aan die regterkant] Na die bekendmaking van die verslag het LCWR 'n verklaring uitgereik waarin deels gesê is:

Ons is verheug dat hierdie data, sowel as die ervarings, hoop en drome wat tydens die besoeke ter plaatse gedeel is, gelei het tot 'n akkurate verslag van die seëninge van die Amerikaanse vroulike godsdienslewe sowel as die uitdagings daarvan. . . . Ons is dankbaar dat elke godsdiensinstituut toevertrou is om sy pad vorentoe te onderskei in getrouheid aan sy missie in die kerk. Ons is vol vertroue dat Amerikaanse vrouegodsdienstiges die verslag sorgvuldig sal deurlees en bestudeer, dit met ander sal bespreek en sal sien wat die oproep aan hul eie institute is (Sanders nd).

Dit beëindig 'n lang, omstrede proses wat die Vatikaan in 2008 begin het, wat groot kommer onder Katolieke Susters en die breër kerk veroorsaak het.

Uiteindelik het CDF- en LCWR-amptenare in April 2015 vergader om die mandaat vir die hervorming van LCWR af te handel. Onmiddellik na hul ontmoeting in die Vatikaan het die vier LCWR-amptenare privaat vergader vir 'n vergadering van een uur met pous Franciscus, 'n vergadering wat wye media-aandag gekry het (Goodstein 2015). Op daardie dag het CDF en LCWR 'n seldsame verklaring uitgereik waarin hulle verklaar dat die mandaat voltooi is (LCWR en Congregation for the Doctrine of the Faith 2015). Een maand later het LCWR sy eie verklaring oor die assesseringservaring uitgereik. In die verklaring word opgemerk dat 'die sanksies wat in die CDF-mandaat gevra is, buite verhouding is met die besorgdheid' (Holland, Allen, Zinn en Steadman). Dit het spyt en hartseer uitgespreek oor die skandaal en pyn wat in die Katolieke gemeenskap ervaar is; maar dit het ook kennis geneem van die vernedering wat godsdienstiges ervaar het weens die valse beskuldigings wat in die media herhaal is. Die verklaring het die openhartigheid van die Amerikaanse biskoppe wat deur die CDF afgevaardig is om sy mandaat te implementeer, geprys. Nietemin,

[p] herstel vir en deelname aan so 'n streng dialoog en uitruil van idees was tydrowend en soms moeilik. Die keuse om aan tafel te bly en dialoog oor kwessies wat van groot belang vir ons as vrouegodsdienstiges in die VS is, te hou, het sy koste gehad. Die proses is bemoeilik vanweë die onduidelikheid oor die oorsprong van die kommer wat in die leerstellige beoordelingsverslag geopper is en wat blykbaar nie 'n basis in die werklikheid van LCWR se werk gehad het nie. Soms was die reis in hierdie ongekarteerde gebied donker en 'n positiewe uitkoms lyk afgeleë (Holland, Allen, Zinn en Steadman en ander).

 Een van die moeilikste dele van die proses was die besluit van LCWR-beamptes om direk met die dialoogvennote (die biskoppe) in die privaatheid te praat, eerder as deur die media. Dit het egter beteken dat deelnemers aan die dialoog eerlik en vry kon praat. Die LCWR-verklaring is afgesluit deur daarop te let

[a] weliswaar, 'n verbintenis tot gereelde en konsekwente dialoog oor kernaangeleenthede wat die potensiaal het om ons te verdeel, kan moeisame, veeleisende werk wees, maar werk wat uiteindelik transformerend is. Hoe uitdagend hierdie pogings ook al is, in 'n wêreld wat gekenmerk word deur polariteit en onverdraagsaamheid teenoor verskil, is miskien geen werk belangriker nie (Holland, Allen, Zinn en Steadman en ander).

