Christine L. Cusack Lori G. Beaman

Vroue in die Fundamentalistiese Laaste Dag Heilige Bewegings

VROUE IN DIE FUNDAMENTALIST LATTER DAG SAINT BEWEGINGS TYDLYN

1820: Die stigter van die Mormonisme, Joseph Smith Jr., het sy eerste visie op die ouderdom van veertien jaar naby Palmyra, New York, gehad.

1827 (18 Januarie): Joseph Smith en sy wettige vrou Emma Hale trou in South Bainbridge, New York.

1830: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) amptelik georganiseer in Fayette Township, New York. Die Boek van Mormon is gepubliseer.

Middel 1830's: Joseph Smith is in Kirtland, Ohio, in die geheim getroud met Fanny Alger.

1841 (April): Joseph Smith trou met sy eerste amptelike meervoudsvrou, Louisa Beaman, in Nauvoo, Illinois.

1842: Die Hulpvereniging, 'n leierskaps- en dienshulpgroep vir LDS-vroue, is georganiseer.

1844 (27 Junie): Joseph Smith en sy broer Hyrum Smith is deur 'n skare in Carthage, Illinois, vermoor. Brigham Young het tweede president van die LDS Kerk geword.

1846–1847: Brigham Young het lede van die LDS-kerk gelei op 'n westwaartse trek en uiteindelik in die Salt Lake Valley gevestig.

1852: Die LDS Kerk het die leer van die meervoudige huwelik in Salt Lake City in die openbaar verkondig.

1886: Fundamentaliste beweer dat John C. Taylor, president van die LDS-kerk, goddelike instruksies ontvang het oor die voortsetting van die meervoudige huwelik.

1887: Die Amerikaanse Kongres het die Edmunds-Tucker-wet aanvaar wat poligamie in die Utah-gebied verbied en die beslaglegging op bates van die LDS-kerk toelaat.

1890: President van die LDS-kerk, Wilford Woodruff, het 'n manifes uitgereik waarin gevra word dat poligamie amptelik beëindig moet word. Fundamentaliste het die manifes van die hand gewys en hul geloof in die meervoudige huwelik voortgesit soos dit deur die goddelik bepaal is.

1929–1935: Die talle skeuringe onder diegene wat gesag eis om die praktyk van die meervoudige huwelik te handhaaf, het geleidelik individueel identifiseerbare groepe gevorm soos die Fundamentalistiese Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae (FLDS, 1929), die Apostoliese Verenigde Broeders (AUB, 1929) , en onder andere die Kingston Group (1935).

1935: Short Creek, Arizona, is gestig as poligame gemeenskap deur lede van die FLDS-kerk.

1953: Die FLDS-gemeenskap in Short Creek het toegeslaan deur owerhede uit die staat Arizona; 263 kinders is onder toesig van die staat gehou.

2006 (Augustus): Warren Jeffs, leier van die FLDS, is in Nevada gearresteer op aanklagte van seksuele aanranding.

2008 (3 April): Die FLDS-gemeenskap by Yearning for Zion Ranch naby El Dorado, Texas, is toegeslaan deur staatsowerhede, waartydens 439 kinders in die staat se toesig geplaas is. Die kinders is uiteindelik met hul gesinne herenig nadat die hof beslis het dat staatsoptrede onregverdig was.

2011: Na 'n reeks verhore in Utah, Arizona en Texas, is Warren Jeffs, leier van die FLDS, skuldig bevind aan minderjarige seksuele aanranding en lewenslange tronkstraf opgelê.

GESKIEDENIS VAN VROUE EN PLAASLIKE HUWELIK

Die vroeë ontwikkeling van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dag (LDS Kerk of Mormon Kerk) harkens terug na die negentiende-eeuse historiese tydperk bekend as die Tweede Groot Ontwaking. In die herstellende Christelike tradisies word laasgenoemde heiliges (LDS) ook algemeen bekend as Mormone, 'n benaming wat hulle kernskrif, die Boek van Mormon (1830), verwys. Laaste Dag Heilige bewegings is daardie onafhanklike Laaste Dagse Heilige Tradisies wat verdeel word van die oorspronklike LDS Kerk, gestig deur Joseph Smith Jr. (1805-1844) in 1830. As die stigtende verhaal vertel Smith se "First Vision" in 1820 die besoek van twee goddelike wesens (God die Vader en sy Seun Jesus Christus). Alhoewel verskeie rekeninge verskil, word dit in Mormonisme vereer as die begin van 'n proses waarin die vroeë Christendom op aarde herstel is. (Vir 'n meer gedetailleerde oorsig van die vroeë LDS Kerkgeskiedenis sien Mason en Mauss 2013).

