Amanda Telefsen David G. Bromley

Die Proses Kerk

DIE PROSES KERKTYDLYN

1931: stigter Mary Ann Maclean is gebore in Glasgow, UK

1935 (8 Oktober): stigter Robert Moore is gebore in Sjanghai, China.

1936: Moore keer terug met sy moeder na Engeland.

1960's: Moore en Maclean ontmoet mekaar deur Scientology en trou en neem die naam de Grimston.

1963: Die de Grimstons het Scientology verlaat om dwanganalise in Londen, Engeland, op te stel.

1965-1966: Compulsions Analysis het klante gelok en die de Grimstons het die groep se naam verander na The Process.

1966 (23 Junie): Die proses vertrek na Londen na Nassau, Bahamas voordat dit uiteindelik in Xtul, Yucatan-skiereiland, vestig.

1966 (7 Oktober): Die proses verdraai orkaan Inez, beskou dit as 'n godsdienstige ervaring en lei tot die oprigting van The Process as The Process Church of the Final Judgment.

1966-1968: Die proses keer terug na Londen en stel hoofstukke op in San Francisco, New Orleans, New York, Rome, Parys, Amsterdam, Hamburg en München.

1970: Die proses is in die Verenigde State gevestig en die Grimstons skei hulself van die groep en gee hulself die naam "The Omega"; binne die proses word na Robert verwys as 'die onderwyser' en Mary Ann 'die orakel'.

1974 (23 Maart): Robert de Grimstonwas is deur die Council of Masters uit die proses verwyder en die Verenigde State verlaat.

1974: Mary Ann de Grimston en die Raad vorm die Foundation Faith of the new Millennium, later na verwys as die Foundation Faith of God.

1979: Die proses is onder nuwe leierskap hervestig

1987: Die proses is uitgebrei met hoofstukke wat fokus op haweloses; hierdie hoofstukke het later bekend geword as die Society of Processeans.

1993: Die proseskerk van die finale oordeel se geloof en leerstellings word verouderd verklaar, die argiewe is vernietig en die kerk is ontbind, hoewel die Vereniging van Verwerkers steeds as sekulêre organisasie vir gemeenskapsaksies bestaan.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Robert Moore en Mary Anne Maclean het twee verskillende lewens geleef totdat hulle mekaar in die Scientology kerk ontmoet het. Robert is op 8 Oktober 1935 in Sjanghai, China, gebore; voor hy 'n jaar oud was, het hy en sy moeder egter na Engeland teruggekeer. Daar was sy opvoeding, soos hy dit beskryf, in William's Bainbridges se Satan's Power 'redelik konvensionele middelklas-Engels, redelik gelukkig en onveranderlik' (Bainbridge 1978: 21). Hy het 'n privaat Christelike opleiding ontvang, maar het hom by die Britse weermag aangesluit eerder as om na hoër onderwys te gaan. Na die weermag het hy 'n paar jaar in argitektoniese opleiding deurgebring.

Mary Anne se kinderjare was baie anders. Haar ma het 'n minimale rol gespeel in haar opvoeding en het dit meestal aan ander familielede oorgelaat. Sy was nooit formeel opgelei nie en dit lyk asof sy nie 'n besliste rigting in haar lewe gehad het voordat sy by Scientology en Robert betrokke geraak het nie. William Bainbridge suggereer in sy boek dat dit die verskille in Robert en Mary Anne se lewenstyle, vaardighede en behoeftes is wat hulle so 'n effektiewe vennootskap gemaak het (Bainbridge 1978: 23-26).

Die twee het mekaar ontmoet en verlief geraak in die vroeë 1960's, terwyl hulle albei lede van die Church of Scientology was. Beide Robert en Mary Anne het verkies om in te skryf vir 'n kursus wat een oplei om 'n Scientology-praktisyn te wees. Dit het hulle in intense terapiesessies met mekaar betrek. Dit is tydens hierdie sessies dat Robert en Mary Anne hul gedeelde belangstellings in die werk van die psigoanalis Alfred Adler en hul negatiewe menings oor Scientology besef. Hulle het verlief geraak. Nadat hulle getroud is, het Robert en Mary Anne hul naam verander na de Grimston.

