Timoteus Miller

Hutterites

HUTTERITES TYDLYN

1528 'n Groep anabaptiste in Morawië het hulself van mekaar geskei deur 'n verbintenis tot die gemeenskaplike lewe te neem.

1529 sluit Jacob Hutter by die gemeenskaplike groep Anabaptiste aan

1533 het Hutter as die leier van die groep na vore getree en so 'n invloed op die beweging gehad dat dit sy naam as die Hutteriete gekry het.

1535 word Hutter in Oostenryk in hegtenis geneem en vermoor.

1535-1622 Die Hutterite-beweging het 'n periode van welvaart binnegegaan wat gegroei het van 20,000 lede tot 30,000 lede en vaardighede ontwikkel het in keramiekwerk en mediese praktyk.

1622 Die Hutteriete is uit Moravië verdryf, wat die Hutterite-beweging gedwing het om onder verskillende lande te versprei.

1770 Die verspreide groepe Hutteriete sluit weer aan en verhuis na Rusland.

1871 Die Russiese regering het die vrystelling van militêre plig wat oorspronklik aan die Hutteriete toegestaan ​​is, in 1770 ingetrek.

1874 Die Hutterites verhuis na die Verenigde State en vestig hulle in Suid-Dakota

1914-1918 Die Hutteriete verhuis na Kanada toe die Eerste Wêreldoorlog vervolging van Duitssprekende mense en pasifiste in die Amerikaanse kultuur meebring.

1929-1940 Tydens die Groot Depressie het die Amerikaanse regering die Hutteriete na hul voormalige kolonie-plekke genooi.

1940-huidige Hutterite-kolonies kan gevind word in die deelstate Noord- en Suid-Dakota, Minnesota, Montana, Washington, Oregon in die VSA en in die Kanadese provinsies Manitoba, Saskatchewan, Alberta en British Columbia.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die Anabaptiste het die radikale vleuel van die Protestantse Hervorming gevorm en het in die vroeë 1520's in Duitsland en Switserland begin verskyn. Die direkte voorgangers van die Hutteriete was anabaptiste in Zürich, Switserland, wat die skeiding van kerk en staat, die doop van volwassenes, die aanvaarding van 'n gedissiplineerde lewenswyse, skeiding van ongelowiges en pasifisme bepleit het. Hulle is deur beide Katolieke en Protestante vervolg, en vlug van vervolging versprei hulle na baie plekke in Europa. Morawië, wat godsdienstig relatief uiteenlopend geword het as gevolg van die opkoms van verskeie pre-protestantse godsdienstige bewegings, het 'n toevlugsoord vir die Anabaptiste geword, en daar het die Hutteriete as 'n afsonderlike liggaam na vore getree. In 1528, volgens hul kronieke, het die Anabaptiste wat die Hutteriete sou word, hulself toegewy aan die gemeenskap van goedere, wat alle persoonlike besittings en geld aan die groep as geheel gegee het. Volledige gemeenskap van goedere bly vandag een van die kenmerke van die Hutterite-lewe.

Jacob Hutter, gebore in Moos, Suid-Tirool (tans Italië), verskyn in 1529 onder hierdie gelowiges. Hy was voorheen 'n leier van die Anabaptiste in Tirool, waar vervolging intens was, en hy en sy volgelinge het by die Morawiese orkes aangesluit. In 1533 het hy na vore getree as die deurslaggewende leier van die groep, wat onder sy leiding die regulasies en strukture geskep het wat aan Hutterism sy onderskeidende karakter gegee het. Sy ampstermyn as leier was egter redelik kort. In 1535 is hy in Oostenryk in hegtenis geneem en vroeg die volgende jaar gemartel en tereggestel.

