Elizabeth Harper

Kultus van die Dooies (Napels)

CULT VAN DIE DODE TYD

1274: Die vagevuur is formeel as die Katolieke leer aanvaar en deur die Kerk gedefinieer as 'die plek van loutering waardeur siele op pad na die paradys toe gaan' tydens die tweede konsilie van Lyon.

1438-1443: Die konsilie van Florence het bygevoeg dat 'die genoegsaamheid van die gelowiges wat nog lewe, effektief was om [siele in die vaevuur] verligting te bring van sulke straf ...'

1563: 'n Bykomende besluit rakende die vagevuur is by die Raad van Trent aangeneem, wat die idees oor die vagevuur wat deur die kerk gestraf is, afgebaken het van "die dinge wat neig tot 'n sekere soort nuuskierigheid of bygeloof, of die smaak van vuil lus".

1476: Pous Sixtus IV bevestig dat aflewerings deur die lewendes vir siele in die vaevuur verdien kan word, en sodoende die tyd van individuele siele daar verkort.

1616: 'n Groep Napolitaanse edelmanne het die Congrega di Purgatorio ad Arco gestig, 'n groep wat toegewy is aan die begrawe van die armes en om hul siel in die vagevuur te bid.

1620's: Sint Robert Bellarmine het geleer dat siele in die vaevuur die lewendes kan help omdat hulle nader aan God is as mense op aarde; siele in die vaevuur kan egter nie spesifieke gebedsversoeke hoor nie.

1638: Die kerk van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco is voltooi en ingewy. Onder die kerk was 'n hypogeum wat deur die Congrega di Purgatorio ad Arco gebruik word om die armes van die stad te begrawe.

1656-1658: Die Swart Dood, of Bubonic plaag (Yersinia pestis), Napels verwoes en ongeveer die helfte van die inwoners van die stad doodgemaak. Van die geskatte 150,000 XNUMX dood is baie haastig in putte of bestaande tufagrotte begrawe sonder merkers.

1780's: Napolitaanse priester, St. Alphonsus Maria de 'Liguori van Napels, gebou op die leer van St. Robert Bellarmine oor die vagevuur. Liguori het geleer dat God die gebede van die lewendes aan die siele in die vaevuur bekend maak, wat dit vir die dooies moontlik gemaak het om die lewendes te help met spesifieke sake op aarde.

1837: Slagoffers van 'n cholera-epidemie in Napels is begrawe in die massagrafte rondom die stad, insluitend die Fontanelle-begraafplaas.

1872: Vader Gaetano Barbati het die bene in die Fontanelle-begraafplaas gesorteer en gekatalogiseer met vrywilligers uit die stad, wat vir die dooies gebid het terwyl hulle die werk voltooi het.

1940-1944: 'n Aantal van die tufa-grotte wat as begraafplase gebruik is, het tydens die Tweede Wêreldoorlog as bomskuilings gedien, wat nuwe lewensrede gegee het om tot die siele in die vaevuur te bid, wat voorgestel is deur die bene wat daar begrawe is.

1969: Aartsbiskop van Napels, Corrado Ursi, het bepaal dat 'uitdrukkings van kultusse gerig op menslike oorskot' 'arbitrêr, bygelowig en daarom ontoelaatbaar was'.

1969: Die Fontanelle-begraafplaas word gesluit en die Cult of the Dead word onderdruk.

1980: Die aardbewing in Irpinia tref Napels en sluit die kerk van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, wat die oorblywende aktiwiteite van die Cult of the Dead effektief onderdruk.

1980's (laat): I Care Fontanelle is gestig om toere te gee en 'agteruitgang' na die Fontanelle-begraafplaas teë te werk, sowel die struktuur van die grot self as die voortdurende aktiwiteite van die Cult of the Dead.

1992: Die kerk van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco is heropen nadat restourasiewerk voltooi is.

2000-2004: Meer restourasiewerk by Fontanelle-begraafplaas het plaasgevind.