As gevolg van die openbare aandag wat LCWR gegee het deur die leerstellige beoordeling van die Vatikaan en mandaat vir hervorming, het baie organisasies en individue belangstelling getoon om te leer hoe LCWR die ses jaar lange krisis bestuur het. In reaksie hierop het LCWR 'n boek gepubliseer oor wat geleer is getiteld, Hoe ook al verlang die nag: betekenis maak in 'n tyd van krisiss (Sanders 2018). [Beeld regs] In hoofstukke wat geskryf is deur diegene wat LCWR deur die ervaring gelei het, deel die skrywers die waardes, houdings en praktyke wat hulle persoonlik gehelp het, en het die organisasie nasionaal gehelp met die hoop dat hierdie prosesse en konseptuele raamwerke ander kan help. wat in 'n komplekse en uitdagende situasie leef of lei. Die boek ondersoek baie kwessies, waaronder die rolle van waarheid en gewete; en dit bied 'n metodologie vir etiese besluitneming.

BETEKENIS VIR DIE STUDIE VAN VROUE IN RELIGIES 

Die leierskapskonferensie van vrouereligieus is sedert die stigting bekend as 'n 'krag in die transformasieproses' van Katolieke Susters (Quiñonez en Turner 1992: ix). Dit was oor die dekades heen aan die voorpunt van die beweging in die Verenigde State, aangesien susters die "implikasies, persoonlik en publiek, van vrouwees", en al lank gewerk het om die strukture van die Kerk en van hul eie te hê. institute “neem kennis van vroue in” (Quiñonez en Turner 1992: 93). Volgens Lora Ann Quiñonez, CDP, en Mary Daniel Turner, SNDdeN, skrywers van Die transformasie van Amerikaanse Katolieke susters:

LCWR, beide as stelsel en as lidmaatskapliggaam, getuig van die werklikheid van die proses wat ons 'feminisering' noem. In terme van die eerste manifesteer die strukture van bestuur, besluitneming, programmering, kommunikasie en werk eienskappe wat ons geneig is om met vroue te identifiseer. In terme van die tweede verkies die gesamentlike liggaam gefeminiseerde style van interaksie. Hulle stem om die bekommernisse van vroue as 'n belangrike deel van die agenda te handhaaf. Hulle identifiseer hulself as vroue en gee energie om hul ervaring as vroue te ken. Hulle reageer op oproepe om die waarheid wat deur hul ervaring geopenbaar word, te ontdek en dit te vier. En hulle probeer om hul nuwe kennis in openbare vorme te vertaal, hetsy burgerlik of kerklik. Ons glo dat een van die kritieke faktore wat die feminiseringsproses dryf, is dat die vroue gesamentlik die sistemiese afwesigheid en stilte van vroue in kerklike regering, bediening en kultus begin raaksien het (1992: 93–94).

In die loop van die jare het LCWR studies, navorsing, publikasies, programme en meer verskaf wat gelei het tot die geleidelike vernuwing van die bewussyn oor die bydraes van vroue tot die Katolieke Kerk en die samelewing. As gevolg hiervan het Katolieke susters en ander vroue wat met LCWR geassosieer is, gegroei in hul vermoë om opvoedkundige programme, aanbiddingservarings, regeringstrukture en kommunikasievoertuie te skep wat vroue se perspektiewe insluit.

Die 2009–2015-ervaring van die Vatikaan se ondersoek en pogings om die LCWR te hervorm, was 'n bewys van die voortdurende kreatiewe spanning tussen 'n eeue oue hiërargiese kerkleierskapstruktuur en 'n organisasie binne die Katolieke Kerk wat werkswyses het wat klem lê op gedeelde leierskap en samewerking. Die vermoë van albei groepe om hierdie spanning op 'n respekvolle, burgerlike manier deur te werk wat beide partye ongeskonde gelaat het, het hoop gegee aan organisasies wat maniere soek om deur konflik en polarisasie te werk. LCWR-lede se praktyke van nadenke, respekvolle luister en openlike dialoog is baie interessant vir ander op soek na maniere om burgerlikheid en geweldloosheid in 'n toenemend gepolariseerde samelewing te verhoog.

