Sōka Gakkai

SKAKA GAKKAI

SŌKA GAKKAI TYD

1871 (6de dag van die 6de maand): Makiguchi Tsunesaburō, stigter van Sōka Kyōiku Gakkai (Value Creation Education Study Association), is gebore Watanabe Chōshichi in 'n stad wat nou Kashiwazaki, prefektuur Niigata, Japan, heet. Hy is op sesjarige ouderdom in die Makiguchi-gesin aangeneem en verhuis op dertienjarige ouderdom na Otaru, Hokkaidō.

1889: Makiguchi betree die normale skool Hokkaidō (voorganger van die Hokkaido Universiteit van Onderwys) in Sapporo. Nadat hy gegradueer het, het hy begin klasgee aan die laerskool die Normale Skool.

1893: Makiguchi verander sy voornaam in Tsunesaburō.

1900 (11 Februarie): Toda Jōsei, tweede president van Sōka Gakkai (Value Creation Study Association), is gebore as Toda Jin'ichi in die Prefektuur Ishikawa. Hy het twee jaar later saam met sy gesin na Ishikari, Hokkaido, verhuis.

1901 (April): Makiguchi verhuis met sy vrou en kinders van Sapporo na Tokio.

1903 (15 Oktober): Makiguchi publiseer sy eerste groot boek, Geografie van die menslike lewe, (Jinsei chirigaku ).

1910: Makiguchi het by die Kyōdokai (Vereniging van Tuisdorp) aangesluit.

1917: Toda verwerf 'n laerskoolonderriglisensie en begin onderrig aan die Mayachi Elementary School in Yūbari, Hokkaido.

1920: Toda het Makiguchi besoek toe hy na Tokio verhuis het. Makiguchi het Toda gehelp om 'n posisie in die laerskool in die keiserlike hoofstad te verwerf, en die twee het 'n lewenslange verhouding tussen mentor en dissipel begin.

1922 (Desember): Toda hou op met die onderwys aan die Laerskool Mikasa en verlaat die beroep daarna.

1923: Toda stig 'n private akademie genaamd Jishū Gakkan wat gewy is aan die voorbereiding van laerskoolleerlinge vir toelatingseksamens vir sekondêre skole; die akademie se pedagogiek was gebaseer op Makiguchi se teorieë oor pragmatiese onderrig. Toda verander sy voornaam na Jōgai ('buite die vesting').

1928 (2 Januarie): Ikeda Daisaku (oorspronklik Taisaku) is gebore in wat tans die Ōmori-omgewing van Wardta Ward, Tokio is.

1928 (Junie): Makiguchi is oortuig deur mede-laerskoolonderwyser Mitani Sōkei om hom aan Nichiren Shōshū-boeddhisme te wy. Toda het later sy mentor se voorbeeld gevolg.

1930 (18 November): Makiguchi gepubliseer Deel Een van Sōka kyōikugaku taikei ( Stelsel van waardasie-opvoedkundige studie ); Toda het die publikasie van hierdie teks oor die hoof gesien en die term voorgestel Soka, of 'waardeskepping', as 'n titel vir Makiguchi se opvoedkundige teorieë. Hierdie publikasiedatum is vervolgens herdenk as die stigtingsoomblik van Sōka Gakkai.

1932: Makiguchi het uit die skoolonderrig getree.

1935: Makiguchi en Toda het die tydskrif begin publiseer Shinkyō (Nuwe Onderwys), wat die bylyn "opvoedkundige rewolusie, godsdienstige revolusie" dra (kyōiku kakumei / shūkyō kakumei ).

1937 (27 Januarie): Die eerste formele vergadering van Sōka Kyōiku Gakkai word in 'n restaurant in Tokio belê. .

1940: Die Japannese regering het die Wet op Godsdienstige Korporasies ingestel en Sōka Kyōiku Gakkai is deur die Spesiale Hoër Polisie verhoog. Ten spyte hiervan het Makiguchi en ander Gakkai-leiers die volgende paar jaar daarop gewy om honderde studievergaderings te organiseer en entoesiasties betrokke te raak by shakubuku, die vorm van proselytisering bevorder in die Nichiren Shōshū-tradisie. Nadat Gakkai aanhangers opgeneem het shakubuku In werklikheid het die organisasie gegroei tot meer as vyfduisend geregistreerde lede deur 1943.

1940 (20 Oktober): Makiguchi is aangestel as Sōka Kyōiku Gakkai se eerste president, en Toda as hoofdirekteur.

1941 (20 Junie): Sōka Kyōiku Gakkai begin met 'n nuwe tydskrif getiteld Kachi sōzō (Waardeskepping).

1942 (10 Mei): Die Japannese regering is beëindig Kachi sōzō se publikasie by sy negende uitgawe.

1943 (6 Julie): Makiguchi, Toda en negentien ander Gakkai-leiers is op verskeie plekke in hegtenis geneem tydens 'n gekoördineerde polisie-aanval. Hulle word van die oortreding van die wet op die behoud van vrede aangekla en daarna in die Sugamo-gevangenis in Tokio aangehou. Makiguchi en Toda was die enigste twee leiers wat geweier het om hul oortuigings terug te trek.

1944 (18 November): Makiguchi Tsunesaburō sterf aan wanvoeding in die hospitaalafdeling in die Sugamo-gevangenis.

1944 (18 November): Toda, na maande se intense studie van die Lotus Sūtra en sing die Lotus se titel Namu-myōhō-renge-kyō (Die daimoku) Miljoene kere het 'n visioen beleef waarin hy by die ontelbare Bodhisattvas van die Aarde aangesluit het (jiyu no bosatsu).

1945 (3 Julie): Toda is op vrylating vrygelaat, slegs 'n paar weke voordat Japan op 15 Augustus aan die Geallieerde magte oorgegee het. Hy het sy voornaam verander van Jōgai na Jōsei ('heilige vesting') en die Gakkai herontmoet.

1946 (Maart): Toda het die naam van die organisasie verander van Sōka Kyōiku Gakkai in Sōka Gakkai (Value Creation Study Association). Die pas hervormde groep het op die tweede verdieping van Toda se uitgewers- en afstandsonderrigonderneming Nihon Shōgakkan vergader.

1946 (1 Mei): Toda is aangestel as algemene direkteur van Sōka Gakkai.

1947 (14 Augustus): Ikeda vergesel 'n vriend na 'n Sōka Gakkai-studiebyeenkoms; hy het tien dae later by die groep aangesluit.

1949 (3 Januarie): Ikeda het by Nihon Shōgakkan begin werk.

1950 (12 November): Toda bedank as Sōka Gakkai se algemene direkteur.

1951 (4 April): Die eerste uitgawe van die Seikyō shinbun (Holy Teaching Newspaper), die tydskrif wat Sōka Gakkai se hoofmedia-uitgawe sou word, is gepubliseer.

1951 (3 Mei): Toda aanvaar die aanstelling as tweede president van Sōka Gakkai tydens 'n byeenkoms van ongeveer 1,500 lede.

1951 (Mei): die bekendstelling van die Groot Opmars van Shakubuku (shakubuku daikōshin) wat Sōka Gakkai van relatiewe onduidelikheid in die grootste nuwe godsdienstige beweging in Japan laat sien.

1951 (18 November): Die eerste uitgawe van die Shakubuku Doctrine Handleiding (Shakubuku kyōten) is gepubliseer, 'n boek wat vir die volgende negentien jaar Gakkai-lede verskaf het met verduidelikings van Nichiren Boeddhistiese konsepte en argumente om in die loop van proselytisering teen "valse sektes" in diens te neem.

1952 (27 April): Die 'Tanuki-fees', 'n voorval waarin 'n groep jong mansafdelings op 'n bedevaart na die Nichiren Shōshū-hooftempel Taisekiji beslag gelê het op 'n Shōshū-priester met die naam Ogasawara Jimon.

1952 (28 April): Die eerste uitgawe van die Nuwe uitgawe van die volledige werke van die Grote Sage Nichiren ( Shinpen Nichiren Daishōnin gosho zenshū) is gepubliseer. Bekend as die Gosho zenshū of eenvoudig die Gosho, 'n enkele bundel versameling van Nichiren se geskrifte wat steeds dien as die primêre bron van die organisasie vir sy Boeddhistiese praktyk. Dit is gepubliseer op 'n datum waarop Nichiren se eerste lofliedere herdenk is Namu-myōhō-renge-kyō (Die daimoku) sewe honderd jaar tevore.

1953 (2 Januarie): Ikeda is aangestel as leier vir die afdeling vir jong mans.

1953 (25 November): Ikeda verander sy voornaam in Daisaku.

1953: Sōka Gakkai het skriftelike en mondelinge "afspraak-eksamens" gehou (nin'yō shiken) Jeugleiers op Nichiren Boeddhistiese leerstellige kennis te toets.

1954 (31 Oktober): Toda het tienduisend lede van die afdeling vir jong mans en jong vroue by Taisekiji beoordeel vanaf 'n wit perd.

1954 (7 November): Die Jeugafdeling het sy eerste sportkompetisie op die terrein van die Nihon Universiteit in Tokio gehou; hierdie geleentheid het gedien as voorbeeld van die daaropvolgende massa-optredes van Sōka Gakkai.

1954 (22 November): Sōka Gakkai stig 'n Kultuurafdeling (Bunkabu), 'n suborganisasie wat hoofsaaklik toegewy is aan die kies van kandidate om aan die verkiesing deel te neem en om lede te mobiliseer om stemme te versamel.

1954 (13 Desember): Ikeda is aangestel as direkteur van skakelwerk by Sōka Gakkai.

955 (11 Maart): In 'n geleentheid bekend as die "Otaru-debat" (Otaru montō), het lede van Sōka Gakkai se Studiedepartement priesters uit die Minobu-sekte van Nichiren-Boeddhisme uitgedaag tot 'n leerstellige debat.

1955 (3 April): Lede van Sōka Gakkai se Kultuurafdeling het verkiesing in stadsrade in wyke in Tokio en in ander munisipaliteite gewen; dit was die eerste keer dat Sōka Gakkai sy eie kandidate aangebied het.

1955: Teen die einde van hierdie jaar het Sōka Gakkai 300,000 huishoudings geëis.

1956 (8 Julie): Sōka Gakkai het ses onafhanklike kandidate aangebied vir verkiesing tot die Huis van Raadslede (Upper House); drie is verkies.

1956 (1 Augustus): Toda reik 'n opstel uit met die titel 'Oor die harmonieuse unie van regering en boeddhisme' (Ōbutsu myōgō ron) in die Gakkai-studietydskrif Daibyaku renge (Groot Wit Lotus).

1957 (Junie): Gakkai-lede het gebots met affiliasies van Tanrō, 'n vakbond vir steenkoolmyne in Yūbari, Hokkaidō, in konflik oor verkiesing en kollektiewe bedinging.

