Nasie van Islam


Nasie van Islam

Naam: Nasie van Islam, ook bekend as die Wêreldgemeenskap van Al-Islam in die Weste, Amerikaanse Moslem-sending, die Nasie van Vrede, die Swart Moslembeweging en NOI.

Stigter: Gebore Wallace Dodd Fard, ook bekend as Wali Farad of Wali Farad Muhammad.

Geboortedatum: ongeveer 1891

Geboorteplek: Daar is baie kontroversie oor sy geboorteplek; FBI-lêers dui op Portland, Oregon, ander bronne wys na Nieu-Seeland. 1 Homself sowel as volgelinge kry, eis Mekka.

Jaar gestig: 1930 in Detroit, Michigan

Heilige teks: Koran, hoewel die Bybel baie klein invloede op die leerstellings het, veral met die bekendstelling van Islam in die Swart gemeenskap.

Grootte van Groep: Presiese grootte is moeilik om te bepaal. Skattings wissel van 10,000 tot 100,000. 2

Geskiedenis

Die wortels van die Nation of Islam kan teruggevoer word na die vroeë deel van die 20ste eeu met die opkoms van swart militante groepe. NOI het meestal opgeduik as 'n sosiale beweging, ''n groot georganiseerde groep mense wat toegewyd is aan kollektiewe doelstellings en ideale om die bestaande politieke ekonomiese struktuur en menseverhoudinge in 'n samelewing te bewaar of te verander' ' 3. Die NOI is 'n spesifieke soort beweging omdat dit nie net ontwerp is om swart bekeerlinge te wen nie, maar ook fokus op swart sosio-ekonomiese kwessies. “'N Swart nasionalistiese beweging is 'n georganiseerde poging om 'n kollektiewe bewussyn en rasse / kulturele trots te skep” 4.

In hierdie sin is die Nasie van Islam net soveel 'n beweging vir verandering as 'n godsdiensverligting. Bewegings soos die Nation of Islam ontstaan ​​gedurende periodes van sosiale verandering en die periode van sy ontstaan, ongeveer 1930, was 'n uiters dinamiese periode in die Verenigde State. Die nasleep van die Eerste Wêreldoorlog, tesame met die Groot Depressie, het gesamentlik sosiale omstandighede geskep wat ontevredenheid by swartes uitlok. Na die groot migrasie van suidelike swartes na noordelike stede soos Chicago, New York en Detroit, het swartes 'n periode van welvaart beleef en 'hulle het verwag dat hul status sou verbeter [maar die omgekeerde] beleef het toe hul status na die oorlog gedaal het, en frustrasie , angs en ontevredenheid het ontstaan ​​” 4.

Benewens die feit dat swartes in oorvol, arm stedelike gebiede ingedruk was, moes swartes ook met blankes meeding om werk. Hierdie sosiale toestande het swart nasionalisme 'n aantreklike alternatief vir Afro-Amerikaners gemaak. Dit was dus onder hierdie omstandighede dat 'die Nasie van Islam in die swart gemeenskap van Detroit in 1930 begin het tydens 'n era van honger, ontevredenheid, angs en ontnugtering'. 5

Wallace Fard word amptelik erken dat hy die NOI gestig het, maar baie van die leerstellings en oortuigings van die NOI spruit uit die leer van edele Drew Ali en sy Moorse Holy Temple of Science. ” Die Nasie van Islam het ontwikkel uit die Moorse Tempel van Wetenskap Organisasie wat gestig is deur Timothy Drew ” 6.

Die basis van Drew (later bekend as Noble Drew Ali) se leerstelling het geoordeel dat Afro-Amerikaners eintlik van Islamitiese erfenis was en dat daar dus na verwys moes word as "More". Drew het geleer dat die Islam, nie die Christendom nie, die oorspronklike, en dus die korrekte, geloof van Afro-Amerikaners was. ” Ali het ook verklaar dat [die terme] negers en swart die dood en kleurling beteken dat iets geskilder is. Daarom moet die terme Asiatic, Moor of Moorish-American gebruik word. Ali het geleer dat redding gevind is deur nasionale oorspronklike te ontdek en te weier om negers, swart, kleurling, Ethiopiërs, ens. Genoem te word. ” 7.

Drew het ook die idee van Moorse meerderwaardigheid bo die wit ras ingeboesem. Drew het sy leerstellings voortgesit tot sy geheimsinnige dood in 1929. Na Drew se dood het sy volgelinge in talle breuke versplinter. Aan die een kant is daar John Given El wat homself as die reïnkarnasie van Noble Drew beskou het, aan die ander kant is Wallace D. Fard wat homself ook as die reïnkarnasie van Nobel Drew beskou het. Die oorspronklike aanhangers van Drew het twee uiteenlopende paaie gevolg. Die een groep het John Givens gevolg en die Moriese Amerikaners geword van die Moorse wetenskapstempel in Chicago, en die ander groep na Fard het The Nation of Islam geword. 8

Met behulp van die grondslag wat Noble Drew gelê het, is die Nation of Islam gebore. In 1930 in Detroit begin 'n verkoopsman van deur tot deur, met die naam Wallace Fard, sy middels te verkondig vir die probleme wat die swart gemeenskap teister. Sy werk as verkoopsman het hom maklike toegang tot swart huise in die stad gegee. Terwyl hy in die huise was, het hy sy leerstelling oor swart separatisme, wit boosheid en Christelike manipulasie begin verkondig. Hy gebruik die swartes se vertroudheid met die Bybel as 'n springplank vir sy prediking, en geleidelik verlaag in die Koran-teks.

