Nicole Bauer

Dr Nicole Bauer studeer sosiologie, antropologie en filosofie met 'n spesiale fokus op godsdienssosiologie aan Karl-Franzenz-Universiteit van Graz (Oostenryk) en studeer met 'n meestersgraad oor Joodse Lewe, Godsdiens en Identiteit in Oostenryk na 1945. In haar transdissiplinêre PhD-proefskrif oor Kabbalah en Godsdienstige Identiteit by die Departement Godsdienskunde aan die Universiteit van Heidelberg het sy die Duitser ondersoek Kabbalah Centre. Haar fokus op navorsing is Kabbalah en kontemporêre Judaïsme, godsdienssosiologie, nuwe godsdienstige bewegings, godsdiensgeskiedenis, godsdiens en nuwe media en godsdienssielkunde. Tans is sy assistentdosent van godsdienstige studies aan die Universiteit van Heidelberg.

Deel