1957 (3 Julie): Die begin van 'n gebeurtenis wat herdenk is as die "Osaka Incident" het plaasgevind. Ikeda Daisaku is in Osaka gearresteer in sy hoedanigheid van Sōka Gakkai se stafafdelingshoof vir Jeugafdeling vir toesig oor aktiwiteite wat oortredings van die verkiesingswet behels.

1957 (8 September): Toda het 'Verklaring vir die verbod op die waterstofbom' uitgereik en gevra vir die doodstraf as straf vir bose mense wat hierdie wapen gebruik.

1957 (Desember): Sōka Gakkai oortref die verklaarde doelwit van Toda Jōsei van 750,000 bekeerde huishoudings.

1958 (2 April): Toda Jōsei sterf aan lewersiekte. Teen die tyd van Toda se dood beweer Sōka Gakkai meer as een miljoen aanhangers.

1958 (Junie 30): Ikeda is aangestel as hoof van Sōka Gakkai se nuut georganiseerde burokratiese hiërargie, wat die pos as hoofbestuurder beklee.

1958 (23 September): 70,000 aanhangers van Gakkai het in die Gaien Nasionale Stadion in Tokio byeengekom om te kyk hoe 3,000 mede-lede optree in die vyfde sportkompetisie van die organisasie.

1959 (Junie 30): Ikeda is aangestel as hoof van Sōka Gakkai se raad van direkteure.

1960 (3 Mei): Ikeda Daisaku is aangestel as derde president van Sōka Gakkai.

1960 (2 Oktober): Ikeda vertrek saam met mede-Gakkai-leiers op besoek aan die Verenigde State, Kanada en Brasilië, om die verspreiding van Sōka Gakkai in 'n wêreldwye onderneming amptelik in gebruik te neem. Hierdie greep is gevolg deur reise na Asië, Europa, die Midde-Ooste, Australië, Indië en ander plekke gedurende die volgende jare.

1961 (November 27): Sōka Gakkai het die Clean Government League (Kōmei Seiji Renmei) gevorm, wat nege kandidate vir die Huis van Raadslede in Januarie 1962 suksesvol bestuur het.

1962 (2 April): Die eerste uitgawe van Kōmei shinbun is gepubliseer; Hierdie koerant het die primêre media-uitlaat vir politieke bedrywighede geword.

1963 (18 Oktober): Sōka Gakkai se Min-on Concert Association is gestig; dit het duisende artistieke optredes in die daaropvolgende jare geborg.

1964 (Mei 3): Ikeda het politieke onderafdelings binne Sōka Gakkai afgeskaf en verklaar dat die groep voortaan 'n suiwer godsdienstige organisasie sou wees. Sōka Gakkai het nou meer as 3.8 miljoen huishoudings geëis.

1964 (8 November): Honderdduisend Gakkai-lede het aan 'n kultuurfees deelgeneem ( bunkasai ) by die nasionale stadion in Sendagaya, Tokio. Sōka Gakkai het in die daaropvolgende jare talle ander massiewe kultuurfeeste aangebied.

1964 (17 November): Ikeda het die ontbinding van Kōmei Seiji Renmei aangekondig en die stigting van die "Clean Government Party" (Kōmeitō).

1965 (Januarie):  Seikyō shinbun begin met seriële paaiemente van Die Menslike Revolusie ( Ningen kakumei ), die nuwe weergawe van Sōka Gakkai se geskiedenis en Ikeda Daisaku se biografie wat lede as 'n noodsaaklike teks beskou.

1965 (Oktober): Tussen 9 en 12 Oktober het agt miljoen lede in Japan meer as 35.5 miljard yen bygedra tot die bou van die Shōhondō, 'n massiewe nuwe saal wat in Taisekiji gebou sou word om die daigohonzon , die kalligrafiese mandala wat dien as Sōka Gakkai's en Nichiren Shōshū se primêre voorwerp van aanbidding.

1967 (29 Januarie): Vyf en twintig kandidate van Kōmeitō is verkies tot die Huis van Verteenwoordigers (Laer Huis).

1968 (1 April): Hoërskole junior en senior (Sōka Gakuen) is in Tokio gestig, wat die begin was van Sōka Gakkai se privaat geakkrediteerde skoolstelsel.

1969 (Oktober 19): Sōka Gakkai loods die New Student Alliance (Shin Gakusei Undō) as sy antwoord op die Studentebeweging wat protesteer oor die hernuwing van die Amerikaanse-Japan Veiligheidsverdrag. 70,000 XNUMX lede van die Gakkai-studenteafdeling het in Yoyogi Park in Tokio byeengekom.

1969 (November): Gebeurtenisse wat bekend geword het as die genron shuppan bōgai mondai , of "probleem oor die belemmer van vryheid van uitdrukking en die pers" Omliggende pogings deur Kōmeitō en bondgenote om publikasie van die boek te voorkom Ek ontken Sōka Gakkai.

1969 (28 Desember): Sewe-en-veertig Kōmeitō-kandidate is verkies tot die Laerhuis, en Kōmeitō het net meer as 10 persent van die gewilde stemme gekry. Dit was nou die derde grootste party in die Japanese dieet.

1970 (Januarie): Sōka Gakkai het 7.55 miljoen lidhuishoudings geëis.

1970 (3 Mei): In die nasleep van die Ek ontken Sōka Gakkai skandaal, Ikeda Daisaku het die amptelike skeiding van Sōka Gakkai en Kōmeitō aangekondig en 'n nuwe Gakkai-beleid van seikyō bunri , of "skeiding van politiek en godsdiens."

1971 (2 April): Sōka Universiteit geopen in Hachiōji, Wes-Tokio.

1971 (15 Junie): Takeiri Yoshikatsu, hoof van Kōmeitō, vergesel premier Tanaka Kakuei na die Volksrepubliek China as deel van 'n missie wat die normalisering van die diplomatieke betrekkinge tussen China en Japan ingelui het.

1972 (5 Mei): Ikeda het vir die eerste keer met die Britse historikus Arnold J. Toynbee vergader in die eerste van honderde dialoë met prominente figure. Die "dialoog" -formaat het na hierdie punt 'n sentrale kenmerk geword van Gakkai-media en voortplantingspogings.

1972 (Oktober): Sōka Gakkai en Nichiren Shōshū het die opening van die Shōhondō gevier, 'n massiewe moderne saal in Taisekiji wat meer as sesduisend aanbidders kon huisves.

1973 (3 Mei): Fuji-kunsmuseum geopen in Shizuoka; verhuis later na Hachiōji, langs die Sōka-universiteit, en word herdoop tot die Fuji-kunsmuseum van Tokyo.

1974 (5 Desember): Ikeda het premier Zhou Enlai in Beijing ontmoet.

1975 (26 Januarie): Soka Gakkai International (SGI) is gestig tydens 'n Wêreldvredeskonferensie in Guam, en Ikeda Daisaku is tot SGI-president verklaar.

1976 (Maart): Die poniekoerant Gekkan pen (Maandpen) begin met die publikasie van 'n reeks artikels wat verband hou met skakeling tussen Ikeda en ses vroue, waaronder die top-leiers vir die vroueafdeling. Sōka Gakkai het laster aangekla en die distrikshof in Tokio het in sy guns beslis.

1977 (Oktober): Sōka Gakkai het Toda Memorial Park geopen, sy eerste grafplek buite 'n Nichiren Shōshū-tempel en die eerste van dertien massiewe lykshuisgeriewe wat die groep in Japan gebou het. Die kompetisie vir Gakkai-lidgrafte het begin toeneem tussen Sōka Gakkai en Nichiren Shōshū.

1977: Die eerste groot konflik tussen Ikeda Daisaku en die Nichiren Shōshū-priesterskap het plaasgevind.

1978 (30 Junie): Sōka Gakkai het 'n verklaring in die Seikyō shinbun Nichiren Shōshū se priesterregtelike eise bevestig.

1978 (7 November): Ikeda het tweeduisend bestuurders van Gakkai na Taisekiji gelei op 'n "verskoning-pelgrimstog" (owabi tōzan).

1979: Die Jeugafdeling het 'n vredeskonferensie gestig, en die Getroude vroueafdeling en ander subgroepe het spoedig gevolg met soortgelyke inisiatiewe. Wêreldvrede, wat sedert die vroeë 1960's in Sōka Gakkai as 'n leidende tema bestaan, het vanaf hierdie era 'n sentrale organisatoriese saak geword.

1979 (24 April): Ikeda bedank as derde president van Sōka Gakkai. Hy neem die pos as erepresident in en behou sy pos as president van SGI. Hy het 'n lae profiel vir ongeveer een jaar gehandhaaf. Hōjō Hiroshi is ingehuldig as Sōka Gakkai se vierde president.

1981 (April): Sōka Gakkai geregistreer as 'n NRO (nie-regeringsorganisasie) by die Verenigde Nasies se hoëkommissaris vir vlugtelinge (UNHCR).

1981 (18 Julie): Akiya Einosuke is aangestel as vyfde Sōka Gakkai-president.

1983 (25 Januarie): Ikeda het sy eerste jaarlikse "vredesvoorstel" uitgereik

1984 (2 Januarie): Ikeda is heraangestel as Nichiren Shōshū se hoofleegverteenwoordiger deur die Chief Abt Abe Nikken van die Shōshū.

1984 (29 en 30 September): Die Wêreld Jeugkultuurfees is in Osaka se Kōshien-stadion gehou.

1990 (Desember): Die tweede groot konflik tussen Ikeda Daisaku en die Nichiren Shōshū-priesterskap het plaasgevind. Aanskakeling tussen die Shōshū-priesterskap en die Sōka Gakkai-leierskap het in 'n reeks missies tussen die twee kampe ontstaan.

1991: Die konflik tussen die priesterskap en die leiers van Sōka Gakkai het toegeneem.

1991 (28 November): In 'n laaste stap het die priesterskap 'n kennisgewing van ekskommunikasie van Sōka Gakkai en Nichiren Shōshū uitgereik. ' Van nou af moes gemeentelede wat sekte tempels wou binnegaan, insluitend die hoof tempel Taisekiji, belowe dat hulle nie verbonde was aan Sōka Gakkai nie. Gakkai-lede is voortaan van die pelgrimsreise tot hul vernaamste voorwerp van aanbidding uitgesluit.

1992 (11 Augustus): Nichiren Shōshū het 'n spesifieke edik uitgereik wat Ikeda Daisaku ekskommunikeer.

1993 (2 Oktober): Sōka Gakkai het aanbiddingsvoorwerpe begin toeken ( gohonzon ) replikas gemaak van 'n transkripsie van die daigohonzon mandala ingeskryf deur die Shōshū Hoof Abbot Nichikan in 1720. Gakkai-lede is opdrag gegee om hul ou te verander gohonzon en ontvang nuwes direk van Sōka Gakkai.

