Gary Shepherd & Gordon Shepherd

Family International (2009-Present)

DIE FAMILIE INTERNASIONALE TYDLYN (2009-hede)

2009: Maria (Karen Zerby) en Peter (Steven Kelly) het by CESNUR-konferensie in Salt Lake City verskyn en 'n koerant gelees wat die naderende "Herlaai" van TFI in die openbaar aangekondig het.

2010: Die oorgrote meerderheid van TFI gemeenskaplike huise regoor die wêreld is ontbind, en individuele lede het versprei om onafhanklike kernhuishoudings te vestig en die beroeps-/finansiële middele om dit te onderhou.

2010: Nuwe TFI-webblad het die nuwe Geloofs- en Missieverklarings geadverteer. Maria en Peter het hulself as TFI-direkteure geïdentifiseer en het gereelde maar grootliks generiese Christelike blogs begin skryf.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

In 'n verrassende en dramatiese 2009-aankondiging het mede-leiers Maria (Karen Zerby) en Peter (Steven Kelly), die opvolgers van David Berg, openbaar gemaak dat 'n deurlopende veranderingsproses (wat die "Reboot" genoem word) binne-in die organisasie sal oplos. voorheen streng lidmaatskapsvereistes, moniteringstelsels en feitlik al die ander komplekse organisatoriese strukture wat voorheen TFI (Zerby en Kelly 2009; Shepherd and Shepherd 2010: 212-13) gedefinieer het. Die nuwe benadering, wat in beide sosiale wetenskap en selfverwesenlikingsterminologie geplaas is, het individuele TFI-lede aangemoedig om hul eie lewenskeuses te maak en hul eie vlakke van Christelike toewyding aan sendingaktiwiteite te stel. Gemeenskapslewe en al sy gepaardgaande sosiale en morele offshoots sal nie meer verwag word nie. Individue kan nou normale lewens lei in sekulêre gemeenskappe, sekulêre onderwys soek en sekulêre werk in besit neem. Lede is nie verplig om hierdie veranderinge aan te bring nie, maar die praktiese gevolg was dat die meeste gevolglik met die verdwyning van WS-leiding en ander institusionele kontroles gedoen het.

Die onmiddellike, sigbare gevolg van hierdie ingrypende, implosiewe veranderinge was om 'n samehangende en samehangende gemeenskap van familielede wat voorheen ten nouste met mekaar verbind was, deur 'n gedeelde organisatoriese identiteit te verdamp. Die skielike institusionele verbrokkeling van TFI - 'n betreklik groot, sentraal georganiseerde godsdienstige groep, tot in die derde generasie, wat van buite stabiel en lewendig gelyk het - vorm ongetwyfeld 'n bewustelik ontwerpte ommekeer wat in sy vinnigheid en omvang uniek kan wees in die geskiedenis van die ontwikkeling van nuwe godsdienstige bewegings (Shepherd and Shepherd 2012).

Leerstellinge / oortuigings

Die "Reboot" het ten minste al die vorige TFI-kern oortuigings gemodereer, terwyl sommige, soos die moderne Mormonisme se hantering van sy eens sentrale dogma van meervoudsbevordering, afgelei is na die kategorie van abstrakte ideale en meestal in die praktyk geëlimineer word. Dus, met betrekking tot sulke langdurige beginsels soos die onmiddellike eindtyd, die profetiese status van David Berg, organisatoriese leiding en beheer deur direkte openbarings, kommunalisme en deel van alle dinge in gemeen, seksuele deel as uitdrukking van die wet van liefde, voltydse sendingverbintenis, en die wêreld en sy materialistiese standaarde verlaat, kan die volgende veranderinge aangehaal word.

(1) Die onmiddellikheid van Jesus se apokaliptiese wederkoms is nie meer beklemtoon nie en is eintlik amptelik teruggedruk na 'n later, onbekende tyd wat Christen gelowiges in staat stel om hul aandag en energie te fokus op konkrete, langtermynbeplanning om uit te brei. ongeag evangeliese en ander lewensaktiwiteite waarin hulle verloof mag wees. Hierdie verandering van duisendjarige verwagting is miskien die gevolgste van al die Reboot-veranderinge. TFI is gestig en is grotendeels gemotiveer op grond dat die "eindtyd" op hande was. Alle ander oorlewende duisendjarige groepe tot op datum moes dieselfde aanpassing maak, maar in teenstelling met ander groepe was TFI tot dusver uitsluitlik toegewy aan voltydse sendingverbintenis vir al sy lede as God se elite "End Time Army." Dit het daarna baie bewys moeilik om 'n allesomvattende evangeliese toewyding vir alle lede van elke geslag te onderhou wanneer die toegewyde tyd vir die vervulling van hul missie uit dringende en onmiddellike tot onbekende en ver in die toekoms gestrek is.

