Massimo Introvigne

Grand Master Hun Yuan

GROOT MASTER HUN YUAN TIMELINE 

1944 (2 Februarie): Chang, Yi-jui is gebore in Zhongliao Township, Nantou County, Taiwan.

1963: Chang studeer af aan die Land Survey Department van Kuang-Hwa Senior Industrial Vocational High School in Taichung, Taiwan.

1982: Chang skryf sy herstel van 'n ernstige siekte toe aan goddelike ingryping, verlaat sy sakeloopbaan en beloof om sy lewe aan godsdiens te wy.

1983: Nadat hy onthullings ontvang het van die Jade-keiser en Guiguzi, wat hom uiteindelik die nuwe titel en naam van grootmeester Hun Yuan sou gee, het Chang 'n familiesaal in Taichung geopen en volgelinge begin versamel.

1984: Die familiesaal is herdoop tot die Shennong-tempel.

1987: Grootmeester Hun Yuan het sy beweging wettiglik geregistreer as Weixin Shengjiao. Die hoofkwartier is verplaas na Nantou County, Taiwan, waar die Hsien Fo-tempel, waarvan die planne gebaseer is op ontwerpe deur grootmeester Hun Yuan, ingewy is.

1992: Grootmeester Hun Yuan het in die openbaar I Ching en Feng Shui begin onderrig.

1994 (16 Oktober, maankalender): Grootmeester Hun Yuan voel geïnspireerd om die draak-aard van die drie-en-vyftig Boeddha's deur middel van kalligrafie-skilderkuns uit te druk. Hy het geskilder Die Golden Dragon of Completed Wishes, wat 'n siklus van draakverwante skilderye inhuldig.

1995: Grootmeester Hun Yuan publiseer die boek Feng Shui World View, wat hom bekend gemaak het buite sy kring van volgelinge in Taiwan.

1996: Grootmeester Hun Yuan stig die I Ching Universiteit.

1997: Grootmeester Hun Yuan het I Ching en Feng Shui via televisie begin onderrig.

2000: Grootmeester Hun Yuan het die ses skilderye uitgestal Golden Dragon of Auspiciousness op die tentoonstelling van Zen in Sun Yat-Sen Memorial Hall in Taipei.

2000: Weixin Shengjiao, gebaseer op ontwerpe van grootmeester Hun Yuan, het die City of Eight Trigrams in Henan, China, begin bou.

2002: Gebaseer op ontwerpe van grootmeester Hun Yuan, is die Yellow Emperor Temple in Qiaoshan, Zhuolu, Hebei, China gebou.

2003: Geïnspireer deur 'n Japanse Taiko-opvoering, grootmeester Hun Yuan geskilder Taiko-Die Vervulling.

2003: Gebaseer op ontwerpe van grootmeester Hun Yuan, is Chi You-tempel gebou in Fanshan, Hebei, China.

2008: Gebaseer op ontwerpe van grootmeester Hun Yuan, is die bouwerk aan die City of Eight Trigrams in Nantou County, Taiwan, begin.

2010: Gebaseer op ontwerpe van grootmeester Hun Yuan, is die Yan Emperor Temple in Gushan, Hebei, China, gebou.

2010 (20 Februarie, maankalender): Grootmeester Hun Yuan het die tradisionele geloof in die geboorteplek van Guiguzi in Hebei, China, besoek, waar sy produksie van 'n kalligrafiewerk volgens die beweging gepaard gegaan het met wonderbaarlike gebeure.

2011: Die Weixin Museum, met 'n groot versameling skilderye deur grootmeester Hun Yuan, word in Nantou County, Taiwan, ingewy.

BIOGRAFIE 

Grand Master Hun Yuan [Image to the right] is een van hierdie stigters van godsdienstige bewegings wat ook as belangrike kunstenaars in hul eie meriete verskyn het. In hierdie sin kan hy vergelyk word met Oberto Airaudi, wat Damanhur in Italië gestig het (Zoccatelli 2016) en Adi Da Samraj (Franklin Jones), die leier en stigter van Adidam in die Verenigde State (Bradley-Evans 2017). Soos Airaudi en Adi Da word Hun Yuan vereer as die stigter van 'n nuwe godsdienstige beweging deur sy volgelinge. Aan die ander kant word sy kunswerk selfs waardeer deur kunstenaars en kritici wat nie belangstel om by sy groep aan te sluit nie (sien Carbotti 2017).