In Satan se krag Robert beskryf Adler se teorie “in terme van kompulsiewe doelstellings, wat beteken dat hy aangeneem het dat elke persoon iets najaag, en dat hy nie gepraat het van die bewuste doelstellings en ambisies wat ons almal het nie, maar die onbewuste dryfkragte wat ons optrede regtig motiveer. Dit sowel [Mary Anne] as ek was dit eens met. En ons het ook met Adler saamgestem dat die spanning, die druk, die konflik, die probleme en die mislukking waaraan elke mens onderhewig is, kan bring om hierdie onbewuste doelstellings tot bewussyn te bring ”(Bainbridge 1978: 27).

Die egpaar het ontnugter geraak oor die leier van Scientology en sy leerstellings en reëls. Hulle het wel gedink dat die tegnieke wat hulle uit die kursus geleer het, maklik en effektief was om Adler se onbewuste doelstellings te ontdek. In 1963 verlaat Robert en Mary Anne Scientology en ontwikkel hulle Compulsions Analysis in Londen, 'n terapiegroep wat ook 'n kliëntkultus genoem kan word. Robert beskryf die groep in 1965; “Ons doel is om mense bewus te maak van hulself, en so meer verantwoordelik vir hulleself en vir ander mense. Ons is nie so bekommerd oor die genesing van sielsiekes soos die meer ortodokse psigoanaliste nie. Ons wil mense help om hulself te vervul ”(Bainbridge 1978: 33).

Compulsions Analysis het vinnig begin om kliënte deur vriendskapsnetwerke te lok, en dit was mense wat in die eerste twee en 'n half jaar terapie begin het, wat die kern van The Process vorm, waarna hulle later die naam van die groep verander het. Hierdie kliënte het aan individuele terapiesessies met Robert en Mary Anne en groepsessies deelgeneem, sodat daar vinnig bande tussen almal gevorm is. Dus het die deelnemer se bande met mense buite die kultus verswak, wat wantroue onder die gemeenskap veroorsaak. Die resultaat hiervan is 'n sosiale implosie. "In 'n sosiale inploffing stort 'n deel van 'n uitgebreide sosiale netwerk ineen, aangesien sosiale bande daarin versterk en, wederkerig, diegene met persone daarbuite verswak" (Bainbridge 1978: 52).

William Sims Bainbridge wys daarop dat die aanleiding tot hierdie implosie die verhoogde intimiteit was wat deur die terapiesessies gevorm is. Die groep het heeltemal opgeneem in mekaar en die terapie en het dus bande met buitestaanders verloor. Hierdie feit het die werwing van nuwe lede via sosiale netwerke tot stilstand gebring en tot 'n sosiale implosie gelei (Bainbridge 1978: 52).

Bainbridge stel ook voor dat Robert en Mary Anne ander lede nie vinnig genoeg opgelei het om terapeute te wees nie, sodat hulle al die terapiesessies moes neem wat die groep se grootte beperk. Hy stel voor dat as hulle terapeute opgelei het, 'hierdie nuwe kultuur dalk wyd in die Engelse samelewing sou versprei het eerder as om 'n implosie te produseer' (Bainbridge 1978: 52).

Die groep het geskei van die res van die samelewing en was dus nie meer beperk tot gedrag wat aanvaarbaar was met betrekking tot die sosiale norme van die samelewing nie. Dit het beteken dat 'hulle veral vry was om af te wyk in die ontwikkeling van oortuigings en praktyke' (Bainbridge 1997: 248). Die groep was dus vry om te begin beweeg na 'n godsdienstige uitkyk, en dit het gedoen. Al hierdie elemente het 'n belangrike rol gespeel in die besluit van The Process om Londen op 23 Junie 1966 na die Bahamas te verlaat.

Die groep het nie in Nassau gebly nie, maar het uiteindelik in 'n groep verwoeste geboue by Xtul (sh-tool) op die Mexikaanse Yucatan-skiereiland gevestig. Die Processeans het besluit om die geboue te herstel en hul eie groente te verbou. Hulle het ook begin deelneem aan verskeie konvensionele godsdienstige aktiwiteite, soos gebed, vas en meditasie. Dit was by Xtul dat die groep ook begin om nuwe name te neem, hier is hulle net gekies, maar in later jare is hulle deur Mary Anne of ander leiers aangewys.

