Dan McKanan

antroposofie

ANTROPOSOFIE TYD

1861 (27 Februarie): Rudolf Steiner is gebore in Kraljevec, 'n bergdorpie wat nou in Kroasië is, maar toe deel was van die Oostenryk-Hongaarse Ryk.

1875: Helena Petrovna Blavatsky en Henry Steel Alcott stig die Theosophical Society in New York City.

1883: Rudolf Steiner begin sy werk as redakteur van Goethe se wetenskaplike geskrifte.

1886: Rudolf Steiner werk as tutor vir Otto Specht, wat aan hidrokefalie gely het.

1894: Rudolf Steiner gepubliseer Die Filosofie van Geestelike Aktiwiteit.

1902: Rudolf Steiner is verkies tot hoofsekretaris van die Duitse Afdeling van die Teosofiese Vereniging, met die steun van Annie Besant.

1904: Rudolf Steiner gepubliseer Teosofie: 'n Inleiding tot die geestelike prosesse in die menslike lewe en in die kosmos.

1909: Rudolf Steiner gepubliseer 'N Oorsig van Esoteriese Wetenskap.

1909: Theosophists CW Leadbeater en Annie Besant het Jiddu Krishnamurti, toe veertien jaar oud, begin bevorder as 'n 'wêreldleraar', wat Rudolf Steiner se teenstand uitlok.

1910: Rudolf Steiner se eerste raaiseldrama, Die Portaal van Inisiasie, is in München uitgevoer.

1912: Die Anthroposofical Society is gestig in Keulen, Duitsland, met 3,000 lede.

1912: Rudolf Steiner en Marie von Sievers stel die nuwe kunste van eurytmie en spraakvorming bekend.

1913 (2 en 3 Februarie): Die Antroposofiese Vereniging het sy eerste jaarvergadering in Berlyn gehou.

1913 (20 September): Rudolf Steiner het die hoeksteen gelê van die eerste Goetheanum in Dornach, Switserland.

1914 (24 Desember): Rudolf Steiner is met Marie von Sievers getroud.

1918: Rudolf Steiner begin met die bevordering van 'n "drieledige sosiale orde" as 'n metode vir die heropbou in Europa na die oorlog.

1919: Rudolf Steiner en Emil Molt stig die Free Waldorf-skool om die kinders van werkers in Molt se fabriek in Stuttgart op te voed.

1920: Rudolf Steiner, wat nou saamwerk met Ita Wegman, bied sy eerste lesingkursus vir dokters aan.

1921: Ita Wegman stig die eerste antroposofiese kliniek in Arlesheim, Switserland.

1922: Vyf en veertig predikante, gelei deur Friedrich Rittelmeyer, stig die Christelike Gemeenskap, 'n beweging vir godsdienstige vernuwing.

1922-1923: Brandstigters het die eerste Goetheanum op Oujaarsaand vernietig.

1923-1924: Die Algemene Antroposofiese Vereniging is weer gestig onder direkte leiding van Rudolf Steiner.

1924: Rudolf Steiner het lesings aangebied oor landbou en kuratiewe onderwys, wat die laaste twee groot antroposofiese inisiatiewe tot stand gebring het.

1925 (30 Maart): Rudolf Steiner is oorlede.

1928: Die tweede Goetheanum word geopen.

1926: Charlotte Parker, Ralph Courtney en ander jong antroposofiste stig Threefold Farm in Spring Valley, New York.

1927: Biodinamiese boere het hul graan begin verkoop met die etiket "Demeter", die wêreld se eerste stelsel van organiese sertifisering.

1935: Marie Steiner, Albert Steffen en Günther Wachsmuth sit Ita Wegman en Elisabeth Vreede uit die Algemene Antroposofiese Vereniging en sy uitvoerende raad. Die Vereniging verbreek daarna die betrekkinge met sy Britse en Nederlandse takke, wat Wegman en Vreede ondersteun het.

1939: Karl König en ander vlugtelinge uit die Nazi-besette Oostenryk begin die Camphill-beweging naby Aberdeen, Skotland.

1960: Willem Zeylmans von Emmichoven, president van die Nederlandse tak, stem saam met Albert Steffen om die skeiding van die tak te beëindig, met die geleidelike genesing van die skeuring in 1935.

1961: Ernst Barkhoff en sy kollegas het 'n liefdadigheidstrust gestig om 'leningsgemeenskappe' vir Waldorf-skole en biodinamiese plase te ondersteun. Hierdie vertroue het gegroei tot die eerste groot antroposofiese bank, die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken.

1980: Die Duitse Groen Party is gestig met sterk steun van antroposofiste, waaronder kunstenaar Joseph Beuys en politikus Gerald Häfner.

1986: Gemeenskapsondersteunde landbou begin in die Verenigde State by Temple-Wilton Community Farm in New Hampshire, Indian Line Farm in Massachusetts en Kimberton Farm in Pennsylvania.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Antroposofie is 'n vorm van "geestelike wetenskap" wat deur Rudolf Steiner (1861-1925) bekendgestel is, wat dit beskryf het as "'n pad van kennis wat daarop gemik is om die geestelike element in die mens na die geestelike in die heelal te lei" (Steiner 1973-GA 26). Antroposofie word direk gekweek deur die 52,000-lede van die Algemene Antroposofiese Genootskap, wat nasionale takke in vyftig lande het. Baie meer mense neem deel aan "inisiatiewe" wat in antroposofie gewortel is. Dit sluit in die Waldorf-netwerk van skole, die biodinamiese beweging in die landbou, die vorm van geestelike beweging bekend as eurythmy, die Camphill-netwerk van voornemende gemeenskappe, die godsdienstige benaming, bekend as die Christelike Gemeenskap, en spesifiek antroposofiese vorme van medisyne, argitektuur, spraak en sorg vir persone met gestremdhede.

Rudolf Steiner [Beeld regs] is gebore in Kraljevec, die seun van 'n Oostenrykse spoorwegingenieur. Hy het sy voorgraadse opleiding aan die Weense Instituut vir Tegnologie gevolg, en sy wetenskaplike studies met wye leeswerk in die filosofie aangevul. Hy het toe as 'n private tutor gewerk, wat 'n jong seun met hidrosefalie help voorberei vir 'n mediese beroep. Hy het die wetenskaplike geskrifte van Goethe vir een van die groot werke van die Duitse letterkunde geredigeer en by die Schiller-Goethe-argief in Weimar gewerk. Hy het sy doktorsgraad in die filosofie aan die Universiteit van Rostock voltooi.

