Twee deur Twos

TWEE TWEE

GESKIEDENIS

Naam: Terwyl die kerk self geen amptelike naam beweer nie, word daar na verwys deur 'n verskeidenheid aliasse. Sommige hiervan sluit in: Two by Twos, The Truth, The Way, die swart kouse, Tramp-predikers, Cooneyites (na 'n afbreuk van die oorspronklike beweging), Gaan predikers, of bloot die No-Name Church. Ministers het die kerk amptelik geregistreer onder die name Christelike Konvensies (VSA), United Christian Conventions of Australia (Australië), Die Getuienis van Jesus (Verenigde Koninkryk), en verskeie ander. 1

Stigter: William Irvine

Geboortedatum: 1863

Geboorteplek: Kilsyth, Skotland

Jaar Gestig: Gestig 1897, Eerste Konvensie 1903

Heilige of Eerbiedige Tekste: King James Bible; Hymne Ou en Nuut

Grootte van die groep: Daar is geen akkurate rekords van die werklike grootte van die beweging nie, maar die meeste blykbaar die getal tussen 40,000 en 600,000-lede wêreldwyd te plaas. Dit is ramings gebaseer op konvensiebywoning deur die afgelope jare. Die volgende is 'n paar berekeninge op die bywoningsyfers.

'(The Institute for the Study of American Religion) het 'n lys van byeenkomste wat die groep in 1986 gehou het. Dit sluit in 95 jaarlikse byeenkomste op 85 plekke in die VSA met 'n tipiese bywoning van 250 tot meer as 1,000 lede elk. Totale lidmaatskap kan 40,000 in Noord-Amerika wees en miskien 40,000 elders ... Die grootste konsentrasie lede is in die Noordwes-VSA ” 2

'(Hulle is) wêreldwyd. Beweer dat u in elke land gepreek het. Lede tel wêreldwyd tot 600,000. In 1988 het Kanada 226 "Workers" en die VSA 845 gelys (waarvan 63% vroulik was. 37% mans). " 3

Die 2 × 2's het hul oorsprong in die stigter William Irvine, wat in 1863 in Kilsyth, Skotland gebore is, en op 30-jarige ouderdom tot die Christendom bekeer het. In 1895 sluit Irvine by die Faith Mission aan, waarvoor hy as leek-evangelis deur Ierland en Skotland gereis het. . Gedurende hierdie tyd het Irvine toenemend kritiek op georganiseerde godsdiensinstellings geword. Daarom het Irvine in 1897 maatreëls getref om sy eie godsdiensbeweging te lei en dit gegrond op die idee dat Matteus 10: 5-42 en Lukas 9: 1-5 steeds van toepassing sou wees op die Christelike lewe. Irvine het egter eers in 1901 die bande met die Faith Mission formeel verbreek, toe hy George Walker, Edward Cooney, Jack Carroll en Irvine Weir saamgeneem het.

Die beweging het vinnig uitgebrei gedurende die eerste paar jaar na die stigting daarvan. Gelowiges was vasbeslote in hul geloof en noem dit "Die waarheid" en verkondig Irvine as die "alfa-profeet" waarvan in Deuteronomium en Handelinge gepraat word. 4 Die eerste konvensie wat in 1903 gehou is, was oop vir die publiek en het 'n bywoning van sewentig. Na aanleiding van hierdie konvensie het Irvine en twee ander lede uitgestel vir evangeliese strewe in Noord-Amerika. Ander is gestuur na Australië, China, Nieu-Seeland, Suid-Afrika en Suid-Amerika. Hierdie strewes het gewerk om nuwe aanhangers te kry, en tydens 'n konferensie in die Verenigde Koninkryk in 1910 was 2,000-lede teenwoordig. 5

