Julie Ingersoll

Quiverfull


QUIVERFULL TYD

1977: Nancy Campbell begin die tydskrif, Bo Rubies.

1985: Mary Pride gepubliseer The Way Home.

1987: Die Raad vir Bybelse manlikheid en vrouwees is gestig.

1991: Wayne Grudem en John Piper gepubliseer Herstel van Bybelse Manheid en Vroue.

1998: Die Southern Baptist Convention het 'n resolusie aangeneem oor die voorlegging van vroue aan hul mans.

1998: Doug Phillips stig Vision Forum.

2010: Vision Forum benoem Michelle Duggar tot "Moeder van die Jaar."

2013: Doug Phillips bedank uit Vision Forum.

2014: Bill Gothard het bedank by die Instituut vir Bybelse lewensbeginsels.

2015: TLC het Duggars se kanselleer 19 Kinders en Tel.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die term Quiverfull verwys na 'n spesifieke fundamentalistiese Christelike siening van die Bybelse funksie en struktuur van gesinne, veral sy gepaardgaande geslagsreëlings. Quiverfull is nie 'n organisasie of 'n groep nie, maar eerder 'n perspektief. Quiverfull-families kan gevind word in relatief obskure Christelike kontekste soos Bill Gothard's Institute in Biblical Life Principles / Advanced Training Institute (IBLP / ATI), die Christian Reconstructionist-tuisskoolwêreld wat vroeër onder andere aan Doug Phillips en Vision Forum verbonde was. Quiverfull-gesinne het gewilde aandag gekry as gevolg van die TLC "reality" -program 19 Kinders en Tel dit volg op die lewens van Jim Bob en Michelle Duggar se Quiverfull-familie totdat die show gekanselleer is te midde van onthullings dat hul seun Joshua verskeie kinders, waaronder sommige van sy susters, gemolesteer het. Die TLC-show het gefokus op die uitdagings van die grootmaak van 'n groot gesin, maar sommige van die meer kontroversiële elemente van die Quiverfull-leefstyl het gesuiwer om die hoofstroom Christelik te laat lyk.

Daar moet op gelet word dat die etiket Quiverfull onnauwkeurig is en selde gebruik word deur diegene wat tipies daarmee geïdentifiseer word (Libby Anne 2015). Diegene wat ons Quiverfull noem, is geneig om 'n verbintenis te deel met die idee dat groot gesinne die norm moet wees en dat die bepaling van gesinsgrootte aan God oorgelaat moet word. 'n sterk siening van manlike hoofskap en vroulike voorlegging soos bybels benodig; en die oortuiging dat tuisonderrig die Bybelse standaard vir die opvoeding van kinders is. Die langtermynstrategie is om hulle te meng met 'n kulturele transformerende Bybelse wêreldbeskouing. Maar die manier waarop Quiverfull-gesinne hierdie verpligtinge prioritiseer en die volledigheid waarmee hulle hulle inoefen, verskil so dat baie wat deur Quiverfull geïdentifiseer kan word, verskil soms sterk en sterk met mekaar.

Konvensionele wysheid kan ons daartoe lei dat geslagsnorme en verwagtinge met verloop van tyd in 'n betreklik konsekwente trajek verander het van wat ons as konserwatiewe geslagsideologie beskou as die bevordering van geslagsgelykheid. Die baie taal van konserwatisme dui op 'n poging om terug te keer na die ouer vorm. Tog het geleerdes getoon dat konserwatiewe Christelike geslagsnorme veel meer kompleks is; fluktueer tussen beperking en uitbreiding van regte vir vroue en volg dikwels parallelle veranderinge in sekulêre kultuur (DeBerg 1990; Bendroth 1996; Ingersoll 2003).

