Stefania Palmisano

Nuwe Monasticism (Frankryk, Italië, Spanje)

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

 Dit is bekend dat die Tweede Vatikaanse Raad 'n beduidende kontras geskep het tussen innoverende impulse en konserwatiewe reaksies (Baudouin en Portier 2001, 2002; Pelletier 2002; Poulat 2003; Melloni en Ruggieri 2010; O'Malley 2012). In die konteks van die gewyde lewe kan hierdie konflik nie verklaar word deur 'n simplistiese opposisie tussen ou en nuwe instellings nie; is ingewikkelder: sommige instellings, sowel voor as na-versoening, het prosesse van hernuwing en hervorming van eksperimente ingestel, terwyl ander meer konserwatiewe rigtings gekies het.

Om die kort geskiedenis van die Nuwe Katolieke Monastisme op te spoor, is dit nuttig om te begin met 'n tipologie van die hedendaagse monastiek wat aanvaar word as fundamenta divisionis die chronologiese (voor en post-versoenende gemeenskappe) en die aksiologiese (tradisionalistiese teenoor innovasiegemeenskappe) kriteria. Die kaart wat voortspruit uit die oorskryding van hierdie dimensies word hieronder gesintetiseer, waar enkele voorbeelde gegee word van die groepe wat hier beskryf word, insluitend die name van voorbeeldige eksponente van elkeen.

Hedendaagse Katolieke klooster word oorheers deur twee hoofgroepe: die voor-versoenende (of "ou") klooster en die post-versoening ("nuwe") klooster. Drie strome kan opgespoor word in die "Ou" monastisisme: ("Tradisionele" of "klassieke" gemeenskappe, "Tradisionalistiese" of "konserwatiewe" gemeenskappe, en "Ultratradisionalistiese" gemeenskappe) en drie strome vorm "New Monasticism" ("Innovative" New Monastic) Gemeenskappe, 'Ultra-innoverende' nuwe kloostergemeenskappe, en 'tradisionalistiese' nuwe kloostergemeenskappe.

'Tradisionele' of 'klassieke' gemeenskappe wat voor die Vatikaan II bestaan ​​het (byvoorbeeld Benediktyne, Trappiste en Cistersiërs) en is in ooreenstemming met die aanbevelings hernu (met verskillende mate van 'liberalisme'). Om 'n voorbeeld te gee: die Camaldolese bevel het die uitsprake van die Raad vryelik aanvaar, wat die oorskakeling na 'n totaal Italiaans-liturgie verklaar, die opening van kloosterruimtes vir oekumeniese en intergodsdienstige gasvryheid en die versaking van die kloostergewoonte privaat. Ander gemeentes het meer omsigtige opknapping gekies, beperk tot oppervlakkige aspekte van hul monastiese fisiognomie, terwyl hulle terselfdertyd versigtig was om nie vryhede te neem met die tekste van die Raad nie;

'Tradisionalistiese' of 'konserwatiewe' gemeenskappe, hoewel hulle die Raad reeds bestaan, het op sy voorstelle gereageer deur vorige liturgiese vorms, gebruike en tradisies in stand te hou of weer in te stel. Die Benediktynse bestel sal as voorbeeld dien. Vanaf die 1960's het sommige van sy gemeenskappe (in Frankryk, Italië en die Verenigde State) nuwe fondamente opgerig wat ten doel gehad het om die kloostergebruike te herstel wat volgens hulle die gevaar kon loop om oorstroom te word deur die golf van modernisering. Dit sluit in asketiese praktyke, die Liturgie van die Goddelike amp (in die kloosterwêreld word dit ook genoem opus Dei, terwyl die Kerk dit in die algemeen noem Die liturgie van die ure), streng geslote lewe, totaal fuga mundi, die kloostergewoonte en die tonnemaat. Maar die sosiologiese gegewe wat die konserwatiewe klooster die meeste onderskei, is die voorkeur vir die liturgie volgens die antieke Romeinse ritueel, insluitend die Tridentynse mis en die Gregoriaanse Chant.

"Ultratradisionalistiese" gemeenskappe (soos Abbaye Notre-Dame de Bellaigue - Frankryk, Klooster van Santa Cruz- Nova Friburgo - Brasilië, Monasterio de San José- Santa Sofia-Boyacá - Colombia). Die "ultra-tradisionaliste" kontra die "tradisionaliste". Die opvallendste verskille kan gevind word in hul ekklesiologiese posisie en hul verhouding met die erfenis van Vatikaan II. Terwyl laasgenoemde in gemeenskap met Rome is en nie die Raad se innovasies betwis nie, is die eerste in openlike meningsverskil met Rome en die pous Magisterium en die nalatenskap van die Raad, veral die oekumeniese en liturgiese veranderinge.

