St Jude

SAINT JUDE DIE APOSTLE


ST. JUDE TYLINE

Einde van 1 eeu VC Judas Thaddeus is in Galiléa gebore.

27 CE Jesus Christus is gekruisig; na die hemelvaart het Judas en die ander apostels hul sendingreis begin.

28 CE Jude genees King Abgar van Edessa, omskep hom en baie van sy vakke.

50 CE Jude het die Apostoliese Raad in Jerusalem bygewoon.

62 CE Jude het na Jerusalem teruggekeer van evangelisasie om Simeon se verkiesing as tweede biskop van Jerusalem te help na die dood van die eerste, hul broer James.

65 CE Jude is martelaar in Beiroet, Libanon deur 'n boos heidense skare.

Middeleeue Toewyding aan St. Jude het stadig uitgebrei.

1548 (September 22) Pous Paul III het in 'n pouslike brief aan almal wat Saint Jude by sy graf op sy feesdag, Oktober 28, besoek het.

20 die eeu se toewyding aan Saint Jude het aansienlik toegeneem.

1960 (Oktober 28) St. Jude's Shrine in Pakshikere, Karnataka, Indië is ingewy deur die biskop van Mangalore, Rt. Eerw. Dr. Raymond D'mello.

2008 (November) Die Aartsbisdom van Mexiko het 'n verklaring uitgereik wat die verhouding tussen Saint Jude en die beskerming van misdadigers en dwelm-lede ontken.


FONDS / GROEPGESKIEDENIS


Alhoewel besonderhede oor die lewe van Saint Jude grootliks onbekend bly, bevestig aanhangers dat hy een van die twaalf apostels was, een van die naaste volgelinge van Christus. Volgens die legende is Saint Jude in Galilea gebore uit 'n Joodse gesin. Sy vader, Cleophas, is gemartel omdat hy die opstanding van Christus vurig verkondig het. Die moeder van Judas, Maria van Cleophas, was 'n neef van Maria, die moeder van Jesus. Sy staan ​​aan die voet van die kruis tydens die kruisiging met die Maagd Maria en Maria Magdalena in Johannes 19:25. In Matteus 27:56 en Markus 15:40 hou sy en Maria Magdalena Jesus se dood op 'n afstand saam met ander vroue dop. Jude het waarskynlik Aramees en Grieks gepraat en as boer gewerk. Hy was waarskynlik ongeveer dieselfde ouderdom as Jesus. Geskiedkundige van die vroeë Christelike kerk, Saint Hegesippus, noem die betrokkenheid van twee kleinseuns van die Heilige Jude in 'n voorval in die tweede eeu, en die heilige is dus getroud en het ten minste een kind gehad ("Life of St. Jude" nd).  

Dit word algemeen geglo dat Jude ook die broer of eerste neef van Jesus was. Saint Jude was 'n broer van Saint James the Less, Saint Simeon en Saint Joseph; almal van wie dien as lede van Jesus se twaalf naaste dissipels en word na verwys as die adelphoi van Jesus. Die Griekse term vertaal letterlik na "broer;" Vertalers en tolke het egter 'n wye verskeidenheid verstaanbare betekenisse van 'broers' in verskillende kontekste opgelewer. Onder die 343 gebeure in die Griekse Nuwe Testament, adelphos is geïnterpreteer om verskillende grade van verhouding, fisies en geestelik, te beskryf. In sekere kontekste word die term vertaal as 'lid van dieselfde godsdiensgemeenskap', veral 'mede-Christene', soos in Handelinge 6: 3 en 1 Korintiërs 5:11. Die gebruik daarvan met verwysing na Judas in Matteus 13:55 lui egter: 'is nie sy broers nie [adelphoi] Jakobus en Josef en Simeon en Judas [Judas]? ” is meer waarskynlik 'n vermelding van familiêre verwantskap (Attridge 2006). In hierdie konteks word 'broers' geïnterpreteer as 'natuurlike broers en susters', 'stiefbroers' en 'neefs'. Daarom word algemeen aanvaar dat Judas 'n mate van familiêre verhouding met Jesus gehad het, waarskynlik deur bloed, en dat ander lede van die gesin aan die evangelie deelgeneem het. Ongeag hoe die Heilige Judas aan Jesus, neef of broer verwant was, die noue verbintenis van die heilige en Christus word getoon in ikonografie, wat die heilige dikwels met 'n beeld van Christus in sy hand uitbeeld, wat dit gereeld in sy hart hou.

In Grieks word die naam Ioudas vertaal na beide "Judas" en "Judas", wat albei variante is van "Juda", een van die twaalf stamme van Israel wat later die Suider-koninkryk geword het tydens die verdeelde monargie (922-722 v.G.J. ). Juda beteken 'aan God die lof!' die name Jude en Judas vertaal ongeveer 'dankie', 'gee' en 'lofprysing'. In die Griekse Nuwe-Testamentiese vertaling van Matteus word na die heilige verwys as Lebbeus en in die Latynse Vulgaat as Thaddeus. Dit word dikwels aan die einde van sy naam bygevoeg om hom verder te onderskei van ander met dieselfde naam. Die van Thaddeus beteken 'moedig' of 'liefdevol'. Sy naam dui dus op sy gedrag as hulp aan hulpeloses. Na wat verneem word, het Christus gesê dat "hy die meeste bereid sal wees om hulp te gee" en volgens aanhangers is die verklaring van Christus deur die geslagte heen vervul, aangesien getroue Katolieke hulle in die nood tot die Heilige gewend het ("National Shrine of St. . Jude ”nd).