2006: Die Fontenelle-begraafplaas word op 'n beperkte basis heropen.

2010: Die Fontenelle-begraafplaas word voltyds heropen.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Aan sy aanhangers bestaan ​​die Napolitaanse Kultus van die Dood as deel van die Katolieke geloof. Trouens, aanhangers dikwels identifiseer nie hul godsdienstige oortuigings as enigiets anders as Katolieke of gebruik die benaming "Kultus van die Dooies nie." Maar die Katolieke Kerk is ketters ketters en bestaan ​​buite die geloof. Die kern oortuigings van die kultus kan die beste verstaan ​​word as 'n mengsel van die Katolieke leerstelling oor die vagevuur en die bestaande volksgodsdiens binne die voormalige koninkryk van Napels (nou Suid-Italië). In hierdie plaaslike volksgodsdiens, die lewende poging om persoonlike verhoudings met die siele van die dooies te bou. Hulle beskou hierdie verhoudings as 'n praktiese manier om wonderwerke te bewerkstellig en die alledaagse lewe te verbeter.

Om te verstaan ​​hoe die kultus van die dooies afwyk van die Katolieke interaksies met die siele van die dooies, moet die begrip en oorsprong van die vagevuur eers verstaan ​​word.

Soos Jaques Le Goff in sy hoofboek uiteengesit het, Die Geboorte van die Vagevuur, in die twaalfde en dertiende eeu, die konsep van diedie hiernamaals het toenemend spesifiek geword as gevolg van 'n aantal kulturele verskuiwings. 'N Besondere belangrike verskuiwing was die evolusie van die begrip geregtigheid; straf vir misdade het begin pas by individuele omstandighede. Hierdie konsep het uiteindelik tot in die hiernamaals uitgebrei en die lot van 'n persoon na die dood weerspieël die omvang van sy of haar sondes. Dit is bereik deur die konsep van 'n derde plek, behalwe hemel en hel. Dit was 'n tydelike plek vir straf en versoening wat na aan die hel gelyk het. Daar word geglo dat alle siele wat deur sonde aangetas is, daarheen sou gaan vir 'n tyd wat ooreenstem met die aantal en erns van die sondes van 'n individu voordat hulle in die hemel opgeneem is. Die plek heet 'vagevuur' [Beeld regs is Fresco of souls in vagevuur], en die konsep is formeel aanvaar as leerstelling in 1274 tydens die tweede Raad van Lyon.

Teen die vyftiende eeu het die Katolieke leer die lewe toegelaat om voor die lydende siele in die vagevuur af te dien, aangesien hulle voorheen voordele vir hulself verdien het. ('N Genade is 'n vergifnis of vermindering van die tydelike straf vir die sonde, verdien deur geestelike oefeninge en dade van liefde.) Dit het die mag van die pous (wat hierdie toegewings) toegestaan ​​het, effektief uitgebrei vanaf die aardse ryk na die hiernamaals vir die eerste keer. Om hierdie rede is die konsep van toegewings vir die dooies vinnig aangegryp deur elite geestelike lede wat gretig is om pouslike mag uit te brei. Maar die lekskap het om hierdie heeltemal verskillende redes hierdie nuwe vorm van liefdadigheid vir die dooies omhels.