As 'n jong man het Steiner 'n diverse mengsel van filosofiese en politieke verpligtinge gehad. Hy was gefassineer deur die evolusionêre wetenskap en sy voorste Duitse promotor, Ernst Häckel, maar hy was ook kritiek op Häckel se heeltemal materialistiese wêreldbeskouing. Hy het artikels gepubliseer wat anti-semitisme bekritiseer tydens die Dreyfus-affair en soms het hy homself as 'n "individualistiese anargistiese" beskryf, maar ook aan Duitse nasionalistiese organisasies deelgeneem. In die 1890s het hy 'n gewilde lesingreeks oor geskiedenis en filosofie vir die Werkersopleidingsskool in Berlyn aangebied, maar het uiteindelik die posisie verloor weens sy weiering om op 'n Marxistiese wêreldbeskouing in te skryf. Gedurende hierdie jare het hy ook 'n verskeidenheid geestelike ervarings gehad en ontmoetings met ongewone onderwysers gehad, maar hy het verkies om nie oor sulke dinge in die openbaar te praat nie (Steiner 1999-GA 28).

In 1899 het Steiner 'n baie intense geestelike ervaring gehad waarin hy gevoel het dat hy geestelik voor die Geheim van Golgotha ​​in 'n diep en plegtige viering van kennis staan ​​(Steiner 1999: 239-GA 28). Dit het hom gedwing om baie van sy vroeëre kritiek op die Christendom te heroorweeg, hoewel hy nooit die doktrines van die hoofstroom Protestantse of Katolieke kerke onderskryf het nie. 'N Jaar later begin hy lesings (oor onderwerpe soos Goethe en Nietzsche) by 'n Teosofiese biblioteek in Berlyn. En in 1902 is die Duitse Afdeling van die Teosofiese Genootskap in Berlyn gestig, met Steiner as Hoofsekretaris en sy goue vrou, Marie von Sievers, as Sekretaris.

Steiner was buitengewoon aktief in die dekade wat hy as Teosofiese leier bestee het. Hy het 'n tydskrif gewysig, Luzifer-Gnosis, het lesingsreeks regdeur Europa aangebied, en het vier van die vyf basiese boeke wat aan die nuwelinge aan die antroposofie aanbeveel word: Hoe om Hoër Wêrelde, Teosofie te leer ken, Oorsig van Esoteriese Wetenskap, en Christendom as mistieke feit. Terselfdertyd ervaar hy toenemende ontevredenheid oor die leerstellings van Annie Besant, veral met die bevordering van jong Jiddu Krishnamurti as 'n wêreldleraar en wederkoms van Christus. Die teosofe se klem op die wysheid van die Ooste, het Steiner geglo, is fundamenteel misleidend: die Weste het sy eie geestelike tradisies, sommige van hulle onderdruk deur die amptelike Christendom, en dit was beter geskik vir die moderne wêreld en 'n evolusionêre wêreldbeskouing. Gevolglik het hy sy studente aangemoedig om 'n aparte geestelike organisasie te organiseer, en die Antroposofiese Genootskap het sy werk in 1912 en 1913 begin.

Kort voor die stigting van die Antroposofiese Genootskap begin Steiner meer van sy energie aan artistieke pogings toewy. In 1910 het hy gereël vir die uitvoering van Die Portaal van Inisiasie, die eerste van 'n reeks van vier "Mystery Dramas" wat die invloed van karma en reïnkarnasie op moderne lewens (Steiner 1925-GA 14) op die toneel uitgespreek het. Kort ná die stigting van die Antroposofiese Genootskap, is dit Land ontvang vir 'n hoofkwartier in Dornach, Switserland, en Steiner het die gebou van die eerste Goetheanum ontwerp en toesig gehou. [Image aan die regterkant] Met 'n dubbeldop-struktuur wat bedoel is om organiese vorms te weerspieël, het die Goetheanum die werk van beeldhouers, skilders en gebrandskilderde kunstenaars opgeneem, tot die einde van die skep van 'n fisiese ruimte wat met geestelike betekenis gevul is. In 1917 het Steiner saam met Edith Maryon saamgewerk op 'n groot beeldhouwerk genaamd die "Verteenwoordiger van die mens." Dit beeld Christus tussen die twee demone Lucifer en Ahriman uit. Dit illustreer die antroposofiese beginsel dat 'n mens 'n balans moet vind tussen die Luciferiese kragte wat ons noem uit die materiële wêreld en die Ahrimaniese magte wat ons sou bind om te saak. Steiner het ook saam met Marie Steiner gewerk om die vorm van "sigbare spraak" bekend as eurythmy te ontwikkel.

Steiner was diep geraak deur die Eerste Wêreldoorlog en vir 'n tyd as adviseur van die Duitse militêre leier, Helmuth von Moltke. Lojaal aan die Germaanse kosmopolitiese bevolking van Oostenryk-Hongarye, het hy Woodrow Wilson verag en gekla dat "die skepping van alle soorte nasionale state en kleiner nasionale state. . . is 'n retrograde stap wat die evolusie van die mensdom belemmer. "(Staudenmaier 2014: 70; Steiner 1976: lesing 9; Steiner 1923). Hy het ook gekom om sowel kapitalisme as sosialisme as gevaarlik eensydig in hul voorskrifte vir sosiale welsyn te sien. As alternatief het hy 'n drieledige sosiale orde bevorder waarin afsonderlike, selfregerende liggame die kultuurryk (insluitend godsdiens en onderwys), die politiek en die ekonomie sal toesien. Hy het die slagspreuk van die Franse Revolusie geleer, en het geleer dat vryheid die beslissende waarde in die kulturele gebied, gelykheid in die politieke (of "regte") sfeer en broederskap op die gebied van ekonomie was. In die tyd van die na-oorlogse krisis het Steiner se appèl "Aan die Duitse mense en die beskaafde wêreld" sulke hoëprofiel-ondertekenaars soos Hermann Hesse, sowel as die bewustheid van beide Fasciste en Kommuniste (Steiner 1985-GA 24) gelok. Steiner se studente het netwerke van koöperatiewe ondernemings (bekend as die komende dag in Duitsland en die toekoms in Switserland) georganiseer om drievoudige beginsels in praktyk te bring en winste te genereer wat die geestelike werk van die Antroposofiese Genootskap sal help behou. Maar, aangesien hiperinflasie in beslag geneem het, het die meeste van hierdie besighede misluk, ten koste van Steiner se rykste studente en Steiner persoonlik. Hy het begin leer dat die mensdom nog nie gereed was om drievoudig in die praktyk te plaas nie.

