Eugene V. Gallagher

Davidians en Tak Davidians (1929-1981)

DAVIDIAN EN BRANCH DAVIDIAN TIMELINE

1885 (2 Maart) Victor Tasho Houteff is gebore in Raikovo, Bulgarye.

1902 (5 Januarie) Benjamin L. Roden is gebore in Bearden, Oklahoma.

1907 Houteff immigreer na die Verenigde State.

1919 word Houteff 'n Sewendedag Adventis.

In 1928 begin Houteff die intensiewe studie van Bybelprofesieë.

In 1929 het Houteff sy idees begin leer in sy plaaslike Sewendedag-Adventistekerk in Los Angeles.

In 1929 begin Houteff sy idees te publiseer in Die Herderstaf.

1934 Na 'n verhoor met amptenare van die Sewende-dag is Houteff weens sy leerstellings amptelik van die kerkrolle verwyder.

1935 (Mei) verhuis Houteff en 'n klein groepie volgelinge na 'n stuk grond van 189 hektaar buite Waco, Texas, wat hulle Mount Carmel noem.

1937 (1 Januarie) Op die ouderdom van twee en vyftig trou Houteff met Florence Hermanson, die sewentienjarige dogter van twee van sy volgelinge.

1937 (12 Februarie) trou Ben Roden met Lois I. Scott.

1940 Ben en Lois Roden het by die Sewendedag Adventistekerk aangesluit, eers in Kilgore en daarna in Odessa, Texas.

1940's In die vroeë tot middel 1940's het Rodens Houteff's Shepherd's Rod-beweging teëgekom.

1943 Houteff se groep is formeel opgeneem as 'die Algemene Vereniging van Davidiaanse Sewendedag Adventiste'.

1952 stuur Houteff dertig sendelinge van die berg Karmel af, met die doel om sy boodskap aan elke Sewendedag-Adventistefamilie in Noord-Amerika te versprei.

1955 (5 Februarie) is Houteff op 69-jarige ouderdom oorlede.

1955 aanvaar Florence Houteff die leiding van die groep volgelinge van haar man.

1955 Ben Roden het homself geïdentifiseer as 'die tak' wat in Sagaria 3: 8 en 6:12 genoem word.

1955 (7 Desember) Die Davidians verkoop hul oorspronklike stuk grond en verhuis na 'New Mount Carmel', 941 hektaar naby die stad Elk, Texas, nege myl oos van Waco.

1958 Ben Roden is na Israel om 'n gemeenskap op te rig wat die kern van die nuwe Dawidiese gemeenskap van 144,000 sou vorm.

1959 Florence Houteff is oortuig daarvan dat die gebeure van die einde gedurende die Pasgaseisoen sou plaasvind, wat op ongeveer 22 April sou uitloop.

1959 Ongeveer 1,000 XNUMX Dawidiërs het op die Nuwe Berg Karmel vir Pasga bymekaargekom, maar hulle getal het afgeneem toe geen belangrike gebeurtenisse plaasgevind het nie.

1959 Florence Houteff verlaat New Mount Carmel na Kalifornië en hou op om enige leierskap oor die Davidians uit te oefen.

1959 tree Ben Roden as die leier van die groep by die New Mount Carmel Centre uit.

1961 In die nasleep van die mislukte profesie van Florence Houteff, het sommige Davidiërs besluit om eers na Riverside, Kalifornië, en daarna in 1970 na Salem, Suid-Carolina, te verhuis; hierdie splintergroep het getrou gebly aan Houteff se teologie.

1962 (1 Maart) Florence Houteff het formeel bedank as leier van die Davidians.

1960-mededingende faksies het in die hof geveg vir die beheer van die New Mount Carmel-eiendom.

1973 (27 Februarie) Ben Roden en die tak Davidians het die aankoop van die berg Karmel voltooi.

1977 Lois Roden begin haar eie profetiese bewerings en openbaar dat die Heilige Gees 'n vroulike figuur is.

1978 Ben Roden sterf en word opgevolg in sy leiersrol deur sy vrou, Lois.

1980 Lois Roden publiseer die eerste uitgawe van haar tydskrif, Shekinah.

1981 David Koresh, toe bekend as Vernon Howell, het hom by die Tak Davidians by die Karmelberg aangesluit.

1983 Lois Roden erken David Koresh as haar opvolger.

1986 Lois Roden sterf en word langs haar man op die Olyfberg in Jerusalem begrawe.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die sektariese groep wat bekend geword het as die Tak Dawiders was deel van 'n komplekse godsdienstige geskiedenis. Die Tak Dawiders gelei deur David Koresh, wat so bekend was van die rampspoedige BATF-aanval op hul Mount Carmel-sentrum op Februarie 28, 1993 en die daaropvolgende een en vyftig dag beleg wat deur die FBI uitgevoer is, wat geëindig het met 'n vuur wat die sentrum vernietig het en 74 het , was deel van 'n tradisie wat ten minste tot in die negentiende eeu teruggekom het.