1995 (Januarie): In reaksie op die aardbewing van Hanshin Awaji op 17 Januarie wat die stad Kobe en die omliggende streek verwoes het, het Sōka Gakkai tien kultuursentrums vir vlugtelinge geopen, duisende lede vrywilligers gemobiliseer en meer as 230 miljoen yen in hulpfondse versamel.

1998 (Mei): Nichiren Shōshū het die Shōhondō by Taisekiji vernietig.

1999 (5 Oktober): Kōmeitō, nou Nuwe Kōmeitō na dekades van politieke transformasies, het 'n koalisie met die Liberale Demokratiese Party (LDP) aangegaan. Kōmeitō het tot 2009 bondgenoot van die LDP in die regering gebly, en die LDP-Kōmeitō-koalisie is in Desember 2012 tot die regering herkies.

2001 (3 Mei): Soka Universiteit van Amerika geopen in Aliso Viejo, Kalifornië.

2002 (April): Sōka Gakkai het nuwe institusionele regulasies uitgereik.

2006 (9 November): Harada Minoru is aangestel as sesde Sōka Gakkai-president.

2011 (Maart): In die nasleep van die aardbewing, tsoenami en kernrampe op 11 Maart wat die noordooste van Japan verwoes het, het Sōka Gakkai meer as 5,000 vlugtelinge in kultuursentrums regoor die streek gehuisves, honderde miljoene jen in noodhulp bymekaargemaak, en duisende vrywilligers van regoor Japan gemobiliseer om aan sowel kort- as langtermyn-reddings- en noodlenigingsinisiatiewe deel te neem.

2013 (18 November): Sōka Gakkai het sy nuwe hoofkwartier amptelik in Shinanomachi, Tokio, geopen. Die organisasie eis nou 8.27 miljoen lidhuishoudings, en Soka Gakkai International eis meer as 1.5 miljoen lede in 192 lande buite Japan.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Sōka Gakkai kan beskryf word as die suksesvolste nuwe godsdienstige beweging in Japan. Die groep eis 8.27 miljoen aanhangende huishoudings in Japan, en meer as 1.5 miljoen lede in 192 ander lande onder sy oorsese koepelorganisasie Soka Gakkai International, of SGI. Hierdie getalle is opgeblaas, maar statistiese opnames wat die afgelope paar dekades gedoen is, dui aan dat ongeveer twee tot drie persent van die Japannese bevolking hulself as Sōka Gakkai identifiseer (McLaughlin 2009; Roemer 2009). Dit maak die organisasie die grootste aktiewe godsdiensgroep in die land. Geen tempelgebaseerde Boeddhistiese groep, Shintō-organisasie of ander nuwe godsdienstige groep stem ooreen met Sōka Gakkai se vermoë om aanhangers te mobiliseer ter wille van proselytisering, verkiesing en ander aktiwiteite nie.

Die geskiedenis van Sōka Gakkai onderskei dit van baie nuwe Japannese godsdienstige bewegings. Eerstens, soos die naam Sōka Gakkai, of "Value Creation Study Association" suggereer, het die groep nie as 'n godsdiens begin nie, maar is dit gestig as 'n onderwysverenigingsvereniging. Tweedens het Sōka Gakkai in werklikheid drie afsonderlike stigtings gehad, een onder sy eerste drie presidente: Makiguchi Tsunesaburō (1871-1944), Toda Jōsei (1900-1944) en Ikeda Daisaku (1928-). Elkeen van hierdie stigters het toesig gehou oor 'n nuwe era van institusionele veranderinge.

Sōka Gakkai beweer sy stigtings oomblik as November 18, 1930, toe sy eerste president Makiguchi Tsunesaburō die eerste gepubliseer het.volume van sy versamelde opstelle, Stelsel van waardasie-opvoedkundige studie ( Sōka kyōikugaku taikei ), wat die begin is van die Value Creation Education Study Association (Sōka Kyōiku Gakkai), die voorganger van Sōka Gakkai. Makiguchi is in 1871 gebore in die huidige Niigata-prefektuur in die noordooste van Japan, maar hy het op dertienjarige ouderdom na die noordelike eiland Hokkaido verhuis, waar hy grootgeword en uiteindelik as 'n laerskoolonderwyser opgelei is. In 1901 verhuis hy saam met sy vrou en kinders van die Hokkaido-stad Sapporo na Tokio, waar hy 'n loopbaanonderrig aan 'n reeks laerskole in Tokio begin. Hy het ook saamgewerk met intellektuele wat met onderwyshervorming besig was, terwyl hy boeke en opstelle gepubliseer het. Vanaf 1910 het Makiguchi by die Kyōdokai, oftewel Home Town Association, aangesluit, 'n navorsingsgroep wat besig is met etnologie en opnames van plaaslike kultuur in landelike gebiede; die groep het die beroemde folkloris Yanagita Kunio (1875-1962) en die internasionaal bekende opvoeder Nitobe Inazō (1862-1933) ingesluit. Danksy wetenskaplike betrokkenheid in hierdie kringe en deur middel van sy eie navorsing, is Makiguchi se idees beïnvloed deur opvoedkundige en filosofiese neigings, insluitende die neo-Kantiaanse denke en pragmatisme, wat omstreeks die draai van die twintigste eeu uit Europa en die Verenigde State in Japan ingetrek het.

Op November 18, 1930, Makiguchi gepubliseer Volume One van Stelsel van waardasie-opvoedkundige studie ( Sōka kyōikugaku taikei ). Toe Makiguchi sy opstelle oor opvoedkundige hervorming in hierdie volume saamgestel het, was hy begin met die opstel van 'n leeftyd van die beurs, en sy belange daarna het in die rigting van godsdiens beweeg. In 1928, Makiguchi omskep na Nichiren Shōshū Boeddhisme. Nichiren Shōshū, of "Nichiren True Sect," volg die leer van Nichiren (1222-1282), 'n Middeleeuse Boeddhistiese hervormer. Hoofsaaklik opgelei in die Tendai-tradisie, het Nichiren weggebreek van gevestigde tempels om daardie enigste geloof in die Woord te verkondig Lotus Sūtra , wat beskou word as die historiese Boeddha Śākyamuni se laaste leer, en die gebruik om die titel van die Lotus in die sewe-lettergreepformule te sing. Namu-myōhō-renge-kyō was effektiewe middele om redding te bereik in die gedegradeerde Laaste Dae van die Boeddha se Dharma ( mappō ) (sien onder).

In 1932 het Makiguchi afgetree van skoolonderrig, en daarna het hy na die gekonsentreerde studie en praktyk van Nichiren Shōshū Boeddhisme gedraai. Sōka Kyōiku Gakkai het formeel vanaf 1937 vergader, en deur die 1940s Makiguchi en die organisasie wat hy gevestig het, wat ongeveer vyfduisend lede op sy hoogtepunt beweer het, was hulle daartoe verbind om Boeddhistiese beginsels van Nichiren te verdedig. Van 1941 het Sōka Kyōiku Gakkai 'n periodieke titel getiteld Waardeskepping (Kachi sōzō). Hierdie kortstondige tydskrif bevat verskeie artikels van Makiguchi waarin hy die Japannese regering se godsdiensbeleid direk uitdaag. Die Japannese regering is beëindig Kachi sōzō se publikasie by sy negende uitgawe; Makiguchi betoog die regering vir sy beslissing in 'n kort artikel met die titel "'n Toespraak oor die staking van publikasie."

Op 27 Junie 1943 word Makiguchi en ander Gakkai-leiers deur die Nichiren Shōshū-priesterskap na die hoofkwartier van die sekte in die tempel Taisekiji ontbied. Hulle is aangespoor om die voorskrifte van die wet op godsdienstige ondernemings en die voorskrifte van Japan tydens die oorlogstyd Shintō te volg, deur aanhangers van Sōka Kyōiku Gakkai opdrag te gee om talismans vas te lê ( kamifuda ) van die Grand Shrine by Ise, ten spyte van die feit dat die praktyk 'n skending van die Nichiren Boeddhisme was. Makiguchi het geweier om dit te doen. Op Julie 6, Makiguchi, sy dissipel Toda en negentien ander Gakkai-leiers is gearresteer op aanklagte van oortreding van die Vredesbewaringswet. Hulle is aangekla daarvan dat hulle die Vredesbewaringswet oortree en daarna in die Sugamo-gevangenis in Tokio gevange geneem word. Makiguchi is op November 18, 1944, aan wanvoeding gesterf.

Makiguchi se dissipel Toda Jōsei is, net soos sy mentor, gebore in die noorde van Japan, grootgeword in armoede op die noordelike eiland Hokkaidō, en het na die keiserlike hoofstad getrek om sy fortuin in die onderwys na te streef. Selfs nadat hy die onderwysprofessie aan die einde van 1922 verlaat het, het Toda aan sy mentor Makiguchi gebly, en sy daaropvolgende sukses in die sakewêreld het hy toegeskryf aan die leer van Makiguchi. Toda alleen het absolute toewyding aan Makiguchi getoon deur te weier om voor die Japannese staat se druk om sy oortuigings van Nichiren Shōshū te herroep. Terwyl hy in die gevangenis was, het Toda 'n visie beleef waarin hy by die ontelbare Bodhisattvas van die Aarde aangesluit het ( jiyu no bosatsu ) by Vulture Peak waar die Boeddha Śākyamuni die Lotus Sūtra . Hy het hierdie openbaring geïnterpreteer as 'n ontwaking vir die heilige taak om sy meester Makiguchi se missie om Nichiren Shōshū Boeddhisme te propageer, voort te sit.

Na sy vrylating uit die tronk in Julie 1945, weke voor die einde van die Tweede Wêreldoorlog, het Toda hom daaraan toegewy om die godsdienstige sending van Makiguchi te hervat. Hy is verantwoordelik om die groep van 'n klein kollektief in 'n godsdienstige massabeweging te omskep. In 1946 het hy 'onderwys' laat vaar (kyōiku) van die titel, en verander die groep se naam na Sōka Gakkai. Die hervormde groep het aanvanklik op die tweede verdieping van Toda se uitgewers- en afstandsonderrigonderneming Nihon Shōgakkan vergader. Op 1 Mei 1946 word Toda aangestel as algemene direkteur van Sōka Gakkai. Toe hy voortgaan met die begin van sakeondernemings, begin hy gereelde Gakkai-studievergaderings hou (genoem zadankai , of “bestudeer rondetafels”) en die organisering van 'n groeiende aantal nuwe bekeerlinge onder die ontwikkelende administratiewe leierskap van die groep. Die onstuimige ekonomie in Japan het moeilikheid vir Toda se ondernemings geskep, en op 12 November 1950 bedank Toda as Sōka Gakkai se hoofdirekteur, en noem sy mislukkings as bewys van vergelding omdat hy nie ten volle daartoe verbind het om sy organisasie van sy mentor Makiguchi te herbou nie. Die groep, wat tot op hierdie stadium 'n stadige, maar bestendige groei beleef het, het begin organiseer met die oog op radikale uitbreiding.