Op Januarie 18, 1827, het Smith met Emma Hale in Suid-Bainbridge, New York, getrou en in die volgende jare sy idees oor poligamie geformuleer op grond van die studie van die Hebreeuse Bybel. Hoewel dit betwis word, dui die historiese rekord op sy verhouding met boer en slavin Fanny Alger in Kirtland, Ohio gedurende die middel-1830s as die eerste van meer as dertig meervoudige vakbonde. Mormone het grootliks deur vervolging gemotiveer, en die Mormone het hul weswaartse migrasie voortgesit. Hulle het in Nauvoo, Illinois, in 1839 gevestig, waar Smith met addisionele vroue getrou het, wat tussen die ouderdom van veertien en ses-en-vyftig was. Sekere historiese interpretasies dui Smith se eerste vrou aan. Emma kon aanvanklik poligamie aanvaar het, terwyl ander daarop wys dat sy diep in die praktyk ("Meervoudige Huwelik in Kirtland en Nauvoo") is. Smith het die kennis van baie van sy meervoudige huwelike, geheim van Emma, ​​bewus gehou deur die Bybelse wet van Sara te gebruik as regverdiging om meer vroue te trou ten spyte van haar verdeeldheid ("Meervoudige Huwelik in Kirtland en Nauvoo").

In 1844, Die Nauvoo Uitstaller 'n uiteensetting van Smith se en ander Mormoonse apostels se poligame vakbonde gepubliseer. Smith, wat destyds burgemeester van Nauvoo was, het die vernietiging van die drukpers beveel. In die daaropvolgende chaos is hy en sy broer Hyrum gevange geneem in Carthage, Illinois; Albei is later deur 'n skare doodgemaak. Brigham Young het die volgende profeet van die LDS-kerk geword, en in 1846 het die epiese weswaartse Mormon-migrasie gelei en uiteindelik die Rocky Mountains in die Salt Lake Valley oorgesteek waar hulle gevestig het.

Nadat die LDS Kerk op 29 Augustus 1852 die leer van poligamie in die openbaar erken het, het die volgende twee dekades 'n toename in openbare weerstand en die bedreiging van regeringsinmenging in die Utah-gebied gesien. Die federale regering het antipoligamiewetgewing, bekend as die Edmunds-Tucker-wet, in 1887 aanvaar, en die daaropvolgende beslaglegging op kerklike eiendom en bates (tesame met die gevangenisstraf van baie leiers) dwing 'n heroorweging van poligamie deur LDS-leiers as 'n onvolhoubare praktyk. In 1890 het die LDS Kerk 'n amptelike proklamasie deur Wilford Woodruff, president van die LDS, uitgereik waarin hy 'n einde aan die gebruik van meervoudige huwelike verklaar. Die Manifes, soos dit bekend geword het, is nie algemeen aanvaar nie en ook nie deur lede geleef nie. Leerstellige skeurings wat in die 1900's voortgeduur het, hoofsaaklik oor die vraag na poligamie, het die opkomende godsdiens in talle groepe versplinter. Lede van die hoofstroomkerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae (wat die grootste aantal aanhangers wêreldwyd bestaan) het die gebruik geleidelik laat vaar nadat die meervoudige huwelik 'n onoordraagbare oortreding geword het ná die manifestasie (Hardy 1993). Weggebreekste fundamentalistiese groepe het egter voortgegaan om meervoudige huwelike te beoefen op grond van hul blywende geloof in die openbaring van 1886 wat destydse president van die LDS, John Taylor, ontvang het.

Uitgestrekte organisasies soos die Apostoliese Verenigde Broeders (AUB), die Kingston-groep en die Fundamentalistiese Kerk van Jesus Christus van die Laaste Dagheiliges (FLDS) het onder andere 'n aantal leerstellings, verwantskappe of kulturele bande met die vroeë Mormonisme. Fundamentalistiese Mormone handhaaf diskrete gemeenskappe hoofsaaklik in die westelike Verenigde State (Arizona, Montana, Nevada, Texas en Utah), Wes-Kanada en Mexiko. Skoliere wat fundamentalistiese groepe bestudeer, skat die aantal Mormoon-individue wat poligamie in die Verenigde State beoefen om tussen 40,000 en 50,000 (Bennion en Joffe 2016b: 6) te wees.