Daar word dikwels 'n duidelike poging aangewend om openlik Saint Jude, wat sowel Judas as Judas genoem word, van Judas Iskariot, die apostel deur baie mense onthou as die verraaier van Christus. Hy word dus onder andere benoemings genoem "Heilige Judas, nie die Iskariot nie", "Heilige Judas Thaddeus," "Judas, broer van Jesus," Judas van Jakobus "of bloot" Heilige Judas die Apostel. " Hierdie onderskeid kan gesien word in die Evangelie van Johannes se vertelling van die laaste maaltyd. Nadat Jesus vir die apostels gesê het dat hy hulle sou verlaat en tog sou terugkeer na diegene wie se hart vir Hom oop was, het die Heilige Judas 'n vraag gestel. “Judas (nie Iskariot) sê vir hom: Here, hoe sal U U aan ons openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: 'Die wat My liefhet, sal my woord bewaar, en my Vader sal hulle liefhê, en ons sal na hulle toe kom en by hulle tuisgaan' '(Johannes 14: 22-23).

Die besonderhede van Jude Thaddeus se sendelinglewe is onduidelik; daar word egter gesê dat hy 'n aktiewe rol gespeel het in die verspreiding van die Christendom na aanleiding van die passie en opstanding van Christus. Toe hy heftig geëvangeliseer het, het hy heidense bekering gesoek. Tekste van Nicephorus, Isidore, Fortunatus en Martyrologieë uit die antieke wêreld beweer dat die heilige oral in die Oos-Mediterreense wêreld geëvangeliseer het. Verskeie legendes beskryf hoe hy op verskillende tye deur die antieke land saam met Sint Simeon en Sint Bartolomeus gereis het en die evangelie, of 'die goeie nuus' (uit die Griekse euaggelion) van Jesus Christus, versprei het. Daar word gesê dat Jude en Simeon wonderwerke, genesings en uitdrywings van heidense afgode gedoen het. Volgens die legende het die heiliges demone laat vlug en afgodsbeelde verkrummel. Daar is legendes wat beweer dat Thaddeus die Christelike evangelie van Libië, deur Palestina, Mesopotamië, Parthië en selfs tot in Armenië voorgestaan ​​het.

Saint Jude se bekendste genesing is dié van koning Abgar van Edessa om 29 CE. Volgens die legende het die koning 'n boodskap aan Jesus gestuur om te vra dat Hy kom om hom van sy melaatsheid te genees. Toe Jesus gesê het dat Hy nie kon kom nie, miskien om die koning se geloof te toets, het Abgar 'n kunstenaarsbod gestuur om terug te keer met 'n beeld van Christus, sodat hy ten minste na Hom kon kyk. Toe hy na die gesig van Christus gekyk het, was die kunstenaar oorweldig en kon hy nie 'n voortplanting van die prag wat hy gesien het, produseer nie. Jesus het toe met medelye beweeg, Sy gesig na 'n lap gedruk, Sy beeld vir die troos van die koning bewaar. Jesus het opdrag gegee dat die Heilige Betekenis na Edessa teruggebring word, saam met die boodskap dat iemand sou kom om hom te genees. Die koning was betower deur die beeld en het gretig gewag vir die geneser se aankoms. Na Christus se hemelvaart rondom 28 CE, het die Apostel Saint Thomas vir Saint Jude gestuur om die sending te voltooi. Judas het na Edessa gereis en die koning genees met die krag van die Heilige Gees. Nadat hy genees is van sy melaatsheid, het koning Abgar en baie van sy vakke volgelinge van Christus geword, verbaas oor die Heilige Betekenis en die manier waarop die Heilige Gees in Sint Jude verhuis het om die evangelie van Christus so welsprekend te verlig. Ikonografie van Saint Jude beeld gewoonlik die heilige uit wat hierdie Goddelike Countenance-beeld naby sy hart dra, terwyl hy dit om sy nek dra. Die goue beeld van Christus se gesig is simbolies van die sublieme natuur van die Seun, die genesende kragte van die Gees, die evangeliserende sending van Judas en die noue verhouding tussen die Heilige en die Verlosser.

Na die martelaarse dood van Sint James, het die eerste biskop van Jerusalem, Jude teruggekeer na Jerusalem om by te staan ​​in sy broer, Saint Simeon se verkiesing as die nuwe biskop in 62 CE. In hierdie tydperk kon Thaddeus 'n brief skryf wat wyd aan hom toegeskryf word, die Nuwe Testamentiese brief van Judas, waarvan die oorspronklike ontvanger onbekend is. Die heilige het sy sendingreis voortgesit nadat hy in die verkiesing van sy tweede broer na die posisie van biskop van Jerusalem geslaag het. Tradisie hou dat Saint Jude martelaarskap gely het deur 'n boos heidense skare in Parthia. Sommige legende sê dat hy doodgeskiet is en sy kop met 'n breë byste gebreek het, ander sê dat hy met pyltjies op 'n kruis geskiet is. Verskeie legendes voeg die opheffing van die apostel heilige na sy dood toe. 'N Paar keer na sy martelaarskap is die oorblyfsels van die Heilige Gees na Rome vervoer en in 'n krip onder die Sint Pietersk Basiliek in die Vatikaanstad gelê.

