Rastafarianisme

Rastafarianisme

Naam: Rastafarians, Rastas, of Ras Tafarians 1

Stigter: Tafari Makonnen, pre-kroning titel van sy keiser Majesteit keiser Haile Selassie I van Ethiopië. Selassie was egter meer die verpersoonliking van die Rasta-geloof as die werklike stigter van die godsdiens. In werklikheid was hy bekend om gewy te wees aan Ethiopiese Ortodokse geloof, wat meer Christelik gebaseer is in sy teologie. 2

Geboortedatum: 1892

Geboorteplek: Harer, Ethiopië

Jaar gestig: ongeveer 1930 3

Heilige of vereerde tekste: Sekere gedeeltes van die Heilige Bybel word as heilig beskou, maar die Rastafariërs meen egter dat sommige aspekte van die Bybel deur 'Babilon' verander is, wat die wit magstruktuur kom verteenwoordig het. Om die waarheid beter voor te stel, verwerp Rastafariërs die Bybel wat deur die meeste Christene gebruik word, en kies eerder 'n 'swartmanbybel', bekend as die Holy Piby. 4 Ook, Rastafarians gee spesiale betekenis aan die Ethiopiese Heilige Boek, die Kebra Negast.

Grootte van groep- en lidkenmerke: Daar is tussen 3,000 en 5,000 Rastafarians in die Verenigde State. Hierdie syfers kan egter effens verwring word as gevolg van die groot aantal mense wat die uiterlike voorkoms van Rastafarians aangeneem het. 5 Wêreldwyd is die totale aantal volgers ongeveer 1,000,000-mense. 6

Die meeste lede is mans. Tradisioneel het vroue 'n baie geringe rol in Rastafarianisme gespeel. Tot 1965 was die lidmaatskap in wese 'n laer klas, maar dit is nie meer die geval nie. Die Rastas, wat eers as 'produkte van die krotbuurt' beskou is, het die middelklas binnegedring. Op die oomblik is die oorgrote meerderheid van die lede Afrika, maar daar is ook Chinese, Oos-Indiërs, Afro-Chinese, Afro-Jode, mulatte en 'n paar blankes. Rastafariërs is oorwegend oud-Christene. 7

Geskiedenis

Die oorspronklike Rastas het hul inspirasie gekry uit die filosofieë van Marcus Mosiah Garvey (1887-1940), wat die Universal Negro Improvement Association (UNIA) in die 1920's bevorder het. Die organisasie se hoofdoel was om swart mense met hul regmatige vaderland, Afrika, te verenig. Garvey was van mening dat alle swart mense in die Westerse wêreld na Afrika moes terugkeer, aangesien hulle almal van Afrikane afstam. Hy het gepreek dat die Europese koloniseerders, nadat hulle die Afrika-kontinent versplinter het, die Afrika-bevolking regoor die wêreld onregverdig versprei. As gevolg hiervan kon swartes hulself nie polities organiseer of hulself sosiaal uitdruk nie. Hulle intellek is belemmer deur voortdurende Europese onderdrukking. Die verslawing het swartes 'n 'slaafmentaliteit' gegee sodat hulle wit rassistiese definisies van hulself as minderwaardig aanvaar het. Vir Garvey is swartes in die Amerikas nie net fisies onderdruk nie, maar hulle gedagtes is beïnvloed deur jare van wit ondergeskiktheid. Slawerny het hulle so sleg afgebreek dat hulle hulself eintlik net minder as slawe beskou het. 8

Gevolglik was programme wat op die geleidelike integrasie van swartes in die blanke samelewing gerig was, waardeloos in Garvey se oë. Sy missie was om die verlore waardigheid van swartes te herstel deur bande met die blanke wêreld te verbreek. Soos hy op 3 Augustus 1920 in die New York Times uitgespreek het: 'Ons sal die vierhonderd miljoen negers van die wêreld in 'n groot organisasie organiseer om die vaandel van vryheid op die groot kontinent Afrika te plant ... As Europa vir Europeërs is, dan is Afrika is vir die swart mense van die wêreld. ” 9 Nadat hy byna 'n dekade in die Verenigde State en Groot-Brittanje deurgebring het, keer Garvey in 1927 terug na Jamaika, waar hy sy politieke siening onder die swart werkersklas versprei. Hy het sy volgelinge verseker: “Niemand weet wanneer die uur van Afrika se verlossing aanbreek nie. Dit is in die wind. Dit kom. Eendag, soos 'n storm, sal dit hier wees. ' 10 Hy het die swartes aangesê om 'na Afrika te kyk vir die kroon van 'n koning om te weet dat u verlossing naby is'. 11