DOKTRINE / GELOOFSVOORWAARDES

Daar bestaan ​​'n verskeidenheid van oortuigings onder fundamentalistiese Mormon-groepe, hoewel kern leerstellings wat verband hou met historiese Mormonisme, om die gedagte van gesinne om vir hierdie lewe en die volgende gesluit word, draai. Gelowiges bevestig meervoudige huwelik as noodsaaklik vir verlossing en beweer dat mans en vroue nie die hoogste vlakke van bestaan ​​in die hemele of die "hemelse koninkryk" kan bereik sonder om die goddelike orde van die huwelik te beoefen nie. Moederskap word beskou as 'n vrou se hoogste doel, en groot gesinne is 'n kenmerk van die fundamentalistiese Mormon sosiale lewe. "Mormoon-fundamentalisme balanseer die ontberings en probleme van die lewens van poligame vroue met 'n belofte van 'n hiernamaals as 'queens and priestesses'" (Bennion and Joffee 2016b: 12). 'N Fundamentele oortuiging dat "gesinne vir ewig is", dit wil sê dat familielede verbonde bly deur die ewigheid, versterk die idee dat huwelik en kinders die sentrale fokus van die mens se sterflike bestaan ​​is. Verrigting binne die huwelik word as noodsaaklik beskou vir redding, met moederskap verstaan ​​die vrou se hoogste aardse roeping. Navorsing van relasionele susterskap tussen vroue wat met dieselfde man getroud is, word ook geglo om persoonlike eienskappe soos onbaatsugtigheid, deernis en 'n vrolike ingesteldheid teenoor diens te bewerkstellig, almal hoogs gewaardeer in die fundamentalistiese Mormon-ideologie en in die breër LDS-tradisies. Dus, karaktereienskappe wat tydens die aardse lewe gevorm word, word geglo om die mens se ervarings in die hiernamaals te vorm.

In teenstelling met ander Christelike tradisies waar die Bybelse kanon as gesluit beskou word, erken Mormone voortgesette openbaring deur 'n manlike profeet. So 'n patroon van manlike hoofskap word herhaal in gemeentelike organisasie, gemeenskapsbestuur en in individuele familiestrukture. Slegs mans word tot die priesterdom gereël. Hierdie patriargale orde word verstaan ​​goddelik geïnspireer, dus bindend vir gelowiges wat getrou wil bly aan hul huweliksgeloftes en godsdienstige verpligtinge. Fundamentalistiese Mormone deel hierdie sienings. Baie van hul gemeenskappe oefen ook die wette van wyke waarby materiële goedere soos eiendom gemeenskaplik besit en oorskot goedere of bates binne die gemeenskap gedeel word. Fundamentaliste is oor die algemeen baie krities teenoor hoofstroommormone omdat hulle oorspronklike leerstellings oor die praktyk van poligamie verlaat het en hul eie oortuigings in ag neem om beter in lyn te kom met Joseph Smith se idees oor ewige families.

ORGANISATORIESE ROLPE UITVOER DEUR VROUE

Organisatoriese rolle wat deur vroue in fundamentalistiese Mormon-gemeenskappe uitgevoer word, wissel van groep tot groep en strek veel verder as die gedeelde bestuur van groot huishoudings. Regswetenskaplike Angela Campbell bespreek "poligamie se pragmatiese voordele" en let op hoe sustervroue ná 'n geboorte kinderversorgingsverpligtinge verdeel, hoe hulle huishoudelike pligte onderhandel om vroue se werk buite die huis te vergemaklik, of hoe hulle sustervroue bemagtig om verder te gaan hul opvoeding (Campbell 2016: 60). Sommige sustervroue kapitaliseer op hul ondervinding in gesinsfinansieradministrasie en gesamentlike kinderopvoeding buite die binnelandse gebied, waar "hulle ook beslissende rolle kan speel in die bestuur van gemeenskapswelsyn en -beheer, wat as stem- en sigbare besluitnemers dien" (Campbell 2016: 62). Vroue se rolle word dikwels gevorm deur die mandaat van die Hulpvereniging, 'n organisasie vir vroue wat met Joseph Smith se seën in 1842 begin is. Die hulpvereniging was bedoel om "geleenthede vir assosiasie, leierskap, COMPASSIONATE SERVICE, en onderwys" te verskaf en toegelaat vroue 'n sekere mate van "gesag" in kerkbestuur en onderrig van ander vroue (Cannon and Mulvay-Derr 1992: 1199, klem in oorspronklike). In haar studie van vroue van die Apostoliese Verenigde Broeders in Montana het antropoloog Janet Bennion (2012) die organisasie van