Alhoewel hy in die vroeë kerk waarskynlik gehandhaaf is, het die heiliging van Saint Jude Thaddeus nie tot die Middeleeue begin nie. In 'n tyd wat deur armoede en siekte geteister is, het die woestyn dikwels na die Kerk gegaan. Die leke verskyn laag voor die bevoorregte, en skynbaar meer heilige, priesters. Katolieke, desperaat vir geestelike leiding en verlossing, het hul aandag op die apostels gewend, met gebed vir hul voorbidding in hul pleidooie vir goddelike hulp. As gevolg van sy verbintenis met Judas Iskariot en die onbeskikbaarheid van die Skrif of Bybelse les aan die meeste Katolieke, het mense na alle ander apostels gewend voordat hulle na Judas toegesak het. Dit is miskien om hierdie rede dat Judas die heilige geword het om te draai na wanneer alle ander hulpbronne misluk het, toe dinge hopeloos gelyk het.

In 'n pouslike brief op September 22, 1548, het pous Paulus III plenaire afstammelinge toegeken aan alle individue wat op sy feesdag, Oktober 28, by Saint Jude Thaddeus by sy graf sou besoek. In teenstelling met gedeeltelike afleggings, was die plenaire afleggings geglo om 'n individu ten volle van alle verpligtinge van tydelike straf te onthef. Die toestaan ​​van sulke afleggings was uiters skaars. So het Thadde se toewyding uniek toegelaat vir die moontlikheid om 'n sondelose, ongeruste bestaan ​​te leef; By die dood kan mens die straf in die vagevuur omseil en onmiddellik na die teenwoordigheid van God gebring word.

In tye van massa-wanhoop is toewyding aan Saint Jude groot. Oorlog en ekonomiese ontsteltenis van die moderne wêreld het histories
het veroorsaak dat baie Katolieke hul aandag op Thaddeus in die hoop op verligting moes vestig. Na verskeie eeue van yl toewyding het Saint Jude in die twintigste eeu groot getalle aanhangers begin ontvang. Toewyding aan Saint Jude het intussen in die Eerste Wêreldoorlog (1914-1918), die Groot Depressie (1929-1939) en die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) versterk. Ten spyte van sy stadige begin, het toegewydheid aan Saint Jude uiters gewild onder aktiewe Katolieke geword. Die gewildheid van die heilige meen dikwels dat van die Maagd Maria.

In onlangse geslagte het verskeie gebiede in die globale suide ekonomiese en politieke onrus beleef. Albei was baie duidelik in Mexiko. Gewone Meksikane het toenemend beseer geraak deur natuurrampe, siektes en infeksies, die uitputting van hulpbronne, politieke onstabiliteit en 'n afname in toerisme en ekonomiese krisis. Misdaadkoerse is al vir 'n paar dekades op die vinnige styging. Veral die dwelmhandel het beserings en sterftesyfers van moord, ontvoering en bendegeweld skerp verhoog. Beide die Mexikaanse regering, wat nie reageer en ondoeltreffend was om die rampspoedige omstandighede van die armes te herstel nie, en die Rooms-Katolieke Kerk, wat nie meer die aktivistiese bevrydingsteologiebeweging binne sy geledere ondersteun nie, het bygedra tot 'n deurdringende gevoel van magteloosheid onder armes . Terselfdertyd, diegene wat betrokke is by die dwelmhandel, wat die teikens van die Mexikaanse polisie en die militêre is, 'n reeks federale dwelmbeheeragentskappe in die VSA, en mededingende bendes, lei ook gevaarlike en gewelddadige lewens. Daarom, ironies genoeg, vind beide appèlle aan Saint Jude, die heilige van wanhopige situasies, 'n manier om 'n gevoel van bemagtiging en beheer te skep. Terwyl Saint Jude verering geniet oor 'n wye spektrum van Katolieke in Mexiko, is toewyding veral intens in die armes. Gevolglik ontvang selfs die Maagd van Guadalupe, beskermheilige van Mexiko, nie soveel verering in haar tuisland as San Judas nie.


Leerstellinge / oortuigings

Geanialiseerde Heiliges, diegene wat amptelik deur die Rooms-Katolieke Kerk erken word, word verstaan ​​dat hulle 'n besonder verhewe plek in die Hemel het op grond van hul heilige dade of voorbeeldige geloof. Hulle word met eerbiedige respek behandel en dien as modelle vir die lewe van Christus en as tussenpersone tussen mense en God. Volgens die Heilige Stoel is "die uiteindelike doel van die heiliging van die heiliges die heerlikheid van God en die heiligmaking van die mens deur die mens se lewe ten volle aan die goddelike wil te voldoen en deur die deugde van diegene wat vooraanstaande dissipels van die Here was, te navolg" ( Vatikaan 2001: 2,6,212). Dit beteken dat dade en gebede van verering altyd uiteindelik tot God gerig word en dat die eerbiedwaardigheid van die teologiese verering duidelik onderskei word. Nietemin, soos met ander geanoniseerde heiliges, St. Jude, speel 'n sentrale rol in die daaglikse godsdienstige handelinge van ontelbare Rooms-Katolieke getroue. Een kenmerkende kenmerk van die verering van St. Jude, is dat hy wyd deur 'n verskeidenheid marginale, benadeelde groepe as 'n volksheil in Mexiko aangeneem is. Sulke verering word verwerp deur die Rooms-Katolieke leierskap.

