Uitreik vir Christus Internasionaal

UITTREKKING VIR CHRISTUS INTERNASIONALE (ROFC)

Uitreiking vir Christelike Internasionale (ROFC) Tydlyn

1937: Steve Ryder word gebore.

1969: Steve Ryder se bekeringservaring het plaasgevind.

1970's (vroeg): Ryder is opgelei aan Kenneth Hagin's Bible School.

1979: Ryder stig ROFC.

1980's (vroeg): ROFC het drie plaaslike kerke aan die Australiese Goudkus gestig.

1980's (middel laat): Ryder het begin met internasionale evangelisasie-veldtogte.

1989: ROFC het evangelisasie-veldtogte in Oos-Europa begin.

2008-2010: ROFC begin met die borgskap van weeskinders in Malawi en Haïti.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Steve Ryder is gebore in 1937, maar daar is min besonderhede bekend oor sy vroeë lewe. Hy word beskryf as wederstrewig nadat sy gesin na Engeland in Engeland in 1960 verhuis het toe hy drie en twintig jaar oud was (Antioch Networks International nd). Ditis bekend dat hy skuldig bevind is aan gewapende bankroof en tot twintig jaar gevangenisstraf gevonnis is. Tydens sy gevangenskap was hy na bewering 'n lid van die berugte 'tone cutter' bende. Hy het ook die eerste gevangene in Australië geword wat 'n leerstelling van teologie deur 'n korrespondensiekursus voltooi het terwyl hy sy gevangenisstraf voltooi het. Dit was terwyl hy in 1969 op parool was dat Ryder hom bekeer by 'n Billy Graham Crusade waar hy 'sy lewe aan Christus gegee het'. In die middel 1970's het Ryder 'n klein Assemblies of God-kerk in Melbourne bygewoon en by Kenneth Hagin's Bible School in die VSA opgelei (wêreldbekend vir sy onderrig in die gesondheids- en rykdomevangelie) voordat hy Reach Out For Christ Ministries in 1979 gestig het. In 1992 , behaal hy 'n doktorsgraad in Bedieningsgraad aan die School of Bible Theology in Los Angeles ("Steve Ryder" en).

Reach Out for Christ International Ministries (of ROFC, sy eie voorkeur-akroniem), is geleë aan die Goudkus in Queensland, Australië. Dit is gestig deur miskien die tans bekendste genesende evangelis wat uit Australië ontstaan ​​het, dr. Steve Ryder, wat steeds die leierskap van die kerk behou. ROFC beskryf homself as 'n 'Bybelse Christelike Kerk' (ROFC Facebook). Alhoewel dit moontlik dui op die Christelike fundamentalistiese geloofsbriewe, vind die kerk se evangeliese leerstellings en bediening dit losweg in die sogenaamde "evangelie" van gesondheids- en rykdom (welvaart) van die neo-Pinkster. Dus lê die sterk klem op die charismata (of "gawes van die Gees"), insluitend genesing, spreek in tale, profesieë en kenniswoorde, waarby die dogma gevoeg word dat voorspoed en gesondheid die goddelike reg van elke gelowige is.

Ryder is 'n rondreisende genesingsevangelis en het tientalle kerke van verskillende groottes in Australië en regoor die wêreld "geplant", waaronder Ciprus, Tsjeggië, Hongkong, Hongarye, Indië, Griekeland, Macedonië, Nigerië, Pakistan, die Filippyne, Portugal. , die VSA en die Verenigde Koninkryk Ryder het ook groot evangelisasie-veldtogte gelei in uiteenlopende lande, waaronder die kommunistiese lande van China en Kuba, waar evangeliserende vorme van godsdiens gewoonlik voorgeskryf word. 'N Aantal rondreisende bedieninge tree vervolgens uit verskeie van hierdie lande op as gevolg van die' aanplant 'van die ROFC-kerk, die instel van eie kerke en die organisering van evangelisasie-uitreike (wat al dan nie onder die geestelike leiding van die ROFC kom).