Ondanks sy dood het die beweging binnekort 'n tydperk van relatiewe welvaart binnegegaan. Onder beskerming van die Morawiese adellikes is meer as 100 gemeenskaplike nedersettings gestig, en die beweging het gegroei tot 20,000 tot 30,000 lede. Verskeie welvarende bedrywe, waaronder die vervaardiging van keramiek en bekwame mediese praktyk, het die Hutterites finansieel onderhou. Maar daardie tydperk het uiteindelik tot 'n einde gekom; te midde van oorloë en plae is die Hutteriete in 1622 uit Morawië verdryf. Die verloop van die gebeure het in die daaropvolgende dekades baie draaie gehad, waartydens verskillende groepe Hutteriete in verskillende lande gewoon het, maar in 1770 het hulle na Rusland begin trek, waar die verspreide beweging het herenig onder 'n regeringsbelofte van relatiewe godsdiensvryheid en veral vrystelling van militêre plig. Hulle het 'n tyd lank gemeenskap van goedere opgegee, maar uiteindelik het hulle die praktyk hervat. Toe, in 1871, het die Russiese regering die vrystelling van militêre diens teruggetrek, en weereens het die Hutteriete (en baie Mennoniete wat ook in Rusland onder soortgelyke toestande gewoon het) verplig gevoel om te trek. In 1874 het hulle na die Verenigde State begin vertrek en hulle uiteindelik in Suid-Dakota gevestig.

Twee afsonderlike gemeentes van Hutteriete wat hul gemeenskap in Rusland weer begin woon het, het gemeenskaplike nedersettings in Suid-Dakota gestig, en 'n derde gemeente het hulself gemeentelik georganiseer nadat hulle daar aangekom het. Hierdie drie oorspronklike kolonies het die grondplase geword van verskillende bewegings binne die Hutterisme. Hutterites bestaan ​​nou uit drie 'leuts', oftewel volke - die Schmiedeleut (sogenaamd omdat hul stigtingsprediker, Michael Waldner, 'n smid was, of Schmied), die Dariusleut (wie se stigtingsprediker Darius Walter genoem is), en die Lehrerleut (wie se leier, Jacob Wipf, is beskou as 'n uitstekende onderwyser, oftewel Lehrer). Ander Hutteriete het ook na Suid-Dakota getrek, maar hulle het op individuele plase gevestig; hulle het bekend geword as die Prairieleut. Elk van die drie gemeenskaplike leute het sekere kenmerkende praktyke, en ondertrouery onder hulle is skaars, maar vir die buite-waarnemer is hulle baie dieselfde in hul lewenswyses. Die Schmiedeleut het in 1992 'n skeuring gehad, hoofsaaklik oor meningsverskille oor die leierskap van die Schmiedeleut-biskop, Jacob Kleinsasser. Dit lyk onwaarskynlik dat die twee faksies weer tydens Kleinsasser se leeftyd sal herenig. Diegene wat Kleinsasser se leierskap verwerp het, staan ​​bekend as die Committee Hutterites.

Die eerste paar dekades van die Amerikaanse lewe was moeilik, en die Hutteriete was min opgemerk deur buitestaanders buite hul onmiddellike woonbuurte. Hulle het egter geleidelik uitgebrei as gevolg van 'n hoë geboortesyfer (soms het Hutterite-gesinne gemiddeld meer as tien kinders gehad). Die Eerste Wêreldoorlog was 'n tydstip vir die Amerikaanse Hutteriete. As pasifiste het hulle militêre diens verset, en verskeie van hul jong mans, wat deur militêre owerhede in hegtenis geneem is, het behandeling ontvang wat net as marteling beskryf kan word - genoegsaam dat twee van hulle daaraan gesterf het. Terselfdertyd het vervolging van Duitssprekende mense onder die Amerikaanse publiek wydverspreid geraak, en het kriminele dade die eiendom van Hutterite baie skade berokken. Die Hutteriete verhuis haastig na Kanada, waar vrystelling van militêre diens aan hulle beloof is; slegs 'n enkele kolonie het in Suid-Dakota oorgebly. Tydens die groot depressie, toe legioene boere hul land verlaat het, het Suid-Dakota egter besluit dat dit kon voordeel trek uit die teenwoordigheid van hardwerkende boere wat geen openbare hulp gevra het nie en het die Hutteriete genooi om terug te keer, dikwels na hul voormalige koloniewebwerwe. Vandag is Hutterites in Noord- en Suid-Dakota, Minnesota, Montana, Washington en Oregon, in die Verenigde State en in die Kanadese provinsies Manitoba, Saskatchewan, Alberta en Brits-Columbië te vinde.