Die belangrikste ding wat gebeur het terwyl die Processeans by Xtul was, was hul oorlewing van die orkaan Inez wat twee dae lank gewaai het. Die groeplede het geglo dat hul oorlewing nie net 'n toeval was nie, maar dat hulle die goeie en slegte kante van die God van die Natuur ontmoet het, 'n idee wat lei tot hul latere opvattings oor gode. Een groeplid word in Satan's Power aangehaal wat gesê het: 'Xtul was die plek waar ons God van aangesig tot aangesig ontmoet het. Dit was die ervaring wat gelei het tot die stigting van die Kerk. Wat verbintenis betref, was dit die punt van geen terugkeer nie, waar elkeen van ons, deur die noodlot uit 'n werkdagwêreld gepluk, gevind het dat ons 'n God-roeping het ”(Bainbridge 1978: 68). 'N Versteuring waarby ouers van drie groeplede betrokke was, het die Processeans genoop om na Engeland terug te keer.

Die proses het dus na Balfour Place in Londen 'n godsdiens eerder as 'n terapiegroep teruggegee. Die lede het begin om tradisionele kerkrolle te werf om te werf en te skenk (geld aan te vra). Die volgende paar jaar was 'n tyd van groei vir die proses. Die groep het hoofstukke opgestel in San Francisco, New Orleans, New York, Rome, Parys, Amsterdam, Hamburg en München.

As gevolg van finansiële probleme beveel Robert de Grimston in 1968 sy volgelinge om die wêreld, veral Duitsland, twee-twee sonder enige geld of besittings na die wêreld te gaan en geld te vra. Robert ondersteun hierdie plan met die teks uit Matthew Ten, 1.1. In Matteus Hoofstuk 10 gee Christus sy dissipels opdrag voordat hy hulle twee-twee uitgestuur het om van stad na stad die Woord te verkondig. 1.2 Die instruksies wat hy gegee het, is nou van toepassing, moontlik selfs meer presies as destyds. 6.3 Neem geen geld nie. Want die individu het [Processean] dit nie vir homself nodig nie. Diegene aan wie ons geestelik gee, sal in ons fisiese behoeftes voorsien ... ”(Bainbridge 1978: 92) en dit word dus die Matthew Tien-fase genoem.

Uiteindelik vestig die groep hulle in 1970 in die Verenigde State en vestig hoofstukke in Boston, Chicago, New Orleans en New York en 'n onsuksesvolle in Toronto, Kanada. Na die ervaring by Xtul het Robert en Mary Anne hulself van die res van die groep geskei en hulself die naam The Omega gegee. Gedurende die groep se suksesvolste jare reis die paar en leef hulle baie goed van die geld wat deur die boodskappers verkry is.

In die vroeë 1970's begin die Omega interne probleme hê en hierdie probleme lei tot 'n versplintering van die groep. Robert De Grimston het probeer om die nuwe spel wat 'n soort seksuele bevryding binne die groep was, te implementeer. Daar is ook voorgestel dat daar 'ontevredenheid met die groeiende klem op Satan' was onder die lede van die groep (Melton 1996: 229). Sy gedrag en optrede ten opsigte van die groep het spanning veroorsaak nie net tussen hom en Mary Anne nie, maar ook tussen hom en die Raad van Meesters, die regerende liggaam.

Geld en teologiese probleme het gelei tot 'n toename in hierdie spanning en dit het daartoe gelei dat die Raad van Meesters op 23 Maart 1974 Robert De Grimston uit die amp van Teacher of The Power verwyder het. Hy verlaat die Verenigde State en kon nooit weer hervestig nie. sy posisie of aanhang. Mary Anne en die Council of Masters het sommige van The Power se leerstellings en praktyke verander en so die Foundation Faith of the New Millennium of die huidige Foundation Foundation Faith of God gevorm (Bainbridge 1978: 227-30).

Daar was 'n suksesvolle poging om die proses te herstel onder nuwe leierskap in 1979 en in 1987 het 'n kragtige uitbreiding begin. Hierdie hoofstukke is gebaseer op die praktyk om die haweloses te help. Hierdie groep het bekend geword as die Vereniging van die Verwerkers en was oor die algemeen 'n sekulêre organisasie. Die geloof en leringe van die proses is verouderd verklaar, die argiewe vernietig en die kerk ontbind in 1993. Lede van die Vereniging van die Processes bly vandag as 'n sekulêre gemeenskapsaksie-organisasie (Kerk van die Finale Oordeel).