Steiner het egter nie sy belangstelling in die toepassing van geestelike wetenskap op die probleme van die wêreld verloor nie; Hy het eenvoudig daardie belangstelling in sommige nuwe rigtings gekanaliseer. In 1919 het Steiner se student Emil Molt, wat 'n sigaretfabriek in Stuttgart bestuur het, Steiner gevra om 'n kurrikulum vir 'n skool vir die kinders van sy werknemers te ontwikkel. Omdat die fabriek die Waldorf-Astoria genoem word, het dit bekend geword as die Waldorfskool, die eerste in 'n wêreldwye netwerk wat vandag sowat een duisend elementêre of hoërskole, twee duisend kleuter en honderde spesiale onderwysprogramme insluit. Oor die volgende vyf jaar het Steiner verskeie lesingsreeks oor pedagogie gegee.

Hy het ook vertrek om ander beroepsgroepe toe te spreek, altyd in reaksie op die versoek of herhaalde versoek van studente wat tot die spesifieke beroep behoort. Hy het sy eerste kursus vir wetenskaplikes in 1919, sy eerste kursus vir dokters in 1920, en sy eerste kursus vir predikante in 1922 gegee. Daar word van die deelnemers aan hierdie kursusse verwag om Steiner se aanduidings toe te pas, en dit het gelei tot die ontwikkeling van antroposofiese medisyne. deur deelnemers aan die dokterskursus, onder leiding van Ita Wegman, en van die Christelike Gemeenskap deur deelnemers aan die predikantkursus, na aanleiding van Friedrich Rittelmeyer. Steiner het sy opvoedkundige en mediese insigte in 'n kursus oor genesende onderwys (dit wil sê werk met mense met ontwikkelingsgestremdhede) in 1924 geïntegreer en daarna sy finale kursus vir professionele mense gegee aan 'n groep boere wat betrokke was by die samewerkende ondernemings van The Coming. Dag. Dit was die basis vir biodinamiese landbou.

Steiner se finale jare was ook gekenmerk deur omstredenheid en tragedie. Op die vooraand van die Nuwe Jaar van 1923 het die Goetheanum onder geheimsinnige omstandighede afgebrand. Oor die daaropvolgende jaar het afdelings tussen die ouer en jonger generasies van Steiner se studente vermeerder en Steiner het daarvan oortuig dat geen groep 'n behoorlike gebalanseerde begrip gehad het van die verhouding tussen die kern geestelike leerstellings van antroposofie en sy praktiese inisiatiewe nie. Sy oplossing was om die Antroposofiese Genootskap te herstel, wat nou die Algemene Antroposofiese Genootskap genoem word, en nou met homself in die kantoor van president. Hy het ook 'n afsonderlike Skool vir Geestelike Wetenskap, ook met homself aan sy kop, geskep om geestelike navorsing te bevorder. Dit het plaasgevind by wat bekend staan ​​as die Kersfees-konferensie van 1923 en 1924. Steiner se gesondheid het geleidelik verswak oor die daaropvolgende jaar, maar hy het geweier om die tempo van dosering, skryf, individuele geestelike leiding aan studente te verminder en voor te berei vir die herbou van die Goetheanum (op verskillende, maar ewe innoverende, argitektoniese beginsels). Hy het op Maart 30, 1925, in Dornach gesterf.

Na Steiner se dood het die leierskap van die Algemene Antroposofiese Genootskap aan 'n vyfpersoonlike uitvoerende raad oorgedra: Albert Steffen ('n digter van Switserland en die president van die Raad), Marie Steiner, Günther Wachsmuth (wat ook as hoof van die natuurwetenskaplike afdeling was), Ita Wegman (Steiner se primêre medewerker in die ontwikkeling van antroposofiese medisyne), en Elisabeth Vreede ('n wiskundige en 'n leidende figuur in die Nederlandse tak van die Genootskap). 'N Konflik oor die geestelike leierskap van Ita Wegman verdeel die Genootskap in die 1930s; die twee faksies het 'n uitgebreide proses van versoening in die 1960s begin.

Die antroposofiese beweging het voor en tydens die Tweede Wêreldoorlog aansienlike ontwrigting ondervind. Antroposofiese inisiatiewe is gelyktydig onderdruk en bevorder deur verskillende faksies binne die Nazi-party, en lede van die Genootskap het met 'n soortgelyke mengsel van houdings gereageer. Gedurende en na die oorlog het studente van Steiner gevlug na die eerste Nazisme en dan Kommunisme, wat antroposofiese idees en inisiatiewe na elke hoek van die wêreld gebring het. Die Genootskap het bestendige groei vir die res van die twintigste eeu beleef en het 'n plato van ongeveer 50,000-lede aan die begin van die nuwe millennium bereik. Antroposofiese inisiatiewe het daarenteen hul vinnigste groei na 1970 beleef, en hulle gaan voort om te versprei en uit te brei.

Leerstellinge / oortuigings

Rudolf Steiner was vasbeslote dat antroposofie geen "leerstellings" bevat wat deelnemers op geloof moet aanvaar nie. Hy het sy volgelinge aangemoedig om hul eie vermoëns vir "geestelike navorsing" te ontwikkel en om sy onderrig slegs te aanvaar in die mate dat dit deur hul eie ervaring bevestig is. Terselfdertyd het hy gedetailleerde "aanduidings" aangebied oor te veel onderwerpe om hier te beskryf, in dekades van boeke en honderde lesings. Onder die meer prominente temas van sy onderrig was die aard van geestelike wetenskap self, die grondwet van die mens, die evolusie van die mensdom op aarde en ander planete, die innerlike betekenis van die Christendom en die behoorlike samestelling van die samelewing. Steiner se leerstellings oor baie van hierdie onderwerpe weerspieël dié van die Teosofiese Genootskap, veral die geskrifte van Madame Blavatsky en Annie Besant. Steiner het hierdie parallelle erken, maar het daarop aangedring dat hy niks in die openbaar geleer het tensy hy dit deur sy eie geestelike navorsing bevestig het nie.

