George Chryssides

Sanctuary Church

SANCTUARY KERKSTYL

1960 (11 April): Sun Myung Moon en Hak Ja Han is getroud.

1969 (25 Mei): Hyun Jin (Preston), Moon se oudste oorlewende seun, is gebore.

1970 (17 Julie): Kook Jin (Justin) is gebore.

1978 (6 November): Yeon Ah Lee, bruid van Hyung Jin, is gebore

1979 (September 26): Hyung Jin, Maan se jongste seun, is gebore.

1996: Die eenwordingskerk word die familiefederasie van wêreldvrede en eenwording (FFWPU)

1997 (6 September): Hyung Jin en Yeon Ah Lee het die Heilige Seën ontvang.

2000: Sun Myung Moon het besluit dat Hyun Jin die erfreg het.

2004 (22 Maart): Shin Joon (seun van Hyung Jin en Yeon Ah) is gebore.

2006: Sun Myung Moon verhuis na Chung Pyung.

2008 (18 April): Sun Myung Moon het Huyng Jin aangewys as sy opvolger in 'n "Inauguration" -seremonie.

2009: Kroningsplegtighede is gehou vir Huyng Jin en Yeon Ah Lee as Koning en Koningin van die Hemel.

2009: Hyun Jin stig die Global Peace Foundation (GPF).

2012 (3 September): Sun Myung Moon is oorlede.

2012-2013: Hak Ja Han verwyder Hyung Jin en Kook Jin uit hul amp.

2013: Hak Ja Han het Huyng Jin gevra om na Korea te gaan.

2015: Die verklaring van die Grondwet van die Verenigde State van Cheon Il Guk het plaasgevind.

2015: Die medium Hyo Nam Kim, wat beweer het dat hy Sun Myung Moon kanaliseer, word ontslaan.

2016: Hyun Jin stig die Global Peace Foundation (GPF) om die FFWPU te vervang.

2017 (1 Januarie): Cheong Il Goong ('Heaven's Palace') word toegewy en geopen.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die Sanctuary Church is in 2015 gestig as die Wêreldvredes- en Eenheidsreservaat en is die kleinste van die drie hoofskemas wat na Sun Myung Moon se dood in 2012 na vore gekom het. Dit word oorspronklik die Wêreldvredes- en Eenheidsreservaat genoem. Dit word onder leiding van Maan se jongste seun Hyung Jin (Sean) Moon (gebore 1979) (Beeld regs) en sy vrou Yeon Ah Lee Moon (gebore 1978).

Tydens die Oordrag van Ware Ouers se Owerheidsplegtigheid, wat op April 18, 2008, Sun Myung Moon aangekondig is, het die oordrag van leierskap aan Hyung Jin (Sean) Moon aangekondig, in die plek van sy oudste oorlewende seun, Hyun Jin (Preston) Moon. Drie volgende "kroning" seremonies die volgende jaar ("Die Groot Kroning van die Owerheid van Bevryding van God, die Koning van Konings"), twee in Korea en een in die Verenigde State, het Maan se keuse van Hyung Jin en sy vrou, Yeon Ah, bevestig. Lee as die Koning en Koningin van Cheol Il Guk (die Koninkryk van die Hemel) (Chryssides 2009: 367-68).

Nieteenstaande hierdie oordrag van opvolging het Maan (Beeld regs) voortdurend verklaar dat sy vrou Hak Ja Han Moon gesamentlik die Messias is, aangesien Adam en Eva se Herfs deur 'n paar herstel moet word en Jesus, die Tweede Adam, moes getrou het en 'n sondelose familie opgewek. Hak Ja Han het haar posisie as mede-messias aangevoer, en het die leierskap aanvaar na haar man se dood. 'N Kragstryd het gevolg tussen Hyung Jin en sy ma, terwyl Hyun Jin ook meeding vir die beweging se leierskap en finansiële bates. Hak Ja Han het beheer oor die Familie Federasie vir Wêreldvrede en -vereniging (FFWPU) behou, terwyl Hyun Jin sy eie groep, die Family Peace Association (Toffey 2016), gestig het.

Hak Ja Han het Hyung Jin gerig om na Korea in 2013 te gaan, maar Hyung Jin het geweier om in plaas van Newfoundland, Pennsylvania, te ondersteun. Hy is ondersteun deur sy ouer broer, Kook Jin (Justin) Moon, wat sy Kahr Arms-maatskappy na nabygeleë Pike Country verskuif het. Hyung Jin het alle Unification Church-lede opdrag gegee om uit die FFWPU-organisasie te bedank, en in 'n daaropvolgende Verklaring van die Hemel het hy die verwydering uit die amp van alle huidige FFWPU-leiers aangekondig. By wyse van antwoord, in 2015 het die FFWPU Hyung Jin van sy rol as Internasionale President verwyder.