In die VS het die 1970's veranderinge ten gunste van of vrouegelykheid in die gesin, die kerk en die samelewing gebring, selfs binne konserwatiewe protestantisme. Daar was 'n florerende feministiese beweging binne evangelisasie en fundamentalisme wat in publikasies soos Ewigheid tydskrif en die Priscilla Papers en selfs Christianity Today en ook in organisasies soos Christene vir Bybelse gelykheid en Evangeliese vrouekoukus (nou Evangeliese en ekumeniese vrouekoukus). Hierdie beweging word 'Bybelse feminisme' en soms 'Evangeliese feminisme' genoem, en hierdie beweging het wortel geskiet by belangrike konserwatiewe instellings soos Fuller Theological Seminary, en sy ondersteuners het boekrakke vol boeke gemaak met Bybelse argumente vir die gelykheid van vroue en 'wedersydse onderwerping'. Een van die belangrikste boeke was Alles wat ons bedoel is om te wees deur Letha Dawson Scanzoni en Nancy Hardesty (1974).

Die Teenreaksie teen feminisme waaroor Susan Faludi (1991) geskryf het, het hy 'n konserwatiewe Protestantse eweknie gehad in die opkoms van 'komplementarisme', wat klem gelê het op geslagsverskille in beide funksies en waargenome essensies wat in die Bybelse skepping gewortel is. In teenstelling met die egalitarisme van die Bybelse feminisme, leer komplementarisme dat God mans en vroue in wese verskillend en aanvullend gemaak het op maniere wat hulle verskillende Bybelse rolle weerspieël. Uitgevoeg deur die Raad vir Bybelse manlikheid en vrouwees, komplementarismes wissel van 'n taamlik goedaardige hoofskap wat die sosioloog John Bartkowski as die patriargie van die laaste uitweg bestempel het (dws paartjies moet saam na God se wysheid soek en mans moet slegs in die laaste uitweg heers wanneer vrouens moet onderwerp) aan 'n uiterste vorm waarin daar van vroue verwag word om geen besluite te neem sonder die eksplisiete leiding van hul mans nie, en daar nooit van vroue gesag moet wees oor enige man in enige sfeer nie (Bartkowski 2001, 2004; Piper en Grudem 1991; Ingersoll 2003 , 2015).

In hierdie konteks het Mary Pride geskryf The Way Home (1984), wat manlike hoofskap, vroulike voorlegging en huishouding bevorder, en tuisonderrig. Die publikasie van haar boek word dikwels genoem as 'n belangrike oomblik in die opkoms van die hedendaagse Quiverfull-beweging, hoewel ander die werk van Nancy Campbell as die belangrikste vroeë invloed noem. Campbell se tydskrif, Bo Rubies, het in 1977 met publikasie begin. Albei outeurs lewer kritiek op die invloed van feminisme as 'n diep vernietigende krag wat die "Christelike" waardes van die Amerikaanse samelewing ondermyn ten gunste van selfsug, individualisme en onbybelse outonomie. Hulle beskou die beskikbaarheid van aborsie as die ergste voorbeeld. Vir hulle is voorbehoedmiddels egter nie voorkomend vir aborsie nie; dit is eerder die eerste stap in 'n gladde helling af waarin kinders gesien word as 'n las eerder as 'n seën en 'n vrou se belangrikste roeping. Albei outeurs pleit vir wat hulle beskou as 'n terugkeer na 'n Bybelse gesinstruktuur waarin mans die leiers is, vroue onderworpe is aan mans en kinders in die gesin verwelkom word in watter getal God ook al bepaal.

In die vroeë 1970'e het Protestantse Christene nie by Katolieke aangesluit in teenstelling met die gebruik van voorbehoedmiddels nie. Die stryd oor aborsie, in die nasleep van Roe v Wade. Wade in 1973, het Katolieke saamgebring, wat 'n ontwikkelde teologie gehad het wat die saak teen voorbehoedmiddels ingedien het Humane Vitae (1968), met protestante teen aborsie. Hul werk saam in die anti-aborsiebeweging het waarskynlik die impak van die fundamentalistiese anti-Katolicisme van die 1950s en 1960s gehad en die siening dat voorbehoedmiddels en aborsie bevorder word, is beide lewensverloënende praktyke (die siening dat voorbehoedmiddels nie aborsies voorkom nie, maak hulle meer waarskynlik deur kulturele houdings teenoor seks buite die huwelik en die waarde van kinders te verander).