Gedurende die koninkryk van Napels het die gewilde Katolisisme reeds op 'n onortodokse manier bedryf, deur middel van 'n tit-vir-tat-stelsel van gebede wat in ruil vir goddelike gunste gegee is. Hierdie volkskatolisisme was ortodoks vir die geestelikes, maar was heterodoksiespraktyk. Dit was 'n individualistiese, uitkomsgebaseerde styl van aanbidding wat saam met geloof in volksverhale en heksery bestaan ​​het, veral onder die laer klasse. Spesifieke ikone van die Madonna, sowel as die oorblyfsels van die heiliges, was op die ortodokse wyse deur die leke vereer (deur te bid met die ikoon of relikwie, nie om dit), maar hierdie gebede is in die praktyk gesê om die ikoon of heilige. Hierdie beelde en voorwerpe is op hul beurt verwag om hul bonatuurlike kragte te gebruik om die erediens te help. Wanneer gebede beantwoord is, sal die persoon wat die versoek gedoen het, 'n teken van dankbaarheid bring, genaamd 'n ex voto, na die heiligdom waar die versoek gemaak is [Image regs]. In ortodokse Katolisisme, ex votos word vrylik aangebied in danksegging; In die Napolitaanse volkskatolisisme vestig hierdie geskenke egter 'n unieke, wederkerige verhouding tussen die individu en die tasbare heilige voorwerp (die ikoon of die relikwie). Vanaf hierdie oomblik van wederkerigheid is die verhouding na verwagting wederzijds voordelig en kan dit te eniger tyd omgekeer word indien die heilige voorwerp versuim om te presteer of die venerator versuim om gepaste dankbaarheid uit te spreek.

Toe die Katolieke Kerk uiteindelik toegelaat het dat gebede namens siele in die vaevuur gebring moes word, het hierdie wederkerige verhoudings, wat vroeër beperk was tot heiliges en die Maagd Maria, uitgebrei na die dooies, alhoewel die kerk vasbeslote was dat siele in die vaevuur geen bonatuurlike kragte gehad het nie. Hierdie afwykende geloof, dat die siele van gewone dooie mense die mag het om die lewendes te help, vorm die basis van die Cult of the Dead in die Koninkryk van Napels. Prominente Katolieke teoloë en geestelikes soos die St. Die hoop was om die ketterse Napolitane in te sluit in plaas daarvan om die gelowiges uit te stoot in 'n streek wat histories 'n vesting vir die pousdom was. Hierdie maatreëls kon egter nie die Napolitaanse konsep van die vagevuur tot die ortodoksie bring nie, aangesien die logika van die vagevuur met sy goedgekeurde stelsel van aflate netjies inpas by die bestaande logika van die volkskatolisisme.

Die impak van die kultus van die dooies op die Katolisisme in Italië het wakker geword en afgeneem, maar sy teenwoordigheid was dikwels die mees waarneembare tydens tye van twis: spesifiek onder vroue wat geraak word deur siektes, natuurrampe of oorlog wat nie toegang het tot krag en hulpbronne binne die Katolieke kerk. Alhoewel die Cult of the Dead in die voormalige koninkryk van Napels voorkom, wat vandag heelwat van Suid-Italië val, het dit 'n sterk greep in die stad Napels geneem as gevolg van sy unieke geskiedenis van grootskaalse rampe. Dit is hoofsaaklik waar die teenwoordigheid van die kultus vandag nog kan voel.

Leerstellinge / oortuigings

Terwyl daar in die Katolieke Kerk vir die siele in die vagevuur gebid word, is daar twee hoofverskille wat die oortuigings van die Kultus van die Dode onderskei van dié van die Kerk. Die eerste is die wedersydse verhouding tussen die dood en die lewendes. Katolieke leerstelling stel die siele in die vaevuur nie in staat om die lewendes guns te verleen nie, en glo ook nie dat hulle vereer moet word soos 'n mens die heiliges of die Maagd Maria sal vereer nie. Vir ortodokse katolieke is die verhouding tussen lewendes en siele in die vagevuur streng eensydig en liefdadig: gebede wat deur lewendes gesê word, is bedoel om die dooies se tyd in die vagevuur te verkort sonder die beloning. Daarenteen verwag lede van die Cult of the Dead die siele in die vaevuur om hul gebede te hoor en vinnig verandering in hul lewens te beïnvloed. Hierdie bykomende voordeel verklaar die unieke beheptheid met die vagevuur in Napels, van die buitengewoon groot aantal broeders wat gewy is aan die versorging en gebed vir die dooies, soos die Arciconfraternita dei Bianchi en die Congrega di Purgatorio ad Arco, tot die Napolitaanse gebruik om heiligdomme te bou siele in die vagevuur in nisse op straat, [Beeld aan die regterkant], dikwels kompleet met terracotta-beeldjies van mense wat in vlamme staan ​​en foto's van oorlede familielede.