Steiner se vroeë boek, Die Filosofie van Geestelike Aktiwiteit (ook vertaal as Die Filosofie van Vryheid en Intuïtiewe denke), is gepubliseer voordat hy as geestelike onderwyser na vore gekom het, maar word steeds deur sy studente waardeer as 'n opsomming van die epistemologiese onderbou van antroposofie. In hierdie boek het Steiner Immanuel Kant se bekende onderskeid tussen die verskynsel en die noumenon uitgedaag. Dit is moontlik, Steiner ontmoedig om betroubare kennis van dinge in hulleself te verkry (en nie bloot van dinge soos ons hulle ervaar nie) as ons begin dink aan ons eie denke. Suiwer denke is dus die basis van menslike vryheid (Steiner 1995-GA 4).

Steiner se daaropvolgende boeke het baie meer eksplisiet uit die "geestelike navorsing" getrek. Steiner beweer dat hy die wetenskaplike vermoëns wat hy op wetenskaplike wyse ontwikkel het, kon uitvoer. in Theosofie, Het Steiner uiteengesit wat dikwels na verwys word as die "drievoudige" en "viervoudige" sienings van die menslike natuur. Hy het die mens beskryf as saamgestel uit gees, siel en liggaam, wat die dualisme weergee wat voortspruit uit die versmelting van die individuele siel met die universele gees. In latere lesings sou hy hierdie drie beginsels in verband bring met die drie basiese menslike funksies (dink, voel en gewillig), onderskeidelik in die "senuweestelsel", die "ritmiese stelsel" van hart en longe, en die "metaboliese- ledemaatstelsel. "Hierdie kategorieë het 'n aantal addisionele ooreenkomste oopgemaak, byvoorbeeld vir die Gees, Seun en Vader van die Christelike Teologie of op die sosiale sfere van kultuur, politiek en die ekonomie. Die "viervoudige" rekening van die mensdom onderskei weer vier liggame: 'n fisiese liggaam wat bestaan ​​uit dieselfde materiële elemente as minerale, plante en diere; 'n eteriese of "lewe" liggaam wat algemeen is vir plante, diere en mense; 'n astrale of 'siel'-liggaam soortgelyk aan dié wat deur diere besit word; en 'n integrasie van 'ek' wat uniek menslik is. Hierdie raamwerk openbaar die mensdom net soos dit tot dusver ontwikkel het; Steiner beskryf ook addisionele liggame wat mense uiteindelik sal bereik. In die latere hoofstukke van Theosofie, Steiner beskryf die karmiese prosesse wat tussen die dood en wedergeboorte plaasvind (Steiner 1994a-GA 9).

Oorsig van Esoteriese Wetenskap plaas die menslike storie in 'n kosmiese konteks en beweer dat ons evolusionêre proses nie op planeet Aarde begin het nie, maar op 'n baie vroeëre planeet met enkele geestelike ooreenkomste met Saturnus. Hierdie planeet is gereïnkarnoreer in fases wat ooreenstem met die son en die maan, en maak ons ​​aarde die vierde in wat 'n deurlopende reeks inkarnasies sal wees. Steiner se vertelling het die tydperke van aardse geskiedenis in meer besonderhede opgespoor. Hy het baie meer besonderhede uitgegooi in dosyne lesings wat aan antroposofiese gehore gegee is (Steiner 1997a-GA 13).

Omdat Steiner geglo het dat Theosophists die esoteriese bydraes van die Weste gespeel het, het sy eie onderrig 'n sterk klem op Christelike materiaal ingesluit. Hy het die Christus beskryf as 'n verhewe geestelike wese wat verband hou met die Son, wat in twee menslike persoonlikhede op 'n kritieke tydstip in die menslike geskiedenis ingewerk het. Hierdie twee persoonlikhede (wat ooreenstem met die uiteenlopende kinderjareverhale van Matteus en Lukas) het uiteindelik een geword, en Christus se wese het een geword met die aarde toe sy bloed in Golgota gestort is. Steiner het ook voorspel dat Christus in die middel van die twintigste eeu aan die mensdom sou verskyn, nie in 'n fisiese liggaam nie, maar in die etheriese sfeer (Steiner 1997b-GA 8; Steiner 1998).

Nog 'n belangrike bron van Steiner se idees is Hoe om Hoër Wêrelde te leer ken, 'n boek gebaseer op artikels wat vroeg in sy teosofiese fase gepubliseer is. Hier bied hy 'n kort skets van die geestelike praktyke wat hy in staat stel om enige soortgelyke helderheidsvaardighede te ontwikkel wat die basis vorm van Steiner se volumineuse esoteriese leerstellings (Steiner 1994b-GA 10).

RITUELE / PRAKTYKE

Net soos geen spesifieke oortuigings verpligtend is vir lede van die Antroposofiese Genootskap nie, is daar ook 'n wye verskeidenheid antroposofiese gebruike, maar niemand wat bindend is vir almal nie. Twee van die algemeenste is studie en meditasie. Mees aktiewe lede van die Antroposofiese Genootskap neem deel aan 'n studiegroep toegewyd aan die lees en bespreking van Steiner se geskrifte. Hierdie groepe beweeg tipies baie stadig deur hul gekose teks, en fokus dikwels op net 'n bladsy of twee by elke vergadering. Die doel is om Steiner se woorde nie net op intellektuele vlak te betrek nie, maar deur 'n mens se denke, gevoel en gewilligheid.

Een van Steiner se funksies as geestelike onderwyser was om sy studente kort mantras, of "verse" as basis vir meditasie aan te bied. Baie lede van die Antroposofiese Genootskap neem deel aan die Eerste Klas van die Skool vir Geesteswetenskap, 'n esoteriese skool wat volg op Steiner se volgorde van agt-en-dertig klaslesse. Elkeen word gesentreer op 'n meditatiewe vers en gepaardgaande verduideliking. Steiner het ook verse vir plaaslike of nasionale samelewings, en vir spesifieke geleenthede aangebied. Steiner se dikwels aangehaalde "Vers vir Amerika," lees byvoorbeeld:

Mag ons gevoel deurdring

In die middel van ons hart,

En soek in liefde om homself te verenig

Met mense wat dieselfde doel soek,

Met geestelike wesens wat, met genade,

Versterk ons ​​van die koninkryk van die lig

En verlig ons liefde,

Besig om te kyk

Ons ernstige, opregte strewe (Barnes 2005: 620)

Steiner het 'n baie langer "Foundation Stone Meditation" gegee op die hoogtepunt van die vergadering wat die Antroposofiese Genootskap refound. Aangespreek op elke "Menslike Siel", het hierdie dokument 'n drievoudige struktuur wat die ledemaatstelsel met God die Vader, die ritmiese stelsel met die Christus en die breinstelsel met die Heilige Gees korreleer. Dit sluit dan af met Kersfees beeldspraak, waarin verklaar word dat "by die keerpunt van die tyd / die kosmiese Gees-Lig ingeskryf / in die aardse lewensstroom" op 'n manier wat "die eenvoudige herderharte warm" en "verlig die wyse koppe van konings" ( Steiner 1980). Hierdie meditasie word dikwels gedramatiseer of herhaal deur gebruik te maak van die spraaktegnieke wat Marie Steiner geleer het. Nog 'n wydverspreide versameling verse is die Kalender van die Siel, wat elke week van die jaar een vers bevat. Die inhoud hiervan dui beide op die klimaatstoestande in gematigde gebiede van die noordelike halfrond en aan die hoof temas van die Christelike liturgiese jaar (Steiner 1982-GA 40).

