David G. Bromley Izaak Spiers

Katedraal van Hoop

KATHEDRAAL VAN HOOP TYD

1924 (29 Januarie): Richard Vincent is gebore in Kirksville, Missouri.

1940 (27 Julie): Troy Perry is gebore in Tallahassee, Florida.

1947: Richard Vincent is in die Rooms-Katolieke Kerk gedoop.

1950: Vincent sluit aan by die Santa Barbara-provinsie in die Orde van Friars Minor.

1955: Perry is gelisensieer as 'n Baptiste-prediker.

1960: Dominee Troy Perry is van sy geestelikestatus gestroop deur die Pinksterkerk van God weens sy homoseksualiteit.

1964 (1 Januarie): The Circle of Friends is in Dallas gevorm.

1968: Perry het 'n selfmoordpoging misluk en hom geïnspireer om die Metropolitan Community Church te skep.

1968: Die Metropolitan Community Church is gestig deur dominee Troy Perry.

1970: Die Metropolitan Community Church - Dallas is gestig.

1971 (23 Mei): Richard Vincent is as diaken in die Dallas-kerk georden.

1971: Vincent word verkies as die eerste predikant van die Metropolitan Community Church - Dallas.

1971: Die Metropolitan Community Church - Dallas begin met die eerste tronkbediening in Dallas County.

1972: Die Metropolitan Community Church - Dallas verhuis na sy eerste toegewyde kerkgebou.

1972: Richard Vincent word ingewy as 'n geordende minister

1976: Die Metropolitan Community Church - Dallas het geboue weer verskuif om sy groeiende lidmaatskap te akkommodeer.

1990: Die Metropolitan Community Church - Dallas het sy naam verander na die Cathedral of Hope (COE) om sy missieverandering te weerspieël.

1992: Die Cathedral of Hope skuif weer geboue om die groeiende lidmaatskap te akkommodeer.

1992 (Desember): Die kerk se Oukersaanddiens is op CNN uitgesaai.

1993: Kerklidmaatskap het sy hoogste groeiperiode tot nog toe getoon.

1999: Die Cathedral of Hope het regstreekse internet-eredienste begin uitsaai.

2000: Die Child of Hope-program is gestig om 'n kinderhuis in die Dominikaanse Republiek te help.

2000 (30 Julie): The Cathedral of Hope het die nasionale vigs-gedenkteken van John Thomas Bell Wall opgedra.

2000 (6 Augustus): The Cathedral of Hope het 'n satellietkerk in Oklahoma City geopen.

2003 (27 Julie): The Cathedral of Hope het onafhanklik geword van die Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches.

2005: 'n Intergeloofse vredeskapel is by die kerkkampus gevoeg. Die non-profit organisasie Hope for Peace & Justice is gestig.

Februarie 6, 2005 Eerw. Dr. Jo Hudson is as Senior Pastoor verkies.

2005 (30 Oktober): The Cathedral of Hope het gestem vir affiliasie met die United Church of Christ.

2006: Die United Church of Christ het aansluiting by die Cathedral of Hope aanvaar.

2012 (16 Julie): Dominee Richard Vincent is op agt-en-tagtigjarige ouderdom oorlede.

2015 (12 April): Eerwaarde dr. Neil G. Cazares-Thomas is verkies tot COE Senior Pastoor.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS
Die geskiedenis van die Katedraal van Hoop (COE) het begin met Troy Perry en die Metropolitaanse Gemeenskapskerk. Perry [Image regs] is in 1940 in Tallahassee, Florida, gebore. Hy was op 'n baie jong ouderdom geïnteresseerd in die bediening. Hy was gelisensieer as predikant toe hy net vyftien jaar oud was. Hy het na Illinois verhuis as 'n jong volwassene, waar hy 'n paar jaar geestelikes in 'n Pinksterkerk van God was, totdat hy sy status as gevolg van sy homoseksualiteit ontneem het. ("Eerw. Dr. Troy Perry" 2016; Perry 2002). Perry is opgestel vir militêre diens in 1965 en is twee jaar oorsee gestoor (Bromley 2011).