Die tweede verskil is in die onderskeid wat die Kultus van die Dode tussen die bekende en onbekende dood maak. In die Katolieke Kerk het gebede gesê dat siele in die vagevuur spesifiek vir 'n persoon of vir die siele in die vagevuur in die algemeen kan wees. Dit word ook as 'n liefdadigheidsweg beskou om tyd in die vagevuur vir die beoogde tyd te verkort. Maar die Kultus van die Dood verdeel siele in twee kategorieë: die bekende dood en die onbekende dood. Hierdie twee groepe word verskillend vererger en word geglo dat hulle twee baie verskillende lotgevalle het.

Die bekende siele word in gebed by naam aangespreek. Gebede het gesê dat hulle gedink word om hul tyd in die vagevuur te verkort, maar wanneer dit kom by die wedersydse verhouding, word hierdie siele vermoedelik minder kragtig en minder geneig om wonderwerke aan hulle lewende weldoener toe te staan.

Die onbekende siele is belangriker vir die Kultus van die Dood, en hier vertrek die kultus dramaties van die Katolieke leer. Diekultus glo dat siele wie se name onbekend is, gewoonlik mense wat gesterf het in plae, oorloë of natuurrampe, tot 'n ewigheid in die vagevuur gedoem is. Hierdie siele word voorgestel deur die anonieme bene in die talle massagrafte en grafgrotte van Napels wat sonder merkers begrawe is. [Beeld regs]. Binne die Cult of the Dead word hierdie siele gesamentlik vereer en word hulle beskou as uiters kragtig as dit gaan om die lewendes se wonderwerke. Om hierdie rede word die dooies dikwels gesamentlik herdenk deur die stapel en katalogisering van hul bene (soos in die geval van die Fontanelle-begraafplaas), deur kerke te bou bo die plekke waar hulle begrawe is (soos in die gevalle van Santa Maria del Pianto en Santa Croce e Purgatorio al Mercato wat die oorspronklike gedenksteen vir die plaagkolom vervang het), of vir die behoud van anonieme liggame binne die kerk (soos te sien in die Chiesa del Santissimo Crocifisso detta la Sciabica).

Binne die kultus moet die verhouding tussen lewende en anonieme dood steeds wederkerig bly. Maar sonder die moontlikheid om 'n siel uit die vagevuur vry te stel, bid die lewe vir refrisco vir die onbekende siele. Refrisco Dit is 'n tydelike verligting van die vure van die vagevuur, soos 'n koel drank op 'n warm dag. Hierdie konsep is geïllustreer in die beeld van die Madonna of Graces, 'n gewilde beeld van die Maagd Maria wat borsmelk in die vagevuur uitstoot. Alhoewel daar nog voorbeelde bestaan, is hierdie beeld suksesvol verminder deur die Kerk tydens die Teen-Hervorming weens sy sensualiteit en assosiasie met populêre maar ketterse sienings oor die vagevuur.

RITUELE / PRAKTYKE

Soos in sy oortuigings, deel die Kultus van die Dode in sy praktyke 'n mate van oorvleueling met die Katolisisme. Hierdie medepraktyke sluit in dat massas vir die dooies gesê het en deur middel van gebede en boetedoening vir die siele in die vagevuur geskenk word (alhoewel die konsep van verdienste refrisco vir onbekende siele is streng deel van die volkskyk van die vagevuur wat die Kultus van die Dood omhels, eerder as die amptelike Katolieke leerstelling.