Op 3 Mei 1951 aanvaar Toda die aanstelling as tweede president van Sōka Gakkai. By sy inhuldiging het Toda die aanhangers van Gakkai uitgedaag om sewehonderd-en-vyftigduisend gesinne tot Sōka Gakkai te bekeer voor sy dood: 'As hierdie doel nie verwesenlik word terwyl ek leef nie,' het hy verklaar, 'hou nie 'n begrafnis vir my nie. Gooi my oorskot eenvoudig in die baai by Shinagawa neer. ” Die groep het spoedig 'n wydverspreide reputasie ontwikkel vir aggressiewe proselytisering en harde veroordeling van mededingende godsdienste. Hierdie taktiek het sukses behaal: vanaf 1951 het Sōka Gakkai gegroei van 'n paar duisend lede om teen die einde van die dekade meer as een miljoen aanhangers te eis. Die meerderheid van die mense wat in die onmiddellike naoorlogse jaar by die groep aangesluit het, was van die miljoene wat Japan se stede oorstroom het op soek na materiële veiligheid, sosiale infrastruktuur en geestelike sekerheid. Toda vertrou op die struktuur van die organisasie as 'n studievereniging (gakkai) na skool bekeerlinge in die Boeddhistiese leerstelling van Nichiren en lok mense wat sonder stemreg is, na Sōka Gakkai se legitieme raamwerk van gestandaardiseerde onderwys. Hy vertrou ook op die oorspronklike klem van die groep op pragmatiese denke om praktiese voordele te beklemtoon. Toda vergelyk Nichiren se vernaamste voorwerp van aanbidding met 'n 'geluksproduserende masjien' wat gebruikers eindelose moontlikhede bied, en hy het bekeerlinge in doeltreffende kaders georganiseer wat meedoënloos oortuigende taktieke gebruik het om 'valse sektes' (mededingende godsdienste) te beveg in hul bekeringspogings. Bekeerlinge het 'n hernieude gevoel van eiewaarde geniet, omdat hulle die taak gekry het om nie net die bevel oor die Boeddhistiese leerstelling van Nichiren te bemeester nie, maar ook om dit aan ander te leer. Lede kombineer hul studie van Nichiren en die Lotus met besprekings van waarde, etiek en pragmatiese evaluering wat Toda afkomstig is van Makiguchi asook die kanon van die moderne filosofie en wêreldliteratuur.

Sōka Gakkai se harde verkoopbenadering het 'n stormloop van nuwe bekeerlinge opgelewer, maar sy aggressiewe benadering het die groep ook 'n negatiewe openbare beeld besorg, veral na aanleiding van verskeie skandale. Een van die berugste gebeurtenisse het bekend geword as die "Ogasawara Incident" of "Tanuki (Racoon Dog) Festival". Op 27 April 1952, tydens rituele wat die sewehonderdjarige herdenking van Nichiren se eerste lofsang van vier Namu-myōhō-renge-kyō, het 'n groep jong mansafdelings op 'n bedevaart na die Nichiren Shōshū-hooftempel Taisekiji beslag gelê op 'n Shōshū-priester met die naam Ogasawara Jimon. Ogasawara het tydens die oorlogstyd 'n omstrede plan bevorder (een wat deur Sōka Kyōiku Gakkai en die Shōshū-leierskap teëgestaan ​​is) om alle sektes van Nichiren in een nasiebevorderende denominasie te verenig. Hy word deur Toda en die Gakkai-jeuglede daarvan beskuldig dat hy oorlogstyds gewaarsku het oor die weiering van Makiguchi om die staat Shintō-protokol te volg, en word die skuld gegee vir die arrestasie van die Gakkai-leiers en die gevolglike dood van Makiguchi. Die Gakkai-jeug het Ogasawara van sy klere gestroop, hom op die Taisekiji-terrein geparadeer, 'n plakkaat aan sy nek gehang met die frase "tanuki monnik" (wat hom verbind met die tanuki, 'n dier wat in die Japannese volkstradisie verskyn as 'n vormveranderende bedrieër ), en hom na Makiguchi se graf gebring, waar hy gedwing is om 'n voorbereide skriftelike verskoning te teken. Berigte oor hierdie voorval in die populêre pers het 'n negatiewe openbare beeld vir Sōka Gakkai geskep, 'n beeld wat die openbare mening oor die organisasie in Japan permanent definieer.

Sōka Gakkai se reputasie vir aggressiewe gedrag is versterk na 'n ander omstrede gebeurtenis bekend as die "Otaru-debat", toe lede van Sōka Gakkai se studiedepartement priesters uit die Minobu-sekte van die Nichiren-boeddhisme uitgedaag het tot 'n leerstellige debat. Die geleentheid is gehou in 'n saal in die stad Otaru (Hokkaido) met vol Gakkai-lede wat die priesters uitgejou het en hulle beskuldig het van heterodokse aanbidding en finansiële korrupsie. Die priesters het onttrek en Sōka Gakkai het hulself as die wenners van die debat verklaar. Publikasies wat krities oor Sōka Gakkai deur die Nichiren-sekte en ander godsdienstige organisasies is, begin in groot getalle na vore kom.

Ten spyte van die toenemende kontroversie oor sy taktiek, het Sōka Gakkai voortgesette groei gebly. Van 1953 het Sōka Gakkai skriftelike en mondelinge "afspraak eksamens" gehou (nin'yō shiken) om jeugleiers op die Boeddhistiese leerstellige kennis van Nichiren te toets. Die regering van Gakkai in Japan het vinnig uitgebrei. Met administratiewe uitbreiding het die uitbreiding na buite Boeddhistiese praktyke gekom. Op 9 Mei 1954 stig die leier van die Jong Mansafdeling van Gakkai, Ikeda Daisaku (1928-), die Gungakutai (Military Band Corps), voorganger van die huidige Music Corps (Ongakutai), wat 'n belangstelling in die kunste vestig wat die organisasie sou verdiep. in latere jare. Die Gungakutai het op 31 Oktober 1954 sy eerste konsert in die reën in Taisekiji gespeel, toe Toda tienduisend lede van die Jong Mans- en Jongvroueafdeling beoordeel het terwyl hy op 'n wit perd ry, 'n daad wat deur kritici buite die groep beskou word as 'n navolging van die Japannese oorlog keiser.

Die opvallendste groei van Gakkai buite sy boeddhistiese fokus was uitbreiding na verkiesingspolitiek. Vanaf November 1954 het Sōka Gakkai 'n Kultuurafdeling (Bunkabu) gestig, 'n suborganisasie wat hoofsaaklik toegewy is aan die keuse van kandidate om aan die verkiesing deel te neem en om lede te mobiliseer om stemme te versamel. Op 3 April 1955 het lede van Sōka Gakkai se Kultuurafdeling verkiesing in stadsrade in Tokio-wyke en in ander munisipaliteite gewen; dit was die eerste keer dat Sōka Gakkai sy eie kandidate aangebied het. Op 1 Augustus 1956 het Toda 'n opstel met die titel "Oor die harmonieuse unie van regering en boeddhisme" uitgereik (Ōbutsu myōgō ron) in die Gakkai-studietydskrif Groot Wit Lotus (Daibyaku renge), waarin hy verklaar het dat "die enigste doel van ons gaan in die politiek is die oprigting van die nasionale ordineringsplatform (kokuritsu kaidan). ” Die uiting van kommer oor Sōka Gakkai se uitvalle op die nasionale vlak se politiek het van ongeveer hierdie tyd 'n belangrike stap in Japan geword.

Sōka Gakkai se aanvanklike uitstappies in die politiek het konflik beleef. Op 23 April 1957 word 'n groep lede van die afdeling vir jong mans wat hulle beywer vir 'n Gakkai-kandidaat in 'n tussenverkiesing in Osaka, gearresteer vir die verspreiding van geld, sigarette en karamels by ondersteunerskoshuise, in stryd met die verkiesingswet en op Julie 3 van daardie jaar, aan die begin van 'n gebeurtenis wat as die "Osaka-insident" herdenk is, is Ikeda Daisaku in Osaka gearresteer. Hy is in hegtenis geneem in sy hoedanigheid van Sōka Gakkai se stafafdelingshoof vir Jeugafdeling vir toesig oor aktiwiteite wat oortredings van die wet op die verkiesing behels. Hy het twee weke in die tronk deurgebring en agt-en-veertig keer in die hof verskyn voordat hy in Januarie 1962 van alle aanklagte ontslae geraak is. Sōka Gakkai het hierdie voorval gekenmerk as Ikeda se triomf oor korrupte tirannie, en die verhoor van die jong leier het Sōka Gakkai-lede laat sterker maak. pogings tot proselytisering en verkiesing.

Teen die tyd dat Toda Jōsei in April 1958 oorlede is, beweer Sōka Gakkai meer as een miljoen aanhangende huishoudings, en die omvang en politieke invloed daarvan dwing respek, selfs van sy mededingers. Na raming het 250,000 20 Gakkai-lede in Tokio se strate gestaan ​​om Toda se lykswa na sy amptelike begrafnis op 1957 April XNUMX te sien, waar premier Kishi Nobusuke en die minister van onderwys Matsunaga Tō wierook aan die oorlede leier aangebied het.

Nadat Toda se dissipel Ikeda Daisaku in Mei 1960 die pos van die derde president van Sōka Gakkai aangeneem het, het hy die groep uitgebrei van 'n Japan-gerigte boeddhistiese organisasie tot 'n internasionale onderneming met 'n wye mandaat in godsdiens, politiek en kultuur. Onder Ikeda se leiding het Sōka Gakkai amptelike takke gestig in Asië, Europa, Noord-Amerika, Brasilië en ander dele van die wêreld. Onder Ikeda het Sōka Gakkai sy eie geakkrediteerde privaatskoolstelsel gestig, suborganisasies wat daartoe verbind is om die kunste te ondersteun en ander opvoedings- en kultuurgerigte inisiatiewe.

Sōka Gakkai het deur die 1960's radikale groei in Japan voortgesit onder leiding van Ikeda, aangedryf deur die organisasie se mobilisering in verkiesingspolitiek deur sy party Kōmeitō (gestig in 1964) en 'n verwante fokus op die doel om 'n 'nasionale ordeningsplatform' te bou (kokuritsu kaidan). Hierdie platform, 'n spesiale tempelfasiliteit vir ordonnasies, moes opgerig word deur die regeringskode om die voltooiing van kōsen rufu , geïnterpreteer deur Sōka Gakkai teen hierdie tyd om die omskakeling van een derde van die bevolking van Japan te beteken. Sedert laat 1965 het die Gakkai-lidmaatskap gefokus op die projek om die Shōhondō, 'n massiewefasiliteit by die Nichiren Shōshū hoof tempel Taisekiji om die huis te huisves daigohonzon , die kalligrafiese mandala ingeskryf deur Nichiren in 1279 wat Sōka Gakkai en Nichiren Shōshū dien as hul primêre voorwerp van aanbidding. Die Shōhondō is verwys tot die einde van die dekade deur Shōshū en Gakkai-leiers as 'n virtuele besef van die "ware ordinasieplatform" (die honmon no kaidan), wat die voltooide taak om die bevolking om te skakel, nasien.