In 1904 kondig William Irvine die 'Lewende Getuienisleer' aan. Hy het geglo dat redding slegs verkry word deur die prediking van 'n 2X2-werker te hoor. 6 As gevolg van hierdie geloof het die beweging weinig gedoen om sy identiteit te verberg, maar in plaas daarvan aangeval sosiale orde en openbare instellings en verkondigde ewige belonings kan slegs verkry word deur hulle prediking en lewenstyl. Dikwels gebruik Irvine sy geloofsmissie agtergrond om die gebruik van kerkgeboue te verkry, net om die instellings waaraan hulle behoort het, te berateer. Hy het 'n besonder gewelddadige aanval op die Metodiste begin en alle kerke, predikante en geestelikes in die openbaar veranker. Dit het gelei tot die onttrekking van toestemming om enige van hul eiendom vir sy vergaderings te gebruik. 7

In 1908 het William Irvine woedend geword oor bekeerlinge wat nie gehoor gegee het aan die oproep van Matteus 10: 8-10 nie. Daarna het hy die onderskeid tussen werkers en lede goedgekeur. Lede het nie gereis nie, maar het gevestigde lewens gelei en die wins van hul diens gebruik om die werkers, of rondreisende predikers binne die groep, te ondersteun. Op hierdie stadium het hy sekere manne, wat hy as 'opsieners' beskou het, gekies om die sake van werkers in spesifieke geografiese gebiede te hanteer. Hierdie tweede afdeling is aan die werkers en aan baie min jare lange lede vertel. Irvine het 'n derde besluit geneem oor die finansies van die beweging en is slegs gedeel met diegene wat direk betrokke was. Om die geld wat lede aan die werkers geskenk het, saam te voeg, is bankrekeninge in die naam van Irvine en sekere individuele opsieners opgestel. 8 Op hierdie punt het die gedagte van geheimhouding in die beweging self prominent geword, en tot op hede word leer en organisatoriese struktuur aanvaar met min bespreking.

In 1912 het Irvine 'n reeks nuwe, ontstellende idees aangekondig by die konvensies wat hy bygewoon het. Hy het lede geleer dat dit moontlik sou wees om op te tree as redders vir die sterre op dieselfde manier dat Jesus 'n redder was vir diegene op aarde. Hy het ook na sy beweging verwys as die 144,000 uit die boek Openbaring. 9

In 1914 het hierdie nuwe idees bedreigend geword vir die bestaan ​​van die beweging toe Irvine 'n 'Omega-evangelie' begin verkondig het. Hy het verklaar dat aan hom geopenbaar is dat die Tydperk van Genade in Augustus van daardie jaar sou eindig en na hierdie tyd geen verdere redding verleen sou word nie. Na Augustus 1914 moes die 2X2's volgens Irvine hul sendingwerk staak en saam met hom wag vir die komende einde van die tyd. Op hierdie stadium het 'n teologiese skeuring tussen Irvine en die werkers plaasgevind. Die werkers het verklaar dat William Irvine 'die salwing van die Here verloor het' en het volgelinge verbied om persoonlik met hom of deur middel van briewe met hom om te gaan. 10

Ongeveer 400 volgelinge het Irvine getrou gebly en is in 1914 saam met hom geëkskommunikeer. Hulle vorm 'n nuwe sekte van die 2X2's wat bekend staan ​​as die 'Kleintjies', 'Vriende' of 'Boodskapmense'. Omdat hulle glo dat Irvine korrek was met die sluiting van die Age of Grace, getuig hulle as individue wanneer die toeval dit toelaat. Soos met die 2X2's, veroordeel hulle alles institusioneel en noem Openbaring 18:13 as leerstellige bewys. 11

Na die ekskommunikasie van Irvine het die opsieners probeer om die geheimhouding wat Irvine binne die groep geïnstalleer het, te verhoog. Hulle eerste stap was om Irvine se rol as stigter van die beweging te dek. Hulle het die lede dan aangemoedig om 'n baie laer openbare profiel te hou, in teenstelling met hul vroeëre benadering en Irvine se luidrugtige en veroordelende manier. Netjiese en konserwatiewe kleredrag het vroeër die onstuimigheid vervang en byeenkomste het kalm geword, privaat sake van weinig belang vir die buitewêreld. 12

