Dori Beeler & Jojan Jonker

Reiki (Wes)

REIKI (Wes) Tydlyn

1936: Reiki bereik Hawaii; Hawayo Takata het Reiki op Hawaii begin oefen en onderrig.

1937: Takata word die eerste Reiki-meester in die Weste.

1940's (laat): Reiki migreer van Hawaii na die Amerikaanse vasteland; Takata het Reiki-klasse op die Amerikaanse vasteland begin aanbied.

1975-1980: Die toekoms van Reiki is beveilig; altesaam het Takata drie-en-twintig Reiki-meesters opgelei.

1980: Takata sterf.

1980's (vroeg): Reiki is bekendgestel in verskeie Europese lande soos die Verenigde Koninkryk

1985: Mieko Mitsui migreer Reiki terug na Japan.

1992: Reiki-organisasies het begin verskyn; die eerste Britse Reiki-lidmaatskapsorganisasie is gestig.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Wat die globalisering betref, was die belangrikste student van Usui Chujiro Hayashi (1880-1940), en die belangrikste student van Hayashi was 'n Japannese vrou wat op Hawaii, Hawayo Takata (1900-1980) woon. As gevolg van die werk van hierdie twee sleutelfigure, Reiki Migreer van Japan na Hawaii in die 1930s. (Vir inligting rakende Reiki voor hierdie tyd, sien (Stein 2016)). Takata is verantwoordelik vir die verspreiding in Noord-Amerika, en sedert die 1980's word die proses van globalisering sigbaar, waarin Reiki byvoorbeeld in Nederland in 1984 en in Brittanje soms in die1980's bekendgestel word.

Hierdie toename in die gewilde groei van die Reiki-praktyk, met sy eerste verskyning op Amerikaanse televisie in ongeveer 1986 waar Takata se kleindogter Phyllis Furumoto ondervra is (sien, "Phyllis Lei Furumoto TV Reiki Interview in 1980's" 2015) en later in 2010, wys op hoe ver hierdie gewildheid bereik het. Dr Mehmet Oz, 'n kardiovaskulêre chirurg en gasheer van 'n gesindikeerde televisieprogram in Amerika, het miljoene kykers bekendgestel aan die Reiki-praktyk as deel van 'n program oor alternatiewe en natuurlike middels. Die show het nie net 'n segment met 'n demonstrasie bevat nie, maar 'n entoesiastiese aanbeveling om Reiki te probeer as die eerste Oz's Order by die afsluiting van die show.

Van die 1930s tot die 1970s Takata nie die enigste was nie, maar beslis die mees prominente Reiki-meester in die Weste was. In hierdie dekades het sy Reiki ontwikkel tot iets meer samehangend met Westerse godsdienstige en geestelike konsepte, sowel as met die Westerse kultuur. Gedurende hierdie proses het verskeie elemente verander of verdwyn terwyl nuwes die praktyk betree het.

Die Japannese konsep van reiki -energie is vervang deur die Westerse konsep van universele lewensenergie afkomstig van die Amerikaanse metafisiese beweging. Die Reiki -beginsel "Eer jou ouers, onderwysers en ouderlinge" het die oorspronklike "Wees vriendelik teenoor mense" vervang. (Stein 2016). Die oorspronklike energieke ritueel reiju vir die oordrag van Reiki-vaardighede in die vorm van subtiele energie wat ontwikkel is na drie afsonderlike "inisiatiewe", een vir elke vlak: Reiki 1, Reiki 2 en Reiki Master. Gevolglik is toegang tot Reiki saam met die inisiasie-ritueel gereguleer: geen inisiasie, geen Reiki, en dus is dit net Reiki-meesters wat besluit of 'n student 'n hoër vlak deur opleiding kan verkry of nie. Ter afsluiting van hierdie voorbeelde was selfontwikkeling 'n belangrike doelwit van Reiki-praktyk in Japan sowel as in die Weste, maar Westerse individualisme het die praktyk beïnvloed. Daarom het selfbehandeling die hoeksteen van die praktyk vir praktisyns geword terwyl dit in Japan was. om ander mense te behandel word as belangrik beskou omdat die samelewing daardeur voordeel trek.

Feitlik alle vorms en styl (e) van Reiki word hier aangespreek as kontemporêre Wes-Reiki en het hierdie aanpassings ondergaan. Hierdie proses van verandering en ontwikkeling gaan voort. Die gevolg van hierdie proses is dat daar honderde Reiki-style is waar verskille in leer en geloof sigbaar is. Voordat dit verder gaan, is dit belangrik om te onderskei tussen Reiki, die verskynsel van die praktyk en die frase reiki energie, wat verwys na die beweerde en die beroep op universele lewenergie.