IMAGES

 Beeld # 1: Banner vanaf die LCWR webwerf. Besoek op 22 Julie 2019.
Beeld #2: Dekking van Die transformasie van Amerikaanse Katolieke susters deur Lora Ann Quiñonez, CDP, en Mary Daniel Turner, SNDdeN.
Beeld # 3: Tweede Vatikaanse Raadsvergadering in die Sint-Pietersbasiliek in Rome.
Beeld # 4: Suster Mary Luke Tobin, SL, in Rome in 1964.
Beeld # 5: Suster Marie Augusta Neal, SNDdeN, Emmanuel College professor in sosiologie. Emmanuel College Archives, Cardinal Cushing Library.
Beeld # 6: Suster Angelita Myerscough, ASC (aan die regterkant), met suster Mary Omer Downing, SC.
Beeld # 7: Suster Margaret Brennan, IHM.
Beeld # 8: Suster Joan Keleher Doyle, BVM.
Beeld # 9: Suster Theresa Kane verwelkom pous Johannes Paul II in die Verenigde State waartydens sy 'n beroep op hom doen om vroue toegang te gee tot al die bedieninge van die Rooms-Katolieke Kerk. Heiligdom van die onbevlekte bevrugting, Washington, DC, 7 Oktober 1979. Alexanderstraat. Universiteit van Notre Dame, Hesburgh-biblioteek, Notre Dame, Indiana. Toegang verkry vanaf https://documents.alexanderstreet.com/d/1000690795.
Beeld # 10: Suster Bette Moslander, CSJ, 1980–1981.
Beeld # 11: Suster Doris Gottemoeller, RSM, in 1998.
Beeld #12: Dekking van 'N Tuiste skep: maatstawwe vir rolle in die kerk se leierskap vir vroue geredigeer deur Jeanean D. Merkel en in 1996 deur die LCWR gepubliseer.
Beeld #13: Dekking van Vroue en jurisdiksie: 'n werklike ontvouing: Die LCWR-studie van geselekteerde rolle van kerklike leierskap deur Anne Munley, IHM, Rosemary Smith, SC, Helen Maher Garvey, BVM, Lois MacGillivray, SNJM, en Mary Milligan, RSHM, en in 2001 deur die LCWR gepubliseer.
Beeld #14: Dekking van Draers van die verhaal: 'n leierskapskonferensie van vroulike godsdiensstudie deur Anne Munley, IHM, en in 2002 deur LCWR gepubliseer.
Beeld # 15: Moeder M. Clare Millea, ASCJ, apostoliese besoeker; Suster Sharon Holland, IHM, president van LCWR; Pous Franciskus; Moeder Agnes Mary Donovan, SV, voorsitter van die Raad van Major Superiors of Women Religious (links na regs) voor perskonferensie op 16 Desember 2014.
Beeld # 16: Vier LCWR-leiers vergader op 16 April 2015 met pous Franciskus in sy ateljee in die Vatikaan. L'Osservatore Romano / swembadfoto via AP. Susters Joan Marie Steadman, CSC; Janet Mock, CSJ; Carol Zinn, SSJ; en Marcia Allen, CSJ.
Beeld #17: Dekking van Hoe ook al verlang die nag: betekenis in 'n krisistyd: 'n geestelike reis van die leierskonferensie van vrouereligieus (LCWR), geredigeer deur Annmarie Sanders, IHM, en in 2018 deur LCWR gepubliseer.

Verwysings

Berry, Mellissa, reg. 2011. Vroue en gees: Katolieke susters in Amerika. LCWR. 56 minute. DVD. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/item/women-spirit-dvd op 10 Desember 2019

Brennan, Margaret, IHM. 1973. “LCWR Presidentsrede.” Universiteit van Notre Dame Argiewe.

Doyle, Joan Keleher, BVM. 1979. “LCWR Presidentsrede.” Universiteit van Notre Dame Argiewe.

Goodstein, Laurie. 2015. "Vatikaan beëindig die stryd met die Amerikaanse Katolieke Nonnegroep." New York Times,  April 17. Toegang verkry vanaf https://www.nytimes.com/2015/04/17/us/catholic-church-ends-takeover-of-leadership-conference-of-women-religious.html op 10 Desember 2019.

Goodstein, Laurie. 2012. "Vatikaan berispe die Amerikaanse nonne-groep." New York Times, April 18. Toegang verkry vanaf https://www.nytimes.com/2012/04/19/us/vatican-reprimands-us-nuns-group.html op 10 Desember 2019.