Teen die eerste dekade van die een-en-twintigste eeu het komplementarisme gekombineer met die sienings oor voortplanting wat deur Campbell en Pride bevorder is om die sogenaamde 'Bybelse patriargie' te bewerkstellig, waarvan Doug Phillips en Vision Forum die belangrikste voorstander was. Phillips and Vision Forum het gehelp om Quiverfull en Bybelse patriargie te versprei deur middel van hul werk in die tuisskoolbeweging, wat die vervaardiging en verkoop van baie leerplanne insluit, 'n reeks konferensies en geleenthede vir tuisskoolgesinne, en uitgebreide netwerke tussen verwante organisasies waaruit die konserwatiewe Christen bestaan. wêreld. Die oorvleueling tussen Quiverfull en Bybelse patriargie is 'n punt waarop Quiverfull-families verdeel word. Nancy Campbell s'n Wees vrugbaar en vermeerder (2003) is gepubliseer deur die Bybelse Patriargie-voorstander Doug Phillips 'Vision Forum, maar Mary Pride het Bybelse Patriargie as onbybels verwerp (Pride 2009).

Leerstellinge / oortuigings

Oor die algemeen is Quiverfull-families tradisionele, konserwatiewe, ortodokse protestante. Hulle omhels die kerk se historiese belydenisskrifte, Bybelse onfeilbaarheid en skeppingsleer. Daar is geen spesifieke denominasies wat 'Quiverfull' is nie, hoewel baie Quiverfull-families onder Baptiste en Presbiteriane (veral die Presbiteriaanse Kerk in Amerika en die Ortodokse Presbiteriaanse kerk) gevind kan word, sowel as in Pinkster / charismatiese gemeentes en in nie-kerklike kerke.

Die kern geloof, waaruit die beweging sy naam kry, is van Psalm 127: 3-5 getrek. "Kinders is 'n erfenis van die Here ... gelukkig is 'n man wat sy kwaadwillige van hulle het. "Hierdie gesinne verhoed voorbehoedmiddels en ander vorme van gesinsbeplanning. Hulle glo dat die vervaardiging en verhoging van soveel kinders as moontlik, sentraal staan ​​in die roeping wat God aan Adam en Eva in die Tuin van Eden gegee het om vrugbaar te wees en te vermenigvuldig en heerskappy te hê oor die aarde.

Hulle omhels 'n weergawe van 'n tradisionele gereformeerde leer, bekend as sfeer soewereiniteit, waarin God in drie verskillende sfere gesag geag word in menslike aangeleenthede: die gesin, die kerk en die burgerlike regering. Die sfere word as outonoom van mekaar beskou, maar elkeen is onder die gesag van God en die Bybel.

Quiverfull families omhels 'n patriargale gesag struktuur waarin mans hul vroue en kinders lei wat hulle in almal voorstel dinge soos vir God. Vroue dien as hulpsgenote vir hul mans, onderdanig aan die visie van hul mans vir heerskappy. Kinders word tuis onderrig, en die primêre doel vir opvoeding is die kweek van opeenvolgende geslagte godvrugtige kinders wat sal trou en hul eie Quiverfull-gesinne voortbring. Die langtermyndoel is die transformasie van elke aspek van die lewe deur 'n proses wat deur 'n Quiverfull-leier 'multi-generasie-trou' genoem word.

RITUELE / PRAKTYKE

Drie van die belangrikste praktyke in Quiverfull-families is tuisonderwys, Bybelse patriargie, en bywoning dogters.

Miskien is die belangrikste praktyk onder Quiverfull-gesinne tuisonderwys; Dit is die primêre meganisme waardeur hierdie Christen-ouers 'n Bybelse wêreldbeskouing soek en skep wat sommige van hulle 'n familie-dinastie noem, met die doel om Bybelse heerskappy te beoefen. Hierdie gesinne verstaan ​​gewoonlik die verantwoordelikheid vir onderwys, soos dit deur God direk aan gesinne gegee word. Daarom beskou die openbare onderwys as onherstelbaar onbybels (Ingersoll2015). Quivervol gesinsdeelname in die netwerke van die groter tuisonderwysbeweging is miskien ook die belangrikste manier waarop hulle Quiverfull-idees bring aan ander konserwatiewe Christelike tuisonderrigfamilies wat hulle dan geheel of gedeeltelik aanneem.