In 1930 word prins Ras Tafari Makonnen gekroon as die nuwe keiser van Ethiopië. Na sy kroning eis hy vir homself die titel van keiser Haile Selassie (Krag van die Drie-eenheid) I. Hierdie aankondiging was 'n monumentale gebeurtenis wat baie swartes in Afrika en die Amerikas jare tevore as die vervulling van Garvey se profesie beskou het. 12 Na die kroning van Selassie het die Rastafariese beweging 'n volgende gevolg en amptelik begin. 13 Ironies genoeg was Selassie nooit 'n Rastafarian self nie, en niemand is regtig seker wat hy ooit van sy volgende gedink het nie. 14Opvallend is ook die feit dat Garvey self nie 'n bewonderaar van Haile Selassie was nie, en dat hy so ver gegaan het om die Ethiopiërs aan te val as 'mal fanatici'. 15

Alhoewel Leonard Howell tot die eerste Rastafariese prediker in Jamaika uitgeroep is, was daar gedurende die dertigerjare minstens drie ander Rastafariese groepe. Alhoewel elke groep 'n ander styl van aanbidding voorgestel het en die kenmerkende aspekte van die Rasta-leerstelling beklemtoon het, was daar verskillende temas wat hierdie faksies verenig. Eerstens het al vier groepe die koloniale samelewing van Jamaika veroordeel. Tweedens, almal het geglo dat repatriasie na Afrika die sleutel was om onderdrukking te oorkom. Vervolgens het al hierdie groepe nie-geweld bepleit. Uiteindelik aanbid al vier groepe die godheid van Haile Selassie I. Die vier vroeë Rastafariese groepe weerspieël die beweging se geskiedenis van diversifikasie en gebrek aan gesentraliseerde leierskap. 16

In 1935 val die Italiaanse leër Ethiopië binne. Hierdie gebeurtenis het wydverspreide aandag gevestig op die onbevoegdheid van die Selassie-bewind, wat die kleinboere van Ethiopië verarm, onopgevoed, onopgelei in militêre diens gelaat het en heeltemal onvoorbereid was vir oorlog. Boonop het Jamaika se ekonomiese krisis steeds vererger. Swart werkers, geteister deur ondervoeding en swak lone, het hulle tot praktiese optrede in teenstelling met godsdiens as 'n vorm van verset gewend. Aangedryf deur hierdie verwikkelinge, het die Rastafariese beweging toenemend verpolitiseer. Gedurende die 1940's en 1950's het leiers hul teenkanting teen die koloniale staat verskerp deur die polisie te trotseer en onwettige straatoptogte te reël. 17

Teen die middel van die vyftigerjare word die Rastafariërs deur baie in Jamaika beskou as bebaarde dwelmverslaafdes, 'n nasionale oë of 'n 'kultus van uitgeworpenes'. 18 Daar was gereelde botsings tussen Rastafarians en die polisie, en Rastafarians is beskou as swart rassiste wat oor die witman wou heers. 19 Terwyl die Rastafariese beweging inderdaad rassetrots bevorder het, het dit in werklikheid min bedreiging vir die regerende klas van Jamaika ingehou. Die meeste Rastafariërs was grotendeels laer, politiek passief en nie-gewelddadig, en was slegs daartoe verbind om lidmate na Afrika terug te bring en die godheid van Haile Selasie I te aanbid. Rastafariërs het die politieke wêreld vermy vir meditasie en gebed. 20 Ten spyte daarvan is die Rastafariese demonstrasies teen segregasie en swart armoede dwarsdeur die 1960 se gewelddadige onderdrukking deur die Jamaikaanse polisie en militêre onderdrukking. Verskeie Rastafari is in sulke botsings vermoor, en honderde meer is in hegtenis geneem en verneder deur gedwing te word om hul dreadlocks af te sny. 21 Samevattend was die Rastafarianisme gedurende die tydperk van 1930 tot die middel-1960s baie meer as 'n plaaslike Jamaikaanse godsdiensbeweging. Nie net die Jamaikaanse Rastafariese Kerk het ontwikkel nie, maar daar was nie eens 'n ooreenkoms oor basiese leerstellings of 'n kanon van die Skrif nie. 22