In die middel van die negentiende eeu in die bo-New York-staat het die Baptiste-leek William Miller (1782-1849) dit deur middel van '
ywerige studie kon hy nie die geheimenisse van die Bybelse boek Openbaring ontrafel nie en dus ook van die tyd van die einde van die wêreld en die wederkoms van Jesus. Van 1831 tot 1843 skat hy dat hy sy boodskap aan 'n half miljoen mense gebring het. Volgens Miller se berekening sou die wederkoms van Jesus tussen 21 Maart 1843 en 21 Maart 1844 plaasvind. Toe laasgenoemde datum verbygegaan het sonder dat daar iets noemenswaardigs gebeur het, het Miller, soos baie ander wat die einde voorspel het, nie vertroue in sy voorspelling verloor nie. In plaas daarvan het hy sy berekeninge aangepas en die datum vir 22 Oktober 1844 teruggestel. Die verwagtinge het toegeneem namate die somer in die herfs verander het, maar die datum het weer gekom en verloop sonder om te val. Diegene wat Miller se profesie geglo het, het die “Groot teleurstelling” ervaar, en sy profetiese loopbaan het tot 'n einde gekom. Maar selfs daardie tweede ervaring van onbevestiging was nie voldoende om 'n belangstelling in die naderende aanbreek van die millennium te stuit nie (Rowe 2008: 192-225).

Onder die Milleriete wat die oortuiging vasgehou het dat Miller in sy profesieë korrek was, was 'n klein groepie in Washington, New Hampshire onder leiding van Joseph Bates, James White en Ellen G. Harmon (1827-1915), met wie White in 1846 getroud is. Hulle het geglo dat Miller se profesie korrek verwys het na Christus wat die binnekamer van die hemelse tempel binnegegaan het om sy finale oordeelswerk te begin. Die gebeure aan die einde het in werklikheid begin, maar dit het hulle nog nie op aarde geopenbaar nie. Op grond van hul interpretasie van Openbaring 14 en ander Bybelse tekste, het die Blankes en Bates gepleit vir die waarneming van die Dag van die Here op Saterdag as die sewende dag van die week, en het geglo dat die finale oordeel tans besig was om te ontvou, en sou verwag word gelei deur openbaring van God in hul eie tyd. Ellen G. White, wat die groep se profeet geword het, het die hedendaagse openbaring 'huidige waarheid' of 'nuwe lig' genoem. Die tweeling van die waarneming van die lordag op Saterdag en die handhawing van die verwagting van Jesus se naderende wederkoms om die finale oordeel te begin, sou die sentrale kenmerke van die Sewende-dag-adventisme bly, vandat sy oorsprong in die klein groepie New Hampshire Millerites was. geskiedenis. Die openheid om profetiese "huidige waarheid" te ontvang, het 'n dinamiese beginsel in die breë Adventiste-tradisie ingevoer wat 'n besonder belangrike rol gespeel het in die oorsprong van sowel die Davidians as die Tak Davidians (sien Gallagher 2013).

Die meer nabye oorsprong van die Tak Davidians kan opgespoor word aan die aktiwiteite van Victor Houteff (1885-1955), 'n Bulgaarse
immigrant na die Verenigde State wat in 1919 in Illinois by die Seventh-day Adventist (SDA) Kerk aangesluit het. Terwyl Houteff die Bybel bestudeer het, het hy twee kenmerkende idees ontwikkel wat strook met die gevestigde SDA-leerstelling. Ten eerste het hy 'n lewendige sektariese beskuldiging van die SDA-kerk uitgespreek en was dit nie eens met Ellen G. White dat die 144,000 7 wat in Openbaring 144,000 genoem word waardig is om die nuwe Jerusalem binne te gaan nie, na die Adventiste self verwys het. In plaas daarvan het hy aangevoer dat die kerk selfvoldaan geraak het en deur "wêreldse" invloede deurgedring het. Hy sien sy eie missie as om die kerk van binne te suiwer en 'n ware getroue 144,000 144,000 te versamel in afwagting op die wederkoms van die Here. Tweedens het hy aangevoer dat dit sy taak was om die gesuiwerde 1959 4 na die antieke land Israel te lei, waar hulle Christus sou ontmoet met sy wederkoms. Beide die Davidiaanse en die tak-Davidiaanse tradisies het 'n elitistiese selfkonsep ontwikkel waarvolgens hulle die eerste sou wees wat verlos sou word na die wederkoms van Jesus. Ben Roden, een van die leiers wat Houteff gevolg het, het 'n konsep geleen van die landboufeeste van die antieke Israeliete, en beskryf die tak Davidians as 'die eerste van die eerstelinge - golfgerf, voorhoede NIE golfbrode nie - XNUMX, weermag'. van die finale oes van verlossing (Ben Roden XNUMX: XNUMX).

