Janet Bennion

Apostoliese Verenigde Broeders

APOSTOLIESE VERENIGDE BRETHREN-TYD

1843: Joseph Smith kondig sy openbaring oor die meervoudige huwelik aan.

1862: Die Amerikaanse Kongres het die Morrill Anti-Bigamy Act aanvaar.

1882: Die Amerikaanse Kongres het die Edmunds Anti-Polygamy Act goedgekeur.

1886: John Taylor ontvang 'n openbaring oor die voortsetting van die meervoudige huwelik.

1887: Die Amerikaanse Kongres het die Edmunds-Tucker-wet aangeneem.

1890 (6 Oktober): Wilfred Woodruff het 'n manifes aangekondig wat meervoudige huwelike verbied.

1904-1907: Verhore is in die Amerikaanse Senaat gehou oor die sitplek van Reed Smoot as senator van Utah.

1904 (6 April): 'n Tweede manifes is uitgereik deur Joseph F. Smith wat ekskommunikasie bedreig vir LDS-lede wat in die meervoudige huwelik betrokke is.

1910: Die LDS Kerk begin met 'n beleid van ekskommunikasie vir nuwe meervoudige huwelike.

1929-1933: Lorin C. Woolley het die 'Raad van Vriende' geskep.

1935 (18 September): Lorin C. Woolley sterf, en Joseph Leslie Broadbent word hoof van die Priesterskapraad.

1935: Broadbent sterf en John Y. Barlow word hoof van die Priesterskapsraad.

1935: Die wetgewer in Utah het die misdaad van onwettige saamwoon van misdryf tot misdryf verhef.

1941: Leroy S. Johnson en Marion Hammon word deur John Y. Barlow tot die Priesterskapsraad georden.

1941: Alma "Dayer" LeBaron het Colonia LeBaron in Mexiko gestig, as 'n toevlug vir diegene wat meervoudige huwelike wou beoefen

1942: Die United Effort Plan Trust is gestig.

1944 (7-8 Maart): Die Boyden poligamie-aanval is uitgevoer.

1949: Joseph Musser het 'n beroerte gehad en sy dokter, Rulon C. Allred, geroep om sy tweede ouderling te wees.

1952: Die Priesthood Council het in twee groepe verdeel: die FLDS (Leroy S. Johnson) en die Apostoliese United Brethren (Rulon Allred).

1953 (26 Julie): Die klopjag op die poligamistiese gemeenskap by Short Creek is uitgevoer.

1951-1952: Met die dood van Joseph Musser word Rulon Allred die hoof van die Priesterskapsraad.

1960: Rulon Allred koop die 640 hektaar in Pinesdale, Montana as 'n poligamistiese toevlugsoord.

1977: Rulon Allred is vermoor deur 'n vroulike sluipmoordenaar wat deur Ervil LeBaron gestuur is; Owen Allred het die stuur geneem.

2005: Owen Allred sterf op die ouderdom van een-en-negentig nadat hy Lamoine Jensen as sy opvolger aangestel het.

2014 (September): Lamoine Jensen is dood aan kolonkanker.

2015: Lamoine Jensen se dood het gelei tot 'n groot skeuring in die groep, met sommige wat Lynn Thompson gevolg het en ander het Morris en Marvin Jessop gevolg. Die Montana-orde het bekend geword as die "Tweede Wyk."

2021 (5 Oktober): Lynn Thompson is oorlede; David Watson het die profeet geword.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Alhoewel baie hoofstroommormone poog om hulself te verdeel Uit die praktyk het poligamie eers in die Mormon-konteks in 1831 ontstaan ​​toe Joseph Smith Jr., [Image to the right] stigter van die Mormoonse Kerk, ook bekend as die Kerk van Jesus Christus van die Laaste Dagtige Heiliges, beweer het 'n openbaring wat Dit was sy plig om meervoudige huwelik met die aarde te herstel. Smith, wat ten minste drie-en-dertig vroue getroud was en dertien van hulle kinders gehad het, het beweer dat hy die gesag gegee het om 'n hemelse huwelik uit dieselfde bron te beoefen dat Abraham beveel het om sy diensmaagd, Hagar, in bed te neem om 'n regverdige saad en heerlike nageslag te produseer. Smith, soos ander van sy era in die weste van New York, is vasgevang in die "Amerikaanse droom van ewige sosiale vooruitgang, wat in 'n unieke teologie geglo het wat bestaan ​​uit 'n ewige monopolie van bronne (insluitend vroue) deur mans en hele koninkryke van gode" (Jong 1954: 29). Smith het 'n visie beskryf wat hy van God en Christus saam gehad het in 'n bos bome waarin Christus vir hom gesê het dat hy die ware evangelie sal help herstel.