Ryder se eie missie, en die bedieninge afkomstig van ROFC-plantkerke, hou kruistogte oor wat beskou word as die patroon wat deur Jesus Christus en die vroeë Kerk van die Nuwe Testament vasgestel is (Markus 16: 15-18) en gevolglik in die woorde van ROFC, "... ons het konserwatief gesien hoe honderdduisende mense besluite neem om te red" (ROFC Facebook). Ryder self is gereeld 'n gas-evangelis geneser by kerke in die denominasie-kloof. Dit sluit Rooms-Katolieke kerke in waar sy bediening selfs lof ontvang het van vooraanstaande Katolieke figure, waaronder die Benediktynse geneser Dominic Heron (nd).

In sy wêreldwye bediening beklemtoon Ryder die oproep om die 'Volle Evangelie' of die 'kompromislose Woord van God te verkondig met tekens en wonders wat daarop volg', veral op die gebied van 'Goddelike genesing'. Die ROFC beweer dat 'blindes gesien het, kreupeles het geloop en die dooies opgewek is!' (ROFC Facebook). Dit word beskou as deel van die 'Groot Opdrag' van Jesus Christus (Matteus 28: 16-20) en word beskou as die presedent wat deur Jesus self vasgestel is. Verder, volgens die webkant van ROFC:

Ons doel is om almal wat die besluit neem om die model van sy lewe en leerstellings te volg, te help koester en toe te rus. Deur God se genade beskou ons die volgende as deel van God se beroep op ons spesifieke gemeente:

         Gereelde en entoesiastiese aanbidding van God,
         Verkondig die Woord van God wat in die Bybel gevind word,
         God se liefde en genesende krag te dien deur die leiding van die Heilige Gees,
         Dien ons bure en gemeenskap in die naam van Jesus waar moontlik.

Behalwe vir sy internasionale bediening, bly Ryder ook sy plaaslike kerk (Gold Coast Reach Out Church) predikant, terwyl hy op pad is na die hoofkwartier van die Reach Out For Christ-organisasie aan die Gold Coast. Hy preek en leer die leerstellings waarvoor hy bekend is, en hou vol dat, hoewel hy 'n spesiale salwing van God het, die tekens en wonders (wonderwerke) wat vir sy bediening geëis word, ook deur gewone lede, die liggaam van Christus, verkry kan word.

Leerstellinge / oortuigings

Die roklyn van die ROFC-kerk verklaar: "Nie deur mag of mag nie, maar deur my Gees," sê die Here (Sag 4: 6). Hierdie Bybelsehaal aan, onderstreep die kernbeginsels en leerstellings van die organisasie, veral dié wat verband hou met genesing en welvaart. 'N Belangrike element van genesing is die oortuiging dat elke' wedergebore 'gelowige die reg het tot' goddelike genesing 'deur die versoening van Christus. Dit is 'n sentrale leerstelling van die Assemblies of God kerk, die grootste Pinkster organisasie in die wêreld ( Wêreldvergaderings van God Verklaring van Geloof nd), die tradisie waaruit Steve Ryder en sy bediening ontstaan ​​het na sy bekering. Hierdie onderrig is gebaseer op verskeie skrifgedeeltes, insluitende Jesaja 55: 11. In een van sy publikasies verklaar Ryder dat:

…. die Griekse woord Sozo…. beteken om te red, af te lewer, te beskerm. Om te genees, te bewaar, heel te maak. Dit beteken om verlos te word van die volle straf van die sonde, of ons kan sê, die gevolge van die erfsonde, wat elke dimensie van die Gees dek ... Siel ... en liggaam. Dit beteken dat ons die Woord van God kan begin verklaar deur geloof en die genesing van ons liggame in werking kan stel deur die Woord in die Naam van Jesus te spreek ... (Ryder 1991) 

Om hierdie oortuiging te beklemtoon, is die oortuiging dat siek gelowiges nie liggaamlik siek hoef te bly nie (gebaseer op Jakobus 5:14): dat God wil hê dat hulle liggaamlik gesond moet wees en genees kan word deur 'die Naam van God aan te roep in die Ou Testament: 'Jehovah-Rapha' ('Die Here wat jou genees') - deel van God se natuur ”(Ryder 1991).