Anders as Ellen G. White, baseer Houteff nie sy gesag op visioene of ander soorte onmiddellike interaksie met die goddelike nie, maar hy beweer wel dat sy eie werk in sy tyd belangrik was, net soos Moses se werk in syne was. Hy was oortuig daarvan dat die morele en geestelike agteruitgang van die SDA Kerk dit tot 'n krisispunt gelei het en dat die lidmate óf kon kies om hom te volg en weer die pad na verlossing aan te pak of by die kerk se leerstellings te hou soos onlangs uiteengesit en verdoeming ervaar. . In 1929 het Houteff, toe in Los Angeles, sy boodskap begin leer. Toe die SDA Kerk in 1934 Houteff se leerstellings formeel verwerp en hom ekskommunikeer, het hy gevoel dat hy geen ander keuse gehad het as om sy eie organisasie te vorm nie. Teen 1935 het Houteff besluit om saam met sy volgelinge na Texas te verhuis, en hy het gereël dat 'n groot stuk grond buite Waco gekoop word, waar hulle die Mount Carmel Center gestig het (gebaseer op hul begrip van die profesie in Amos 1: 2). As teken van sy hoop vir die herstel van 'n fisiese messiaanse koninkryk in die land Israel, noem hy sy groep die Davidiaanse Sewendedag Adventiste Vereniging om die antieke koninkryk wat deur koning Dawid regeer is, op te roep.

Houteff het eers sy teologiese idees in 'n kanaal gepubliseer Die Herderstaf , en die groep van sy volgelinge was informeel bekend onder die naam (Victor Houteff 1930). Die eerste volume is vinnig gevolg deur 'n sekonde en deur 1930s het 1940s en vroeë 1950s Houteff veelvuldige godsdienstige gebiede en versamelings van sy preke wat deur die Davidian-uitgewery versprei is, na 'n groeiende lys van SDA-kerklede versprei. In Februarie het 1943 gepubliseer Die Levitikus van die Dawidiese Sewende-dag Adventiste , wat die grondwet, verordeninge, regeringstelsel en vorm van onderwys vir die Davidian-gemeenskap (Victor Houteff 1943) aandui. Baie van die eenhonderd-bladsy-dokument word gewy aan die verwysing van die magtigende presedente uit beide die Bybel en die geskrifte van Ellen G. White.

Onder leiding van Houteff het die Davidians die gemeenskap in die Mount Carmel Centre gekonsolideer en ontwikkel, en hulle het baie tyd, moeite en geld bestee om hul boodskap aan alle SDA-kerklidmate in Noord-Amerika en daarbuite te versprei (Australië, Engeland, Indië en die Wes-Indiese Eilande inkluis). ). Hulle het voortgegaan om hul begrip van Bybelse profesieë te verfyn, terwyl hulle hul hoop behou het dat die wederkoms van Jesus om die finale oordeel te spreek binnekort sou plaasvind.

Toe Houteff in Februarie, 1955, gesterf het, het die Davidians hul leier verloor en 'n dilemma gekonfronteer wat feitlik elke eerste-generasie godsdienstige groep. Kenneth Newport stel voor dat ten minste sommige van die ongeveer 100 lede van die Mount Carmel-gemeenskap waarskynlik na Houteff se dood vertrek het, maar diegene wat gebly het, het die taak gehad om nuwe leierskap te ontwikkel (Newport 2006: 66). In hierdie oortreding het Houteff se vrou, Florence, saam met verskeie ander aanspraakmakers betree. Kort ná Victor se dood het Florence voorspellings begin maak oor die toekoms van die gemeenskap, wat blykbaar die idee ingesluit het dat Victor self weer opgewek sou word. Met die bewering dat Victor haar op sy sterfbed aangespoor het om sy pos oor te neem, het Florence haar saak vinnig en aanhoudend voor die Uitvoerende Raad van die Davidian Association gerig en uiteindelik hul erkenning verwerf.

In haar tyd as die leier van die Dawiders, het Florence Houteff steeds nuwe uitgawes van die tydskrif uitgebring Die simboliese kode, waarvan nege dele gedurende haar man se lewe gepubliseer is (Florence Houteff 1955-1958). Tot vandag toe is daar nog kontroversie oor die vraag of Florence se 'nuwe kodes' die ware leer van haar man bevat. Maar verreweg die mees dramatiese en omstrede stap wat Florence gemaak het, was om die datum van die begin van die eindtyd vas te stel. In die besluit van William Miller wat die Groot Teleurstelling opgelewer het, het Florence verklaar dat aan die einde van die Pasga-seisoen, op 22 April 1959, die gebeure van die einde sou begin plaasvind (Newport 2006: 101). Sy het die Dawidiërs aangespoor om by die Mount Carmel Centre bymekaar te kom, en ongeveer 1,000 XNUMX het dit gedoen.

Die scenario wat Florence beoog het, het baie van wat haar man alreeds gepreek het, gerepliseer. Oorlog sou die Midde-Ooste verwoes en die moontlikheid vir die Dawiders oopmaak om hul Messiaanse koninkryk in die land van Israel op te rig; die SDA-kerk sal gesuiwer word en die 144,000 wat in aanmerking kom vir verlossing, sal versamel word.

Die mislukking van die profesie van Florence Houteff het die berg Karmel-gemeenskap byna verwoes. Diegene wat in die gemeenskap gebly het, het gebruik gemaak van 'n ander bekende strategie om die onbevestiging van profesie te hanteer. In 'n verslag uit 1960 word aangevoer dat die koninkryk nie kon realiseer nie omdat die pogings tot die evangelisering van Dawid slegs tot die SDA-kerk beperk was. Dit dring daarop aan dat die missie na alle Protestantse kerke uitgebrei word (Newport 2006: 107). Die besluit het die gemeenskap ten minste meer tyd gekoop om sy boodskap te versprei.