Hun Yuan was nie opgelei as 'n godsdiensspeler of as kunstenaar nie, maar as landmeter. Hy is gebore op Februarie 2, 1944, as Chang, Yi-jui in Zhongliao Township, Nantou County, Taiwan. Hy het gegradueer in 1963 by die Land Survey Department van Kuang-Hwa Senior Industriële Hoërskool in Taichung, Taiwan. Hy het jare lank as onderwyser in sy skool gebly en het die eerste landmetermaatskappy in Taiwan gestig. Chang was nie onredelik nie en lees boeke oor die Ek Ching, die Chinese "Classic of Change" en die tradisionele geomancy-stelsel bekend as Feng Shui. Vir omtrent twintig jaar na die gradeplegtigheid was hy egter hoofsaaklik 'n sakeman.

Dinge het verander in 1982, toe Chang ernstig siek geword het. Hy het sy herstel toegeskryf aan goddelike ingryping, beloof om sy lewe aan godsdiens te bestee en het boodskappe van die Jade-keiser en Guiguzi ontvang. Uiteindelik het hy deur sy openbarings die nuwe naam en titel van die Grand Master Hun Yuan ontvang en het hy in 1984 'n Taiwanese nuwe godsdiens, Weixin Shengjiao, gevestig. Dit het vinnig gegroei na sommige 300,000-lede in Taiwan en in die buiteland (Introvigne 2016).

Guiguzi is 'n karakter wat hier ingevoer moet word, want hy is ook noodsaaklik vir die grootmeester Hun Yuan se artistieke aktiwiteite. Daar is verskillende vertellings oor Guiguzi, wat almal voortspruit uit die feit dat 'n boek aan hom toegeskryf word, en ook genoem Guiguzi, is 'n erkende Chinese klassieke van politieke strategie en diplomasie. Die tradisionele verhaal is dat die boek geskryf is deur 'n wyse van die oorlogstydperk (453-221 BCE), wie se naam inderdaad Guiguzi was, wat die eerste diplomasie-skool in die mensgeskiedenis bedryf het. 'N Heiligdom in die plek waar die skool na bewering geleë is, is in die negentiende eeu in Henan, China, opgerig en word steeds deur pelgrims besoek. Twintigste eeuse geleerdes betwis die tradisionele verhaal. Hulle het opgemerk dat die vorige beskikbare inligting oor Guiguzi die salie "gebaseer is op verklarings wat eers een duisend jaar na sy veronderstelde leeftyd gemaak is (Broschat 1985: 1) en beweer dat 'n persoon genaamd Guiguzi nooit mag hê nie bestaan. Die boek het natuurlik bestaan, maar dit was dalk 'n samestelling van geskrifte deur verskillende outeurs. Onlangs het geleerdes egter verskillende sienings aangeneem. Byvoorbeeld, die historikus van die Universiteit van Oklahoma, Garret Olberding, beweer dat "hierdie gebrek aan inligting [oor Guiguzi] onvoldoende is om hom as fiksie te ontslaan" (Olberding 2002: 4).

Guiguzi is na sy dood as 'n god van handel verwerp. Weixin Shengjiao het hom egter tot 'n hoof godheid van sy pantheon bevorder. Dit het in hom die inkarnasie van Bodhisattva Wang Chan Lao Zu (ook gespel Chu) herken en beweer dat Guiguzi mysties met Grand Master Hun Yuan verenig is en hom gereeld openbarings gee. Daar word ook beweer dat Guiguzi 'n belangrike figuur in die historiese was ontwikkeling van die wêreldbeskouing en waarsêmetode wat in die Chinese klassieke boek geleer word Ek Ching. [Image regs]

Dit maak ook die vraag van die presiese aard van die artistieke produksie van Weixin Shengjiao se stigter, wat bestaan ​​uit tekeninge vir tempels en ander geboue en skilderye. Is hierdie deel van 'n "outomatiese" kuns soortgelyk aan die Westerse geeskuns, in die sin dat die gees van Guiguzi die hande van Grand Master Hun Yuan lei? Daar is presedente in hierdie sin in Taiwanese nuwe godsdienste soos Taoyuan, wie se kuns behoorlik as geeskuns geklassifiseer kan word. In onderhoude met die ondergetekende in Januarie 2017 het Grand Master Hun Yuan egter ontken dat dit sy geval is. Hy beweer dat hy ten volle bewus is wanneer hy teken of skilder. Tog, hy is in 'n staat van permanente unie met Guiguzi en al sy produksie, insluitende die artistieke, kan korrek beskryf word as "geïnspireer" deur Guiguzi. Die inspirasie hier is nie net 'n vae verwysing nie, maar 'n proses waardeur die konstante teenwoordigheid van Guiguzi in die grootmeester Hun Yuan se lewe baie bepaal wat hy besluit om te skryf, teken of skilder.