Fard se drie hoofkonsepte, wat die grondslag vir die NOI-ideologie geword het, was “Allah is God, die witman is die duiwel en die sogenaamde negers is die Asiatiese swart mense, die room van die planeet aarde”. 9. Fard het gevoel dat swartes nie vryheid, gelykheid en geregtigheid sal bereik nie, totdat hulle nie net hul ware godsdiens en taal (Islam en Arabies) herwin het nie, maar ook 'n afsonderlike staat verkry het.

Fard het aan sy toehoorders verkondig hoe die Christendom die witman se godsdiens was om die Asiatiese (swart) man se slawe te verslaaf en te onderwerp. Vir hom sou die Christelike geloof nooit die probleme oplos wat die swart gemeenskap geteister het nie. In werklikheid is dit dikwels gebruik as 'n toestel om swart ondergeskik te hou. Die “Christelike godsdiens was en is die meesterstratema om die sogenaamde negers as slawe te hou ... [hierdie] 'slawegodsdiens' het hulle geleer om hul onderdrukker lief te hê en te prooi vir diegene wat hulle vervolg" 10. Van 1930 tot 1934 het Fard 8,000-volgelinge suksesvol in sy Lost-Found Nation of Islam gewerf. 11

Een van Fard se eerste hoofministers was 'n man met die naam Elijah Poole. Na Fard se geheimsinnige verdwyning in Junie 1934, neem sy mees toegewyde hoofminister Elijah Muhammad (formeel bekend as Robert Pool) die beweging oor. Die hoofrede vir Elia se toewyding aan Fard was dat hy geglo het dat Fard persoonlik God was. In werklikheid is Elia heeltemal verantwoordelik vir die vergoddeliking van Fard sowel as die voortbestaan ​​van Fard se oortuigings. 12

Na Fard se verdwyning het Elia 'n tweede tempel in Chicago gevestig wat uiteindelik die hoofkwartier vir die NOI geword het. Elia was baie streng en gesaghebbend in sy rol as hoof van die Nation of Islam. Hierdie sterk houvas op die organisasie het selfs waar geword terwyl Elia in die gevangenis was gedurende die Tweede Wêreldoorlog vir ontwykings. Terwyl hy opgesluit was, kon Elia die NOI bestuur deur sy opdrag aan sy vrou Clara en sy hoofministers te gee. Dus selfs in die gevangenis het die organisasie nooit opgetree sonder sy direkte toestemming en leiding nie. Onder leiding van Elijah Muhammad het die organisasie die vorm aangeneem in die oortuigings en praktyke waarvoor die NOI bekend is, soos hul idees oor swart meerderwaardigheid en rasseskeiding. Elia het hoof van die NOI gebly tot sy dood in 1975 toe sy seun Wallace Muhammad die geledere oorgeneem het. 13

Wallace Muhammad en die Hervorming Era

Wallace Muhammad was nooit 'n volkome "vroom" of "blinde geloof" volgeling van die Nation of Islam nie. In die jare van sy betrokkenheid by die organisasie het hy trouens gereeld koppe met sy vader Elia geslaan oor Islamitiese ideologie.

Wallace is uitgewis en gereël (minstens vier keer) 1 omdat hy met Elijah Muhammad bots "oor die filosofie (selfhulp), die teologie (Islamitiese nasionalisme) en ideologie (swart separatisme)." 14

Een so 'n rede vir 'n uitsetting was 'n openbaring waartoe hy en sy goeie vriend Malcolm X gekom het. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat Elia nie net beide Fard se leerstellings en Islam self verkeerd voorgestel het nie, maar dat Fard onmoontlik Allah kon gewees het. Nog 'n voorval wat spanning tussen Wallace en sy vader veroorsaak het, was Wallace se ondersoek na en ondervraging oor Elia se owerspelige sake.

Alhoewel dit vreemd mag lyk dat iemand wat herhaaldelik berispe is omdat hy in stryd met die NOI-leerstellings opgetree het, die organisasie moes oorneem, is deur Fard voorspel dat Wallace die uiteindelike opvolger sou wees. Fard het gesê dat die sewende kind van Elia 'n seun sou wees en dat die seun die NOI sou moes lei, en Wallace kry leiding as gevolg van hierdie visie. 15

Onmiddellik na die dood van Elijah Muhammad, het Wallace drastiese en dramatiese veranderings in die NOI begin implementeer en dit na die tradisionele Islam beweeg. Met die herorganisasie, denasionalisering, desentralisering en ortodisering het Wallace die magtigste swart nasionalistiese groep in 'n Ortodokse Islamitiese groep verander. 16 Hy het sewe belangrikste veranderinge geïmplementeer wat die struktuur en doelwitte van die groep drasties verander het.

Eerstens het hy weggedoen met die leer van swart rasse-superioriteit wat deur Elia Mohammed geleer is.

Tweedens het hy Fard as 'n wyse man herdefinieer en nie God self nie.

Derdens het hy Malcolm X se nalatenskap herstel as 'n gerekende en vooraanstaande lid.

Hy het besigheid van godsdienstige praktyke geskei.