Vir toegewyde is Saint Jude meer as net 'n verre voorstander tussen die mensdom en die Goddelike; Hy is 'n liefdevolle vriend, beskermer en gids, een wat altyd aan sy kant bly, veral in die mees desperate situasies wanneer 'n mens die meeste nodig het van emosionele en geestelike ondersteuning. Christus is Verlosser van die hele mensdom; Saint Jude is 'n beskermer van diegene in nood. Adherente draai na Saint Jude vir hulp met 'n wye verskeidenheid probleme, soos dwelm- en alkoholverslawing, ontsteld persoonlike verhoudings, indiensneming en finansiële probleme, geestelike en fisiese gesondheidskwessies, en daaglikse persoonlike verdrukkinge. Enige tyd wat die gelowiges die behoefte aan ondersteuning nodig het, kan hulle na die heilige verander en voortgaan met die lewe met 'n nuwe gevoel van hoop en beskerming.

Saint Jude is bekend as 'n verdediger van suiwerheid; hy help om die deug te behou of te herwin. Hierdie kenmerk is waarskynlik as gevolg van sy identifikasie
met die Brief van Judas, wat praat teen onsedelike dade, veral dié van die seksuele aard. Op daardie tydstip was hierdie waarskuwings heel waarskynlik met verwysing na heidense rituele. Hy het opgeroep na reinheid in geloof, moraliteit en optrede op 'n tyd waarin vals leerstellings en ketters gedagtes en optrede die Kerk bedreig het.

Saint Jude is ook die beskermheilige van hospitale, veral kinderhospitale. Hierdie samewerking met hospitale is waarskynlik te wyte aan sy genesingsbedienings regoor die antieke wêreld, veral die genesing van koning Abgar in Edessa, asook sy beskerming as 'n heilige vir onmoontlike oorsake. Om hierdie rede word kinderhospitale dikwels aan die heilige toegewy. Saint Jude's Children's Research Hospital is miskien die bekendste instituut wat na die heilige in die Verenigde State vernoem is.

Thaddeus se status as beskermheilige van wanhoop en suiwerheid sinspeel op die naamgenoot van die heilige, Juda, “God sy dank.” Nadat die suidelike koninkryk van Juda in 586 VHJ saam met die Tempel geval het, moes die Joodse volk in Babiloniese ballingskap woon. Nadat die Hebreeuse verbond met God, die beloofde land, fisiek voorgestel is, het baie Hebreërs verlate gevoel en hulle geloof begin bevraagteken. Vrae rakende reinheid, aanbidding en die wet het ontstaan ​​waarvoor daar geen antwoorde was nie. In antwoord op individue en gemeenskappe se antwoorde op hierdie vrae, het baie mense die behoefte gesien om die geloof van dwaalleer en onsuiwerhede te reinig. Hulle verkondig die belangrikheid daarvan om na die wet terug te keer en rein te bly in geloof en optrede. Net soos die Hebreeuse volk, wat in 'n onbekende wêreld gewerp is en gedwing is om opnuut te begin, gesangliedere gesing het om vertroosting en bevryding te soek, bid aanhangers van die Heilige Judas vir die heilige se leiding en voorbidding tydens onseker tye in hul lewens. Net soos lede van die gevalle Juda die behoefte aan suiwerheid en regte geloof en optrede voorgestaan ​​het, staan ​​die Heilige Judas as 'n verdediger van reinheid, geloof en optrede.

In onlangse jare is misdadigers, veral diegene wat betrokke is by die dwelmhandel, bekend om San Judas-ikonografie te gebruik om te beskerm hulself teen wetstoepassing en ander teenstanders (McCoy 2012; Valdemar 2010). Thaddeus se ikonografie word gesien as 'n simbool van lojaliteit en mag. Hy is dus verteenwoordigend van kern ideale in bende en kriminele lewe. Lojaliteit teenoor die een groep in die gesig van mededingers en die handhawing van 'n gevoel van beheer van mag in andersins onbeheerbare lewensomstandighede, is fundamenteel vir sulke lewenstyl. San Judas Tadeo beliggaam hierdie ideale in die oë van toegewydes, waarskynlik as gevolg van die brief van Judas se oproep tot gehoorsaamheid onder Christus en die apostel se demonstrasies van mag deur die Heilige Gees in sy sendingreis.

RITUELE

28 Oktober is Saint Jude's Feast Day in die Rooms-Katolieke Kerk. In die Oosters-Ortodokse Kerk is die ooreenstemmende datum 19 Junie. Op hierdie dag word gebede vir die heilige vereer, die mis word in die naam van die heilige gevier en spesiale teksgedeeltes kan gelees word. Aanhangers peins oor die lewe en leerstellings van Jude Thaddeus tydens sy Feesdag en moet die lesse vervat wat by die heilige geleer kan word om hul geestelike lewens te verbeter. Alhoewel hierdie spesifieke dae afgesonder is vir die heilige op die Rooms-Katolieke Kerk se kalenders, is toewyding aan Saint Jude die hele jaar deur uiters gewild. Aanhangers draai daagliks na hom; sy gewildheid is teen dié van die Maagd.