Daar is blykbaar onenigheid tussen Quiverfull-voorstanders oor die parallelle beweging bekend as Bybelse Patriargie,en 'n poging om noukeurige onderskeidingslyne te trek (Libby Anne 2015), maar daar is ook genoeg oorvleueling dat baie die terme uitruilbaar gebruik. Die hoofvoorstander van Bybelse patriargie was Doug Phillips en sy organisasie, Vision Forum. Tot die afsterwe van Vision Forum in 2014, het die webwerf 'n dokument onder die titel "The Tenets of Biblical Patriarchy" onderhou wat 'n ekstreme weergawe van komplementarisme uiteengesit het. Bybelse patriargie verwerp die tradisionele siening dat God die menslike geslag oorskry, dat manlikheid en vroulikheid beide in die beeld van God opgeneem word, en dat mans sowel as vroulike mense na God se beeld geskep word. Hulle sê in plaas daarvan dat mans na die "beeld en heerlikheid van God in terme van gesag geskape is, terwyl die vrou die heerlikheid van die man is".

Soos 'n mens kan verwag, beweer die Bybelse patriargie dat die "man en vader die hoof van sy huishouding is, 'n gesinsleier, verskaffer en beskermer, met die gesag en die mandaat om sy huishouding op paaie van gehoorsaamheid aan God te rig." Dit leer ook dat huwelik en moederskap die enigste Bybelse lewensloop vir vroue is. Alleenheid vir vroue word beskryf as 'n 'uitsonderlike toestand', maar die 'gewone en gepaste rol van vroue [is] om saam met mans te werk as hul funksionele gelyke in openbare sfere van heerskappy.' Een van die grootste verantwoordelikhede van 'n vader is om sy dogters groot te maak tot godvrugtige vroue.

Meisies se onderwys fokus hoofsaaklik op hierdie huishoudelike rolle. Die ideaal is dat hulle in hul vader se huis moet bly totdat hulle dit is getroud deur 'n proses, onder leiding van hul vaders, wat afsprake en outonome besluitneming belet. Hierdie ideale is uitgebeeld in 'Return of the Daughters', 'n dokumentêre film wat deur Vision Forum vervaardig is en waarin baie vaders en dogters met die bediening in die hoofrol vertolk is. In die film vertel Anna Sophia en Elizabeth Botkin die verhale van verskeie jong vroue en hul pa wat hierdie weg kies. Elke gesinsituasie is anders, maar die jong vroue beklemtoon dat die doel van die hegte verhouding waarin hulle hul vaders dien, is om hulle voor te berei op hul lewens as onderdanige en pligsgetroue vrouens waarin hulle hul mans dien.

LEADERSHIP / ORGANISASIE

'Quiverfull' word beter verstaan ​​as 'n beweging binne die fundamentalistiese protestantisme as as 'n spesifieke groep, en daarom is daar ook 'n handjievol stigters en 'n veelheid van groepe wat mekaar oorvleuel en onderskei. Die beweging kry die naam van Psalm 127 wat kinders vergelyk met die pyle van 'n vegter en sê: 'gelukkig is 'n man wie se pylkoker vol is.' Daar is 'n wye oorvleueling tussen diegene in die Christian Home School Movement, die Quiverful Movement en die Bybelse Patriargie Movement, alhoewel daar ook enkele splitsings is wat hieronder bespreek sal word. Oor die algemeen bepleit Quiverfull kritiek op breë kulturele neigings waarin vroue toenemende voortplantingskeuses en gelykheid met mans kry, wat daarop dui dat sulke keuses neerkom op 'n rebellie teen God se wil en tot die verwerping van 'n lewenskultuur lei. Hulle vermy die gebruik van voorbehoedmiddels en dring daarop aan dat vroue hul hele onderdanigheid aan mans moet gee as die Bybelse model vir familie.