Daar was egter een man wat die gesag van die opsieners bedreig het. Edward Cooney, 'n volgeling van Irvine sedert sy vertrek uit die Faith Mission, het homself gesien as Irvine se regmatige opvolger en het die doelwitte van die opsieners om die groep aan 'n meer konvensionele lewenstyl te voldoen, aan die kaak gestel. So flambojant soos Irvine, het hy die toesighouers se begeertes in die openbaar aangeval op byeenkomste wat hy bygewoon het en gevra dat die instruksies van Matteus 10 herbevestig moet word. Benewens sy ondersteuning van die volgende van Matteus 10 deur elke individu binne die groep, het hy ook geglo dat 'n ernstige fout het plaasgevind met die aanvaarding van die Lewende Getuiesleer in 1903-04. Hy het aangevoer as sy rede dat hy nie deur Irvine tot bekering gekom het nie en dat hy en Irvine albei voor die geboorte van die beweging aan Christus verbind het. 13

Cooney het ook te kampe gehad met innerlike spanning oor die toekenning van predikers aan spesifieke streke deur die opsieners en sy geloof in individuele afhanklikheid van God vir geestelike leiding. Hy wou die struktuur met twee vlakke afskaf en versoek dat die byeenkomste beëindig word, omdat hy glo dat dit onnodig en onskriftuurlik is, maar wil hê dat alle lede materiële besittings moet prysgee om te preek waar die Here dit goedvind. 14

Gedurende die Eerste Wêreldoorlog het Cooney sy boodskap in Brittanje gepreek en 'n direkte bedreiging vir die toesighouers in beheer daargestel. In 1921 het die Britse opsieners, in die hoop om Cooney te stil, hom oorreed om in die buiteland te reis. 15 Hy het egter steun gekry van leiers in Australië, wat verband hou met sy oproep tot volledige nood en afhanklikheid van God. In 1922 het Cooney op 'n kongres in Launceston, Tasmanië, gepreek vir die herstelling van die armoede-beginsel en gevolglik het Adam Hutchingson, die Australiese toesighouer, hom begin ondersteun en 'n groot konvensie in Guilford, Sydney, is georganiseer om sy boodskap te hoor . 16

Hy het egter die meeste van sy steun verloor toe hy aandag gebring het aan die min agtige boodskap van Matteus 10 en Lukas 9 om 'siekes gesond te maak, dooies op te wek, melaatses te reinig en duiwels uit te dryf'. 17 As 'n bewys van sy vermoë om dit te doen “het hy 'n siek, jong vrou aangeraai om geneesmiddel te soek, en te lees, te peins en te bid ter voorbereiding van genesing. Toe hy twee jong manswerkers saamneem, salf hy haar met olyfolie en spreek woorde. Maar die siek meisie bly siek en bekommerd. Edward Cooney het dit opgegee en haar laat dink dat sy miskien misluk het of op 'n sekere manier tekort skiet in geloof. ' 18

Werkers in Nieu-Seeland het hierdie vergadering ondraaglik gevind en lidmate wat met Cooney assosieer, van hul huisvergaderings verbied. By Cooney se aankoms in Noord-Amerika het Jack Carroll, die opsiener daar, besluit dat Cooney nie in sy gebied gehoor moes word nie en het sy lede aangeraai om nie Cooney se missie in Seattle by te woon nie. 'N Volledige verbod is hom toe dwarsdeur die Verenigde State en Kanada geplaas. Op hierdie stadium tree William Irvine weer in en roep Cooney na Ierland. Toe Cooney besluit om gehoor te gee aan die versoek van die gevalle leier, is hy onmiddellik van die beweging geëkskommunikeer. 19

Op 12 Oktober 1928 is 'n vergadering in Lurgen, Ierland gehou om die regverdiging vir die ontslag van Cooney te finaliseer. 'N Ooreenkoms is opgestel om die optrede van die werkers meer eenvormig te maak. Dit lui die volgende:

Geen werker sal iets leer of verkondig wat strydig is met wat die werker in wie se gebied hy sonder sy toestemming geglo het nie.