Die tweede groep, genaamd 'Nuwe' monastisme, bestaan ​​uit post-versoenende gemeenskappe wat nie tot bestaande ordes, gemeentes of bewegings behoort nie, alhoewel hulle hul lewensreëls aanneem en vrylik aanpas. Ook hier, hoewel ons oor 'n minderheidsverskynsel gaan, moet ons tussen drie oriëntasies onderskei:

'Innoverende' nuwe kloostergemeenskappe (die onderwerp van hierdie inskrywing) wat in ooreenstemming met die Raad die kloosterlewe vernuwe deur die mees innoverende en ontwrigtende teologiese aspekte wat hulle in sy gevolgtrekkings identifiseer, te beklemtoon en radikaliseer. Enkele voorbeelde is: Bose (Italië); Figli di Dio (Italië); La Piccola Famiglia dell'Annunziata (Italië); Taizè (Frankryk); Fraternitè monastique de Jerusalem (Frankryk); Fraternidad María Estrella de la Manana (Spanje);

'Ultra-innoverende' nuwe kloostergemeenskappe. Hulle word gemerk as 'ultra-innoverend' omdat hul eksperimente op teologiese, leerstellige en liturgiese terreine (volgens kerklike owerhede) so astrant en onverstandig blyk te wees om anathemas en veroordeling te veroorsaak. 'N Voorbeeld is Ricostruttori nella preghiera (Italië); [Beeld regs]

'Traditionalistiese' nuwe kloostergemeenskappe, gestig in reaksie op die Raad, stel weer liturgiese vorms, gebruike en tradisies in. Alhoewel hulle buite die land gegroei het Ordo monasticus, maak hierdie gemeenskappe daardie organisasiemodel na met die doel om vinnig in amptelik erkende kanonieke vorme geïnstitusionaliseer te word, om welke rede hulle streng monoseksueel is. 'N Voorbeeld is Die gesin monastica di Betlemme, dell'Assunzione della Vergine Maria e di San Bruno (Italië).

Die konseptuele kaart wat tot dusver uiteengesit is, beklemtoon die interne konflik met betrekking tot die na-versoenende kloostervernuwing en onthul nogal uiteenlopende politieke geografie wat gedryf word deur teenstrydige ideologiese impulse. Kortom, by die klassieke kloosterboom, wat as matig beskryf kan word, kan enersyds gevoeg word, innoverende gemeenskappe wat swanger is met hiperboliese, radikale eksperimentering, en andersyds die tradisionaliste wat na die verlede as 'n middel kyk. van weerstand teen en kritiek op die modernisme. In wetenskaplike debatte ontbreek daar nie gedetailleerde studies oor klassieke, meestal historiografiese (Leclerq 1968; Pacaut 2007), monastiek nie, maar daar is min of geen gewy aan die akteurs van post-Conciliar vernuwing. As gevolg hiervan is daar geen algehele organiese sinoptiese panorama van die huidige kloosterwêreld nie. 

'Innoverende' nuwe kloostergemeenskappe word in die Katolieke sfeer gedefinieer as pogings (dikwels grenslyn) om die kloosterlewe te begin, geïnisieer deur priesters, godsdienstiges en leke wat krities is oor die klassieke klooster, wat volgens verouderde gebruike en reëls verborge is. Meer presies, dit is groepe mense (waarvan sommige ten minste godsdienstige geloftes afgelê het) wat permanent saamwoon en twee hoofkenmerke openbaar. Eerstens, gebore in die nasleep van die Vatikaanse Raad II, vernuwe hulle die kloosterlewe deur die mees innoverende en ontwrigtende aspekte wat hulle in die Teologie van die Raad kan vind, te beklemtoon. Tweedens behoort hulle nie tot bestaande ordes of gemeentes nie, hoewel hulle hul lewensreëls vryelik aanneem en aanpas. In die oë van kerklike owerhede is die mees ontstellende elemente van hierdie gemeenskappe:

Hulle is meestal 'gemeng', dit wil sê bestaan ​​uit monnike en nonne wat 'onder dieselfde dak' woon (ons praat natuurlik nie hier oor seksuele intimiteit nie);

Hulle aanvaar lekelede, hetsy ongetroud, getroud of gesin, wat in private wonings min of meer naby die klooster woon;

Hulle verwerp die omheining en wêreldbeskouings, wat die kollektiewe gebedstyd beperk om die beskikbare arbeid, evangelisasie en vrywillige maatskaplike werk, dikwels buite die klooster te vergroot;

Hulle is aktief betrokke by oekumeniese en intergodsdienstige dialoog en koester skaars simpatie met oosterse godsdienste, waaruit hulle soms oortuigings en praktyke aanvaar.