Hulp van die heilige kan deur kerse en gebed ingeroep word. Gehoorsaamters kan Massa aan die heilige bied of 'n triduum of novena in sy eer voltooi. 'N Triduum is drie opeenvolgende dae van massa of gebed; 'n novena is nege. By die voltooiing van 'n triduum of novena ter ere van 'n bepaalde heilige, word gebede toegewy aan die ontvanger heilige, sowel as die Vader, Seun, Heilige Gees en Maagd Moeder, gepraat en mediteer. 'N Mens kan ook voorbidding van die heilige ontvang deur die Eucharistie te neem of deur 'n ander geloofsvulde taak binne of buite die Kerk ter ere van die heilige te voltooi. Sulke take sluit in liefdadigheid, pligte binne die kerk en werke van genade.

Heiligdes is gewy aan Saint Jude regoor die wêreld. Hulle dien as pelgrimstogterreine en bestemmings vir briewe en ex-votos, of dankie aan die heilige. Gereelde Katolieke massa en spesiale massas wat aan Judas gewy word, word ook gehou, saam met spesiale novenas of feeste. Relikwieë van die heilige kan gevind word in die Sint Pieters-basiliek, Vatikaanstad; Rheims, Frankryk; en Toulouse, Frankryk.

Ikonografie van Saint Jude beeld dikwels die heilige uit in groen en wit Bybelse klere. Hy hou 'n goue beeld van Christus vasgebind
om sy nek langs sy hart. Die halo van lig rondom die heilige hoof dien as simbool van sy heiligheid. In een hand hou hy gewoonlik 'n halberd of 'n herder se personeel. Die halberd is simbolies van die heilige se martelaarskap; Dit word bekend as die instrument van sy dood in verskeie tradisies. Die herder se personeel is simbolies van die brief van Judas se waarskuwings teen valse leraars en raad om in die weg van Christus moreel en geestelik te volg, asook vir sy troos vir diegene wat hoop verloor het. Dit dui aan dat die heilige die woestyn inmekaarmaak en verkeerd in die regte geloof en aksie en gevoel van hoop verkeer. Saint Jude word ook algemeen met 'n vlam op sy kop voorgestel, verteenwoordigend van sy teenwoordigheid met die ander apostels op Pinksterdag waarop Christus die Gees aan die apostels gestuur het soos Hy voor sy hemelvaart belowe het. Soos in Handelinge 2 vertel, het die twaalf apostels bymekaargekom vir die Joodse fees, vyftig dae na Pasga gevier, en die Heilige Gees het op hulle neergedaal. Hulle het met die Gees vervul en in tale begin praat, gedoop deur die Heilige Gees. Die apostel Saint Peter het aan die verwarde skare verduidelik dat hulle deur die Gees bemagtig word en oor Christus en God se plan van verlossing deur Hom gepreek het. Verbaas deur sy Geesgedrewe prediking, het die skare berou gehad en die apostels het 3,000-mense op hierdie Pinksterdag gedoop, vyftig dae na die opstanding van Christus.

In die huidige Mexiko word San Judas spesiaal vereer op elke 28de dag van elke maand. Gehoorsaamdes bring kerse, ikonografie, en gebede en dankie. Die meeste dra beelde van San Judas of ander beelde van die heilige om geseënd en geestelik herlaai te word. Oktober 28 is 'n spesiale fees. Baie toegewydes kom die nag voor in afwagting van die feeste en seëninge wat ontvang moet word. Seremoniële danse word voor Saint Jude beelde uitgevoer met toewydes wat tromme speel terwyl hulle geklee is in tradisionele inheemse rokke en make-up. Sommige probeer selfs om sy deugde te beliggaam deur San Judas aan te trek en lang wit tunics te dra met groen strepe wat oor die regter skouer gedrapeer is. Latyns-Amerikaanse kunstenaars het musiek gebruik om hul toewyding aan San Judas Tadeo, Mariachi-styl, te wys. Ander het selfs rap en hip-hop liedjie ter ere van Saint Jude gemaak. Mi Santo San Judas Tadeo deur Cano en Blunt, San Judas Rap deur Cinco / Nueve, en Pa San Judas Tadeo is onder hierdie moderne toewydings.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Saint Jude word beskou as 'n heilige in die Rooms-Katolieke Kerk, Anglikaanse Kerk, Oosterse Katolieke Kerke, Oosters-Ortodokse Kerk en die Koptiese Christelike Kerk. Sy invloed was wêreldwyd. Daar is heiligdomme wat aan hom gewy is in Brasilië, Puerto Rico, die Verenigde State, die Verenigde Koninkryk, Indië, Sri Lanka, die Filippyne en Australië. The National Shrine of Saint Jude, wat byvoorbeeld deur vader James Tort van die Claretian Missionaries in 1929 gestig is in 'n poging om die geeste van sy gemeentelede op te hef, bring aanhangers en hul briewe van regoor die wêreld na die South Side van Chicago. Vyf keer per jaar vind die Plegtige Novenas na Saint Jude by die Heiligdom plaas, wat 'n nog groter aantal aanhangers teken. Die heiligdom en algemene toewyding aan die heilige het veral gewild geraak gedurende die onstuimige tydperke van die Groot Depressie (1929-1939) en die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) ('National Shrine of St. Jude' nd). Halfpad dwarsoor die wêreld het Rt. Ds. Raymond D'mello, biskop van Magalore, het die Joodse heiligdom in Pakshikere, Karnataka in Suidwes-Indië op 28 Oktober 1960 ingehuldig. Die heiligdom is op 'n afgesonderde heuwel in 'n boslokaal gebou, en was aanvanklik slegs te voet bereikbaar. Ondanks die moeisame pogings om die heiligdom te bereik, het dit talle pelgrims na die klein gehuggie gelok (“St. Jude Thaddeus Church” 2010).