"Doeltreffende vroulike ekonomiese en geestelike netwerke wat 'n Montessori-skoolprogram ingesluit het, 'n koring maalmeul, 'n vrugtebak en 'n suiwelbedryf wat deur die Hulpvereniging bedryf word. 'N Hulpprojek onder leiding van vroue wat ontwerp is om te help om aan die behoeftes van die gemeenskap "(57).

Fundamentalistiese Mormoonvroue in sekere gemeenskappe dien ook as geestelike leiers, terwyl sommige selfs salings en seëninge van ander vroue uitvoer (Bennion 2012: 94; 1998: 42, 50, 61).

KWESSIES / UITDAGINGS WAT VROUE IN FUNDAMENTALIST LATTER DAG SAINT BEWEGINGS WEES

Daar is 'n aantal kwessies wat uniek is vir fundamentalistiese Mormon-vroue: eerstens, kwesbaarheid veroorsaak deur geheimhouding; Tweedens, en verwant aan die eerste, ingewikkelde kapasiteit vir sosiale verandering van binne; en derde, verhoogde risiko van gesinsversteuring.

Fundamentalistiese Mormoonvroue in poligame huwelike en gesinne leef baie van hul lewens binne 'n raamwerk wat op die bewustheid van hulle anders as baie van die samelewing gebaseer is. Hierdie verskil is die bron van negatiewe sanksie in die vorm van wette wat hul gesinsreëlings kriminaliseer. Hulle is dus verplig om hul lewens in relatiewe geheimhouding te lei, gevolg deur 'n kombinasie van twee ekstern-geskepde faktore: kriminalisering en negatiewe stereotipes. Kwesbaarheid word verder vererger deur interne faktore. Janet Bennion en professor Lisa Fishbayn Joffe, professor Lisa Fishbayn Joffe, argumenteer dat die marginalisering van poligame families 'n oorsaaklike faktor vir misbruik kan wees (2016a). "Die omstandighede waaronder poligamie in Noord-Amerika beoefen word," volgens die skrywers, kan huishoudelike geweld toelaat om te floreer. Misbruikers kan doelbewus kies om in afgeleë plekke te vestig ten einde beheer oor hul slagoffers te handhaaf sonder om waargeneem te word, en vroue op sulke geïsoleerde plekke kan nie maklik die gemeenskap verlaat nie "(Bennion en Joffe 2016b: 11). Soos data oor geweld teen vroue suggereer, is dit egter in enige intieme situasie waarin vroue mishandel word, dikwels nie huiwerig om misbruik aan te meld nie. So, interne en eksterne faktore kan saamwerk om die "heilige hush" rondom misbruik (Nason-Clark 2008: 172) aansienlik te verhoog. Dit is nie dat vroue meer geneig is om in poligame verhoudings mishandel te word nie, maar dat wanneer hulle mishandel word, hulle selfs meer kwesbaar is as ander vroue. Angela Campbell stem saam. In haar antwoord op 'n Julie 2017-regsbesluit in British Columbia, wat poligamie as 'n kriminele oortreding in Kanada bevestig het (sien Graveland 2017), beweer Campbell dat voortgesette wetlike voorskrifte vroue en kinders benadeel deur hulle bang te maak om misbruik aan te meld. Volgens haar is kriminalisering dit onmoontlik vir hulle om hulpbronne of dienste te soek wat hulle nodig het, insluitend in gevalle van huishoudelike geweld. Hulle bekommernis is dat hulle uitreik as poligame vrouens, wat moontlik kindernavorsingsondersoeke of kriminele aanklagte teen hulle sal oprig "(Campbell 2017).