As 'n werker besluit het om iets te verkondig waaroor die werkers as geheel nie saamgestem het nie, moes hy na 'n deel gaan waar die werkers nog nooit daarvoor was nie. 20

Edward Cooney het geweier om hierdie reëls na te kom en Jack Carroll, Amerikaanse opsiener en die mees uitgesproke voorstander van hierdie ooreenkoms, het verklaar dat hy nie verder met hom gemeenskap sou hê nie. Die ander opsieners het gou Carroll se leiding gevolg en Cooney is uit die beweging verban. 21

Edward Cooney het homself as 'n “Tramp prediker” beskou nadat hy sy sekulêre diens om William Irvine te volg, in 1901 opgegee het. Die klein sekte wat die 2X2's vertak het om Cooney te volg na sy ekskommunikasie, word dus 'Tramp Preachers' of 'Cooneyites' genoem. 22 sowel as “Go Preachers.” 23 Hulle oefen nog in die hedendaagse dag en kom hoofsaaklik in Ierland, Australië en Nieu-Seeland voor. Die tweeslagstelsel is afgeskaf en die groep ontmoet hoofsaaklik in huise wat die Bybel gebruik en die 1951-uitgawe van Hymne Old and New. 24

Na die ekskommunicasie van Cooney, het die beweging in duisterheid gesink. Tog het dit al meer as vyf en sestig jaar onder leiding van die opsieners volgehou. Hul gebrek aan 'n naam, kerkgebou of gedrukte materiaal laat hulle toe om met anonimiteit te bestaan. Hulle evangeliseer hoofsaaklik in landelike gebiede na 'n gehoor van meestal evangeliese Protestante. 25 Sodra die beweging aanvaar is, word bekeerlinge toegelaat tot 'n spesifieke groep gelowiges en word 'n huiskerk gegee om dit by te woon. Daar word van hulle verwag om te voldoen aan alle reëls van rok en wyse wat deur die 2X2 opsieners uiteengesit word, wat wissel na gelang van die spesifieke area en groep.

Leerstellinge / oortuigings

Die 2X2's het nie 'n sistematiese teologie nie, en leerstellings word selde bespreek. Omdat daar niks amptelik deur die groep geskryf is nie, is daar baie waaghalsigheid en kontroversie oor die werklike oortuigings van die groep. Die volgende is wat die akkuraatste lyk met betrekking tot die oortuigings en praktyke van die 2X2's. 26

Die 2X2's het geen amptelike verklaring van oortuiging nie, maar bely dat die Bybel die enigste leerstelling is. Hulle vertrou sterk op die King James-weergawe van die Nuwe Testament, veral Matteus 10 en Lukas 9. Hulle glo dat God 'n eensame eenheid is en nie die konsep van die Drie-eenheid nakom nie. In plaas daarvan glo hulle dat Jesus God se seun is, los van die Vader, wat 'n perfekte lewe geleef het om 'n bedieningspatroon te vestig wat gevolg moet word vanaf daardie dag. Nadat hy hierdie patroon vasgestel het, is Jesus gekruisig, gesterf en het hy weer in liggaam opgestaan ​​voordat hy na die hemel opgevaar het. Hulle sien die Heilige Gees as 'n krag wat los staan ​​van God sowel as Jesus wat as 'n gevoel van 'n gelowige gegee word. 27