Die primêre ritueel wat verband hou met die Kultus van die Dood wat nie binne die Katolieke Kerk bestaan ​​nie, is die aanneming enverering van anonieme menslike oorskot. Dit kan verskillende vorme aanneem. In die breë sin kan 'n hele stad 'n massagrafterrein aanneem soos 'n gevangene se begraafplaas, 'n pesput of pottebakkersveld en 'n monument kan oprig waar mense tot die siele kan kom bid en ex votos kan agterlaat. In ander gevalle word spesifieke anonieme oorblyfsels deur 'n gemeenskap aangeneem en verhef tot volksheilige status, soos in die geval van 'n mummie met die bynaam "oom Vincent" in die stad Bonito.

Hierdie gebruik van aanneming en verering hou egter die beste verband met die stad Napels en sy begrafnisgrotte en hipogea. Dit is hier waar lede van die Cult of the Dead skedels aanneem wat 'pezzentelle' genoem word, wat in die Napolitaanse dialek 'arme kleintjies' beteken. Alhoewel die kerk ketters beskou, kan hierdie gebruik om 'n aangetekende skedel te versoek, verstaan ​​word as 'n logiese uitvloeisel van die Katolieke gebruik van verering van die relieke van die heiliges.

Inderdaad, die meer bekende skedels in Napels soos "Lucia the Virgin Bride" (wat in die hipogeum by Santa Maria del berusPurgatorio ad Arco), "Donna Concetta," [Image to the right] en die "The Captain" (beide by die Fontanelle Cemetery) word behandel soos die oorblyfsels van heiliges, aangesien hulle as gemeenskapseiendom beskou word en nie deur 'n individu aangeneem kan word nie. . Hulle ontvang gebede en dank uit baie mense en versamel ex votos, vir gebede beantwoord, net soos heiliges doen by die heiligdomme waar hulle relikwense rus.

Terwyl hierdie bekende skedels die aandag van toegewyde en toeriste aantrek, is privaatskedelverering meer tipies in die Cult of the Dead in Napels. Terwyl dit nie ongehoord is in die ortodokse Katolisisme nie, is privaat-verering dikwels ontmoedig, omdat dit vrees dat dit afgodery of fetisjisme sal lei, en byna altyd plaasgevind het in die konteks van 'n ryk individu wat die verlossing van 'n heilige by die huis behou. Daarenteen gebeur privaat-verering binne die Kultus van die Dood nog steeds in die openbaar, gewoonlik by 'n ossuarium soos die Fontanelle-begraafplaas of een van die klein hipogea wat nog steeds rondom Napels versprei word, soos die een by Santa Maria delle Anime al Purgatorio-advertensie Arco.

Die proses begin met die aanneming. In sommige gevalle word die skedel gekies deur die gelowiges wat gebede daaraan aanbring, ligte kerse,of kan 'n munt daarop plaas [Image regs]. In ander gevalle word die persoon aangeneem deur 'n spesifieke skedel wat in 'n droom kom leef om te vra vir verering. Kommunikasie tussen die lewende en die dooies kom tipies voor deur drome en die ongenoemde siel sal sy naam dikwels op die manier aan die lewe openbaar.

By suksesvolle aannemings word die skedel en die ooreenstemmende siel in die vagevuur in 'n wederkerige verhouding met die lewende erker ingevoer. Die lewende gee gebede en refrisco want die siel in die vaevuur, en die siel reageer deur te sien dat die persoon se gebede verhoor word. Daar word dikwels gesê dat aangenome skedels onvrugbaarheid of ander gesondheidsprobleme genees, lotery-getalle wen of huishoudelike probleme oplos. Wanneer die lewendes antwoorde op hul gebede ontvang, beloon hulle die skedel met ex votos soos rooskranse, blomme of klein skuilings tipies van marmer, glas, pleisterglas of hout. [Image regs] Dit is bedoel om nie net die skedel te beskerm nie, maar ook om die boodskap aan ander gunszoekers te stuur dat hierdie skedel is.nie beskikbaar vir aanneming nie. Skedels wat nie gebede beantwoord nie, kan van hul geskenke ontneem word en soms weer laat vaar word ten gunste van 'n skedel met 'n ruimer siel. (Alhoewel hierdie wraakgierige gedrag nie beperk is tot die Cult of the Dead in Napels nie, is die borsbeeld van die beroemdste beskermheilige van die stad, San Gennaro, in 1799 in die see gegooi omdat hy die wense van 'n besettende Franse generaal verraai het.)