(2) Dus, in werklikheid is daar nie meer 'n volledige toewyding aan sendingaktiwiteit nodig nie; vlak van evangeliese toewyding word individueel bepaal sonder beskuldiging of institusionele monitering en sanksie.

(3) Die gemeenskaplike lewe van TFI-lede dwarsdeur die wêreld het feitlik verdwyn, en individuele TFI-aanhangers en / of hul kernfamilies is nou geneig om wyd versprei te word van en buite gereelde kontak met ander lede.

(4) Direkte betrokkenheid van lede in die sosiale, ekonomiese en opvoedkundige aspekte van die sekulêre wêreld het feitlik uiters belangrik geword, aangesien lede nie meer kan reken op die nodige materiële hulpbronne wat gegenereer word uit die samewerkende praktyke van gemeenskapslewe nie.

(5) David Berg se voorvalle en mislukkings is in die openbaar erken; baie van sy geskrifte is as inspirerende herklassifiseermaar nie amptelik bindend nie en sommige as bloot opinie en selfs verkeerd. 'N Oorsig van al Berg se geskrifte (hoofsaaklik die MO-briewe) is deur Maria en Peter en 'n klein groepie voormalige Raadstoelate onderneem om die leerstellings wat beskou word as "blywend of tydloos" te identifiseer en dus geskik vir voortgesette TFI-doeleindes. Die aanname van Berg se algehele skryfstukke is nou dat dit baie tyd kontekstueel was, dit wil sê slegs toepaslik en toepaslik vir die tyd en omstandighede waarin dit geskryf is. Die taak is dan om daardie leerstellings uit te lig wat ooreenstem met TFI huidige amptelike geloofs- en missieverklarings (sien hieronder). Die eindresultaat van hierdie winnowing review sal waarskynlik streng wees, met slegs 'n paar honderd gedeeltes wat uit Berg se volumineuse geskrifte uitgespreek word.

By die Reboot het Peter en Maria David Berg se van herposisioneer die Eindtyd profeet (nie net vir TFI nie maar vir die wêreld), om 'n eindtyd profeet en die familie se profeet. Sommige lede van die eerste generasie volwasse (FGA) het nie met hierdie herbeoordeling saamgestem nie en behou 'n sterk gehegtheid aan Berg as Die Eindtyd profeet en die grootste deel van sy vroeë leringe wat hulle in die eerste plek na The Family aangetrek het.”

(6) Die Wet van Liefde gaan voort as 'n leidende beginsel, maar sonder om seksuele praktyke in te sluit, wat as lewenstylkeuses beskou word. Die mees radikale toepassings van seksualiteit wat deur David Berg voorgestaan ​​word, is egter lankal verwerp. Seksuele deling tussen volwassenes wat toestemming gee om toepaslike redes word steeds goedgekeur, maar gevalle van werklike deling tussen TFI-lede het drasties afgeneem. Die idee van 'n intieme, persoonlike verhouding met Jesus word nou oorweeg slegs as metafoor in die Geloofsverklaring.

(7) Profesie / openbaring is hoofsaaklik beperk tot individue met die oog op persoonlike leiding eerder as om uit TFI-leiers uitgereik te word as amptelike riglyne wat bindend is vir alle dissipels. Primacy of the Bible oor die meeste voorheen ontvang en gepubliseerde profetiese boodskappe van World Services word nou beklemtoon. Maria en Petrus se huidige teologiese geskrifte op hul blogs kan deur individue aanvaar word as addisionele leerstellings, of selfs soos geïnspireer, maar word nie meer uitgereik met verpligte profetiese gewig van toepassing op alle TFI nie.

Kortom, die huidige TFI-verklarings van Geloof en Geloof is in wese in lyn met die meeste kontemporêre Christelike evangeliese groepe, veral dié met 'n Pinkster-oriëntering. Die ooreenstemmende Mission Statement is ook baie generies en beklemtoon humanitêre uitreik sowel as die toepassing van God se liefde en verlossing om geestelike troos vir die wêreld te bring. Nie een van hierdie stellings identifiseer TFI as 'n uniek aangewese geestelike elite onder leiding van profete, direk in kontak met Jesus, om sy naderende wederkoms te fasiliteer nie. Teologiese steun vir hierdie stellings is alle Bybelgedeeltes; Geen leerstellings van David Berg of latere leerstellings wat by die Wêrelddienste onder Maria en Petrus ontwikkel is, word genoem of verwys nie. Hierdie stellings word op TFI se webblad aangebied, en mense wat tans TFI-lede beskou word, moet die aanvaarding daarvan bevestig (saam met die invul van 'n baie verminderde "verslagvorm" en 'n gereelde geldelike bydrae). Alle ander vorige TFI-oortuigings (uit David Berg se geskrifte en die daaropvolgende jare van Good News (GN) profesieë wat deur World Services vervaardig word) word nou geklassifiseer óf as geïnspireerde leerstellings, addisionele leerstellings, of net heeltemal weggegooi. In alle gevalle is hulle nie bindend nie, maar eerder 'n saak van individuele keuse.