Daar was ook addisionele uitval van die afkeuring. 'N 1961-vergadering in Los Angeles het die Davidians in twee afsonderlike groepe geskei. Die een het by Mount Carmel gesentreer en die ander het uiteindelik gevestig in Salem, Suid-Carolina, waar dit tot vandag toe voortduur. (Die Algemene Vereniging van Dawidiese Sewende-dag Adventiste 2013; Newport 2006: 108).

Dit het toe tyd geneem vir duidelike leierskap om onder die Mount Carmel-tak Dawiders te verskyn. Toe dit gedoen het, was dit in die persoon van Benjamin Roden (1902-1978). Nadat Roden en sy vrou Lois (1940-1905) by die SDA-kerk in 1986 aangesluit het, het hulle die eerste keer Victor Houteff se Shepherd's Rod-boodskap in die middel van die veertigerjare teëgekom. Dit blyk dat die Rodens die berg Karmel vir die eerste keer in 1940 besoek het. Hulle het die volgende dekade verskeie kere teruggekeer, en toe Victor Houteff in 1945 oorlede is, was Ben Roden vol vertroue dat hy 'n onsuksesvolle bod vir die leierskap van die gemeenskap.

Roden het sy aanspraak op leierskap geregverdig op grond van sy eie profetiese oproep. Op grond van tekste soos Jesaja 11: 1, Sagaria 3: 8 en 6:12 en Johannes 15: 1-3, begin hy homself as 'die vertakking' beskou, die individu wat deur God gekies is om die werk wat Victor Houteff voltooi het, te voltooi begin het (Ben Roden 1958). Roden se selfbenaming sou ook oorgedra word na sy volgelinge, wat bekend geword het as die takke of tak Davidians. Alhoewel Roden nie regtig erken het dat hy nie die leier van die Mount Carmel-gemeenskap was nie, het hy sy aandag elders in die later 1950's gevestig. Met sy vrou en familie het hy hom tot Israel gewend en 'n gemeenskap gestig wat die basis sou vorm van die uiteindelike Davidse messiaanse gemeenskap in die Heilige Land Ben Roden 1960). Terwyl Florence Houteff en die Mount Carmel Davidians onverbiddelik getrek het teen die datum van 22 April 1959, het Ben Roden hom besig gehou met die vestiging van 'n gemeenskap in Israel, en sy eie kenmerkende leerstellings as 'The Branch' ontwikkel en 'n hoofkwartier in Odessa, Texas, opgerig. . In 1965, na die abdikasie van Florence, het hy probeer om die oorblywende Mount Carmel-eiendom aan te koop van die kurator wat die likwidasie gekry het. Na uitgebreide regswisseling oor wie onder meer werklik die eiendom besit, het Roden die koop uiteindelik in Februarie 1973 voltooi (Newport 2006: 128).

Gedurende die 1960's en 1970's het Roden voortgegaan met die ontwikkeling en verfyning van sy teologiese idees. Die totstandkoming van 'n letterlike koninkryk van God in Israel het 'n sentrale fokus gebly, en Roden het homself selfs in Junie 1970 op die berg Karmel gekroon as 'Viceregent of the Most High God' (Newport 2006: 148). Ben Roden se geskrifte is nie maklik toeganklik nie. Hy volg die voorbeeld van Victor Houteff in die samestelling van ingewikkelde mosaïeke van aanhalings uit die Bybel en ander owerhede soos Ellen G. White. Hulle betekenis is blykbaar vanselfsprekend bedoel omdat hy baie min leiding gee oor hoe dit geïnterpreteer moet word. David Koresh sou later dieselfde uiteensettingstyl in sy onvoltooide manuskrip oor die betekenis van die sewe seëls in die boek Openbaring gebruik.

Roden het ook beklemtoon dat ware Adventiste nie net die morele wet van die Christelike Ou Testament moet onderhou nie, maar ook die seremoniële wet. Gevolglik het hy die observasie van feeste soos Pasga, Pinkster en Tabernakels aan die Mount Carmel-gemeenskap bekend gestel en hulle eskatologies verstaan. Die waarneming van die paasfees by die berg Karmel sal tydens die een en vyftig dag belegering (Tabor en Gallagher 1995: 15) 'n belangrike rol speel in die onderhandelinge tussen die FBI en lede van die gemeenskap.

Soos die Adventiste-leiers voor hom, het Ben Roden nie geleef om te sien dat sy beste hoop vervul word nie. Die wederkoms van Jesus om die Die laaste oordeel is weer vertraag. Maar die dood van Roden het die gemeenskap nie bedreig met verbrokkeling nie, want sy vrou Lois was reeds gereed om die verantwoordelikheid van leierskap te aanvaar, hoewel die seun van George, die Roden, haar erfreg betwis en vir 'n geruime tyd 'n ernstige irritasie vir die Mount Carmel-gemeenskap sou bly. Net soos haar man, het Lois haar aansprake op charismatiese gronde gebaseer. Sy het in 1977 openbarings begin ontvang, en dit was die dryfveer vir haar innoverende teologiese program, veral die idee dat die Heilige Gees vroulik was (Lois Roden 1980). George gebruik meer tradisionele gronde vir sy bewerings en beweer dat sy vader hom as 'n sentrale rol in die beweging aangestel het, aangesien Ben Roden van mening was dat sy seuns die herbouing van die tempel in Jerusalem sou sien.