In verband met genesing (en welvaart), soos met ander geloofsbedienings, leer Ryder die kernleer van 'Positiewe belydenis' wat verband hou met die voorste eksponente van die gesondheids- en rykdomevangelie soos Kenneth Copeland (byvoorbeeld, Die krag van die tong 1980) en sy voorganger, die laat Kenneth Hagin (byvoorbeeld, Reg en verkeerd dink 1966). Kortliks, positiewe Belydenis is gebaseer op die onderrig dat dit wat die gelowige in die geloof hoorbaar spreek, die geestelike geloofsreg self hanteer en wat bely word in die materiële werklikheid, insluitende gesondheid en rykdom. Sulke geloofsonderrig en -praktyke word ondersteun deur die bewering dat daar 'n fisiese en geestelike wet is, wat elkeen van die verskillende sfere van die bestaan ​​beheer. Die superieure geestelike wette funksioneer met die "krag van die geloof" wat die "positiewe krag van God" vestig en gebaseer is op 'n interpretasie van die Nuwe-Testamentiese Skrif: "Nou is geloof die middel van dinge wat gehoop word en die bewyse van dinge wat nie gesien "(Hebreërs 11: 1).

Ryder hou vol dat 'wanneer Christene met gesag praat iets in die geestelike wêreld en dikwels in die fisiese wêreld gebeur' (Ryder 'The Power of the Tongue', nd). En dat 'ons eintlik deur geloof die Woord van God kan begin verkondig en die genesing van ons liggame in werking kan stel deur die naam van Jesus te spreek' (Ryder 1991: 27). Omgekeerd is daar 'negatiewe belydenis', dit wil sê as 'n individu se mondelinge uitsprake negatief is, sal daar negatiewe gevolge in hierdie wêreld wees, ook op die fisieke en finansiële welstand van mense. Dit weerspieël die oorspronklike leerstellings van Kenneth Hagin dat verkeerde belydenis 'n erkenning van nederlaag en mislukking is, en erken dat die oppergesag van Satan in 'n persoon se lewe is (Hagin 1966). Ryder in die ongedateerde kanaal Genesing is belangrik en saamstem dat Satan die vyand is wat die reg van die gelowige se gesondheid en voorspoed wegneem, sê:

Die oorsprong van die siekte was Satan, hy het die Kerk beroof en dit siek gemaak en deur die kerk siek te maak, is dit verswak in sy werk om die evangelie te versprei. .Dienlike gesondheid is iets wat jy reeds besit. En iets wat die duiwel probeer om van ons weg te neem.

Die onderwerp van Goddelike genesing in Ryder se leerstellings, en materiaal wat op blogs op die webwerf soos 'Genesing deur handoplegging' gevind kan word, hou ook verband met 'Tekens en wonders', wat sê dat genesing en ander wonderwerke 'n 'n integrale deel van die evangelisasie van saamtrekke en die 'bewys' van die Evangelie vir ongelowiges:

.... instruksies om hande op die siekes te lê, was die laaste woorde wat deur Jesus op hierdie aarde gesê is, volgens die Boek van Markus. Daarom openbaar hulle Sy groot liefde en deernis vir die siekes; en hulle beklemtoon ook die belangrikheid van tekens en wonders as Sy metode om die verlorenes van die wêreld met die Evangelie te bereik.

Ryder, net soos Hagin en Copeland, leer dat as wedergebore Christengelowiges verlos word van die vloek van die Joodse wette van die Ou Testament, is hulle erfgename van Abraham se seën en God se beloftes van voorspoed. Dit word deur die geloof gewaarborg en, soos genesing, spruit dit uit Christus se versoening (gebaseer op skrifte soos: Galasiërs 3: 13 , 14 , 29 ) en word gesien as 'n prioriteit en 'n interpretasie van die woorde van die apostel Johannes dat "Geliefdes, ek wil bo alles hê dat u voorspoedig en gesond kan wees, net soos u siel voorspoedig is" (3 Johannes 1: 2).