Kwessies / UITDAGINGS

Daar is 'n aantal kwessies rondom St. Jude en die wederkoms van hom: sy werklike identiteit en godsdienstige status, outeurskap van die brief van Judas, en die aanneming van St. Jude as beskermheilige deur verdrinkte en kriminele elemente van die Mexikaanse bevolking.

Omdat inligting rakende die lewe en bediening van Jude Thaddeus fragmentaries is, kom baie van die geloof oor hom uit tradisie en legende. As gevolg hiervan lyk die verslae van St. Jude se lewe vaag of verskil hulle in besonderhede. Jude Thaddeus was ook gedurende sommige historiese tydperke 'n marginale figuur vanweë sy naamverbintenis met Judas Iskariot. Vir 'n paar geslagte is daar net na Thaddeus of Lebbeus verwys toe hy enigsins genoem is. Vurige toewyding aan Saint Jude was tot in die Middeleeue skaars, en toewyding het eers in die twintigste eeu begin skiet. Ten slotte word sy status binne die Rooms-Katolieke Kerk soms verkeerd verstaan. Omdat verering as 'n heilige begin het voordat die amptelike kanoniseringsprosesse van die twaalfde eeu ingestel is, is Thaddeus nooit amptelik as 'n heilige in die Rooms-Katolieke tradisie gekanoniseer nie. Voor die instelling van heiligmakingsprosedures was volke en lof sowel as priesterlike goedkeuring voldoende om 'n individu heilig te verklaar.

Daar is debat oor of die brief van Judas eintlik deur Jude Thaddeus geskryf is. Alhoewel die skrywer identifiseer
homself in die opening van die brief as Judas, dienskneg van Christus en broer van Jakobus, is geglo dat dit deur iemand anders geskryf kon word. Judas was 'n baie algemene naam gedurende Bybelse tye, veral in die Joodse geslagte wat voortspruit uit die stam van Juda. Dit was ook algemeen in die oudheid dat 'n individu hul geskrewe werk aan 'n ander kon toeken om hul teksowerheid (pseudepigrafie) te gee. In sulke gevalle sal die oorspronklike skrywer skryf in die styl van die geïmpliseerde skrywer, wat dikwels hul leringe uit vorige geskrifte omhels. Individue en gemeenskappe kon sodoende hul idees ontvang deur die stemme van ander wat reeds wyd gewaardeer is. Daar is ander Bybelse voorbeelde. Byvoorbeeld, van die veertien Nuwe-Testamentiese briewe wat aan Paulus toegeskryf word, word slegs sewe as outentieke Pauline beskou, ses is betwis en word beskryf as Deutero-Pauline, en een word as werklik Paulus verwerp. Ondanks hierdie argumente, het navorsing getoon dat dit heeltemal moontlik is vir Jude Thaddeus om die oorspronklike skrywer van die Brief van Judas te wees. Die brief kan dus een van die vroegste Christelike geskrifte van die Joods-Christelike gemeenskap van eerste eeuse Palestina in besit van die kanon wees.

Die mees omstrede aspek van die verering van St. Jude is sekerlik die onlangse groei in toewyding deur Mexikaanse dwelmhandelaars, misdadigers en gemarginaliseerde jeugdiges. Lede van hierdie groepe bid gereeld na Saint Jude en vertoon die ikonografie van die heilige om hulself en hul handelsware van mededingers en wetstoepassing (Leem 2001) te beskerm. Altare insluitende beelde van die heilige in 'n wye verskeidenheid groottes en style, saam met votiewe kerse is alledaags. Beelde van die heilige word ook op dashboards, vensters, juweliersware, klere en tatoeëermerke gevind. Voorbeelde is volop. In Augustus 2004 is die Mexikaanse leër toegeslaan op 'n huis in Mexiko-stad wat deur 'n dwelmkartel as dwelmverwerkingslaboratorium gebruik is. Verskeie Saint Jude-amulette is saam met 'n amulet vir Santa Muerte, alkohol, rekenaars en pornografie ontdek (Freese 2013). In Januarie, 2006, in Nuevo Laredo, Mexiko, langs 'n heiligdom vir Saint Jude, is drie mans tereggestel, hul liggame in 'n vragmotor geplaas, en die vragmotor is aan die brand gesteek as 'n waarskuwing deur een dwelmbende, wie se beskermheilige St. Jude was. , na 'n ander een ("Nuevo Laredo Gunmen" 2006). Op 16 Maart 2012 het die staatspolisie 'n bestuurder afgetrek in wat beskryf is as 'n roetine-stop naby Moriarty, New Mexico, op Interstate 40. Toe die bestuurder agterdogtig optree, het die beamptes verder ondersoek ingestel. 'N Opgevoede hond met dwelm-ondersoek het die polisiemanne na 300 pond dagga gelei wat in 'n propaan tenk gestop was. Tussen die verborge bakstene van dagga was 'n Saint Jude-gebedskaartjie wat daar geplaas is, vermoedelik ter beskerming (Westervelt 2012; Sergio 2012).