In verband hiermee is die stiltingsimpak van poligamie se onwettige status, wat die pogings van vroue belemmer om vir binnekort te stut vir verandering. Kwessies soos minderjarige huwelik van meisies en "verlore seuns" wat uit die fundamentalistiese Mormon-gemeenskappe verdryf word, het betrekking op fundamentalistiese Mormon-vroue, maar aktivisme stel vroue bloot aan die wyer gemeenskap as woon in meervoudige gesinne (Eckholm 2007). Dit maak hulle oop vir ondersoek en moontlik kriminele vervolging.

Laastens is die risiko van gesinsversteuring alomteenwoordig vir vroue in poligame gemeenskappe. Aanvalle wat in verskeie fundamentalistiese laer-dagse heilige bevolkings oor verskeie dekades uitgevoer word, onderstreep die bedreiging van skeidsregtelike skeiding, verwydering van kinders, finansiële swaarkry en verminderde vermoë om met die nie-poligame samelewing (Wright en Palmer 2016) te kommunikeer. Trouens, die karakterisering van poligamie as 'n monolitiese praktyk verberg ander kwessies, soos vroue se onderwys, indiensneming en sosiale verhoudings afgesien van onderskeie gesinseenhede. Daar is 'n wye verskeidenheid van praktyke onder fundamentalistiese Mormon-gemeenskappe, en die lewende ervaring van vroue in poligame families buite die meer reclusiewe groepe word onderverteenwoordig in die akademiese literatuur.

'N Groot uitdaging vir vroue is die stereotipiese uitbeelding van fundamentalistiese Mormoongroepe in hoofstroommedia. Media dekking het dikwels gefokus op die sensasionele eerder as die alledaagse lewens van gesinne, wat eintlik nogal alledaags is (Campbell 2009). In haar onderhoude met poligame vroue in Bountiful, British Columbia, beskryf Campbell die gewone oomblikke van gemeenskapsmaak, tieners wat oor musiek praat, of 'n ysbalk aangebied word as die roetine-gebeure van die alledaagse lewe, oor die algemeen verwaarloos deur die media (Campbell 2009). Slegs dramatiese voorvalle is geneig om media-aandag te kry, soos hoogs gepubliseerde ouerlike arrestasies en verwydering van kinders uit poligame gemeenskappe. Miskien is die bekendste voorvalle in die fundamentalistiese Mormon-geskiedenis die aanvalle op die Fundamentalistiese Laaste Dagse Saint (FLDS) -gemeenskap by Short Creek (later bekend as Colorado City), Arizona in 1953 waarin 263-kinders in staatsbeheersing geplaas is, en die FLDS gemeenskap by Yearning for Zion Ranch naby Eldorado, Texas in 2008, toe 439-kinders uit hul families verwyder is (Bradley 1993; Bennion 2012; Wright en Palmer 2016: 154). Hierdie gebeure het (en versterk) 'n voortgesette openbare gesprek oor vroulike voorlegging, tesame met misbruik, verwaarlosing en uitbuiting van kinders. Vaste patriargale strukture in fundamentalistiese Mormonbewegings tesame met staatsregtelike raamwerke wat poligamie kriminaliseer dra by tot die goed gedokumenteerde misbruike wat sekere gemeenskappe plaag. Dit is nietemin die dramatiese stories, eerder as die rekeninge van die alledaagse lewe, wat negatiewe vertellings in die media voortduur.

In onlangse jare was daar 'n geleidelike verskuiwing in mediaberigte na meer gesofistikeerde weergawes van die fundamentalistiese Mormon-poligame familie lewe. In 'n 2010 verslag van National Geographic, byvoorbeeld, het lesers oor die gewone geleer in 'n gedetailleerde weergawe van die sosiale lewe in twee poligame gehore. Joernalis Scott Anderson beskryf die "gemeenskaplike gees" wat hy waargeneem het as lede van die FLDS-gemeenskap wat in Hildale, Utah en Colorado City woon. Arizona het bymekaargekom om te help met bouprojekte in 'n enkele dag. Sy beoordeling: "Om tyd in Hildale en Colorado City te spandeer, is om met 'n meer genuanseerde uitsig te kom" (Anderson 2010: 4). Net so wys die gewildheid van televisiedramas en die werklikheid soos Big Love, Suster vroue, en My Vyf Vroue het 'n sterker openbare dialoog oor Mormoon-poligamie geopen en kan die publieke opinie (Bennion 2012) aansienlik verander. In die kommentaar op die 2016 regsuitdaging wat deur die persoonlikheidstevisie-persoonlikheid Cody Brown in Bruin v. Buhman, Bennion en Joffe waarneem dat "openlik poligame families 'n sosiale verskuiwing in die samelewing kan aanmoedig ten gunste van verdraagsaamheid en dekriminalisering van poligamie. Primetime televisie het nie 'n klein rol gespeel in hierdie normatiewe transformasie nie "(Bennion en Joffe 2016b: 18).