Leerstellinge / oortuigings

Die belangrikste teks van die proses was die Bybel, in die besonder die Matteusboek in die Nuwe Testament. Die groep het ook verskeie van Robert de Grimston se opstelle en die werke van ander kerkleiers as skrif gebruik; dit sluit in "Xtul Dialogues", "Exit", "As It Is", "For Christ has Come" en "The Tide of The End" wat 'n vervolg is op die Openbaringboek. Enkele voorbeelde van die Skrifte van die proses wat op die internet gevind kan word, is ''n kers in die hel' ',' Satan op oorlog 'en' die mensdom is die duiwel '.

Die proses se oortuigings kan in twee verskillende tydperke verdeel word. Die eerste van hierdie tydperke het op God as die hoogste wese gefokus en was die grondliggende ideologie en het die enigste gebly tot 1967. Die tweede periode is ingelui toe de Grimson sy opstel "The Hierarchy" in 1967 geskryf het. Hierdie opstel stel die geloof in Jehovah, Lucifer en Satan, die drie groot gode van die heelal (Bainbridge 1978: 176).

In die beginjare het The Process God beskou as die hoogste wese wat volmaak en oneindig was (God Is). Hulle het geglo dat die mensdom die teenoorgestelde van God is, 'die mensdom is 'n strik van beperkende inhibisies, terwyl God onbeperk is' (Bainbridge 1978: 174). Die mensdom is selfs bestempel as Satan, God se uiteindelike vyand. Hulle apokaliptiese oortuigings het gefokus op die vernietiging van die aspekte van die mensdom wat God getrotseer het. Die doel van die meeste van hul rituele en terapie was dus om hierdie hopelose mensdom te ontsnap deur Christus te help om die heelal te verenig.

Hierdie begeertes om die lot van die mensdom vry te spring, lei tot die benaming van die groep. Die verskillende rituele en terapie-oefeninge wat hulle gebruik het, het 'prosesse' genoem. Dus, "het hulle besluit dat hul hele onderneming 'n veranderingsgerigte proses was en daarom het hulle die naam Process aangeneem" (Bainbridge 1997: 250).

Lede van The Process het ook geglo, soos Christene, dat God sy enigste seun Christus die wêreld ingestuur het uit sy liefde vir die mens. Christus se plig was om as kommunikasie-skakel tussen die gode en die mens op te tree en uiteindelik die drie gode te versoen (Bainbridge 1997: 253). Christus en Satan was teenoorgestelde en het dus verskillende teenoorgestelde waardes daaraan geheg, soos liefde en vrees en eenwording en skeiding. Hierdie oortuiging het gelei tot de Grimston se teorie dat die hele werklikheid "geïnterpreteer kan word as die kruising van pare teenoorgestelde" wat hy openbaar in sy boek The Two Pole Universe (Bainbridge 1978: 175).

Hierdie tipe digotome verhoudings is duidelik tydens die tweede periode van proses-oortuigings, wat fokus op die drie prosesgode en Christus. Prosesleer het gesê dat hierdie gode geskep is toe die heelal geskep is en dat God in die vier verskillende persoonlikhede (The Gods) versplinter het. Daar is geglo dat die gode “drie basiese menslike patrone van die werklikheid verteenwoordig en elkeen 'n fundamentele probleem verteenwoordig”; of met ander woorde, "elke God kan gesien word as 'n basiese perspektief op die beste manier om te lewe" (Bainbridge 1978: 176).

Elke god was verteenwoordigend van sekere persoonlikheidseienskappe. Jehovah was “die toornige god van wraak en vergelding” wat dissipline, moed en toewyding aan plig en reinheid (The Gods) geëis het. Lucifer, ook die ligdraer genoem, was liefdevol en vriendelik. Hy waardeer sukses en vrede. Satan het twee baie verskillende eienskappe by sy volgelinge ingeboesem; die eerste is die begeerte om bo die menseryk uit te styg, vry te wees van sy behoeftes en om "alle siel en geen liggaam" te word (Bainbridge 1978: 177). Die ander eienskap is 'n begeerte om onder die menslike ryk te versink en opgeneem te word in geweld en ander vorme van oormatige fisiese toegewing. Christus is die skakel van die god met die mens en bied mense al die vaardighede wat hulle nodig het om probleme en probleme in die lewe te oorkom. Elke persoon het 'n spesifieke god gehad met wie hulle die meeste kenmerke gedeel het (Bainbridge 1978: 176-78).