Grand Master Hun Yuan is nie 'n argitek nie. Hy "ontwerp" geboue en ruimtes deur te verbind tot algemene aanwysings vir papier. Dit is hoofsaaklik gebaseer op sy wyd erkende vaardigheid in die Chinese kuns van geomancy, bekend as Feng Shui. Voordat 'n estetiese waarde oorweeg word, reël die stigter van Weixin Shengjiao vir geboue en tuine om die beginsels van Feng Shui te respekteer. Hy word ook geraadpleeg deur  argitekte wat nie deel van Weixin Shengjiao is nie, maar sy belangrikste prestasie is die tempels van die beweging, insluitend die hoofkwartier in Nantou County [Image to the right] en twee stede van agt trigrams, een in Taiwan en een in Henan, China. Grand Master Hun Yuan sou egter ontken dat oorwegings oor Feng Shui en estetika deel uitmaak van twee afsonderlike realms. Hy leer dat wat ooreenstem met Feng Shui 'n beeld van harmonie lewer, en as sulks is ook pragtig.
Buite Weixin Shengjiao, Grand Master Hun Yuan is veral bekend vir sy boeke, kursusse en TV-programme oor I Ching en Feng Shui, maar hy word ook al hoe meer gewild as 'n skilder. Hy noem sy produksies "kalligrafie", maar daar is geen duidelike onderskeid in die tradisionele Chinese kultuur tussen die idees van kalligrafie en skilderye (Hun Yuan 1995, 1998, 2007). Daar is egter 'n verskil tussen eenvoudige, kort gunstige boodskappe wat geskryf is deur die Grand Master Hun Yuan, kalligrafie geskrifte van langer sutras en groot komposisies wat dikwels drake uitbeeld. Die gunstige boodskappe en die sutras het 'n godsdienstige waarde, en toegewydes rapporteer dat hulle uit hul teenwoordigheid in hul huise en in tempels van Weixin Shengjiao praktiese voordele bykomend tot die geestelike. Hulle is ook elegante produkte van kalligrafie.

Die hagiografie oor Grand Master Hun Yuan se kalligrafie is baie ryk. Daar word byvoorbeeld beweer dat hy op Februarie 20, 2010 (maanskalender), die dorp in die Chinese provinsie Hebei besoek het, waar volgens Guiguzi volgens tradisionele rekeninge gebore is. Hy het kalligrafie geskryf en sy volgelinge aangeraai dat, as dit die ware geboorteplek van Guiguzi sou wees, 'n wonderwerk sou volg. Trouens, dit word beweer dat "nadat die grootmeester, Hun Yuan Chanshi klaar was met kalligrafie, die bewolkte lug skielik versprei het om 'n vakature in die vorm van agt trigrams te onthul [van die Ek Ching]. Die plaaslike mense was verbaas oor hierdie verstommende toneel. Hulle het ook 'n klein area van rooi gras by die huis gesien waar Wang Chan Lao Zu (di Guiguzi) gebore is. Daar word gesê dat die rooi gras gekleur is deur die bloed van die lewering van Wang Chan Lao Zu se ma "(Huang 2014: 76).

Dit is egter die groter skilderye wat die aandag van kritici ondervind het, insluitend 'n paar buite Weixin Shengjiao en sommige in die Weste, vir hul intrinsieke gehalte en oorspronklikheid. Hulle word met wonderlike spoed deur Grand Master Hun Yuan geproduseer, dikwels met 'n enkele strook van die kwas op ryspapier en oor 'n paar sekondes. Vir Westerlinge kan dit herinner word aan moderne aksieverf, en die Italiaanse kritikus Gianni Carbotti het Grand Master Hun Yuan met Jackson Pollock (1912-1956: Carbotti 2017) vergelyk. Die verskil met Pollock is egter dat die werk van die leier van Weixin Shengjiao gewortel is in 'n eeue-oue Chinese tradisie. Elke skildery verkry 'n presiese betekenis wanneer dit binne die konteks van hierdie tradisie gelees word, waarvan een die Chinese gehoor van die kunstenaar is bewus.