Haile Selassie het Jamaika op 21 April 1966 besoek, terwyl die land te midde van 'n voortdurende nasionale sosiale krisis was waarin Rastas deur die meerderheid as 'n revolusionêre bedreiging beskou moes word wat moes ontlont word. Tydens hierdie eerste en laaste reis na Jamaika, het Selassie met verskeie Rastafariese leiers vergader. Die besoek het gelei tot twee diepgaande verwikkelinge binne die Rastafariese beweging. Eerstens oortuig Selassie die Rastafarian-broers dat hulle 'nie na Ethiopië moet immigreer voordat hulle die bevolking van Jamaika bevry het nie'. 23 Tweedens, vanaf daardie dag word 21 April gevier as 'n spesiale heilige dag onder Rastafariërs, 'Grounation Day'. 24

In 1968 het die Jamaikaanse universiteitsdosent Walter Rodney die Swartmagbeweging begin, wat die ontwikkeling van Rastafarianisme in die Karibiese See aansienlik beïnvloed het. Black Power was 'n oproep vir swartes om die kapitalistiese orde om te keer wat wit oorheersing verseker het en om hul lewenswyses in die beeld van swartes te herontwikkel. In Dominica, Grenada, en Trinidad en Tobago, het Rastafarians 'n belangrike rol gespeel in radikale linkse politiek. In Jamaika is Rastafariese weerstand uitgespreek deur 'n verskeidenheid kulturele vorme. 25

Die Rastafariese beeld het in die 1970's 'n belangrike transformasie ondergaan. Terwyl Rastas in die 1960's negatief gesien is, het hulle in die 1970's meer 'n positiewe kulturele krag geword wat bydra tot Jamaika se kuns en musiek (veral reggae). In die laat 1970's het veral een reggae-musikant, Bob Marley, Rasta-waardes en oortuigings simboliseer. Maar meer nog, Marley het 'n katalisatoriese rol in die Rastafariese beweging wêreldwyd gespeel. Sy gewildheid het 'n uiteenlopende gehoor vir Rasta-boodskappe en konsepte verseker, en sy musiek het die essensie van Rasta-ideologieë vasgevang. 26

Op Augustus 27, 1975, het Haile Selassie gesterf en 'n geweldige krisis van geloof het ontstaan. 27 Met sy dood het verskillende vorme van rasionalisering van baie Rastafariërs gekom. Die antwoorde oor Selassie se dood het gewissel van 'sy dood was 'n versinsel' tot 'sy dood was onbelangrik omdat Haile Selassie bloot 'n verpersoonliking van God was' 28. Baie Rastafarians het geglo dat sy dood deur die media opgevoer is in 'n poging om hul geloof af te haal, terwyl ander beweer dat Haile Selassie, op die hoogste punt van die berg Sion, op die hoogste punt van die berg Sion waar Hy en Keiserin Menen gewag het die tyd van die opstanding 29 Daar is egter ander wat redelik logies was in hul benadering tot die teologiese probleem rondom die keiser se dood. Hulle het gesien dat die dood van Selassie niks verander nie, behalwe dat hulle God nie meer fisies teenwoordig was nie. Sulke Rastafariërs beweer dat Hy alomteenwoordig van gees is en saam met die leërskare van die hemel die wolke besoek het. 30

Rastafariërs het in groot getalle na die Verenigde State gekom as gevolg van die algemene migrasie van Jamaikane in die 1970's. Hulle het 'n beeld van geweld saamgebring en gereelde nuusberigte het moorde gepleeg deur individue wat as Rastafariërs geïdentifiseer is. Die verhouding met die wit kultuur was sedertdien gespanne en weerspieël die Rasta-konsep van "Dread", 'n term wat gebruik word om die konfrontasie te beskryf van mense wat sukkel om 'n ontkenning van rasse-selfheid te handhaaf. Die meeste Rastafariërs is pasifiste, hoewel baie steun vir die beweging ontwikkel het uit intense anti-blanke sentimente. In werklikheid is geweld beperk tot individue en losweg gedefinieerde groepe. Trouens, daar word voorgestel dat Rastafariërs dikwels negatief in die media beskou word omdat baie jong Jamaikaanse Amerikaners die uiterlike van Rastas aangeneem het sonder om Rastafariese oortuigings en lewenstyle aan te neem, 31 waardeur die Rasta-kultuur verkeerd voorgestel word.