RITUELE / PRAKTYKE

Voortgesette TFI-lede, hetsy as individue of lede van kern- of (selde nou) gemeenskaplike huishoudings, word aangemoedig om voort te gaan met standaard TFI-aanbiddingspraktyke. Dit sluit gereelde gebed in; Bybelstudie en lees van TFI het literatuur gemaak; kyk en / of luister na TFI geproduseer godsdienstige musiek en ander vorme van godsdienstige infused vermaak en opvoedkundige materiaal; en soek geestelike leiding in persoonlike besluitneming deur persoonlike openbaring of inspirasie. Gereelde gemeenskap met ander TFI-lede is opsioneel en afhanklik van wedersydse nabyheid en persoonlike belang eerder as organisatoriese mandaat. Deelname aan nagmaal en ander kollektiewe aanbiddingsaktiwiteite is ook opsioneel en afhanklik van die nabyheid en gemeenskaplike belang van TFI-lede. Wanneer hierdie aktiwiteite voorkom, word hulle, soos altyd, in privaat huis instellings eerder as in formeel aangewese plekke van aanbidding uitgevoer. Tipe en hoeveelheid evangeliese pogings buite ander daaglikse verpligtinge word aan individuele diskresie en gewete oorgelaat. TFI-lede, beide huidige en tegnies verval (dit wil sê diegene wat nie meer rapporteer nie en gereelde finansiële bydraes maak via die alleen-ledewebwerf) kan plaaslike Christelike kerkdienste bywoon in die gemeenskappe waar hulle woon (en word selfs aangemoedig om dit te doen ). Soos hierbo genoem, het seksuele deelname onder nie-getroude TFI-lede drasties verminder as gevolg van die verskuiwing na onafhanklike, verspreide, kern-huishoudings.

LEADERSHIP / ORGANISASIE

Teen die laat herfs, 2012, was daar ongeveer 3,600 90 TFI-lede (soos gemeet aan selfverslae en finansiële bydraes wat deur die TFI-net-webwerfportaal geregistreer is), versprei in 2009 verskillende lande regoor die wêreld (hoewel meer as die helfte van hierdie verslagdoening lede is nou in Westerse lande geleë). Hierdie getalle toon 'n veertig persent daling in lidmaatskap sedert die Herlaai in 6,000, toe ongeveer XNUMX XNUMX kernlede getel is. Van die huidige rapporterende lede maak Eerste Generasie Volwassenes (FGA's) 'n groter deel uit (presiese hoeveelheid onbekend) as Tweede Generasie Volwassenes (SGA's) en Derde Generasie.

Huidige lidmaatskapvereistes is minimaal. 'n Mens moet deur die slegs-lidportaal van die TFI-webwerf "rapporteer" en 'n ongespesifiseerde finansiële bydrae of "tiende" maak. 'n Mens moet ook aanvaarding van die TFI Geloofsverklaring en die TFI verklaring van Sending aandui. Nog nie gefinaliseer nie is 'n Verklaring van Kernwaardes wat ook dan bevestiging deur lede sal vereis. Iewers voor die einde van 2012 sal TFI sewentig persent van sy webportaal oopmaak vir buitestanders; die oorblywende dertig persent van die inhoud daarvan sal steeds lidmaatskapstatus vir toegangsprivilegie vereis.

TFI hulpbronne, finansieel en andersins, het ook aansienlik verminder. Die finansiële verslag vir Julie 2012 het getoon dat inkomste die afgelope jaar met ongeveer een derde gedaal het, en die inkomste vir 2010-11 het met nog meer afgeneem. Sommige voormalige lede wat TFI aan verslagdoening en tiendes onttrek het, dra eerder finansieel by tot die spesifieke sending- of humanitêre werk van meer aktief verloofde lede.