Hy het die begeerte vir 'n afsonderlike staat beëindig.

Hy het die Amerikaanse Grondwet vereer.

Laastens het hy die NOI-leerstelling met Ortodokse Islamitiese gebruike aangepas.

Daarbenewens het hy die naam van die NOI verander, eers na die Bilaliese Gemeenskap, daarna na die Wêreldgemeenskap van Al-Islam in die Weste, na die Amerikaanse Moslemmissie (1980's) en uiteindelik na die Moslemmissie (1990's). "Elke verandering was 'n poging om die organisasie en sy lede te laat voldoen aan die streng, tradisionele Islamitiese beginsels en om ras, nasionalisme en rasbeelde van God en profete van die teorie en aanbidding uit te sluit." 17 Die Moslem Sending hou nou ortodokse Islamitiese sienings en word aanvaar as deel van die tradisionele Islamitiese gemeenskap. 18

Gedurende die tyd wat Wallace Muhammad sy ortodiseringsveranderinge deurgevoer het, het NOI-volgelinge wat sterk geglo het in die leerstelling van swart rasse-meerderwaardigheid en rasseskeiding, soos geleer deur Fard en Elijah Muhammad, die NOI verlaat. Hulle het gevoel dat 'Muhammad in wese van die Afrika-nasionalistiese ideologiese boom afgeval het. Die Amerikaanse Moslem-sending verteenwoordig nie die idees van die agbare Elijah Muhammad of die grondleggers van die rasbewuste ideologie nie. ' 19 Een so 'n oorlapper was Louis Farrakhan, die uitgesproke swart Moslem. Om die nalatenskap van die Afrika-nasionalistiese denke voort te sit, het minister Louis Farrakhan van die groep afgebreek om die nalatenskap van die NOI te hervestig. "Farrakhan het die aflosstokkie van die agbare Elijah Muhammad opgetel en sy erfenis as sy geestelike seun voortgesit." 20

Geloof en Praktyke

Die Nation of Islam wyk aansienlik af van die leer van die ortodokse Islam. Hulle idee van swart rasse-meerderwaardigheid en blankes as boos is strydig met die leerstellings van rassegelykheid wat in die Ortodokse Islam voorkom. Alhoewel die titel van hierdie groep blykbaar aflei dat hulle deel uitmaak van die Ortodokse Islam-godsdiens, is dit nie die geval nie. Daar is beduidende verskille wat wissel van die interpretasie van die vyf pilare tot die persepsie wat die lede van die NOI ten opsigte van ons uiteenlopende kultuur het. Die NOI is baie meer inklusief en polities radikaal as Ortodokse Moslems. Twee van die leerstellings van die Swart Moslems is die kern van die kontroversie: hulle dring daarop aan dat swartes hulself moet skei van die afskuwelike en gedoemde ras en hul geloof dat dit die duidelike lot van die Swart Nasie is om die aarde te beërwe. Hierdie leerstellings is in flagrante kontras met ortodokse Islamitiese ideale van 'n allesomvattende eenheid van die mensdom. 21

Verskille tussen die Nasie van Islam en die Ortodokse Moslem Kerk:

Een groot verskil tussen lede van die Nation of Islam en Ortodokse Moslems is hul perspektief op die Koran. Ortodokse Moslems glo dat dit Allah se laaste openbaring aan die mensdom was en dat dit tussen 610 en 632 CE plaasgevind het. Die Nation of Islam-leer oor die onderwerp is teenstrydig. Aan die een kant verklaar hulle dat hulle in die Koran en die geskrifte van al die profete van God glo. Aan die ander kant verklaar die lede ook dat hulle glo dat hulle die oorspronklike volk is, die skrywers van die Bybel en die Koran en die skeppers van die geskiedenis. 22

Nog 'n teenstrydigheid is in die geloof van die verpersoonliking van Allah. Die nasie van Islam beweer dat Allah in die vlees as WD Fard verskyn het. Ortodokse Moslems glo dat Allah op geen tydstip in enige fisiese vorm verskyn het nie. 23

Al Islam leer dat die profeet Mohammed die laaste boodskappers was wat Allah aan ons gestuur het, en die een vir almal om te volg. Die Nasie van Islam glo dat Elia Mohammed ook 'n boodskapper was. Hy is deur God self geleer (WD Fard). 24

Oor die algemeen glo die Ortodokse Moslems in die gelykheid van almal. Daar is nie een superieure groep oor 'n ander nie. Hiërargiese strukture is gebaseer op die vermoë om aan die wil van Allah te onderwerp. Die Nasie van Islam is meer van 'n politieke beweging en hoop om 'n oplossing vir die lot van die Afro-Amerikaanse te vind. 25

Volgelinge van die Nasie van Islam glo dit geestelik:

Daar is net een God met die naam Allah, sowel as 'n geloof in Allah se profete en die geskrifte wat hulle aan die volk gebring het.

Hulle volg die Heilige Qu'ran en glo in die skrifgedeeltes van al die profete van God.

Hulle glo ook in die waarheid van die Bybel, maar sien dat die waarheid skeef en verkeerd vertolk is.

Hulle glo in die Oordeel, maar dat die eerste oordeel in die Verenigde State sal plaasvind.