Sedert die 1980's het die Rastafariese beweging toenemend sekulêr geword. Baie van die simbole van die beweging het hul godsdienstige en ideologiese betekenis verloor. Verder het die invloed van Rasta-ideologie op Jamaika se stedelike jeug aansienlik afgeneem. Die Rasta-kleure (rooi, groen en goud) waarin alle Rastafariese baniere en artefakte geverf is, is grotendeels van hul ideologiese betekenis gestroop en word nou deur almal gedra. Verder word dreadlocks nou as 'n nuwerwets haarstyl deur swart en wit in Jamaika en in die buiteland beskou.

Die verlossing van die Rastafari-ideologie het ook daartoe gelei dat vroue binne die beweging toenemend uitgesproke word. Vroue is tradisioneel verbied om 'n belangrike rol in rituele te speel; Daar word van hulle verwag om volledige eerbied vir mans te toon. Voorheen kon menstruerende vroue nie kook nie, en in sekere gebiede was Rastafariese vroue afgesonder van sosiale kontak. 32 Gedurende die afgelope dekade het sommige vroue egter begin protesteer en die beweging se patriargale oortuigings en konvensies trotseer. 33 As 'n teken van verandering het Rastafari-vroue nogal stem teen hierdie oortuigings en praktyke geword, en sommige het sulke konvensies betwis as om hul dreadlocks te bedek of om slegs enkellengekleding in die openbaar te dra. Ten spyte van hierdie onlangse ontwikkelinge, behou die Rastafari-beweging 'n groot morele gesag as gevolg van sy pioniers houding ten opsigte van kwessies rakende rasidentiteit en kleurvooroordeel. 34

oortuigings

Soos dr EE Cashmore opgemerk het: 'Die geloofstelsel van Ras Tafari was so vaag en losweg gedefinieerd, selfs by die ontstaan ​​daarvan, as gevolg van die gebrek aan een gesaghebbende stem, dat die aanvaarbare leerstelling grotendeels 'n saak van individuele interpretasie was. ” 38 Nietemin, vroeg in die geskiedenis van die beweging, Leonard Howell het die Rastafarians ses fundamentele beginsels gegee:

Hoop vir die wit wedloop.

Die volledige superioriteit van die swart ras.

Wraak op die blankes vir hulle boosheid.

Die ontkenning, vervolging en vernedering van die regering en regsliggame van Jamaika.

Voorbereiding om terug te gaan na Afrika, en

Erkenning van keiser Haile Selassie as die Opperwese en enigste heerser van swartmense. 39

Verder is daar drie oorhoofse konsepte wat die sleutel tot Rastafariese oortuigings is:

Babilon: 'Babylon' is die Rastafariese term vir die blanke politieke magstruktuur wat die swart ras al eeue onderdruk. In die verlede beweer Rastas dat swartes fisies gehou is deur die boeie van slawerny. In die hede voel Rastas dat swartmense steeds onderdruk word deur armoede, ongeletterdheid, ongelykheid en bedrieërs deur die witman. Die poging van Rastafarianisme is om swartes aan hul erfenis te probeer herinner en teen hierdie Babilon te laat opstaan. 40

Ek en ek: hierdie konsep het 'die belangrikste teoretiese instrument geword, afgesien van die Babiloniese sameswering in die Rastafariese repertorium.' 41 Cashmore verduidelik: 'Ek en ek is 'n uitdrukking om die konsep van eenheid, die eenheid van twee persone te totaliseer. God is dus in ons almal en ons is in werklikheid een volk. Ek en ek bedoel dat God in alle mense is. Die band van Ras Tafari is die band van God, van die mens. Maar die mens self het 'n hoof nodig en die hoof van die mens is Sy keiserlike majesteit Haile Selassie I van Ethiopië. ” 42

Jah: Die Rastafariese naam vir God is Jah. Die teenwoordigheid van Jah in sy kinders en in die wêreld is die triomf oor die verdrukkinge van die alledaagse lewe. 43 Spesifieke Ethiopië en Afrika in die algemeen word beskou as die Rastas-hemel op Aarde. Daar is egter geen nageslag of hel soos die Christendom glo nie. 44

Rastafarians het taalsintaksis op ander maniere herdefinieer en sodoende impedansie aan groter logiese konstrukte gegee deur sekere terminologie te herdefinieer. Spesifieke voorbeelde binne die Rasta-kultuur van hierdie herdefiniëring van taal is:

'Oordeel' vervang 'begrip' om 'n verligting aan te dui wat 'n mens in 'n beter posisie plaas.
- “Irie” is 'n term wat gebruik word om aanvaarding, positiewe gevoelens of iets goed te beskryf.
- “Livication” word vervang deur die woord “dedication” omdat Rastas toewyding met die dood assosieer.
- 'Onderdrukking' word gebruik in die plek van 'onderdrukking', die logika is dat die druk vanuit 'n magsposisie toegepas word om die slagoffer te laat val.
- "Zion" word gebruik om die hemel of Ethiopië te beskryf, in teenstelling met die algemene assosiasie van die term met Europese godsdienstige kultusse. 45

Ook van belang vir die Rastafariërs ...