Halter, Deborah. 2004. Die pouslike “nee”: 'n uitgebreide gids vir die verwerping van vroue-ordonnering van die Vatikaan. New York: Crossroad.

Holland, Sharon, IHM, Marcia Allen, CSJ, Carol Zinn, SSJ, en Joan Marie Steadman, CSC. en “Verklaring van die LCWR-beamptes oor die CDF Leerassessering en die afsluiting van die mandaat.” LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/media/statement-lcwr-officers-cdf-doctrinal-assessment-and-conclusion-mandate Op 22 Julie 2019.

Johannes Paulus II. 1998. “Apostoliese brief Ad tuendam fidem. ” Rome: Libreria Editrice Vaticana. Toegang verkry vanaf http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_30061998_ad-tuendam-fidem.html op 10 Desember 2019.

Johannes Paulus II. 1994. “Apostoliese brief Ordinatio sacerdotalis van Johannes Paul I aan die biskoppe van die Katolieke Kerk oor die voorbehoud van priesterwyding aan mans alleen, ”24 Mei. Rome: Libreria Editrice Vaticana. Toegang verkry vanaf http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html op 10 Desember 2019.

Kane, Theresa, RSM. 1980. “LCWR Presidentsrede.” Universiteit van Notre Dame Argiewe.

Kane, Theresa, RSM. 1979. "Welkom by pous Johannes Paulus II." 7 Oktober. Donna Quinn-versameling 5 / Pope se Amerikaanse besoek - 1979, 1 van 3. Argiewe vir vroue en leierskap. Loyola Universiteit Chicago. Beskikbaar by https://documents.alexanderstreet.com/d/1000690795.

Kissling, Francis. 2006. "Vroue se vryheid en voortplantingsregte: die kernvrees vir patriargie." Bladsy 1099–1110 in Ensiklopedie van Vroue en Godsdiens in Noord-Amerika, geredigeer deur Rosemary Skinner Keller en Rosemary Radford Ruether, met Marie Cantlon, Volume 3. Bloomington: Indiana University Press.

LCWR. 2005. "Tydlyn vir die geskiedenis van die leierskonferensie van vrouegodsdienste." LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/sites/default/files/media/files/LCWR_Jubilee_Timeline.doc op 10 Desember 2019.

“LCWR en sosiale geregtigheid.” 2019. LCWR. https://lcwr.org/social-justice. Besoek op 9 Desember 2019.

“LCWR-missieverklaring.” 2019. LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/about/mission Op 14 Julie 2019.

“LCWR-doel.” 2019. LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/media op 9 Desember 2019.

LCWR webwerf. 2019. LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/ op 9 Desember 2019.

LCWR en Gemeente vir die geloofsleer (CDF). 2015. “Gemeente vir die geloofsleer sluit mandaat ten opsigte van LCWR af: persverklaring en finale verslag oor die implementering van die leerstellige beoordeling van die leierskonferensie van vrouereligieus (LCWR) en mandaat van die gemeente vir die geloofsleer (CDF ), ”13 April LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/media/news/congregation-doctrine-faith-concludes-mandate-regarding-lcwr op 10 Desember 2019.

Moslander, Bette, CSJ. 1982. “LCWR Presential Address.” Universiteit van Notre Dame Argiewe.

Munley, Anne, IHM. 2002. Draers van die verhaal: 'n leierskapskonferensie van vroulike godsdiensstudie. Washington, DC: Leierskonferensie van vroulike godsdienstige.

Munley, Anne, IHM, Rosemary Smith, SC, Helen Maher Garvey, BVM, Lois MacGillivray, SNJM, Mary Milligan, RSHM. 2001. Vroue en jurisdiksie: 'n werklike ontvouing: Die LCWR-studie van geselekteerde rolle in die kerkleierskap. Washington, DC: Leierskonferensie van vroulike godsdienstige.

Myerscough, Angelita, ASC. 1972. "LCWR Presidentsrede." Universiteit van Notre Dame Argiewe.