Dit blyk dat die oorgrote meerderheid Westerse Reiki-praktisyns blanke, "wit" is of meer presies 'n Joodse-Christelike sosio-kulturele agtergrond het. In die VSA is daar min praktisyns met Afro-Amerikaanse, Islamitiese, Naturelle-Indiese of Latino-agtergronde. Net so, in die Verenigde Koninkryk is daar min praktisyns met 'n nie-Joods-Christelike oorsprong. Onlangse navorsing toon aan dat dit te make het met die sosio-kulturele omgewing waar Wes-Reiki beoefen word (Jonker 2016). Dit blyk ook dat die meeste praktisyns, sowat tagtig persent, vroue met 'n onderrigvlak is wat medium tot hoog is en dat verpleeg- en onderrigberoepe binne Reiki-praktisyns oorverteenwoordig word.

Die woordpraktisyn is 'n homoniem; Dit verteenwoordig praktisyns wat Reiki-behandeling in 'n amptelike omgewing aanbied (praktisyns of openbare, professionele praktisyns) en mense wat Reiki vir hulself praktiseer (praktisyns of selfpraktisyns). Hierdie profiel gebruik sinoniem as praktisyn en selfpraktisyn aangesien die woordpraktisyn selfpraktisyns impliseer.

Daar is beperkte statistieke beskikbaar oor die aantal openbare Reiki-praktisyns en selfpraktisyns, maar op grond van wat bekend is, verskil hulle in terme van persentasie per land. Byvoorbeeld, in Nederland waar Reiki in 1984 ingestel is, word daar beraam dat daar vandag 1,000 Reiki-praktisyns is en dat daar meer as 150,000 self-praktisyns is. In 'n bevolking van ongeveer 16,000,000, maak dit die verhouding 1: 1,600 en 1: 100. Vergelykend, in Indië is daar 'n geskatte 1,000,000-selfpraktisyn, maar 'n bevolking van meer as 1,000,000,000, wat die verhouding 1: 1000 maak. In die Verenigde Koninkryk word geskat dat daar 10,000-praktisyns (Beeler 2015) is vir 'n bevolking van 60,000,000, wat die verhouding 1: 600 maak.

In elke samelewing is Reiki verwant aan allopatiese medisyne, komplementêre en alternatiewe medisyne (CAM), wetenskap en 'n kulturelegeestelike / godsdienstige agtergrond. Ook in die Weste, soos elders in die wêreld, is daar 'n verband tussen kulturele hoofstroom-godsdiens en spiritualiteit en die verdeling van 'n sekere behandeling in algemeene medisyne of CAM. In die geval van die Westerse wêreld word Reiki in CAM geplaas omdat Reiki nie verenigbaar is met die Christendom of met die Westerse Westerse wetenskap nie.

Die leerstellings en oortuigings wat bespreek moet word, is in die Westerse wêreld; maar hulle is nie deel van die domein van die Westerse wetenskap nie, en daarom is Reiki nie deel van allopatiese medisyne wat gebaseer is op die Westerse wetenskap nie. Vooruitstaande aspekte van die Reiki-praktyk wat in die volgende afdeling aangebied word, is in die wetenskap geen plek vir die konsep van universele lewenergie met genesende vermoëns, geen plek vir geloof in die gebruik van simbole en gepaardgaande mantras, en geen plek vir energieke inisieringsrituele.

In vergelyking met genesende aktiwiteite binne die Christendom verskil Reiki op 'n fundamentele vlak. In die Christendom word geglo dat genesing slegs deur die energie van Christus kan plaasvind as 'n daad van genade en verkieslik na bekering. In Reiki kan die genesing op vrye wil ingeroep word, en sodoende is die energie op enige tyd vryelik toeganklik. Verder word omskakeling nie in die praktyk van Reiki erken nie, alhoewel sekere bewustheid oor een of ander oorgawe (Beeler comingcoming) geglo word om persoonlike ontwikkeling en bemagtiging te help terwyl Reiki geoefen word.

Leerstellinge / oortuigings

Die hoofelemente van Reiki se wêreldbeskouing wat in feitlik alle Westerse Reiki-style herken kan word, is die volgende:

Daaglikse werklikheid en transendente werklikheid. Hedendaagse Westerse Reiki is 'n geestelike genesingspraktyk
wat beide in die daaglikse werklikheid sowel as in 'n transendente werklikheid werk. Die praktyk bevat dus verskeie rituele wat vermoedelik 'n koppelvlak tussen die twee gebiede bied. Die bekendste ritueel wat vandag gevind word, onderskei Reiki van baie ander hedendaagse CAM -modaliteite: die inisiasieritueel. 'N Ander koppelvlak is die gebruik van heilige en geheime simbole. Laastens word die aspek van genesing holisties geïnterpreteer om gees in te sluit, wat ook transendensie raak.

Reiki energie. Praktisyns glo in 'n subtiele energie, meestal universele (lewe) energie, reiki energie, goddelike energie, god krag, god energie of liefde energie. Vir alle style is dit die baie basiese element wat die gebruik van Reiki ondersteun.

