Universal Pantheist Society

UNIVERSELE VROUWELIKE VERENIGING (UPS)


UNIVERSELE PANTHEIST SAMENWERKINGSTYL

1931: Derham Giuliani, medestigter van Universal Pantheist Society (UPS), is gebore.

1975: Die Universal Pantheist Society is gestig deur Harold Wood en Derham Giuliani.

1996: Paul Harrison bedank uit sy posisie as vise-president van UPS en begin met die World Pantheist Movement (WPM).

2010: Derham Giuliani is oorlede.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Pantheïsme het 'n antieke geskiedenis. Hedendaagse voorstellings van die Pantheïsme is geïnspireer deur die Griekse filosofie, die werk van Baruch Spinoza (wat die liggaam en die gees aangevoer het), elemente van die Hindoe-filosofie, mistieke soefisme, kabbalah, die letterkunde van Thoreau, Emerson en Whitman (oa) en baie ander filosofiese en geestelike bronne (Taylor 2010: 8). Die woord "pantheïsme" is opgestel uit die Griekse woorde pan (wat alles beteken) en theos (wat God beteken). Die oorsprong van die Engelse woord word oor die algemeen gekrediteer aan John Toland (Harrison nd). Pantheïsme skei hom van godsdienstige tradisies wat 'n transendente, persoonlike God postuleer. Inteendeel, in die Pantheïsme is dit die natuurlike heelal self is goddelik, heilig en die doel van uiteindelike respek. Op 'n ander manier, in die Pantheïstiese wêreldbeskouing, is die heelal sinoniem met God: die heelal is God en God is die heelal. Deur hierdie logika is alles in die heelal een, deel van 'n groter geheel (Harrison 2011: 1; Garrett 1997; Mander 2013). Die pantheïstiese wêreldbeskouing lei dus natuurlik tot beide godsdienstige verdraagsaamheid ('n verskeidenheid van benaderings kan lei tot 'n begrip van God / die heelal) en 'n waardasie van wetenskap (een sistematiese manier om God / die heelal te verstaan. as 'n godsdienstige of 'n nie-religieuse gebaseerde filosofie. Anders as 'n paar grondslae waar daar talle variasies is, is daar geen duidelike leerstelling of kode waaraan die praktisyns van die Pantheïsme voldoen nie. (Quirk 2001). Daarbenewens het Pantheïstiese geloof en praktyk is hoogs individueel van aard.

Die Universele Pantheïstiese Genootskap (UPS), mede-stigter in 1975 deur Harold Wood en Derham Giuliani, beweer dat dit die vroegste moderne pantheïstiese organisasie is. UPS het uit die omgewing gegroei wat talle teenkulturele, eksperimentele bewegings van die 1960s en 1970s opgedoen het. Gottlieb (1995: 218) voer dit aan

Die Universal Pantheist Society het mense oortuig daarvan dat omgewingsetiek afhang van ''n nuwe erkenning van die heiligheid van die natuurlike wêreld' '. In 'n sekere sin was hierdie neopanteïsme 'n reaksie op die kritiek wat Lynn White op die Joods-Christendom uitgespreek het weens die ontsakeling van die natuur. Op institusionele vlak het Zen-Boeddhisme voortgegaan om te groei as 'n Amerikaanse godsdiens, veral aan die Weskus, waar Zen-sentrums van Los Angeles en San Francisco 'n toenemende aantal opdrag gegee het in alternatiewe vir die opvatting van die Christendom oor die natuur.

Derham Giuliani, een van die medestigters van UPS, is in 1931 gebore en het grootgeword in die San Francisco Bay area. 'N Naturellis, entomoloog en dieretradis, het hy baie van sy lewe buitenshuis deurgehaal, insekte versamel en diere in 'n naturalistiese omgewing waargeneem. Hy het 'n pousheïs beskryf as 'n persoon wie se geestelike gevoelens in die natuurlike wêreld gesentreer is. Hy som die pantheïstiese wêreldbeskouing op die volgende manier op (Wood nd):