Alhoewel Smith die Beginsel van Meervoudige Huwelik in 1843 bekend gemaak het, is dit vir verskeie jare daarna in die geheim in Nauvoo, Illinois, beoefen. In 1852, Brigham Young, leier van die Mormon-kerk), het die praktyk van meervoudige huwelik as 'n Mormon-leer geopenbaar. Toe die Mormone die openbaring aangaande poligamie ontvang het, het sy ondersteuners aangevoer dat, terwyl monogamie geassosieer word met maatskaplike kwale soos ontrouheid en prostitusie, poligamie op 'n meer gunstige manier (Gordon 2001) die behoefte aan seksuele afsetpunte buite die huwelik kan bevredig. Jong, aarzelend, het uiteindelik sy skelm oorwin en vyf en vyftig vroue getroud. Hy het negentien van die vroue met wie hy geslaap het, sewe-en-vyftig kinders gehad. In sy hoogtydperk in Utah-gebied is poligamie egter slegs deur ongeveer vyftien persent tot twintig persent van LDS volwassenes beoefen, meestal onder die leierskap (Quinn 1993). Alhoewel meervoudige huwelik openlik in die Utah-gebied geoefen is, was dit nie tot 1876 dat dit 'n amptelike godsdienstige beginsel geword het wat in die Leer en Verbonde.

Politici in Washington het hierdie innovasie nie verwelkom nie. In 1856 het die platform van die nuutgestigte Republikeinse Party die party gepleeg om die "dubbele relikwieë van barbaars" te verbied; poligamie en slawerny. In 1862 het die federale regering poligamie in die gebiede verbied deur die Morrill Anti-Bigamy Wet te verlaat. Mormone, wat die meerderheid inwoners van die Utah-gebied was, het die handeling geïgnoreer.

Vervolgings vir poligamie was egter moeilik omdat bewyse van ongeregistreerde meervoudshuwelike skaars was. In 1887 het die Edmunds-Tucker-wet egter poligamie 'n misdryf gemaak en vervolging toegelaat op grond van blote saamwoon. Die gades hoef nie deur enige seremonie gegaan het om van Poligamie beskuldig te word sonder om voor te gee om 'n wettige huwelik te skep nie. Talle poligamiste, insluitend my eie voorouers, Angus Cannon en sy broer George Q. Cannon, is elk in 1889 tot ses maande tronkstraf gevonnis. Die laaste slag vir die lewensvatbaarheid van die negentiende-eeuse Mormoonse poligamie het dieselfde jaar gekom toe die Kongres die korporasie van die Mormoonse Kerk en het die meeste van sy eiendom gekonfiskeer. Binne twee jaar het die regering ook die kerk se reg ontken om ’n beskermde godsdiensliggaam te wees. Hierdie beleid van verwydering van kerkhulpbronne het beteken dat poligame gesinne met beperkte befondsing hierdie ekstra vrouens wat ingevolge die Edmunds-wet as onwettig geag is, moes laat vaar. Hierdie verlating het 'n groot groep enkellopende en verarmde poligame vroue geskep wat nie meer godsdienstig of ekonomies aan hul mans gekoppel was nie. As gevolg van die druk wat deur die Edmunds-Tucker-wet veroorsaak is, het die LDS-kerk die praktyk van poligamie in 1890 met kerkpresident Wilford Woodruff se manifes verloën. Utah is in 1896 tot die Unie toegelaat. As gevolg van anti-poligamie-wetgewing, het baie voorstanders van meervoudige huwelike in 1885 'n uittog na Mexiko begin om vervolging te vermy. Daar het hulle 'n klein handjievol kolonies geskep, waarvan drie vandag nog ongeskonde is.

Interessant genoeg, het baie lede van die LDS-kerk, insluitende my eie kanon- en Bennion-voorvaders en president Woodruff self (Kraut 1989), vrouens behou lank nadat die 1890-manifes dit verbied het. In 1904, om die voortgesette praktyk van die meervoudige huwelik aan te spreek, het Joseph F. Smith 'n manifes uitgereik wat ontwerp is om eenmalig vir poligamie uit te roei. Fundamentalistiese Mormone glo dat beide manifestate gebruik is om die heilige verbonde te manipuleer vir politieke gewin (Willie Jessop, aangehaal in Anderson 2010: 40); hulle glo dat God in die geheim die mag oorgedra het om poligamie aan John Taylor (derde profeet van die kerk) voort te sit deur 'n openbaring in 1886. Hierdie openbaring was die definisieverhaal vir fundamentaliste en het gelei tot hul skeiding van die hoofstroomkerk (Driggs 2005). Taylor beweer dat terwyl hy in John Woolley se huis in Centerville, Utah, wegkruip, het hy 'n hele nag saam met Joseph Smith, wat hom beveel het om die poligamiepraktyk voort te sit. John Woolley se seun, Lorin, 'n lyfwag vir die profeet, was tydens 'n clandestiene vergadering op September 27 in die Woolley-huishouding teenwoordig. Tydens hierdie ontmoeting het John Taylor George Q. Cannon, John W. Woolley, Samuel Bateman, Charles Wilkins en Lorin Woolley as "sub rosa" priesters georden en hulle gesag gegee om meervoudige huwelike te verrig. John Woolley was die eerste keer die sleutels vir die patriargale orde, of priesterskapsleutels. Hy het hulle dan na Lorin oorgedra, wat later deur die LDS-kerk vir 'n kwaadwillige valsheid uitgewis is.

