Bill Pitts

Bill Pitts (Ph.D. Vanderbilt Universiteit) is professor in godsdiens aan die Baylor Universiteit waar hy die geskiedenis van die Christendom leer. Hy het gepubliseer op sewentiende-eeuse Engelse dissidente tradisies en godsdienstige identiteite en op die Amerikaanse Sosiale Evangelie, spiritualiteit, herlewing en nuwe godsdienstige bewegings.

Deel