Alhoewel sy ma duidelik gekies is om die Tak Dawiders in 1979 te lei, het George Roden voortgegaan om op sy eie te agiteren namens sy vitriool eers teen sy moeder en dan teen haar en David Koresh, wat, as Vernon Howell, in 1981. by die Mount Carmel-gemeenskap aangesluit het. George het uiteindelik in 1984 daarin geslaag om 'n leierskapsverkiesing te wen, waarna hy die naam van Mount Carmel tot by "Rodenville" en het sterk aangedring op sy voorrang. Dit het 'n komplekse reeks gebeure geverg, waaronder verskeie verhore in die hof, die skuldigbevinding van George op minagting van hofklagte en sy inhegtenisneming in 1989 vir moord en uiteindelike opsluiting in 'n geestesinstelling voordat Koresh onbetwiste leierskap van die Tak Davidians kon geniet.

In die tussentyd het Lois hardnekkig gewerk om die idees wat uit haar 1977-visie voortspruit, te ontwikkel, wat geopenbaar het dat die Heilige Gees die vroulike aspek van God was. Begin in 1980, het sy gepubliseer Shekinah tydskrif (altyd die hoofletters of die ander drie briewe beklemtoon in watter tipografie hulle ook al gebruik het), wat herdrukte materiaal wat haar teologie van 'n verskeidenheid gewilde bronne ondersteun het (Lois Roden 1981-1983; Pitts 2014. Soos ander voor haar, het Lois haar werk verstaan. as die laaste stadium in die hervorming van die SDA-kerk ter voorbereiding van die dreigende laaste oordeel.

Deur die vroeë 1980'e het Lois voortgegaan om haar boodskap te versprei, deur die VSA te reis, na Kanada, Israel en die Filippyne. Terselfdertyd het die toekoms David Koresh albei van haar geleer, hoofsaaklik deur haar Bybelstudie, en begin sy eie kenmerkende teologie ontwikkel, wat in die inskrywing op die Tak Davidians (1981-2006) uiteengesit word. Koresh het Lois uiteindelik as die sentrale onderwyser vir die Mount Carmel Community opgevolg, maar nie sonder inmenging van George Roden en 'n omstrede pouse van sy voormalige mentor, Lois.

Leerstellinge / oortuigings

Aangesien die Dawiders ontstaan ​​het in 'n sektariese begeerte om die SDA-kerk te suiwer en dat doelwit blykbaar deur Victor Houteff gedurende die tyd van die Rodens bly, is dit nie verbasend dat baie van die onderskeidende idees van die SDA-kerk oorgedra is na die Davidians en Tak Davidians. Maak nie saak wat teologiese innovasies ingestel is nie, die Davidians en Tak Davidians het die hoop behou dat die terugkeer van Jesus om die laaste oordeel uit te voer, nader gekom het. Soos die Millerites en SDA's voor hulle, het hulle tot die gevolgtrekking gekom deur 'n deurdagte ondersoek van die Skrifte, waarin die ontcijfering van die simboliese taal van die boek Openbaring prominent voorgekom het. Hul interpretatiewe pogings word bewaar in 'n wye verskeidenheid teologiese gebiede, Bybelstudie en ander literatuur, waarvan baie op die internet geargiveer word. Davidian en Tak Davidian eksegese maak dikwels uitgebreide en komplekse tipologiese argumente, waarin byvoorbeeld figure of gebeure uit die Christelike Ou Testament as tipes figure en gebeure uit die Nuwe Testament beskou word, wat weer gesien word as hul teëbeeld. Die nuwe naam wat deur die voormalige Vernon Howell aangeneem is, het gerus op die soort Bybelse interpretasie waarin hy as die antitypiese Dawid en Kores gesien kon word.

Van die tyd van Victor Houteff deur die leierskapstydperk van David Koresh was die vestiging van 'n fisiese Dawidiese Messiaanse koninkryk in die land van Israel ook 'n prominente teologiese tema. Ben Roden het die hardste gewerk om so 'n koninkryk in afwagting van die einde van die eindtyd te bring, en het baie reise na Israel geneem om 'n gemeenskap daar te vestig waarheen sy volgelinge dan kon emigreer. Die sentrale rol van Israel in Tak Dawidiese denke sou later in die 1993-beleg van die Mount Carmel-sentrum wees, aangesien David Koresh en sy volgelinge sukkel om die BATF-aanval in die eindtyd-scenario aan te pas.

Die SDA-idee dat 'n kontemporêre profetiese figuur die draer van die "huidige waarheid" kan wees, het ook die verskillende sektarisse geanimeer afvallig van daardie tradisie. In die vroeë dae van die SDA-kerk het James White, 'n stigter van die SDA's saam met sy vrou Ellen, 'n tydskrif gepubliseer Die huidige waarheid. Op die eerste bladsy van sy eerste uitgawe in 1849 het hy die belofte van die skrywer van II Peter 1: 12 aan die vroeë-Christelike kerk aangehaal: "Ek sal nie nalatig wees om jou altyd aan hierdie dinge te herinner nie, alhoewel jy hulle ken , en wees gevestig in die huidige waarheid. "White het geargumenteer dat so 'n huidige waarheid nie beperk kan word tot die apostoliese ouderdom nie, maar ten minste potensieel voortdurend beskikbaar moet wees. Hy het geskryf dat "Die huidige waarheid moet herhaal word, selfs vir diegene wat daarin gevestig is. Dit was nodig in die apostels (sic), en dit is beslis nie minder belangrik vir ons nie, wat net voor die einde van die tyd leef. "(James White 1849: 1). Net so, met betrekking tot die nakoming van die Sabbat op Saterdag, skryf Ellen G. White in haar tweede volume van Getuienisse vir die Kerk (1885) dat "Die huidige waarheid, wat 'n toets vir die mense van hierdie geslag is, was nie 'n toets vir die geslagte se geslagte terug nie. As die lig wat ons nou oor die Sabbat van die vierde gebod aan die geslagte in die verlede gegee het, sou God hulle aanspreeklik gehou het vir die lig. "(Ellen White 1885: 693).

Op hul eie kenmerkende maniere het elkeen van die leiers van die Dawidiërs en die Tak Davidians die aanspraak gemaak dat hy sulke huidige waarheid sou lewer. Victor Houteff was die terughoudendste om aanspraak te maak op enige vorm van profetiese gesag, maar dit het hom nie verhinder om die leerstellings van die Herderstaf as van groot belang voor te stel nie. In die eerste bundel van Die Herderstaf , het hy oor sy eie leer geskryf dat 'geen geopenbaarde waarheid aan die kerk gegee is gedurende die veertig jaar van 1890 tot 1930 nie, en dat elke eiser van 'n hemelse boodskap gedurende die tydperk dan ook vals was.' (Houteff 1930: 86). Met Houteff se eie leer, meen hy, het 'n nuwe lig 'weer op die SDA-kerk geskyn. Florence Houteff se bydrae tot die huidige waarheid het gefokus op haar voorspelling dat 22 April 1959 die tye van die einde sou begin. Ben Roden het 'n sterk profetiese selfbewussyn gehad en 'n aantal teologiese en rituele innovasies bekendgestel op grond van sy eie vermoë om die huidige waarheid te vertel. So het Lois Roden ook gedoen, veral met haar leer dat die Heilige Gees vroulik was. Oor die algemeen was 'n beroep op die teologiese opvatting van die Adventiste van 'huidige waarheid' die belangrikste manier waarop 'n opeenvolging van die leiers van die tak Davidiaanse probeer het om hul gesag te wettig. By die konstruering van hul profetiese persone het hulle gebruik gemaak van 'n gevestigde teologiese idee wat hulle terselfdertyd aan 'n gesaghebbende verlede gekoppel het en hul pogings tot innovasie geregverdig het. Hul teologiese innovasies was gebaseer op die idee van die huidige waarheid.

RITUELE / PRAKTYKE

Gegewe die belangrikheid van die ontsyfering van die Bybel se boodskap oor die einde van die wêreld en die laaste oordeel, is dit nie verbasend dat die Bybelstudie 'n sentrale ritueel vir die Dawidiërs en die Tak Davidians was nie. Soos uitgevoer deur leiers soos Lois Roden, en later David Koresh, was Bybelstudies minder vrywillige ondersoeke na die betekenisse van sekere gedeeltes as kategetiese oefeninge wat ontwerp is om die regte begrip van die teks te versterk. In beide Bybelstudies en die verskillende teologiese geskrifte van Davidiaanse en tak-Davidiaanse leiers, is die Bybel as 'n enkele, samehangende, selfinterpreterende geheel beskou. Die eksegetiese vindingrykheid van die tolk het gefokus op die rangskikking van 'n mosaïek van Bybelse gedeeltes wat die onduidelikhede in die teks wat bespreek word, sal verhelder en die lesers se begrip daarvan sal verdiep. Transkripsies en oudio-bande van Bybelstudies was ook 'n manier vir leiers om hul boodskappe aan die publiek ver buite die Mount Carmel-sentrum te versprei.

Die SDA's was deeglik bewus van die Joodse wortels van die Christendom, wat hulle oorspronklik gelei het tot die onderhouding van die Sabbat op Saterdag. Onder die leiers van Davidian en tak was David Rian veral geïnteresseerd in die uitbreiding van rituele praktyke op die Karmelberg om ook die belangrikste Joodse feeste in te sluit (Ben Roden 1965). Die Davidians en Tak Davidians het 'n hedendaagse vorm van Joodse Christendom voorgestaan ​​wat die rituele kontinuïteite tussen die Judaïsme van Jesus se tyd en die beweging wat hy gestig het, beklemtoon.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Alhoewel die Davidians en Tak Davidians goed ontwikkelde burokratiese organisasies gehad het, was hulle nietemin baie afhanklik van charismatiese vorme van leierskap. Die konsep van die huidige waarheid het Adventiste voorberei om gunstig na hedendaagse aanspraakmakers op profetiese gesag te kyk, selfs al het godsdienstige gesag in een gesin en dan in 'n ander gekonsentreer. Op onderskeidende maniere beweer elkeen van die leiers van Victor Houteff tot David Koresh dat hy presies sulke leiding bied. Ben Roden, byvoorbeeld, het homself nie net as die Bybelse 'Tak' verstaan ​​nie, maar hy het ook sy werk verstaan ​​om dit nie net van Victor Houteff nie, maar ook van Ellen G. White self voort te sit, om nie eens van die profete uit die Bybel te praat nie. Hy het geskryf dat “dit is duidelik om te sien dat Ellen G. White en Victor T. Houteff inderdaad profete van God was en in werklikheid onder die invloed van die Gees van Profesie geskryf het. Sien Amos 3: 7. Aangesien mev. White en VT Houteff, net soos die Bybelprofete, in die graf is, is dit nodig om die Tak en Joshua, die Lewende Getuienis van Jesus in die kerk van vandag, te raadpleeg vir 'n interpretasie in ooreenstemming met die Skrif en hul geskrifte. . ” (Ben Roden 1955-1956: 95). Lois Roden het haar eie gesag gelegitimeer hoofsaaklik met verwysing na haar visie uit 1977 waarin sy die ware aard en geslag van die Heilige Gees geleer het. Teen die agtergrond van sy voorgangers lyk David Koresh se aansprake op gesag in die Mount Carmel-gemeenskap as variasies op 'n tema. Soos Ben Roden, het hy homself op die bladsye van die Bybel, spesifiek in die figuur van die Lam van God wat in Openbaring 5 genoem word, gesien as waardig om die boekrol te open wat met sewe seëls verseël is. Net soos Lois Roden, het Koresh ook 'n buitengewone openbaringservaring geëis, iets soos 'n styging in die hemel terwyl hy in 1985 in Jerusalem was. Koresh het, soos Victor Houteff en Ben Roden, homself gesien as 'n kenmerkende rol in die totstandkoming van 'n David messiaanse koninkryk.

Charismatiese aansprake op gesag het nie 'n sosiale impak nie, tensy dit erken en opgetree word. Al die Davidiaanse en tak-Davidiaanse leiers kon daarin slaag om ten minste sommige volgelinge na die Mount Carmel-sentrum te lok en, deur die verspreiding van hul leerstellings, ander te oortuig dat hulle 'n wesenlike nuwe insig in die betekenis van die Skrif verkry het. Die bekendstelling van kenmerkende teologiese innovasies, soos die vasstelling van 'n datum vir die begin van die eindtyd van Florence Houteff, en die verkondiging van Lois Roden dat die Heilige Gees vroulik was, het vir ten minste sommige van hul volgelinge tipies krisis veroorsaak. Afwykings en ten minste een beduidende skeuring onder die Davidiërs kan teruggevoer word na sulke oomblikke. Aan die ander kant het diegene wat daarin geslaag het om die nuwe teologiese idees in hul bestaande repertoires van verbintenisse te verwerk, net hul toewyding aan die groep en sy huidige leier versterk. Die proses om toewyding te versterk, kan duidelik in die interaktiewe Bybelstudies gesien word. Aangesien die Bybelstudies meer 'n kategetiese as verkenningsfunksie gehad het, het dit elke keer as iemand een persoonlik bygewoon het, een gelees of op gehoorband gehoor het, 'n geleentheid geword om toewyding aan die boodskap wat geleer is, te toon en te versterk. Behalwe dat dit die geleenthede was om die kenmerkende teologie van die Davidians en Tak Davidians te verklaar, het die Bybelstudies geleenthede geword vir opeenvolgende leiers om hul leierskap vas te stel en te versterk.

Kwessies / UITDAGINGS

Beide Dawiders en Tak Davidians het steeds 'n uitdaging gekry wat hulle gemeen het met al die ander millennialiste. Soos die volgelinge van William Miller wat die Groot Teleurstelling in die gesig gestaar het, moes hulle voortdurend rekening hou met die vertraging van die koms van Jesus by die finale oordeel. Toe Florence Houteff, soos Miller en ander voor haar, eintlik 'n spesifieke datum vir die gebeure van die einde gemaak het, het die uitdaging al hoe groter geword. Die voortgesette vertraging van die einde het onvermydelik die verskillende groepe wat die Mount Carmel Center-lede beset het, gekos, maar selfs diegene wie se verbintenis nie deeglik geskud is deur mislukte voorspellings of duidelike vertragings, moes hul begrip van wanneer en hoe die gebeurtenisse van die einde sou kalibreer , uiteindelik, ontvou. Leiers het die uitdaging gekonfronteer om 'n gevoel van dringendheid te handhaaf in die verwagting dat die wêreld binnekort getransformeer sou word en dat hulle verklarings vir sy onmiskenbare vertraging moes ontwikkel.