Napolitaanse volgelinge van die Kultus van die Dooies word gereeld gedink om geskenke vir hul skedels op Maandae, veral op die Fontanelle-begraafplaas, te bring. Terwyl dit moontlik in die verlede waar was toe die kultus meer aktief was, blyk dit dat kontemporêre bewyse van die Kultus van die Dooies sporadies voorkom.

LEADERSHIP / ORGANISASIE

Terwyl daar kerkamptenare is wat die ortodokse konsep van die vagevuur sekerlik in Napels gevorder het, soos St. Alphonsus Maria de 'Liguori (wat eers teoretiseer dat God die spesifieke gebedsversoeke van die lewendes aan die dooies kon bekend maak) en Fr. Gaetano Barbati, daar is geen leierskap of organisasie spesifiek vir die Cult of the Dead nie. Die tradisies word oorgedra en dikwels na tye van besondere twis en swaarkry verwys.

Alhoewel hooggeplaaste lede van die Katolieke Kerk besig was met die Neapolitan Cult of the Dead, het die kultus self nog nooit 'n formele struktuur gehad nie, hoof of selfs verteenwoordigend. Dit is bloot 'n groep leke wat dikwels die bestaande institusionele struktuur van die Kerk as hul eie beskou, alhoewel hul praktyke wat verband hou met die kultus nie in die gedrang kom nie.

Kwessies / UITDAGINGS

Vandag is die Kultus van die Dooies net effens aktief en veral in Napels. Daar word dikwels bewyse van dit afgekeur of blameertoeriste deur plaaslike inwoners met meer ortodokse uitsig. Terwyl verskeie van die massagrafsterreine en kerklike begraafplaas vir die publiek heeltemal gesluit is, is plekke soos die katakombes van San Gennaro en die kerk van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco nou hoofsaaklik kulturele instellings wat deur die Raad van Napels beheer word. Besoekers moet 'n toegangsprys betaal en word beperk tot begeleide toere om deelname aan die kultus te ontmoedig. Terwyl dit feitlik ongewenste ex-stemos en beendiefstal uit die katakombes en hipogea uitgewis het, kan mens steeds volgehoue ​​spore van die kultus vind in die vorm van ex-votos, briewe en kerse wat naby hierdie webwerwe gelaat word, of in die geval van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, naby die geraspte venster na die hipogum op die straat. [Image regs].

Die hoof fokus van kultusaktiwiteite is vandag rondom die Fontanelle-begraafplaas waar daar geen toegangsgeld is nie en toergidse is tans nie verpligtend nie. Die gemeenskapsgroep, I Care Fontanelle, het in die 1980s gevorm in 'n poging om die diefstal en verhuising van bene te elimineer, asook om mense te ontmoedig om nuwe heiligdomme op te rig.en die toewyding van items wat die webwerf kan beskadig, agterlaat. Deur die jare heen het die groep ook deurlopende strukturele kwessies aangespreek met die tufa-grot (onlangs 'n grot wat die begraafplaas vir 'n paar maande in 2011 gesluit het en waterlekkasies wat vandag voortduur). Alhoewel I Care Fontanelle se leierskap hierdie dringende kwessies suksesvol aangespreek het, het die voortdurende gebrek aan fondse die beligting- en videobewakingstelsels verval. Sonder hierdie waarborge werk die Cult of the Dead nog steeds. Sy aanhangers laat rooskranse, gebedskaartjies, kerse, loterykaartjies, munte en selfs plastiekpoppe en godsdienstige beeldjies vir spesifieke skedels agter; en nuwe behuisings vir skedels verskyn steeds af en toe.