Geen van die ou Wêrelddienste-struktuur bly in plek nie. Die Family International "Services" (TFIS) vorm wat nou losweg die diensverskaffingsliggaam genoem kan word. Op die oomblik identifiseer Maria en Peter hulself nou as "Direkteure" terwyl hulle steeds op 'n geheime plek woon, bygestaan ​​deur 'n minimale ondersteuningspersoneel. Hulle lewer gereeld deurdagte maar dikwels generiese, nie-kontroversiële godsdienskommentaar op hul TFI-webwerfblogs, "The Directors' Corner." Petrus beklemtoon teologiese temas in sy kommentare, resensies en verduidelik dinge wat hy gelees het, en ondersoek TFI-leerstellings. Maria skryf oor haar getuienis-ervarings, gee 'n paar persoonlike profesie-insigte, beantwoord haar e-pos, en maak Skype- en gemeenskapsoproepe na lede met wie sy in staat is om kontak te maak.

'N Lede-enigste portaal op die TFI-webwerf bied TFI relevante nuus en 'n aantal hulpbronne is beskikbaar vir diegene wat steeds met TFI identifiseer en hul lidmaatskap bevestig deur middel van 'n tiende of gereelde monetêre bydrae. Verslaggewende lede bly vermoedelik getrou aan die fundamentele sendingoorsaak van TFI deur die individuele evangeliese pogings wat hulle maak terwyl hulle gewone bure, studente, werknemers en burgers van die lande waarin hulle woon, is. Hulle pogings (en enige resultate van hierdie pogings) word egter nie meer stelselmatig gemonitor of opgeneem nie.

Wêrelddienste, die direksies (Internasionaal, Streeks- en Nasionale), en die Gesinsbeleidsraad word almal ontbind. 'N Paar, voormalige WS personeel, nou versprei oor die hele wêreld, bied tegniese hulp om TFI se huidige, baie verminderde bedrywighede en ander dienste te onderhou deur middel van on-line kommunikasie as kontraktuele konsultante. Een spesifieke groep: Die WAC-span, 'n webadvieskomitee van tweede generasie volwassenes (SGA's), bestuur TFI se deurlopende internet-teenwoordigheid en amptelike webwerf. Die doel van baie van hierdie WAC-spanpersoneel is om die deursigtigheid en toeganklikheid van huidige en toekomstige TFI-aktiwiteite verder te verhoog.

Tans plaas 'n Goeie Nuus-blog, 'n portaal wat slegs toeganklik is vir lede met 'n goeie reputasie op die TFI-webwerf, rekeninge van sendingwerk wat deur die sendingtoonbank goedgekeur is. Ongeveer 500 lede het van hierdie geleentheid gebruik gemaak; hierdie bydraers word gevra om "profiele" van hulself en hul gesinne in te dien om TFI van ten minste 'n rudimentêre lededatabasis te voorsien.

Die Family Care Foundation, hoofkwartier in Suid-Kalifornië naby die Mexikaanse grens, funksioneer steeds wêreldwydonderneming vir humanitêre toekennings, en Geaktiveerde Bedienings, ook hoofkwartier in Suid-Kalifornië, gaan voort as 'n suster-internasionale operasie om 'n verskeidenheid gekombineerde godsdienstige onderwys- en liefdadigheidsprojekte uit te voer. 'N aantal toegewyde TFI lede het migreer uit hul vorige TFI gemeenskaplike en organisatoriese vermoëns om in hierdie humanitêre voertuie te dien as 'n uitlaat vir hul talente, idealistiese impulse en evangeliese motivering. Dit is skynbaar dat dit outonome organisasies is wat ontwikkel en gelei word deur die beleid en prosedures wat in hul eie onderskeie sakeplane en operasionele handves uiteengesit word en nie die goedkeuring en rigting van TFIS versoek of ontvang nie.

Peter het onderneem om 'n aantal video's te maak wat die huidige TFI-kwessies aanspreek. Dit sluit in toekomstige lidmaatskapvereistes; tiende of finansiële gee en die gebruike van hulpbronne; al dan nie [en hoe] om 'n "Veterane Care Fund" te stig vir die veroudering van FGA-lede; wettige seksuele praktyke en seksuele deeling teen die heiligheid van die huwelik; en ander veranderinge in geloof en missie. Die video's sal vroeg in die middel van Januarie 2013 beskikbaar wees vir TFI-lede. Hulle sal voorsiening maak vir kommentaar, reaksie en stemme oor die voorkeur vir verskeie modelle vir TFI om te volg.