Die bekendste gesig van hierdie beweging is die Duggar-familie, sterre van TLC's 19 Kids en Tel.
Aangebied as 'n werklikheidsprogram wat die beproewinge van hierdie buitengewoon groot, gesonde Christenfamilie uitbeeld, het baie van die spesifieke besonderhede in verband met hul oortuigings in die agtergrond gebly. Die Duggars het bande gehad met sowel die Gothard- as die Phillips-vleuel van die Quiverfull-wêreld: hulle het tuisonderrig gemaak met IBLP-materiaal en het die verskillende IBLP / ATI-seminare bygewoon as deelnemers en gassprekers. In 2010 het Phillips Michelle Duggar as 'Moeder van die Jaar' op Vision Forum se 'Historiese babakonferensie' aangewys.

Kwessies / UITDAGINGS

Quiverfull-beweging het kritiek gekry vir die sterk klem op manlike gesag en vroulike onderdanigheid. Sommige van hierdie kritiek kom, soos opgemerk, van binne die beweging om 'n 'terugkeer' vir vroue en 'n verwerping van feminisme te bevorder. Ander kritiek het ontstaan ​​van diegene wat die beweging verlaat het, soos Vycky Garrison wie se webwerf "No Longer Quivering" dien as 'n ondersteuningsnetwerk vir vroue wat vertrek. Garrison het self die beweging in 2008 met sewe kinders verlaat. Sy het gesukkel met die probleme om haar groot gesin te onderhou, en het te make gehad met alles, van 'n gebrek aan hulpbronne (en min opleiding of kundigheid om 'n bestaan ​​te maak) tot haar voormalige gemeenskap.

Terwyl 'n mens alle Quiverfull Families kan verwag by tuisskool, is dit ook seker dat die meeste tuisskolers nie Quiverfull is nie. Dit gesê, kritiek en uitdagings wat die tuisskoolwêreld in die gesig staar, is sentrale uitdagings vir die Quiverfull-beweging. Die tuisskoolbeweging het tot die punt gekom dat daar nou tuisskolers geword het, waarvan sommige baie te sê het oor hoe hulle opgevoed is. Baie wat kritiek het op die grootliks ongereguleerde praktyk bly ondersteunend van tuisonderrig in die algemeen, maar bekommerd oor die gehalte van onderwys en die potensiaal vir misbruik. Daar is nou talle bloggers en hulpbronwebwerwe vir volwasse tuisskolers, Anonymous Home Schoolers is 'n belangrike voorbeeld.

Uiteindelik, tussen 2013 en 2016, het drie groot skandale hierdie wêreld geruk en sommige van sy belangrikste leiers tot ’n val gebring. Aan die einde van 2013 het Doug Phillips uit Vision Forum bedank in die nasleep van sy toelating tot 'n "lang onvanpaste verhouding met 'n vrou. ” Die ministerie is gesluit en sy bates is verkoop terwyl die betrokke vrou, Lourdes Torres, 'n saak aanhangig gemaak het. In die wettige klag het Torres aangevoer dat Philips haar van 1999 tot 2006 vir seks versorg het deur 'n emosionele intimiteit te bevorder, intens geleenthede na te streef om by haar in die openbaar en privaat te wees, en haar herhaaldelik op 'n seksuele manier aan te raak net kort omgang. Terwyl beide Torres en Phillips beweer het dat hulle nie gemeenskap gehad het nie, het hulle interaksie mettertyd toenemend seksueel geword. Die saak is einde 2015 buite die hof geskik.

In Junie 2014 bedank Bill Gothard sy pos as leier van IBLP te midde van gerugte dat hy beskuldig word van dekades van seksuele mishandeling van meisies verbonde aan die ministerie, wat almal destyds minderjarig was. In Oktober 2015 het vyf vroue wat by Gothard se IBLP-hoofkwartier gewerk het, die organisasie gedagvaar weens nalatigheid. Hulle beweer dat hulle “seksuele misbruik, seksuele teistering en onvanpaste / ongemagtigde aanraking ervaar het terwyl hulle minderjarig was ”en dat die organisasie se leierskap niks gedoen het om dit te keer nie. Vroeg in 2016 is die klag gewysig om Gothard self te benoem en om nog vyf eisers (altesaam tien) en meer spesifieke aanklagte in te sluit, insluitend 'n beskuldiging dat Gothard een van die vroue verkrag het. Daardie regstappe is later laat vaar.