Daarbenewens sien NOI-volgelinge hulself as God se uitverkore volk wat geestelik kan opstaan. 26

Daar word van swart Moslems verwag om vyf keer daagliks te bid: oggend, middag, middel middag, sononder en voor die slaap. Hierdie gebede moet eers na die ooste (teenoor Mekka) gedoen word nadat die liggaam deeglik gereinig is. Daar word van hulle verwag om ten minste twee tempelbyeenkomste per week by te woon. Swart Moslems mag ook nie sekere voedsel soos varkvleis en mieliebrood eet nie, nie net omdat dit bydra tot 'n 'stadige dood' nie, maar ook dat dit onrein is of voedsel wat deel uitmaak van 'n slawedieet. 27.

Daar is streng morele kodes tussen die interaksie van die geslagte en hoe die geslagte moet optree. Moslemvroue kan nie make-up of strak en onthullende klere dra nie en moet nie alleen wees met enige ander man as hul mans nie. Interracial seksuele verhoudings is streng verbode en enigeen wat betrokke is by sulke aktiwiteite, het uitsetting uit die organisasie. Duidelike en duidelike onderskeidings word gemaak om gedrag en sosiale rolle aan te dui wat geskik is vir mans en vroue. Vroue leer hierdie gedragsreëls tydens Moslemmeisiesopleiding terwyl mans hul rolle as lede van die Vrug van Islam leer. 28

Die leerstellings verkondig dat die swartman die oorspronklike mens is, die voorouer van die hele menslike geslag, en dat die wit ras die resultaat is van 'n eksperiment van 'n bose wetenskaplike met die naam Yacub. Ongeveer sesduisend jaar gelede het Yacub 'n resessiewe geen in die Swart ras gebruik om die biologiese gemuteerde Kaukasiërs te skep. Hierdie gemuteerde Swartes is 'gebleik met die wese van die mensdom [en] sonder siel'. 29Vir die NOI-lede is die witman van nature 'n duiwel, absoluut onlosbaar en nie in staat om om te sien of iemand te respekteer wat nie wit is nie [en] die historiese, volgehoue ​​bron van skade en verwonding vir swart mense is. 30. As gevolg van Yacub se kwaadwillige onheil, sou Blankes die mensdom vir 'n lang tydperk regeer totdat die swart ras weer beheer kry. Hulle meen die koms van Farad is die beginvonk vir die swart ras wat weer beheer kry. 31

Lede van die Nation of Islam sien hulleself as 'Asiaties', die direkte afstammelinge van die swart nasie Asië wat deel uitmaak van die vasteland van Afrika. “Die oorspronklike man is die Asiatiese swartman, die eienaar, die room van die planeet aarde, God van die heelal” 32. Binne die Asiatiese Nasie is die 'stam van Shabazz', diegene van direkte Afrika-afkoms en die oorspronklike mense van die aarde, wat honderde jare lank deur blankes verslaaf was. Dit was Fard en Elijah Muhammad wat gestuur is om hierdie verlore nasie te vind en hulle in 'n onafhanklike staat te hervestig. Hierdie separatisme was deels gebaseer op die idee dat 'Swartes' nooit van nature of ras Amerikaners was nie en daarom hul burgerskap as Amerikaners verloën en hul lojaliteit teenoor die Verenigde State verwerp. 33

As 'n sosiale beweging het die Nasie van Islam hoofsaaklik drie hoofdoelwitte:

Die Verenigde Front van Swart Mans

Rasse skeiding

Ekonomiese skeiding 34.

Die Verenigde Front van Swart Mans
Dit is die idee van swart eenheid: om alle swart mans in Amerika herenig te hê met sy eie. Om alle swart mans saam te voeg onder die sambreel van die Nasie van Islam om hul doelwitte saam te bereik, want daar is sterkte in getalle.

Rasse skeiding
Heel eenvoudig stel hierdie idee dat die swart en wit rasse heeltemal geskei moet word. 'Slegs met volledige rasseskeiding, sal die perfekte harmonie van die heelal herstel word.' 35

Ekonomiese skeiding
Die ideaal van hierdie doel is om 'n volledige ekonomiese onttrekking uit die Blanke gemeenskap te hê, omdat wit ekonomiese oorheersing hulle die grootste mag oor swartes gee. Die sleutel tot swart ekonomiese separatisme en veiligheid lê in vyf stappe wat die "ekonomiese bloudruk" genoem word.

Erken die noodsaaklikheid vir eenheid en groepaktiwiteite.

Plaas jou hulpbronne, fisies sowel as finansieel.

Hou op die kritieke kritiek op alles wat swart besit en swart bedryf word.

Hou in gedagte dat jaloesie van binne af vernietig.

Werk kollektief hard ” 36.

Kwessies / Omstredenheid

Malcolm X

Malcolm Little is op 19 Mei 1925 gebore as Louise en Earl Little van Omaha, Nebraska. Mevr. Little was 'n mulat gebore in Grenada en sy vader was 'n predikant en 'n organiseerder van Marcus Garvey se Universal Negro Improvement Association.