Dit lyk meer as 'n soeke na leiding as gebed of versoekskrif. Die een is nie 'n aparte entiteit wat die wêreld aandryf om die hoof te bied nie, maar is 'n integrale deel van die geheel en bevat dieselfde grootsheid, krag, misterie as daardie geheel. Die meeste probleme kom uit geestelike beperkings vanaf die smal weg van 'n mens se onmiddellike lewe en groei. Om 'n paar direkte bewustheid van die totale wêreld in te laat, wek nuwe intuïsies en oorwegings. Om jouself te sien as deel van 'n ruimer skaal, om die ooreenkoms wat iemand se optrede met die res van die natuurlike wêreld het, te erken (en inderdaad met empatie te voel), neem die las van jou skouers af, verbreed die waardebepalings, verander begeertes en doelstellings, wys die weg in die rigting van iemand se pad sowel as wat om te vermy of te laat gaan, gee insig in die innerlike en uiterlike en gee 'n blik op die diepste motiverings en laat dink wat werklik vir u betekenisvol is. Direkte antwoorde kom nie op 'n magiese manier voor nie, mens se gedrag verander subtiel (sic) sodat 'n mens in 'n effens ander rigting loop en aanleiding gee tot toenemend nuwe ontmoetings, insigte en sienings van die patrone wat alles saambind.

Giuliani is dood in 2010 ("Doodsdiens van Derham Giuliani" 2010).

Mede-stigter Harold Wood het gegradueer aan die Universiteit van Kalifornië en aan die Seattle Universiteit van die Regskunde in 1984. voordat mede-stigterse UPS, het Wood begin dien as redakteur vir die Pantheïstiese kwartaallikse dagboek, Pantheïst Visie, 'n posisie wat hy voortgesit het. Hy oefen die reg in Visalia, Kalifornië en is verbind met die Unitarian Universalistiese Genootskap in Visalia. Hy het sedert sy stigting (Pantheism Net nd) in verskeie posisies op die Universal Pantheist Society Board van Direkteure gedien. Wood (1985) beskryf wat hy as die essensie van pantheïsme beskou op die volgende manier: "Die konseptuele verdeling van die heilige en die wêreld word reggestel deur pantheïsme. As 'n vorm van "natuurmystiek" bevorder pantheïsme 'n teologiese basis vir die bereiking van eenheid met God deur kennis, toewyding en werke, wat almal 'n verligte teorie vir omgewingsetiek vestig.

Leerstellinge / oortuigings

UPS verklaar dat sy geloof in die Heelal self is, wat verstaan ​​kan word as 'n teïstiese of nie-teïstiese geloofstelsel, aangesien die Heelal goddelik is. Volgens UPS is “die eenheid van die mensdom met die heelal ons fundamentele godsdienstige impuls” (Universal Pantheist Society nd). Die Universal Pantheist Society-webwerf, "Pantheist Net", lui dat sy doel is om "Pantheiste oral te verenig tot 'n gemeenskaplike gemeenskap, om die inligting oor panteïsme aan die belangstellende publiek oor te dra, om bespreking en kommunikasie tussen panteïste aan te moedig, om wedersyds te voorsien hulp en verdediging van Pantheiste oral, om 'n hersiening van sosiale houdings weg van antroposentrisme en tot eerbied vir die Aarde en 'n visie van die uiteindelike konteks vir menslike bestaan ​​te stimuleer, en om gepaste stappe te neem vir die beskerming en herstel van die Aarde "(Universal Pantheist Society, nd ). Die Pantheïstiese tradisie beklemtoon die etiese lewe, die koestering en bewaring van die aarde en al sy inwoners en die erkenning van die noodsaaklikheid om die omgewing te beskerm. Deur hierdie logika uit te brei, verwerp panteïste antroposentrisme, wat die status van mense verhoog en beweer dat dit die mens en die natuur verenig.

RITUELE / PRAKTYKE

Soos in die UPS se "Sacerdotal and Ceremonial Policy" genoem, is daar geen priesters, vaste rituele of gevestigde seremoniële praktyke nie. (Universal Pantheist Society, nd). Daar is egter drie maniere waarop voorgestel word dat universele panteïste eenheid met die heelal beoefen: kennis, toewyding en werke. 'Kennis' word bereik deur die natuur te bestudeer op enige manier wat 'n individu as gepas ag. 'Toewyding' kan op baie maniere bereik word en bestaan ​​meestal uit die buitelewe, om met jou omgewing in verbinding te tree of bloot bewus en bewus te wees van die omgewing. Laastens word 'werke' beskryf as eties. Universele panteïste is teëstaan ​​met oormatige verbruik en bevorder dus 'n meer natuurlike manier van leef wat harmonie tussen mense en die natuur aanmoedig.