Kwessies / UITDAGINGS

TFI was 'n sentrale saak in die studie van nuwe godsdienstige bewegings wat voortspruit uit moderne Westerse samelewings (vgl. Davis en Richardson 1976; Wallis 1976, 1981; Van Zandt 1991; Lewis en Melton 1994; Kanselier 2000; Bainbridge 1997, 2002; Melton 2004; Herder en Herder 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Dit is nuttig om beide analitiese en historiese redes te identifiseer om 'n paar belangrike biografiese, teologiese, organisatoriese en kulturele kwessies te identifiseer wat na vore kom uit die loopbaan van TFI se loopbaan tot op datum. Verskeie sulke sake word hieronder opgesom.

1. Wat was bydraende faktore in die transformasieverandering van die kontemporêre TFI (die "Reboot")? Moderering van veranderinge in TFI, soos gereeld in The Family International (1919-2009) genoem, het reeds voor David Berg se dood plaasgevind (bv. Beëindiging van FFing; beperking van seksueel aanvaarbare gedrag in gesinswonings, veral ten opsigte van minderjarige kinders; en verfyning van kinders se versorging en opvoedkundige behoeftes). Hierdie het aansienlik toegeneem in die byna 20 jaar sedert (bv. Instelling van die Handves, die Raadstelsel en korporatiewe of spanwerkprofesie, wat gelei het tot die demokratiese uitbreiding van besluitnemingsprosedures wat insluit alle vroue en jongmense op alle vlakke van TFI). TFI-leierskap het terselfdertyd ook erkenning gegee aan die vermeende vermindering van dissipline en doel in gesinswonings deur die laat 1990s. Sommige van hierdie ontwikkelings is gesien as gevolg van te veel vryheid) en TFI het sterk gereageer met sy herstrukturerings- en vernuwingsveldtogte van die vroeë 2000s. Hierdie afleggingshervormings het egter uiteindelik futiel bewys en bly nie die liberaliserende tendense vir lank nie.

In teenstelling met die meeste ander godsdienstige groepe (behalwe klooster- en kloosteropdragte of priesterlike kaste), was TFI 'n voltydse sendingstyl vir lede van die familie-dissipel wat konstante en algehele voldoening aan 'n stel beperkende reëls vereis het, selfs binne die meer oop en responsiewe kultuur wat deur 2005 ontwikkel het. Baie eerste-generasie volwassenes (FGA's) het al hoe meer van jare se toegewyde diens al hoe meer geloop. Hulle kon nie voortgaan om te reageer op 'n volgehoue ​​ronde nuwe organisatoriese veldtogte, strategieë en vereistes wat jaar na jaar uitgestrek met die nodige energie en entoesiasme. Hulle het regtig bekommerd oor hul vooruitsigte vir gesondheidsorg en ander persoonlike instandhoudingskwessies soos hulle verouder was, omdat vooruitsigte vir die lang verwagte eindtydse gebeure, wat in die eerste plek 'n sentrale motief vir hul toewyding was, blyk te wees om verder in die toekoms terug te daal. .

En baie tweede generasie volwassenes (SGA's) het net weinig belangstelling gehad om die res van hul lewens in 'n hoë mate binne dieselfde beperkte lewenstyl te begaan en om dieselfde rede waarvoor hulle ouers omgeskakel is. SGA's in hul tienerjare en vroeë twintigerjare het TFI verlaat teen 'n koers van goed bo 50% voor die Reboot, terwyl die SGA's wat gebly het, nogtans gekap het op die beperkinge wat hulle as voortgesette VD-lede beskou het. Baie is versteur deur TFI se bekende vroeë geskiedenis van seksuele ongeregtighede en ander negatiewe aspekte van die David Berg-era wat hulle toenemend van die internet beskikbaar was. Hulle het deur hierdie vorige episodes gestigmatiseer en ontdek dat dieselfde inligting groot impedasies aan hulle evangeliserende pogings veroorsaak het toe buitestaanders probeer het om meer geleer te word oor TFI se verlede. Die meeste mense wat andersins suksesvol as deel van TFI se gemeenteboupogings tydens die "Aanstootlike" veldtog van die middel 2000s suksesvol geëvangeliseer kon word, was ook nie aangetrek deur die praktyk van gemeenskaplike lewe nie.

Heel waarskynlik het 'n kombinasie van die toenemende gety van demokratiese deelname aan besluitneming op alle vlakke van TFI en die toenemende gewig van jong, tweede (en selfs derde) generasie volwassenes in TFI-raadsrade die proses van desintegrasie vererger. Dit was beslis 'n moontlikheid in WS self. 'N toenemende meerderheid persentasie van die personeellede was jonk, tweede generasie volwassenes met redelik onafhanklike gedagtes en sterk menings wat intiem betrokke was by die produksie van die profetiese boodskappe wat TFI-beleid geword het.