Kleure: Die definisie van kleure van die Rastafariese godsdiens is rooi, goud en groen. Hierdie kleure is uit die Garvey-beweging geneem. Die kleur rooi simboliseer die bloed wat martelaars in die geskiedenis van die Rastas gestort het. Die geel verteenwoordig die rykdom van die tuisland. Groen verteenwoordig die skoonheid en plantegroei van Ethiopië, die beloofde land. Soms word swart gebruik om die kleur van Afrikane te verteenwoordig, aan wie 98% van die Jamaikaans afstam. 46

Ganja (dagga): In teenstelling met die algemene opvatting, rook vrome Rastas nie dagga met ontspanning nie, en sommige gebruik dit glad nie. Die meeste Rastafariese onderwysers pleit egter vir die beheerde rituele rook van 'wysheid' om godsdienstige redes of om meditasie te help. 47 Die gebruik van hierdie kruie is baie uitgebrei onder die Rastas, nie net vir geestelike redes soos in hul Nyabingi-viering nie, maar ook vir medisinale doeleindes. Die volgende is 'n paar van die Bybelse tekste wat Rastas omhels as redes wat Jah vir die kruie gegee het: 48

“... jy sal die plante van die veld eet.” (Genesis 3:18)
“... eet al die plante van die land.” (Eksodus 10:12)
'Beter is 'n kruidete waar liefde is, as 'n beeste wat daar gestop is en haat daarby.' (Spreuke 15:17)
“Hy maak die gras vir die vee en die plante vir die diens van die mens.” (Psalms 104: 14)

Leeu: Een van die mees prominente simbole onder die Rastafarians is die leeu. Die leeu verteenwoordig Haile Selassie I, die Oorwinnaar Leeu van Juda. In Jamaika kan dit gesien word op huise, vlae, in hul tente, en net oor enige ander plek waar Rastafarians verbindings het. Dit blyk selfs in hul kunswerk, in hul liedjies en in hul poësie. Die leeu verteenwoordig nie net die Koning van Konings nie, maar die maag van die beweging. Die Rastas stimuleer die leeu se gees op die manier waarop hulle hul dreadlocks dra en op die manier waarop hulle loop. Vir die algemene publiek verteenwoordig die simbool van die leeu krag, kennis en aggressie. 49

Dieet: Die ware Rastas eet net I-tal kos. Dit is unieke kos omdat dit nooit chemikalieë raak nie en is heeltemal natuurlik. Die kos word gekook, maar in die rawestorm gedien, sonder soute, preserveermiddels of speserye. Gewyde Rastafarians is dus heeltemal vegetariër. Drinkvoorkeure rus op enigiets wat kruie is, soos tee. Drank, melk, koffie en koeldrank word as onnatuurlik beskou. Die term I-tal kos neem vinnig in Jamaika. 50

Dreadlocks: die dreadlocks op die kop van 'n Rasta simboliseer die Rasta-wortels, wat die reguit, blonde slot van die wit man kontrasteer. Dreads beeld nie net die Rastafariese erfenis uit nie, maar hulle versiering word in die Bybel gesteun: "Hulle sal nie kaal op hul hoof maak nie, en hulle kan die hoek van hul baard nie afskeer of in die vlees sny nie" (Levitikus 21) : 5). Die manier waarop die hare van Rastas groei, is die simbool van die Leeu van Juda. Verder het dreadlocks die rebellie van die stelsel en die 'regte' manier om hare te dra, uit te beeld. 51 Onlangs is dreadlocks die onderwerp van kontroversie in Amerikaanse skole en die werkplek. Die reuse Amerikaanse supermarkketting Safeway is gedagvaar deur 'n werker wat beweer het dat die maatskappy aan rassisme skuldig was toe dit hom verbied het om sy hare in dreadlocks te dra. 52 Ook agt kinders van Lafayette, LA, wie se Rastafarian-waardes hulle verbied om hul gevreesde hare te sny, is onlangs weer toegelaat om die skool by te woon nadat amptenare 'n skoolreël verbied het wat "uiterstes in haarstyle" uitsluit. Volgens die regsgeding is die gesin sy grondwetlike regte van vrye uitdrukking en vrye beoefening van sy Rastafariese godsdiens geweier. 53