In 1968 het hy, as gevolg van die moeilikheidsgraad, sy seksualiteit met sy geloof versoen, asook die moeilike verbrokkeling van 'n langtermynverhouding, het Perry selfmoord geprobeer. Na die oorlewing van hierdie poging, sowel as aanmoediging van vriende, het hy besef dat daar 'n kerk nodig was wat toeganklik was vir nie-heteroseksuele Christene ("Ds. Troy Perry" 2016, Perry 2004). Later daardie jaar het Reverend Perry die eerste diens vir die nuutgestigte Metropolitan Community Church uitgevoer. Binne vier jaar het die Metropolitan Community Church (MCC) takke gevestig in meer as 'n dosyn state, waaronder die Dallas-tak van die kerk wat later die Katedraal van Hoop (Bromley 2011, Perry 2004) sou word.

Die oprigting van die Metropolitaanse Gemeenskapskerk - Dallas (MCCD) het begin met die vorming van die vriendekring in Dallas op Januarie 1, 1964 deur vyf gay mans en vier nie-gay ministers (Mims 2009: 17). Vyf jaar later het 'n lid van die vriendekring, Rob Shivers, besluit om 'n MCC-kerk in Dallas (Mims 2009: 32) te begin. Op Julie 30, 1970, het 'n groep van twaalf mense by 'n huis in Dallas, Texas, vergader om die oprigting van 'n kerk te bespreek. MCCD het die agtste lid van die Universele Genootskap van Metropolitan Community Churches (UFMC) geword op Mei 23, 1971. Die dominee Louis Loynes van MCC Los Angeles verteenwoordig die Genootskap by die handvesplegtigheid. Die plant van 'n MCC-kerk in Dallas was verrassend gegewe die stad se uiterste konserwatisme, maar Dallas, wat die negende grootste stad in Amerika was, het ook die sesde grootste gay-bevolking in die VSA gehad.

Richard Vincent het die eerste predikant geword van die nuwe kerk. [Image regs] Hy is in 1924 gebore aan 'n familie in Kirksville, Missouri. Hy het na bewering 'n onontbeerlike lewe gelei totdat hy tydens die Tweede Wêreldoorlog by die Marines aangesluit het. Na die oorlog het Vincent 'n graad in ingenieurswese aan die Purdue Universiteit behaal. Gedurende sy tyd aan die universiteit is Vincent gedoop in die Rooms-Katolieke Kerk. Nadat hy van Purdue gegradueer het, het Vincent na Key West, Florida, verskuif. Dit het Vincent se eerste aangetekende interaksie met die gay-gemeenskap (Vincent 2010) gemerk. In 1953 het Vincent by die Santa Barbara-provinsie van die Orde van Friars Minor aangesluit, 'n Katolieke Franciscan-bevel, soos hy tot priesterskap geroep is. Na drie jaar van priesterstudie is hy deur sy meerderes ontmoedig en die bevel in 1956 verlaat. In 1970 het Vincent ontmoet met Eerwaarde Troy Perry weens sy belangstelling in die toenemende Metropolitan Community Church Ministry. Nadat hy 'n vergadering met betrekking tot die uitbreiding van die Metropolitaanse Gemeenskapskerk na die Dallas-omgewing bygewoon het, het Vincent by die raad van toesighouers aangesluit vir die nuwe kerk. Toe die MCCD geoktrooieer is, is Vincent as 'n diaken deur ander kerkbeamptes aangestel, en is dan verkies om die eerste predikant van die kerk te wees. Vincent het verskeie vroeë pogings van die kerk gehelp, soos 'n plaaslike tronkbediening (Vincent 2010). Nadat Vincent na die Ouderlingeraad vir die Metropolitaanse Gemeenskapskerk in 1973 verkies is, het Vincent begin om meer werk vir die MCCD as geheel te maak, terwyl hy geleidelik wegbeweeg van die Dallas-kerk. Nadat hy van die Raad van Ouderlinge afgetree het, bly hy by die MCCD verbind, en bly tot 2003 toe die nou-katedraal van Hoop afgeskaf is van die Metropolitan Community Church fellowship (Vincent 2010). Vincent het teruggekeer na die Rooms-Katolieke denominasie tot sy dood in 2012.