Steiner het ook 'n stel van ses "basiese" of "filiaal" oefeninge onderrig wat bedoel is om meditasie op mantras aan te vul. Die doel hiervan is om beide beheer en balans in die praktyk van denke, gevoel en gewilligheid te behaal. Die eerste hiervan is om vir vyf minute deurlopend oor 'n enkele voorwerp (soos 'n potlood) te dink; Die tweede is om elke dag 'n betekenislose optrede (soos om 'n ring op die vinger te maak) op dieselfde tyd uit te voer; Die derde is om jou gevoelens te onderhou, die sterkes te beperk en die subtiele te versterk; die vierde is om die positiewe in alles te sien; die vyfde moet oop wees vir nuwe ervarings; en die sesde is om die ander vyf oefeninge te kombineer om balans te bereik.

Nog 'n antroposofiese praktyk is geestelike navorsing, wat dikwels in samewerking met 'n beroep gedoen word. Om dit te volg, mag lede van die Antroposofiese Genootskap nie net met 'n nasionale "tak" affekteer nie, maar ook met een van die "afdelings" wat die Skool vir Geesteswetenskap insluit.

Elkeen van die antroposofiese inisiatiewe het sy eie kenmerkende gebruike. Aanbiddingsdienste in die Christelike Gemeenskap is hoogs liturgies en fokus op 'n hernieude Eucharistiese liturgie wat bekend staan ​​as die "Handeling van die Wederkoms van die Mens." Waldorf-onderwys is opmerklik vir die klem op handwerk as 'n integrale deel van die onderwys en vir die aandrang dat elke ouderdom van kinderjare bring 'n duidelike ontwikkelingstaak wat relevant is vir alle kinders van daardie ouderdom, ongeag van "vermoë" (Steiner 1996-GA 293; Steiner 2000-GA 294; Gardner 1996; Spock 1985). Biodinamiese landbou word gekenmerk deur die gebruik van homeopatiese "voorbereidings" om die grond te verlig, in ooreenstemming te bring met die siklusse van die maan en die planete, weiering van chemiese bemestingstowwe en plaagdoders, en 'n begrip van elke plaas as lewende organisme (Steiner 2004 -GA 327; McKanan 2017: 1-22). Camphill-gemeenskappe is tradisioneel gebou rondom die lewenswandel en die deel van inkomste: Camphillers met en sonder ontwikkelingsgestremdhede woon saam in gemeenskaplike huishoudings en almal het hul ekonomiese behoeftes ontmoet sonder om vaste salarisse (Bang 2010, Jackson 2011) te ontvang.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die Algemene Antroposofiese Genootskap is 'n niewinsorganisasie met 'n buitengewone verlies van lidmaatskap: enigiemand kan 'n lid wees wat die bestaan ​​van 'n instelling soos die Goetheanum in Dornach, [regs] in sy hoedanigheid as 'n Skool vir Geesteswetenskap beskou, regverdig. "Die Skool vir Geesteswetenskap is daarenteen gewy aan esoteriese navorsing, en sy lede gaan deur 'n proses van inisiasie wat nie ten volle openbaar is nie. Die Skool bevat beide 'n "Eerste Klas", wat die plek is vir baie van die studie en meditatiewe werk wat deur Steiner se studente uitgevoer word, en "afdelings" wat toegewy is aan die professies van pedagogie, medisyne, wiskunde en sterrekunde, natuurwetenskap, spraak en musiek, visuele kunste, uitvoerende kunste, letterkunde en geesteswetenskappe, landbou en sosiale wetenskap. Daar is ook 'n jeugafdeling. Baie van die afdelings het individuele leiers, maar die neiging is leierskap deur sirkels van kollegas. Die Algemene Antroposofiese Vereniging is nog altyd deur 'n uitvoerende raad beheer, soms met en nou sonder 'n benoemde voorsitter. Teen die tyd van hierdie skrywe is die lede van die Uitvoerende Raad Paul Mackay, Bodo von Plato, Seija Zimmermann, Justus Wittich, Joan Sleigh, Constanza Kaliks en Matthias Girke. Die nasionale afdelings van die Genootskap word gerig deur algemene sekretaresses wat gewoonlik individue is, maar soms klusters van kollegas.

Kwessies / UITDAGINGS

Twee endemiese uitdagings het die meeste interne konflikte in die antroposofiese beweging veroorsaak. Die een het betrekking op die uniekheid van Rudolf Steiner se geestelike gesag: hoe behoort die beweging te reageer wanneer studente van Steiner beweer dat hulle die helderheidskragte ontwikkel het wat nodig is om hul eie geestelike navorsing te doen en navorsingsbevindings aan te bied wat nie net Steiner se aanduidings bevestig nie? Die ander het te doen met die verhouding tussen die Antroposofiese Genootskap en die Skool vir Geesteswetenskap enerzijds en die talle antroposofiese inisiatiewe aan die ander kant.