LEER / oortuigings

Hutterites onderskryf steeds die basiese beginsels wat die Anabaptiste histories gehandhaaf het. Die Bybel is die bron van leringe oor geloof sowel as lewenstyl. Hutteritiese oortuigings begin met die oortuiging dat 'n almagtige, alwetende God ewige, onveranderlike waarhede voorsien het waardeur mense beveel word om te lewe. Menslike fokus is om op die ewige God te wees, nie op die verbygaande materiële werklikheid nie. Mense moet in die hiernamaals na 'n eenheid met God kyk, wat baie belangriker is as enigiets tydelik.

Daar word verstaan ​​dat mense 'n gevalle, vleeslike natuur het en daarom 'n natuurlike neiging tot sonde het. Hulle kan egter die sonde herken en hulle daarvan bekeer, en hulle kan die genade ontvang wat hulle in staat stel om gered te word ondanks hul sondigheid. Die keuse om genade te ontvang, moet deur elke individu gemaak word. Die mens se keuse om God se weg eerder as die gevalle weg te soek, word uiterlik in jou werke of gedrag getoon; In Hutterite-terme beteken goddelike gedrag ooreenstemming met die standaarde van die kerk en die gemeenskap (wat dieselfde is).

Anabaptiste stem saam met die meeste Protestante (inderdaad die meeste Christene) oor die meeste teologiese basiese beginsels, maar verskil op verskeie belangrike punte. Hulle lees van die Bybel kom tot die gevolgtrekking dat hulle beveel word om pasifiste te wees, en dat hulle tradisioneel alle militêre diens, selfs nie-mededingende diens, geweier het. Hulle glo aan die doop vir volwassenes, nie vir babas nie, wat gelei het daartoe dat hulle deur hul opponente bespot word as anabaptiste, of 'herdopers'. Aangesien die naam oorspronklik pejoratief was, is die lede van die beweging dit lank weerstaan, en sommige maak vandag nog daarteen beswaar. Hulle pleit vir 'n gedissiplineerde lewenswyse waarin lidmate die streng gedragstandaarde van die kerk nakom en die individuele wil onderwerp word aan die kollektiewe wil van die gemeenskap. Om hulself behoorlik te help handhaaf, het hulle tradisioneel probeer om kontak met persone buite die beweging te beperk. Hulle is sterk gelowiges in die skeiding van kerk en staat, en het van hul vroegste dae af geargumenteer dat burgerlike landdroste geen reg mag hê om verkeerde oortuigings te straf nie.

Sommige anabaptiste verwerp sekere kenmerke van die moderne lewe en tegnologie in die strewe na 'n eenvoudige en gedissiplineerde lewe. Die Amish bestuur byvoorbeeld nie motors nie en het nie elektrisiteit in hul huise nie. Die Hutteriete omhels moderne tegnologie, solank dit nie tradisionele lewensweë inmeng nie, en doeltreffende moderne boere geword het. In teenstelling met ander anabaptiste dring hulle daarop aan om alle eiendom gemeen te hou, 'n geloof wat spruit uit vroeë Christelike gebruike wat in die Bybelse Handelinge beskryf word.

Die Protestantse weergawe van die Bybel is die heilige skrif van die Hutteriete. Die beweging was nog altyd noukeurig oor die dokumentasie van sy eie geskiedenis, en vroeë manuskripgeskiedenisboeke is baie waardevol in die beweging, hoewel hulle nie die status van die skrif het nie.

RITUELE / PRAKTYKE

Anabaptiste het oor die algemeen geglo om versiering en rituele in hul godsdienstige lewe tot die minimum te beperk, en die Hutteriete is geen uitsondering nie. Kort gebede word verskeie kere per dag gedoen, soos tydens etes. Eredienste op elke kolonie staan ​​sentraal in die godsdienstige lewe; hierdie dienste volg ou patrone, met die lees van preke wat eeue gelede gekomponeer is en 'n kenmerkende manier om ou liedere te sing. Kort dienste word gewoonlik daagliks gehou, en langer op Sondag. Omdat die Hutteriete die ganse skepping van God as heilig beskou, word geen spesiale fasiliteite vir godsdiensdienste afgesonder nie. Kerkdienste word gewoonlik in die skoolhuis gehou.

Doop word gedoen wanneer 'n Hutteriet gereed is om 'n volwasse lid van die kerk / gemeenskap te word, gewoonlik as iemand in sy vroeë twintigs is. Op 'n Saterdag ondergaan die kandidaat 'n ondersoek ten opsigte van sy of haar oortuigings, en Sondag voer die kolonieprediker die seremonie uit, wat met die besprenkeling van water oor die kandidaat gehou word. Die huwelik kom gewoonlik nie te lank na die doop nie, veral nie vir mans nie. Nadat 'n kolonie die huwelik goedgekeur het, word 'n kort verlowingseremonie gehou en 'n partytjie gevolg. Dan reis die paartjie na die kolonie van die bruidegom (as hulle van verskillende kolonies afkomstig is, soos gewoonlik die geval is), waar 'n huweliksplegtigheid gewoonlik 'n Sondag-erediens volg. Die egpaar neem dan hul intrek by die bruidegom se kolonie.

Die dood vind plaas in 'n ondersteunende kolonie-omgewing. Na die dood kom familielede by ander kolonies om deel te neem aan die rouproses, wat ongeveer twee dae duur. Daar word 'n begrafnisdiens gehou, eenvoudig soos ander Hutterite-vieringe, en begrafnis vind plaas in die kolonie-begraafplaas.

Tradisioneel in hul geloof en gemeenskaplike lewenstyl, het Hutterites nog altyd moderne tegnologie aanvaar, veral boerderytegnologie, en baie is vandag vertroud met rekenaars en ander gevorderde toerusting. Die skool buite die agtste klas is tradisioneel deur die Hutteriete teëgestaan, maar vandag gaan baie jong lede op hoërskool en soms selfs op universiteit.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Hutterites eis 'n lidmaatskap van 40,000 in meer as 425 kolonies in die VSA en Kanada.

Interne geskille het kolonies verdeel, en in enkele kolonies het hedendaagse probleme soos kindermishandeling plaasgevind. Die beweging bly egter sterk en groei steeds met 'n tempo van miskien 3% per jaar, met jaarliks ​​'n aantal nuwe kolonies.

Wanneer 'n kolonie ongeveer 150 lede bereik, bou dit 'n nuwe kolonie, en die helfte van die lede word per lot gekies om na die nuwe plek te verhuis. In een onlangse telling was daar ongeveer 11,500 144 Dariusleut-Hutteriete in 12,000 kolonies; 121 16,500 Lehrerleut in 169 kolonies, en XNUMX XNUMX Schmiedeleut in XNUMX kolonies.

Kwessies / UITDAGINGS

Kontroversies, soms intens, het die Hutteriete omring sedert hul lewe saam byna 500 jaar gelede begin het. Klein voorvalle, soos vandalisme (gebreekte vensters, diere wat uit hul krale vrygelaat word), is deur die meeste kolonies ervaar. Hutteritiese pasifisme was, soos ons gesien het, gedurende oorlogstyd baie omstrede. As 'n beleid moet Hutterites beswaar maak oor die betaling van oorlogsbelasting, maar probeer gewoonlik nie onderskei tussen oorlogsverwante en ander gebruik van hul algemene belastingbetalings nie.