Vanweë die skaarsheid van nasionale en internasionale sensusdata is dit onmoontlik om presies te wees oor die aantal NMC's wat in die wêreld bestaan. Hierdie gebrek kan toegeskryf word aan die feite dat: NMC's eerstens 'n hoë kindersterftesyfer het; tweedens, baie van hulle is so klein dat hulle prakties onbekend is buite 'n beperkte plaaslike gebied; en derdens, is navorsers nie eens oor die presiese definisie van 'klooster' onder die wye reeks 'nuwe godsdienstige gemeenskappe' nie. Die enigste kartering tot ons beskikking (Fusco en Rocca 2010), wat slegs gedeeltelik is omdat dit 'n voorlopige verkenningstelsel is, toon dat NMC's hoofsaaklik in die Verenigde State en Europa gekonsentreer is. In Europa floreer hulle veral in Frankryk (50), Italië (45) en Spanje (10).

Leerstellinge / oortuigings

Vatikaan II is 'n simboliese punt in die "gemagtigde biografie" van die meeste NMC's, hul geboortesertifikaat, hul waarborg vir ortodoksie. Alhoewel dit waar is dat die Raad die institusionele konteks verander het deur die terrein te skep waar NMC's se kanse en aanneemlikheid gewortel is, is dit ewe waar dat die stigters van die gemeenskappe hul interpretasie gebaseer het op die "Gees van die Raad" eerder as letterlik op sy dokumente. Meer spesifiek, hul Weltanschauung (herkenbaar in hul teologiese, geestelike en politieke keuses) is ingeënt op 'n begrip van sekere beginsels van die Raad wat die teologie van die godsdienstige lewe beïnvloed, wat net so entoesiasties en radikaal is as kreatief en persoonlik. Maar dit was nie net die aanduidings van die Perfectae caritatis besluit (gewy aan die vernuwing van die godsdienstige lewe, maar word deur baie mense as 'n gebrek aan 'profetiese kwaliteit' beskou) net soveel as ander beginsels ná die versoening wat (ten minste direk) niks te doen het met godsdienstige ordes wat die ontwikkeling van NMC's stimuleer nie. Hierdie beginsels kan soos volg opgesom word:

Die herdefiniëring van die Kerk as 'Die volk van God'. Terwyl die pre-Conciliêre ekklesiologie die verskille tussen die verskillende hiërargiese vlakke van die Kerk (geestelikes en godsdienstig bo-op, leke daaronder) onderstreep, is die pouslike ensikliese Lumen Gentium (Hoofstuk 5) sanksioneer die afskaffing van sulke onderskeidings. Almal is tot heiligheid geroep. Hierdie tema bring 'n bekende debat binne die kloosterwêreld terug oor die "objektiewe" volmaaktheid van die monnik op grond van vermeende geestelike meerderwaardigheid (verleen deur die keuse van 'n eensame, selibaat, lewe en onttrekking van alle wêreldse verbintenisse). Die onderwerpe van my studie (alhoewel daar ook hier meningsverskille bestaan) stem saam om die konsep van 'n monnik as 'n 'perfekte Christen' met spesiale voorregte in die orde van verlossing gewaarborg deur fisiese skeiding van die wêreld te verwerp;

Opening vir die wêreld. Terwyl die Kerk homself eeue lank voorgehou het as 'n 'perfekte samelewing', 'die Stad van God', in teenstelling met die sekulêre wêreld wat op die vlug gesit moet word, is die pouslike ensikliek. Gaudium et Spes (Hoofstuk 1) oorkom hierdie tradisionele wêreldbeskouings deur die betrokkenheid in die wêreld te rehabiliteer (Schneiders 1986). Hierdie opening het vir baie stigters van die NMC die keuse regverdig om buite te werk (in fabrieke, skole en hospitale), om die gewoonte en die klooster te laat vaar (gesien as elemente wat hulle van die leke-samelewing kan verwyder) en om leke, enkellopendes en families in hul gemeenskappe;

Op soek na eenheid van die kerke. Die pouslike ensikliek Unitatis redintegratio is die kerk se toetrede tot die oekumeniese beweging. In die kloosterveld word hierdie sprong, versterk deur Oosterse Lumen, het die ekklesiologiese horison in die rigting van ander Christelike tradisies uitgebrei en die eerste stappe van inter-monastiese dinamika vergemaklik. Sommige NMC's het hierdie beroep geïnterpreteer deur hul deure oop te maak vir lede van verskillende Christelike denominasies of deur nie-Christelike geestelike gebruike in hul liturgie op te neem.

Om die eksentrisiteit van NMC's te verstaan, moet u ook in gedagte hou dat impulse tot verandering vrugbare grond vind by mans en vroue min of meer naby 'nuwe teologiese denke'. Hierdie intellektuele stroom (wat ontwerp is om die Christendom in die konteks van die moderne kultuur en nuwe wetenskaplike kosmologie op te dateer) het 'n epogmakende verandering in die Katolieke teologie bereik deur baie fundamentele konsepte van die tradisionele leer (bv. Die siel, die erfsonde, die eskatologie) in 'n simboliese herdefiniëring. -legoriese sin. Die opmerkings van die New Monks oor hierdie kulturele hoekstene van die Christendom is ver van die repertoire wat uit die verlede geërf is, hoewel dit nie 'n openlike meningsverskil toon nie. Die teologie van NMC-stigters word ook op praktiese vlak relevant in terme van die etiese beginsels wat daaruit spruit. Met ander woorde, daardie oriëntasie het hulle daartoe gedryf om baie gevalle aan te neem wat deur sosioloë beskryf word as tipies van gevorderde moderniteit, soos individualisering, subjektiwisering, geslagsensitiwiteit, selfvervulling en globalisering. Dit gee aanleiding tot vermetelheid in die uitwerking van innoverende bestuursoplossings in vergelyking met klassieke klooster, sowel as 'n buigsamer organisatoriese opset wat groter outonomie bied vir individuele monnike en gemengde man-vrou-gemeenskap, met die moontlikheid dat 'n non outoriteit oor manlike monnike het.

As gevolg van hierdie teologiese uitgangspunte word die leer van die NMC's deur verskillende en bont stigters uitgewerk. Hulle interpreteer kloosterwese in 'n getransformeerde religieuse heelal waar tradisionele opvattings oor die Katolieke leer (die siel, die sonde, die hiernamaals) (sowel onder die teoloë as die gelowiges) meer vervaag en onbepaald is, en aanvaar onder die gewyde simbolies betekenisse wat gedeeltelik verskil van die wat deur die Magisterium van die Kerk. Sowat twee dekades het sosioloë van godsdiens 'n afname in die sin van sonde en 'n gebrek aan belangstelling in eskatologiese redding gerapporteer (Walter 1996). Gegevens uit Europa (Lambert 2000; Garelli 2011) en die Verenigde State (Woodcock Tentler 2011) toon dat versoening die sakrament is wat die grootste gevaar is, amper asof die belydenisskrif mea culpa was 'n opsionele manier om jouself as Katoliek te beskou en te definieer. Maar die konsep van redding is in die moeilikheid as navorsers, soos Lambert beweer, tydens die opname oor morele en godsdienstige pluralisme in Europa die vraag 'Glo u in redding na die dood' moes uitwis? ' omdat een derde van die respondente nie geweet het wat dit beteken nie. Hierdie transformasies het ook gevolge vir die kloosterlewe. Baie New Monks, dikwels met instemming van kollegas uit ou kloosters, maak beswaar teen die leerstelling van die erfsonde en stel 'n antropologiese interpretasie voor; en hulle eis vir hulleself die reg op om (voor die wêreldse redding) hier en nou geluk te soek. Selfs as New Monks versigtig is om nie in die openbaar menings te gee oor sulke kwessies nie, is sommige daarvan ontvanklik vir die sensitiwiteit van die Katolieke leerstelling. Dit word getoon deur die ontwrigtende innovasies wat in hul gemeenskappe bekendgestel is, soos die afskaffing van die daaglikse mis, die eucharistiese aanbidding en sommige feesdae (bv. Die onbevlekte bevrugting), asook minder klem op die praktyk van belydenis en op geestelike leiding. .

RITUELE / PRAKTYKE

Oprigters van die NMC's interpreteer 'n behoorlik gekose deel van die kloostertradisie (meestal Patristic, van Pachomius en Basil en selfs, in sommige gevalle, insluitende die heerskappy van die Heilige Benedictus) waarop hulle elemente uit die nie-monastiese Katolieke bronne ent (soos die geskrifte van die heiliges) sowel as nie-Katoliek (Judaïsme, protestantisme, Oosterse kerke, soefisme, joga, Zen, transendentale meditasie). In hierdie verbastering is hulle nie te veel besig met die sinkretisme en teologiese wanklank as gevolg van die samevoeging van heel verskillende sienings van die wêreld, die mens en God nie. Inteendeel, hulle word gemotiveer deur herkenbare analogieë tussen godsdienstige heelalle wat nou in die nuwe kulturele klimaat as korrelasioneel beskou word. Landron (2004), in sy historiese studie van nuwe gemeenskappe wat in Frankryk na aanleiding van die Vatikaan II verskyn, identifiseer geestelike "doen-dit-self" as 'n onderskeidende kenmerk van sulke organisasies.

Volgens hierdie herontwerp van kloosterwese verskil rituele en praktyke van gemeenskap tot gemeenskap, wat wissel van kloosterliturgie tot joga en kirtan en van verpligte vas tot afskaffing van vas. Sommige algemene eienskappe kan egter in hierdie variëteit gevind word:

Opus dei. Die kloosterlewe van elke soort en in elke era bevat die praktyk van persoonlike en gemeenskaplike gebede. Die Benediktynse tradisie het bygedra tot die verspreiding van die voordrag van die goddelike amp volgens opus deise patroon, wat van monnike verwag om sewe keer per dag saam met die nag op te bid. Baie NMC's regoor die wêreld het gekies om die tyd wat aan kollektiewe gebed bestee word, te beperk en dit wat aan persoonlike gebed bestee word, uit te brei: hulle het die gemeenskapsliturgie tot drie punte in die dag verminder (soggens luidrugtig, midde-in die dag sextuur en vespers in die aand), wat ook beteken het verlenging van persoonlike gebedstye wat heeltemal deur die individu ontneem word.

Werk. Die besluit om gemeenskaplike gebed in drie punte van die dag te konsentreer, is nie net op geestelike vlak geregverdig nie. Die NMC's beweer dat hierdie rasionalisering meer tyd beskikbaar stel vir die werk wat (anders as klassieke gemeenskappe van die erfenis) hul belangrikste bron van inkomste is. Die bestaan ​​van baie NMC's is gebaseer op drie hoofbronne van inkomste: gasvryheid; die verkoop van kloosterprodukte; beroepe binne en buite die mure uitoefen (hoofsaaklik in skole, fabrieke en hospitale).

Ascesis. Die opvatting van asketisme as boetvaardige versoeningsmiddel vir sondes en 'n waarborg vir eskatologiese redding (wat die gees sowel as die praktyk van monastiese soberheid tot in Vatikaan II oorheers het) is heeltemal vreemd aan die hedendaagse gekleurde lewe (Bosgraaf 2008; Jonveaux 2011; Hervieu- Léger 2012). NMC's weerspieël hierdie transformasie. Alhoewel die bevolking besonder streng gemeenskappe insluit waarvan die askese die verwerping van sekere produkte (wasmasjiene, skottelgoedwassers, televisies, rekenaars) insluit, verkies die meeste gematigde asketisme op grond van beperkte, bewuste gebruik van goedere. Hier geld die reël van 'persoonlike maatstaf van asketisme': aangesien die hoeveelheid ascesis nie deur die gemeenskap opgelê word nie, werk elkeen dit vir homself uit volgens persoonlike neiging, sensitiwiteit en aanleg.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

NMC's se outonomie van die Ordo monasticus is 'n belangrike juridiese onderskeid. In teenstelling met klassieke kloosterordes, wat erken word as ordes of instellings van die gewyde lewe (om die Canon Law-terminologie van 1983 te gebruik), word NMC's hoofsaaklik erken as (private of openbare) verenigings van die gelowiges. Hierdie erkenning, wat in die praktyk die verantwoordelikheid is van die biskop van die bisdom waar die gemeenskap woon, keur die lekele karakter daarvan kanonies goed (Neri 1995; Recchi 2004). Advokate van Canon wys daarop dat, as hulle as verenigings van die gelowiges beskou word, dit vanuit die juridiese oogpunt korrek sou wees om NMC's te definieer as 'gemeenskappe met 'n monastieke neiging' en hul betrokkenheid as 'n 'monastiese lewenstyl' (Paciolla 2001). Ander kanonadvokate voeg by dat NMC's nie as instellings van gewyde lewe erken kan word nie omdat hulle eienskappe toon wat hulle radikaal onderskei van die gewyde lewe wat tot dusver bekend was en dat dit nie versoenbaar is met die Canon-wet wat van krag is nie. Gemengde gemeenskappe (mans en vroue "onder dieselfde dak") is diegene wat die meeste onder hierdie standpunt ly, omdat hul mede-teenwoordigheid hul aanspraak op instellings van gewyde lewe gedelegimeer, tensy hulle die gemeenskap hervorm deur dit in twee afsonderlike te verdeel. en afsonderlike takke.