As die beskermheilige van verlore oorsake dien Saint Jude as 'n nonjudgmental beskermer en geestelike bondgenoot. In hierdie konteks het Saint Jude
was dikwels 'n gewilde heilige van rehabilitasieprogramme en selfhelp-ontwikkeling. Met sy herder se personeel is hy daar om in te lei
verlore individue terug op die regte morele pad. Sommige Katolieke priesters in Mexiko het probeer om die verering van St. Jude te gebruik as 'n pad terug na meer sosiaal aanvaarbare gedrag. Die meeste van die jong volwassenes wat betrokke is by kriminele optrede, veral die dwelmhandel, kom uit armoede-agtergronde. Gegewe die gevestigde verering van St. Jude onder gewone Katolieke, is dit nie verbasend dat baie jongmense groot geword het om na Saint Jude te gaan om hulp in wanhopige en hopelose situasies nie. Gedurende die maandelikse vieringe van Saint Jude kan groepe jeug gesien word as gevolg van chemiese geweekte doeke of weefsels buite sekere kerke in armoede-geteisterde gebiede. Voordat hulle die deure binnekom met hul Sint Jude-beeldhouwerke om hul toewyding aan die heiliges te gee, word hierdie jeug hoog op inhaleermiddels, waarskynlik 'n meer bewegende geestelike ervaring met God.

San Hipolito is veral gewild vir die maandelikse heilige Jude-toewyding onder sommige van die armste Mexico-stadse barrios waar ongedeelde jeugdige lewe. Baie deelnemers erken openlik 'n persoonlike verband met kriminele aktiwiteite en dwelmgebruik. Hulle dra hul Sint Jude-beeldhouwerke in die kerk om toewyding aan die heiliges te gee. Hulle bring die beelde om hulle geseën te gee en hulle toe te laat om geestelik te herlaai sodat die krag van Sint Jude kragtig bly. Eerwaarde René Peres van die San Hipolito-kerk hoop om hierdie gewilde toewyding onder hierdie moeilike jeug na meer ortodokse praktyke te kanaliseer. Vader Frederick Loos het een stap verder gegaan. Hy lewer preke aan groepe van toegewyde wat hoofsaaklik uit gemarginaliseerde jeug bestaan ​​by die maandelikse heilige Juda-godsdiensdienste by die San Hipolito-kerk. Vader Loos gebruik ontdek-gevulde hedendaagse gelykenisse wat help om die evangelie aan hul huidige lewens te verbind. Hy sien so 'n aksie as wat nodig is om met die jeug te verbind. Soos hy die saak gestel het, "As jy na China gaan, moet jy Chinees praat. As jy met kinders praat, gebruik jy hul idiome. Ek dink nie dat God aanstoot neem as dit hulle nader aan hom bring nie "(Lacey 2010). Deur te praat met die jeug in barrio-slang, probeer reverend Loos voordeel trek uit die geloof wat aanhangers reeds bely. Ten spyte van die swaar dwelmgebruik buite die kerkdeure, beweer beide Reverends Loos en Perez dat sodanige aktiwiteit op die ingang staak. Dwelms word versamel in versamelmandjies van diegene wat bereid is om hul verslawings op te gee ten gunste van 'n meer geestelike en suiwer lewe. Eerwaarde Loos stel dan brand aan die aangebied dwelms (Bronsnan en Szymaszek. 2010). Hierdie daad verbind simbolies die verloëning van vices tot die doopvuur van die Pinksterdag. Vanuit 'n leerstellige oogpunt word die jeug gereinig van hul vorige lewens en bereid om in die evangelie te lewe, net soos Saint Jude, wat hulle in hul arms hou, deur die Gees gereinig is en hom voorberei vir sy sendingreis.

Alhoewel daar sulke gevalle is om ontevrede jeugdiges by die kerk in te sluit, het die Rooms-Katolieke Kerk meestal enige vereniging van Sint Jude ten sterkste verwerp met die beskerming van kriminele aktiwiteite as 'n besmetting van die apostel heilige, beskermheilige. Judas het gepreek dat hy die weg van die evangelie gevolg het en die brief van Judas beskryf die belangrikheid daarvan om in ooreenstemming met die geloof te leef. Verder, as Jude, wat as 'n eerste-eeuse Jood grootgemaak is, sou hy in aksies geglo het net in ooreenstemming met die Hebreeuse wet (Torah) en etiek, soos Jesus ook gedoen het. In November 2008 het die aartsbisdom van Mexiko 'n verklaring uitgereik waarin hy die Vereniging van Saint met die beskerming van misdadigers ontken. Dit het verduidelik: “Op geen manier sou hierdie heilige voor die aangesig van God in die hemel intree vir diegene wat in stryd is met die gebooie van Christus nie, in stryd met die voorskrifte van Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie” (“Aartsbisdom) van Mexikostad 2013). Vanuit 'n amptelike Rooms-Katolieke posisie is elke afleiding dat Sint Jude Thaddeus goddelike beskerming bied aan misdadigers fundamenteel in stryd met die sendingwerk en leerstellings van die heilige. Baie gewone Katolieke deel die amptelike perspektief. Byvoorbeeld, wanneer 'n onderhoud met National Geographic oor kriminele verering van San Judas, die godsdienstige Katolieke aanhanger van Sint Jude, Daniel Bucio, het gesê: 'Hulle belaglik die naam van Onse Heer en Sint Jude's - wat niks hiermee te doen het nie dwelmhandel ding "(Guillermoprieto 2010).