Noodsaaklikheid van 'n onverdiende vloei. Praktisyns glo dat 'n onverdiende vloei van hierdie energie binne 'n persoon nodig is vir goeie gesondheid, balans in die lewe en welsyn, wat dikwels aan die gebied van genesing behoort.

Verhouding tussen reiki energie en genesing. 'N Universele doelwit om Reiki te beoefen, is genesing. Praktisyns glo dat die ontvangs van hierdie energie deur middel van die handoplegging, op wils, 'n voordelige uitwerking op liggaam en / of verstand en / of gees en / of siel het. Dikwels word dit genesing genoem waar die konsep "genesing" nie openlik gedefinieer is nie, maar terselfdertyd in emiese Literatuur Daar is talle verslae van geneesmiddels wat voortspruit uit Reiki-behandelings.

Praktisyns glo dat hierdie energie die proses van genesing beïnvloed, waar genesing deur persoonlike vertelling verstaan ​​word, soos die genesing van 'n siekte of verligting van 'n geestestoestand. Met ander woorde, daar is 'n gepersonaliseerde weergawe van enige soort verlossing in hierdie lewe en / of die volgende lewe. Dikwels beweer praktisyns dat Reiki op jouself beoefen of Reiki van 'n ander persoon ontvang, beloof om selfgenesende vermoëns van liggaam, verstand en gees te stimuleer en om balans te herstel. In 'n wyer konteks is dit die instrument vir selfontwikkeling waar (persoonlike) genesing sy plek vind.

In eTIC literatuur, genesing deur Reiki word reeds erken as holistiese genesing (Jonker 2012) en dit word erken dat die proses van genesing en sorg wat gereflekteer word in die Reiki-praktyk die sosiale en kulturele waardes van goed-synde (Adelson 2009) vir die Reiki-omgewing. "Liefde" is 'n waarde in die genesingsproses van welsyn en word gesien as die morele noodsaaklikheid om sorg te bied (Beeler 2015). Hierdie noodsaaklikheid word 'n praktiese etiek as jy weet wat die regte ding is om te doen, naamlik om dit te doen (Aristoteles en Crisp 2000). Liefde, soos dit in die Weste gebruik word, is egter problematies, want dit laat weinig ruimte om te verstaan ​​wat aangaan (Oord 2008). Deur liefde analities te bespreek en dit in ooreenstemming te bring met die term agape, kan hierdie waarde verstaan ​​word as 'n opsetlike reaksie om welstand te bevorder (Oord 2005). Daarom, binne Reiki as genesing en versorging, word bewys dat liefde 'n fundamentele waarde van welsyn is. Dit demonstreer 'n sentrale skakel tussen spiritualiteit en welsyn waar doen-besig-wees is 'n manier waarop Britse praktisyns die Reiki-praktyk in hul lewens verwerk. Die vloeibaarheid van doen-besig-wees met die terugkeer na doen word verder ingekapsel in die aard van die Reiki-praktyk as selfbeoefening.

All-is-een. Praktisyns glo dat 'n behandeling ook van ver af uitgevoer kan word, 'n sogenaamde verre behandeling. Maar daar is verskillende begrippe wat gebruik word om dit te verduidelik. Uit 'n Boeddhistiese perspektief stel sommige voor dat die praktisyn (tydens 'n verre behandeling) 'n ryk van eenheid betree waar dit moontlik is om 'n ander persoon te behandel. Uit die perspektief van die Teosofie stel sommige voor dat 'n mens in die gemoed kom waar dit moontlik is om die eteriese liggaam, dikwels genoem aura, van 'n ander persoon wat uit die heelal uitsteek, te behandel. Uit die New Age-perspektief glo sommige dat "alles met alles verband hou", dikwels vergesel van teorieë van fisika, en dan genoem "alles is een."

Versterking van magte. Praktisyns glo dat die meer een praktyke, die vermoë om Reiki te verhoog, verhoog: hoe sterker word die vloei van energie.

Magiese magte. Praktisyns glo dat die gebruik van sekere spesifieke Reiki-simbole, vergesel van frases of spreuke genaamd "mantra", die praktyk van Reiki en die proses van genesing verbeter en bemagtig.

Holisme. Praktisyns glo in die konsep van holisme, waar liggaam, gees en gees betrokke en geïntegreer is. Vir sommige praktisyns, soos in Nederland, word hierdie idee dikwels uitgebrei na die geloof in vorige lewens en soms ook na toekomstige lewens, terwyl dit in Brittanje nie altyd die geval was nie.

Verbinding met transendente werklikheid. Praktisyns glo dat 'n mens die proses van inisiasie moet ondergaan, waardeur die vermoë om Reiki te gee, geaktiveer word voordat Reiki self kan oefen. Hulle glo ook in die effek van 'n sogenaamde Meester-inisiasie waardeur 'n mens erken word dat hy 'n Meester is en die vermoë verkry om die inisiasie-ritueel vir ander uit te voer.