Die koppeling van positiewe belydenis van gesondheid en welvaart is die klem op positiewe denke wat spekulatief herlei kan word na die leerstellings van Norman Vincent Peal (1996). Dit word uitgedruk in die woorde van Ryder:

Wanneer Christene met gesag praat, gebeur daar iets in die geestelike wêreld, en dikwels die fisiese wêreld. Dink positief - jy sal nie siek word nie. Deur die woorde wat ons praat, kan Satan ons oorheers. Ons kan eintlik begin om die Woord van God deur geloof te verklaar en die genesing van ons liggame in werking te stel ... (Ryder, Krag van God se Woord , nd).

Ek gaan my sewentig jaar uitleef met vryheid van siekte en armoede. Bowendien bely ek my reg om verder as dit te leef. Sommige kan dit vermoedens noem, sommige kan dit kettery noem. Ek noem dit myne regs (Ryder, Waarom Goddelike Waarom Goddelike Gesondheid belangrik is, nd).

RITUELE / PRAKTYKE

Die onderrig van goddelike gesondheid en voorspoed is duidelik in die rituele en praktyke van ROFC en die bediening van Ryder. 'n belangrike element van positiewe belydenis is die begrip van "bindend en verloor." "bind" verwys na die toelaat dat die gesproke krag van god in 'n bepaalde situasie aktief word. "Losing" verwys na die magtiging wat veral op die gebied van genesing verleen word. Dit is duidelik in die kanaal Waarom genesing is belangrik geskryf deur Ryder.

Oorweeg 'n hipotetiese saak. U is gevra om te bid vir iemand wat kanker het, en in baie pyn. U het die Here gesoek en het nou 'n (geestelike) onderskeiding gegee dat daar 'n gees van kanker is en die pyn aan die persoon ly.

?? Die Here het vir u gesê 'Bind en los'. Dit is wat u doen hoorbaar met jou stem
?? Dank die Vader dat Hy u sy verteenwoordiger gemaak het.
?? Dank Hom dat U gesag oor duiwels gegee het.
?? Onderwerp u uself aan Hom.
?? Praat met die duiwel en haal skrifte aan wat u teen Hom gaan gebruik.
?? Neem outoriteit oor die vyand deur die skrifte te gebruik.
?? Bid vir genesing.
?? Dankie aan die Vader dat Hy alles gedoen het wat U beveel het.

Dieselfde soort formule kan ook toegepas word op finansiële situasies, volgens dieselfde ROFC-bron:

Ek bind u (Satan) in die naam van die Here Jesus Christus oor my persoonlike finansies en sake. U is nou absoluut gebonde op hierdie gebied, en ek verloor namens God se mag namens my om my persoonlike finansies en sake in 'n gesonde en welgestelde posisie te plaas.

Die huiskerk van ROFC, die Gold Coast Reach Out Church, besit, behalwe om twee Sondagsdienste te hou, elke Woensdag spesiale genesingsdienste waar Ryder die siekes bedien. 'N Algemene manier om dit te onderneem, is om 'n "gebedslakie" te gebruik wat deur Ryder of ander leiers van die kerk gebid word. Individue kan hul sakdoeke na die vergadering stuur om vir die koste van vier dollar (Australies) gebid te word. Daar word gesê dat die apostels Paulus (Handelinge 19: 11-12) die wonderwerke wat op hierdie wyse uitgevoer is, opgevolg het. Gebedsklere: Persoonlike klere word ook in evangeliseringsveldtogte gebruik, en soos dit in die Tsjeggiese Republiek en Hongarye voorkom, mag dit in groot hope opkom. Die klere mag weggeneem word en op 'n familielid of vriend vir genesing geplaas word ("Healing Meetings" nd).