Leerstellinge / oortuigings

Die Sanctuary Church aanvaar die tradisionele teologie van die Unification Movement, soos onderrig in sleuteltekste soos Uitstalling van Goddelike Beginsel, en het gesê dat Adam en Eva die val begin het, wat die herstel vereis het wat Jesus se sending nie ten volle kon voltooi nie, en dat Sun Myung Moon as die Here van die Wederkoms gekies is, wat diegene wat aan die seën deelgeneem het, in staat gestel het (algemeen bekend as die "Huwelike") om in God se eerder as Satan se geslag ingewikkeld te wees. In samehang met die FFWPU bly die Sanctuary Church teen buite-egtelike seks en homoseksualiteit, en aanvaar 'n regse politieke houding en verwelkom die nuus van Donald Trump se verkiesing in 2016 (Robertson 2017). Hyung Jin erken die val as 'n onwettige seksuele daad. Hyung Jin leer "Absolute Sex": dit is in wese 'n herbevestiging van tradisionele Unificationist teachings, maar Hyung Jin maak 'n punt om eksplisiete woordeskat te gebruik om na sy seksuele organe te verwys. Hak Jan Han Moon het hom gevra om van hierdie praktyk af te sien, maar hy het geweier (Barker 1984; Chryssides 1991; Toffey 2017).

Die argumente van die verskillende faksies oor erfopvolging het hulself in teologiese geskille oorgedra. Die opkomende Sanctuary Church beweer dat, deur te weier om Hyung Jin se gesag as opvolger van Ware Vader te erken, Hak Jan Han Moon haar van haar man en mede-messias afgeskei het, en omdat sy ontrou was aan Moon se voornemens, het sy nie daarin geslaag om die finale deel van die herstelproses. Sun Myung Moon het vroeër geleer dat sy na hul huwelik in 1960 sewe jaar opleiding moes ondergaan om vervolmaak te word (Chryssides 1991: 146), maar Hak Ja Han, daarenteen, verklaar dat sy nou sondeloos gebore is. Die Sanctuary Church het Hak Ja Han Moon gekritiseer omdat hy feminisme voorgestaan ​​het, deur die term "Ware ouer" te vervang deur "Ware Vader", en Hyung Jin het die vraag gestel of Ware Moeder, as vrou, behoorlik 'heerskappy' kan hê, wat hy glo is 'n manlike voorreg.

Omstredenheid is ook gegenereer oor die Unificationist-kanon van die Skrif. Maan omskryf "Agt Groot Handboeke" (Cheon Seong Gyeong) om ewig intact te bly. Die Sanctuary Church erken hierdie agt geskrifte, soos gedefinieer deur die Eerwaan Maan: Die Preke van Eerw. Sun Myung Moon; Uitstalling van die Goddelike Beginsel; Cheon Seong Gyeong; Die familie belofte; Pyeong Hwa Shin Gyeong; Ware Gesinne: Gateway to Heaven; Eienaar van Vrede en Eienaar van Vorming; en die Wêreld Skrif. Die minder bekende tekste wat hier gelys word, is al die toesprake van Sun Myung Moon of uittreksels van hulle, met betrekking tot die Herfs en herstel, die belangrikheid van huwelik en gesinslewe, wêreldvrede en die hoop van 'n ideale hemelse koninkryk. In teenstelling hiermee erken die FFWPU slegs "Drie Groot Skrifte", en die Sanctuary Church beweer dat Hak Ja Han Moon dele van die teks verander of verwyder het in die weergawe wat deur haar eie volgelinge gebruik word (Sanctuary Church 2017).

RITUELE / PRAKTYKE

Gereelde Sondagaanbidding word in 'n klein kapel gehou, met sitplekakkommodasie van ongeveer 300. Die Sondagdienste is ietwat informeel en bevat gewoonlik 'n ietwat lang en stadige preek van Hyung Jin. Benewens die Kapel, Cheong Il Goong (Hemelse Paleis), is op Januarie 1, 2017, toegewy. Die Sanctuary Church het foto's van Hak Jan Han uit al sy perseel verwyder, en beelde van Sun Myung Moon op sy eie vertoon.

Die Sanctuary Church bied aan om aaneenlopende seremonies, seënplegtighede en voorvaderbevrydingsplegtighede aan te bied en om seminare oor die beginsel te hou. Aanpassing kan aanlyn gedoen word, en paartjies wat aan die Seën deelneem, hoef nie fisies in die kapel te wees nie: hulle kan aanlyn deelneem deur 'n video skakel, wat 'n "Seënpakket" gekoop het, wat heilige wyn, heilige water en heilige sout bevat , en ander benodigdhede wat nodig is vir die seremonie. Paartjies moet vooraf 'n veertig dae lank kuisheid in ag neem, en die byeenkomste, die "tugtingseremonie" (voorheen die skadeloosstellingseremonie) en die driedaagse seremonie (Sanctuary Church 2017).