Ondanks hul aansienlike sendingpogings, hoofsaaklik onder lede van die SDA-kerk, moes Davidians en Tak Davidians ook met die realiteit rekening hou dat hulle boodskap baie meer gereeld deur hul teikengroepe afgeweer word as wat dit aanvaar is. Vanaf Victor Houteff was Davidian- en tak-leiers van David David onbeskaamd in hul beskuldigings van die SDA-kerk. Hulle het egter ook lede van die kerk hul primêre teikens vir proselytisering gemaak. Die relatiewe klein aantal lede van die Mount Carmel-gemeenskap en simpatiseerders toon egter dat die groepe in die oë van die SDA-kerk net so afwykend en ketters gebly het toe Houteff vir die eerste keer in 1934 geëkskommunikeer is. Die verskillende tradisies wat deur Houteff se uitdaging aan die SDA-kerk het klein sektes in relatiewe hoë spanning met hul ouerliggaam gebly en kon nie meer as 'n paar honderd volgelinge werf nie. Die voortslepende spanning wat die Davidians en die tak Davidians ervaar het met die SDA-kerk, het uiteindelik toegeneem langs die gewapende konflik wat die Mount Carmel-gemeenskap van David Koresh met die magte van die Amerikaanse regering ervaar het.

Verwysings

Gallagher, Eugene V. 2013. “'Huidige waarheid' en diversifikasie onder die tak Davidians 'Pp. 115-26 in Hersiening en Diversifikasie in Nuwe Godsdienstige Bewegings, geredigeer deur Eileen Barker. Londen: Ashgate.

Houteff, Florence. 1958. Die simboliese kode , Vols. 10-13. Toegang verkry vanaf http://www.davidiansda.org/new_codes_or_false_codes.htm op 2 Augustus 2013.

Houteff, Victor. 1943. Die Levitikus van die Dawidiese Sewende-dag Adventiste. Toegang verkry vanaf http://www.the- B ranch.org/Davidian_Association_Leviticus_Bylaws_Constitution_Houteff op 2 Augustus 2013.

Houteff, Victor. 1930. “The Shepherd's Rod, Vol. Ek tref. ” Toegang verkry vanaf http://www.the-branch.org/Shepherds_Rod_Tract_Israel_Esau_Jacob_Types_Houteff op 2 Augustus 2013.

Newport, Kenneth GC 2006. Die tak Dawiders van Waco: Die Geskiedenis en Geloof van 'n Apokaliptiese Seks. New York: Oxford University Press.

Pitts, William L. 2014. "Shekinah: Lois Roden se soeke na geslagsgelykheid. ” Nova Religio 17 :: 37-60.

Roden, Ben L. 1965. “God se heilige feeste.” Toegang verkry vanaf http://www.the-branch.org/Six_Holy_Feasts_In_The_Old_And_New_Testaments_Ben_Roden op 2 Augustus 2013.

Roden, Ben L. 1960. "Takveldbrief aan die gelowiges in die land van belofte." Aangeneem vanaf http://www.the-branch.org/Lois_Roden_In_Israel_As_Chairman_Ben_Roden op 2 Augustus 2013.

Roden, Ben L. 1959. "Die drie oesfeeste van Exodus 23: 14-19; Lev. 23. "Toegang verkry vanaf http://www.the-branch.org/Passover_Wavesheaf_Antitype_Branch_Davidians_Ben_Roden op 2 Augustus 2013.

Roden, Ben L. 1958. "Die Stamboom-Jesaja 11: 1." Toegang verkry vanaf http://www.the-branch.org/Isaiah_11_Family_Tree_Judgment_Of_The_Living_Ben_Roden op 2 Augustus 2013.

Roden, Ben L. 1955-1956. "Sewe briewe aan Florence Houteff. "Toegang vanaf http://www.the-branch.org/Jesus%27_New_Name_The_Branch_Day_Of_Atonement_Ben_Roden op 2 Augustus 2013.

Roden, Lois I. 1981-1983. Shekinah. Toegang verkry vanaf http://www.the-branch.org/Shekinah_Magazine op 2 Augustus 2013.

Roden Lois I. 1980. "Deur Sy Gees. . . "Toegang vanaf http://www.the-branch.org/Godhead_Masculine_Feminine_Father_Mother_Son_Lois_Roden op 2 Augustus 2013.

Rowe, David L. 2008. God se vreemde werk: William Miller en die einde van die wêreld. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Tabor, James D. en Eugene V. Gallagher. 1995. Hoekom Waco? Kultusse en die Slag vir Godsdienstige Vryheid in Amerika vandag. Berkeley, CA: Universiteit van Kalifornië Pers.

Die Algemene Vereniging van Dawidiese Sewende-dag Adventiste. 2013. Toegang verkry vanaf http://www.davidian.org/ op 2 Augustus 2013.

White, Ellen. 1885. Getuienisse vir die Kerk , vol. II. p. 693. Toegang verkry vanaf http://www.gilead.net/egw/books/testimonies/Testimonies_for_the_Church_Volume_Two op 2 Augustus 2013. .

Post Datum:
3 Augustus 2013

 

Deel