Lede van die groep glo vas dat hulle s'n die enigste weg tot redding is en dat 'n individu slegs gered kan word deur die Waarheid van 'n werker te gehoorsaam (Lewende Getuie-leer). Uit hierdie oortuiging spruit hulle sterk gevoel van sendingplig. Om sy anonimiteit te behou, finansier die groep geen hospitale, skole of ander liefdadigheidsbedrywighede nie. 28 Dit baseer egter sy evangeliese pogings op Jesus se roeping van die dissipels na die sendingveld. Diegene wat preek, wat werkers genoem word, reis in dieselfde geslagspare van 'n jonger werker met 'n ouer en ervare een. Hulle bly gewoonlik selibaat, maar deur die hele geskiedenis van die groep is daar egpare wat toegelaat is om werkers in die beweging te wees, en 'n herlewing hiervan het onlangs plaasgevind. Hulle let op die boodskap van Matteus 10: 9-10 om te gee: Gee geen goud, geen silwer of koper om u beursie te vul nie, geen pak op die pad, geen tweede laag, geen skoene, geen stok nie; die werker verdien sy geld. ” Daarom is die werkers prikkelende predikers wat slegs hul klere en persoonlike items saamneem. Hulle vertrou volkome op die werkende lede van die groep vir voorsiening, en soms bly hulle selfs maande lank in die huise van lede. Alle skenkings deur lede aan hierdie werkers word per pos of per persoon gedoen. Geen insameling word geneem nie en geen openbare erkenning van die wet word gemaak nie, en alle fondse word volgens die diskresie van die streekopsieners toegeken. 29

Twee ordonnansies word deur die 2 × 2's beoefen: doop en nagmaal. Die doop geskied deur die volle onderdompeling eerder as deur die besprenkeling van water, volgens die voorbeeld wat Jesus uiteengesit het. Omdat 'n lid moet voldoen aan die standaarde wat die werkers voor die doop stel, word dit slegs in volwassenheid beoefen. Die groep erken geen doop wat deur 'n ander godsdiensinstelling gedoen is nie. Die tweede ordonnansie, nagmaal, word slegs gegee aan die lede wat gedoop is. Dit word elke week tydens die Sondagvergadering gevier, waartydens kwalifiserende lede brood en druiwesap wat in 'n gemeenskaplike beker gedeel word, drink. 30

Die 2 × 2's glo nie dat Jesus se kruisdood die sondes van almal wat hom as verlosser aanvaar, sal wegspoel nie. In plaas daarvan glo hulle dat redding kom deur 'n lewe van opofferende gehoorsaamheid aan die instruksies en voorbeelde van Jesus. 31 Om van Jesus se voorbeeld gehoor te gee, word daar van werkers en lidmate verwag om hulle te onthou van sekulêre plesier en tydrowende stokperdjies. In baie gebiede is die besit van televisies, rekenaars, radio's en ander toestelle nie toegelaat nie. Hoër onderwys word afgekeur en baie 2X2's is aktiewe deelnemers aan die tuisskoolbeweging. Lede trek beskeie aan en hou skoon voorkoms aan. Vroue vermy alle tendense en dra gewoonlik lang rompe van eenvoudige materiaal. Hare word ongesny gehou en in broodjies gedra. Skoonheidsmiddels word nie gebruik nie en slegs trouringe, horlosies en penne word gedra. Mans moet skoon geskeer wees en hare word bo die ore gedra. 32

Dienste in die 2 × 2-beweging bestaan ​​uit Sondag- en Midweekdienste, Uniegenootskapsbyeenkomste, Evangelievergaderings, byeenkomste en spesiale vergaderings. Die 2 × 2's besit nie hul eie kerkgeboue nie, want hulle is gekant teen enige vorm van geïnstitusionaliseerde godsdiens. Afhangend van die tipe diens, sal lede in die huis of in 'n gehuurde saal vergader. 33

Sondag / Midweek-byeenkoms: Diens word in die huise van lede gehou en gelei deur die 'voorsittende lid' of die man van die huis waar die vergadering gehou word. Gesange word sonder begeleiding gesing uit hul gesangliedere Gesange Oud en nuut. Getuienisse van privaat Bybelstudie word gedeel en gebed word deur individuele lidmate aangebied sonder om na individuele behoeftes, probleme of gebeure te verwys. Aan die einde van die diens word die lede nagmaal gegee wat deur die plaaslike werkers van die groep gedoop en goedgekeur is. Na die nagmaal sê die voorsittende lid 'n laaste gebed en die groep word ontslaan. 34