Geslagstelsel. As gevolg van die inisiasiestelsel, behoort elke Reiki -student in staat te wees om sy afkoms terug te vind
almal voorafgegaan om Reiki Masters aan die stigter, Usui, te begin. Hierdie stelsel bied ook 'n beheermeganisme vir wie toegang tot Reiki kan en nie; een moet geïnisieer word deur 'n Reiki -meester. Die prosedure om toegang te beheer is ook direk gekoppel aan die inisiasieritueel: geen inleiding, geen Reiki nie. Daarom besluit die Reiki -meesters wie geïnisieer word, of met ander woorde toegang tot Reiki kry.

Eksterne gesag. Daar is bevind dat 'n meerderheid, maar nie alle praktisyns glo dat die reiki energie is 'n soort van eksterne gesag met spesifieke eienskappe; byvoorbeeld, dat die energie "oor jou" kan waak of jou help om regte keuses in die lewe te maak. In sommige gevalle en style, is 'n soort oorgawe aan die energie voorgestel en geglo dat dit nuttig sal wees om die reiki energie optree op 'n voordelige manier vir die praktisyns en die een wat ontvang reiki . Op hierdie manier word die intersubjektiewe verhouding met reiki energie as 'n eksterne gesag, kan praktisyns gedink word om te stoot teen die kulturele diskoerse wat eens hul identiteite gevorm het en hul lewens gelei het (Beeler 2017).

Nie-lewende voorwerpe. Daar word geglo dat beide lewende voorwerpe (mense, plante, diere) en nie-lewende voorwerpe, soos u eie prosesse (werkloosheid, verhoudingsprobleme en dies meer) of situasies in die wêreld (omgewingskwessies, oorloë, internasionale konflik, ens.) behandel kan word.

RITUELE / PRAKTYKE

Die leerstellings en oortuigings word weerspieël in Reiki se rituele en praktyke. Hedendaagse Westerse Reiki (insluitend Reiki in die VSA en die Verenigde Koninkryk) is veral bekend vir sy (energieke) genesingstegniek waar die volgende rituele en praktyke sigbaar is.

Reiki-opleiding word tradisioneel in drie vlakke aangebied: Reiki 1 (beginnersopleiding), Reiki 2 (gevorderde vlak) en Reiki Master (opleiding om 'n Reiki-onderwyser te word). In die Weste hou al drie vlakke 'n spesifieke inisiatief: Reiki 1-inisiasie, Reiki 2-inisiasie en 'n Meesterinisiasie. Nuwe Reiki-style wat nog ontwikkel, toon variansie in hierdie aantal vlakke en inisiatiewe. Reiki Jin Kei Do het byvoorbeeld opleidingsvlakke 1 en 2; Die Meester opleiding word egter verdeel in Reiki 3a, 3b en 3c.

Die tweede bekendste kenmerk is die oordrag van die vermoë om Reiki te oefen, wat die handoplegging insluit. Hierdie oordrag word gedoen deur 'n energieke ritueel, meestal in die Weste, aangespreek as afstemming of inisiasie (afgelei van die Japannese ritueel reiju soos bekendgestel in die inskrywing op Japanese Reiki (Stein 2016). Hierdie ritueel kan slegs uitgevoer word deur 'n persoon wat die ritueel ondergaan het, soos 'n Reiki-onderwyser. Hierdie tipe oordrag maak dit moontlik dat elke Reiki-student hul afstamming moet terugvoer na Usui. Reiki opleiding word altyd vergesel met so 'n inisiasie.

Die inisiasie-ritueel behels drie partye, die beginner, die Reiki-meester en die reiki energie. Tydens hierdie ritueel funksioneer die Reiki Meester as 'n bemiddelaar tussen die beginner en die reiki energie. Gevolglik neem die ritueel sjamanistiese eienskappe deurdat die beginner hom / haarself 'n medium vir die reiki energie en kan dus die "kanaal" kanaliseer reiki energie of universele lewensenergie deur middel van die lêhande op hom / haarself, ander mense of ander lewende voorwerpe (soos plante en diere).

Na 'n Reiki 2-inisiasie moet die beginner drie heilige en geheime (beter: privaat) simbole met gepaardgaande "mantras" gebruik, en veronderstel is om veraf of afwesige behandelings te verrig.

Na die Meester-inisiasie is die Meesterkandidaat oënskynlik in staat om die drie tipes inisiasie op nuwe studente te doen.