Neal, Marie Augusta, SND de Namur. 1996. “Ministerie van Amerikaanse Katolieke susters: die beloofde lewe in die kerkvernuwing.” Pp. 231-43 in Godsdienstige instellings en vroueleierskap: nuwe rolle binne die hoofstroom, geredigeer deur Catherine Wessinger. Columbia: Universiteit van Suid-Carolina Press.

Neal, Marie Augusta, SND de Namur. 1991/1992. "Vroue-godsdienstig: drie-en-twintig jaar na die Vatikaanse Raad II." Amerikaanse Katolieke Historikus 10: 113-18.

Neal, Marie Augusta, SND de Namur. 1967. “Die konferensie van die sustersopname van die hoofmeesters van vroue (CMSW) van 1967.” Universiteit van Notre Dame Curate ND. Toegang verkry vanaf https://curate.nd.edu/show/0r967368551 op 17 November 2019.

NCR Personeel. 2014. "Tydlyn vir interaksies tussen LCWR, leerstellige gemeente." Nasionale Katolieke verslaggewer, Mei 8. Toegang verkry vanaf https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/timeline-interactions-between-lcwr-doctrinal-congregation op 10 Desember 2019.

NPR Personeel. 2012. "'n Amerikaanse non reageer op kritiek op die Vatikaan," 17 Julie. Toegang verkry vanaf https://www.npr.org/2012/07/17/156858223/an-american-nun-responds-to-vatican-condemnation op 10 Desember 2019.

Quiñonez, Lora Ann, CDP, en Mary Daniel Turner, SNDdeN. 1992. Die transformasie van Amerikaanse Katolieke susters. Philadelphia: Temple University Press.

Ratzinger, Joseph. 1995. "Responsum ad prospositum dubium aangaande die onderrig wat in “Ordinatio Sacerdotalis,”28 Oktober. Gemeente vir die geloofsleer. Toegang verkry vanaf http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19951028_dubium-ordinatio-sac_en.html op 10 Desember 2019.

Reher, Margaret Mary. 2004. “Suster Mary Luke Tobin (1908–): argitek van vernuwing.” Amerikaanse Katolieke Studies 115: 87-91.

Sanders, Annmarie, IHM, red. 2018. Hoe ook al verlang die nag: betekenis in 'n krisistyd: 'n geestelike reis van die leierskonferensie van vrouereligieus (LCWR). Leierskapskonferensie van Godsdienstige Vroue.

Sanders, Annmarie, IHM. Nd “LCWR reageer op verslag van die apostoliese besoek.” Persverklaring. LCWR. Toegang verkry vanaf https://lcwr.org/media/lcwr-responds-report-apostolic-visitation-report op 10 Desember 2019.

Ulbrich, Shane. 2017. “The Sisters’ Survey: Preservation and Access for a New Generation, ”9 Oktober. Cushwa Sentrum vir die Studie van Amerikaanse Katolisisme, Universiteit van Notre Dame. Toegang verkry vanaf https://cushwa.nd.edu/news/the-sisters-survey-preservation-and-access-for-a-new-generation/  op 10 Desember 2019.

Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers. 2009. H. Res. 441 — Ter ere van die historiese bydraes van Katolieke susters in die VS, geborg deur verteenwoordiger Marcy Kaptur. Slaag 22 September. Toegang verkry deur https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/441/text op 10 Desember 2019.

Weaver, Mary Jo. 2006. “Amerikaanse Katolieke vroue sedert die Vatikaanse Raad II.” Pp. 200–09 in Ensiklopedie van Vroue en Godsdiens in Noord-Amerika, Volume 1, geredigeer deur Rosemary Skinner Keller en Rosemary Radford Ruether met Marie Cantlon. Bloomington: Indiana University Press.

Wessinger, Catherine. 1996. "Godsdiensleierskap in die Verenigde State." Pp. 3-36 in Godsdienstige instellings en vroueleierskap: nuwe rolle binne die hoofstroom, geredigeer deur Catherine Wessinger. Columbia: Universiteit van Suid-Carolina Press.

Publikasiedatum:
7 Desember 2019

Deel