In 1990 het die kerk homself van Metropolitan Community Church - Dallas na die Katedraal van Hoop verander om sommige van die veranderinge in sy missie uiteen te sit, asook om die oorgang na 'n groter gebou te merk as gevolg van die groeiende gemeente ("History" nd) . Gedurende die 1990s en in die vroeë 2000's was daar 'n tydperk van vinnige groei en ontwikkeling vir die Katedraal van Hoop. Kerklidmaatskap het in die duisende gegroei; Dit het bekend geword as die grootste LGBT-kerk in die wêreld. Sondagdienste is opgeneem sodat hulle aanlyn gekyk kan word, en baie van die liefdadigheidsorganisasies en -organisasies en -programme waarin die katedraal deelneem, is gevorm ("History" en Johnston en Jenkins 2008).

In 2003 het die gemeente van die katedraal gestem om van die Universele Genootskap van Metropolitaanse Gemeenskapskerkte te ontsyfer. Na drie jaar van onafhanklike status het die Katedraal van Hoop egter geaffilieer by die liberale vereniging van die Verenigde Kerk van Christus (UCC). Die Katedraal van Hoop het egter sy sterk konneksie met die Metropolitaanse Gemeenskapskerke behou, soos baie van die huidige geestelikes wat by hulle gedien het ("History" en "Our Pastors").

Die UCC, en die COE as 'n geaffilieerde, is trots op die feit dat hy 'n eerstekerk is:

En so was ons die eerste historiese wit denominasie om 'n Afrika-Amerikaanse te orden, die eerste om 'n vrou te stig, die eerste om 'n openlik-gay-man te verorden en die eerste Christelike kerk om die reg van geslagte van dieselfde geslag te bevestig om te trou. Ons was in die voorpunt van die anti-slawerny-beweging. Ons was in die voorpunt van die anti-slawerny-beweging en die Burgerregte-beweging ("About Us" nd).

Leerstellinge / oortuigings

Die Katedraal van Hoop integreer 'n verskeidenheid Christelike waardes, oortuigings en leerstellings. In sy agt-en-veertig jaar bestaan ​​het dit idees van beide die Metropolitaanse Gemeenskapskerk, die Verenigde Kerk van Christus en die Sentrum vir Progressiewe Christendom aangeneem. Volgens die Katedraal van Hoop se webwerf (nd), "Die missie van die Katedraal van Hoop is om die Christendom as 'n geloof van buitensporige genade, radikale insluiting en meedoënlose meegevoel te herwin." Hierdie oortuigings sluit in die direkte aanwending van verskeie belangrike huurders van die Nuwe Testament, soos die geloof in die goddelikheid van Christus, insluitend mense van alle agtergronde in die geloof, uitdagende onderdrukking en voorsiening vir minderbevoorregtes.

Die katedraal plaas ook 'n groot fokus op sosiale geregtigheid, benewens sy godsdienstige aktiwiteite, soos 'bou aktiwiteite saam met ander gemarginaliseerde en onderdrukte mense' (Johnston en Jenkins 2008). Hierdie oortuigings is byna net so belangrik vir die katedraal as hul oortuigings rakende die Christelike leer. Op die bladsy "Wat ons glo" van die webwerf van die katedraal, beweer die kerk sy omhelsing van waardes soos om "armes te help en te pleit, die omgewing te waardeer en sulke onderdrukkende houdings soos seksisme, ouderdom, rassisme en homofobie as sondig te erken. ” Die kerk fokus op die insluiting van tradisioneel uitgeslote en gemarginaliseerde mense wat geneig is om uit ander geloofsgemeenskappe te word, veral as gevolg van sosio-ekonomiese status, seksualiteit of geslagsidentiteit ("What We Believe" en Johnston en Jenkins 2008).