In 2015 het TLC die gewilde werklikheidsvertoning gekanselleer 19 Kinders en Tel na aanleiding van 'n stroom onthullings oor die misbruik van die familie se oudste seun van minderjarige meisies, insluitende sy susters (dateer uit 2002), die onlangse ontrouheid van die huwelik, die versuim van die ouers om die molestasies aan te meld, en die onvoldoende reaksie van die ouers wat die minimum erns daarvan beperk het.

Verwysings

Bartkowski, John. 2004. Die beloftewagters: Dienaars, Soldate en Goddelik Mans. New Brunswick: Rutgers Universiteit Pers.

Bartkowski, John. 2001. Onthou die Goddelike Huwelik: Geslagsonderhandeling in Evangeliese Gesinne. New Brunswick: Rutgers Universiteit Pers.

Bendroth, Margaret Lamberts. 1996. Fundamentalisme en Gender, 1875 tot die hede. New Haven: Yale Universiteit Pers.

Campbell, Nancy. 2003. Wees vrugbaar en vermeerder. San Antonio, TX: Visie Forum.

DeBerg, Betty. 1990. goddelose Vroue: Geslag en die eerste golf van die Amerikaanse Fundamentalisme. Minneapolis: Augsburg / Fortress Press.

Faludi, Susan. 1991 Rugslag: Die Ongeskoolde Oorlog Teen Feminisme. New York: Three Rivers Press.

Hess, Rick en Jan Hess. 1990. 'N Volle Quiver: Gesinsbeplanning en die Heerskappy van Christus. Brentwood, TN: Wolgemuth & Hyatt.

Ingersoll, Julie. 2015. Die bou van God se Koninkryk: binne die wêreld van Christelike heropbou. Oxford University Press.

Ingersoll, Julie. 2003. Evangeliese Christelike Vroue: Oorlogsverhale in die Geslagsgevegte. New York: New York University Press.

Joyce, Kathryn. 2009a. Quiverfull: Binne die Christelike Patriargiese Beweging. Boston: Beacon Press.

Joyce, Kathryn. 2009b. "Bevryding van vroue deur onderwerping: 'n Evangeliese anti-feminisme word gebore" Godsdienstversendinge, Junie 16. Toegang verkry vanaf http://religiondispatches.org/womens-liberation-through-submission-an-evangelical-anti-feminism-is-born/ op 7 Januarie 2016.

Libby Anne (pseudoniem). 2015. "A Quiverfull of Definitions," September 2. Toegang verkry vanaf http://www.patheos.com/blogs/lovejoyfeminism/2015/09/a-Quiverfull-of-definitions.html op 3 Januarie 2016.

McFarland, Hillary. 2010. Bewusende Dogters: Hoop en Genesing vir die Dogters van Patriargie. Dallas, TX: Darklight Press.

Phillips, Doug. 2014. "Die tente van die Bybelse Patriargie." Toegang verkry vanaf https://homeschoolersanonymous.files.wordpress.com/2014/04/the-tenets-of-biblical-patriarchy-vision-forum-ministries.pdf op 7 Januarie 2016.

Piper, John en Wayne Grudem. 1991 Herwinning van Bybelse Manhood and Womanhood. Wheaton, IL: Crossway Books.

Trots, Maria. 2009. "Patriargie, Ontmoet Matriargie." Praktiese Tuisonderrig # 89.

Trots, Maria. 1985. The Way Home: Beyond Feminism and Back to Reality. Wheaton, IL: Goeie Nuus Uitgewerswese.

Provan, Charles D. 1989. Die Bybel en Geboortebeheer. Monongahela, PA: Zimmer Druk.

Scanzoni, Letha Dawson en Nancy Hardesty. 1974. Alles wat ons bedoel is om te wees. Waco, TX: Woordboeke.

Publikasiedatum:
12 Januarie 2016

 

Deel