So, die Reboot was eintlik die publiek sigbare hoogtepunt van 'n lang proses van akkommoderende verandering wat oor 'n aantal jare in TFI plaasgevind het in reaksie op verskeie interne en eksterne uitdagings. Die vroeëre liberale aanpassings aangaande soorte lidmaatskap wat toegelaat word vir veranderlike mate van toewyding (maw, MM of Lid-sendingshuise en FM of mede-lidhuise) het die huidige lewensreëlings, lewenstyl en verbintenisvlakke wat tans onder die meeste TFI-lede oorheers, voorspel.

2. Wat is die historiese nalatenskap van TFI en sy top leierskap? Daar is geen twyfel dat TFI, veral sedert die dood van David Berg in 1994, baie goed in die wêreld bereik het deur sy toenemend groot en gesofistikeerde uitreikingspogings wat materiële noodsaaklikhede, geestelike troos, rampverligting en opvoedkundige geleenthede tot tientalle duisende mense regoor die wêreld. Aurora Productions het gelukkig 'n verskeidenheid musiek-, literêre, video- en opvoedkundige produkte (hoofsaaklik nie-denominasionele in inhoud) geskep en versprei binne 'n verreikende globale onderneming wat die lewens van tien duisende meer beïnvloed het. Binne die kulturele en sosiale lewe van TFI per se, is duisende lede geleenthede gegee wat hul musikale, interpersoonlike, leierskap en tegniese vaardighede aansienlik verbeter het.

Terselfdertyd moet ook die negatiewe aspekte van TFI-lewe, veral vir SGA's gedurende die Bergjare, aangeteken word. Maria en Petrus het lankal erken en verskoning gevra vir misbruik (seksueel en andersins) wat tydens die laat-1970's in 'n aantal gesinswonings deur die meeste van die 1980's plaasgevind het en gestoot het vir hervormings wat hierdie misdade gestaak het. Die vroeë oefening van Flirty Fishing (FFing) was nie verenigbaar met die verhoging van groot getalle kinders in gemeenskaplike huishoudings nie, en alhoewel dit op 'n groot skaal vir slegs 'n relatiewe kort tydperk uitgevoer word, het 'n onuitwisbare beeld van seksuele winderigheid geskep wat TFI gestigmatiseer het. sedertdien.

David Berg was verantwoordelik vir die bekendstelling en aanmoediging van feitlik al die seksuele innovasies en oortollige dinge in TFI, en hierdie nalatenskap sal waarskynlik aan hom klou ondanks sy ander positiewe prestasies, selfs vir opeenvolgende geslagte TFI-lede. Tans het baie SGA's hoogs ambivalente gevoelens oor "Vader Dawid." Hulle mag sy moed bewonder om van godsdienstige en sosiale konvensies weg te breek om 'n radikale Christelike revolusionêre te word, maar hulle word afgeskakel deur seksuele kontroversies en ou kindermishandeling. Hulle hou nie daarvan om as lede van 'n "sekskultus" gestigmatiseer te word nie, en hulle wil nie hê Berg moet uitgelig word in huidige of toekomstige TFI-uitbeeldings van sy oortuigings en missie nie. Opname-antwoorde van huidige lede in goeie reputasie (veral SGA's) dui aan dat voorafgaande seksuele leerstellings, wanneer dit aangebied of voorgehou word, nie "goeie vrug dra nie." Hierdie leerstellings en die ou beelde wat hulle beweer (nou in TFI genoem as "nalatenskap kwessies ") word beskou as 'n ernstige struikelblok vir die evangeliserende pogings en ander aspekte van TFI se missie.

Vyandige ex-TFI-lede en ander langdurige teenstanders het Maria en Peter (sowel as ander voormalige WS-leiers) daarvan beskuldig dat hulle ten minste bemoeilik is as hulle nie skuldig is aan vroeë mishandeling in TFI nie. Maar hierdie aanvalle het in die afgelope jaar aansienlik afgeneem. Die duidelike feit is dat, aangesien Maria en Petrus gesamentlike leiers van TFI in 1994 geword het, het hulle TFI-beleide konsekwent voorgestel en gelei om toenemende matigheid, openheid en deelnemende demokrasie vir individuele lede te verhoog. As iets, word hulle nou deur sommige voormalige lede gekritiseer as te liberaal, te akkommoderend en verantwoordelik vir die afsterwe van die ou, gemeenskaplike TFI as 'n radikale, eindtydse leër van die elite.