Aan die begin van die twintigste eeu was die wettige status van poligamie in Utah nog nie duidelik nie. In 1904 het die Amerikaanse Senaat 'n reeks verhore gehou nadat LDS-apostel Reed Smoot as senator van Utah verkies is. Die kontroversie het gefokus op of die LDS kerk in die geheim meervoudige huwelik ondersteun het. In 1905 het die LDS kerk 'n tweede manifes uitgereik wat die kerk se afstanddoening van die praktyk bevestig het, wat Smoot gehelp het om sy senaatstoel te hou. Tog het die verhore voortgegaan tot 1907. Die meerderheid van die Senaat wou nog steeds Smoot straf vir sy verbintenis met die Mormon-kerk. Deur 1910 het die leierskap van Mormon begin om diegene wat nuwe poligame alliansies gevorm het, te ekskommuniceren en ondergrondse meervoudige bewegings te rig. Van 1929 tot 1933 het Mormon se fundamentalistiese leierskap geweier om op te hou om poligamie te beoefen en was onderhewig aan aanhouding en ontkenning. In 1935 het die Utah-wetgewer die misdaad van onwettige samelewing verhef van 'n misdryf tot 'n misdryf. In dieselfde jaar het die wetstoepassing van Utah en Arizona die poligamiese nedersetting by Short Creek gejaag na bewerings van poligamie en sekshandel.

Van 1928 tot 1934 het Lorin C. Woolley 'n groep genaamd die Raad van Sewe, ook bekend as die Raad van Vriende, gelei. Hierdie groep bestaan ​​uit Lorin Woolley, John Y. Barlow, Leslie Broadbent, Charles Zitting, Joseph Musser, LeGrand Woolley en Louis Kelsch. Woolley beweer dat die raad die ware priesterdomowerheid op aarde was en voorheen bestaan ​​het, in die geheim, in Nauvoo, Illinois. Hierdie ondergrondse beweging het sommige van die vroeë leerstellings van Brigham Young versterk, soos kommunalisme, die Adam-God-geloof en meervoudsbevordering. Leiers van die beweging het beweer dat die LDS-kerk sy gesag verloor het om direkte openbaring van God te verkry toe dit die heilige beginsel van meervoudige huwelik gedurende die Woodruff-presidensie beëindig het.

Alhoewel die Raad van Vriende in Salt Lake begin het, het dit sy bevel na die stad Short Creek op die grens tussen Utah en Arizona verskuif om vervolging te vermy. Short Creek het die verhoog vir die eerste poging om 'n Verenigde Orde of Poging te skep, om te help om eiendomme te organiseer en lande te bestuur. Die plek, omring deur majestueuse rooi klipbottels en klein vrugbare kletskledings, is deur Brigham Young toegewy, wat gesê het dit sal die "kop nie die stert" van die Kerk wees nie. Vir 'n dekade was dit die byeenkoms vir baie lede van die LDS-kerk wat poligamie lewendig wou hou. Die lede van die Vriende-raad was oor die algemeen in ooreenstemming oor hoe om die ondergrondse priesterkapsbeweging te bestuur en die bevolking van aanhangers tot Mormon-fundamentalisme het begin groei, meestal deur natuurlike toename en die immigrasie van ontevrede lede van die Mormoonse Kerk wat wou leef. die "ou maniere." In 1935 het die LDS-kerk kort kreeklede gevra om die kerk se presidentskap te ondersteun en 'n eed te onderteken wat die meervouds huwelik verwerp. Hierdie versoek is nie goed ontvang nie met een en twintig lede, wat geweier het om te teken en daarna geëxcommunikeer is. Verskeie lede is gevange geneem vir bigamy.

Samevallig met die organisasie van Short Creek was die ontwikkeling van 'n fundamentalistiese beweging in Colonia Juarez in Noord-Mexiko. Benjamin Johnson, 'n lid van die Raad van Vyftig ('n nuwe wêreldregering georganiseer in Brigham Young se tyd) het beweer dat hy die priesterskapsleutels van Young verkry het. Hy het hulle weer aan sy grootse neef, Alma "Dayer" LeBaron, gegee. Dayer het later Colonia LeBaron, wat tagtig kilometer suidoos van Colonia Juarez in Galeana geleë is, gevestig as 'n toevlug vir diegene wat 'n meervouds huwelik wou beoefen.

Intussen, terug in Short Creek, het die raadleierskap verskuif van Lorin C. Woolley, wat in 1934 gesterf het, aan J. Leslie Broadbent, wat tot sy dood in 1935 gelei het. John Y. Barlow het toe oorgeneem as profeet van 1935 na 1949, waarna Joseph Musser die priesterskapsraad beheer het. Musser en L. Broadbent het die Byvoeging tot die Nuwe en Ewige Verbond van Huwelik (1934), wat drie grade van priesterskapleierskap: 1 gevestig het), die ware priesterdom wat uit hoëpriesters bestaan, wat voorheen bekend staan ​​as die Sanhedrin of krag van God op aarde; 2) die Koninkryk van God, die kanaal waardeur die krag en gesag van God funksioneer in die bestuur van die aarde en "inwoners daarvan in dinge wat politiek is"; en 3) die Kerk van Jesus Christus (die LDS Kerk), wat slegs kerklike jurisdiksie het oor sy lede. Die eerste kategorie, volgens Musser, was saamgestel uit die fundamentalistiese sleutelhouers, homself en ander lede van die raad. Die tweede kategorie het verwys na die groot liggaam van algemene lede wat in diens was van die sleutelhouers. Die derde het na die hoofstroom-ortodokse kerk verwys, wat nie meer direkte gesag gehad het om God se werk te doen nie, maar het steeds 'n waardevolle stap tot die volgende topvlakke gelewer.