Malcolm het nooit hoërskool voltooi nie en het gewoond geraak aan die lewe in 'n hustler-samelewing. Hy het die naam 'Rooi' gekry vanweë die kleur van sy hare, en hy het hierdie titel gestand gedoen. Hy was vinnig en in staat om geweld te pleeg. Op Februarie 1946 is Malcolm skuldig bevind op 'n roofklag en tot sewe jaar tronkstraf gevonnis. 37

Terwyl hy in die tronk was, het Malcolm 'n volgeling van die Nation of Islam geword. Hy is aanvanklik deur twee gevange lede van die Detroit-tempel aan NOI-leerstellings voorgestel en het 'n korrespondensie met Elijah Muhammad begin. Hulle het per pos gekommunikeer en Malcolm het al hoe verder geïntrigeer geraak deur die NOI-oortuigings. Met die ondersteuning van sy suster en broer word hy lid van die Nation of Islam. Hy het die naam van sy meester weggegooi en dit na X verander, 'n praktyk wat deur NOI-lede gedoen word om die onbekende, ware stamnaam van hul Afrika-voorouers te kenne te gee. Na sy parool in 1952 het Malcolm X organisatoriese take vir die land uitgevoer onder leiding van Elijah Muhammad. Malcolm het byna onmiddellik die hoofwoordvoerder van Elijah Muhammad geword. Vanweë sy charismatiese toespraak en sy groot beroep was hy verantwoordelik om die aantal NOI-aanhangers dramaties te verhoog gedurende die vroeë 1960's. 38

Mede as gevolg van spanning binne die Swart Moslembeweging, het Malcolm X krities geraak oor sy leier, Elijah Muhammad. Wat hierdie kritiek aangewakker het, was die aantygings oor die seksuele misbruik van Elijah se Muhammad met baie van sy sekretaresses. Wat Malcolm van hierdie beskuldigings versteur het, was nie soseer dat Elijah Muhammad daartoe in staat was om sulke onsedelike dade te doen nie, maar dat hy dit wat hy gedoen het, ontken en selfs probeer toesmeer in plaas daarvan om 'wat hy voor sy volgelinge gedoen het,' menslike swakheid of as 'n vervulling van profesie - wat Moslems sou verstaan ​​het ... of ten minste aanvaar het. ' 39

As gevolg van hierdie konflik het Malcolm na bewering doodsdreigemente van lojale NOI-ondersteuners begin ontvang. Die laaste strooi wat die spanning tussen Malcolm en die NOI vererger het, het plaasgevind nadat hy negatief kommentaar gelewer het op die sluipmoord op John F. Kennedy en gesê het dat die sluipmoord 'n geval was van 'die hoenders wat huis toe gekom het om te gaan rus' (die implikasie was dat die president gebring het) die sluipmoord op homself). As gevolg hiervan is hy negentig dae lank stilgemaak van alle praat- en amptelike pligte. Gedurende daardie tydperk het hy die Nation of Islam verlaat en die Moslem Mosque, Inc. en die Organisasie van Afro-Amerikaanse eenheid gestig. 40

In 1964 het Malcolm X op die pelgrimstog na Mekka gery. Die hajj het hom gedwing om sy idees oor integrasie te hersien en die tradisionele waardes van Islam omhels. Na die reis het hy geglo dat dit moontlik was vir Kaukasiërs om by te dra tot die stryd. Hy het toe die naam El-Hajj Malik El-Shabazz aangeneem.

Op Februarie 21, 1965, is Malcolm X vermoor by die Audubon Ballroom in Manhattan terwyl hulle ondersteuners aangespreek het. Drie lede van die Nasie van Islam is skuldig bevind aan moord. Dit word ook deur baie van sy volgelinge vermoed dat die regering ook iets te doen gehad het met sy moord. Hierdie beskuldigings is nog nooit bevestig nie. 41

Louis Farrakhan

Louis Farrahkan is een van die mees omstrede figureheads wat verband hou met die Nasie van Islam. Farrakhan is gebore Louis Eugene Walcott in Bronx, NY in 1933, maar verhuis na Boston, Mass. Met sy ma en broer op ouderdom vier. Dit was in die stad Boston dat hy bekendgestel sou word aan die NOI. Teen twee-en-twintig, het hy belangstelling in die organisasie geword, terwyl Malcolm X in Boston was om Tempel No. 11 te vestig. 42

Deur sy toewyding aan die beweging word hy uiteindelik een van die hoofde van die Boston-tempel en bly hy by die organisasie totdat hy in 1977 vertrek weens ontevredenheid oor die veranderinge wat Wallace se leierskap implementeer. Met die afbreek van die organisasie het hy probeer om die nalatenskap van Elijah Muhammad te herstel.

Aanvanklik het Farrakhan saamgegaan met die veranderinge wat Wallace Muhammad geïmplementeer het. Maar namate al hoe meer veranderings Elia Muhammad se visie begin ontwyk, het Farrakhan onrustig geraak. Wallace was besig om die werk en die leerstellings waarin Farrakhan geglo het, te vernietig. Farrakhan kon nie meer deel wees van 'n organisasie wat ander oortuigings van hom gehad het nie. 'Iets moes gee en dit het gedoen. In 1977, na ongeveer dertig maande van die Wallace-hervorming, het Farrakhan Wallace Muhammad se wêreldgemeenskap van Islam in die Weste verlaat om Elia se Lost Found Nation of Islam weer op te bou. ” 43

Die ideologie van die Nasie van Islam onder Farrakhan is amper ononderskeibaar van wat dit onder Elia Mohammed was; Daar is egter effense verskille. Een sodanige verandering is nie meer 'n afsonderlike staat nodig nie, maar die NOI kies vir net ekonomiese skeiding.