Baie panteïste neem persoonlike verantwoordelikheid vir die handhawing van 'n etiese lewenstyl. Dit kan praktyke insluit soos herwinning, kompos, die verlaging van die energieverbruik en die bevordering van balans binne die biosfeer in die algemeen. 'N Etiese dieet met min verwerkte voedsel word ook voorgestel, hoewel dit nie 'n vereiste is nie. Dit is belangrik om daarop te let dat geen van hierdie praktyke nodig is nie, gegewe die individualistiese houding van Pantheïsme. Dit is slegs voorstelle vir individuele oefening om eenheid met die Heelal te handhaaf. Volgens die Universal Pantheist Society-webwerf, Pantheist Net, is daar meer as 100 Pantheist-vakansiedae wat gevier kan word. Dit sluit in equinoxes, sonstilstand en verjaarsdae van geestelike leiers, filosowe, sosiale aktiviste en natuurkundiges, onder andere sekulêre vakansiedae.

Pantheïs-verordeninge vereis nie dat lede aan enige spesifieke geloof of leer voldoen nie. Individue kan egter kies om aansoek te doen vir lidmaatskap aan die Universele Pantheïstiese Genootskap deur 'n aansoek (aanlyn aanlyn) en ledegeld (wat minimaal en vrywillig) in te dien. Genootskap onder pantheïste is nie nodig nie en daar is geen sentrale fisiese plek waar pantheïste vergader om hul geloof te vier nie. In plaas daarvan word gemeenskap gefasiliteer deur 'n aanlyn gemeenskap wat deur die Universele Pantheïstiese Genootskap (Pantheïs Netforum nd) verskaf word. Individue kan groepe en besprekingsforums vorm waarin hulle hul sienings bespreek en kennis deel. Gebiede van belang vir groepe sluit in, maar is nie beperk nie tot, diere regte, Oosterse filosofie, die kosmos, verantwoordelike verbruikerswese en heidendom. Om by die aanlyn-Pantheïstiese gemeenskap aan te sluit, moet 'n kort vorm aanlyn voltooi word, wat beskryf wat dit beteken om 'n Pantheïs vir die individu te wees, wat hulle die gemeenskap kan bied (talente, sterkpunte, ens.) En 'n persoonlike beskrywing van boeke mens geniet en aspekte van die natuur wat persoonlik belangrik is.

LEADERSHIP / ORGANISASIE

Die Universele Pantheïstiese Genootskap moedig individuele uitdrukking van geloof aan. Daarom word 'n baie los organisasie gehandhaaf om maksimum persoonlike vryheid moontlik te maak. UPS word beheer deur die statute wat in 1975 ingestel is, wat sedertdien twee keer gewysig is. Sake in die samelewing word hanteer deur 'n raad van direkteure wat bestaan ​​uit 'n president, vise-president, tesourier en sekretaris wat deur die vorige raad verkies word (Universal Pantheist Society, nd). Anders as die Raad van Direkteure, is daar geen geestelike organisatoriese owerhede nie.

Die Universele Pantheïstiese Genootskap word erken deur die Amerikaanse Inkomstediens as 'n 501 (c) (3) nie-winsgewende organisasie wat gestig is om 'n ingeligte, moderne pantheïsme te kommunikeer en om onder Pantheïste te deel (Universal Pantheïstiese Genootskap, nd).

Kwessies / UITDAGINGS

Een organisatoriese uitdaging wat die Universele Pantheïstiese Genootskap in die gesig gestaar het, is sy los struktuur. UPS het duidelik omskrewe reëls en regulasies uitgesluit, behalwe sy parlementêre verordeninge. Hierdie los organisatoriese struktuur maak voorsiening vir maksimum inklusiwiteit en individuele vryheid aan die een kant en die moontlike afwesigheid van organisatoriese samehang, aan die ander kant. Die Universele Pantheïstiese Vereniging bly 'n lewensvatbare geestelike alternatief vir baie lede van die moderne samelewing wat 'n voorkeur het vir beperkte organisatoriese toewyding.