organisasie

Rastafari word beskryf as 'n asefale beweging. Met ander woorde, die godsdiens het nie 'n duidelik omskrewe leier nie. Daar is groepe, kwasi-groepe en individue wat onafhanklik bly ten spyte daarvan dat hulle die kern oortuigings deel. Vergaderings begin gewoonlik as informele straatbyeenkomste wat aandag trek en tot godsdienstige dienste toeneem. Behalwe vir twee hoogs georganiseerde sektes, die Bobos en die Twaalf stamme van Israel, behoort die meeste broers nie tot 'n formele organisasie nie. Hulle weier om hul vryheid en outonomie oor te gee deur by enige organisasie aan te sluit. Hierdie waarde van vryheid van uiterlike beperking vind uitdrukking vir die meerderheid van Rastafari in 'n organisasie wat die 'Huis van Nyabinghi' genoem word. Hierdie konsep van 'Huis' het sy oorsprong in die vyftigerjare, toe Rastafariërs hulself in twee ordes Huise verdeel het: The House of Dreadlocks en die House of Combsomes, dit wil sê diegene wat hul hare kam. Sedert die 1950's het die House of Combsomes verdwyn en slegs die House of Dreadlocks agtergelaat. Enige gevreesde Rastafari is geregtig om deel te neem aan die formele rituele en beraadslagings van die Huis. 35

Die Huis word bestuur deur 'n 'Vergadering van Ouderlinge', wat teoreties bestaan ​​uit twee-en-sewentig lede, maar oor die algemeen baie minder. Ouderdom is saamgevat deur slinksheid en vindingrykheid met inisiatief en vertroue te kombineer, maar selfsug, willekeur of verwaandheid vermy. 'N Mens word nie 'n Ouderling op afspraak of verkiesing nie. Die ouderlinge hou toesig oor die sake van die Huis, soos die beplanning van liturgiese gebeure, die beslegting van geskille of die aanstelling van afvaardigings soos nodig. Behalwe die Vergadering van Ouderlinge is daar egter geen lidmaatskap van spesifieke huise as sodanig nie. Alle Rastas is vry om te kom of te bly, om uit te praat of stil te bly, om finansieel by te dra of om geld terug te hou. 'N Mens behou die lidmaatskap van die Huis om bloot 'n Rastafari te wees. Op hul beurt is alle lede gelyk, ongeag ouderdom, vermoë of doel. Nietemin, hierdie los gedefinieerde struktuur maak 'n verenigde, georganiseerde godsdiensbeweging feitlik onmoontlik. 36

Die beoefening van Rastafari-geloof is nie so gestruktureer soos die meeste ander wêreldgodsdienste nie. Die meeste aanbidding vind plaas tydens rituele. Rastafari-rituele is van twee basistipes: redenering en die "binghi". Die redenasie is 'n informele byeenkoms waarop 'n klein groepie broers oor die algemeen die heilige onkruid, ganja rook en in gesprek tree. Hy wie se eer dit is om die pyp, of kelk, aan te steek, sê 'n kort gebed op terwyl alle ander deelnemers hul koppe buig. Sodra dit aangesteek word, word die pyp linksom om die sirkel gelei totdat al die mense gerook het. Redenering eindig wanneer die deelnemers een vir een hul doppies aantrek en vertrek.

Die 'nyabinghi', of 'kortweg' binghi ', is 'n dans wat gedurende die jaar by spesiale geleenthede gehou word. Oor die algemeen dui die viering op die kroning van Sy keiserlike majesteit (2 November), sy majesteit se seremoniële verjaardag (6 Januarie), sy majesteit se besoek aan Jamaika (25 April), sy majesteit se persoonlike verjaardag (23 Julie), die vrystelling van slawerny (1 Augustus) ), en Marcus Garvey se verjaardag (17 Augustus). Die woord “binghi” is vermoedelik van koloniale Afrika-oorsprong, wat oorspronklik verwys na 'n geheime bevel wat beloof is om 'dood te maak aan swart en wit onderdrukkers'. Hierdie danse is vandag suiwer seremoniële vieringe en duur soms 'n paar dae. In Jamaika bring "binghis" honderde Rastafariërs van regoor Jamaika bymekaar. Hulle kampeer in tente op grond wat deur die gasheer Rastas besit word. Formele dans vind snags plaas in 'n tabernakel wat spesiaal vir die geleentheid ingerig is. Die Rastas sing en dans op hul kenmerkende maat tot die vroeë oggendure. Bedags rus hulle en redeneer hulle. 37

Bibliografie

boeke:

Barrett, L. 1988. Rastafarians: Klanke van Kulturele Dissonansie. Boston: Beacon Press.