3. Wat is die toekomstige portents vir TFI as 'n lewensvatbare godsdienstige organisasie? Die relatief vinnige verlating van TFI-organisasiestruktuur en gemeenskaplike huishouding, met die gepaardgaande verdwyning van noue regulering en monitering van lidlewe en die uiterste versnelling van sekulêre akkommodasie, bly raaisel as dit nie aan 'n aantal TFI-lede demoraliseer nie. Baie ouer, getroue, eerste generasie lede was aanvanklik geskok en verward oor die breedte en diepte van hierdie veranderinge. Nou 'n aantal ontnugtering en bitterheid oor die verlies van die familie wat hulle vir die meeste van hulle lewens geken en ondersteun het (en het hulle gesteun). Sommige stry nou om voldoende werksgeleenthede te vind en onafhanklike leefreëlings te tref in 'n tyd wanneer hulle ouderdom en gebrek aan sekulêre werkservaring hulle tref. Sommige TFI-lede wat steeds stelselmatige vorms van uitreik- en evangeliese aktiwiteite voortgaan, verteenwoordig nie meer eksplisiet wat hulle doen ten opsigte van TFI nie, omdat hulle ervaar het dat die mense waarmee hulle werk, geneig is om aanlyn te gaan en al die negatiewe inligting beskikbaar oor die ou familie en die kinders van god.

TFI-leierskap erken dat slegs enkele lede tans ten volle betrokke is by gemeentebouaktiwiteite. Die meeste mense is besig om aan te pas by en te voldoen aan die eise van die sekulêre wêreld en wy veel minder van hul lewens aan evangeliese pogings as wat hulle gebruik het. Aanlyn opname antwoorde het aangedui dat baie SGA's voel dat TFI nie meer relevant is vir hulle nie, aangesien die gemeenskaplike struktuur weg is en tuisonderwys vir hul kinders nie meer voorsien word nie (tensy een eggenoot 'n ouerhuis word). Baie Derde Generasie-kinders en jongmense word nie opgewek of opgelei om sendelinge te wees nie. TFI-leiers erken dus dat hulle nodig het om 'n groot instroming van nuwe lede van buite hul huidige basis te lok om die sending-etos van hul beweging te handhaaf. Hulle hoop dat kristalisering van die kern Christelike elemente van hul boodskap en missie en of hulle hulself van die meer idiosinkratiese en aanstootlike aspekte van hul verlede verwerp of distansieer, sal 'n wyer gehoor aan hulle oorsaak aantrek. Sommige huidige lede het selfs voorgestel om die naam van TFI te verander om verder te beweeg van negatiewe historiese verenigings. Deur die organisatoriese vereistes tot 'n minimale minimum te beperk, sal mense wat hul werk gevestig het wat reeds huise, gesinne en beroepe gevestig het (of wat streef daarna om dit te bekom) dalk meer deel van hul tyd en moeite hê om aan te neem en uit te voer. verskeie aspekte van TFI se missie. Leiers sê egter ook dat TFI-groei op sigself nooit 'n primêre doelwit was nie, maar dat die evangelisering van die wêreld is; Om 'n lid van TFI te wees, is nie meer noodsaaklik nie, maar om 'n geredde Christen te wees, is noodsaaklik.

Op baie maniere het TFI 'n losweg verbind netwerk van onafhanklike groepe en individue geword, en The Family International Services (TFIS) bevorder en fasiliteer hul missies. Die resultaat is meer 'n amorfe virtuele gemeenskap as 'n tasbare, fisiese een. Kommunikasie is hoofsaaklik via aanlynverbindings eerder as van aangesig tot aangesig ontmoetings, en besluite word aan individue oorgelaat eerder as institusionele kontroles. Of hierdie demokraties-afgeleide kubervorm van leiding en ondersteuning, wat nie 'n duidelike organisatoriese identiteit het wat reëls uitreik en sanksies oplê nie, voldoende sal wees om TFI se langtermyn-oorlewing as 'n organisatoriese entiteit te verseker—hoe ook al newelagtig—bly natuurlik gesien word.

Sedert die herlaai, is baie min profesie gepubliseer, en dit was grootliks persoonlik of inspirerend van aard. Alhoewel huidige leiers dit as hoogs onwaarskynlik beskou, is dit nie ondenkbaar dat daar uiteindelik weer nuwe profetiese uitsprake na vore kan kom om steeds gelowige volgelinge weer bymekaar te maak en te heranimeer om hulself opnuut te verbind tot 'n gestruktureerde en gekoördineerde sendingsaak binne 'n samehangende en gemeenskapsgeoriënteerde organisasie. Of dalk sal die kontemporêre, meer geïndividualiseerde model van entrepreneuriese evangelisasie, losweg gekoppel en gekoördineer deur TFI se huidige klem op aanlynkommunikasie, daarin slaag om 'n veel kleiner aantal van The Family se mees toegewyde sendelinge te onderhou. Laastens kan TFI eenvoudig verdwyn en heeltemal verdwyn as 'n organisatoriese entiteit. Die gesin se toekoms is onseker, maar die uiteindelike ontvouing daarvan behoort steeds van groot belang te wees vir studente van nuwe godsdienstige bewegings.