UPS het ook 'n beperkte skematiese uitdaging gekonfronteer. In 1998, lid en destydse vise-president, Paul Harrison, het bedank posisie by UPS en stig 'n aparte organisasie, die World Pantheist Movement (wat ontstaan ​​het as die Society for Scientific Pantheism), wat klem lê op wetenskaplike en natuurlike panteïsme (Stone 2009: 10-11). Die World Pantheist Movement (WPM) beweer dat dit die grootste bestaande organisatoriese uitdrukking van panteïsme is. Hierdie beweging het meer organisasie en mobilisering van panteïste gesoek. Soos stigter Paul Harrison (2011: 95) gesê het, “Die uiteindelike doel om panteïsme op gelyke voet te organiseer met elke ander georganiseerde godsdiens en geestelike benadering, in terme van openbare inligting, plaaslike vergaderings en die reg van mense om troues en begrafnisse te hou in ooreenstemming met hulle. met hul oortuigings. ” Die doelwitte daarvan sluit in die oprigting van 'n netwerk van groepe wat saam Pantheïstiese denke en lidmaatskap bevorder. WPM het ook 'n meer gedetailleerde organisatoriese credo as UPS, hoewel dit steeds verbind is tot persoonlike vryheid en individuele verkenning van spiritualiteit. WPM poog om die manier waarop rituele, soos huwelike, begrafnisse, uitgevoer word, duideliker te verwoord om die geloof van Pantheïste duideliker te weerspieël (Harrison 2008). Die meer georganiseerde uitdrukking van panteïsme is bedoel om die sigbaarheid en samelewingsherkenning van panteïsme te verhoog.

Verwysings

Garrett, Jan. 1997. "'N Inleiding tot Pantheïsme." Toegang verkry vanaf http://people.wku.edu/jan.garrett/panthesm.htm op 7 Maart 2015.

Harrison, Paul. 2011. Elemente van Pantheïsme, 2 nd uitgawe. Plantasie, FL: Llumina Press.

Harrison, Paul. 1996. "Toland: Die Vader van die Moderne Pantheïsme." Toegang verkry vanaf http://www.pantheism.net/paul/history/toland.htm op 6 Maart 2015.

Mander, William. 2013. “Pantheïsme.” Die Stanford Ensiklopedie van Filosofie. Toegang verkry vanaf http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/pantheism/ op 7 Mei 2014.

"Dood van Derham Giuliani." 2010. Die Inyo Register, September 22. Toegang verkry vanaf http://www.inyoregister.com/node/713 op Mei 7, 2014.

Pantheist Net Forum. Toegang verkry vanaf http://groups.yahoo.com/group/Universal-Pantheists/ op 6 Maart 2015.

Quirk, James. 2001. "Wat is 'moderne panteïsme'." Toegang verkry vanaf
http://www.paxdoraunlimited.com/PantheistAge_ModernPantheism op 7 Maart 2015.

Stone, Jerome. 2009. Godsdienstige Naturalisme Vandag: Die Wedergeboorte van 'n Vergete Alternatief. Albany: Staatsuniversiteit van New York Press.

Taylor, Bron. 2010. Donkergroen Godsdiens: Natuur Spiritualiteit en die Planetary Future. Berkeley: Universiteit van Kalifornië Pers.

Universal Pantheist Society. en "The Pantheist World View." Toegang verkry vanaf http://www.pantheist.net/the-pantheist-world-view.html op 7 Mei 2014.

Universal Pantheist Society. en "Universal Pantheist Society." Toegang verkry vanaf http://www.pantheist.net/ op Mei 7, 2014.

Wood, Harold. 1985. "Moderne Pantheïsme as 'n benadering tot omgewingsetiek." Omgewingsetiek 7: 151-63.

Wood, Harold. en Derham en die Universal Pantheist Society. Toegang verkry vanaf http://www.wmrc.edu/news/derham-giuliani/universal-pantheist-society.html op 6 Maart 2015.

Skrywers:
David G. Bromley
Ariel Chambers

Post Datum:
7 Maart 2015

Deel