Hierdie spesifieke juridiese status weerspieël die organisasie van NMC's. Vanuit hierdie oogpunt is daar drie belangrike innovasies. Eerstens verskil hulle van klassieke gemeenskappe omdat die laasgenoemde bestuur word deur 'n behoorlik verkose abt / abdis of prior / ess (wettige mag), maar die eerste word gelei deur 'n charismatiese leier (gewoonlik die inisieerder of stigter) wie se woord dikwels meer beteken. as die gemeenskapsreël. Tweedens is NMC's gewoonlik organisasies in die geboortestaat, dit wil sê bewegings wat ondersteun word deur bruising en spontaniteit eerder as instellings wat geïnspireer word deur 'n geformaliseerde burokratiese beginsel. Dit impliseer 'n kort hiërargie en 'n plat struktuur, kenmerke wat teoreties die breë deelname van die lede bevoordeel, asook 'n vermoë om te reageer en aan te pas by veranderinge, ondenkbaar in tradisionele kloosters. Nietemin kan die oormatige gewig wat aan die stigter toegeken word, ook deelnemende bestuur belemmer. Wat meer is, die afwesigheid van die “ouderlinge” (wat in tradisionele kloosters as 'n teengewig optree vir die abt se "oormatige mag") belemmer die effektiewe beheer van die leiers se magsuitoefening. Daarbenewens kan NMC-leiers, anders as oudpresteerders en abonne wat volgens Canon-wetgewing priesters moet wees, leek wees. Onder leiding van die voor-Benedektynse kloostery dring hulle aan op die moontlikheid dat die monnik “nie geklerikaliseer moet word nie” en in die toestand van marginaliteit moet bly wat (in uiterste gevalle) kritiek op die Kerk se optrede moontlik maak.

Die derde innovasie, wat ontwrigtend is as die bogenoemde twee, het betrekking op die lidmaatskap van NMC's. Soos ons reeds in die afdeling Identiteitsgeografie gesien het, anders as klassieke kloostergemeenskappe, wat uitsluitlik voorsiening maak vir manlike of uitsluitlik vroulike gemeenskapslewe, is NMC's 'gemeng' omdat hulle (in die oorgrote meerderheid van die gevalle) uit mans bestaan en vroulike monnike wat “onder dieselfde dak” woon en leke (alleenlopers, egpare of familie) wat naby die klooster of verder in privaat wonings woon, opneem. Laastens is dit 'gemengde' gemeenskappe, ook in die sin dat hul oekumeniese toewyding sommige van hulle daartoe gelei het om die samelewing van verskillende Christelike denominasies in te stel: Katoliek, Protestant en Ortodoks.

Dit is welbekend dat nie die saambly van monnike en nonne of die aanwesigheid van leke 'n nuutjie in die kloostergeskiedenis is nie. Wat die saamleef betref, is daar weliswaar ervarings van gemengde kloosterwese (soos die dubbele kloosters van die laat Middeleeue), maar in daardie tyd was die manlike en vroulike tak in 'n groot mate apart (Andenna 2010). In die NMC's, daarenteen, bid, eet en werk monnike en nonne. Van die begin af is hierdie samelewing gekritiseer deur eksterne waarnemers (bv. Biskoppe, geestelikes, gaste, kloostermonnike van enkelgeslagte) wat bekommerd is oor moontlike verliefdheid. Onderhoude met broers en susters in baie Italiaanse gemengde gemeenskappe (Palmisano 2015) toon egter dat, eerder as sentimentele verhoudings, dit spanning tussen geslagte is wat die gemeenskaplike lewe bedreig. Monnike en nonne probeer hulle nie gedra asof hulle geslaglose wesens is, ''n derde geslag' ', wat hul' natuurlike 'eienskappe prysgee om heiligheid te benader nie. Inteendeel, oortuig van die waarde van hul seksualiteit en vleeslikheid om hulle ten volle bewus te maak van hul menslikheid, laat hulle toe dat hulle manlik of vroulik is om deur hul alledaagse gebare te skyn. Soos in die gesinslewe, so ook in kloosters, kan verskillende sensitiwiteite bots, in die mate dat die samelewing tussen monnike en nonne dikwels deur onderhoude gedefinieer word as 'duur genade', 'die sirkel kwadreer', 'wat die onmoontlike moontlik maak'. Daar kan konflik op die materiële en geestelike terrein ontstaan. In eersgenoemde geval is die casus belli kan gevind word in die gewone bestuur van die daaglikse lewe, en ontleding toon dat stereotipes van vroue meer skielik raak as mans deur skielike verandering, maar met groter vermoë in interpersoonlike verhoudings en luister. In laasgenoemde (geestelike aangeleenthede) wys onderhoude 'n paar basiese verskille aan wat hulle as oorsaak van misverstand beskou, van die introspeksie van mans, wat 'nugter en meer terughoudend is oor geestelike aangeleenthede', tot die groter behoefte van vroue 'om hulself te meet, 'n langer tydperk, teen verskillende aspekte van hul eie gebedslewe. '