Twee ander praktyke / rituele is die moeite werd om in verband met genesing te noem. Eerstens, die praktyk van "Slaying in the Spirit." Dit is 'n algemene kenmerk van Pinksterisme en die Charismatiese beweging en behels "begaafde" genesers en evangeliste wat hande oplê op lede van 'n gemeente wat op die vloer val, onder die krag van die Heilige Gees ("Healing and Miracles Steve Ryder" nd), A dikwels waarneembare fenomeen by die groot byeenkomste wat deur Ryder georganiseer is, is dat die rye mense "doodgemaak" word (soos hy hande op hulle lê, en sommige sonder hom), soos rye dominoë (waarneembaar in die ROFC-videokasset Tsjeggo-Slowaakse Herlewing). Tweedens, die opsporing van die tipe siekte waaruit mense ly. Ryder beweer dat hy woorde van kennis "in die Gees" ontvang wat hom van 'n besondere toediening vertel. Daarbenewens beweer Ryder dat hy bonatuurlik oor 'n spesifieke deel van die liggaam kan sien waar 'n fisiese siekte teenwoordig is. Soms kan hy die area van die liggaam binnekom, wat die siekte beveel om te gaan, veral as dit demoniese oorsake het, of vra die toegedien om 'n genesing te plaas. 

ORGANISASIE / LEADERSHIP

ROFC is 'n wêreldwye Christelike organisasie wat deur Steve Ryder in 1979 gestig is. Dit het net begin as 'n evangeliese bediening, met hoofkwartier in Carrara aan die Goue Kus van Australië. Terwyl sy evangeliese klem gehou is, het ROFC in die vroeë 1980's drie plaaslike kerke aan die Australiese Goudkus gestig, maar dit was slegs 'n deel van 'n wyer wêreldvisie.

Ryder se organisasie was een van die eerstes wat 'n Pinksterstyl-bediening na Oos-Europa geneem het toe die mure van die Kommunisme in 1989 geval het. Ryder is nou moontlik die bekendste huidige Australiese genesingsevangelis en dien ook as president van ROFC. Ryder is 'n charismatiese figuur wat nie soos die meeste genesende evangelis is nie. Soms het hy 'n platform gedeel met ander bekende evangeliste soos Rhinhard Bonnke (Christ For All Nations) in Tanzanië. Ryder spreek 'n weersin in kerkorganisasies en komitees, aangesien hy nadelig is vir die verspreiding van die evangelie, en hy bly die belangrike figuur in sy bediening en kerke. Die internasionale direkteur en mede-minister is Andrew Jacovides, 'n goeie vriend van Ryder, wat moontlik sy uiteindelike opvolger is. Ryder is egter geen outoritêre persoonlikheid nie. Die meeste kerke wat hy oor die wêreld heen 'geplant' het, bly outonoom, hoewel Ryder hulle soms kan besoek vir onderrig en om die moreel te verhoog.

Ander aktiwiteite wat deur die ROFC onderneem is, sluit in die organisering van 'n 'Bybelse toer' deur Israel, Griekeland, Turkye en Italië ('Bybelse toere' en ') en (saam met 'n soortgelyke evangelis Martin Phelps van die Logoskerk, afkomstig uit Suid-Afrika) 'n Middellandse See vaar uitsluitlik vir Christene, wat seminare insluit vir die genesingsbediening en voorspoed-evangelie. Reach Out For Christ het weeskinders in Malawi in 2008 en in Haïti in 2010 begin borg, en meer onlangs: "Deel Christus-gesentreerde kuns- en opvoedkundige programme met die groter gemeenskap;" die instelling van kerkfasiliteite internasionaal; internasionale televisienetwerke; voedsel-, klere- en welsynsverspreiding; rehabilitasiesentrums; aftreeoorde vir bejaardes; en Bybelskolleges (“Ons visie” en). 

Kwessies / UITDAGINGS

Soos baie evangeliserende genesende bediening wat van Ryder gekritiseer is, insluitend dié van liefdadigheidsinstansies wat betrokke is by gesondheidsprobleme ("Curved Spine Healed by God ... Really?" 2012) vir die eise wat hy maak in die genesing van mense van sulke ongesteldhede soos polio, verlammende toestande , en blindheid ("Kruistogte, Genesings en Wonderwerke" en). Ryder is egter gretig om die mediese geldigheid van sy beweerde wonderbaarlike genesing te bewys met X-strale wat deur die mediese professie verskaf word, wat hy as 'n stut gebruik tydens genesingsveldtogte. Nog meer omstrede is sy eise om die dooies in Indië, Afrika en Birma, Pakistan en elders in te samel. In die geval van Birma het die genesings op 'n tydren voor 25,000-mense ("Kruistogte, Genesings en Wonderwerke") plaasgevind.

Alhoewel daar geen duidelike, ingeligte en gepubliseerde kritiek op Ryder se nakoming van die gesondheids- en rykdomevangelie is nie, is sy inspirasies, Kenneth Hagin en Kenneth Copeland, sterk gekritiseer, veral deur ander Christene vir hul onortodokse selfs heterodokse leerstellings wat verband hou met gesondheid en welvaart ( Hanegraff 1992; McConnell 1995). Net so is die leerstellings oor positiewe denke en visualiseringstegnieke gekritiseer as buite die historiese hoofstroom van die Christendom (Smail et al. 1993). Op sy beurt het Ryder vinnig ontken dat sy leringe en praktyke 'kultisties' is en ooreenkomste het met dié van die New Age-beweging. Akademiese verslae het egter voorgestel dat die praktyke wat deur Ryder gevoer word, grens aan metafisika en magiese rituele (Hunt 1998).

Teen die middel 1980's het Ryder se groeiende bediening die aandag van die media getrek. In een verslag is opgemerk dat hy die gebed gevra het vir die ondergang van die Arbeidsregering in Australië, wat hy as immoreel beskou het in sy sosiale beleid en te ingrypend in ekonomiese aangeleenthede (Picardie en Wade 1986: 14-16). So 'n intervensie is gekritiseer omdat hy die deugde van die vrye mark bevorder het wat dikwels die evangelie van welvaart vergesel en dat hy nie die komplekse aard van sosiale probleme kon erken nie.

In 2010 is Alan Davenport, 'n voormalige predikant by die Reach Out for Christ en 'n oud-bankrot, in 'n luukse huis aan die Australiese Gold Cost in hegtenis geneem, volgens 'n lang polisieondersoek, luidens 'n berig in die koerant (“Ex- Pastoor WTS Investment aangebied ”2012). Die arrestasies het plaasgevind elf maande nadat speurders op die kantore van Davenport se WTS (World Trade Systems) en die huise van verskeie werknemers toegeslaan het. Die polisie het gesê die ondersoek het gevolg op klagtes dat 'n groot aantal WTS-beleggers van regoor Australië meer as tien miljoen dollar verloor het in die sportarbitrage-skema, waarin klante 'gewaarborgde winste' aangebied word deur hul weddenskappe op verskillende moontlike uitslae op verskillende moontlike uitspreidings te versprei. . Ná die klopjagte het Steve Ryder in die openbaar ontken dat die skema geen bande met die kerk gehad het nie.

 Verwysings

Antioch Networks International. 1997. "14 die Nasionale Konvensie." Toegang verkry vanaf http://www.antioch.com.sg/events/livingbyfaith/ op 18 Februarie 2014.

"Bybelse Toere." Toegang verkry vanaf http://www.drsteveryder.com/rofc-biblical-tours-israel op 18 Februarie 2014.

Copeland, Kenneth. 1980. Die krag van die tong. Forth Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries.

"Kruistogte, genesings en wonderwerke." Toegang verkry vanaf http://www.drsteveryder.com/crusades-healing-miracles op 18 Februarie 2014.