Daar is 'n rykdom akademiese literatuur wat die ontkenning van agentskap ondersoek na godsdienstige vroue, die mees onlangse golf wat op Moslem-vroue (Mahmood 2011), Ortodokse Joodse vroue (Davidman 2015) en evangeliese Christelike identiteit en geslag (Gallagher 2003) gefokus is. , onder andere. Hierdie vakkundigheid is 'n uitnodiging om die karakterisering van godsdienstige vroue as 'n beperkte of geen agentskap te heroorweeg. "Vroue wat godsdienstig is, veral fundamentalisties, ortodokse, opvallende of praktiserende (soos hulle onderskeidelik gemerk en hulself benoem) word nie gedink om keuses te maak op dieselfde manier as die" vrye "vroue van die seksueel bevryde neoliberale markkapitalistiese wêreld nie. "(Beaman 2016: 43). Sosioloog Lori G. Beaman beweer dat met hulle keuses as "nie regtig keuses" beskou word deur etiese waarnemers, word religieuse vroue dikwels gedink om uniek onderdrukt te wees in patriargale groepe (Beaman 2014: 242). Sy plaas die godsdiensvrou se agentskap buite die "opsommende ontslag van hulle as breinspoeld, met valse bewussyn of as deurmat" deur sogenaamde sekulêre feministe (Beaman 2013: 1147-48). Hierdie denkbeeldige is gebou sonder hul stemme, hul weerstande, en hul strategieë vir verandering, en versuim om vroue se godsdienstige toewyding te respekteer. Campbell maak 'n soortgelyke punt oor hoe "vroue se vertellings, wat deur empiriese vakkundigheid aangeteken word, dikwels weerspreek die aannames en aspirasies wat die formele bestuur van poligamie bestuur" (Campbell 2016: 5). Verhale wat vertel word van poligame familiestrukture, word dikwels deur middel van mediumgedrewe afbeeldings feitlik heeltemal afgesien van diegene wat hulle beweer dat hulle uitbeeld. Die wet het ook gedien om negatiewe stereotipes te vererger met slegs die slagoffers van fundamentalistiese vroue. So sien ons die belangrikheid van bydraes soos Campbell's, wat alternatiewe bied aan heersende stereotipiese voorstellings. Om te beklemtoon hoe die vrouens wat sy ondervra het, "Bountiful as 'n heterogene en dinamiese sosiale en politieke ruimte werp, waar ten minste sommige vroue aansienlike gesag in hul huwelike, gesinne en gemeenskap kan gebruik," die geleentheid vir 'n meer gestruktureerde verhaal van hul Lewende ervaring kom voor (Campbell 2009: 188).

Wat doen dieper eksamens van die lewens van fundamentalistiese Mormon-vroue in poligame huwelike en gesinne vir wet en openbare beleid? Vir die sielkundige sielkundige Irwin Altman en antropoloog Joseph Ginat, is hul landmerkstudie van relasionaliteit en sosiale binding in poligame groepe gemotiveer deur 'n begeerte om "nuwe opkomende vorme van gesin" te verstaan ​​en om te werk aan die aspirerende doelwitte om "vyande, haat, verdeeldheid "oor die godsdienstige ander (Altman en Ginat 1996: x, xiii). Regswetenskaplike Gillian Calder beskou die gesprekke oor opkomende gesinsvorme as destabiliserende wat baie veronderstel is, "vaste" vrae oor die "grondwetlikheid van poligamie" (Calder 2014: 230). Van sustervroue wat nuwe wette op huweliksgelykheid gebruik om mekaar te trou as 'n vorm van weerstand teen die staat, na 'n onlangse uitspraak oor nie-gesamentlike "medemammas" wat 'n kind saam opbou (Bramham 2017, Ireton 2017), die normativiteit van die monogame huwelik is in vloed en die legitimering van uiteenlopende gesinsvorme het 'n gesprek oor verskil geword. Poligamie as 'n keuse vir die organisering van gesinseenhede, word dan een van baie regmatige keuses.