Union Fellowship Vergaderings: Hierdie vergaderings is dieselfde as die Sondag- of midweekvergaderings, maar vind op 'n baie groter skaal plaas as die twintig lede-groepe wat in die eerste keer aangebied is. Albei soorte vergaderings vind SLEGS in die huis plaas, aangesien die 2 × 2's letterlik Handelinge 7:48 en 17:24 opneem: 'God woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie.' 35

Gospel Meetings: Daar is geen regulasies oor waar 'n evangelievergadering gehou kan word nie. Hulle vind gewoonlik in 'n gehuurde fasiliteit plaas en is vir die doel om nuwe lede te werf en te onderrig. Daar word ook verwag van bestaande lede om by te woon, aangesien dit nodig is om die bekeerlinge te help om hulle te help om verlossing te verkry deur die Lewende Getuie-leerstelling. Getuienisse, liedere met klavierbegeleiding, prediking van werkers en gebed word almal uitgevoer. 36

Konvensies: Die eerste byeenkoms is enkele jare na die stigting van die beweging in 1903 gehou en sedertdien het dit algemeen geword. Lede word aangemoedig om ten minste een byeenkoms per jaar by te woon. Die byeenkoms self duur gewoonlik vier dae met drie byeenkomste per dag. Dit word op die privaat eiendom van lede binne die groep gehou, gewoonlik in landelike gebiede in geboue wat vir hierdie doel gebou is en onderhou word deur donasies van lede. Gelowiges bring die dae in gemeenskap met mekaar deur na die prediking van werkers te luister en hul eie getuienis te lewer. Spesiale vergaderings is eendag weergawes van byeenkomste wat dwarsdeur die jaar gehou word. 37

Die 2 × 2's het baie van hierdie oortuigings saamgevat in die frase "Die predikante sonder 'n huis en die kerk in die huis." 38

Kwessies / UITDAGINGS

Die 2 × 2's vertrou op geheimhouding binne die beweging en dwarsdeur die betrekkinge met die sekulêre samelewing vir hul oorlewing. Oor die algemeen het die groep daarin geslaag om enige vorm van openbare opsporing te vermy. Die beweging het nie 'n naam nie, en as 'n individu gevra word tot watter kerk hy behoort, is dit die feit dat hy privaat aanbid onder vriende. 39 Die 2 × 2's bevind hulle egter gereeld aan die ontvangkant van aanvalle van sowel teenkultusagentskappe as afvalliges. Die groep publiseer nie die leerstelling wat dit bevat nie, en daarom kom baie materiaal oor die beweging van buite, en soms vyandige, bronne. Die groep neem nie die vordering om die aanklagte teen hulle te weerlê nie, en hierdie gebrek aan optrede kan gesien word as 'n onvermoë om hul oortuigings te verdedig.

Teenkultusgroepe vind die 2x2's 'n ketterse Christelike beweging vanweë hul siening teen die drie-eenheid en redding deur genade. Hulle beskou die minagting van die beweging vir godsdienstige instellings as 'n bedreiging vir hul interpretasie van die waarheid en glo dat die geheimhouding van die beweging 'n direkte poging is om potensiële bekeerlinge te mislei, veral diegene wat meen dat hoofstroomkerke te liberaal of materialisties is om te glo dat die groep hou by dieselfde leerstelling as ander Christelike instellings. 40

'N Tweede bedreiging vir die beweging is die aantal afvalliges wat bereid is om daaruit te spreek. By die vertrek sien baie lede die streng riglyne en deurlopende aanspreeklikheid as 'n manier om hul lewens te beheer en is dit vinnig om die geldigheid van die beweging te veroordeel, omdat dit 'n skuldgevoel meer as 'n belofte van verlossing bied. Die skepping van die internet het die deur oopgemaak vir beide teenkultiste en afvalliges om hul boodskap oor die wêreld te versprei, terwyl die 2x2s, wie se leefstyl nie die gebruik van 'n rekenaar toelaat nie, min in die verdediging doen.