Grand Master Hun Yuan dateer die begin van hierdie artistieke aktiwiteit op 'n spesifieke dag, Oktober 16, 1994 (Lunar kalender), terwyl dit op die drie-en-vyftig name van Boeddha wat in die Sutra Gesels deur die Boeddha oor die Visualisering van die Twee Bodhisattvas Koning van Genesing (Bhaisajya-Raja) en Opperste Geneser (Bhaisajya-samudgata) (佛說 觀 藥王 藥 上 二 菩薩 經), was hy verlig oor die ware aard van die drake as uitvoerings van "heilige en energieke vitaliteit. "Hy het die hele dag skilder Die Golden Dragon of Completed Wishes met 'n swaar kwas. [Image regs] Op die ou end het hy nie moeg gevoel nie, wat hy as 'n gunstige teken (Hun Yuan 2007: 2) geïnterpreteer het. Intussen het hy ook 'n kenmerkende styl van skilderye ingewy, en hy sal nooit terugkyk nie.
Drake bly prominent in Grand Master Hun Yuan se artistieke produksie, maar geensins is hulle sy enigste vakke nie. Omstandighede kan hom na ander vakke as drake lei. In 2003 het Japannese musikante 'n vertoning van tradisionele Japannese Taiko-musiek in Taichung aangebied. Grand Master Hun Yuan is gevra om 'n kalligrafiewerk "Taiko-The Fulfillment" voor te berei. Hy het 'n groot skildery in sy kenmerkende styl opgestel. Daar word berig dat een van die Japannese kunstenaars, wat helderder vermoëns gehad het, die spesiale energie en die "Seun van alle heilige gode" wat voortspruit uit die skildery (Hun Yuan 2017: 25). [Image regs]

Wat is die doel van hierdie skilderye? Hulle is heilige artefakte wat Weixin Shengjiao se tempels en ander geboue versier. Diegene wat voldoende opgelei is in die tradisie van Chinese kalligrafie, in tradisionele Chinese begrippe oor drake en in Weixin Shengjiao se eie teologie, kan in die skilderye 'n manier sien om die beweging se boodskap te vervoer en te illustreer. Selfs sonder 'n volledige begrip van hul betekenis, het toegewydes wat ek ondervra het, die gevoelens van vrede en universele harmonie wat hulle voor die skilderye ervaar het, gerapporteer. Vir 'n lid van Weixin Shengjiao sou die kwessie van die oorweging van die estetiese waarde van Grand Master Hun Yuan se skilderye afgesien van hul boodskap nie sin maak nie. Die skoonheid en harmonie kan nie losgemaak word van die boodskap nie, en van die feit dat hulle werk is van die stigter van die beweging, wat onder die konstante inspirasie van Wang Chan Lao Zu (Guiguzi) werk. 'N dikwels gereproduseer voorbeeld is Die Stabiele Nasie van die Goue Draak, bewonder deur kritici, maar ook beskou as 'n heilige skildery deur toegewydes. [Image regs]

Die situasie is egter anders vir diegene wat nie lede van Weixin Shengjiao is nie. 'N Aantal skilderye deur Grand Master Hun Yuan word aangebied by die Weixin Museum, in Nantou County, Taiwan, wat in 2011 (Huang 2011) ingehuldig word. Die museum word bedryf deur Weixin Shengjiao, maar dit is oop vir die publiek en word toenemend deur nie-lede en toeriste besoek. Vir hulle kan die estetiese waarde van die skilderye van Weixin Shengjiao se teologie ontleed word, hoewel dit die publikasies van die beweging nie sal aanmoedig nie. Hulle waardeer die uniekheid van die Grand Master Hun Yuan se styl, en Westerlinge wonder dikwels of hy blootgestel is aan hedendaagse strome soos abstrakte ekspressionisme, terwyl ook Chinese kunstenaars toenemend deel van die internasionale stroombane van moderne kuns word.

Die skilderye van Grand Master Hun Yuan sou maklik 'n mark hê, en die voorstel dat hy hulle deur kunsgalerye verkoop, is dikwels gemaak. Alhoewel dit miskien welbekend is buite Weixin Shengjiao, veral in die Weste, het Grand Master Hun Yuan tot dusver hierdie voorstelle weerstaan. Hy meld dat hy in die vroeë fase van die gebou I Ching Universiteit fondse benodig vir die konstruksie, en inderdaad oorweeg om die ses dele van die reeks te verkoop. Golden Dragon of Auspiciousness, nadat hulle gunstig gelok het kommentaar by die uitstalling van Zen, gehou by Sun Yat-Sen Memorial Hall in Taipei in 2000. [Image regs] Terwyl hy amper gereed was om die skilderye, wat buite vertoon was, te verkoop, "het dit skielik gereën en die ses stukke [...] was almal nat en vervaag. Op daardie oomblik het Grand Master Hun Yuan Chanshi die onderliggende betekenis, 'No sale!', Besef. Opdrag gegee deur Boeddha "(Huang 2011: 16). Die voorval neem tipies die dilemma vas of hierdie heilige artefakte beskou moet word as "kunswerke" in die sin waarin hierdie uitdrukking algemeen in die een en twintigste eeu verstaan ​​word. Maar dit is 'n algemene probleem vir alle ware godsdienstige kuns, veral wanneer dit hoofsaaklik vir die interne doel van verfraaiing van die toegewyde se huise en die plekke van aanbidding van die beweging is.