Aangesien die Sanctuary Church weier om Hak Ja Han se status en gesag te aanvaar, dit het die geldigheid van die seëningsplegtighede waaroor Hak Ja Han (afbeelding regs) voorgehou het, bevraagteken en hulle as satanisties beskou, en vereis dat lede weer deur Hyung Jin geseën moet word. Die kwessie het belangrike implikasies aangesien paartjies wat seksuele verhoudings buite 'n egte huwelik het, skuldig geag word aan hoerery, en dat enige kinders wat gevolglik gebore word, tegnies buite die eg gebore is. Hyung Jin het verklaar dat hy bereid is om 'skadeloosstelling te betaal' (plaasvervangende boete te doen) namens hulle, en 'n spesiale seremonie ('Holy Marriage Blessing for Returning to True Father's Authority') is op 21 April 2015 gehou. Die seremonie sou plaasvind hul huwelike te laat reël, en kinders wat na 22 Februarie 2013 gebore word, word as die tweede of derde generasie geseënde kinders beskou. 'N Verdere “Kosmiese seën van 4,300 19 paartjies om terug te keer na die gesag van ware vader (fase een)” is op 2016 Augustus XNUMX gehou.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

In 2001 het Sun Myung Moon die ontstaan ​​van Cheonju Pyeonghwa Tongil Guk (Nasie van Vrede en Eenheid - Cheon Il Guk, afgekort na CIG). Hierdie nasie het gesê dat dit 'n hemelse een is wat die hele kosmos oorskry, eerder as beperk tot enige bepaalde geografiese gebied. 'N Grondwet vir hierdie "nasie" is gepubliseer, wat die ware ouers verklaar het om die Koning en Koningin van Vrede van CIG te wees, en die belangrikheid van die seën en geseënde huwelike beklemtoon. Die Consitution het regeringsmetodes uiteengesit, insluitende 'n president, 'n opperste raad, 'n nasionale vergadering en metodes om verkiesings te hou. Die Sanctuary Church het daarna sy eie mededinger CIG gedefinieer: die nasie sou 'n monargie wees onder leiding van Hyung Jin, met sy eggenoot, Queen Yeon Ah Lee. Die reg van toetreding is erflik, met die Koning geregtig om te bepaal watter van hulle manlike nageslag hom sal slaag. Tans is sy jongste seun, Shin Joon (gebore 2004), die genomineerde (Sanctuary Church 2017).

Die Sanctuary Church het 'n volgende in 'n paar ander lande. Die grootte daarvan is moeilik om te bepaal: in Julie 2017 is daar 3,155 Facebook volgers, maar hierdie nommer sluit ook huidige FFWPU-lede, oud-lede en sommige akademiese waarnemers in.

Kwessies / UITDAGINGS

Die verklaarde doelstellings van die Sanctuary Church is om die nalatenskap van Eerw. Sun Myung Moon te eer en te bewaar en om die leringe van Eerw. Sun Myung Moon te bewaar en te deel. Hak Ja Han se status verwek onregverdige omstredenheid tussen die Sanctuary Church en die FFWPU, die sleutelkwessies is of sy haar statusverwerwing onnodig verhef het om sondeloos gebore te word, of dit gepas is om na haar te verwys as "Ware Moeder" en of sy die reg het om die Unificationistiese Skrifte weer te definieer. Hyung Jin en sy ondersteuners beweer ook dat Hak Ja Han nou slegs haar eie Han-afkoms noem, eerder as die gevalle lyn wat Sun Myung Moon na bewering herstel het. Haar naam alleen, eerder as die name van albei ware ouers, verskyn nou op die trou ringe wat by die seremonie uitgeruil word.

Soos voorheen genoem, word die geldigheid van die FFWPU se seremonies in twyfel getrek. Maan se onlangs gevestigde hoofkwartier van die Unification Church in Cheong Pyeong word beskryf as 'n sentrum van "afgodediens", en die Sanctuary Church kritiseer sy rites vir die bevryding van die voorvader, en hou vas dat slegs Maan as 'n ware erfgenaam voorvaders kan bevry.

'N Verdere kwessie hou verband met die waargenome doel van Sun Myung Moon se werk. Die FFWPU beskou homself as 'n beweging wat fokus op gesinne, vrede en eenwording. Die Sanctuary Church, soos sy naam suggereer, sien homself egter as 'n kerk met gemeentes. Die breër doelstellings van die FFWPU word bevorder deur hul uitmuntende numeriese en finansiële krag, terwyl die Sanctuary Church klein bly. Heiligdom Kerklede is geneig om van sy ouerorganisasie af te trek, eerder van wyer sendinguitreik, en daarom is dit moeilik om nuwe lede te lok.

Op die oomblik van skryf blyk daar min vooruitsig te wees van enige versoening tussen die twee partye. Oorheersende vyandigheid oorheers. Hyung Jin het sy ma daarvan beskuldig dat hy deur die aartsengel (Satan) verlei is, en beskryf haar as 'n dokkaebi (duiwel) en die hoer van Babilon (Sanctuary Church 2015: 21: 36). Kook Jin het so ver gegaan om te suggereer dat die toepaslike straf vir Hak Ja Han se ontrouheid die uitvoering is: "Die tradisie van Koningskap is baie duidelik, in die geval waar die Koningin Moeder die troon probeer opneem, is dit die koning se verantwoordelikheid om haar te arresteer en voer haar uit. Dit is die koning se verantwoordelikheid "(Sanctuary Church 2016: 55: 23).

Die Sanctuary Church het toenemend klem gelê op bewapening, en op 28 Februarie 2018 het die organisasie openbare aandag gekry deur 'n seëningsplegtigheid waarin paartjies en gaste gevra word om krone te dra en halfautomatiese gewere van AR-15 te dra (Dunkel 2018). Sean Moon leer dat die Bybelse verwysings na 'n ystergat (Psalm 2: 9; Openbaring 19: 15) verwys na sulke wapens, en beklemtoon die belangrikheid van wapenopleiding, en beweer dat die Tweede Wysiging nie net 'n grondwetlike reg is nie, maar 'n universele mensereg, wat nodig is vir die beskerming van God se Koninkryk. Die Sanctuary Church gebruik nou ook die name Rod of Iron Ministries en Vrede Polisie Vrede Militia.

Verwysings

Barker, Eileen. 1984. Die maak van 'n Moonie: Keuse of Brainwashing? Oxford: Blackwell.

Chryssides, George D. 2009. "Die Eenwordingskerk." In Jacob Neusner, Wêreldgodsdienste in Amerika, Vierde uitgawe. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Chryssides, George D. 1991. Die koms van Sun Myung Moon. Londen: Macmillan.

Dunkel, Tom. 2018. “Gesluit en gelaai vir die Here.” Die Washington Post, Mei 21. Toegang verkry vanaf https://www.washingtonpost.com/news/style/wp/2018/05/21/feature/two-sons-of-rev-moon-have-split-from-his-church-and-their-followers-are-armed/?utm_term=.2f514b0119f2 op 20 Januarie 2019.

Robertson, Hamish. 2017. "Donald Trump en Hyung Jin Nim," Januarie 10. Toegang verkry vanaf www.tparents.org/Moon-Talks/HyungJinMoon-16/HyungJinMoon-170110.pdf Op 25 Julie 2017.

Sanctuary Church. 2017. "World Peace and Unification Sanctuary, ook bekend as die Sanctuary Church of Newfoundland, PA." Aangewese van http://sanctuary-pa.org op 7 Januarie 2017.

Sanctuary Kerk. 2016. “Vraag en antwoord-sessie met Hyung Jin Moon & Kook Jin Moon, 31 Oktober. Toegang verkry vanaf www.youtube.com/watch?v=V6Or6tHmjf4  Toegang tot 7 Januarie 2017.

Sanctuary Church. 2015. "Die brand van Babilon - Eerw. Hyung Jin Moon - Sanctuary Church Newfoundland PA," September 20. Toegang verkry vanaf https://www.youtube.com/watch?v=15jHsHJ78R8 Op 27 Julie 2017.

Toffey, Kyle, ed. 2016. "Die Panzer-Fefferman Debat." Toegang verkry vanaf www.tparents.org/library/unification/talks/feffermn/Fefferman-160130a.pdf op 7 Januarie 2017.

AANVULLENDE HULPBRONNE

Mickler, Michael L. 2012. “Die begin van Cheon Il Guk.” Tydskrif van Eenwordingstudies 13: 139-74. Toegang verkry vanaf http://www.journals.uts.edu/volume-xiii-2012/172-the-beginnings-of-i-cheon-il-guk-i op 5 Januarie 2017.

Mickler, Michael L 2015. "The Sanctuary Church Schismatics." Toegepaste Unifikasie: 'n Blog van Unification Theological Seminary. Toegang verkry vanaf https://appliedunificationism.com/2015/12/14/the-sanctuary-church-schism op 6 Januarie 2017.

Post Datum:
3 Augustus 2017

Deel