Hierdie gode is in digotome pare georganiseer. Jehovah en Lucifer was opposiete en Christus en Satan was teenstrydighede. Hulle is ook gekombineer in vier hoofpersoonlikheidstipes: Jehovah-Satanies, Jehovah-Christen, Luciferies-Satanies, en Luciferies-Christen. Mense buite die groep kan hul persoonlikheidstipe, of Godpatroon, ontdek deur 'n vraelys te beantwoord. Alhoewel lede van die proses met hul meerderes en eweknieë in die groep sal reageer, bespreek dan hul idees en besluit uiteindelik oor 'n godpatroon. Hierdie etikette is baie algemeen onder die lede van die groep gebruik. Later is elke patroon 'n boonste (positiewe) en onderste (negatiewe) vlak van Robert de Grimston toegeken.

Daar is deur lede van die groep geglo dat die 'Game of the Gods' tot 'n einde sou kom en daarmee saam die wêreld. Jehovah en Lucifer sou na die beëindiging van hul stryd teen die gemoedskonflik saamgaan. Prosesgedeelte lui: “Deur liefde het Christus en Satan hulle vyandskap vernietig en bymekaargekom vir die einde, Christus om te oordeel, Satan om die oordeel te voltrek ... Christus en Satan het aangesluit, die Lam en die Bok, die suiwer Liefde het neergedaal van die toppunt van die Hemel, verenig met pure haat wat uit die dieptes van die Hel opgewek is ... Die einde is nou. The New Beginning is to come ”(Bainbridge 1997: 245).

RITUELE / PRAKTYKE

Lede van die proses was dwarsdeur hul tyd in die groep betrokke by verskeie rituele. Sommige van hierdie rituele was oop vir die publiek, terwyl baie privaat gehou is. Baie rituele was soortgelyk aan dié wat in Christelike praktyke gesien is, soos huwelike, doop en die Sabbatvergadering. Daar was egter baie rituele wat endemies vir die groep was.

Die meeste huwelike binne die kerk sal as normaal gemerk word, hoewel daar sekere huwelikspraktyke was wat die kerk bepleit het wat anders gesien word. Die kerk het byvoorbeeld die huwelik van dieselfde geslagspare uitgevoer. Daar is ook geglo dat lede van die groep hoofsaaklik met die kerk getroud was. Dit was dus 'n algemene praktyk dat getroude paartjies geskei word, aangesien een na 'n ander sentrum in 'n ander stad (Bainbridge 1978: 162) gestuur kan word.

Doop was die rituele wat gepaard gegaan het met die skuif van 'n lid van een status na 'n ander. Hulle het tydens elke stap in die hiërargie voorgekom. Hierdie rituele was oor die algemeen privaat, behalwe toe 'n Acolyte 'n ingewyde geword het. Soos in baie prosesrituele. Gesange is gebruik. In die doop was die Chants die Hymn of Initiation and Cleanse Us in the Water of Life. Die persoon wat gedoop is, het 'n sekere simbool gekry wat die verhoging na 'n hoër vlak voorstel. Die persoon wat van Initiate na Messenger gaan, het byvoorbeeld 'n Mendes-bokwapen gekry wat verteenwoordigend van Satan was, later is dit verander na 'n silwer kruis met 'n rooi slang daarop (Bainbridge 1997: 256).

Die Sabbatsvergadering is elke week op Saterdagaand gehou en dit was die tyd dat al die lede bymekaar kon kom. Dit het plaasgevind in die alfa-rituele kamer wat op 'n bepaalde manier georganiseer was. Daar was 'n sirkelvormige altaar in die middel van die vertrek met staanplekke aan weerskante daarvan, een met 'n bak water daarop en die ander met 'n bak vuur. Die deelnemers het in 'n sirkel om die altaar op kussings op die vloer gesit, en die twee priesters het aan weerskante van die kamer op stoele gesit. Die twee priesters word die Offeroffer en die Evangelis genoem. Die Offeroffer simboliseer Christus en die Evangelis verteenwoordig Satan. Die offer bied die grootste deel van die seremonie aan, terwyl die evangelis die emosionele preek lewer. Die ritueel het die sabbatsbyeenkoms ingesluit. 'N Groot deel van die simboliek in die Sabbatsvergadering het te make met die hoofbeginsel van die proses-oortuigings, naamlik die "dubbele verhoudings van die gode en die eenheid van Christus en Satan" (Bainbridge 1978: 190-94).

Saam met rituele het The Process terapie-oefeninge gebruik in hul strewe om 'hul siele te genees'. Die primêre terapiesessie was die Telepathy Developing Circle. Die TDC, soos dit deur lede genoem word, bestaan ​​uit 'n aantal groeps- en paaroefeninge wat bedoel is om die Telepatie-magte van die deelnemers te ontwikkel. Lede van The Process beskou telepatie as 'om meer bewus te word, toenemende sensitiwiteit rondom ander mense ... om te kan verstaan ​​wat 'n persoon se gevoel ervaar, sonder om met hom daaroor te praat' (Bainbridge 1978: 198). Nog 'n soortgelyke oefening was die Midnight Meditation wat albei aande van die naweek plaasgevind het. Die meditasie in hierdie aktiwiteit sou fokus op 'n paar idees, een negatief en een positief, en was bedoel as oplossing vir die konflik tussen seëninge en laste vir die deelnemers (Bainbridge 1978: 203).

Vooruitgang was die belangrikste vergadering vir buiteboodskappers, ingewydes en dissipels. Dit het gehandel oor die proses oor die proses en was bedoel terapeuties. Die vergaderings het ongeveer drie uur geduur met 'n kort onderbreking in die middel en het gewoonlik op Maandag- en Woensdagaand plaasgevind. Die eerste deel van hierdie vergaderings het met aktiwiteite plaasgevind en die tweede helfte was vir die bestudering van prosessteologie. Een so 'n aktiwiteit het Training Routine Zero genoem. Hiervoor sit twee lede heeltemal stil en reageer nie langer in mekaar se oë nie. Om hierdie toets te slaag, moet 'n persoon in staat wees om alle pogings om hom / haar aandag af te lei heeltemal te ignoreer (Bainbridge 1978: 203-06).

Die proses gebruik 'n elektroniese apparaat wat hulle 'n P-Scope noem om onderbewuste gevoelens en doelstellings te ontdek. Die P-Scope is baie soos die Scientologist se E-Meter gebou, wat op sy beurt 'n hittegevoelige instrument is wat soortgelyk is aan masjiene vir bio-terugvoer en leuenverklikker. Die P-Scope is gebruik in sessies waarby 'n terapeut en een of meer kliënte betrokke was. Die terapeut het vrae aan die kliënt gestel en die lesings van die masjien aangeteken. Hierdie lesings is in 'n doellyn georganiseer en dus kon die uiteindelike onderbewuste doel van die kliënt ontdek word (Bainbridge 1978: 211-16).

Daar was verskeie soortgelyke terapie- / ontdekkingsessies waaraan lede van die kultus op hoër vlak deelgeneem het. Hierdie sessies, soos dié vir ander lede, was daarop gerig om die persoon se telepatie te ontwikkel en die onderbewuste doelstellings en vrese na vore te bring wat hul gedrag beïnvloed het. William Sims Bainbridge stel voor dat die gebruik van hierdie sessies vir alle lede 'n manier was om beheer oor diegene wat deelgeneem het, in te stel. Hy sê in Satan's Power: 'Verskeie van die terapie-oefeninge dwing die deelnemer om al sy gevoelens uit te druk en al sy dade te erken. Individuele terapeute, of groepe mede [Processeans], sou die persoon dan in die gewenste rigting buig en hom op 'n subtiele maar absolute manier beheer ”(Bainbridge 1978: 222).

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die lede van The Process is in 'n baie gedetailleerde hiërargie georganiseer. Daar is gesê dat die hiërargie gebaseer is op funksie en nie op kwaliteit nie, dat die mense bo nie beter was nie, maar spesifieke funksies bedien het (Bainbridge 1978: 153). Bainbridge verklaar dat hierdie '... stelsel lede op die middelste rang uitgebuit en beheer het deur die werklike bevrediging en die belofte van groter bevrediging om te kom' (Bainbridge 1978: 142).

Die rolle in volgorde van status was: Acolyte, Inisieer, Buite Boodskapper (OP), Binne Boodskapper (IP), Profete, Priesters, Meesters, en die Omega. Om van een status na 'n ander te beweeg, het 'n persoon 'n doop ondergaan. Acolytes was mense wat die eerste stap geneem het om by die groep aan te sluit, maar het geen ware betekenis gehad nie. Om 'n Inisiatief te word, het Acolytes sommige klasse bygewoon en aan meditasie en vas deelgeneem. Die Inisiatiewe het geen spesifieke funksies binne die groep gehad nie en slegs sommige is gewerf om boodskappers te wees.

Die proses om 'n boodskapper te word, was baie moeiliker. Sodra 'n persoon 'n status buite die boodskapper bereik het, het hulle hul heilige naam gekry, hulle het na die boodskapperswoning getrek waar hulle twaalf maande gebly het en begin skenk. Daar word ook verwag dat OP's gedurende hierdie twaalf maande selibaat sal bly. Dit is nie duidelik hoe iemand na die ander hoër status oorgaan nie, maar elkeen gaan gepaard met meer verantwoordelikheid en 'n groter rol binne die kerk. Die aantal mense wat hierdie hoër rolle behaal het, was oor die algemeen beperk.

Die enigste status wat toegeskryf word eerder as behaal, was The Omega. Dit is omdat dit slegs uit Robert en Mary Anne bestaan ​​het en weerspieël het dat hulle die stigters en leiers van die groep was. Die Omega het in die algemeen homself afsonderlik van al die ander lede gehou en van 'n afstand heers.

'N Pamflet wat in 1972 deur die groep,' Fax 'n Figgers ', versprei is, beweer dat die lidmaatskap meer is as 100,000 en' Vanaf 'n konserwatiewe skatting van Desember 1971 was die aantal [Processeans] ongeveer 100,000, en groei vinnig ”(aangehaal in Bainbridge 1978: 144). Bainbridge, wat die groep as deelnemer-waarnemer bestudeer het, skat dat die werklike getalle tydens die loer van die groep tussen 200 en 250 was (Bainbridge 1978: 144). Hy bespiegel dat die getal 100,000 'n skatting is van die aantal persone wat bygedra het tot straataanvrae, of andersins op 'n nominale manier besig was. Aangesien lidmaatskap 'n reeks ingewikkelde inisiasie-seremonies behels, is dit onvanpas om oorsaaklike kontak met lidmaatskap gelyk te stel (Bainbridge 1978: 144).

Kwessies / UITDAGINGS

Toe die proses op sy beste was, het dit baie aandag getrek. Mense het lede van die groep duiwelaanbidders genoem as gevolg van hul geloof in Satan as 'n god. Hulle word ook, net soos baie nuwe godsdienstige bewegings, daarvan beskuldig dat hulle deelgeneem het aan geweld en liederlike seksuele dade en gepoog het om die einde van die wêreld te bewerkstellig (Information on Anti-cult Groups). William Sims Bainbridge weerlê hierdie aanklagte en sê dat "daar was geen geweld en geen onoordeelkundige seks nie, maar ek het 'n opvallend estetiese en intelligente alternatief vir konvensionele godsdiens gevind" (Bainbridge 1991: 1).

Vandag bestaan ​​daar verskeie groepe wat lyk asof hulle die oorspronklike proseskerk van die finale oordeel vertak het. Hierdie groepe deel 'n paar van The Process se oortuigings, maar het dit met verskillende ideale gekombineer om hul eie teologieë te vorm. Een van hierdie groepe is The Society of the Processeans, wat 'n gemeenskapsaksie-organisasie is en skynbaar meestal sekulêr is. 'N Ander groep is die Fundamentele Geloof van God. Hierdie groep is die resultaat van die groot skeuring van The Process en is gelei deur Mary Anne. Dit is nie duidelik hoe sterk hierdie groep vandag is nie. 'N Ander opvolger van The Process kan die The Terran Order wees, maar daar is min bekend oor hierdie groep.

Verwysings

Bainbridge, Sims William. 1978. Satan se krag. Berkley, CA: Universiteit van Kalifornië Pers.

Bainbridge, Sims William .1997. "Die proseskerk van die finale oordeel." Pp 241-66 in Die Sosiologie van Godsdienstige Bewegings, geredigeer deur William Sims Bainbridge. New York: Routledge.

Bainbridge, Sims William. 1991. "Satan se proses." Bladsy 297-310 in Die Satanisme Skrik, geredigeer deur James T. Richardson, Joel Best, en David G. Bromley. New York: Aldine de Gruyter.

Melton, Gordon J. 1996. "Process Church of the Final Judgment." Bladsy 229-30 in Die Ensiklopedie van Amerikaanse Godsdienste, geredigeer deur J. Gordon Melton. Detroit: Gale Research Co.

Publikasiedatum:
8 Oktober 2016

Deel