In 1944, tydens Barlow se leierskap, het die Amerikaanse regering 'n klompie kortkyk en die Salt Lake City-poligamiste betrap. Hulle het vyftien mans en nege vroue in die Utah-gevangenis geplaas. Aan die begin van die twintigste eeu was die wettige status van poligamie in Utah nog nie duidelik nie.

Op Julie 26, 1953, het 'n ander aanval oor Short Creek geslinger. Ná hierdie aanval is een-en-dertig mans en nege vroue in hegtenis geneem en 263-kinders is uit hul huise geneem en in staatsbesit geneem. Van die 236-kinders mag 150 nie meer as twee jaar na hul ouers terugkeer nie.

Ander ouers het nooit weer toesig oor hul kinders gekry nie. Voor die klopjag het die Priesterskapsraad van Short Creek begin uitmekaar skeur, wat 'n profesie deur John Woolley baie jare tevore vervul het dat ''n nog ongebore geslag, saam met sommige van die manne wat nou hier woon, groepe gaan stig. . . [en]. . . onder mekaar sou stry, dat hulle sou verdeel, dat hulle sou onderverdeel en dat hulle in groot twis sou wees ”(aangehaal in Kraut 1989: 22).

Nadat Joseph Musser 'n beroerte in 1949 gehad het, het hy sy dokter, Rulon C. Allred, [Image regs] genoem om sy tweede ouderling te wees. In 1951 het Musser genoeg herstel om Richard Jessop by Rulon in te sluit as patriarg van die priesterskapsraad. Musser se besluit is deur die meeste van die raad veto uitgespreek, wat tydens die aanstelling van Rulon afwesig was, inspirerende strydpunte en verskillende interpretasies oor wie die "een magtig en sterk" sou wees. Dit het die oorspronklike beweging verdeel. Rulon Allred het een faksie gelei en Louis Kelsch het die ander gesit. Leroy S. Johnson en Charles Zitting, wat getrou aan Kelsch was, het in Short Creek gebly, waar hulle die amptelike Fundamentalistiese Kerk van Jesus Christus van die Allerheiligste Saints geskep het. Musser, Jessop en Allred het begin werk om 'n nuwe beweging te begin, wat uiteindelik bekend geword het as die Apostoliese Verenigde Broeders. Laasgenoemde groep het 'n nuwe raad geskep in 1952 wat bestaan ​​uit E. Jenson, John Butchereit, Lyman Jessop, Owen Allred, Marvin Allred en Joseph Thompson. Alhoewel hierdie verdeling tot groot veranderinge in die uitdrukking van die Mormon-fundamentalisme gelei het, is alle kontemporêre groepe waarvan die oorsprong in die oorspronklike Short Creek-beweging lê, gemeenskaplike drade van verwantskap, huwelik en kern oortuigings.

LEER / oortuigings

Mormon fundamentaliste is diegene wat inskryf op 'n handelsmerk van die Laaste-dag-Saint-teologie wat deur Joseph Smith gestig is, wat poligamie, tradisionele geslagsrolle en godsdienstige kommunalisme insluit. Ongeveer vyf en sewentig persent van hierdie poligamiste kom van die drie grootste bewegings: die Apostoliese Verenigde Broeders (AUB of Allred Group), die Fundamentalistiese Laaste Dag Heiliges (FLDS), en die Kingston Clan. Die res kom van die klein LeBaron-gemeenskap in Mexiko en onverbonde poligamiste versprei dwarsdeur die westelike Verenigde State wat bekend staan ​​as "onafhanklikes." Hierdie skismatiese sektes en individue is toegewyd aan 'n Abrahamiese koninkryk-bouparadigma wat lei tot die uiteindelike doel om die Hemelse teenwoordigheid van Elohim, die Vader.

Om die verskille tussen AUB-fundamentaliste en die hoofstroomkerk saam te vat, noem die poligamis Ogden Kraut (1983) verskeie sleutelkwessies: die praktyk van poligamie, die beoefening van sendingwerk, oortuigings oor die priesterskap, die aanvaarding van die Verenigde Orde, geloof in die konsep van die insameling van Israel, geloof in die Adam-God-teorie, aanvaarding van die konsep van die 'een magtige en sterk', die ontwikkeling van die konsep van Sion, oortuigings oor swartes en die priesterskap, en geloof oor die koninkryk van God. Die Adam-God-leerstelling is 'n teologiese idee wat Brigham Young geleer het dat Adam van 'n ander planeet afkomstig is en aarde toe gekom het as Michael, die engel. Daarna word hy 'n sterflike man, Adam, wat die menslike geslag saam met sy tweede vrou, Eva, oprig. Na sy hemelvaart dien hy as God, die hemelse Vader van die mensdom.