Antroposofie geërf die eerste van hierdie uitdagings uit die teosofie wat in drie jare groot was tussen drie groot organisasies en baie kleiner in die jare tussen Madame Blavatsky se dood in 1891 en Rudolf Steiner se keuse as hoof van die Theosophical Society in Duitsland in 1902. Elkeen van hierdie skismes het grootliks op individuele eise betrekking op unieke geestelike gesag, en die Antroposofiese Genootskap kan nog een teosofiese splintergroep gesien word. Die patroon het herhaal na Rudolf Steiner se dood toe die leierskap van die Genootskap aan 'n vyf-lid uitvoerende raad oorgedra het. Die vyf het ooreengekom dat hul leierskap van die Genootskap gelykop gedeel is, maar hulle het verskil oor of dieselfde gelykheid uitgebrei na die Skool vir Geesteswetenskap, wat verantwoordelik was vir esoteriese navorsing. Dit is nie duidelik of Ita Wegman eintlik beweer dat haar helderziende ervaring haar geregtig het om as Steiner se enigste opvolger aan die hoof van die skool te dien nie, maar dit het haar teenstanders (Marie Steiner, Albert Steffen en Günther Wachsmuth) daarvan daarvan beskuldig. Hulle het hulself meer as bewaarders van Steiner se nalatenskap as geestelike onderwysers voorgestel; Inderdaad, toe 'n volgende konflik Marie Steiner van Albert Steffen verdeel het, het dit betrekking op publikasieregte op Rudolf Steiner se geskrifte! Die uitstoot van Ita Wegman en haar bondgenote (insluitende die hele Nederlandse en Britse takke van die Antroposofiese Genootskap) het 'n presedent vir die verwerping van ander onderwysers wat klaargemaakte geskenke beweer (Meyer 2014). 'N Teendeel presedent is in 1960 gestel toe die president van die Nederlandse tak, Willem Zeylmans van Emmichoven, die proses van versoening met die Dornach-gebaseerde leierskap van die Antroposofiese Genootskap begin. Dié proses was geleidelik, maar is nou meestal voltooi, met mense wat in beide faksies gewortel is, wat goed verteenwoordig is in die huidige uitvoerende raad. Maar daar is ook 'n langmoedigende konflik wat gesentreer is op die persoon van Judith von Halle, 'n antroposofe wat beweer dat die stigmata (wonde van Christus) in haar liggaam ontvang is. Vir sommige antroposoë is sulke ervarings onverenigbaar met die moderne wetenskaplike gees van antroposofie, maar von Halle en baie van haar verdedigers bly in die Genootskap (von Halle 2007, Prokofieff 2010, Tradowsky 2010).

Die vraag hoe antroposofie verband hou met sy dogterinisiatiewe, is ten minste sedert die ineenstorting van die komende dag en ander koöperatiewe ondernemings wat deur Steiner se ekonomiese leerstellings geïnspireer is, bespreek. In 'n reeks lesings wat kort voor die reorganisasie van die Antroposofiese Genootskap gegee is, het Steiner die bestaan ​​van antroposofiese inisiatiewe bevestig, maar gewaarsku dat "die versuim om die ouer entiteit te gee wat nodig is om al sy nageslag behoorlik te bevorder, is die rede. . . vir baie diep bekommerd oor die Antroposofiese Beweging "(Steiner 274-GA 257). Vir 'n paar dekades daarna was die meeste inisiatiewe taamlik styf verbind met die Genootskap. Alhoewel die Genootskap nie direk die inisiatiewe beheer het nie, was diegene wat in die algemeen lede van die Genootskap gedoen het. Maar om 1970 te begin, het antroposofiese inisiatiewe vinnig begin uitbrei, selfs al het lidmaatskap in die Genootskap gestagneer. Waldorfskole het 'n beroep gedoen op ouers wie se kinders nie by gewone skole pas nie; biodinamika het 'n beroep gedoen op omgewingsbewustes; Camphill-gemeenskappe het hippies aangetrek wat 'n voornemende gemeenskap wou hê wat sou duur. Miskien is dit die belangrikste, die ontluikende New Age-beweging het duisende mense geproduseer wat die geestelike klem van die antroposofie bewonder het, maar was te eklekties om te pleit vir 'n enkele geestelike pad. Oor die algemeen het die Genootskap al die belangstelling in die inisiatiewe verwelkom, maar Steiner se "diep bekommernis" word byna by elke gemeenskapsvergadering geherhoor.

Terwyl hierdie twee kwessies dikwels studente van Rudolf Steiner teen mekaar getref het, het verskeie ander onderwerpe spanning tussen die antroposofiese beweging en mense daarbuite geskep. Die mees verhitte van hierdie kontroversies het te make met Steiner se onderrig oor ras. Steiner was duidelik en konsekwent in die teenstelling van die differensiaal behandeling van mense wat gebaseer is op ras, of op geslag, etnisiteit of godsdiens. Hy was 'n bekwame kritikus van eugenetika en het geïdentifiseer: "Die neiging om te diskrimineer op grond van sulke uiterlike eienskappe soos sosiale status, geslag, ras en so meer" as 'n belangrike struikelblok vir geestelike ontwikkeling. (Steiner 1994: 197-GA 10) Terselfdertyd het hy houdings gehou oor die verskillende hoedanighede van verskeie rasse wat wydverspreid was onder die vroeë twintigste eeuse Europeërs. By een geleentheid het hy gesê dat dit slegs moontlik is om die geestelike element korrek te verstaan ​​as 'n mens eers ondersoek hoe die gees in die mens werk presies deur die velkleur (Steiner 1923). By 'n paar keer het hy afkeer van mense van Afrika-erfenis (Steiner 1997c-GA 348) uitgespreek en uitgespreek. Hy het ook sterk getrouheid teenoor die Duitse kultuur gehad en 'n ooreenstemmende versadiging teenoor nasionalistiese impulse van die Slawiese en Hongaarse mense in die Oostenrykse ryk. Hy het egter ook teen Nazisme gekant teen die feit dat sentrale staatsmag teenstrydig met die Duitse gees was (McKanan 2017 : 195-204).

Steiner het geleer dat elke etniese groep 'n unieke "volkssiel" het en 'n spesiale bydrae lewer tot die evolusie van die mensdom. Vroeg in sy loopbaan het hy Madame Blavatsky se leer oor die "wortelwedrenne" gekenmerk, waardeur die mensdom in sy evolusie geslaag het; Hy het later die rasse-implikasie versag deur te praat van kulturele tydperke eerder as wortelwedrenne. Steiner het beklemtoon dat elke menslike siel in die loop van sy geestelike reis in verskeie rasse sal inkarnasie, en hy het geleer dat die vergieting van Christus se bloed in Golgotha ​​'n geestelike proses begin het wat uiteindelik rasseverskille sal oplos en die mensdom (Steiner 1998) sal verenig.