Volgens Bennion en Joffe, "het eeue lank poligamie 'n rol gespeel in die publieke verbeelding as metafoor en katalisator om ander uitdagende huwelikspraktyke te bespreek. Inderdaad, die geskiedenis van die regulering van poligamie roep legaat van godsdienstige en kulturele onverdraagsaamheid op "(2016b: 8). Alhoewel dit dikwels hoogs omstrede is, is die vrae wat deur fundamentalistiese Mormoonvroue geopper word van groot belang vir sosiale en wetlike konstruksies van wat "familie" beteken en die konseptualisering van agentskap binne daardie struktuur.

Verwysings

Anderson, Scott. 2010. "Die poligamiste." National Geographic. Februarie. Toegang verkry vanaf http://ngm.nationalgeographic.com/2010/02/polygamists/anderson-text/1 Op 5 Julie 2018.

Altman, Irwin, en Joseph Ginat. 1996. Poligame families in die hedendaagse samelewing, Cambridge: Cambridge University Press.

Beaman, Lori G. 2016. "Opponerende Poligamie: 'n Kwessie van Gelykheid of Patriargie?" Pp. 42-61 in Die Poligamie Vraag, geredigeer deur Janet Bennion en Lisa Fishbayn Joffe. Logan: Utah State University Press.

Beaman, Lori G. 2014. "Alles is water": Om gedoop te word in sekularisme. "Pp. 237-46 in Sekularisme aan die rand: Heroorwegende kerk-staat verhoudings in die Verenigde State, Frankryk en Israel, geredigeer deur Jacques Berlinerblau, Sarah Fainberg, en Aurora Nou. New York: Palgrave Macmillan.

Beaman, Lori G. 2013. "Overdressed and Unexposed or Underdressed and Overexposed?" Oñati Socio-Legal Series 3: 1136-57. Toegang verkry vanaf http://ssrn.com/abstract=2356817 Op 5 Julie 2018.

Bennion, Janet. 2012. Poligamie in Primetime: Media, Geslag en Politiek in Mormon Fundamentalisme. Libanon, NH: Brandeis University Press.

Bennion, Janet. 1998. Vroue van Beginsel: Vroulike Netwerk in Moderne Mormoon Poligie. New York: Oxford University Press.

Bennion, Janet, en Lisa Fishbayn Joffe, eds. 2016a. Die Poligamie Vraag, Logan: Utah State University Press.

Bennion, Janet, en Lisa Fishbayn Joffe. 2016b. "Inleiding." Pp. 3-24 in Die Poligamie Vraag, geredigeer deur Janet Bennion en Lisa Fishbayn Joffe. Logan: Utah State University Press.

Bradley, Martha Sontag. 1993. Ontvoer uit daardie land: Die regering slaan op die Kortkruis Poligamiste. Salt Lake City: Universiteit van Utah Press.

Bramham, Daphne. 2017. "Real Life Polygamy: Where Sisters is Sister-Wives en soms selfs vrou-en-vrou." National Post, 14 April. Toegang verkry vanaf http://nationalpost.com/news/real-life-polygamy-where-sisters-are-sister-wives-and-sometimes-even-wife-and-wife/wcm/046af244-a1e6-458c-a766-feba627fc1f3 Op 5 Julie 2018.

Calder, Gillian. 2014. "Tot die uitsluiting van alle ander" -poligamie, monogamie en die regsgesin in Kanada. "Pp. 215-33 in Poligamie se regte en verkeerdhede: Perspektiewe op Skade, Familie en Regte, geredigeer deur Gillian Calder en Lori G. Beaman. Vancouver: Universiteit van British Columbia Press.

Campbell, Angela. 2016. Suster vroue, surrogate en sekswerkers: Outlaws by Choice? New York: Routledge.

Campbell, Angela. 2017. "Poligamy Ban versuim om vroue en kinders te beskerm." Die Globe and Mail, Julie 25. Toegang verkry vanaf https://www.theglobeandmail.com/opinion/polygamy-ban-fails-to-protect-women-and-children/article35790131/ Op 5 Julie 2018.

Campbell, Angela. 2009. "Bountiful Voices." Osgoode Hall Law Journal 2: 183-234.