Fundamentaliste verskil ook in hulle assosiasie van die "volheid van tye" met meervoudsbroue en hulle oortuiging dat hulle vroue deur die wet van Sara moet verkry om die hoogste glorie van die hemelse koninkryk te bereik. 6 Hulle glo ook dat die evangelie onveranderd is; Gevolglik, as God vir Joseph Smith gesê het om poligamie te beoefen, moet dit vandag en altyd beoefen word. Met ander woorde, die waarheid is 'n kennis van 'dinge soos hulle is, en soos hulle was en soos hulle kom' (Leer en Verbonde 93: 24). Smith het ook gesê dat as 'n mens 'n ander evangelie verkondig as wat ek gepreek het, sal hy vervloek word "(Smith 1838: 327) en dat God" die verordeninge vir ewig en ewig stel "(Smith 1838: 168 ).

Endowment rites, fundamentaliste voel, moet dus nie verander word soos hulle in 1927 was nie, toe die LDS-apostel Stephen Richards die Adam-God-leerstelling verwerp het en die geassosieerde simbole van die priesterskapskleed (Richards 1932) en in die 1990s verwyder het, toe LDS profeet Esra T. Benson het die seremonie gereformeer om vroue in staat te stel om 'n direkte weg na God te hê, eerder as om deur hul mans of vaders te gaan. Laasgenoemde verandering het ook die strafsimbole en gebare verwyder wat gebruik is om te illustreer wat 'n mens sou tref as die heilige rites bekend gemaak word, nie anders as dié wat deur die Masons gebruik word nie. Die LDS Kerk het ook die ritueel verander wat heiliges in God se teenwoordigheid bring en die heilige kleed verkort en gemoderniseer het. Fundamentaliste glo dat die rites en simbole wat verlore gegaan het, herstel moet word en dat vroue deur hul verlossers op die berg moet gaan. Sion in hulle pad na God. Hulle onderhou ook dat die presiese woorde in die heilige seremonie, diegene wat in Joseph Smith se dag gebruik is toe priesterskap seëninge toegeken is, in die hedendaagse hedendaagse vers in die negentiende-eeuse vers gebruik moet word.

Baie lede van die AUB verwerp ook die 1978-openbaring wat aan president Kimball gegee is, wat toegelaat het dat swartes die priesterdom binnegaan (Leer en Verbonde, Verklaring 2). Hulle glo dat God aan Joseph Smith gesê het dat "negatiewe" gekenmerk word deur die bloed van Kain en die priesterskap en die tempels sou verontreinig. Die FLDS het 'n Polynesiërs uit hul midde verwyder, waarin verklaar word dat hy te donker was, en hulle frons op interrassige huwelike van enige aard. Brigham Young het sulke oortuigings gesondig toe hy geskryf het dat die swartes "lae in hul gewoontes is, wild en skynbaar beroof van byna al die seëninge van die intelligensie wat oor die algemeen aan die mensdom verleen word" (Young 1867: 290). Die AUB en LeBarons is ook teen swartes, maar laat gemengde alliansies toe met beide Hispanics en Polynesiërs. Nietemin het die AUB Richard Kunz ('n persoon wat fenotipies wit en genotipies swart is) uit sy posisie op die priesterskapsraad verwyder.

Nog 'n verskil tussen die LDS Kerk en die AUB is dat hulle glo dat God se wet bedoel is om die wette van die mens te oortref. Alhoewel welsynsbedrog, bigamie, die versameling van onwettige wapens of sekere soorte tuisonderwys dalk teen die burgerreg kan wees, is dit die middel om die hoër mandaat vir die voorsiening van groot getalle kinders (Hales 2006) te volg. Daar moet kennis geneem word dat sommige poligamistiese gemeenskappe, soos Pinesdale, Montana, baie nou saamwerk met wetstoepassing en wetgewing nakom. Hulle registreer enige seksuele oortreders en verbied enige misdadigers.

Die AUB voel ook dat sendingwerk gedoen moet word soos Joseph Smith dit beveel het, sonder 'beursie of skrif', wat sonder finansiële ondersteuning beteken. Hulle is ook nie eens met die hoofstroomkerk se identifikasie van Independence, Missouri, as die "een plek" vir die byeenkoms van Sion nie. Hierdie plek staan ​​ook bekend as Adam-ondi-Ahman, of die voormalige Tuin van Eden. Die meeste fundamentaliste voel dat Sion in die Rocky Mountains geleë is, waar die Verlosser eendag sal terugkeer.

Mormoon-fundamentaliste, soos die hoofstroom-LDS, word deur God gevra om hulself as Adam of Eva te beskou, 'n konsep wat in die skenking toegespits is. Hulle dien almal 'n proeftydperk op aarde totdat hulle terugkeer na die teenwoordigheid van die Vader. Tydens hierdie proef moet hulle, soos Adam, "verdere lig en kennis" nastreef en boodskappers soek wat hulle kan lei in die ontvangs van die sleutels wat die krag van die priesterskap kan ontsluit en die sluier wat grens aan die aardse lewe en die Hemelse Koninkryk, verwyder.