Groei stalletjie aan die einde van die 1960s, op 'n punt toe Sōka Gakkai en Kōmeitō verplig was om amptelik te skei. Hierdie amptelike skeuring het gevolg op 'n skandaal wat in November begin het, 1969 oor gebeure wat bekend staan ​​as die "probleem oor die belemmering van vryheid van uitdrukking en die pers" (vgl.genron shuppan bōgai mondai ). Fujiwara Hirotatsu (1921-1999), 'n Meiji Universiteit professor, het 'n boek getiteld Ek ontken Sōka Gakkai ( Sōka gakkai o kiru ). Hy het beweer dat pogings aangewend is deur prominente Kōmeitō-politici en die liberale-demokratiese party se sekretaris-generaal, Tanaka Kakuei (1918-1993, later premier) om die publikasie te sluit. Persdekking van hierdie skandaal het verkope van Sōka gakkai o kiru en 'n vloed van negatiewe druk vir Sōka Gakkai.

In die nasleep van die Ek ontken Sōka Gakkai Skandaal, Ikeda Daisaku, het die amptelike skeiding van Sōka Gakkai en Kōmeitō aangekondig en 'n nuwe Gakkai-beleid van "skeiding van politiek en godsdiens" (seikyō bunri ). Die amptelike skeiding van die godsdiens en die politieke party het vir beide organisasies 'n waterskeidingsmoment gedien: Sōka Gakkai se ledetal het hierna net met klein hoeveelhede gegroei, en Kōmeitō het die volgende dekade deur verlies aan verkiesings gely. Selfs na die amptelike skeiding het toegewyde Gakkai-aanhangers verkiesingswerk namens Kōmeitō-kandidate beskou as deel van hul gereelde geloofsaktiwiteite.

Vanaf die vroeë 1970's het Sōka Gakkai weggetrek van sy missie van aggressiewe uitbreiding ten gunste van die kweek van die generasie kinders wat gebore is vir die eerste generasie bekeerlinge in dissipelskap onder Ikeda Daisaku. Op 12 Oktober 1972, tydens seremonies wat die opening van die voltooide Shōhondō in Taisekiji aandui, het Ikeda 'n toespraak gelewer waarin hy die begin van Sōka Gakkai se "Fase twee" aangekondig het, en beskryf 'n afwyking van aggressiewe uitbreiding in die vooruitsig van die Gakkai as 'n internasionale beweging wat vrede bevorder. deur vriendskap en kulturele uitruil.

Sōka Gakkai se amptelike aankondiging van 'n inwendige draai het nie kritiek van buite die groep afgeskrik nie. Vanaf Maart 1976 is die poniekoerant Maandpen (Gekkan pen) begin met die publikasie van 'n reeks artikels wat verband hou met skakeling tussen Ikeda en ses vroue, waaronder die top-leiers vir die vroueafdeling. Sōka Gakkai het laster aangekla, en die distrikshof in Tokio het in sy guns beslis; Gekkan pen is gedwing om 'n gepubliseerde verskoning uit te reik, en die uitgewer daarvan, Kumabe Taizō, het een jaar op proef gedien. 'N Voortdurende patroon van beskuldiging van poniekoerante, gevolg deur Gakkai-regsgeding, het vanaf hierdie punt 'n vaste verskynsel geword, wat die openbare beeld van Sōka Gakkai en die' vroueprobleem 'verder skade berokkenjosei mondai) bly 'n aanval van die aanval wat joernaliste voortgegaan het om te werk teen Ikeda tot vandag toe.

Van 1977 het Ikeda openlik met die Nichiren Shōshū priesterdom begin bots. Op verskeie punte het Ikeda in hierdie jaar toesprake gelewer en uitgawes gepubliseer waarin hy die gesag van die Nichiren Shōshū priesterskap uitgedaag het. In een van hierdie is 'n opstel getiteld "Lesing oor die Erfenis van die Ultieme Wet van die Lewe" (Shōji ichidaiji ketsumyakushō kōgi) wat Sōka Gakkai herdruk in miljoene pamflette, het Ikeda beweer dat Shōshū priesterlik aanspraak maak op 'n eksklusiewe afkoms wat teruggaan na die stigter. Nichiren was nie beter as skakels nie. Gakkai-lede smeek die Dharma deur te sing Namu-myōhō-renge-kyō. Uitgebreide onderhandelinge tussen die twee organisasies het gelei tot Sōka Gakkai wat Nichiren Shōshū priesterlike eise bevestig. In 1979 is Ikeda verplig om van die pos van derde Gakkai-president af te tree om die posisie van Ere-president te neem.

Die afstand tussen Sōka Gakkai en Nichiren Shōshū het gedurende die tagtigerjare steeds vergroot, en teen die middel van daardie dekade was die Shōshū-priesterskap die ongemaklike bejaarde metgesel van 'n dinamiese internasionale organisasie, gelei deur 'n openbare intellektueel wat meer geneig was om te praat oor die Verligting van Europese filosofie as die verligting wat deur die Boeddhistiese leerstelling van Nichiren beloof is. Hierdie jare het Sōka Gakkai toenemend internasionaal gefokus gegroei; gemoeid met wêreldvrede, kultuur en onderwys; gesentreer op Ikeda se gesag; en ver van sy Nichiren Shōshū-ouerorganisasie af.

In 1990 het die tweede groot konflik tussen Ikeda Daisaku en die Nichiren Shōshū priesterskap uitgebreek. Oop owerheid tussen die Shōshū priesterskap en die Sōka Gakkai-leierskap het deur 'n reeks missiewe tussen die twee kampe toegeneem. Die priesterdom het gekla oor toesprake wat deur Ikeda gemaak is waarin hy Abe Nikken gekritiseer het. Sōka Gakkai het gereageer met lyste van hul eie bekommernisse oor die behandeling van hul lede deur die priesterskap. Sóka Gakkai het vanaf die vroeë 1991 begin artikels in die Seikyō shinbun Dit was openlik krities teenoor Abe Nikken, en die organisasie het begrafnisse wat deur Gakkai-leiers gevoer is, begin bevorder sonder Nichiren Shōshū priesters. Spanning tussen die twee leierskappe het teen die einde van November 'n breekpunt bereik, 1991 toe Nichiren Shōshū Sōka Gakkai uitgewis het; Op een dag het die sekte meer as negentig persent van sy gemeentelede uitgedryf.

Sōka Gakkai na 1991 het sy identiteit as 'n organisasie wat geheel en al aan Ikeda toegewy is, bevestig dat hy nie direk by sy hoofvoorwerp van aanbidding in die Shōshū-hooftempel ingespan het nie. In April, 2002, Sōka Gakkai uitgereik nuwe institusionele regulasies wat bepaal dat Makiguchi, Toda en Ikeda bekend sal staan ​​as die sandai kaichō (drie generasies presidente), die "ewige mentors" ( ken geen shidōsha nie ) wat die beweging gestig het; dat die organisasie die beginsel van Shitei funi (die "onverdeelbare band van mentor en dissipel"); en dat die pos van Sōka Gakkai president suiwer administratief is. Sōka Gakkai het definitief die moontlikheid om charismatiese leierskap verby Ikeda Daisaku uit te brei, beperk.

In onlangse jare het Gakkai-lede meestal oor die Nichiren-boeddhisme geleer in die konteks van Ikeda se geskrifte, en toegewyde aanhangers struktureer hul lewens rondom 'n besige kalender van groot en klein Gakkai-gebeure wat dien as herwyding van hul dissipelskap onder die erepresident.

Leerstellinge / oortuigings

Sōka Gakkai word algemeen gekenmerk as 'n legende beweging binne die Nichiren Shōshū Boeddhistiese tradisie. Soos die geskiedenis hierbo uiteengesit dui, is dit egter baie meer as 'n Boeddhistiese organisasie en word dit die beste verstaan ​​as erfgenaam van tweelinggodsdiens: (1) 'n tradisie van selfverbouing deur die praktyk van Nichiren Shōshū Boeddhisme en (2) intellektuele strome wat in die laat negentiende tot vroeg twintigste eeu floreer het. Japan val opvoeding, pedagogie en humanisme, geïnspireer deur die moderne Euro-Amerikaanse filosofie en tradisies wat onder die algemene rubriek van "kultuur" val. Hierdie twee legate vorm die verbintenisse, ekspressiewe idiome en kombinasie van leerstellings en praktyke wat Sōka Gakkai-lede handhaaf.

Lede handhaaf tradisionele Boeddhistiese praktyke in ooreenstemming met die Nichiren Shōshū-tradisie. Dit sluit in:

?? Gesing. Lede bedien soggens en saans gebede voor hul huisaltare in 'n dreunsangopvoering gongyō, letterlik "om jouself in die praktyk uit te oefen." Die tweedaagse koor sluit hoofstuk twee, "nuttige middele" (Höben) en gedeeltes van hoofstuk sestien, "lewensduur" (juryō) Lotus Sūtra. Die Sutra Afdelings word gevolg deur herhaalde verbintenisse van die titel van die Lotus, noem die daimoku, wat uit die sewe lettergrepe bestaan Namu-myōhō-renge-kyō, en deur stille gebede.

?? Eerbied vir die daigohonzon . Dit is die "groot voorwerp van aanbidding," het 'n kalligrafiese mandala deur Nichiren op die twaalfde dag van die tiende maand van 1279 geskryf ter wille van die hele mensdom. Lidmaatskap in Sōka Gakkai word bevestig deur die ontvangs van a gohonzon , 'n replika van die daigohonzon . Sōka Gakkai se gebrek aan toegang tot die daigohonzon na November 1991 en die groep se vervaardiging sedertdien gohonzon gebaseer op 'n replika wat in 1720 geproduseer word, dra by tot deurlopende verhitte leerstellige kontroversies tussen die Gakkai en mededingende Nichiren-groepe, veral Nichiren Shōshū en die Shōshū-gebaseerde lekorganisasie Fuji Taisekiji Kenshōkai.

?? Omskakelingsaktiwiteite bekend as shakubuku. Shakubuku kan vertaal word as "breek en onderwerp [aanhegting aan minderwaardige leerstellings]." Dit is bevorder deur Nichiren as die enigste praktyk wat geskik is vir lande soos Japan wat die dharma belemmer. Onlangse dekades het Sōka Gakkai, veral sy internasionale vleuel SGI, gesien, 'n skuif weg van shakubuku ten gunste van shōju , die proselytiseringsmetode wat in die Nichiren-tradisie van sagmoedige optrede bevorder word deur middel van beredeneerde argumente. Die gewone lede in Japan praat egter selde om ander na Sōka Gakkai te omskep in enigiets anders as terme van shakubuku , hoewel interpretasies van daardie termyn meestal van die moeilik-verkoop-taktiek in die vroeë na-oorlogse dekades na die mees intense metodes van die afgelope jaar verskuif het.

?? Die missie van kōsen rufu , wat aandring op die verspreiding van die Lotus in die tyd van mappō, die laaste dag van die Boeddha se Dharma. Die term, wat vertaal kan word as 'verklaar en versprei [die waarheid van die Lotus Sūtra ], "Is in Sōka Gakkai werksaam as 'n manier om enige aktiwiteite te beskryf wat die groei van die instelling bevorder.

?? Die geloof dat die huidige tyd die laaste dae van die Boeddha se Dharma is (mappō). Die drie stadiums van die geskiedenis in Oos-Asiatiese Boeddhistiese tradisie is die ouderdom van shōbō , of "ware Dharma"; die ouderdom van Zoho , of "blik Dharma"; en die finale ouderdom van mappō , blykbaar in 1052 begin het. Sōka Gakkai-lede handhaaf die geloof van Nichiren dat die enigste middel tot redding in mappō is om die Lotus Sūtra en verwerp alle ander leerstellings as vals (Stone 1999: 383-84).

?? Eerbied vir Nichiren en sy geskrifte. Volgelinge in die Nichiren Shōshū-tradisie, insluitend lede van Sōka Gakkai, beskou ditNichiren as die aardse avatar van die ewige of oorspronklike Boeddha. As sodanig word sy geskrifte deur Gakkai se volgelinge oorweeg om skriftuurlike gesag te dra wat selfs die van die Sutra s van die Boeddha Śākyamuni.

?? Alhoewel die fokus op hierdie aangeleentheid sedert 1970 aansienlik in Sōka Gakkai afgeneem het, was die groep baie besorg oor die realisering van die finale van Nichiren se Three Great Secret Dharmas (sandai hihō). Dit is (1) die honmon no daimoku , die titel van die Lotus , Namu-myōhō-renge-kyō ; (2) die honde geen honzon, of ware voorwerp van aanbidding, die kalligrafiese mandala met die daimoku Ingeskryf in sy sentrum wat Nichiren vir sy volgelinge bedink het; en (3) die honmon no kaidan, of "ware ordineringsplatform", 'n plek vir die ordinering van geestelikes wat die geestelike sentrum vir alle mense sal word, wat die bereiking van kōsen rufu , of die omskakeling van alle mense tot eksklusiewe aanbidding van die Lotus . Die eerste twee van die Drie Groot Geheime Dharmas is deur Nichiren self behaal, en die derde het eeue lank 'n hoë en afgeleë doel vir Nichiren se volgelinge gebly, dit wil sê totdat Sōka Gakkai in die jare na die Tweede Wêreldoorlog miljoene bekeerlinge begin lok het. . Toda Jōsei het Sōka Gakkai in die vyftigerjare tot verkiesingspolitiek verskuif ter wille van die realisering van die derde van die Drie Groot Geheime Dharmas: die versekering van staatssteun vir die konstruksie van die honmon no kaidan, bekend in die moderne era as die kokuritsu kaidan, of "nasionale ordineringsplatform", is volgens Nichiren Boeddhistiese besluit vereis. Sōka Gakkai het die kokuritsu kaidan doelwit nadat dit amptelik geskei is van sy politieke party Kōmeitō in 1970.

Alhoewel Nichiren-boeddhisme die kern vorm van Sōka Gakkai se identiteit as 'n leke-organisasie, lei die stigting van die groep as 'n opvoedkundige hervormingsbeweging wat oor pedagogiek en kultuur handel, die etos en aktiwiteite van lede. In die besonder definieer lede vandag hulself as Gakkai-aanhangers in terme van dissipelskap onder ere-president Ikeda Daisaku. Hulle beskou hul praktyk as 'n affektiewe een-tot-een-verhouding met Ikeda, en hoewel hulle selde direk met hom vergader, moedig hulle mekaar voortdurend aan om 'n 'ondeelbare band van mentor en dissipel' te smee (Shitei funi) deur al hul persoonlike doelstellings en prestasies as toewysings aan die Ere-President te formuleer.

Lede word in eerbied vir Ikeda gekweek deur konstante onderdompeling in Gakkai media. Maksimum toegewyde Gakkai-lede kan die meeste of selfs al hul inligting deur die organisasie ontvang. Inligting word verkry deur vergaderings en satellietuitsendings wat hulle by Kultuursentrums bywoon en deur die daaglikse koerant Seikyō shinbun , die studie tydskrif Daibyaku renge , video's vervaardig deur die produksiemaatskappy Shinano Kikaku, en duisende boeke, tydskrifte, CD's, webwerwe en ander bronne. Vandag sal lede waarskynlik die geskrifte van Nichiren en die Lotus Sūtra deur getranskribeerde toesprake en opstelle deur Ikeda. Kultuursentrums is versier met Ikeda se foto's en beelde van die historiese figure wat hy die meeste inspirerend vind; gewoonlik, afgesien van altare wat die gohonzon , daar is niks tradisioneel "Boeddhisties" of selfs Japanees wat in 'n Gakkai-gebou gesien kan word nie. Ikeda verleen Napoleon, Ludwig van Beethoven, Martin Luther King Jr., Mahātmā Gandhi, en ander historiese greats bekend om hul transendente visioene te besef in die aangesig van teengang. Lede word geïnspireer om hul eie lewens op die voorbeelde van hierdie heroïese figure te modelleer, en deurlopende onderdompeling in Gakkai-media moedig hulle aan om die biografieë van triomfantlike historiese personages met dié van Ikeda te verbind. Eerbiediging vir Ikeda word ook verbou deur veral boeke wat deur hom geskryf is, te lees Die Menslike Revolusie (Ningen kakumei) en sy opvolger Die Nuwe Menslike Revolusie (Shin ningen kakumei), 'n reeks geskiedenis van Sōka Gakkai en sy stigterpresidente wat lede beskou as besit de facto skriftuurlike outoriteit.

RITUELE / PRAKTYKE

Bykomend tot twee keer daaglikse resitasie van gedeeltes van die Lotus Sūtra en herhalings van Namu-myōhō-renge-kyō , Gakkai-lede betrokke raak by talle ander aktiwiteite wat rituele lewe in die groep uitmaak. Dit sluit in:

?? Studievergaderings: Plaaslike Gakkai-lede kom by ledehuise bymekaar, nie vir Boeddhistiese studie nie per se maar by zadankai , maandelikse “besprekingsvergaderings” of “studietoerusting”. Lede kom andersins by Kultuursentrums bymekaar vir groter vergaderings en om uitsendings by te woon wat toesprake van Ikeda insluit. Lede sal ook baie ander vergaderings bywoon vir die Gakkai-suborganisasies waartoe hulle behoort, soos die afdeling vir getroude vroue of die afdeling vir jong mans, en beroepsgroepe soos die doktersafdeling, die opvoederafdeling, die kunstenaarsafdeling of ander .

?? Inskrywings vir Gakkai-publikasies versamel: Sōka Gakkai-lede vra gereeld vriende, familielede, kennisse en mekaar om aan te meld om tydskrifte soos die koerant te ontvang. Seikyō shinbun . Die groep noem die beroep om te vra vir sy koerant "koerantverligting" (shinbun keimō) of die gebruik van die Europese (nie die Boeddhistiese) term vir "verlichting" ( keimō ) om die ontwaking van nuwe lesers te vier.

?? Politieke veldtogte: 'n Belangrike onderdeel van toegewyde lede se praktyk is verkiesingstogte namens kandidate vir Kōmeitō of, soms, vir sy koalisievennoot die Liberal Democratic Party. Sōka Gakkai handhaaf Japan se kragtigste verkiesingsnetwerk op voetsoolvlak, hoofsaaklik aangedryf deur sy Getroude vroueafdeling, wat stemme vir kandidate in elke verkiesing versamel, van plaaslike stadsrade tot wedrenne om setels in die National Diet. Alhoewel Sōka Gakkai en Kōmeitō formeel afsonderlik is, beskou die mees toegewyde lede hul veldtog vir Kōmeitō as deel van hul geloofsgedrewe aktiwiteite.

?? Besoeke aan belangrike Gakkai-terreine: Sedert 1991, toe hulle bedevaart na die daigohonzon by die Nichiren Shōshū-hooftempel Taisekiji in die Shizuoka-prefektuur, het lede die pelgrimstogte uitgevoer na plekke wat verband hou met die persoon van Ikeda Daisaku. Dit sluit in die Sōka Gakkai-administratiewe hoofkwartier in Shinanomachi in sentraal Tokio, die boomryke kampus van die Sōka-universiteit in Hachiōji en die Tokio Fuji-kunsmuseum. Besondere toegewyde aanhangers sal jaarliks ​​op belangrike datums in Ikeda se biografie besoek, soos sy verjaardag op 2 Januarie en sy datum van omskakeling na Sōka Gakkai op 24 Augustus. Hierdie jaarlikse opmerkings het gekom om die nenchū gyōji, of die 'siklus van jaarlikse praktyke' wat deur die Boeddhistiese ouer van die Gakkai-tempel, Nichiren Shōshū, in Gakkai gehou word.

?? Kulturele betrokkenheid: Vanaf die laat 1950's het lede van Gakkai begin optree by massageleenthede wat in sportarenas gehou is, en vanaf die 1960's tot die vroeë 2000's Kultuurfeeste (bunkasai) met duisende gewone lede wat deel uitmaak van duisende musikale spektakels, is gereeld gereël. Die afgelope twee dekades het hierdie massa-geleenthede afgeneem ten gunste van lede wat uitstallings by Culture Centers besoek, die Fuji-kunsmuseum in Tokio besoek en betogende optredes geborg deur die Min-on Concert Association. Jong lede tree ook (hoofsaaklik) Westerse klassieke musiek op in orkeste, konsertorkes en ander ensembles wat deur die Young Men's Division Music Corps (Ongakutai) en die Young Women's Division Fife-and-Drum Corps (Kotekitai) bestuur word.

?? Rituele ontvangs van 'n gohonzon : In teenstelling met vroeëre eras, toe bekeerlinge dringend versoek is om onmiddellik na Sōka Gakkai om te skakel, word aspirante nou aangemoedig om te oefen gongyō vir ses maande voordat hulle hul eie ontvang gohonzon replika in 'n seremonie genoem gojukai, om die voorskrifte te aanvaar, of om eksklusiewe eerbied vir die gohonzon .

?? Begrafnisse en gedenktekens: Sedert 1991 word lede aangemoedig om "vriendbegrafnisse" te hê ( yūjinsō ) wat deur Gakkai-administrateurs van die Liturgie-afdeling (Gitenbu) aangebied word gongyō vir die oorledene en ander begrafnispligte uit te voer wat voorheen deur Nichiren Shōshū priesters uitgevoer is.

Ongeag die aard van die Gakkai-vergadering, die begin en einde van klein en groot byeenkomste in die teenwoordigheid van 'n ingeval gohonzon word gereeld gemerk deur die daimoku sanshō : drie invokasies van Namu-myōhō-renge-kyō.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Sōka Gakkai handhaaf 'n uitgebreide burokratiese administrasie wat lyk soos dié van 'n moderne nasionale regering en sy burgerlikediens. Ere-president Ikeda dryf bokant 'n massiewe piramidestruktuur, bo-aan 'n president (tans sesde president Harada Minoru) wat toesig hou oor meer as vyfhonderd vise-presidente, 'n raad van regente, en baie ander betaalde administrateurs wat op hul beurt toesig hou oor die aktiwiteite van die vele Gakkai's onderafdelings. Lede word gegroepeer volgens ouderdom, huwelikstatus, geslag, ligging, beroep en vele ander demografiese oorwegings. Die primêre suborganisasies is die afdeling vir jong mans en jong vroue, die afdeling vir getroude vroue en die afdeling vir mans. Kinders jonger as agtien jaar behoort tot die Toekomsafdeling. Lede regoor Japan behoort tot 'n vertikale administratiewe hiërargie gebaseer op huishoudings (Setai) wat in blokke georganiseer word (burokku), distrikte (chiku), hoofstukke (Shibu), plaaslike hoofkwartier (Honbu), wyke (ku or ken), en prefectures (ken), wat op hul beurt deur dertien nasionale distrikte bestuur word; byna al die administratiewe werk wat die daaglikse werking van hierdie onderafdelings verseker, word deur vrywillige administrateurs uitgevoer. Een aktiewe lid kan verskeie vrywillige administratiewe poste op verskillende vlakke van die organisasie beklee, vanaf die blok en verder, en elkeen van hierdie poste hou talle verantwoordelikhede in. Die mees aktiewe lede op plaaslike vlak behoort tot die afdeling vir getroude vroue, en hoewel die meerderheid gereelde deelnemers aan vergaderings vroue is, is lidmaatskap van Sōka Gakkai se administrasie, met die uitsondering van die Afdeling Toekoms, Jong Vroue en Getroude vroue, beperk. aan mans.

Benewens 'n moderne gerasionaliseerde burokrasie onder toesig van 'n presidensie, handhaaf Sōka Gakkai ander administratiewe kenmerke wat die toebehore van 'n nasiestaat weerspieël. Dit sluit in:

?? 'N Sōka Gakkai-vlag: 'n rooi, geel en blou driekleur, geskoei op Europese nasionale vlae, wat gereeld 'n lotusblom bevat in die middel geteken. Gakkai-gebied is onmiddellik herkenbaar in Japan wanneer die vlag oor 'n gebou, 'n lid se huis of 'n onderneming wat deur 'n aanhanger bestuur word, hang.

?? Volkslied: Gakkai-lede leer Sōka Gakkai-liedjies en sing dit tydens vergaderings. Die liedjies dien as saamtrekroepe wat lede bind aan die institusionele geheue van die groep, en byna al hierdie is militêre optogte wat geskryf is vir 'n optimale uitvoering deur sing in harmonie onder blaasorkesbegeleiding.

?? 'N Sōka Gakkai-ekonomie: die organisasie handhaaf 'n vooruitstrewende interne ekonomie wat hoofsaaklik gebaseer is op zaimu (letterlik "finansies"), of monetêre skenkings van lede. Sōka Gakkai hang finansieel af van die vloei van biljoene jen en materiële goedere wat deur die lede aan die instelling as geskenke verskaf word.

?? 'N Media-ryk: Lede ontvang nuus oor die groep se aktiwiteite, leerstellige leerstellings, leiding van Ikeda en ander vorme van inligting uit die visuele, klank-, literêre en ander mediavorms wat deur die organisasie uitgereik word. Hulle is ook gebind aan die media van Sōka Gakkai deur middel van kwotiese praktyke, soos om koerante af te lewer, nuwe intekeninge aan te vra en hul rakke, skerms en stereo's te vul met Gakkai-tekste, -beelde en -geluide.

?? Skole: Sedert 1968 het die groep 'n gerespekteerde sekulêre onderwysstelsel van voorskool tot Sōka Universiteit opgebou, en het die afgelope jare onderwysinstellings in die buiteland bygevoeg. Gegradueerdes van Sōka Gakkai-onderwysinstellings handhaaf lewenslange bande, en die afgelope dekades het die organisasie die geledere van sy betaalde administratiewe personeel beman met gegradueerdes van sy eie skole.

?? Sōka Gakkai-gebied: die organisasie onderhou duisende kultuursentrums en ander fasiliteite in Japan wat deur opgeleide spesiale kaders gepatrolleer word, gewoonlik die subgroepe Gajōkai (Fort Protection) en Sōkahan (Value Creation Team) van die afdeling Jong mans.

Ongeag hul mate van toewyding aan die groep se administrasie of die mate waarin hulle hulself aan die lewe wy binne die nasie-agtige struktuur van die groep, Gakkai-lede beskou hulself as 'n direkte affektiewe verhouding met Ikeda Daisaku, 'n verhouding wat keer Sōka Gakkai se massiewe burokrasie omseil.

Kwessies / UITDAGINGS

As 'n groot, ekspansionistiese organisasie wat Japan se godsdienstige landskap oorheers en sy teenwoordigheid in politiek, onderwys, publikasie en vele ander sfere laat geld het, het Sōka Gakkai baie konflik veroorsaak. Die getalle hier onder is:

?? 'N Bekendheid vir aggressiewe proselytisering. Alhoewel die bepalings van shakubuku het aansienlik verander, van sy interpretasie onder Toda as aggressiewe omskakeling van almal om die dialoog tussen vriende vandag te bevorder. Sōka Gakkai behou 'n reputasie vir onverdraagsaamheid van ander gelowe en vereis dat sy lede moet proselytiseer.

?? Konflik met ander godsdienstige organisasies. Sōka Gakkai het oor 'n paar dekades na miljoene eksklusiewe aanhangers ontplof deur volgelinge van ander godsdienste te bekeer. Dit was deels in staat om dit te doen vanweë argumente wat teen "valse leringe" geopper is en wat dit as heterodokse vorme van aanbidding beskou het. Miskien nie verbasend nie, het hierdie benadering daartoe gelei dat byna alle ander godsdienstige groepe in Japan (insluitend Boeddhistiese organisasies, Shintō-gebaseerde groepe, Christelike denominasies en Nuwe Godsdienste) Sōka Gakkai as hul primêre mededinger teiken.

Die ergste godsdienstige konflik waarmee Sōka Gakkai vandag te kampe het, is met Nichiren Shōshū. Die jare na die skeuring in 1991 het gepubliseerde beskuldigings gesien en honderde regsgedinge het die verhouding tussen die twee organisasies bepaal. Albei groepe het probeer om hulself van mekaar se invloed te suiwer; Nichiren Shōshū het die Shōhondō in 1998 afgebreek, en Sōka Gakkai ontken die godsdienstige legitimiteit van die Shōshū-abt. Sōka Gakkai se Shōshū-gekoppelde mededingers, insluitend die leke-groep Fuji Taisekiji Kenshōkai, fokus veral op wat hulle beskou as die heiligmaking van die eerbied van Gakkai-lede vir replika gemaak uit die 1720 Nichikan-transkripsie van die daigohonzon .

?? Politieke betrokkenheid. Die Sōka Gakkai-aktiwiteit wat die meerderheid van die openbare opposisie lok, is sy volgehoue ​​ondersteuning van Kōmeitō. Kritici beskuldig Sōka Gakkai daarvan dat hy artikel 20 van die Japannese grondwet van 1947 oortree het, wat godsdiensorganisasies verbied om voorregte van die staat te ontvang of politieke gesag uit te oefen. Gedurende die 1950's en 60's, toe Sōka Gakkai hom beywer het vir die oprigting van die ordeningsplatform volgens regeringsbesluit, het kritici die groep ook daarvan beskuldig dat hulle artikel 89 oortree, wat die regering verhinder om fondse uit te gee ten bate van godsdiensondernemings. Deur die doel om die ordeningsplatform te bou, te laat vaar, het dit Sōka Gakkai makliker gemaak om sy standpunt dat die ondersteuning van Kōmeitō nie die Grondwet is nie, te verdedig. Sōka Gakkai voer aan dat hy en sy aangeslote politieke party amptelik afsonderlike organisasies is en herinner kritici daaraan dat die 1947-grondwet vryheid van uitdrukking en vryheid van vergadering waarborg.

?? Eerbied vir ere-president Ikeda. Waarnemers van buite merk op dat Sōka Gakkai van 'n organisasie gelei het by Ikeda aan 'n groep toegewyde om Ikeda. Die Gakkai se Nichiren Boeddhistiese praktyk is nou opgestel as 'n manier om die ondeelbare band van mentor en dissipel te verfyn (Shitei funi) aangemoedig binne al sy aanhangers. Kritici gebruik die eiesinnige eerbied Gakkai-lede handhaaf vir hul Ere-president as bewys dat die groep wegbeweeg het van sy Nichiren-Boeddhistiese oorsprong.

Sōka Gakkai staar 'n dreigende uitdaging in die gesig deur sy unieke fokus op Ikeda Daisaku: wanneer die ere-president oorlede is, sal daar geen duidelike opvolger wees nie, en die burokrate van die organisasie kan probleme ondervind om gesag uit te oefen in die afwesigheid van 'n charismatiese lewende leier.

As gevolg van hierdie en ander konflikte (sien die tydlyn en stigter / groepgeskiedenis hierbo), het Sōka Gakkai die mees prominente en langste negatiewe openbare reputasie van enige godsdienstige groep in hedendaagse Japan verdien. Gakkai-lede leef gewone lewens in die Japannese samelewing, maar baie ervaar stigma in hul skole, werksplekke en persoonlike lewens as gevolg van heersende negatiewe assosiasies met hul geloof.

Verwysings

Asahi Shinbun Aera Henshūbu, ed. 2011. Sōka gakkai kaibō. Tokio: Asahi Shinbun.

Bessatsu Takarajima Henshūbu, ed. 2007. Ikeda Daisaku naki ato no Sōka gakkai. Tokio: Takarajimasha.

Bethel, Dayle M. 1989. Onderwys vir kreatiewe lewe: idees en voorstelle van Tsunesaburō Makiguchi. Vertaal deur Alfred Birnbaum. Ames: Iowa State University Press.

Asano Hidemitsu. 1974. Watashi no mita sōka gakkai. Tokio: Keizai Ōraisha.

Bessatsu Takarajima, ed. 1995. Tonari no sōka gakkai: uchigawa kara mita gakkai'in tot iu shiawase. Tokio: Takarajimasha.

Asano Hidemitsu. 1973. Makiguchi die Waarde Skepper, Revolusionêre Japannese Opvoeder en stigter van Sōka Gakkai. New York: Weatherhill.

Ehrhardt, George, Axel Klein, Levi McLaughlin, en Steven Reed, eds. Komende. Kōmeitō: Politiek en Godsdiens in Japan . Berkeley: Instituut van Oos-Asiatiese Studies Japan Monograph Series.

Fisker-Nielsen, Anne Mette. 2012. Godsdiens en Politiek in Hedendaagse Japan: Soka Gakkai Jeug en Komeito. Londen en New York: Routledge.

Fujiwara Hirotatsu. 1970. Ek ontken Sōka Gakkai. Vertaal uit die Japannese deur Worth C. Grant. Tokio: Nisshin Hōdō.

Fujiwara Hirotatsu . 1969. Kono nihon wo dō suru 2: sōka gakkai o kiru . Tokio: Nisshin Hōdō Shuppanbu.

Higuma Takenori. 1970. Toda Jōsei / Sōka gakkai. Tokio: Shin Jinbutsu Ōraisha.

Higuma Takenori. 1983. Gendai shūkyōron. Tokio: Shiraishi Shoten.

Ikeda Daisaku. 1998-2013. Ikeda Daisaku zenshū (130 + volumes). Tokio: Seikyō Shinbunsha.

Ikeda Daisaku. 1998-2013. Shin ningen kakumei. Tokio: Seikyō Shinbunsha (25 volumes).

Ikeda Daisaku. 1971-1994. Ningen kakumei. Tokio: Seikyō bunko (12 volumes).

Inose Yūri. 2011. Shinkō wa dono yō ni keishō sareru ka: Sōka Gakkai ni miru jisedai ikusei. Sapporo: Hokkaidō Daigaku Shuppankai.

Itō Tatsunori. 2006 (Maart). “Kenkyū shiryō: sōka gakkai tot nichirenshū no 'otaru montō' saigen kiroku.” Gendai Shūkyō Kenkyū 40: 630-77.

Dit is Tatsunori. 2004 (Maart). " Shakubuku kyōten kōshō. " Gendai Shūkyō Kenkyū 38: 251-75.

Itō Tatsunori. 2003 (Maart). “Kenkyū shiryō: kaisei sareta sōka gakkai kaisoku henkō sareta 'Sōka gakkai' kisoku.” Gendai Shūkyō Kenkyū 37: 154-225.

Kumagai Kazunori. 1978. Makiguchi Tsunesaburō. Tokio: Daisan Bunmeisha.

Machacek, David en Bryan Wilson, eds. 2000. Globale Burgers: Die Sōka Gakkai Boeddhistiese Beweging in die Wêreld . Oxford: Oxford University Press.

Makiguchi Tsunesaburō. 1981-1987. Makiguchi Tsunesaburō zenshū (10 volumes). Tokio: Daisan Bunmeisha.

McLaughlin, Levi. 2012. “Het Aum alles verander? Wat Soka Gakkai voor, tydens en na die Aum Shinrikyō-saak vertel, vertel ons van die aanhoudende 'andersheid' van nuwe godsdienste in Japan. ” Japannese Tydskrif vir Godsdienstige Studies 39: 51-75.

McLaughlin, Levi. 2012. "Sōka Gakkai in Japan." Pp. 269-307 in Handboek van hedendaagse Japannese godsdiens, geredigeer deur Inken Prohl en John Nelson. Leiden: Brill.

McLaughlin, Levi. 2009. "Sōka Gakkai in Japan." Ph.D. verhandeling, Departement Godsdiens, Princeton Universiteit.

Miyata Kōichi . 2000. Makiguchi Tsunesaburō: gokuchū no tatakai. Tokio: Daisan Bunmeisha.

Miyata Kōichi . 1993 Makiguchi Tsunesaburō no shūkyō undō. Tokio: Daisan Bunmeisha.

Murata, Kiyoaki. 1969. Japan se nuwe boeddhisme: 'n objektiewe verslag van Sōka Gakkai. New York: Walker / Weatherhill.

Nishino Tatsukichi. 1985. Denki Toda Jōsei. Tokio: Daisan Bunmei.

Nishiyama Shigeru. 2004 (Junie). "Henbō suru sōka gakkai no konjaku." Sekai : 170-81.

Nishiyama Shigeru. 1998. "Naisei shūkyō no jiyūka to shūkyō yōshiki no kakushin: bedō dainiki no sōka gakkai no bay." In Shūkyō te shakai seikatsu no shosō, geredigeer deur Numa Gishō hakushi koki kinen ronbunshū. Tokio: Ryūbunkan.

Nishiyama Shigeru. 1989. “Seitōka no kiki to kyōgaku kakushin: 'Shōhondō' kansei ikō no ishiyama kyōgaku no baai.” Pp. 263-99 in Genkin Nihon bunka ni okeru dentō na henyō 5: genkin Nihon no "shinwa," geredigeer deur Nakamaki Hirochika. Tokio: Domesu Shuppan.

Nishiyama Shigeru. 1985. "Butsuryūkō om te sê dat jy nie 'n goeie ding het nie. Nichiren tot hokekyō shinkō, geredigeer deur Tamura Yoshirō et.al. Tokio: Yomiuri Shinbunsha.

Nishiyama Shigeru. 1975. “Nichiren shōshū sōka gakkai ni okeru 'honmon kaidan' ron no hensen: seijiteki shūkyō undō to shakai tōsei.” Pp. 241-75 in Nichirenshū geen shomondai , geredigeer deur Nakao Takashi. Tokio: Yūzankaku.

Roemer, Michael. 2009. "Godsdienstige Affiliasie in Hedendaagse Japan: Ontspanning van die Dilemma." Hersiening van Godsdiensnavorsing 50: 298-320.

Saeki Yūtarō. 2000. Toda Jōsei na sono Jidai . Tokio: Mainichi Shinbunsha.

Shichiri Wajō. 2000. Ekeda Daisaku gensō no yabō: shōsetsu ningen kakumei hihan . Tokio: Shin Nippon Shuppansha.

Shimada Hiromi. 2007. Kōmeitō vs Sōka gakkai . Tokio: Asahi Shinsho.

Shimada Hiromi. 2006. Sōka gakkai no jitsuryoku . Tokio: Asahi Shinbunsha.

Shimada Hiromi. 2004. Sōka gakkai. Tokio: Shinchō Shinsho.

Shimazono, Susumu. 2006. “Teikō no shūkyō / kyōryoku no shūkyō: senjiki sōka kyōiku gakkai no hen'yō.” Pp. 239-68 in Iwanami kōza ajia / taiheiyō sensō 6: nichijō seikatsu no naka no sōryokusen, geredigeer deur Kurazawa Aiko et. al. Tokio: Iwanami Shoten.

Shimazono, Susumu. 2004. Van Redding tot Spiritualiteit: Gewilde Godsdienstige Bewegings in Moderne Japan . Melbourne: Trans Stille Oseaan Pers.

Sōka Gakkai. 1952. Shinpen Nichiren Daishōnin gosho zenshū. Tokio: Sōka Gakkai.

Sōka Gakkai Kyōgakubu, ed. 1951 na 1969. Shakubuku kyōten. Tokio: Sōka Gakkai.

Sōka Gakkai Mondai Kenkyūkai, ed. 2001. Sōka gakkai fujinbu: saikyō shūhyō gundan no kaibō. Tokio: Gogatsu Shobō.

Sōka Gakkai Nenpyō Hensan Iinkai, ed. 1976. Sōka gakkai nenpyō. Tokio: Seikyō Shinbunsha.

Sōka Gakkai Yonjū Shūnenshi Hensan Iinkai, ed. 1970. Sōka gakkai yonjū shūnenshi. Tokio: Sōka Gakkai.

Stone, Jacqueline I. 2003. "Deur Imperial Edict en Shogunal Decree: Politiek en die Uitreiking van die Ordinasie Platform in Moderne Lê Nichiren Boeddhisme." Pp. 192-219 in Boeddhisme in die Moderne Wêreld: Aanpassings van 'n Antieke Tradisie, geredigeer deur Steven Heine en Charles Prebish. Oxford: Oxford University Press.

Stone, Jacqueline I. 2003. "Nichiren se aktivis-erfgename: Sōka Gakkai, Risshō Kōseikai, Nipponzan Myōhōji." Pp. 63-94. In Aksie Dharma: Nuwe Studie in Betrokke Boeddhisme, geredigeer deur Christopher Queen, Charles Prebish en Damien Keown. Londen: RoutledgeCurzon.

Stone, Jacqueline I. 1999. Oorspronklike Verligting en die Transformasie van Middeleeuse Japannese Boeddhisme. Honolulu: Universiteit van Hawai'i Press.

Stone, Jacqueline I. 1998. "Chanting die Augustus Titel van die Lotus Sūtra : Daimoku Praktyke in Klassieke en Middeleeuse Japan. "Pp. 116-66 in Re-visioning "Kamakura" Boeddhisme, geredigeer deur Richard Payne. Honolulu: Universiteit van Hawai'i Press.

Stone, Jacqueline I. 1994. "Die vyande van die Lotus : Nichirenistiese eksklusiwisme in historiese perspektief. " Japannese Tydskrif vir Godsdienstige Studies 21: 231-59.

Sugimori Kōji. 1976. Kenkyū / sōka gakkai. Tokio: Jiyūsha.

Suzuki Hiroshi. 1970. Toshiteki sekai. Tokio: Seishin Shobō.

Tamano Kazushi. 2008. Sōka gakkai geen kenkyū. Tokio: Kōdansha.

Toda Jōsei. 1981-1990. Toda Jōsei zenshū (9 volumes). Tokio: Seikyō Shinbunsha.

Toda Jōsei. 1961. Toda Jōsei-sensei kōenshū jō / ge. Tokio: Sōka Gakkai.

Toda Jōsei. 1961. Toda Jōsei-sensei ronbunshū. Tokio: Sōka Gakkai.

Tōkyō Daigaku Hokekyō Kenkyūkai. 1975. Sōka gakkai geen linne na jissen. Tokio: Daisan Bunmeisha.

Tōkyō Daigaku Hokekyō Kenkyūkai, red. 1962. Nichiren shōshū sōka gakkai . Tokio: Sankibō Busshorin.

White, James Wilson. 1970. Die Sōkagakkai en Mass Society. Stanford: Stanford Universiteit Pers.

Yamazaki Masatomo. 2001. "Gekkan Pen" jiken: Umoreteita shinjitsu. Tokio: Daisan Shokan.

Author:
Levi McLaughlin

Post Datum:
1 Desember 2013

 

Deel