IMAGES

Beeld #1: 'n fresco van siele in die vagevuur in die Catacombe di Dan Gaudioso Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Beeld #2: 'n aanleg van 'n plant en 'n aantekening buite die Kerk van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Image #3: 'n Tipiese straatheiligte aan siele in die vagevuur. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Beeld # 4: 'n stegie gewy aan die 'vyeboom van die vaevuur'. Napels, Italië. Foto geneem en gebruik met toestemming van Elizabeth Harper.
Beeld # 5: Die anonieme mummie, met die bynaam "oom Vincent" of "Vincenzo Camuso." Daar word gesê dat hy 'n 'siel in die vaevuur' is en is deur die stad Bonito, Italië, aangeneem. Foto geneem en gebruik met toestemming van Elizabeth Harper.
Image #6: Een van die bekende, onaanvaarbare skedels by die Fontanelle-begraafplaas, Donna Concetta. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Beeld #7: Muntstukke op skedels geplaas om moontlike aanneming te begin, saam met 'n loterykaartjie. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Image #8: 'n Nederige karton skuiling vir 'n aangenome skedel met ex votos by die Fontanelle Begraafplaas. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Image #9: Die geraspte venster na die hypogeum by die Kerk van Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.
Image #10: 'n Seleksie van onlangse ex votos by die ingang van die Fontanelle-begraafplaas. Napels, Italië. Foto geneem deur en gebruik met die toestemming van Elizabeth Harper.

Verwysings

Ariès, Philippe. 1981. Die uur van ons dood: Die Klassieke Geskiedenis van Westerse houdings teenoor die dood oor die laaste een duisend jaar. New York: Knopf.

Carroll, Michael P. 1996. Veiled Dreams: Die Logika van Populêre Katolisisme in Italië. Baltimore: Johns Hopkins Universiteit Pers.

Cenzi, Ivan en Carlo Vannini. 2015. Il Cimitero Delle Fontanelle Di Napoli: Die Profundis. Vertaal deur Sally McCorry. Modena: Logos Edizioni.

Ehlert, Rebecca Lisabeth. 2007. “S. Maria Del Pianto: Verlies, herinnering en nalatenskap in Napels in die sewentiende eeu. ” Proefskrif. Queen's Universiteit, Kingston, Ontario, Kanada. Toegang verkry vanaf //Users/elizabethharper/Downloads/Ehlert_Rebecca_L_2000710_MA%20(1).pdf.

Goff, Jacques Le. 1984. Die Geboorte van die Vagevuur. Chicago: Universiteit van Chicago Press.

Koudounaris, Paul. 2011.  DIE DOOD VAN DIE DOOD: 'n Kultuurgeskiedenis van Ossuaries en Charnel Houses. New York: Thames & Hudson.

Leeden, Michael A. 2009. "Dood in Napels."  Eerste Dinge, Augustus. Toegang verkry vanaf http://www.firstthings.com/article/2009/08/death-in-naples op 26 Maart 2016.

Maria, Lombardi Satriani Luigi, en Mariano Meligrana. 1982.  Il Ponte Di San Giacomo. Milano: Rizzoli.

Stratton, Margaret. 2010.  Die Lewe en die Dood: Die Napolitaanse Kultus van die Skedel. Chicago: Sentrum vir Amerikaanse plekke by Columbia College Chicago.

"Ontdek die geheimenisse van Napels." 2001.  Stad Napels, Mei 17. Geredigeer deur Giuseppe Contino. Stad Napels. Toegang verkry vanaf http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/5645 2001 op 26 Mar. 2016.

'Ek gee om-fontanelle.' 2015. Ek gee om vir Fontanelle. Np, nd Toegang vanaf http://www.icare-fontanelle.it op 26 Maart 2016.

"Purgatorio Ad Arco." Nd Purgatorio Ad Arco. Santa Maria Delle Anime Del Purgatorio Ad Arco. Toegang verkry vanaf http://www.purgatorioadarco.it/ op 26 Maart 2016.

Post Datum:
31 Maart 2016

 

Deel