Kwessies / UITDAGINGS 

NMC-stigters het die monastiek weer uitgevind deur gewaagde, radikale innovasies te genereer wat met agterdog en wantroue beskou is deur die kerklike instelling wat moet besluit oor die egtheid van nuwe vorme van ingewyde lewe. As dit waar is dat vanuit hierdie oogpunt nuwe gemeenskappe probleme ondervind wat soortgelyk is aan dié van ontluikende godsdienstige ordes in die verlede, is dit ewe waar dat hulle (anders as daardie ordes) 'n nuwe (baie gedifferensieerde en ingewikkelde) institusionele saak moet hanteer. omgewing waar die horison van moontlikhede en aanneemlikhede van die kloosterlewe buite alle verhoudings uitgebrei het. Sodanige veranderinge word gereguleer deur die nuwe (Canon) Canon Code of Canon Law (Codex Iuris Canonici) wat raadsriglyne geassimileer en gesanksioneer het. Vanuit die juridiese oogpunt moet veral een innovasie in gedagte gehou word omdat dit belangrike gevolge vir NMC-biskoplike verhoudings impliseer. Die nuwigheid is dat die kloosterlewe uitgedruk kan word in vorms wat radikaal verskil van die wat tot dusver bekend was. In praktiese terme bied Canon Law nuwe maniere om die Evangelie in 'n konkrete sosiale lewe te inkarneer, hetsy deur persoonlike (soos dié van kluisenaars of gewyde maagde) of kollektiewe toewyding (ervarings van die gemeenskapslewe). In laasgenoemde omgewing staaf Canon 605 die moontlikheid om sogenaamde nuwe gemeenskappe goed te keur. Die goedkeuring van nuwe vorme van ingewyde lewe is voorbehou aan die Apostoliese Stoel, maar bisdomse biskoppe moet poog om nuwe gawes van gewyde lewe te onderskei wat die Heilige Gees aan die kerk toevertrou. Daar word van hulle verwag om onlangse stigters te help om hul doelwitte op die beste moontlike manier uit te druk, en om hierdie doeleindes met toepaslike wette te beskerm, veral deur die toepassing van die algemene norme vervat in hierdie deel van die Kode.

Die probleem is dat die verifikasiepraktyk van NMC's, soos empiriese navorsing onthul, ten minste gedeeltelik ontsnap van die doelstellings van Canon 605. Biskoppe wat nie nuwe kloosters kan herken as nuwe vorme van gewyde lewe nie ('n voorreg wat die Canon aan die Apostoliese See voorbehou. ) keur dit meestal goed as vorms van verenigings van gelowiges. Maar hierdie formule kan netelige probleme veroorsaak omdat dit in teorie ontwerp is vir lekegroepe wat hulself vir kategetiese of liefdadigheidsdoeleindes vorm en nie vir gewyde mense (wat in elk geval godsdienstige geloftes afgelê het) wat in gemeenskappe woon nie. In die praktyk hou dit nie rekening met die aard van gemeenskappe nie, aangesien dit nie ooreenstem met die gewyde lewe waarbinne hulle dink en leef nie. Ons praat miskien oor 'n hulpmiddel, want biskoppe reageer met leke-goedkeuring as hulle voor 'n gemeenskap se versoek om erken te word as 'n vorm van gewyde lewe. Maar NMC's wat belangstel in kanonieke erkenning as institute vir gewyde lewe (wat ten doel het om 'n uitdrukking te wees van die kerk se gewyde lewe), kan nie daarmee tevrede wees nie, omdat die assosiatiewe vorm (wat 'n uitdrukking is van lekelewe) hulle nie akkuraat weerspieël nie.