Vir die apokaliptiese fundamentaliste is daar oorvloedige tekens en tekens en elke simbool en teks het sublieme betekenis. Baie van hierdie tekens lei die millenarianist om bo en behalwe ortodoksie te gaan en om te streef om onder die werklik geseënde mense te wees wat in die samelewing van die gode leef (Michael, ook bekend as Adam, Jesus en Josef) en omhels die "raaisels van die koninkryk "(Leer en Verbonde 63: 23; 76: 1-7). Maar nie almal kan die verborgenhede verstaan ​​nie; die waaragtige regverdige moet die waarheid oor die volheid van die evangelie hê om die "oë om te sien en ore te hoor". Baie fundamentaliste sien hul moderne profeet (Jeffs, Allred, Kingston, ensovoorts) as die bron van goddelike openbaring, maar onafhanklikes beweer dikwels dat hulle self die "heilige geheim" van direkte mens-tot-god-openbaring hou (Leer en Verbondkommentaar 1972:141). Dit is die lokmiddel van fundamentalisme, dat jy jou eie profeet, siener en koning kan wees.

Die "geheimenisse" sluit in goddelike stappe om die geldigheid van openbarings en ware profete te toets. Die een behels die maak van die roeping en verkiesing (Young 1867) sodat die Uitverkore die reg sal hê om met die dooies oor die sluier te praat en persoonlike openbarings van God te verkry. Nog 'n stap is om jouself te verootmoedig in die ware volgorde van gebed, 'n metode wat deur Adam gebruik is; Diegene wat hierdie praktyk volg, dra tempelklere, kniel en bid met opgewekte hande van lof en smeking, en huil: "O God, hoor die woorde van my mond." Net soos Joseph Smith die goddelike ordonnansies en leerstellings gegee het, kan dit ook enigeen wat met die toepaslike priesterdom gesag soek, wat die verbonde eer en wat honger en dors na die kennis. Heiliges wat hulself toewy aan geregtigheid en hoër verorderinge van verheerliking word, word lede van die "kerk van die eersgeborenes", 'n innerlike kring van getroue heiliges wat die volheid beoefen en wat gesamentlike erfgename met Christus sal wees om alles te ontvang wat die Vader het (McConkie 1991: 139-40). Hulle sal verseël word deur die "heilige gees van belofte", sal konings en gode word in die maak en deelneem aan die eerste opstanding. Dit sal hulle in staat stel om op Mt. te woon. Sion met God in die geselskap van engele in die hemelse koninkryk (Leer en Verbonde 76: 50-70). Lede van die eersgeborene kan gevra word om die wet van die land vir die hoër wet te verbreek, miskien selfs moord pleeg, aangesien profeet Nephi van die boek van Mormon beveel is om die bose, Laban, te vermoor. Dit is deur hierdie proses dat "net mans volmaak sal word" en die geskenke van koninkryke en owerhede in nuwe wêrelde buite die grense van hul verbeelding gegee word.

Behalwe die "geheimenisse", is die gewildste fundamentalistiese beginsels wat deur die LDS-kerk verlaat is, poligamie, die Adam-God-leer en die wette van wyding. Wanneer hierdie beginsels ongeskonde is, korrigeer die orde van die hemel vier verskillende evangelie-georiënteerde elemente in 'n werkbare stelsel: sosiale, politieke, geestelike en ekonomiese. Die sosiale element van die hemelse orde is poligamie, die politieke element is die koninkryk van God of die regering van God. Die geestelike element is die priesterdom as die kanaal vir openbaring, en die ekonomiese element is die Verenigde Orde.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die Apostolic United Brethren (AUB) het ongeveer 8,000 700 lede regoor die wêreld. Hul amptelike hoofkwartier is in Bluffdale, Utah, waar hulle 'n kapel/kulturele saal, 'n skenkingshuis, 'n skool, argiewe en 'n sportveld het. Die meeste lede woon in mediumgrootte split-vlak huise en werk in konstruksie. Die meer suksesvolle besit reuse-komplekse in Eagle Mountain en Rocky Ridge wat vier tot vyf vroue en vyf-en-twintig kinders akkommodeer. Die kerk bedryf ten minste drie privaatskole, maar baie gesinne tuisonderrig of stuur hul kinders na openbare of openbare handvesskole, wat met die hoofstroom meng. Ander takke sluit in Cedar City, Lehi en Granite, Utah; Pinesdale, Montana; Lovell, Wyoming; Mesa, Arizona; Humansville, Missouri; en Ozumba, Mexiko, waar dit 'n tempel het met ongeveer XNUMX volgelinge. Meer AUB-lede woon in Duitsland, Nederland en Engeland.

Soos genoem, het dr. Rulon C. Allred, 'n natuurgeneeskundige, in 1954 profeet geword en poligamie aangeneem terwyl hy sterk bande met die LDS-kerk behou, alhoewel hy geëkskommunikeer is. Hy beskou die fundamentalistiese poging nie as synde nie bo die kerk maar parallel daarmee, voel dat nie almal kan (of moet) deelneem aan poligamie nie.

Teen 1959 het die AUB gegroei tot 1,000 1960 lede met die hulp van Joseph Lyman Jessop, Joseph Thompson en ander bekeerlinge, wat in die geheim in die Bluffdale-huis van Owen Allred, Rulon se broer, vergader het. In 640 het Rulon Allred die 42,500 hektaar in Pinesdale, Montana vir $ 1973 400 gekoop, en teen 1989 noem meer as 1993 fundamentaliste dit die huis. Toe ek daar was, van 60 tot 70, was daar 'n skool / kerkkompleks, 'n biblioteek, 'n beesbedryf, 'n masjienwinkel en die oorblyfsels van 'n melkbedryf. Ek het ongeveer 140-150 getroude mans (patriarge) getel met ongeveer 2.8-720 vrouens (gemiddeld ongeveer XNUMX elk) en XNUMX kinders. Die Jessops (Marvin en Morris) en hul oudste seuns was die leiers van Pinesdale, saam met minder magtige lede van die priesterraad.

Die AUB spog van meer bekeerlinge as enige ander groep. Mense is getrek op die belofte van homesteading en koninkrykgebou in 'n groep met beperkte beperkings. Meervoudige seremonies is deur die priesterskapsraad in huise, in die begiftigingshuis, in die kerkgebou, of selfs op 'n heuwel of weiland, uitgevoer. By 1970 was die aantal AUB-lede naby 2,500 wat na suidelike Utah en langs die Wasatch Front uitgebrei het.

Rulon Allred se priesterskapraad het Rulon, Owen Allred, George Scott, Ormand Lavery, Marvin Jessop en sy broer Morris Jessop, Lamoine Jensen, George Maycock, John Ray en Bill Baird ingesluit. Oor die jare het Rulon lede vervang wat gesterf het, wat geëkskommunikeer is (soos in die geval van John Ray) of wat afvallig is. Rulon het sy twee broers, Owen en Marvin, byderhand gehou, gunstige rentmeesterskap aan hulle gegee en toestemming verleen om elk met verskeie vrouens te trou. Die AUB gebruik LDS Kerkmateriaal in hul preke en vir Sondagskoollesse. Baie van die kantore en oproepe is dieselfde. Die lede van die AUB is ook geneig om te integreer met omliggende Mormoonse gemeenskappe, hoofsaaklik as gevolg van Owen Allred se begeerte om met plaaslike wetstoepassingsbeamptes te werk en die praktyk van gereelde huwelike met minderjarige meisies te beëindig. Allred [Image regs] het geglo dat deursigtigheid 'n belangrike faktor was in sy pogings om die nie-Mormon-gemeenskap te wys dat die AUB en sy lede nie 'n bedreiging was nie.

Kwessies / UITDAGINGS

In 1977 is Rulon vermoor deur 'n vroulike sluipmoordenaar wat deur Ervil LeBaron gestuur is, en sy broer Owen het aan die stuur gestaan. Owen het die groep agt en twintig jaar lank gelei, 'n tydperk toe die AUB sy lidmaatskap uitgebrei het en 'n tyd van samewerking met die pers, die akademie en die kantoor van die prokureur-generaal in Utah aangegaan het.

Beskuldigings van seksuele mishandeling van kinders is oor die bestek van twee dekades, 1975-1995, teen drie Allred-raadslede gemaak: John Ray, Lynn Thompson en Chevral Palacios. Tog is die misbruiksyfers nie groter as wat jy sou verwag om in die hoofstroom monogamistiese gemeenskappe van die Verenigde State te vind nie. Lede wat mishandeling pleeg, word geëkskommunikeer, en slagoffers word aangemoedig om die voorvalle by die polisie aan te meld. Daarbenewens stel ek voor dat die AUB meer progressief en wetsgehoorsaam is as ander groepe. Die lede betaal hul belasting, lyk of hulle meestal soos almal aantrek, hul kinders na die openbare skool stuur en selfs 'n Boy Scout-troep het. Daar is 'n paar vlieë in die AUB-salf, soos die oud-Allredite-man wat onlangs in hegtenis geneem is vir die verkragting van tweelingsusters in Humansville, Missouri. Daar is ook bewyse van geldwassery en sommige welsynsbedrog. Volgens een voormalige lid, prokureur John Llewellyn, word meervoudige vroue na die nabygeleë Hamilton gestuur om aansoek te doen vir welsyn as enkelmoeders, en hulle neem hierdie geld direk na die priesterskap Broeders. In my eie navorsing in 1993 het ek gehoor van welsynsmisbruik in vyf-en-twintig persent van my steekproef van vyftien uitgebreide gesinne. Hulle het op dieselfde manier daarna gekyk as wat die FLDS-vroue gedoen het, as "kreatiewe finansiering" wat van die federale regering, 'n korrupte entiteit, geneem het.

In 2004 het die priesterskapleierskap bestaan ​​uit Owen Allred, Lamoine Jensen, Ron Allred, Dave Watson, Lynn Thompson, Shem Jessop, Harry Bonell, Sam Allred, Marvin Jessop en Morris Jessop. In 2005 is Owen Allred op die ouderdom van een-en-negentig oorlede, nadat hy Lamoine Jensen as sy opvolger aangestel het, en meer senior raadslede verbygesteek het. In 2015 is Lamoine aan dermkanker dood, wat 'n groot skeuring in die groep veroorsaak het, met sommige wat Lynn Thompson gevolg het en die ander vir Morris en Marvin Jessop.

Ssedert 2016 het 'n aantal prominente AUB-lede in Pinesdale, MT, hulself van die leierskap van Lynn Thompson geskei en hul eie groep gevorm met hul eie vergaderings, wat hulself die "Tweede Wyk" genoem het. Sulke andersdenkendes sluit in twee van die AUB Priesterskapsraad, twee Melgisedekse Priesterskapleiers, twee biskoppe, die president van die Vroulike Verligtingsvereniging, die Sondagskoolpresident, die ouderlinge-kworumpresident en die Sewentiger-kworumpresident. Sentraal tot hierdie skeuring tussen die Salt Lake AUB en die Pinesdale, Montana-gemeenskap was die beskuldigings van seksuele wangedrag deur Lynn Thompson teen een van sy dogters, Rosemary Williams, en kort daarna deur twee van sy niggies. Thompson is ook daarvan beskuldig dat hy tiendefondse verduister het (Carlisle 2017). Toe Lynn Thompson in 2021 dood is, is hy vervang deur David Watson (Carlisle 2017).

Die jaar voor Thompson se dood het die Utah-wetgewer 'n wetsontwerp goedgekeur om poligamie in Utah te dekriminaliseer. Diegene wat die aanvaarding van die wetsontwerp bevoordeel het, het aangevoer dat die kriminele status van poligamie direk bygedra het tot 'n kultuur van wantroue en isolasie, en gevolglik misbruik. Dekriminalisering sal dien om sulke misbruike in die lig te bring vir vervolging (Bennion en Joffe 2016). Hierdie wet het nie die Thompson-saak beïnvloed nie, aangesien sy dogter geweier het om formele klagte in te bring.

IMAGES

Beeld #1: Joseph Smith Jr.
Beeld #2: Lorin Woolley.
Beeld #3: Rulon Allred.
Beeld # 4: Owen Allred.

Verwysings

Anderson, Scott. 2010. "Die poligamiste." National Geographic, Februarie: 34-61.

Bennion, Janet en Joffe, Lisa F. 2016. "Inleiding." Bl. 3-22 duim Die Poligamie-vraagstuk. Boulder: Universiteit van Colorado Press.

Carlisle, Nate. 2017. “Bewerings van seksuele misbruik het die poligame kerk van 'Sister Wives' geruk, wat skeuring van Utah na Montana veroorsaak het." Salt Lake TribuneOktober 21.

Driggs, Ken. 2005. "Gevangenisstraf, Defiance en Afdeling: 'n Geskiedenis van Mormoon Fundamentalisme in die 1940s en 1950s." Dialoog 38: 65-95.

Driggs, Ken. 2001. '' Dit sal ooit die hoof wees en nie die stert van die kerk nie '': 'n Geskiedenis van die Mormon Fundamentalists by Short Creek. Tydskrif van Kerk en Staat 43:49-80.

Gordon, Sarah. 2001. Die Mormon Vraag: Poligamie en Konstitusionele Konflik in Negentiende-eeuse Amerika. Chapel Hill: Universiteit van North Carolina Press.

Hales, Brian. 2006. Moderne Poligamie en Mormoon Fundamentalisme: Die Generasies Na Die Manifes. Salt Lake City: Greg Kofford Books.

Kraut, Ogden. 1989. Die fundamentalistiese mormoon. Salt Lake City: Pioneer Press.

McConkie, Bruce R. 1991. Mormon-leer. Salt Lake City: Boekkuns. [Ensiklopediese werk wat oorspronklik in 1958 geskryf is; nie 'n amptelike publikasie van die LDS Kerk.], 139-40

Musser, Joseph, en L. Broadbent. 1934. Byvoeging tot die Nuwe en Ewige Verbond van Huwelik. Pamflet. Salt Lake City: Waarheid Publishing Company.

Quinn, D. Michael. 1993. "Meervoud Huwelik en Mormoon Fundamentalisme." Pp. 240-66 in Fundamentalismes en Samelewing, geredigeer deur Martin Marty en R. Scott Appleby. Chicago: Universiteit van Chicago.

Richards, Stephen. 1932. Preek gelewer tydens April 1932 LDS algemene konferensie, ook aangehaal in die Salt Lake Tribune, April 10, 1932.

Smith, Joseph Fielding. [1838] 2006. Leerstellings van die profeet Joseph Smith. Saamgestel en geredigeer deur Joseph Fielding Smith. Salt Lake City: Deseret Books.

Young, Brigham.1867. Journal of Diskoerse 12: 103; 7: 290, November. Liverpool: LDS Kerk.

Jong, Kimball. 1954. "Seksrolle in Poligame Mormoonfamilies." Pp. 373-93 in Leeswerk in Sielkunde, geredigeer deur Theodore Newcomb en Eugene Hartley. New York: Holt.

Publikasiedatum:
27 Mei 2019

 

Deel