Maar omstrede Farrakhan mag wees, vir kontemporêre swartes, die sosiale en ekonomiese boodskap wat hy preek, is baie aantreklik. Deur sy boodskappe het hy baie stedelike swartes 'n gevoel van hoop gegee en hul sosiale en ekonomiese toestand op die stelsel en die groter rassistiese blanke samelewing geblameer; maar Louis Farrakhan is veral bekend vir openheid en leiding van die swart gemeenskap en sy ontstellende uitsprake oor Jode.

Miljoen Man Maart

Op Oktober 16 het 1995 ongeveer 'n miljoen swart mans saamgekom vir 'n dag van eenheid, versoening en versoening in Washington DC. Dit was 'n optog om die swart gemeenskap te versterk. Hierdie beweging is beoog deur die omstrede Louis Farrakhan. Farrakhan het die optog georganiseer om die negatiewe beeld te help wat die publiek van swart mans het (210K AIFF klank of 210K WAV klank). Dit was 'n oproep vir swart mans om verantwoordelikheid vir hulself en hul gesinne te aanvaar. Dit het ook gepleit vir 'n stryd teen dwelms, geweld en werkloosheid.

Een probleem wat sommige met die optog gehad het, was nie sy doel nie, nie sy boodskap nie, maar sy boodskapper Louis Farrakhan. Baie beskou Farrakhan as bevooroordeeld en talle swart kerke het geweier om die optog te onderskryf of te ondersteun. Net dae voor die optog het Farrakhan antisemitiese en rassige opmerkings oor Jode, Koreaanse en Viëtnames gemaak wat bloedbokkers is wat voordeel trek uit die swart gemeenskap. 44 Kommentaar soos hierdie maak baie senuweeagtig en kwaad. Dit het mense gevra: hoe kan 'n mens so gevul met haat en vooroordele 'n burgerregte-optog lei wat vra vir gelykheid en geregtigheid? Benewens die rassekwessies wat Farrakhan teenwoordig is, beskou baie vroue die optog as seksisties. Die organiseerders van die optog het vroue gevra om 'tuis te bly', 'n versoek wat 'n klap klap in die gesig was van die meeste swart vroue wat saam met mans vir gelykheid en geregtigheid geveg het. 45

Vir baie was die optog die begin. Die ondersteuners is uitgedaag om hierdie sending voort te sit en om 'n verskil te maak. Dit is gekrediteer vir 'n toename in kiesersregistrasie, aansoekers om swart kinders aan te neem, 'n afname in swart-en-swart-misdaad en 'n groter belangstelling in die bediening van die swart gemeenskap.

Nasie van Islam teenoor Jode

Een van die mees omstrede kwessies rakende die oortuigings van die Nasie is hul gevoelens teenoor die Joodse gemeenskap. Alhoewel die Swart Moslems die idee verwerp dat hulle 'n spesiale antipathie vir Jode het, word hul handelinge en verklarings dikwels anders.

Baie van die konteks agter Swart antisemitisme is gewortel in die 1960s toe daar 'n drastiese erosie van die Swart-Joodse verhoudings was. 46 Sulke probleme as wat Jode beheer oor skole in swart gemeenskappe het (as gevolg van die groot persentasie Joodse onderwysers) tot die gevoel dat Jode, wat vroeër vurige ondersteuners van burgerregte was, het hul rug op swartes gedraai as gevolg van 'n algehele afname in Amerikaanse anti- -Semitism. Die Jode het nie meer burgerregte nodig nie omdat hulle hul bevryding op die rug van swartes verkry het. 47 Voeg daarby die feit dat Jode in aansienlike getalle in die swart gemeenskappe geleef het en gesien word as 'n aflewering van swartes. Dit het alles swart antisemitiese gevoelens aangevoer.

Een van die kwessies rakende Jode is hul rasseklassifikasie. As Jode as Semiete beskou word, dan is hulle nie regtig 'wit' nie en moet hulle as Arabiere en deel van die Swart Nasie beskou word. 48 Alhoewel sommige Moslem-ministers hierdie siening huldig, verontagsaam die meerderheid hierdie onderskeid en klassifiseer dit as wit. Die meeste sien 'die Jood as 'n blanke omdat hy as 'n blanke aanvaar word'. 49

Dieper vyandigheid teenoor Jode kom voort uit die idees wat hulle probeer om die swart gemeenskap te oorweldig deur hulle ekonomies te ondermyn. 50 Die argument is dat Joodse handelaars in swart woonbuurte intrek en dan familiebesighede in daardie gemeenskappe open. Hulle trek dan voordeel uit die gemeenskap en word buitengewoon ryk, terwyl hulle nooit swartes in diens neem nie. '[Swartes] hou rekening met die rekening, maar daar is nie een swart gesig agter 'n toonbank in die winkel nie.' 51

Deur baie van die Nation-lede word die Jode daarvan beskuldig dat hulle die Swart gemeenskap probeer oorrompel het. Die lede van die Nation of Islam is van mening dat die Jode die openbare mening streng hou deur hul beheer oor massakommunikasie. Hulle beweer dat die Joodse gemeenskappe baie van die televisie- en radiostasies besit en gebruik hierdie kommunikasiemetodes om hul saak te bevorder. Swart Moslems verpes ook die aanwesigheid van die Jode in die Swart gemeenskappe. Dikwels sal 'n Joodse handelaar 'n familiebesigheid in die laer klasgemeenskap open. Dit word gesien as die Joodse man wat die Swart gemeenskap aanstoot gee, omdat hy hul geld sal neem, maar nie sal huur om saam met hulle te werk of te assosieer nie. 52