Wanneer studente 'n Reiki 1-inisiasie ontvang het, kan hulle die res van hul lewens "Reiki" gee. "Reiki gee," of die Reikibehandeling, word uitgevoer deur die oplê van hande op jouself of 'n ander persoon. Soms word Reiki aangebied deur met die oë te blaas of te staar, maar handoplegging is verreweg die bekendste eienskap van Reiki-oefening. Die meeste erken die belangrikheid van fisieke aanraking. Daar word deur baie mense geglo dat aanraking verder gaan as die vlak van persoonlikheid (of ego, soos baie graag stel) en ander, dieper vlakke van 'n mens se bewussyn en persoonlikheid aanspreek. Die meeste style verklaar dat Reiki aan alle lewende voorwerpe gegee kan word, insluitend diere en plante.

Wanneer 'n student opgelei word in Reiki 2 en die Reiki 2-inisiasie ontvang het, kan hulle Reiki "stuur deur middel van 'n afwesige behandeling of verre behandeling. Al die bekende Westerse Reiki-style bied die moontlikheid van 'n verre-behandeling waardeur dit glo moontlik is om 'n persoon wat nie fisies naby die praktisyn is nie, soos in 'n hospitaal of aan die ander kant van die wêreld te behandel. Praktisyns se ervarings is van mening dat die afstand wat uitgedruk word in aardse myl geen invloed het op die doeltreffendheid van die behandeling nie.

Reiki simbole word gebruik tydens die meesterinisiasie sowel as deur gevorderde praktisyns wat in Reiki 2 opgelei het, waar diesimbole en die gebruik daarvan word geleer. Daar is ten minste drie Reiki-simbole in elke Reiki-styl. Daar is 'n soort krag-simbool wat geglo word om die oordrag te fokus of te versterk reiki energie; daar is 'n ver-simbool wat gebruik word om kontak te maak met die ontvanger van die verre behandeling; en daar is 'n verstandelike simbool wat tydens behandelings gebruik word wat kwessies van die verstand betref (soos woede, vrees, bekommernisse). Daarbenewens maak baie style gebruik van 'n vierde simbool, 'n Meester-simbool wat in die Weste tot stand gekom het en word gebruik tydens inisiatiewe.

Reiki "mantras" vergesel die simbole om dit te bemagtig of te aktiveer. In werklikheid is dit nie regtig mantra's nie, maar meer woorde wat u betower, of frases wat hardop of stil in u gedagtes uitgespreek word tydens die teken van die simbole. Mantras wat op gevind kan word emiese webwerwe en literatuur is: choku rei vir die krag-simbool, seiheki vir die geestesimbool, en Sy sal dit doen vir die verre-simbool (Jonker 2016).

Usui bevat vyf voorskrifte in sy leerstelling wat verteenwoordig en dien as 'n morele en etiese kompas in die lewe, en hulle word tydens die Reiki 1-klas geleer. Uiteraard het Usui hulle in Japannese gekomponeer kanji , en sommige style gaan voort om die aanvanklike Engelse vertaling te gebruik. Ten spyte van die letterlike vertaling, het elke land egter ligte nuanses in die interpretasie wat sekere kulturele vooroordeel kan weerspieël. Daar moet egter gesê word dat die voorskrifte aanvanklik van Japannese na Engels deur Takata vertaal is en sy het voortgegaan om dit mettertyd te ontwikkel in 'n weergawe wat hoofsaaklik deur Reiki Masters van die Reiki-alliansie gebruik word:

Net vir vandag, moenie kwaad wees nie

Net vir vandag, moenie bekommerd wees nie

Eer jou ouers, onderwysers en ouderlinge

Verdien jou lewe eerlik

Toon dank aan elke lewende ding

Hierdie weergawe is wyd versprei en word binne ander style gebruik en is later weer vertaal.

In ander lande, soos in Nederland en Duitsland, is hierdie Engelse voorskrifte verskeie kere in Afrikaans en Duits vertaal. Daar is nie een finale weergawe nie; emiese Literatuur toon verskeie vertalings.

Selfbehandeling het die hoeksteen van die Wes-Reiki-praktyk geword. Dit kan beskou word as 'n direkte gevolg van een van die vertaalde voorskrifte, wat beklemtoon "eerlik wees in jou werk" of die belangrikheid om daagliks jou eie selfbehandeling as 'n opsetlike, eerlike poging te doen. 'N Mens kan dikwels verklarings hoor soos wat iemand jou moet herstel (tot 'n mate) voordat iemand die ander kan help en genees. Dit lyk asof dit in die Westerse kultuur pas om eers op die "I." te fokus. Hierdie fokus is deel van die dikwels beklemtoonde selfontwikkeling wat sigbaar is in die Nuwe Era en nuwe spiritualiteite en geestelike praktyke. Vir baie praktisyns is selfontwikkeling ook die doel van Reiki, of is die pad na die doel van Reiki, waar in daardie geval die doel genoem kan word, byvoorbeeld genesing, verligting, balansering. Dikwels word die uitdrukking bemagtiging gebruik in terme van selfontwikkeling en self-indiensneming in die proses van persoonlike genesing na 'n soort verlossing, bevryding of selfverwesenliking. Aangesien Reiki-praktisyns vanuit 'n holistiese perspektief genesing soek, is dit duidelik dat Reiki geestelik raak en, afhangende van sekere wetenskaplike definisies, godsdienstige elemente.

In die praktyk van Reiki is 'n sekere volgorde herkenbaar. Mense begin met "doen" Reiki oefeninge, selfbehandeling en leef 'n lewe gelei deur die Reiki beginsels. Mettertyd lei hierdie daaglikse dissipline wat die liggaam behels, in 'n beliggaamde toestand van Reiki se praktyk, waar praktisyns Reiki word. Uiteindelik word hulle erken as Reiki, 'n fase waarin hulle praat en Reiki word 'n manier van lewe. Baie Reiki-meesters oorweeg hul lewenswyse en hanteer die uitdagings wat hulle op hierdie manier aanpak. Dit is ook meestal die fase van (self-) ontwikkeling waar mense uit hul privaatruimte van die praktyk reik na die openbare ruimte waar betrokkenheid sigbaar word en die kernwaardes van Reiki weerspieël: liefde, verbinding en deernis. Hierdie proses van doen-besig-wees resultate in die praktisyn wat Reiki-praktyk verteenwoordig en sodoende word dit 'n "manier van lewe" (Beeler 2015).

Onder Westerse Reiki-style is verskille in sekere elemente van die praktyk sigbaar. Daar is byvoorbeeld variansie in die aantal geheime simbole wat gebruik word, die manier waarop die inisiasie ritueel uitgevoer word en hoeveel keer dit uitgevoer moet word, die gelde vir opleiding, die aantal vlakke wat 'n student kan kry, die vertaling van die oorspronklike vyf Voorskrifte geskryf in Japannees kanji in 'n Westerse taal (byvoorbeeld Engels, Nederlands of Frans). Meer onlangs word die Reiki-inisiasie ook aanlyn aangebied. In hierdie weergawe plaas 'n mens jou hande of jou voorkop op die rekenaarskerm om geïnisieer te word. Hierdie vorm word egter gewoonlik verwerp en bestempel as nie Reiki nie, omdat hierdie ontgroening nie die beweerde fisieke en energieke teenwoordigheid van 'n Reiki-meester nodig het wat nodig is in die inisiasie-ritueel nie.

LEADERSHIP / ORGANISASIE
Reiki verskyn in baie verskillende style. Die meeste van hulle hou 'n geestelike leier wat aangespreek word soos byvoorbeeld die Groot Meester (soos in die geval van Usui Shiki Ryoho) of verteenwoordiger (soos in die geval van Jikiden Reiki).

Die term Grand Master het ontstaan ​​in die vroeë 1980s. Nadat Takata dood is, het sommige van haar drie-en-twintig of meer opgeleide Meesters die toekoms van Reiki bespreek. Die meeste van hulle het die kleindogter van Takata, Phyllis Lei Furumoto, as opvolger erken en aan haar die titel Grand Master gegee om haar van die ander Meesters te onderskei. Van toe af het die Meesters in die lyn, dikwels na verwys as "geestelike afstamming" (Usui, Hayashi, Takata en nou ook Furumoto) Grand Masters genoem. Soortgelyk aan 'n stamboom het elke Reiki-praktisyn sy eie "inisiatief-afstamming" wat deur al die voorafgaande inisiatief-meesters na een van hierdie grootmeesters terugkeer, en uiteindelik self aan Usui.

In 1982 het sommige Takata Masters en die tweede generasie Takata Masters The Reiki Alliance (TRA) gevorm. Die groep se missie, ashieronder aangedui, kan op hul webwerf se tuisblad gevind word:

Die Reiki Alliance is 'n internasionale gemeenskap van Reiki-meesters wat toegewyd is aan die praktyk van Usui Shiki Ryoho, die Usui-stelsel van natuurlike genesing. Ons voed en bemagtig ons lede met geleenthede vir persoonlike en geestelike groei. Gelei deur die voorskrifte, verdiep lede hul bemeestering en verbintenis met die geestelike lyn deur middel van wêreldwye byeenkomste, toeganklike kommunikasie, opvoedkundige ontwikkeling en wedersydse ondersteuning.

Die styl van Usui Shiki Ryoho en die TRA-organisasie is die wortel of bron van die oorgrote meerderheid van die bestaande Reiki-style in die Weste. Vandag is daar ook Japannese Reiki-style wat praktisyns in die Weste oplei, soos Jikiden Reiki, style wat 'n mengsel van Japannese en Westerse Reiki is, soos Gendai Reiki, en style wat Boeddhisme in die praktyk beklemtoon, soos Reiki Jin Kei Do. Sedertdien het honderde style ontstaan, wat elemente van ander spiritualiteite of gebruike (soos Tarot-kaarte, kristalle of engele) bygevoeg het, of beïnvloed word deur ander geestelike leiers (soos Sai Baba of Osho).

In 1992 is die eerste Britse Reiki-lidmaatskapsorganisasie gestig, en deur die 1999 Reiki-praktyk is in die onkologie-wyke by die Universiteitshospitaal in Londen aangebied.

Behalwe die voorgenoemde organisasies wat almal 'n fisiese teenwoordigheid het, verwys Reiki-praktisyns (meestal die Reiki-meesters) na 'n sogenaamde Reiki-gemeenskap. Omdat elke Reiki-student die oorsprong van inisiasie terug na Usui kan ken, is dit die feit dat alle Reiki-studente hul plekke in hierdie virtuele Reiki-boom het. Die som van alle geïnisieerde studente heet die Reiki-gemeenskap waar studente ook 'n aktiewe "node" daarin of 'n passiewe blaar op die boom is. Hierdie soort organisasie kan bestaan, te danke aan moderne kommunikasiemiddele soos die internet, e-pos, persoonlike webwerwe en moderne sosiale media soos Facebook.

Kwessies / UITDAGINGS

Verskeie pogings word deur Reiki-praktisyns gemaak om Reiki te kry wat erken word deur mediese personeel van gesondheidsorginstellings. In Brittanje, byvoorbeeld, is sommige praktisyns gemotiveer deur die begeerte om 'n gevoel van geloofwaardigheid of waarde met betrekking tot konvensionele medisyne. Een manier om dit vir regulatoriese doeleindes te bereik, is dat die stam van Reiki-praktisyns met Usui moet begin. Daarbenewens moet die bevordering van goeie standaarde en praktyk plaasvind in die vorm van Voortgesette Professionele Ontwikkeling (CPD). Lede wat by 'n regulerende liggaam aansluit, soos die Raad vir aanvullende en natuurlike gesondheidsorg (CNHC), moet twaalf uur per jaar aan CPD-werk onderneem. CPD-kursusse word aangebied deur die lidmaatskapsorganisasies, soos The UK Reiki Federation, met die doel om praktisynsvaardighede en -kennis te handhaaf en voort te bou. Verder bevorder die organisasie die onlangs goedgekeurde (2009) Nasionale Beroepsstandaarde (NOS). Die NOS is stellings wat beskryf wat 'n individu nodig het om te kan weet en verstaan ​​om veilig en bekwaam te wees om te oefen. 'N Onafhanklike agentskap met die naam Skills for Health is verantwoordelik vir die oprigting van NOS vir 'n wye verskeidenheid dissiplines in gesondheidsorg, insluitend baie aanvullende terapieë. Die selfregulering, soos ingestel deur die House of Lords, is vrywillig en nie verpligtend nie; daarom dien dit om die praktisyn te reguleer, nie die praktyk nie.

Nietemin word Reiki nog steeds as CAM gemerk. Slegs in gevalle waar gegewe lede van 'n mediese personeel 'n belangstelling in Reiki toon of van positiewe resultate gehoor het, word Reiki aan pasiënte aangebied. Daar word baie minder moeite gedoen om toegang tot die gesondheidsorgstelsel te verkry deur die ingange van geestesgesondheidsorg (sielkundiges, psigiaters) of geestelike sorg, alhoewel die konsep van holisme sulke pogings kan regverdig.

Ander gevalle waar Reiki aanvaar word, toon dat Reiki in daardie gevalle minder godsdienstig of geestelik aangebied word, met 'n byna sekulêre of profane voorkoms, soortgelyk aan die manier waarop bewustheid uit sy Boeddhistiese konteks gekonfronteer word en sodoende al hoe meer aanvaar word deur gereelde gesondheidsorg .

Alhoewel instellingsgesondheidsorg Reiki as 'n CAM-modaliteit bestempel het, word Reiki binne die veld van godsdiensstudies (beoefening) erken as spiritualiteit of selfs as holistiese spiritualiteit (Jonker 2012, 2016; Beeler 2015; Jespers 2012), sowel as 'n 'funksionele ekwivalent' ”Vir godsdiens (Jespers 2011), Op hierdie oomblik is daar geen akademiese literatuur wat Reiki as (a) godsdiens bestempel nie, maar verskeie outeurs erken religieuse elemente in Reiki se praktyk, veral in sy wêreldbeskouing.

Wanneer Reiki in 'n Christelike omgewing aangebied word, soos Christelike hospitale, kan 'n konflik ontstaan ​​tussen die fundamentele aard van 'n moontlike genesing. In Reiki word geglo dat die genesende vermoëns van universele lewenergie aangewend word, maar in die Christendom word geglo dat in die algemeen slegs die "energie van Christus" kan genees en dan eers na bekering. Hierdie fundamenteel verskillende standpunte lei soms tot die verbod op Reiki in hospitale. In ander gevalle word dit aanvaar, en die reiki energie word eenvoudig gelyk aan Christus-energie of die bespreking word eenvoudig vermy. Nog 'n waarneming is dat praktisyns nooit Reiki as 'n godsdiens of as a godsdiens. Die meeste praktisyns noem Reiki as 'n geestelike praktyk en beskou hulleself as "geestelik maar nie godsdienstig nie."

Binne mediese studies kan baie navorsing gevind word in databasisse vir mediese personeel, soos PubMed. Deur hierdie databasis van publikasies te skandeer, vind u die indruk dat dit moeilik lyk om te "bewys" dat Reiki voordelige genesingseffek vir mediese siektes het. Desondanks is daar resultate wat daarop dui dat Reiki 'n voordelige uitwerking het op die vermindering van spanning, pyn, angs en dies meer. Dit opsigself het uiteraard 'n positiewe uitwerking op die genesing en herwinning van balans. Laasgenoemde resultate kan ook die belangrikheid van die verstand in die proses van siekte en genesing aandui. Op die gebied van godsdienste is die fokus nie op siekte en genesing nie, maar op ongemak en genesing. In hierdie verhandeling word genesing gesien as 'n holistiese proses waar liggaam, gees en gees betrokke is en waar genesing nie hoef te plaasvind om te genees nie. Dit word veral sigbaar as Reiki-oefening 'n lewenswyse word en waar daaglikse selfbehandelings en die Reiki-beginsels die instrumente en leiding is om 'n mens te kan leef.

Die oorgrote meerderheid Reiki-aanhangers het 'n Reiki-opleiding aangepak, óf as 'n praktyk vir selfontwikkeling en selfheling deur selfbehandelings of om ander te behandel. Sedert die 2010s, kan 'n mens moeite doen om Reiki aan ander spesifiek in krisissituasies te bied om 'n beter wêreld te bevorder. Byvoorbeeld, die Nederlandse organisasie Reiki wêreldwyd (Reiki wêreldwyd) bied Reiki-behandelings aan slagoffers van die oorlog in die Balkan in die 1990's in Bosnië. In 2015 het hulle Reiki begin aanbied aan Siriese vlugtelinge van die Siriese oorlog (2010's) wat in Nederland geleë is. Hierdie voorbeelde dui aan dat 'n sekere oorgang buite die grense van u eie privaat domein plaasvind na dié in die openbare domein.

Verwysings

Adelson, Naomi. 2009. "Die verskuiwende landskap van Cree-welstand." Pp. 109-23 in Pogings van Geluk Welsyn in Antropologiese Perspektief, geredigeer deur Gordon Mathews en Carolina Izquierdo. New York: Berghahn Books.

Aristoteles, en Crisp, Roger. 2000. Nikomache-etiek, Cambridge-tekste in die geskiedenis van die filosofie, Cambridge: Cambridge University Press.

Beeler, Dori M. 2017. "Reiki as oorgawe." Blaar van Hedendaagse Godsdiens 32: 465-78.

Beeler, Dori M. 2015. 'N Etnografiese rekening van Reiki-praktyk in Brittanje. Durham: Universiteit van Durham.

Jespers, Frans PM 2013. "Van New Age tot New Spiritualities: Secular Sacralizations on the Borders of Religion." Pp. 197-211 in Nuwe Era Spiritualiteit: Herinnerende Godsdiens, geredigeer deur Steven Sutcliffe en Ingvild Gilhus. Durham: Acumen Publishing, Limited.

Jespers, Frans PM 2011. “The Scientific Study of Religious and Secular Spiritualities.” ´Tydskrif van godsdiens in Europa 4: 328-54.

Jonker, Jojan L. 2016. Reiki. Die Transmigrasie van 'n Japannese Geestesgesondheidspraktyk. Zürich: Lit Verlag.

Jonker, Jojan L. 2012. "Mistiek in 'n Nuwe Spiritualiteit: 'n Gevallestudie van Reiki." Studies in Spiritualiteit 22: 293-310.

Oord, Thomas Jay. 2008. "'n Verhoudingsgod en onbeperkte liefde." Pp. 139-48 in Visies van Agapé: Probleme en Mense in Menslike en Goddelike Liefde, geredigeer deur CA Boyd. Hampshire, Burlington: Ashgate.

Oord, Thomas Jay. 2005. "The Love Racket: Defining Love and Agape for the Love-And-Science Research Program." Zygon 40: 919-38.

Stein, Justin. 2016. "Reiki (Japan)." Toegang verkry vanaf die Wêreldgodsdienste en Spiritualiteit (komende).

"Die Reiki Alliansie." Toegang verkry vanaf http://www.reikialliance.com/en/ op 8 Oktober 2015.

Post Datum:
5 Februarie 2016

 

Deel