IMAGES

Beeld #1: Grand Master Hun Yuan skildery met die kwas.
Beeld #2: Standbeeld van Guiguzi, Stad van Agt Trigrams, Henan, China.
Beeld #3: Hsien Fo Temple, Nantou County.
Beeld # 4: Grand Master Hun Yuan, Die Golden Dragon of Completed Wishes1994.
Beeld # 5: Grand Master Hun Yuan, Taiko-Die Vervulling2003.
Beeld # 6: Grand Master Hun Yuan, Die Stabiele Nasie van die Goue Draak, 1994
Beeld #7: Grand Master Hun Yuan, die ses skilderye Golden Dragon of Auspiciousness, het buite by die uitstalling van Zen, by die Sun Yat-Sen-gedenksaal in Taipei in 2000, uitgestal.

VERWYSING

Bradley-Evans, Martha. 2017. "Adi Da Samraj." World Religions and Spirituality Project, Julie 13. Toegang verkry vanaf https://wrldrels.org/2017/07/13/adi-da-samraj/ op September 20, 2017.

Broschat, Michael Robert. 1985. "Guiguzi: 'N Tekstuele Studie en Vertaling. "PhD-verhandeling, Universiteit van Washington.

Carbotti, Gianni, 2017. "Mystieke Visie en Artistieke Aksie in die Skilderye van Meester Hun Yuan." Spiritualità Religioni en Settarismi, September 18. Toegang verkry vanaf http://www.dimarzio.info/en/articles/religious-minorities/492-mystical-vision-and-artistic-action-in-the-paintings-of-master-hun-yuan.html op 20 September 20 2017.

Huang, Chun-Zhi. 2014. 鬼谷 文化 追根 溯源, 發展 (Opsporing van die oorsprong van Gui Gu-kultuur en die ontwikkeling daarvan om wêreldvrede te bewerkstellig). Guoxing Dorp, Nantou County, Taiwan: Chan Chi Shan Hsien Fo Tempel.

Huang, Xiu-Yu. 2011. 唯心 聖教 禪 機 山 仙 佛寺 唯心 博物院 (Weixin Shengjiao Chan Chi Shan Hsien Fo Tempel Weixin Museum). Guoxing Dorp, Nantou County, Taiwan: Ek Key Publishing House.

Hun Yuan (Grand Master). 2017. 唯心 聖教 (Taiwan Weixin Shengjiao, Nuwe Wêreldgodsdiens). Taichung: Navorsings- en ontwikkelingsentrum vir godsdienstige aangeleenthede van Weixin Shengjiao.

Hun Yuan (Grand Master). 2007. 禪 境 書法 集 (Die Boek van Zen Kalligrafie). 2nd ed. Guoxing Dorp, Nantou County, Taiwan: Chan Chi Shan Hsien Fo Tempel (Eerste Uitgawe: 1994).

Hun Yuan (Grand Master). 1998. 禪 境 書 道 展 回顧 (Die hersiening van Zen Kalligrafie). 2nd ed. Guoxing Dorp, Nantou County, Taiwan: Chan Chi Shan Hsien Fo Tempel (Eerste Uitgawe: 1997).

Hun Yuan (Grand Master). 1995. 禪 境 書 道 集 (Die versameling van Zen Kalligrafie). Guoxing Dorp, Nantou County, Taiwan: Chan Chi Shan Hsien Fo Tempel.

Olberding, Garret. 2002. "Doeltreffende oorreding in die Guiguzi"Toegang vanaf https://www.academia.edu/27751361/Efficacious_Persuasion_in_the_Guiguzi op 20 September 2017.

Zoccatelli, PierLuigi. 2017. "Oberto Airaudi." World Religions and Spirituality Project, Maart 18. Toegang verkry vanaf https://wrldrels.org/2017/03/19/oberto-airaudi/ op 20 September 2017.

Post Datum:
25 Oktober 2017

 

Deel