Gegewe die kompleksiteit van Steiner se rassenonderrig, is dit nie verbasend dat individuele studente van Steiner dit op radikaal verskillende maniere interpreteer het nie. In die tyd van die holocaust was een persoon wat 'n besonder sterk gevoel gehad het van die kontras tussen antroposofie en fascisme, Ita Wegman, maar sy en haar naaste bondgenote was almal onlangs uit die Genootskap (Selg 2014) verdryf. In hierdie konteks, en in die lig van die gedwonge sluiting van baie Waldorf-skole, het die Genootskap se leiers aansienlike kompromieë met Nazisme gemaak. Hulle het 'n openbare verklaring van Steiner se suiwer Ariese erfenis uitgereik en gereël vir Joodse antroposofiste wat in Duitsland woon, om direk met die internasionale samelewing te verbind, eerder as die Duitse tak, sodat laasgenoemde rasse suiwerheid kan eis. Biodynamiese leiers het ook nou saamgewerk met enkele Nazi's, veral die landbou-sekretaris Richard Walther Darré en Adjunk-Führer Rudolf Hess, wat geglo het dat organiese landbou 'n goeie manier was om die Duitse "bloed en grond" (Staudenmaier 2014) te behou.

Gegewe hierdie geskiedenis, wonder sommige buite-kritici of die antroposofiese beweging genoegsame Nazi's is. Hulle wys op die samelewing se traagheid om 'n paar onbewuste Nazi's te verdedig as bewys dat dit nie het nie, en hulle sien die publikasie van Steiner-tekste met rasse-offensiewe gedeeltes wat as bewys van dissimulasie, nie bekering, uitgesken word nie. Inderdaad, baie min antroposofiste is bereid om enige van Steiner se leringe oor rasse in die openbaar te veroordeel. Sommige is opreg oortuig dat sy leerstellings, indien dit behoorlik verstaan ​​word, sal help om die rassegerigheid te bewerkstellig; Baie meer voel hulle het nie genoeg geestelike insig om Steiner te kritiseer nie. Antroposofiste wat die ses filiaaloefeninge oefen, insluitend die vermaning om 'n oop gedagtes te handhaaf en na die positiewe in alles te kyk, is onwillig om enigiemand te kritiseer, nie alleen Steiner self nie. Aan die ander kant het 'n kommissie wat deur die Nederlandse tak van die Genootskap aangestel is, sestien gange van Steiner se werke as rassisties geïdentifiseer, selfs omdat dit die aanklag dat die antroposofie inherent rassisties is, ontken (McKanan 2017: 195-204, Staudenmaier 2014).

In die algemeen is daar minder bespreking van ras en rassisme in antroposofiese kringe vandag as wat daar van omgewingsake of ekonomiese samewerking is. Die Genootskap en sy inisiatiewe bly oorweldigend wit, hoewel laasgenoemde vinnig in Oos-Asië groei. Die antroposofiese feeste en baie van die Waldorf-kurrikulum kan as Eurocentric gekarakteriseer word, alhoewel 'n aansienlike aantal skole stappe gedoen het na multikulturalisme.

Antroposofie se aanspraak op 'n vorm van "wetenskap" het ook kritiek van buitestaanders veroorsaak. Dit word ingewikkeld deur die feit dat daar twee duidelike, alhoewel oorvleuelende, wetenskapsvorme is wat verband hou met antroposofie en in spanning met hoofstroom wetenskaplike metodes. Steiner gebruik die frase "geestelike wetenskap" om sy metode van insig in geestelike en kosmiese realiteite te beskryf. Dit was die basis vir die aanduidings wat hy aan sy studente gegee het oor hul persoonlike karmiese verbindings, vir sy weergawe van menslike evolusie op verskeie planete, en ten minste gedeeltelik vir sy instruksies rakende die biodinamiese voorbereidings. Geestelike wetenskap, soos Steiner dit beskryf het, is eksperimenteel maar nie afhanklik van die fisiese sintuie nie; Dit behels gedissiplineerde meditasie oor geestesbegrippe in afsondering van "alle uiterlike sinneindrukke" (Steiner 1911). 'Goethean science', daarenteen, is 'n holistiese metode wat kwalitatiewe studie van verskynsels in konteks eerder as in die laboratorium behels, maar hoef nie geheimsinnigheid of spesiale geestelike gawes (Steiner 2008-GA 2, Seamon en Zajonc 1998) te betrek nie. Die meeste van die boere wat Steiner se landbou-onderwyspraktyk uitgehaal het, is Goethean-wetenskap, nie geestelike wetenskap nie.

Selfs van binne, die grens tussen geestelike wetenskap en Goethean wetenskap is dun, en van buite af is dit alles behalwe onsigbaar. Dit is dus moeilik om te sê of buite kritici beswaar maak teen beide praktyke of net een. In elk geval het hierdie kritici albei gemobiliseer teen die manier waarop wetenskap in Waldorf-skole geleer word en teen pogings om stoele in antroposofiese medisyne by groot universiteite te verlig. Daar is ook 'n lewendige netwerk van "Waldorf-kritici" wat beweer dat Waldorf-opvoeding as godsdienstig gebaseer moet word, gegewe die mate waarin dit die invloed van Steiner se geestelike wetenskap beïnvloed.

IMAGES
Beeld #1: Foto van Rudolph Steiner.
Beeld #2: Foto van die eerste Goetheanum.
Beeld #3: Foto van Goetheanum von Suden.

Verwysings *
* Nota: Die meeste van Rudolf Steiner se lesings en geskrifte is 'n "GA" toegeken (Gesamt Ausgabe) nommer, wat dit makliker maak om werke wat in verskeie uitgawes en vertalings verskyn, te identifiseer. Met verwysing na Steiner se werke voorsien ek dus die GA-nommer sowel as die publikasiejaar vir die Engelse vertaling. Vertalings van die meeste van Steiner se geskrifte is beskikbaar in soekbare formaat op die Rudolf Steiner Argief webwerf, www.rsarchive.org.

Bang, Jan, ed. 2010. 'N Portret van Camphill: Van Stigting tot Internasionale Beweging. Edinburg: Floris.

Barnes, Henry. 2005. In die hart se land: 'n Eeu van Rudolf Steiner se werk in Noord-Amerika. Groot Barrington, MA: Steiner Books.

Gardner, John F. 1996. Opvoedkunde in die soeke na die Gees: Opstelle oor Amerikaanse Opvoeding. Hudson, NY: Antroposofiese Pers.

Jackson, Robin, ed. 2011. Ontdek Camphill: Nuwe Perspektiewe, Navorsing en Ontwikkelings. Edinburgh: Floris.

McKanan, Dan. 2017. Eko-Alchemie: Antroposofie en die Geskiedenis en Toekoms van Omgewing. Oakland, CA: Universiteit van Kalifornië Pers.