Barrett, L. 1977. The Rastafarians: The Dreadlocks of Jamaica. Kingston, Jamaika: Sangster's Book Stores, Ltd.

Cashmore, E. 1984. Die Rastafarians. Londen: Minderheidsregte Groep.

Cashmore, E. 1979. Rastaman: Die Rastafariese Beweging in Engeland. Londen: G. Allen en Unwin.

Chevannes, B. 1998. Rastafari en ander Afrika-Caribbean Worldviews. New Jersey: Rutgers University Press.

Chevannes, B. 1994. Rastafari: Wortels en Ideologie. Syracuse: Syracuse University Press.

Clark, P. 1994. Swart Paradys: Die Rastafariese Beweging. San Bernadino: Borgo Press.

Hausman, G. 1997. The Kebra Negast: The Book of Rastafarian Wisdom and Faith From Ethiopia and Jamaica. New York: St. Martin's Press.

Lewis, W. 1997. Soul Rebels: The Rastafari. Illinois: Waveland Press.

Melton, J. 1996. Ensiklopedie van Amerikaanse Godsdienste, 5e Uitgawe. Detroit: Gale Research.

Morrish, I. 1982. O beah, Christ, and Rastaman: Jamaica and its Religion. Cambridge: James Clarke & Co.

Owens, J. 1979. Skrik: Die Rastafarians van Jamaika. Londen: Heinemann Press.

Ringenberg, R. 1978. Rastafarianisme, 'n Uitgestreende Jamaikaanse Kultus. Jamaika: Jamaika Teologiese Seminarium.

Spencer, W. 1999. Skrik Jesus. Londen: Vereniging vir die Bevordering van Christelike Kennis.

Artikels:

Campbell, H. 1980. "Rastafari: Weerstandskultuur." Ras en klas 22 (1), pp 1-22.

Deutsche Press-Agentur: San Francisco. 9 Desember 1999. “Supermark in warboel oor werknemers se dreadlocks.”

Jet 98 (19). 16 Oktober 2000. "Rastafariese kinders in Louisiana moes dreadlocks in die skool dra."

King, S. 1998. "International Reggae, Democratic Socialism, and the Secularization of the Rastafarian Movement, 1972-1980." Populêre musiek en samelewing 22 (3), pp. 39-64.

Meer, Obiagele. 1998. "Religion, Patriarchy, and the Status of Rastfarian Women" in Peter B. Clarke (red.) Nuwe tendense en ontwikkelinge in Afrika-godsdienste. Westport, CT: Greenwood Press. bl. 141-158.

Landman-Bouges, J. 1977. "Rastafariese voedselgewoontes." Cajanus, 9 (4), pp. 228-234.

Patterson, O. 1964. “Ras Tafari: The Cult of Outcasts.” Nuwe samelewing (1), pp. 15-17.

Rowe, M. 1980. "Die vroue in Rastafari." Carribean Quarterly, 26 (4), pp. 13-21.

Simpson, G. 1985. “Religion and Justice: Some Reflections on the Rastafari Movement.” Phylon 46 (4), pp. 286-291.

Simpson, G. 1955. "Politieke kultisme in West Kingston, Jamaika." Sosiale en ekonomiese studies 4 (1), pp. 133-149.

Van De Berg, William R. 1998. "Rastafari Perceptions of Self and Symbolism" in Peter B. Clarke (red.) Nuwe tendense en ontwikkelinge in Afrika-godsdienste. Westport, CT: Greenwood Press. bl. 159-175.

Verwysings

Nota: Volledige verwysings word hierbo gevind. Bladsynommers vir webwerwe is gevind deur die inligting uit die ULR van die skakels hierbo te druk, en dan die aantal bladsye te tel.