Geen melding van die stigting van die beweging in 1897 deur William Irvine word binne die groep toegelaat nie. In plaas daarvan dring lidmate onwrikbaar daarop aan dat hul missie van die eerste eeu af gestig is, deur Jesus gestig is en dat alle ander godsdiensinstellings van hierdie waarheid afgedwaal het. 41 Hulle leer ook dat die rede vir die geheimhouding van die beweging is dat dit deur sy hele lewe groot vervolging gely het, veral van die Christelike kerk self. 42 Overseers, besef lede is trots op hul apostoliese tradisie en gebrek aan 'n naam, het die geheim van die groep geheim gehou, sowel as die stigting deur Irvine en sy registrasie by die Amerikaanse, Britse en Australiese regerings. 43 Stryd oor leerstellings, die hiërargie van die beweging en regulasies oor voorkoms en gedrag het gelei tot skeuring en in die mees ekstreme gevalle ekskommunikasie uit die groep.

'N Derde kontroversie is aanwesig in die lewe van die stigter van die beweging, William Irvine. Alhoewel die groep 'n streng sedelike kode oproep, insluitende die selibaat van sy werkers, het Irvine die las van 'n buite-egtelike seun, Archibald Irvine, saam met hom gedra, gebore aan 'n onbekende vrou toe Irvine ongeveer drie en twintig jaar oud was. Archie was ongeveer elf tydens die stigting van die beweging, en bronne sê dat Irvine sy seun ondersteun het totdat Archibald besluit het om alleen te gaan. 44 Daar is ook spekulasie, hoewel dit nie definitief is nie, dat William Irvine seksuele ontmoetings met vroulike lede van die groep gehad het. 45

Bibliografie

Kraai, Keith. 1964. "Die onsigbare kerk." Ongepubliseerde magistertesis. Universiteit van Oregon.

Fortt, Loyd. 1994. 'n Soeke na 'die waarheid'. Chelsea, Michigan: Navorsings- en inligtingsdienste.

Parker, Doug en Helen. 1982. Die geheime afdeling. Sydney: Macarthur Press.

Verwysings

 • Wie is die Two by Two's? http://www.workersect.org/2 ×201.html
 • Instituut vir die studie van Amerikaanse godsdiens, Santa Barbata, CA., JG Melton, Direkteur
 • Wie is die Two by Two's? http://www.workersect.org/2 ×201.html
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Die Cooneyites of "Go-Preachers" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-1-5Rule.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 73
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 73
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 74
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 75
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 75
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 76
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 76
 • Die Cooneyites of "Go-Preachers" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-1-5Rule.htm
 • 'N Oorsig van die Kerk sonder 'n Naam http://ourworld.compuserve.com/homepages/2x2info_namelesshousesect/overview.htm
 • 'N Oorsig van die Kerk sonder 'n Naam http://ourworld.compuserve.com/homepages/2x2info_namelesshousesect/overview.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • “Christene in die wegkruip, die No Name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm Die kerk sonder naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm Wie is die Twee vir twee's? http://www.workersect.org/2 ×201.html
 • “Feiteblad vir die kerk sonder naam” http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • “Feiteblad vir die kerk sonder naam” http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • “Feiteblad vir die kerk sonder naam” http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 100
 • Wie is die Two by Two's? http://www.workersect.org/2 ×201.html
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Wie is die Two by Two's? http://www.workersect.org/2 ×201.html
 • Wie is die Two by Two's? http://www.workersect.org/2 ×201.html
 • “Feiteblad vir die kerk sonder naam” http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Fortt, Loyd, 'n soeke na 'die waarheid' bladsy vii
 • Die kerk met geen naam http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • “Christene wat wegkruip, die no name-sekte” http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect Bladsy 86
 • Lewe en tye van William Irvine http://home.wwdb.org/resource/BRG4Wmi-Index.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect

 

Deel