Meyer, TH 2014. Die ontwikkeling van antroposofie sedert Rudolf Steiner se dood. Trans. Matthew Barton. Ed. Paul V. O'Leary. Groot Barrington, MA: SteinerBooks.

Prokofieff, Sergei. 2010. Die Geheim van die Opstanding in die Lig van Antroposofie. Trans. Simon Blaxland-de Lange. Forest Row, Verenigde Koninkryk: Temple Lodge.

Seamon, David, en Arthur Zajonc, eds. 1998. Goethe se Weg van Wetenskap: 'n Fenomenologie van die Natuur. Albany: Staatsuniversiteit van New York Press.

Selg, Peter. 2012. Geestelike Weerstand: Ita Wegman, 1933-1935. Trans. Matthew Barton. Groot Barrington, MA: SteinerBooks.

Spock, Marjorie. 1985. Onderrig as 'n lewendige kuns. Hudson, NY: Antroposofiese Pers.

Staudenmaier, Peter. 2014. Tussen Okkultisme en Nazisme: Antroposofie en die Politiek van Wedloop in die Fascistiese Tydperk. Leiden: Brill.

Steiner, Rudolf. 2008. Goethe se teorie van kennis: 'n oorsig van die epistemologie van sy wêreldbeskouing. Trans. Peter Klemm. Groot Barrington, MA: SteinerBooks. GA 2.

Steiner, Rudolf. 2004. Landbou Kursus: Die Geboorte van die Biodinamiese Metode. Trans. George Adams. Groot Barrington, MA: Steiner Books. GA 327.

Steiner, Rudolf. 2000. Praktiese advies aan onderwysers. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 294.

Steiner, Rudolf. 1999. Outobiografie: Hoofstukke in die loop van my lewe 1861-1907. Trans. Rita Stebbing. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 28.

Steiner, Rudolf. 1998. Die Christelike Geheim: Vroeë Lesings. Trans. James H. Hindes, Catherine Creeger, en Christopher Bamford. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 96, 97, 102, 267.

Steiner, Rudolf, 1997a. 'N Oorsig van Esoteriese Wetenskap. Trans. Catherine E. Creeger. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 13.

Steiner, Rudolf, 1997b. Christendom as mistieke feit. Trans. Andrew Welburn. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 8.

Steiner, Rudolf. 1997c. Über Gesundheit und Krankheit. Dornach: Rudolf Steiner Verlag. GA 348.

Steiner, Rudolf. 1996. Die Grondslae van Menslike Ondervinding. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 293.

Steiner, Rudolf. 1995. Intuïtiewe denke as 'n geestelike pad. Trans. Michael Lipson. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 4.

Steiner, Rudolf. 1994a. Teosofie: 'n Inleiding tot die geestelike prosesse in die menslike lewe en in die kosmos. Trans. Catherine E. Creeger. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 9.

Steiner, Rudolf. 1994b. Hoe om Hoër Wêrelde te leer ken. Trans. Christopher Bamford. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 10.

Steiner, Rudolf. 1985. Die Hernuwing van die Sosiale Organisme. Trans. E. Bowen-Wedgewood en Rut Mariott. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 24.

Steiner, Rudolf. 1982. Die Jaarboek van die Siel. Trans. Rut en Hans Pusch. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 40.

Steiner, Rudolf. 1980. "The Foundation Stone Meditation." Trans. Daisy Aldan. Spring Valley, NY: St George Publikasies.

Steiner, Rudolf. 1976. Van simptome tot werklikheid in die moderne geskiedenis. Trans. AH Parker. Londen: Rudolf Steiner Press. GA 185.

Steiner, Rudolf. 1974. Ontwaking aan die gemeenskap. Trans. Marjorie Spock. Hudson, NY: Antroposofiese Pers. GA 257.

Steiner, Rudolf. 1973. Antroposofiese leidende gedagtes. Trans. George en Mary Adams. Londen: Rudolf Steiner Press. GA 26.

Steiner, Rudolf. 1925. Vier Mystery Plays. Trans. H. Collison, SMK Gandell, en RT Gladstone. Londen: Antroposofiese Uitgewersbedryf. GA 14.

Steiner, Rudolf. 1923. "Kleur en die menslike renne." Trans. M. Cotterell. Toegang verkry vanaf www.rsarchive.org  op 1 Mei 2018.

Steiner, Rudolf. 1911. "Sielkundige grondslae van antroposofie." Trans. Olin D. Wannamaker. GA 35. Toegang verkry vanaf www.rsarchive.org  op 1 Mei 2018.

Tradowsky, Peter. 2010. Die Stigmata: Destiny as Kennisvraag. Trans. Matthew Barton. Forest Row, Verenigde Koninkryk: Temple Lodge.

von halle, judith 2007. En as Hy nie opgewek is nie: Die Stasies van Christus se Pad na die Gees. Trans. Brian Strevens. Forest Row, Verenigde Koninkryk: Temple Lodge.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Ahern, Geoffrey. 1984. Sondag om middernag: Die Rudolf Steiner Beweging en die Wes-Esoteriese Tradisie. Wellingborough, Verenigde Koninkryk: Aquarius Press.

Lachman, Gary. 2007. Rudolf Steiner: 'n Inleiding tot sy lewe en werk. New York: Tarcher.

Lindenberg, Christoph. 2012. Rudolf Steiner: 'n Biografie. Trans. Jon McAlice. Groot Barrington, MA: Steiner Books.

McDermott, Robert A., ed. 2009. Die Nuwe Essential Steiner: 'n Inleiding tot Rudolf Steiner vir die 21st Eeu. Groot Barrington, MA: Lindisfarne Books.

Selg, Peter. 2012. Rudolf Steiner 1861-1925: Lebens-und Werksgeschichte. 3 vol. Arlesheim, Switserland: Verlag des Ita Wegmans Instituts.

Steiner, Rudolf. 2013-. Skriften: Kritische Ausgabe. Ed. Christelike Clement. Stuttgart: Frommann-Holzboog.

von Plato, Bodo. 2003. Antroposofie im 20. Jahrhundert: Ein Kulturimpuls in Biografischen Porträts. Dornach, Switserland: Verlag am Goetheanum.

Wilson, Colin. Rudolf Steiner: Die Man en Sy Visie. 1985. Wellingborough, Verenigde Koninkryk: Aquarius Press.

Zander, Helmut. 2007, 2008. Antroposofie in Deutschland. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

Zander, Helmut. 2011. Rudolf Steiner: Die Biografie. München: Piper.

Post Datum:
3 Mei 2018

Deel