Cannon, Janath Russell, en Jill Mulvay-Derr. 1992. "Relief Society." Pp. 1199-1206 in Ensiklopedie van Mormonisme, geredigeer deur Daniel H. Ludlow. New York: MacMillan.

Davidman, Lynn. 2015. Word onortodoks: stories van eks-Hasidiese Jode. New York: Oxford University Press.

Eckholm, Erik. 2007. "Seuns gooi uit deur poligamiste Soek hulp." New York Times, September 9. Toegang verkry vanaf http://www.nytimes.com/2007/09/09/us/09polygamy.html Op 5 Julie 2018.

Gallagher, Sally K. 2003. Evangeliese Identiteit en Geslagsgesin. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Graveland, Bill. 2017. "Twee Voormalige Biskoppe Skuldig aan Poligamie Betrokken Geïsoleerde Seks in Bountiful, BC" Die Globe and Mail, Julie 24. Toegang verkry vanaf https: / / www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/two-former-bishops-guilty-of-polygamy-involving-isolated-sect-in-bountiful-bc/article35783941/ op 5 July 2018.

Hardy, B. Carmon. 1993. Plegtige Verbond: Die Mormoon Poligame Passage. Urbana: Universiteit van Illinois Press.

Ireton, Julie. 2017. "Raising Elaan: Moeilik Gestremde Seun se 'Co-mommas' Maak Regsgeskiedenis." CBC News, 21. Februarie. Toegang verkry vanaf http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/multimedia/raising-elaan-profoundly-disabled-boy-s-co-mommas-make-legal-history-1.3988464 Op 5 Julie 2018.

Mahmood, Saba. 2011. Die Politiek van Vroomheid: Die Islamitiese Herlewing en die Feministiese Vak. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Mason, Patrick, en Armand Mauss. 2013. "Kerk van Jesus Christus van die Allerheiligste." World Religions and Spirituality Project. Toegang verkry vanaf https://wrldrels.org/2016/10/08/lds/ Op 5 Julie 2018.

Nason-Clark, Nancy. 2008. "Wanneer die terrorisme in die Christelike huis toeslaan." Bladsy 167-83 in Beyond Misbruik in die Christelike Huis: Verhoging van Stemme vir Verandering, ed. Catherine Clark Kroeger, Nancy Nason-Clark, en Barbara Fisher-Townsend. Eugene, OF: Wipf en Stock.

"Meervoudige huwelik in Kirtland en Nauvoo." En die Kerk van Jesus Christus van die Laaste Dagtige Heiliges. Toegang verkry vanaf https://www.lds.org/topics/plural-marriage-in-kirtland-and-nauvoo?lang=eng op 22 Mei 2018.

Wright, Stuart A., en Susan J. Palmer. 2016. Stormende Sion: Staatsaanvalle op Godsdienstige Gemeenskappe. New York: Oxford University Press.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Boesman, Richard Lyman. 2005. Joseph Smith Rough Stone Rolling: 'n Kulturele Biografie van Mormonisme se stigter.  New York: Alfred A. Knopf.

"Kronologie van Kerkgeskiedenis: Tydlyn." En Die Kerk van Jesus Christus van die Allerheiligste. Toegang verkry vanaf https://history.lds.org/timeline/tabular/chronology-of-church-history?lang=eng op 22 Mei 2018.

Compton, Todd. 1997. In Heilige Eenzaamheid: Die Meervoudige Vroue van Joseph Smith. Salt Lake City: Handtekening Boeke.

Driggs, Ken en Marianne Watson. 2011. "Fundamentalistiese Mormoon en FLDS Tydlyn." Pp. xi-xv in Moderne Poligamie in die Verenigde State: Historiese, Kulturele en Regsake, geredigeer deur Cardell K. Jacobsen en Lara Burton. New York: Oxford University Press.

Jacobsen, Cardell K. en Lara Burton, eds. 2011. Moderne Poligamie in die Verenigde State: Historiese, Kulturele en Regsake. New York: Oxford University Press.

Vance, Laura. 2017. "Die Vraag van Vroue se Ordinasie en Geslagsrolle in die Kerk van Jesus Christus van die Laaste Dae Heiliges." Toegang verkry van https://wrldrels.org/2017/03/11/the-question-of-womens-ordination/ op 22 Mei 2018.

Post Datum:
7 Julie 2018

 

Deel