Die boek getiteld Die geheime verhouding tussen swartes en Jode, geskryf deur die Historical Research Department of the Nation of Islam, ondersoek die wantroue en vyandigheid teenoor die Joodse gemeenskap. Basies is die hoofgedagte dat Jode direk gekoppel is aan die deelname aan en die voortbestaan ​​van die slawehandel. 'Jode is finaal gekoppel aan die grootste kriminele poging wat ooit teen 'n hele mensegeslag onderneem is - die Swart Afrikaner Holocaust. "53

Die boek voer aan dat Jode nie net die Atlantiese slawehandel oorheers het nie, maar ook groot slawehandelaars en slawe-eienaars in die suide was. Daarbenewens beweer dit dat Jode swartes uitgebuit het tydens en na die heropbou. Die boek beweer ook dat Jode, omdat hulle geldgierig en geldgierig was, dit geniet om die finansiële voordele te pluk wat sulke uitbuiting bied. Bewerings soos hierdie, het om die ooglopende redes die Joodse gemeenskap kwaad gemaak en beledig. Kritici van die boek voer aan dat dit 'n "fiktiewe, skeefgetrekte historiese oorsig is ... [wat] die komplekse faktore wat tot die trans-Atlantiese slawehandel gelei het, verdraai. 54 Deurlopende antisemitiese aanvalle en opmerkings soos hierdie het ongemaklike en gespanne verhoudings tussen lede van die NOI en Jode geskep.

Sentiment teenoor die Nasie van Islam

Wanneer die meeste Amerikaners (dit wil sê wit Amerikaners) aan die Nation of Islam dink, is die beeld wat hulle tref, een van 'n organisasie wat rassisties, anti-wit en anti-Amerikaans is, wat nou gelei word deur Louis Farrakhan, 'n -Semiet, rassisties, seksisties, homofoob en looney. ” 55

Die beeld wat die Amerikaner van die Nation of Islam het, kom nie uit die eerstehands interaksie met sy lede nie, maar uit mediabeeldings van die NOI en sy leiers soos Louis Farrakhan. Swart nasionalisme word in die populêre media dikwels as anti-wit geïnterpreteer "en word gelykmatig uitgebeeld as sleg vir die Amerikaanse rasseverhoudinge." 56 Hulle sien mense soos Farrakhan en die NOI as skadelik: die verdraagsaamheid en vernietiging van rassetoleransie in die Verenigde State.

Wat die ware negatiewe gevoelens agter die blanke Amerika se sentiment teenoor die NOI blyk te wees, is vrees: vrees vir die boodskap van die NOI om kwaad te wees en keelvol te wees vir die behandeling van die swartman deur die blanke Amerika. Hulle vrees kan ook gesien word as vrees vir die onbekendheid, nie net met die organisasie nie, maar ook met die potensiële mag (teen blankes) wat dit kan lewer. Toe 'n jong lid van die NOI na 'n klaslokaal genooi is 57 baie wit studente was nie net verbaas dat hy daar was nie, maar het ook gesê dat hulle sprakeloos in sy teenwoordigheid gevoel het ... hulle het aangeneem dat [hy] hulle gehaat het omdat hy 'n lid van die Nation of Islam was. ' 58 Baie van hulle reaksie op die jong NOI-lid was beperk tot die media-uitbeelding van die NOI en sy leier Farrakhan.

Farrakhan het meer persdekking gekry as enige ander Afro-Amerikaner, met die uitsondering van Jessie Jackson. Die dekking van sy uitsprake en oortuigings, hoe antisemities en anti-wit hulle ook al is, het hom ironies genoeg meer simpatiek met swartes gemaak. "Die ironie is dit: hoe meer die media Farrakhan as 'n bedreiging vir die samelewing uitbeeld, hoe meer simpatiek lyk hy vir Afro-Amerikaners." 59 Wat gebeur, is dat die media geneig is om op wit reaksies op Farrakhan te fokus, sowel as kwessies rakende rasverhoudinge. Aangesien gereeld die wit reaksie op Farrakhan negatief is, veroorsaak dit 'n mate van agteruitgang of simpatie met Farrakhan.

Farrakhan en die NOI in die algemeen het 'n groot invloed op die swart jeug gehad. 'Geen leier het 'n groter invloed op die Hip-Hop-generasie gehad as Louis Farrakhan nie.' 60 Min leiers en organisasies maak hulself toeganklik vir die jeug. "Farrakhan het 'n unieke vermoë om diep in die siele van swart jeug te kom." 61 Wanneer hy praat, is hy 'blykbaar in staat om met jong swartes te praat op 'n manier wat hulle laat luister, selfs as hy hulle neerlê'. 62

Daarbenewens trek jeugdiges na Farrakhan omdat hulle, net soos hul voorgangers, ekonomiese ontberings in die gesig staar en dat Farrakhan se boodskap van ekonomiese bemagtiging via ekonomiese skeiding 'n welkome oplossing vir hul finansiële probleme is.