'N Ander probleem is die gevolg van hierdie juridiese opsie: die gebrek aan voorsorgmaatreëls teen biskoppe. 'N Gemeenskap kan belemmer word nie vanweë 'n gebrek aan kerklike benodigdhede nie, maar omdat dit nie voldoen aan die smaak, verwagtinge of pastorale planne van die biskop nie. Die gebrek aan institusionele waarborge is veral pynlik wanneer biskoppe, in 'n poging om priesters te werf, hul gewig as kommoditeitsuitruiling gebruik en sodoende die gemeenskappe bevoordeel wat hul priesters tot bisdomse pastorale werk verbind. Voorts gee biskoppe selde skriftelike redes vir hul besluite uit vrees dat hulle 'n dokument kan opstel wat deur die Gemeentes of Institutes of Consecrated Life kan betwis word. Op hierdie manier bevry hulle hulself van juridiese strikke en vermy hulle sodoende moontlike regsgevolge. Om konflik in hierdie omstandighede af te weer, weerstaan ​​gemeenskappe gewoonlik nie besluite in die openbaar nie (selfs as hulle dit onregverdig ag) en bedank hulle om te wag op die verkiesing van 'n nuwe biskop.

IMAGES

Beeld # 1: Foto van die praktyk van meditasie in die gemeenskap van The Ricostruttori nella Preghiera (deur E. Infanti, weergegee met sy toestemming).

Verwysings

Andenna, Giancarlo. 2010. “Uomini e Donne in Comunità in Età Medioevale.” Bladsy 163-77 in Nuove forme di vita consacrata, geredigeer deur Roberto Fusco en Giancarlo Rocca. Rome: Urbaniana University Press.

Baudouin, Jean en Philippe Portier (reds.). 2001. La Laïcité, une valeur d'aujourd'hui? Contestations et renégociations du modèle français. Rennes: Perses Universitaires de Rennes.

Baudouin, Jean en Philippe Portier. 2002. Le mouvement catholique français a l'épreuve de la pluralité Enquête autour d'une militance éclatée. Rennes: Perses Universitaires de Rennes.

Bosgraaf, Erik. 2008. "Asketisme in oorgang: verkenning van die konsepte van geheue, prestasie en dubbelsinnigheid in die twintigste-eeuse Nederlandse kloosterlewe." Nommer 55: 536-60.

Garelli, Franco. 2011. Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo. Bologna: il Mulino.

Lambert, Yves. 2000. “Religion, modernité, ultramodernité: une analyze en terme de 'tournant axial'.” Archives de sciences sociales des religies 109: 87-116.

Hervieu-Léger, Danièle. 2012. “'Tenersi fuori dal mondo': le diverse valenze dell'extramondanità monastica.” Etnografia en ricerca qualitativa 2: 185-202.

Jonveaux, Isabelle. 2011. Le klooster by die werk. Parys: Bajard.

Landron, Olivier. 2004. Les Communautés nouvelles. Nouveaux visages du catholicisme français. Parys: Cerf.

Melloni, Alberto en Giuseppe Ruggieri. 2010. Qui a peur de Vatikaan II. Brussel / Parys: Editions Lessius / Cerf.

Neri, Antonio. 1995. Nuove forme di vita consacrata. Rome: Pontificia Università lateranense, Istitutum Utriusque Juris.

Pelletier, Denis. 2002. La crise catholique: godsdiens, société, politique en France (1965-1978). Parys: Payot.

Paciolla, Silvano. 2001. Il Diritto dei Religiosi. Gee 'n aantekening per il Corso di Formatori dell'Ordine Cisterciense. (Pro manuskrip). Rome: Curia Generalizia O. Cist.

Palmisano, Stefania. 2015. Verkenning van nuwe kloostergemeenskappe. Die heruitvind van tradisie. Aldershot: Ashgate.

Poulat, Emile. 2003. Notre laïcité publique. "La France est une République laïque" (Constitutions de 1946 et de 1958). Parys: Berg internasionaal. O'Malley, John W. 2012. L'événement Vatikaan II. Brussel: Editions Lessius.

Recchi, Silvia. 2004. Novità en Tradizione nella Vita Consacrata. Milaan: Ancora.

Schneiders, Sandra M.1986. Nuwe Wineskins. Stel u vandag die godsdienstige lewe weer voor. Mawah - NJ: Paulist Press.

Woodcock Tentler, Leslie. 2011. “Siele en lywe.” Bladsy 293-315 in Die krisis van gesag in die Katolieke moderniteit, geredigeer deur Michael. J. Lacey en Francis Oakley. Oxford en New York: Oxford University Press.

Post Datum:
28 Desember 2017

 

Deel