"Geboë Spinasie Gesalf deur God ... Regtig?" 2012. Toegang verkry vanaf http://scoliosiswatch.co.uk/curved-spine-healed/ op 18 Februarie 2014.

“Oud-pastoor het WTS-beleggings 'gewaarborgde winste' aangebied." 2012. Koerier pos , Januarie 12. Toegang verkry vanaf http://www.couriermail.com.au/news/breaking-news/ex-pastor-offered-wts-investors-guaranteed-wins/story-e6freonf-1225818279214 on 2 February 2014 .

Hagin, Kenneth. 1966. Reg en verkeerd dink. Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries.

Hanegraaff, Hank. 1992. Christendom in krisis. Eugene, OF: Oeshuis.

"Genesing deur die aansteek van hande." Nd Bereik vir Christus . Toegang verkry vanaf http://www.rofc.com.au/car-reviews/laying-on-of-hands.htm on 26 January 2014 .

"Genesingsvergaderings." En "Bereik vir Christus." Toegang verkry vanaf http://www.rofc.com.au/car-reviews/healing-meetings.htm op 25 Januarie 2014.

"Genesings en Wonderwerke Steve Ryder" en Toegang verkry vanaf http://www.youtube.com/watch?v=WEA2aLUTgLc ) op 18 Februarie 2014.

Heer, Dominikus. en "Geskenke van genesing en genesingspanne." In Dominic Heron, Bid vir genesing: die uitdaging. Toegang verkry vanaf http://www.christendom-awake.org/pages/dombenedict/book-healing/healing-5.htm op 23 Januarie, 2014.

Jag, Stephen. 1998. "Magiese oomblikke: 'n Intellektuele benadering tot die neo-Pinkster-geloofsministeries." Godsdiens (spesiale kwessie oor die karismatiese beweging) 28: 271-80.

McConnell, DR 1995. 'N Verskillende Evangelie , Peabody, MA: Hendrickson Publishing.

"Ons Visie." En "Bereik vir Christus." Toegang van http://www.rofc.com.au/main.htm op 20 Januarie 2014.

Peal, Norman Vincent. 1996. Die krag van positiewe denke. New York: Ballantine Books.

Picardie, J. en Wade, D. 1986. "Nuwe-gebore Christendom." Nuwe Vereniging (Januarie): 14-16.

Bereik vir Christus. en "Algemene Inligting." Bereik vir Christus Facebook. Toegang verkry vanaf https://www.facebook.com/reachoutforchrist/info op 20 Januarie 2014.

Bereik vir Christus. nd Tsjeggo-Slowaakse Herlewing, Video Een: Wonderwerke van Genesing. Ongedaterde videokassette .

Ryder, Steve. nd "The Power of the Tongue." Uitgesonde klankkassette, ROFC.

Ryder, Steve. nd "Waarom Goddelike Gesondheid belangrik is." Onveranderde klankkassette, ROFC.

Ryder, Steve, 1991. Die helende maniere van God . Reachout Publishing.

Smail, Tom; Walker, Andrew; en Nigel Wright. 1993. “'Openbaringskennis' en kennis van Openbaring: die geloofsbeweging en die vraag na dwaalleer. ' Bladsy 133-51 in Charismatiese Hernuwing: Die soeke na 'n teologie, geredigeer deur Tom Smail, Andrew Walker en Nigel Wright. Londen: SPCK.

"Steve Ryder." En Zoominfo. Toegang verkry vanaf http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/company?companyId=346420545&targetid=profile op 18 Februarie 2014.

"Visie." En Bereik vir Christus. Toegang verkry vanaf http://www.rofc.org/vision.html op 18 Januarie 2014.

"Wêreldvergaderings van God Verklaring van Geloof, 4." Toegang verkry vanaf http://www.247ag.com/WAGF/wp-content/uploads/2009/11/Application-Statement-of-Faith.pdf op 20 Januarie, 2014 .

Author:
Stephen Hunt

Post Datum:
20 Februarie 2014

 

Deel