RITUELE / PRAKTYKE

Die meerderheid van die praktyke wat die Katedraal van Hoop afgesonder het van ander Christelike denominasies, is die liefdadigheids- en uitreikprogramme wat hoofsaaklik toegewy is aan nie-heteroseksuele individue of hoogs arm mense. Byvoorbeeld, in 2000 het die katedraal se liefdadigheidskenkings $ 1,000,000 oorskry om "maatskaplike geregtigheid te bied aan kwesbare, losbandige en onderdrukte mense in Dallas, Texas en op verskillende plekke regoor die wêreld (Johnston en Jenkins 2008).

Die Katedraal hou verskeie programme en verhoudings met organisasies in wat dit toelaat om hierdie burgerlike strewes te bevorder. Die kerk se maksimaal om hierdie aktiwiteite te doen, is: "Laat hulle net sien wat ons doen," en dit is aangeneem as die leuse van die katedraal van Hoop se maatskaplike geregtigheids- en gemeenskapsuitreikingsprogramme ("Community Outreach," nd). In 1997 het die katedraal byvoorbeeld 'n laerskool in 'n lae-inkomste-Dallas-omgewing gehelp deur noodsaaklikhede en opgraderings soos 'n lugversorgingstelsel, skoolvoorrade, uniforms en befondsing vir 'n fyn kunsprogram (Johnston en Jenkins 2008) te verskaf. Toets tellings het daarna opgestaan, en die skool is uit die lys van onderpresterende skole verwyder.

Die Child of Hope-program is in 2000 gestig om kinders in die Dallas-skooldistrik te bevoordeel, asook 'n weeshuis in die Dominikaanse Republiek ("History" en Johnston en Jenkins 2008). Ander vrywilligersprojekte wat 'n konsekwente deel van die bediening behels, sluit in omgewingskoonmaak in lae-inkomste gebiede wat beperkte of geen toegang tot stadsreinigingsdienste het nie, sowel as herstelwerk aan huise in daardie gebiede.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Lidmaatskap in die Katedraal van Hoop het geleidelik deur sy geskiedenis gegroei, en die kerk is aangewys as die grootste LGBT-kerk in die wêreld, hoewel daar 'n aantal groter kerke in die Dallas-Ft. Worth metropolitaanse gebied. COE word gelei deur vier geestelikes, een senior pastoor en drie geassosieerde pastore, en ondersteun deur verskeie leke predikante wat die verskillende uitreikprogramme waarin die katedraal betrokke is, koördineer. Nie verrassend gegee COE se geskiedenis, die meeste van die kerkleiers het noue bande met MCC.

Die huidige senior pastoor is Eerwaarde Niel Cazares-Thomas, wat na die katedraal in 2015 gekom het. Hy was voorheen 'n predikant vir dertien jaar by die Metropolitaanse Gemeenskapskerk in Los Angeles, die eerste kerk van daardie bediening. Daarbenewens het ds. Cazares-Thomas, voordat hy na die Katedraal van Hoop gekom het, op verskeie rade en spanne gedien in die Metropolitan Community Church Ministry. Hy het sy bedieningloopbaan by die Metropolitaanse Gemeenskapskerk in Bournemouth, Engeland begin; In daardie tyd is hy deur koningin Elizabeth II erken vir sy werk in die gemeenskap (Moujaes 2015). Hy het 'n uitgebreide teologiese onderwysagtergrond, wat ingeskryf het en drie instansies bygewoon het om sy Magister in Godsdiensgraad te behaal. Cazares-Thomas het toe die San Francisco Teologiese Kollege vanaf 2002 na 2009 bygewoon om sy doktorsgraad te verwerf ("Our Pastors" nd).

As deel van sy ambisieuse uitbreidingsplanne, het COE die Kapel van Hoop se Intervredige Vredeskapel gebou [Image to the right] en 'n gepaardgaande klokmuur wat ontwerp is deur gevierde argitek Philip Johnson. Spiegelman (2010) beskryf die binneland soos volg:

Daar is geen versiering binne, nie eers 'n altaar nie, net 'n verhoogde bamboesplatform onder die dakraam, waarop 'n tafel, 'n klavier of enigiets anders geplaas kan word. Die gebou moet baie funksies bedien en baie dinge vir baie groepe wees. Die vloer is beton, nywerheid, maar elegant gepoleer. Daar is geen kuns nie, maar die plek voel nie leeg of steriel nie. In plaas daarvan vul 'n gevoel van rustige spiritualiteit dit in. Meditasie eerder as doktrine definieer die gebou en die ervaring om daarin te sit.

Die Katedraal van Hoop beklemtoon die missie van die kapel as intergeloofsinclusivity ("Architecture" nd).

Die Intervredige Vredeskapel bied 'n heilige plek vir mense van alle gelowe, en vir mense wat geen geloof bely nie, om saam te kom in eenheid en liefde. Ongeag die hoofde of konflikte buite, binne die mure van die Intervredige Vredeskapel is alle gelowe, nasionaliteite en etniese groepe welkom. Die Kapel is 'n voorbeeld van inklusiewe geestelike samewerking vir die res van die wêreld.

Kwessies / UITDAGINGS                                    

Die Katedraal van Hoop het gekonfronteer en gaan voort om 'n verskeidenheid uitdagings in die gesig te staar, beide intern en ekstern. Buitendien het die Katedraal van Hoop gekonfronteer met voortgesette opposisie, hoewel nie so ernstig soos die UFMCC-verlies van drie kerke tot brandstigting in 1973 (Mims 2009: 51-52) nie. Dit is nie verbasend dat die Katedraal van Hoop weerstand tot gevolg gehad het nie, aangesien die gemeente hoofsaaklik uit gay gemeentelede bestaan ​​en ook in die konserwatiewe "Bybelgordel" -streek geleë is. Byvoorbeeld, die kerk het probeer om verskeie beskikbare kerkgeboue aan te koop aangesien die gemeentelidmaatskapsgrootte verder gegroei het. Maar toe die potensiële kopers bekend geword het, is die koopaanbiedings teruggetrek. ("Die begin," nd). Een gemeente het na bewering gedreig om "hul gebou op die grond te verbrand eerder as om 'n gay gemeente te gebruik wat die fasiliteit gebruik" (Katedraal van Hoop 1998).

Individuele gemeentelede is getroud. Johnston en Jenkins (2008) rapporteer dat:

By verskeie geleenthede het die kerk die voorwerp gehad van demonstrasies van fundamentalistiese Christelike groepe wat lede "groet" as hulle kom vir aanbidding. Hierdie groepe dra tekens met herinnerings aan God se veronderstelde haat vir gay en lesbiese mense en gebruik bullhorns om berou van gay en lesbiese mense te eis.

Kerkleiers se pogings om uit te reik en saam te werk met ander Dallas-kerke is dikwels vermy of geïgnoreer. Ander kerke het onttrek uit burgerlike gebeure waarin COH aangebied het om deel te neem, en die kerkgebou is meer as een keer met homofobiese graffiti verdruk. Nuus Personeel 2017).

COE het voortgegaan om aktief te wees in gemeenskapsburgerlike geleenthede, maar het versigtiger geword. Senior predikant dominee Neil Cazares-Thomas het gesê:

Ons betree ook dat ek dink in 'n era in ons land waar haat en bigotry en homofobie op een of ander manier toestemming gekry het en as 'n gemeente is ons op die hoogte dat hierdie dinge sal gebeur (Fox News Staff 2017).

Die langtermyn-uitdagings wat COH in die gesig staar, is waarskynlik meer intern as ekstern. Die kerk het deur 'n leierskapskrisis begin in die vroeë 2000's. Daar was 'n afname in lidmaatskap en skenkings, verdeeldheid binne die gemeente, finansiële oorhand en wanbestuur, klagtes oor té gesaghebbende leierskap en 'n toenemend omstrede verhouding met die UFMC. Die kerk, onder leiding van dominee Michael Piazza, wat sy posisie in 1987 aangeneem het, het in die vroeë negentigerjare 'n heiligdom van $ 3,500,000 miljoen opgerig, maar Piazza het 'n nuwe bouveldtog aangekondig met die oog op 'n baie groter kapasiteit van 1990 mense, $ 2,300 katedraal wat ontwerp moet word deur die bekende argitek Phillip Johnson in 20,000,000. Finansiële probleme het gevolg toe kerkskenkings afgeneem het en die boukoste toegeneem het. In 1996 is die spanning met die UFMCC opgelos deur die kerk se onttrekking uit die Federasie. Diegene wat die ontevredenheid teëstaan, het 'n nuwe gemeente gevorm, die Metropolitan Community Church of Greater Dallas. Drie jaar later, in 2002, was daar 'n herorganisasie van die leierskap, aangesien die COE tot eerwaarde dr. Jo Hudson as senior pastoor gekies is en dominee Michael Piazza dekaan van die katedraal en president van hoop vir vrede en geregtigheid geword het. Die finansiële probleme het voortgeduur en gelei tot afdankings en betaalverlagings. Piazza het 'n paar jaar in diens gebly voordat hy 'n pos as senior predikant van Atlanta se Virginia-Highland Church, wat ook geaffilieer was met die Verenigde Kerk van Christus. COE het affiliasie gesoek met die Verenigde Kerk van Christus in 2005 en is die volgende jaar goedgekeur. Eerwaarde Hudson gedien as Senior Pastoor tot 2015 toe Ds. Dr. Neil G. Cazares-Thomas [Beeld regs] tot die posisie verkies is.

COE staan ​​tans voor 'n onseker toekoms. Die beweging wat met die Metropolitan Community Church begin het, het oorwegend jong gays en lesbiërs aangetrek en was nie gesinsgeoriënteerd nie. Hierdie generasie bly 'n belangrike grondslag van die beweging. En so, soos baie nuwe godsdienstige groepe, staan ​​die beweging voor die uitdaging van 'n verouderde eerste generasie. Daarbenewens het die beweging sommige van sy dwingende gehalte verloor, aangesien LGBT-individue groter aanvaarding in die hoofstroom-godsdiensgemeenskap gevind het. COH het hierdie kwessies aangespreek deur homself denominasioneel te reël met die Verenigde Kerk van Christus, een van die mees liberale Protestantse denominasies. Dit sal waarskynlik die sentraliteit van geslag / geslag as 'n fokuspunt van gemeentelike identiteit verminder en COE se lidmaatskap potensiaal (Kunerth 2010, Haug 2011) verbreed. Die uiteindelike sukses van hierdie strategie moet natuurlik nog bepaal word.

IMAGES
Beeld #1: Foto van eerwaarde Troy Perry.
Beeld #2: Foto van dominee Richard Vincent.
Beeld #3: Foto van die Kapel van Hoop se Intervredige Vredeskapel.
Beeld #4: Foto van dominee Dr Neil G. Cazares-Thomas.

Verwysings

"Architecture." Katedraal van Hoop webwerf. Toegang verkry vanaf https://www.cathedralofhope.com/architecture op 3 November 2018.

Bromley, David. 2011. "Metropolitaanse Gemeenskapskerk." World Religions and Spirituality Project, Toegang vanaf www.wrldrels.org/2016/10/08/metropolitan-community-church/  op 3 November 2018.

Fox News Personeel. 2017. "Graffiti by die Katedraal van Hoop word ondersoek." KDFW, Januarie 5. Toegang verkry vanaf www.fox4news.com/news/graffiti-at-cathedral-of-hope-being-investigated op 3 November 2018.

Haug, Jim. 2007. "Gay kerk verloor lede as aanvaarding versprei."  Nuusjoernaal Online, Oktober 8. Toegang verkry vanaf http://telling-secrets.blogspot.com/2007/10/gay-church-loses-members-as-acceptance.html op 1 November 2018.

"Geskiedenis." En Katedraal van Hoop - Huis. Toegang verkry vanaf www.cathedralofhope.com/new/history op 3 November 2018.

Johnston, Lon B., en David Jenkins. 2004. "'N Gay en Lesbian Gemeente soek sosiale geregtigheid vir ander gemarginaliseerde gemeenskappe." Tydskrif vir maatskaplike dienste vir gay en lesbiese 16: 193-206.

Kunerth, Jeff. 2010. "Generasie-gaping dwing gay-kerk." Orlando Sentinel, Desember 31. Toegang verkry vanaf https://www.orlandosentinel.com/news/orange/os-young-gays-church-future-20101231-story.html op 3 November 2018.

Mims, Dennis. 1992. Katedraal van Hoop: 'n Geskiedenis van Progressiewe Christendom, Burgerregte en Gay Sosiale Activisme in Dallas Texas, 1965-1992. Magisterproefskrif, Universiteit van Noord-Texas.

Moujaes, Anthony. 2015. "Katedraal van Hoop roep Nuwe Pastoor." United Kerk van Christus, April 14. Toegang verkry vanaf www.ucc.org/cathedral_of_hope_pastor_04142015 op 3 November 2018.

"Ons Pastore." En Katedraal van Hoop - Huis. Toegang verkry vanaf www.cathedralofhope.com/new/our-pastors op 3 November 2018.

Perry, Troy. 2002. "Op Ouer Troy Perry. " Troy Perry • Profiel" LGBT Godsdienstige Argief Netwerk, Oktober. Toegang verkry vanaf www.lgbtran.org/Profile.aspx?."ID=11 op 3 November 2018 ..

Perry, Troy. 2004. "Geskiedenis van MCC." Metropolitaanse Gemeenskapskerke. Toegang verkry vanaf www.mccchurch.org/overview/history-of-mcc/ op 3 November 2018.

"Op Dr Troy Perry. "2016. DIE LAVENDER EFFEKTE " Maart 8. Toegang verkry vanaf www.thelavendereffect.org/projects/ohp/troy-perry/ op 3 November 2018.

Spiegelman, Willard. 2010. "Geen Tipiese Texas Kerk." Wall Street Journal, Desember 22. Toegang verkry vanaf https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704369304575633332577509918 op 30 Oktober 2018.

Thomas, Christopher. 2010. “Dr. Sprinkle ontvang 'n toekenning van Cathedral of Hope. ' Brite Divinity School, Junie 30. Toegang verkry vanaf https://brite.edu/dr-sprinkle-receives-distinguished-award-from-cathedral-of-hope/ op 3 November 2018.

Vincent, Richard. 2010. "Richard Vincent." LGBT Godsdienstige Argief Netwerk, Mei. Toegang verkry vanaf www.lgbtran.org/Profile.aspx?ID=275 op 3 November 2018.

"Wat ons glo." Nd Katedraal van Hoop - Huis. Toegang verkry vanaf www.cathedralofhope.com/new/what-we-believe op 3 November 2018.

Post Datum:
26 Oktober 2018

 

Deel