IMAGES

Beeld #1: Karen Zerby en Steven Kelly.
Beeld #2: Moses David Berg.
Beeld #3: Familiesorgstigting.

Verwysings

Bainbridge, William Sims. 2002. Die Eindtydse Familie Kinders van God. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Bainbridge, William Sims. 1997. Die Sosiologie van Nuwe Godsdienstige Bewegings. Albany, NY: Staatsuniversiteit van New York Press.

Kanselier, James D. 2000. Lewe in die familie: 'n mondelinge geskiedenis van die kinders van god. Syracuse, NY: Syracuse University Press.

Davis, Rex en James T. Richardson. 1976. "Die organisasie en funksionering van die kinders van God." Sosiologiese Analise, 37: 321-39.

Lewis, James R. en J. Gordon Melton, eds. 1994. Seks, laster en verlossing: Ondersoek na die familie / kinders van God. Stanford, CA: Sentrum vir Akademiese Publikasie.

Melton, J. Gordon J. 2004. Die kinders van God: "Die familie." Salt Lake City, UT: Handtekening Pers.

Shepherd, Gordon en Gary Shepherd. 2012. “Navorsingsnota.” Die opsommings in hierdie profiel is hoofsaaklik gebaseer op inligting van die TFI-webwerf, van gesprekke met voormalige en huidige TFI-lede en van onderhoude met huidige TFI-raadslede.

Herder, Gordon en Gary Shepherd. 2010. Praat met die kinders van god: profesie en transformasie in 'n radikale godsdienstige groep. Urbana: Universiteit van Illinois Press.

Herder, Gordon en Gary Shepherd. 2009a. "Profesie Kanale en Profetiese Modaliteite: 'n Vergelyking van Openbaring in die Familie Internasionaal en die LDS Kerk. "Tydskrif vir die wetenskaplike studie van godsdiens 48: 734-55.

Herder, Gordon en Gary Shepherd. 2009b. "Wêrelddienste in die familie Internasionaal: Die Administratiewe Organisasie van 'n Volwasse Godsdienstige Beweging." Nova Religio 12: 5-39.

Herder, Gordon en Gary Shepherd. 2008. "Evolusie van die Familie Internasionaal / Kinders van God in die rigting van 'n Responsive Communitarian Religion." Gemeenskaplike samelewings 28: 27-54.

Herder, Gordon en Gary Shepherd. 2007. "Grassroots Prophecy in The Family International." Nova Religio 11: 38-71.

Herder, Gordon en Gary Shepherd. 2006. "The Family International: 'n Gevallestudie in die Bestuur van Verandering in Nuwe Godsdienstige Bewegings." Godsdiens Kompas 11: 1-16.

Herder, Gary en Gordon Shepherd. 2005. "Verblyf en Reformasie in die familie / kinders van god. "Nova Religio 9: 67-92.

Stark, Rodney. 1999. 'N teorie van openbaringe. Tydskrif vir die wetenskaplike studie van godsdiens. 38: 287-308.

Wallis, Roy. 1981. "Gister se kinders: Kulturele en strukturele veranderinge in 'n nuwe godsdienstige beweging." Pp. 97-132 in Sosiale Impak van Nuwe Godsdienstige Bewegings, geredigeer deur Bryan Wilson. New York: Rose van Sharon Press.

Wallis, Roy. 1976. "Waarnemings oor die kinders van God." Sosiologiese oorsig 24: 807-29.

Weber, Max. 1978. Ekonomie en Samelewing: 'n Oorsig van Interpretatiewe Sosiologie. Geredigeer deur Guenther Ross en Claus Wittich. Berkeley, Kalifornië: Universiteit van Kalifornië Pers.

Van Zandt, David E. 1991. Lewe in die kinders van god. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zerby, Karen (Maria) en Steven Kelly (Peter). 2009. "Die toekoms van die familie Internasionaal." Referaat aangebied tydens die jaarlikse Sentrum vir Studie van Nuwe Godsdienste (CESNUR) in Salt Lake City, Utah. Junie 11-13, 2009.

DIE FAMILIE INTERNASIONALE VIDEO VERBINDINGS

 

Deel