Wette oor verpligte onderwys is al lank 'n twispunt tussen Hutterites en openbare amptenare. Alhoewel Hutterites nie op die mees basiese vlak gekant is nie, was hulle histories agterdogtig oor te veel formele skoolopleiding. Om seker te maak dat die onderwys aan die Hutterite-verwagtinge voldoen, het die kolonies hul eie skole. Basiese lesse word in die “Engelse” skool aangebied, wat handel oor die soorte dinge wat gewoonlik in die openbare skool geleer word. Die onderwyser is gewoonlik nie-hutteriet, aangesien die Hutteriete nie universiteitsgrade het nie en gewoonlik nie gesertifiseerde onderwysers in hul geledere het nie. 'N Afsonderlike daaglikse sessie word in die' Duitse 'skool gehou, gehou in die tradisionele dialek (' Hutterisch ') wat op die kolonies gepraat word en deur 'n Hutteriet geleer word. Tradisioneel het Hutterites die skool verlaat op ongeveer 15-jarige ouderdom of wanneer die staat dit toelaat, maar die afgelope jaar is hoërskoolskole in kolonies op verskeie plekke geopen.

Na konflikte oor pasifisme was die opperste teenstand teen die verkryging van landbougrond die ergste antagonisme waarmee Hutterites gekonfronteer is. Sommige tradisionele boere is bekommerd dat die Hutteriete, met hul lae arbeidskoste, 'n mededingende voordeel het. Die hoë Hutterite-geboortesyfer het daartoe gelei dat daar jaarliks ​​nuwe kolonies gebou en geopen word, wat elkeen 'n paar duisend hektaar landbougrond beslaan. Die eerste wettige beperking op die eiendomsbesit van Hutterite het in 1942 in die Kanadese provinsie Alberta plaasgevind, waarop die verkoop van grond aan Hutterites wettiglik verbied is; die wet is in 1947 gewysig om 'n nuwe kolonie tot 6,400 40 hektaar grond te laat koop, maar slegs as dit minstens XNUMX kilometer van 'n bestaande kolonie geleë was. Alhoewel die wet later herroep is, het Hutterites daarop gereageer deur nuwe kolonies in Montana en Saskatchewan te open. Ander jurisdiksies het ook beperkings op Hutterite-grondaankope oorweeg, hoewel die sentiment vir sulke beperkings nêrens so groot was soos in Alberta nie.

Verwysings

'N Volledige bibliografie van gepubliseerde werke oor die Hutterites sou buitengewoon lank wees. Hierdie lys bevat 'n paar van die belangrikste en geredelik beskikbare werke. Sien die werk van Maria Krisztinkovich hieronder vir 'n bibliografie oor 'n boeklengte. 'N Meer beperkte bibliografie is vervat in die bundel deur Timothy Miller, ook hieronder aangehaal.

Friedman, Robert. 1961. Hutterietstudies. Goshen, IN: Mennonite Historical Society.

Gross, S. Paul. 1965. Die Hutterite-weg. Saskatoon, SK Kanada: Freeman Publishing.

Hostetler, A. John. 1997. Hutterite Society. Baltimore, MD: Johns Hopkins Universiteit Pers.

Hostetler, A. John en Gertrude Enders Huntington. 1996. Die Hutterites in Noord-Amerika. Fort Worth, TX: Harcourt Brace.

Janzen, Rod. 1999. The Prairie People: Vergete Anabaptiste. Hanover, NH: Universiteit Pers van Nieu-Engeland.

Krisztinkovich, H. Maria. 1998. 'N Annoteerde Hutterite-bibliografie. Kitchener, ON Kanada: Pandora Press,

Miller, Timoteus. 1990. American Communes 1860-1960: 'n Bibliografie. New York: Garland.

Peter, A. Karl. 1987. Die Dynamics of Hutterite Society: 'n analitiese inleiding. Edmonton, AB Kanada: Universiteit van Alberta Press.

Peters, Victor. 1965. Alles gemeen: die Hutteriaanse lewenswyse. New York: Harper and Row.

Stephenson, H. Peter. 1991. Die Hutterian People: Ritueel en wedergeboorte in die evolusie van gemeenskaplike lewe. Lanham, besturende direkteur: University Press of America.

Post Datum:
Januarie, 2012

Deel