Verwysings

“Aartsbisdom Mexiko-stad gee opheldering oor St. Jude en die 'St. Dood '. ” 2008. Katolieke Nuusagentskap, 3 November. Toegang verkry vanaf Catholicnewsagency.com op 24 Mei 2013.

Attridge, Harold W., Wayne A. Meeks, en Jouette M. Bassler, eds. 2006. HarperCollins Studie Bybel: Nuwe Hersiene Standaard Weergawe Met Die Apokriewe / Deuterokanoniese Boeke. San Francisco: HarperOne.

Bronsnan, Greg en Jennifer Szymaszek. 2010. Streetwise Saint Joins Mexico Drug War . Die New York Times. Toegang verkry vanaf http://www.nytimes.com/video/2010/07/07/world/americas/1247468383624/streetwise-saint-joins-mexico-drug-war.html op 24 Mei 2013.

Butler, Alban. 1866. Die lewens van die vaders, martelare en ander hoof heiliges. Volume 3. Dublin: J. Duffy.

Castellotto, Angello. 1964. St. Jude - Helper in groot nood. Met Kerklike goedkeuring in Sydney: Vereniging vir Wetenskap.

Freese, Kevin. en “Die Doodskultus van die dwelmheren Mexiko se beskermheilige van misdaad, misdadigers en onteiendes.” Buitelandse Militêre Studie Kantoor. Buitelandse Militêre Studie Kantoor, Fort Leavenworth, Kansas. Toegang verkry vanaf http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Santa-Muerte/santa-muerte.htm on 24 May 2013.

Guillermoprieto, Alma. 2010. “Gesteurde geeste.” Nasionale Geografiese Tydskrif, Mei. Toegang verkry vanaf http://ngm.nationalgeographic.com/2010/05/mexico-saints/guillermoprieto-text op 24 May 2013 ..

Lacey, Marc. 2010. "Praat God se taal, met 'n gangster-dialek." Mexico City Journal. Julie 7. Toegang verkry vanaf http://www.nytimes.com/2010/07/08/world/americas/08mexico.html?_r=0 op 24 May 2013.

Leem, Susan. 2001. "Die plaasvervanger-heiliges van dwelmhandel: 'n onderhoud met die Amerikaanse maarskalk Robert Almonte." Op Being, Augustus 7. Toegang verkry vanaf http://blog.onbeing.org/post/8596728718/the-substitute-saints-of-drug-trafficking-an-interview op 24 Mei 2013.

"Die lewe van Saint Jude." nd St. Jude Thaddeus Life & Biography. Toegang verkry vanaf http://www.stjude.net/life_of_st_jude.htm op 24 Mei 2013.

“Matteus 13:55 Bybelleksikon.” nd Bybelwoordeboek. Bybel Suite deur Biblos. Toegang verkry vanaf http://biblehub.com/matthew/13-55.htm op 24 Mei 2013.

McCoy, Juanita S. 2012 "Ken u Narco's Saints." Houston Druk, September 12. Toegang verkry vanaf http://www.houstonpress.com/2012-09-13/news/narco-saints/ op 24 Mei 2013.

"Nasionale heiligdom van St. Jude." nd Shrineofstjude.claretians.org. Nasionale heiligdom van Saint Jude. Toegang verkry vanaf http://shrineofstjude.claretians.org/site/PageServer?pagename=ssj_homepage op 24 Mei 2013.

”Nuevo Laredo gewapende mans stort uit in dwelmoorlog.” 2006. Die Houston Chronicle. Toegang verkry vanaf http://www.chron.com/news/nation-world/article/Nuevo-Laredo-gunmen-dump-bodies-in-drug-war-1853232.php op 24 Mei 2013.

'Saint Jude Thaddeus.' nd SaintsSQPNcom. Toegang verkry vanaf http://saints.sqpn.com/?s=Jude+thaddeus&searchsubmit= op 24 Mei 2013.

Sergio, Chapa. 2012. "$ 233,000 in dagga gevind in San Judas Tadeo-standbeelde." Valley Sentraal , Januarie 24. Toegang verkry vanaf http://www.valleycentral.com/news/story.aspx?id=711479#.UaH1T0qWeSo op 24 Mei 2013.

“St. Jude Thaddeus Church & Shrine, Pakshikere. ” 2010. Toegang verkry vanaf http://www.stjudepakshikere.org/ op 24 Mei 2013.

Valdemar, Richard. 2010. "Patron Saints of the Mexican Drug Underworld." Polisiewet Handhawingstydskrif, Junie 1. Toegang verkry vanaf http://www.policemag.com/blog/gangs/story/2010/06/patron-saints-of-the-mexican-drugs-underworld-part-one.aspx op 24 Mei 2013.

Vatikaanstad, Gemeente vir Goddelike aanbidding en die dissipline van die sakramente. “Gids oor populêre vroomheid en die liturgie. Beginsels en riglyne. ” Die Heilige sien . 2001. Toegang verkry vanaf http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_en.html op 24 Mei 2013.

Westervelt, Celina. 2012. "Holy Saint Ties Cartel to Drug Bust." KRQE Nuus 13. Toegang verkry vanaf http://www.krqe.com/dpp/news/crime/holy-saint-ties-cartel-to-drug-bust op 24 Mei 2013.

Skrywers:
David G. Bromley
Elizabeth Phillips

Post Datum:
26 Mei 2013

 

 

Deel