Onlangse Openbarings

In 'n ongekende gebeurtenis het minister Louis Farrakhn op 25 Februarie 2000 met Wallace Muhammad vergader. Hierdie vergadering was versoening tussen die twee opponerende groepe. Die ontmoeting tussen die twee impliseer ook die moontlike aanvaarding van die NOI onder die sambreel van die Ortodokse Islam. Hierdie moontlike aanvaarding kom na Farrakhan se proklamasie dat hy '' die einde van die siklus van geweld en haat '' in die wêreld en '' die opbouende gevalle mensdom ongeag ras, kleur of geloofsbelydenis '' opbou. Of Farrakhan hierdie nuwe ideologie aanhang, moet nog gesien word.

Bibliografie

boeke

Alexander, Amy. Ed, 1998.The Farrakhan-faktor: Afrika-Amerikaanse skrywers oor leierskap, nasie en minister Louis Farrakhn. New York: Grove Press

Brackerman, Harold.1994.Ministerie van leuens: 'Die waarheid agter die nasie van Islam' Die geheime verhouding tussen swart en Jode ' New York: Vier Mure Agt Windows.

Clegg, Claude Andrew. 1997. 'N Oorspronklike Man: Die lewe en tye van Elia Mohammed New York: St. Martin's Press, 1997.

DeCaro, Louis A.1998. Malcolm en die Kruis New York: New York University Press.

Lincoln, C.Eric. 1994. Die Swart Moslems in Amerika: derde uitgawe Michigan: William B. Edmunds Publishing Company.

Marsh, Clifton. 1996. Van Swart Moslems tot Moslems: die opstanding, transformasie en verandering van die verlore nasie van Islam in Amerika, 1930-1995 Maryland: Scarecrow Press, Inc,

Mimiya, Lawrence H. en C. Eric Lincoln. 1998. ”Swart militante en apartheidsbewegings.” Encylopedia van die American Religious Experience Volume II,Charles H. Lippy en peter W. Williams, reds. New York: Charles Scribner's Sons, pp. 755-774.

Artikels

Claiborne, William. 2000. "Mededingende swart Moslems groepe versoen" Die Washington Post(Feb. 26, 2000)

Dreier, Peter. 1995. "Wat Farrakhn weggelaat het: Arbeidsolidariteit of rasseseperatisme?"republiek(Desember 15)

Howard, John R. 1998. "The Making if a Black Muslim" Samelewing (Maart 18).

Oewer, Paul. 1995. "Wat is agter die Nation-Islam se antisemetiese retoriek?" VSA Vandag Magazine (Januarie)

Turner, Richard Brent. 1997. "Van Elijah Pool tot Elijah Muhammad, hoofminister van Islam." Amerikaanse Visies (Oktober-November)

“Louis Farrakhn-leier van die Nation of Islam-the Million Man March is bymekaar by Farrakhn se Fiery Beckoning.” tyd (Junie 17, 1996.)

Verwysings

 • http://answering-islam.org.ul/NoI/noi1.html
 • Lincoln pp.269
 • Marsh pp.1
 • Ibid pp. 7
 • Ibid pp. 17
 • Ibid pp. 27
 • Ibid pp. 29
 • http://www.answering-islam.org.uk/NoI/noi1/html
 • Marsh pp.30-35
 • Marsh pp.37
 • Lincoln pp. 73
 • Marsh pp. 38
 • Lincoln en Mamiya pp. 765
 • Marsh pp. 49
 • Ibid pp. 39
 • Ibid pp. 69
 • Marsh pp. 70
 • Alexander, ed. pp. 53
 • Marsh pp. 98
 • Ibid pp. 108
 • Ibid pp. 98
 • Lincoln pp. 221
 • http://www.usc.edu/dept/MSA/notislam/
 • ibid
 • ibid
 • ibid
 • Marsh pp.47
 • Lincoln pp.76
 • Ibid pp. 77
 • http://metalab.unc.edu/nge/innercity.html
 • Mimiya pp. 766
 • Alexander, ed. pp 60
 • Lincoln pp. 79
 • Lincoln pp.79-80
 • Lincoln pp. 83
 • Marsh pp. 43
 • Marsh pp. 51
 • Ibid pp. 57
 • http://answering-islam.org.uk/NoI/noi1.html
 • Marsh pp. 58
 • Lincoln pp. 263
 • Lincoln pp. 268
 • ibid
 • http://www.cnn.com/US/9510/megamarch/10-15/index.html
 • http://www.cnn.com/US/9510/megamarch/10-15/index.html
 • Lincoln pp. 163
 • ibid
 • Lincoln pp. 160
 • ibid
 • Ibid pp. 161
 • ibid
 • ibid
 • Brackerman pp. 25
 • http://www.h-net.msu.edu/~antis/occasional.papers.html
 • Alexander, ed. pp 103
 • Ibid pp. 104
 • Ibid pp. 104
 • Ibid pp. 25
 • Ibid pp. 104
 • Ibid pp. 184
 • Ibid pp. 186
 • ibid

Gemaak deur Jan Dodoo
Spesiale dank aan Loryn Lawson wat 'n vorige weergawe van hierdie bladsy geskep het
Vir Sos 452: Sosiologie van Godsdienstige Bewegings
Lente Termyn, 2000
Universiteit van Virginia
Laas gewysig: 05 / 29 / 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel