Laura Vance

Ellen Gould Harmon White

ELLEN GOED HARMON WHITE TIMELINE

1827 (26 November): Ellen Gould Harmon is gebore, met 'n identiese tweeling Elizabeth, in Gorham, Maine.

1840 (Maart): Ellen Harmon hoor die eerste keer William Miller lesing in Portland, Maine.

1842 (26 Junie): Ellen is gedoop in die gesin Chestnut Street Methodist Church.

1843 (Februarie-Augustus): Vyf komitees is in die Chestnut Street Methodist Church aangestel om die Harmons te hanteer nadat Ellen geweier het om op te hou getuig dat Jesus op 22 Oktober 1844 sou terugkeer.

1844 (22 Oktober): Ellen Harmon en ander Milleriete was baie teleurgesteld toe hul duisendjarige verwagtinge misluk het.

1844–1845 (Winter): Ellen het wakker visioene beleef en gereis om haar visioene met verspreide groepe teleurgestelde Milleriete te deel.

1846 (Augustus 30): Ellen trou met James Springer White.

1847–1860: Ellen White het vier seuns gebaar, waarvan slegs twee tot volwassenheid oorleef het, James Edson (1849–1928) en William (Willie) Clarence (1854–1937). Beide John Herbert (20 September 1860 - 14 Desember 1860) en Henry Nichols (26 Augustus 1847 - 8 Desember 1863) is dood voordat hulle volwassenheid bereik het.

1848 (Herfs): Ellen White het die eerste van vele visies op gesondheid ervaar.

1848 (17–19 November): Ellen White het 'n visie gehad wat James beveel om 'n bietjie papier te begin druk. Adventiste Publishing het later gegroei uit die gevolglike tydskrif, wat oorspronklik genoem is Die huidige waarheid.

1851 (Julie): Ellen gepubliseer 'N Skets van die Christelike Ervaring en Menings van Ellen G. White, die eerste van ses-en-twintig boeke wat sy gedurende haar leeftyd sou publiseer.

1863: Die Sewendedag Adventiste Kerk word amptelik georganiseer.

1876 ​​(Augustus): Ellen White het 'n toespraak gelewer oor matigheid in Massachusetts aan 'n skare van 20,000, die grootste wat sy in haar leeftyd sou toespreek.

1881 (6 Augustus): James White is oorlede.

1887: Die Algemene Konferensie van die Sewendedag Adventistekerk het gestem om Ellen White-ordeningsbewyse te verleen.

1895: Ellen White het gevra dat Adventiste-vroue 'afgesonder word deur handoplegging' vir predikantswerk.

1915 (16 Julie): Ellen Gould Harmon White sterf in haar huis, Elmshaven, naby St. Helena, Kalifornië.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Ellen Gould Harmon en haar identiese tweeling Elizabeth is die laaste van agt kinders gebore vir Robert Harmon en Eunice Gould Harmon in Gorham, Maine. Toe Ellen 'n paar jaar oud was, verhuis haar gesin na Portland, Maine, waar haar vader as hoedmaker gewerk het, en die gesin het die Chestnut Street Methodist Church bygewoon. Ellen se ouers was diep godsdienstig, en toe sy grootgeword het, het sy saam met haar moeder deelgeneem aan die Metodiste 'skree' tradisie, uitgeroep, gesing en deelgeneem aan aanbidding soos beweeg deur die Heilige Gees.

In haar latere geskrifte beskryf Ellen [Image aan die regterkant] twee gebeure wat plaasgevind het toe sy ongeveer nege as formatief was. In 1836 het sy 'n stukkie papier “wat 'n verslag bevat van 'n man in Engeland wat gepreek het dat die aarde oor ongeveer dertig jaar verteer sou word” (White 1915: 21). Sy sou later vertel dat sy na die lees van die koerant so "met skrik beslag gelê is" dat sy 'skaars 'n hele paar nagte kon slaap en gedurig gebid het om gereed te wees wanneer Jesus kom' (White 1915: 22). In Desember dieselfde jaar is sy in die gesig geslaan deur 'n klip wat deur 'n skoolmaat gegooi is, 'kwaad vir 'n kleinigheid' en is sy so beseer dat sy 'drie weke lank in 'n bedwelming gelê het' (White 1915: 17, 18) . Sy was 'n skaam, intense en geestelike kind, en hierdie twee gebeure het haar aandag gevestig op die lot van haar siel, veral omdat haar beserings die voorheen sterk student gedwing het om haar van die skool te onttrek en haar dae in die bed deurgebring het om krone vir haar hoed te vorm. -onderneming.

Veral ná hierdie gebeure het Ellen aanvalle van 'wanhoop' en 'geestelike angs' beleef toe sy die versekering van haar redding gesoek het in die lig van haar ontluikende geloof in die binnekort koms van Jesus Christus, en haar vrees in die beskrywings van die metodiste se predikante van 'n 'afgryslike' 'ewige brandende hel' (White 1915: 21, 29). In Maart 1840 hoor Ellen lesings deur William Miller (1782-1849) in Portland, Maine. Bybelstudie het daartoe gelei dat Miller tot die gevolgtrekking gekom het dat Christus in 1843 sou terugkeer, hoewel hy en sy volgelinge uiteindelik op 22 Oktober 1844 gevestig het as die verwagte datum van die wederkoms. Ellen aanvaar Miller se voorspelling en voel na 'n lang geestelike soeke die versekering van God se liefde tydens 'n Metodiste-kampbyeenkoms in Buxton, Maine in September 1841. Sy word op 26 Junie 1842 in die Chestnut Street Methodistekerk in Casco Bay gedoop. Tog het haar angs teruggekeer en toegeneem toe sy gefokus raak op Millerite se verwagtinge. Na die aanhoor van Miller se tweede reeks Portland-lesings in Junie 1842, beleef Ellen godsdienstige drome en weer eens die versekering van verlossing, en word 'platgeslaan' deur die 'wonderbare krag van God' (White 1915: 38).

Teen die begin van 1843, toe die datum van die verwagte koms nader gekom het, het Ellen haar geroepe gevoel om 'oral in Portland' in die openbaar te bid en te getuig. Tussen Februarie en Junie 1843, ten minste gedeeltelik in antwoord op Ellen se openbare steun vir Millerite se voorspellings vir duisendjarige jare, het haar gemeente 'n reeks van vyf komitees aangestel om die Harmon-gesin te hanteer. Ellen het geweier om terug te keer van haar oortuiging dat Jesus op 22 Oktober 1844 sou terugkeer, en die Harmons is in Augustus 1843 uit hul gemeente gesit.

Toe Christus nie op 22 Oktober na die aarde terugkeer nie, was Milleriete saam met Ellen diep teleurgesteld. Leiers van die beweging, onder wie William Miller en Joshua Himes (1805-1895), het gereorganiseer, die datumbepaling laat vaar en die ekstatiese aanbiddingstyl wat in die beweging geheers het, in die maande voor die Groot Teleurstelling verwerp. Nietemin het sommige gelowiges, wat radikaal deur meer gematigde Milleriete genoem is, voortgegaan om in klein groepies bymekaar te kom om aan emosioneel gelaaide aanbidding deel te neem (Taves 2014: 38–39). Ellen aanbid in een van hierdie byeenkomste met vyf ander vroue in Desember 1845, ervaar Ellen 'n visioen waarin sy sien dat iets belangriks op 22 Oktober 1844 plaasgevind het: Christus het die hemelse heiligdom binnegegaan en die finale werk van die beoordeling van siele begin, en hy sou terugkeer aarde toe sodra die werk voltooi is (White 1915: 64–65). Haar visie, wat uiteengesit het wat die ondersoekende oordeel en heiligdomsleer sou genoem word, het die versuim van Christus se terugkeer in 1844 verklaar en die volgehoue ​​hoop in sy naderende koms versterk.

Ellen Harmon het in die winter en lente 1845 onder die groepe van voormalige Milleriete gereis en haar visie gedeel. Sy was nie die enigste visioenêre in Portland nie: die Adventiste-historikus Frederick Hoyt het koerantverslae van vyf ander in en om Portland geïdentifiseer wat visioene na Oktober 1844 gesien het (Taves 2014: 40). In haar latere geskrewe verslae sou Ellen haarself as 'n kalm visioen uitbeeld ('n beeld wat in die amptelike weergawe van die profeet sedert die dood van die profeet aangehou is), het onlangs ontblote historiese dokumente aangetoon dat sy in haar vroeë profetiese ervarings deelgeneem het aan 'n "raserige" emosionele aanbidding 'n gebrek aan "orde of reëlmaat" gehad (Numeri 2008: 331). Die hofgetuienis uit die verhoor van Israel Dammon in 1845 op aanklagte van slenter en die steuring van die vrede, beskryf radikale adventiste wat op die vloer kruip, mekaar omhels en soen, '[verloor] hul krag en val op die vloer' en ' mekaar se voete was [(Numeri 2008: 334, 338). Getuies het die 'een wat hulle Imitasie van Christus noem' geïdentifiseer, Ellen, wat in 'n beswyming op die vloer gelê het, af en toe 'na iemand gewys' en boodskappe aan hulle oorgedra het, 'waarna sy gesê het die Here ”(Numeri 2008: 338, 330, 334, 336). In hierdie tydperk het Ellen James Springer White (1821-1881) ontmoet, 'n voormalige predikant van Christian Connection, wat Millerite geword het, wat by hierdie emosionele aanbidding aangesluit het. Hy aanvaar haar visioene en vergesel haar tydens haar reise.

Toe gerugte van hul onbewoonde reise begin sirkuleer, het James en Ellen getrou, [Image regs] daardeur die twee figure verenig wat sou die instrumenteelste wees in die vorming van die Sewendedag Adventisme. Nadat hulle getrou het, het Ellen en James vier seuns gehad, wat hulle dikwels weke lank in ander se sorg gelaat het terwyl hulle gedurende die 1850's in die Noordooste gereis het om leiding en leiding te gee aan verspreide groepe adventiste. In die laat 1840's het Ellen en James kennis gemaak met Joseph Bates (1792-1872), 'n voormalige Britse vlootkaptein, herlewingsminister, afskaffer en voorstander van matigheid en gesondheidshervorming. Elk van die drie het bygedra tot die oortuigings wat die Sewendedag Adventisme sou definieer, veral die geloof in die heiligdomsleer, die Groot Stryd tussen Christus en Satan, die komende koms, vegetarisme en die sewende-dag Sabbat. Voor die formele organisasie het Ellen se visioene die debat onder manlike adventiste-leiers oor teologie, geloof en praktyk besleg, sodat Ellen se visioene teen 1863, toe die Sewende-dag Adventisme amptelik georganiseer is, die kern van die Adventiste se oortuigings en praktyke bevestig het.

In November 1848 het Ellen Harmon White die 'plig van die broeders om die lig te publiseer' uitgeroep, en haar man, James, opdrag gegee dat hy ''n bietjie papier moet begin druk en dit aan die volk moet uitstuur' '(White 1915: 125). Visies wat gesondheid, opvoeding en missie oordra, het gevolg. Ellen het in haar leeftyd talle probleme met swak gesondheid ervaar, en James se gesondheid het dikwels te veel gely, en twee van die paartjies se vier seuns is dood. Dit is dus geen verrassing dat sy gefassineer is deur gesondheid nie. White se gesondheidsboodskap is blykbaar soortgelyk aan idees wat ander negentiende-eeuse gesondheidshervormers voorstaan ​​(Numeri 2008: hoofstuk drie). Haar oorspronklikheid was minder in die besonderhede van haar boodskappe oor gesondheid, opvoeding of missie, as in haar konseptualisering van en die vermoë om Adventiste te motiveer om interafhanklike stelsels van godsdienstige instellings te skep wat gerig is op die doelwitte van die Sewendedag Adventisme. Adventiste sou volgens White opgelei moes word en godsdienstig gesosialiseer moes word in Adventiste skole waar hulle hulself kon voorberei vir professionele werk in die Adventiste-instellings. Adventiste moes hul gesondheidsboodskap nakom, maar ook, aangesien hul aanleg dit toelaat, opgelei word as dokters om deur genesing te dien, of as predikante, opvoeders, literatuurevangeliste, sekretaresses, administrateurs, redakteurs of in 'n verskeidenheid ander beroepe om te werk in diens van Adventisme.

Aangesien White se visioene meer aanvaar het, het sy vertroue gekry as 'n profetiese spreker en skrywer. Ellen en James het baie onder die Adventiste gereis, en James was Ellen se ondersteuner en soms medewerker aan praat en publiseer. Reeds vóór die amptelike organisasie van Adventisme het die egpaar 'n patroon ontwikkel in openbare toesprake: 'James sou 'n nou-beredeneerde, teksgebaseerde boodskap gedurende die oggend preekuur verkondig, en Ellen sou in die middag 'n meer emosionele diens lewer' (Aamodt 2014: 113). Ellen was ook 'n produktiewe skrywer en publiseer in haar lewe ses-en-twintig boeke, duisende tydskrifartikels en talle pamflette. Sy vertrou op 'literêre assistente' om haar te help om werk voor te berei vir publikasie, en James het haar dikwels gehelp om haar werk te redigeer. Sy uitgebreide bydraes het 'n tol geëis, en James se gesondheid het in die 1870's afgeneem. Ellen het toenemend sonder hom gereis en met die gehore gepraat, insluitend die algemene gehoor van duisende, oor gesondheid, matigheid en ander onderwerpe. Haar gunsteling seun, WC (Willie), het haar vergesel toe James se siekte reis verhinder het, en nog meer nadat James White in 1881 oorlede is.

Ellen se leierskapstyl het rustiger geword namate sy ouer geword het. Sy het as meisie godsdienstige drome gehad voordat sy godsdienstige transies of wakker visies beleef het, en hoewel godsdienstige drome Ellen se wakker visies in die 1870's vervang het, het sy 'n instrumentele rol gespeel in die vorming van Adventisme. Sy het lang, en soms uiters kritiese, briewe aan kerkleiers geskryf, gereeld vergaderings van die Algemene Konferensie toegespreek en breedvoerig gepubliseer. Ellen het nege jaar gedurende die 1890's in Australië deurgebring en die beweging aansienlik beïnvloed na haar terugkeer na Amerika, deels deur die verkiesing van AG Daniels (1858-1935), haar protégé en president van die Australiese Unie-konferensie, aan te moedig as president van die Algemene konferensie in 1901. Op dieselfde byeenkoms bevorder sy 'n groot denominasionele herorganisasie wat, hoewel uiters kontroversieel, geslaag het en suksesvol geïmplementeer is. Sy het elf toesprake gelewer tydens die laaste Algemene Konferensie-sessie wat sy in 1909 kon bywoon, en het haar toenemend beperk tot haar huis, Elmshaven, naby St. Helena, Kalifornië, waar sy in 1915 oorlede is.

Leerstellinge / oortuigings

Ellen White is onuitwisbaar gevorm deur die Methodisme van haar kinderjare, en die Sewendedag Adventisme het oortuigings opgeneem in 'n letterlike skepping, die Drie-eenheid, die menswording van Christus, die maagdelike geboorte, plaasvervangende versoening, die wederkoms, opstanding van die dooies en oordeel . In wat Adventiste as die eerste visioen van Ellen White beskou, sien sy dat Christus op 22 Oktober 1844 die hemelse heiligdom binnegegaan het en die tweede en laaste fase van sy versoeningswerk vir mense begin het. Aan die einde van hierdie werk sou Christus terugkeer. White se uiteensetting van die vertraagde koms het gehelp om die ondersoekende oordeel en heiligdomsleer in die Adventiste se versoeningsteologie vas te stel, asook om die koms as naby te definieer.

Benewens die ondersoekende oordeel en die heiligdomleer, is Ellen White se verduideliking van die Groot kontroversie [Beeld regs] geanker. Adventiste teologie. Haar verwoording van die groot kontroversie is 'n stryd tussen goed en kwaad wat in die hemel begin het en die hele lewe op aarde omring. Die twis het begin toe Satan, 'n geskape wese, sy vryheid gebruik het om teen God te rebelleer, en sommige engele het hom gevolg. Nadat God die aarde in ses dae geskep het, het Satan sonde op die aarde ingebring en Adam en Eva op die verkeerde pad gelei. God se volmaaktheid in mense en die skepping is beskadig, wat uiteindelik op die vernietiging van die skepping in 'n universele vloed uitgeloop het. Christus was God se vleeswording, en God voorsien engele, die Heilige Gees, profete, die Bybel en die Gees van profesie om mense te lei tot redding en die uiteindelike oorwinning van die goeie.

Die drie engele van Openbaring 14 neem die onderskeidende aspekte van die Sewendedag Adventisme vas. Gelei deur Ellen White se visioene, het die vroeë Adventiste die dekades voor en op die hoogtepunt van Miller se boodskap van die komende koms geïnterpreteer as die vervulling van die boodskap van die eerste engel. Die boodskap van die tweede engel is vervul toe Milleriete in die somer van 1844 uit 'Babylon', hul kerke, gekom het om by die Milleritiese beweging aan te sluit. Die boodskap van die derde engel is verwesenlik toe gelowiges die sewende-dag (Saterdag) sabbat aanvaar het.

Interpretasie van die boodskappe van die drie engele het mettertyd ontwikkel, aangesien dit nodig geword het om bekeerlinge sowel as kinders van gelowiges tot die beweging toe te laat. Hoewel Ellen en James White aanvanklik die idee weerstaan ​​het dat op 22 Oktober 1844 redding beskikbaar was vir diegene wat nie Milleriete was nie, het hulle uiteindelik die geloof aanvaar. Die versoening van die komende koms met die klem op 22 Oktober 1844 as 'n kritieke datum, het die Adventisme in staat gestel om sy Milleritiese begin te omhels en nuwe bekeerlinge te lok. Benewens die afbakening van Adventiste-teologie, het Ellen White se visioene praktyke bevorder, soos aanbidding op die sewende dag en voetewas van dieselfde geslag, wat gehelp het om die godsdiens te definieer.

Na verloop van tyd het die publikasie van Ellen White oor gesondheid, opvoeding, missie en humanitêre ontwikkeling Adventiste gefokus en gewerk om Christus se wederkoms te bespoedig. White se gesondheidsboodskap bevat aspekte van die negentiende-eeuse gesondheidshervormingsbeweging, insluitend onthouding van alkohol, vleis en tabak, en die klem op oefening, vrugte, neute, graan en groente. White pleit vir die hervorming van kleredrag vir Adventistevroue nadat hulle die bloeierkostuum gesien het tydens 'n verblyf in Our Home on the Hill, 'n New York-sanitarium. Sy het haar eie patroon ontwikkel, wat broeke en 'n romp wat laer op die bagasierak geval het, ingesluit het, en dit self gedra het, maar opgehou het om die hervorming van klere te bevorder toe Adventiste vroue wat 'n broek dra, weerstaan. Sy het Adventiste ook aangemoedig om medies te studeer, en sy het 'n belangrike protégée, John Harvey Kellogg (1852-1943), gekies om aan die hoof te staan ​​van die eerste Adventiste sanitarium, die Western Health Reform Institute (die Battle Creek sanitarium genoem), nadat hy sy opleiding voltooi het. Adventisme het die Battle Creek sanitarium verloor toe Kellogg met die Adventisme geskei het ná sy publikasie van 1903 Die Lewende Tempel. Nietemin het Ellen White bygedra tot die ontwikkeling van talle ander Adventistiese instellings, insluitende addisionele sanatoriums, skole en kolleges en uitgewers.

RITUELE / PRAKTYKE

Nog voor hul amptelike organisasie in 'n denominasie, het Adventiste die sewende dag, Saterdag, as die Sabbat aanvaar. Ellen se visioene het geskille opgelos oor wanneer die Sabbat begin het (teen sononder Vrydag) en wanneer dit geëindig het (teen sononder op Saterdag). In die vroeë dekades was Adventiste uiteenlopend, en daarom het rondreisende predikante, dikwels in getroude predikantspanne, gereis om die gelowiges te dien. Na organisasie het Adventiste begin met die oprigting van kerkgeboue waarin aanbidding gehou is. Adventiste se aanbidding het die tyd ingesluit waartydens die ander die voete van ander van dieselfde geslag gewas het. Die doop was deur onderdompeling na 'n openbare belydenis van geloof. Ellen White het Adventiste aangemoedig om slegs na deeglike oorweging te trou, die huwelik met nie-Adventiste verbied en geskryf dat 'owerspel alleen die huweliksband kan verbreek' (Ellen G. White Estate nd). Buiten die erediens het White gelowiges aangemoedig om beskeie aan te trek, eenvoudig te lewe en hulself te weerhou van wêreldse vermaak soos om fiksie te lees of die teater by te woon.

LEIERSKAP

Ellen White noem haarself 'God se boodskapper' eerder as 'n profeet, en sy hou vol dat die Bybel 'gesaghebbende, onfeilbare openbaring' is. Die Bybel het egter nie 'voortdurende teenwoordigheid en leiding van die Heilige Gees' nodig nie (White 1911: vii). Haar visioene, die 'mindere lig', het die waarheid van die Bybel belig.

Ellen White het nooit gesertifiseerde kantoor gehou nie. Nadat die kerk formeel ingestel is, het sy 'n ministeriële beurs ontvang. Sy het daarop aangedring dat sy deur God geordineer is, en dat dit vir haar nie noodwendig deur die mans geordineer is nie. Die Algemene Konferensie het egter gestem om haar bekragtigingsbewyse te gee wat begin in 1887.

White het posisies geneem en raad gegee oor dinge wat so aardig is as die terrein van 'n nuwe gebou, en so belangrik as algemene konferensie debatte oor teologie. Ten spyte van haar gebrek aan amptelike status het geen ander leier soveel invloed op die Adventisme gehad nie. Benewens haar omvangryke boeke en pamflette het sy duisende bladsye korrespondensie aan Adventiste geskryf, waarvan sommige in haar "getuienisse" (Sharrock 2014: 52) ingesamel is. Sy het in hierdie briewe gewysige kritiek en rigting gegee, wat dikwels spesifieke mislukkings van individue of kerke uiteensit.

White het ook wyd geskryf aan kerkpresidente, berading en hulle soms berispe. In sommige gevalle het sy hard kritieke briewe gestuur wat die ontvanger, 'n kerkpresident, gerig het om hardop te lees vir kollegas (Valentine 2011: 81). White het ook haar briewe aangemoedig, veral as leiers haar raad gevolg het. Daarbenewens het sy gereeld vergaderings van die Algemene Konferensie bygewoon, soms as stemafgevaardigde, en sy het die Algemene Konferensie talle kere aangespreek. Tydens vergaderings van die Algemene Konferensie het haar siening dikwels, soos in 1909, die oorhand gekry toe sy die reorganisasie van die Algemene Konferensie omhels het onder die kontroversie oor die vraag.

Kwessies / UITDAGINGS

Ellen White was 'n sosiaal ongemaklike jong vrou wat dikwels in swak gesondheid was, en vroeg in haar profetiese loopbaan is die egtheid van haar visioene uitgedaag. James White het gewerk, veral in sy rol as redakteur van die Hersien en Herald , om Ellen te onderskei van die "fanatisme, vergesel van valse visioene en oefeninge" van ander visioenarisse in en om Portland, Maine in die nasleep van die Groot Teleurstelling (White 1851). Hy het ook aanskouers aangemoedig om haar aan fisiese toetse te onderwerp terwyl hulle in die gesig staar, soos haar neus en mond.

Alhoewel James oor die algemeen Ellen se mees effektiewe advokaat was, het hy in 1851 opgehou om haar visioene te publiseer in reaksie op wat die 'sluitdeur'-kontroversie genoem is. Voor 1851 het Ellen en enkele ander gelowiges, waaronder James, die idee voorgestel dat die deur tot redding op 22 Oktober 1844 gesluit is en dat diegene wat Miller se boodskap op daardie datum nog nie aanvaar het nie gered kon word nie. Namate die tyd aangehou het, en toe potensiële bekeerlinge en kinders wat vir gelowiges gebore is, redding deur die beweging gesoek het, het die posisie minder houdbaar geword. In 1851 het Ellen erken dat die deur tot redding oop bly, en James, gefrustreerd deur kritici van die profeet, het opgehou om haar visioene in die Resensie . Ellen se visioene het ongereeld geword en het eers weer in 1855 hervat nadat 'n groep kerkleiers die besluit van James gekritiseer het, en hom vervang het as redakteur van die Resensie .

Ellen is ook gekritiseer as 'n vroulike godsdienstige leier deur sommige binne en buite die beweging wat die Pauliniese briewe en ander tekste aangehaal het as bewys dat vroue nie moet preek of lei nie. Die vroeë Hersien en Herald reageer op hierdie kritiek. 'N Aantal Adventiste-pioniers, insluitende Joseph H. Wagoner en JN Andrews (1829-1883), het geskryf Hersien en Herald artikels wat die reg van vroue om te preek, in die openbaar te praat en te bedien, verdedig. Ellen White het haar verdediging van haar rol aan haar man en ander manlike leiers oorgelaat, maar wel dat vroue in die bediening en ander leiersrolle moet dien. Teen die einde van die 1860's, toe die Adventisme 'n roete na ordening ontwikkel het, het vroue daaraan deelgeneem en ministeriële lisensies ontvang. Lulu Wightman, Hattie Enoch, Ellen Lane, Jessie Weiss Curtis en ander vroue is gelisensieer en het suksesvol in die bediening gedien. Die kwessie van vrouewyding is tydens die Algemene Konferensie-sessie in 1881 vir debat aangebied. Ellen, wat betreur het oor James se onlangse dood, was egter nie by nie, en die resolusie is ter tafel gelê en daar is nooit oor gestem nie.

IMAGES

Beeld #1: Foto van beweging stigter Ellen Gould Harmon White. Bron: Wikimedia Commons.
Beeld #2: Foto van James en Ellen Gould Harmon White. Bron: Wikimedia Commons.
Beeld #3: Teken van die onrus wat die Groot Kontroversie vergesel. Bron: Wikimedia Commons.

Verwysings

Aamodt, Terrie Dopp. 2014. "Spreker." Pp. 110-125 In Ellen Harmon White: Amerikaanse profeet, geredigeer deur Terrie Dopp Aamodt, Gary Land, en Ronald L. Numbers. New York: Oxford University Press.

Ellen G. White Estate. en "Ellen G. White Counsels met betrekking tot egbreuk, egskeiding en herhaling." Toegang verkry vanaf http://ellenwhite.org/sites/ellenwhite.org/files/books/325/325.pdf op 15 Maart 2016.

Getalle, Ronald L. 2008. Profetes of Health: 'n Studie van Ellen G. White, Derde Uitgawe. Grand Rapids, MI en Cambridge, VK: William B. Eerdmans.

Sharrock, Graeme. 2014. "Getuienisse." Pp. 52-73 in Ellen Harmon White: Amerikaanse profeet, geredigeer deur Terrie Dopp Aamodt, Gary Land, en Ronald L. Numbers. New York: Oxford University Press.

Taves, Ann. 2014. "Visions." Pp. 30-51 in Ellen Harmon White: Amerikaanse profeet, geredigeer deur Terrie Dopp Aamodt, Gary Land, en Ronald L. Numbers. New York: Oxford University Press.

Valentyn, Gilbert M. 2011. Die profeet en die presidente. Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association.

Wit, Ellen Gould. 1915. Lewenssketse van Ellen G. White. Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association.

White, Ellen G. 1911. Die Groot Kontroversie tussen Christus en Satan. Washington DC: Review and Herald Publishing Association.

White, Ellen. 1895. "Die Plig van die Minister en die Mense." Die Review and Herald, Julie 9. Toegang verkry vanaf http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Periodical&bookCode=RH&lang=en&year=1895&month=July&day=9 op 13 Januarie, 2016.

White, James. 1851. "Voorwoord." Eerste uitgawe van Ervaring en uitsig, deur Ellen G. White, v-vi. Toegang verkry vanaf http://www.gilead.net/egw/books2/earlywritings/ewpreface1.htm op 3 Maart 2016.

Post Datum:
21 April 2016

Deel