 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 1
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 1
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 1
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.nd.edu/~theo/glossary/rastafarianism.html, p. 1
 • Melton, J. Ensiklopedie van Amerikaanse Godsdienste, 5th Editie. p. 1754
 • Rastafari http://swagga.com/rasta.html, p. 2
 • Barrett, L. Die Rastafarians: The Dreadlocks of Jamaica. p. 2-3
 • Die Rastafarians deur Dr. EE Cashmore http://www.aros.net/~hempower/angels/him/rasta02b.html, p. 1
 • Die Rastafarians deur Dr. EE Cashmore http://www.aros.net/~hempower/angels/him/rasta02b.html, p. 1
 • Die Rastafarians deur Dr. EE Cashmore http://www.aros.net/~hempower/angels/him/rasta02e.html, p. 1
 • Rastafarians http://www.africana.com/tt_010.htm, p. 2
 • Rastafarians http://www.africana.com/tt_010.htm, p. 2
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 2
 • Rastafarianisme http://www.kheper.auz.com/topics/religion/Rastafarianism.htm, p. 1
 • 'N Skets van Rastafari Geskiedenis http://www.cc.utah.edu/~jmr08860/rasta1.html, p. 2
 • Koning, S. Internasionale Reggae, Demokratiese Sosialisme, en die Sekularisering van die Rastafariese Beweging, p. 51-52
 • Rastafarians http://www.africana.com/tt_010.htm, p. 2
 • Patterson, O. Ras Tafari: The Cult of Outcasts, p. 16
 • Simpson, G. Politieke Kultus in Wes-Kingston, Jamaika, p. 134-135
 • Koning, S. Internasionale Reggae, Demokratiese Sosialisme, en die Sekularisering van die Rastafariese Beweging, p. 52
 • Rastafarians http://www.africana.com/tt_010.htm, p. 3
 • 'N Skets van Rastafari Geskiedenis http://www.cc.utah.edu/~jmr08860/rasta1.html, p. 2
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 2
 • 'N Skets van Rastafari Geskiedenis http://www.cc.utah.edu/~jmr08860/rasta1.html, p. 4
 • Rastafarians http://www.africana.com/tt_010.htm, p. 3
 • Die Rastafarians deur Dr. EE Cashmore http://www.aros.net/~hempower/angels/him/rasta02e.html, p. 2
 • Rastafarianisme http://www.kheper.auz.com/topics/religion/Rastafarianism.htm, p. 1
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 2
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 1
 • Morrish, I. Obeah, Christus en Rastaman: Jamaika en sy godsdiens. p. 90
 • Melton, J. Ensiklopedie van Amerikaanse Godsdienste, 5th Editie. p. 1754
 • Chevannes, B. Rastafari en Ander Afrika-Karibiese Wêreldbeskouings. p. 15
 • Rastafarians http://www.africana.com/tt_010.htm, p. 4
 • Chevannes, B. Rastafari en Ander Afrika-Karibiese Wêreldbeskouings. p. 16
 • Chevannes, B. Rastafari en Ander Afrika-Karibiese Wêreldbeskouings. p. 16
 • Chevannes, B. Rastafari en Ander Afrika-Karibiese Wêreldbeskouings. p. 31
 • Chevannes, B. Rastafari en Ander Afrika-Karibiese Wêreldbeskouings. p. 17-18
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 2
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 3
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 1
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 3
 • Rastafarianisme: 'n Oorsig http://home.computer.net/~cya/cy00081.html, p. 3
 • Owens, J. Dread: Die Rastafarians van Jamaika. p. XIII
 • Rastafarianisme http://www.kheper.auz.com/topics/religion/Rastafarianism.htm, p. 1
 • Die fenomenale sukses van Rastafarianisme as 'n kulturele model van transformasie http://www.afrikan.net/fnx452.html, p. 3
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 2
 • 'N Skets van Rastafari Geskiedenis http://www.cc.utah.edu/~jmr08860/rasta1.html, p. 6
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 2
 • Barrett, L. Die Rastafarians: The Dreadlocks of Jamaica. p. 142
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 2-3
 • Die Rastafariese godsdiens http://www.aspects.net/~nick/religion.htm, p. 3
 • Deutsche Press-Agentur. Supermark in Tangle Over Dreadlocks van werknemers, p. 1
 • Jet. Rastafariese kinders in Louisiana het dreadlocks in die skool gedra, p. 1

Gemaak deur Kyle Littman
Vir Sos 257: Nuwe Godsdienstige Bewegings
Valtermyn, 2000
Universiteit van Virginia
Laas gewysigde 05 / 10 / 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel