Bekommerde Christene

BETROKKEN CHRISTEN TYD

Stigter: Monte Kim Miller.1

Geboortedatum: April 20, 1954 2.

Geboorteplek: Burlington, Colorado 3.

Jaar gestig: 1985 4.

Heilige of Eerbiedige Tekste: Tweedens nuusbrief, Verslag van Bekommerde Christene. Ons Stigting radio program. Die Ou Testament word ook gebruik, maar hulle oortuigings handel hoofsaaklik oor die Nuwe Testament.

Grootte van groep: In September 78, 30, was daar 1998-lede van die groep. Hoeveel mense sien dat hulle nog lede van die groep is, is onbekend. 10

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Monte Kim Miller is op 20 April 1954 gebore en het grootgeword in die klein boeregemeenskap van Burlington, Colorado. Miller se familie het nie kerk bygewoon nie, maar hy beweer dat hy tot die Christendom bekeer het nadat hy na Bill Bright, stigter en president van Campus Crusade for Christ, geluister het. Hy het na bewering vir Campus Crusade gewerk, maar daar is geen rekord van die werk nie. Miller het geen formele teologiese opleiding ontvang nie. Hy beweer dus dat hy 'dissipline in' die mens se 'tradisies vermy het en slegs van God kon leer. 5

Miller was 'n anti-kultus-aktivis in die vroeë tagtigerjare, ongeveer dieselfde tyd as wat hy bekommerde Christene gevorm het. Hy het destyds as bemarkingsbestuurder by Proctor and Gamble gewerk en hy het by plaaslike kerke in Denver begin doseer. Miller het bekommerde Christene gevorm in reaksie op die New Age-beweging en sy persepsie van anti-Christelike vooroordeel in die media. Sy nuusbrief, Verslag van bekommerde Christene, het gefokus op onderwerpe soos feministiese spiritualiteit, die Harmoniese konvergensie van 1980, New Age-tendense in die Christelike kerk en alternatiewe medisyne. 6

Teen die middel van die 1980's het Miller se sienings begin afwyk van die ortodokse evangeliese Christelike leer en praktyk. Daar word beweer dat Miller op hierdie stadium met God gesprekke begin voer het, maar dit word betwis. Teen ongeveer 1988 het Miller se fokus nog meer begin skuif. Dit word bewys in 'n reeks nuusbriewe wat die World-Faith-beweging en die Rooms-Katolieke Kerk kritiseer. Alhoewel dit op sigself onopvallend is, aangesien baie godsdiensorganisasies ook kommer uitgespreek het oor hierdie groepe, het dit gedien as 'n voorloper vir Miller se aanvalle op die georganiseerde Christendom.

Miller het hom in die vroeë negentigerjare begin afsonder. In 1990 begin hy met die vervaardiging van 'n radioprogram getiteld Our Foundation. Die program is uit die lug gehaal nadat Miller geweier het om lugtyd te betaal en beweer dat God hom beveel het om nie te betaal nie. Miller het bankrotskap verklaar nadat hy meer as $ 1996 600,000 skuld gehad het. Hy het sy volgelinge gevra om tot $ 100,000 per stuk by te dra. Toe hulle weier, word beweer dat hy sy volgelinge aangeraai het dat hulle hel toe sou gaan. 7

Dit was ook gedurende hierdie tyd dat Miller boodskappe van God begin kanaliseer het. Sy profesieë het apokaliptiek geword. Hy het homself as een van die twee getuies van Openbaring 11 verklaar, wat in Desember 1999 in Jerusalem doodgemaak sou word en daarna na drie dae opgestaan ​​het. Hy het ook geprofeteer dat die Apokalips sou begin nadat Denver op Oktober 10, 1998, vernietig sou word en aardbewing. 8

Tweeë-en-sewentig lede van die groep Bekommerde Christene het hul huise op 30 September 1998 verlaat en blykbaar na Jerusalem gevlug. Die beweerde rede vir hul skielike vertrek was om die vernietiging van Denver te vermy en ook om hulle voor te berei om die koms van die Messias in Jerusalem gedurende die millennium te aanskou. Israeliese owerhede het op 14 Januarie 3 op die huise van 1999 lede van die groep toegeslaan en beweer dat die groep van plan was om gewelddadig op te tree in 'n poging om Christus se wederkoms aan te wakker. Die lede is op 8 Januarie 1999 gedeporteer en hulle is na Denver terugbesorg. 9

Leerstellinge / oortuigings

Die oortuigings van die Bekommerde Christene-groep weerspieël dié van baie godsdienstige fundamentalistiese groepe. Monte Kim Miller fokus op verskeie sleutelkwessies en is veral gemoeid met die Nuwe Testament, veral die boek Matteus. Die volgende begrippe is afgelei van die enigste bekende bron wat beskikbaar is met betrekking tot die oortuigings van hierdie groep, die transkripsies van 'n radioprogram, Our Foundation, deur Miller gepreek. Daar is 45 genommerde programme.

Eerstens leer Miller oor die belangrikheid van geestelike wedergeboorte. Hierdie geestelike geboorte, in teenstelling met ons natuurlike geboorte, lei tot die ewige lewe. Om die belangrikheid van vlees te verheerlik, is om 'n lewe te lei wat strydig is met die gees van God. Vervolgens preek Miller daardie mense moet sagmoedig en nederig van hart wees sodat hulle hulself kan verlaag en Christus homself in hulle kan vermeerder. Hierdie lyding en die dood van die self (en sy eie weë en begeertes) stem ooreen met die tema van afnemende, sodat Christus kan voorspoedig wees, en dit word deur die Heilige Gees bereik.

Deur hierdie afname / toename van die self en Christus en die konsep van "kruisdra" (die gedagte van lyding wat met Christus die kruis dra) kan die vrugte van die Heilige Gees bereik word. Wanneer dit nie meer die self is wat leef nie, maar Christus binne die self, dan kan die vrug van die Heilige Gees geopenbaar word. Die vrugte van die Gees sluit sagmoedigheid, matigheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, liefde, vreugde, vrede en goedheid in. Geloof is ook 'n vrug van die Gees, maar belangriker, dit is die manier waarop hierdie vrugte bereik kan word.

Nederigheid en selfverloëning is die volgende twee kwessies wat in die radioprogramme behandel word. Nederigheid word deur geloof gelewer, en nederigheid is 'n middelpunt van elke vrug van die gees. Christene moet hulleself verootmoedig voor mekaar en ook voor nie-gelowiges. Christene moet nie poog om die heerskappystatus oor die regerings van die wêreld te bereik gedurende hierdie tyd nie (die hede). Dit is die ouderdom van nederigheid wat nie oor die gevalle wêreldstelsel heers nie. Miller glo dat die hemelse koninkryksleer is waarna Christene moet leef, en dit sluit in:

Deur onsself te ontken,

Dra ons kruisies,

Wees nederig voor ander, en

Lewe in geloof.

'N Mens kan nie by hierdie leerstellings hou nie, tensy die Heilige Gees in die hart is. Hierdie leerstellings aan Miller verteenwoordig die goddelike bevel om die ander wang te draai en om jou vyande lief te hê. Dit is hierdie konsep wat later uitgebrei word in toekomstige programme. Miller se fokus in die programme wat 10-20 genommer is, is op selfverloëning en die gevolge daarvan.

'N Mens moet jou aan die Heilige Gees onderwerp en jouself verloën. Mans wat Jesus Christus nie ken nie, streef self; hulle streef hul eie lewens en drome na. Hulle streef na die begeertes van hulle vlees, en dit is die vrugte van eie wil. Die vrugte van die Gees kom van selfverloëning - en die selfverloëning is die gevolg van die prysgee van u eie lewe vir die strewe na Christus. 'N Mens moet die aardse koninkryk se “wysheid van hierdie wêreld” ignoreer, want dit sal lei tot die strewe na die self en die gevalle natuurlike mens. 'N Mens moet ten alle koste daarna streef om hierdie ondergang te vermy. Die gevalle natuurlike mens sal byvoorbeeld wraak neem as hy verontreg word. Miller beskryf vervolgens die verskillende kenmerke wat aan die self toegeskryf word, soos selfsug, selfbelang, selfgesentreerd, selfbedienend, eiebelang, selfliefde en selfbejammering.

Miller voer aan dat die enigste positiewe aspek van self selfverbetering is, wat slegs tot stand kom deur 'n ontkenning van die self ('n 'dood tot self') en 'n daaropvolgende oorwinning in Jesus Christus. Daar mag geen selfverdediging wees nie, selfs nie in die voorbeeld van lasterlike beskuldigings teen die natuur nie. Soos Christus aan die kruis, moet 'n mens daardie beskuldigings aanvaar en sy vyande vergewe. In hierdie lyn daag Miller mense uit om:

Seën hulle wat ons vervloek,

Doen goed aan hulle wat ons haat,

Bid vir hulle wat ons ontevrede gebruik.

Die volgende kwessie wat Miller aanspreek, is weerstand teen die bose. Hy voer aan dat ware gelowiges nie die bose moet weerstaan ​​nie, maar die Satan moet weerstaan. Gevolglik voer Miller aan dat 'n mens Satan eintlik weerstaan ​​as jy weier om die kwaad te weerstaan ​​wat gepleeg word deur diegene wat nie Jesus Christus in hul lewens het nie, en wat Satan se agent in die vlees is. Miller beweer dat enige vorm van weerstand teen kwaad, selfs nie-gewelddadig (soos blyk uit die optrede van Ghandi en Martin Luther King, Jr.) onbybels is.

Die res van Miller se preke is gewy aan die oorgang van die Ou-Testamentiese regsreël na die Nuwe-Testamentiese wêreld van genade.

'N Mens moet nie net sien dat God se genade op die gelowige gerig is nie, maar dat God se genade deur die gelowige moet skyn. 'N Mens moenie oordele uitspreek en niegelowige sondaars volgens die Ou-Testamentiese wet probeer straf nie, omdat die nuwe verbond sterker is as die ou.

Miller se klem in die laaste preke is om die idee vas te stel dat gelowiges nie die regering uitdaag nie, of om wette te skep wat sondaars sal straf nie, maar eerder om nie hul kwaad te weerstaan ​​nie, omdat 'n mens geen wettige reg het om nie-gelowiges te oordeel nie.

Soos Christus, wat na die aarde gekom het sonder om te oordeel, maar net om te red, moet gelowiges probeer om die nie-gelowige die ewige lewe deur Jesus Christus te bied, in dieselfde gees dat Christus die wêreld gered het. Miller waarsku sy toehoorders teen die maklike strik van 'n 'gemeenskaplike godsdienstige doel', wat dien om ware gelowiges bymekaar te bring in misleiding en alliansie met diegene wat godsdienstig is, maar Jesus Christus nie regtig volg in die weerstand van die bose in die samelewing nie. Hierdie misleiding kan 'n gelowige laat dink dat dit aanvaarbaar is om die bose te weerstaan ​​om die samelewing meer regverdig te maak. 'N Voorbeeld hiervan is 'n anti-aborsiewet. Miller voer aan dat dit nie die plek van gelowiges is om hierdie wette te maak nie, want dit is 'n voorbeeld van weerstand teen die bose.

Kwessies / UITDAGINGS

'Daar is 'n kloof van Bybelse dimensies tussen wat Monte Kim Miller op band verkondig en wat sommige eerstehands gehoor het' 11.

So begin 'n artikel in die Denver Rocky Mountain News, en so begin ook die moeilikheid om die waarheid van mening te onderskei en te onderskei, nie net in hierdie artikel nie, maar ook alle artikels wat oor die besorgde Christene geskryf is. Daar is beslis 'n verskil tussen die geskrewe en / of mondelinge leerstellings van Monte Kim Miller en die verslae wat deur familie, vriende, voormalige lede en selfverklaarde 'kultus-kundiges' gegee word. Alhoewel daar blykbaar geen onmiddellike gevolge voortspruit uit hierdie eenvoudige feit nie, ontstaan ​​daar ingewikkeldhede omdat slegs een fraksie van hierdie kloof met die media praat - en dit is nie Mote Kim Miller en sy volgelinge nie.

'N Noukeurige ondersoek van die argief van koerantartikels wat oor die bekommerde Christene geskryf is, dui daarop dat plaaslike koerante minder as objektief was. Die volgende statistieke is afgelei van die argiewe van die Denver Post - ek het ook al die artikels van die Rocky Mountain News deurgelees en gevind dat die artikels wat daarin aangebied word, die tendens volg wat hieronder geïllustreer word, daarom het ek gekies om slegs fokus op een koerant ter wille van duidelikheid.

Daar is 39 artikels gepubliseer oor die onderwerp van die besorgde Christene tussen 7 Oktober 1998 en 3 Januarie 2000. In hierdie artikels is 57 bronne aangehaal. Deur die aantal kere wat 'n gegewe bron aangehaal het, te bereken, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat daar 132 "aanhalings" in die 39 artikels is. 'N Paar persone het baie van die aanhalings uitgemaak. Ter toeligting word 'n aanhaling nie bereken deur die aantal kere wat 'n sekere persoon in dieselfde artikel gepraat het, vas te stel nie, maar eerder as die persoon minstens een keer in die artikel aangehaal word, word dit vir hom of haar as 'n 'aanhaling' beskou. Die nommer "aanhaling" wat aan 'n persoon of groep toegeskryf word, is die aantal kere wat die persoon of groep as bron in die artikels aangehaal is. Die meerderheid van hierdie bronne (35) is slegs een keer aangehaal. Die uiteensetting van die bronne is soos volg:

Daar is 22 gesinslede of vriende aangehaal. Hierdie familielede en vriende het 52 “kwotasies” uitgemaak.

Daar is 5 anonieme bronne aangehaal. Hierdie bronne was verantwoordelik vir tien “aanhalings”.

Daar is 13 "amptelike" bronne aangehaal. Hierdie bronne beslaan 15 “aanhalings”. Van hierdie 13 "amptelike" bronne het 9 neutrale verklarings oor bekommerde Christene uitgereik, 3 het negatiewe verklarings uitgereik en 1 namens hulle 'n positiewe verklaring afgelê.

Die interessantste is dat daar drie anti-kultus-aktiviste as bronne aangehaal is, maar tussen die drie van hulle maak hulle 3 "aanhalings" op. Dit is byna 35/1 van die aanhalings wat aan 3 mense toegeskryf word.

Gesinswoordvoerders

Onder die familielede en vriendegedeelte is die mees dikwels aangehaalde onder meer John Weaver, Sherry Clark, Jennifer Cooper en Del Dyck.

John Weaver is die vader van Nicolette Weaver, 'n uitgesproke kritikus van die groep wat onder die familielid en die voormalige lidrubriek val. Nicolette se ma, Jan Cooper, is vermoedelik 'n hooggeplaaste lid van die groep en Nicolette het getuig dat haar ma haar gereeld vertel het van die kort tydjie wat hulle op aarde gehad het, en dat sy Nicolette sou vermoor as sy deur Miller gelei word. 12 John Weaver lewer dikwels uiters neerhalende uitsprake oor die groep, waaronder bewerings dat die groep eis dat lede hul lewens moet oorgee aan Miller se voorskrifte, en beskuldig dat Miller 'n 'con' en 'Bybelse ongeletterde' is. 13 en oortuigings dat Miller soos Almagtige God aan lede is en die vermoë het om sy eie martelaarskap te plot en hulle selfmoord te lei.

Sherry Clark is dikwels die nie-amptelike woordvoerder van die familielede, en sy getuig dat toe sy met Miller ontmoet het, haar gesê het dat die enigste manier om gered te word, was om 'n tjek van $ 70,000 te skryf terwyl hy sy mond gelyktydig draai en met 'n 'vreemde stem' praat. 14. Sy het ook sy vermoë om keuses te maak, bevraagteken. Sy is die primêre bron om die gevoelens van familielede ten opsigte van die kultus te kenmerk - sy het gesê dat die ervaring tragies geskei het en gesinne uitmekaargetrek het. 15

Jennifer Cooper is die dogter van John Cooper, die man van Jan Cooper en glo ook die hooffinansier van die groep se aktiwiteite. Jennifer het suksesvol aansoek gedoen vir 'n konservatorium vir die beheer van die boedel van haar vader. Om dit te doen, moes sy 'n regter oortuig dat haar pa nie in staat is om finansiële besluite vir homself te neem nie. Cooper beweer dat haar pa 'gebreinspoel' is en uit karakter optree. 16 Dit voel asof Miller eers na haar pa se geld gaan.

Laastens het Del Dyck eers die nuus rondom 7 Januarie 1999 gemaak toe 14 van die lede uit Israel na die Verenigde State gedeporteer is. Omdat hy geweet het dat sy seun onder die lede sou wees wat terugkom, het hy na Denver gevlieg en elke inkomende vlug van Tel Aviv ontmoet - sonder dat dit nodig was. Hierdie vier persone is kenmerkend van die familielid se getuienis as geheel. Oor die algemeen spreek familie en vriende frustrasie, woede, hartseer en seer uit, wat nie verbasend is nie. Hul sentimente kan egter nie as objektief beskou word nie.

Die anti-kult deskundiges

Dit is te verstane dat 'n groep wat glo dat die media teen hulle bevooroordeeld is, huiwerig sal wees om te reageer op versoeke vir onderhoude. Hoeveel moeite die media in Denver gedoen het om met groeplede te praat, is nie bekend nie, maar daar is geen aanhalings van lede van Bekommerde Christene in die nuusberigte wat ek ondersoek het nie. 'N Mens sou verwag dat die media familielede sou vra vir perspektief oor 'n groep wat glo omstrede was nog voordat hulle verdwyn het. As dit verstaanbaar is, is dit ook duidelik dat die media nie meer objektief of neutraal gesoek het nie. Soos ek hierbo opgemerk het, maak drie plaaslike anti-kultus-aktiviste inderdaad verantwoordelik vir ongeveer een derde van alle aanhalings. Om die konteks van die aanhalings wat deur die media gebruik word, beter te verstaan, kan dit insiggewend wees om kort sketse aan te bied oor die drie mees genoemde 'kundiges'. In elke geval is dit duidelik dat hierdie 'kundiges' met voorveronderstellings werk wat baie objektiewe ontleding uitsluit.

Bill Honsberger word in baie nuusartikels as 'n plaaslike kultuskenner 'genoem. Hy is in werklikheid 'n Christelike sendeling by die Baptistekerk. Honsberger val die legitimiteit van sowel Miller as sy volgelinge op 'n kwaadwillige manier aan. Hy word in 15 van die 39 artikels aangehaal. Van sy aggressiewer beskuldigings sluit in:

"Miller is geneig om iets vreemd te doen om sy plek in die geskiedenis te verseker." 23.

'[H] e het soveel beheer. Jy bevraagteken hom, jy bevraagteken God ” 24.

Honsberger glo ook dat die goddelike bevele van Miller gewelddadig kan word, en dat hy [Miller] in staat is om 'n groepsmoord te beveel. Honsberger is van mening dat Miller nie omgee om te sterf as sy profetiese rol in die heelal ongeskonde was nie. Hy beskou Miller verder as 'n gevaar vir diegene in sy groep en diegene rondom hom. Volgens Honsberger lê Miller se mag in sy vermoë om sy volgelinge te oortuig om hul gesinne te laat vaar en hulle heeltemal te isoleer. 25

Honsberger het ook gesê Miller het gedreig om hom dood te maak en hom as die Antichris te werp. 26 Wat is meer interessant as al hierdie karakteriseringe, maar die feit dat Honsberger een van die enigste mense is wat kan getuig van die oortuigings van die Bekommerde Christene. Hy word dikwels versoek om hul oortuigings aan die media voor te lê. Dit kan sommige bekommernisse veroorsaak, soos later bespreek word, met die geldigheid van die aanbieding van hul oortuigings.

Mark Roggeman, gekoppel aan Honsberger as die mees aangehaalde bron oor Concerned Christians, is 'n polisiebeampte in Denver wat 'kultusse in sy vrye tyd opspoor'. 27 Roggeman gee dikwels verklarings van 'n taamlike generiese soort uit, gewoonlik lewer hy kommentaar op die status van familielede of algemene konsepte van die lid se oortuigings. Alhoewel hy miskien nie harde aanvalle op die kultuslede sal lewer nie, is Roggeman duidelik antikultus. Hy is op 11 Junie 1981 aangekla vir ontvoering van die tweede graad en valse gevangenisstraf. Hy word daarvan aangekla dat hy Emily Dietz met geweld ontvoer het en haar byna twee weke lank teen haar wil aangehou het voordat sy uiteindelik ontsnap het deur in die middel van die nag uit 'n tweede storievenster te spring. 28 Dit is duidelik dat Roggeman nie as 'n onbevooroordeelde bron beskou moet word nie.

Hal Mansfield is die direkteur van die Religious Movement Resource Centre. Die Sentrum is besig om mense af te weer van wat hulle 'vernietigende kultusse' noem. Hulle definieer 'n vernietigende kultus as '' 'n organisasie wat individuele vryheid van denke deur die gebruik van geweld, misleiding en verstandsbeheer beheer ''. 29 'n Destruktiewe kultus word nie gedefinieer op grond van sy geloofstelsel of teologie nie, maar eerder die dinamika van groepsorganisasie. Daar is twee verskillende metodes waarop 'n groep as 'n 'vernietigende kultus' beskou word. Eerstens, uit "Thought Reform and the Psychology of Totalism" deur Dr. Robert Jay Lifton, is daar agt punte van gedagtebeheer. Hulle is:

Omgewingsbeheer

Mistieke manipulasie

Die vraag na suiwerheid

Die kultus van belydenis

Heilige wetenskap

Die taal laai

Leer oor persoon

Dispensering van bestaan. 30

Nog 'n gids wat deur die Sentrum gebruik word, is die Cult Danger Evaluation Frame wat ontwikkel is PEI Bonewits. Hierdie evaluering gebruik 'n tienpuntskaal. Die gegradeerde gebiede is:

Interne beheer

Wysheid beweer

Wysheid gekrediteer

Dogma

Werwing

Front groepe

Rykdom

Politieke mag

Seksuele manipulasie

sensuur

Uitvalbeheer

Endossement of violence

Paranoia

verwoed

Oorgawe van testament. 31

Albei hierdie hulpbronne word deur geleerdes van godsdienstige bewegings oorweeg om twyfelagtige geldigheid te hê.

Mansfield is die mees uitgesproke en neerhalende van die antikultiste. Hy vergelyk die bekommerde Christene dikwels met die lede van Heaven's Gate, Jonestown en die Branch Davidians. Hy het gesê dat hy die bekommerde Christene as 'n 'baie gevaarlike groep' beskou, 32 .en beskuldig dat Miller in 'n kragrit toegedraai word. Hansfield het ook aannames gemaak oor die gewelddadige neigings van die groep. Toe daar geen wapens by die lede gevind is na 'n klopjag op hul huis in Jerusalem nie, het Mansfield aangedui dat wapens vir die lede maklik toeganklik was. 'Kom, dis die Midde-Ooste. U kan oor die grens gaan en met 'n armvol AK-47's terugkom, 'het hy gesê. 33

Mansfield het ook verwys na vorige gevalle van Miller se 'gewelddadige neigings', maar daar is geen bewysbare bewyse wat sy stellings ondersteun nie.

Amptelike bronne

Die "amptelike" bronne wat aangehaal is, het gewoonlik neutrale uitsprake aangebied, en baie keer was dit nie spesifiek op bekommerde Christene nie, maar eerder op nuwe godsdienstige bewegings. Daar was egter interessante teenstrydighede onder hierdie bronne. Beskou die volgende:

Linda Menuhin, en die Israeliese polisiewoordvoerder, het gesê dat Israel heftig sou optree teen enige poging van ekstremistiese groepe wat die koms van Christene aflei. 17

Yair Yizahki, die bevelvoerder van die Jerusalemse polisie, het ook gesê die deportasie was bloot 'n reaksie op die noodsaaklikheid om te veg vir die vryheid van godsdienstige aanbidding. 18 Dit laat 'n interessante vraag ontstaan ​​- hoe kan die bestaan ​​van een godsdienstige groep die vryheid van ander bevorder word? Dit kan slegs volg as die lede van die groep, soos deur die Israeliese polisie beweer, geweld beraam.

Brig. Genl. Elihu Ben-Ohn, die nasionale polisiewoordvoerder, het gesê dat die lede van Bekommerde Christene beplan om gewelddadige en uiterste dade in die strate van Jerusalem uit te voer. 19

Daar was egter geen aanklagte geliasseer nie. John Russel, 'n woordvoerder vir die Amerikaanse departement van justisie, het gesê daar is geen aanklagte teen die gedeporteerdes nie en Bill Carter, 'n woordvoerder van die FBI, het gesê daar sal nie teen die lede opgetree word nie. 20

Volgens 'n polisiebron is dit "nie in die openbare belang om die tyd en geld te bestee om hierdie mans in Israel te verhoor nie" 21.

David Parsons, die direkteur van die Internasionale Christelike ambassade in Jerusalem, het geglo dat die optrede te ywerig was en net 'n verskoning was om hulle 'uit Israel se hare' te kry. 22

Baie het aangevoer dat Israel opgetree het om ander "ekstremistiese" groepe te verhinder om probleme te veroorsaak. Die bekommerde Christene is gebruik om 'n voorbeeld te maak.

Gevolgtrekkings

Daar is geen twyfel dat daar 'n duidelike teenstrydigheid is tussen die teologie wat in die radioprogram Our Foundation aangebied word, en die verslae van massa-selfmoord en gewelddadige neigings, apokaliptiese voorspellings, 'God-stem' en anti-regeringsretoriek nie.

Die enigste getuienis oor Miller en sy volgelinge tot die ekstremistiese idees wat in al die nuusberigte aangebied word, is voormalige lede, familielede en anti-kultus-aktiviste. Die probleem byderhand is om die objektiwiteit van hierdie bronne te assesseer en om die waarheid te kry van wat regtig gebeur het.

'N Kwessie van groot belang is waarom die media hierdie verhale so maklik as die waarheid aangeneem het, en waarom die media oënskynlik so min moeite gedoen het om Miller en huidige lede te betrek. In die vroeë artikels oor die besorgde Christene was Bill Honsberger die enigste persoon wat kon getuig van Monte Kim Miller se profesieë en 'ekstreme' oortuigings. Gevolglik is die uitsprake oor hierdie oortuigings altyd toegeskryf aan Honsberger. Byvoorbeeld, “Honsberger het gesê dat Miller lidmate vir bekommerde Christene leer dat hy God is en profeteer dat hy in Desember 1999 in die strate van Jerusalem sal sterf, en net oor drie dae weer sal opstaan. Hy glo ook dat die apokalips Denver Saterdag sal tref, ” 34.

Hoe bevooroordeeld die bron ook al is, dit is waarskynlik behoorlike joernalistiek. Rondom November 1998 het die toeskrywing 'Honsberger gesê' uit die stories begin word. So lees ons byvoorbeeld “Miller, wat homself as die laaste profeet van God beskou, het gesê dat hy in Desember 1999 in die strate van daardie antieke stad [Jerusalem] sal sterf en drie dae later weer opgewek sal word” 35. Dit lei die leser aan die indruk dat hierdie stellings 'n bewese feit is, wanneer dit in werklikheid slegs aan een anti-kultus toegeskryf kan word.

Die groep bekend as Bekommerde Christene bly in die geheim gehul. Monte Kim Miller blyk duidelik 'n charismatiese leier te wees wat 'n aansienlike invloed op sy klein groep volgelinge het. Of Miller en sy volgelinge gevaarlik is vir hulleself en ander, is nie duidelik nie. Die onsekerheid draai baie wesenlik op die geloofwaardigheid van die bewyse oor hulle.

Ons het eintlik geen eerstehandse inligting oor die groep nie - slegs enkele persone wat in die verlede 'n mate van betrokkenheid by die groep beweer het. En op hierdie stadium het ons min basis om die betroubaarheid van hul rekeninge te beoordeel.

Wat ons wel weet is dat 'n klein aantal ywerige anti-kultiste 'n aanval op die Bekommerde Christene aangeval het, en hierdie aanvalle is onkritiek deur die massamedia oorgedra. Ek het gefokus op die Denver-media, maar die nasionale media in die VSA, sowel as Israel en Groot-Brittanje het die antieke-kultusvooronderstellings grootliks aanvaar.

Godsdienstige bewegings is die produk van menslike inisiatiewe en is dus onderhewig aan al die tekortkominge van die mens. Monte Kim Miller kan dalk 'n ware skelm wees, maar dit is nie vir my duidelik nie.

As student van godsdienstige bewegings word ek getref deur hoe nou hierdie saak lyk asof dit ooreenstem met die kloof tussen openbare persepsies en die objektiewe realiteit van soveel ander godsdienstige bewegings in die loop van die Amerikaanse geskiedenis.
Verwysings

Abanes, Richard. 1998. Eindtydse Visies: Die Pad na Armagéddon? New York: Vier Mure Agt Windows.

Elliot, Paul. 1998. Warrior Cults: 'n Geskiedenis van Magiese, mistieke en moorddadige organisasies. Londen: Blandford.

Hubback, Andrew. 1996. Profete van Doom: Die Veiligheidsbedreiging van Godsdienstige Kultusse. Londen: Alliansie Uitgewers vir die Instituut vir Europese Verdediging en Strategiese Studies.

Lewis, James R. 1999. Eie Profete: 'n Biografiese Woordeboek van Nuwe Godsdienste. St Paul, Minn .: Paragon House.

WILSON, Bryan, en Jamie Cresswell. eds. 1999. Nuwe Godsdienstige Bewegings: Uitdaging en Reaksie. Londen; New York: Routledge.

Weber, Eugen Joseph. 1999. Apokalips: Profesieë, Kultusse, en Millennial Beliefs deur die eeue. Cambridge, Mass .: Harvard University Press.

Verwysings

 • www.watchman.org/concernedchristianspro.htm
 • Ibid.
 • Ibid.
 • Ibid.
 • Ibid.
 • Ibid. en www.religioustolerance.org
 • www.watchman.org
 • Ibid.
 • Ibid.
 • www.religioustolerance.org
 • Rocky Mountain News, Desember 13, 1998.
 • Denver Post, Januarie 4, 1999.
 • Denver Post, November 1, 1998.
 • Ibid.
 • Denver Post, Januarie 10, 1999.
 • Denver Post, Januarie 9, 1999.
 • Denver Post, Januarie 4, 1999.
 • Ibid.
 • Denver Post, Januarie 4, 1999.
 • Denver Post, Januarie 6, 1999.
 • Denver Post, Januarie 7, 1999.
 • Denver Post, Januarie 5, 1999.
 • Denver Post, Oktober 7, 1998.
 • Ibid.
 • Denver Post, Oktober 8, 1998.
 • Denver Post, Januarie 9, 1999.
 • Denver Post, Oktober 7, 1998.
 • http://cultawarenessnetwork.org/cani1/page09.html
 • http://lamar.colostate.edu/~ucm/rmrc1.htm
 • Ibid.
 • Ibid.
 • Denver Post, Oktober 8, 1998.
 • Denver Post, Januarie 4, 1999.
 • Denver Post, Oktober 7, 1998.
 • Denver Post, November 9, 1998.
 • Denver Post, Januarie 18, 1999.
 • Ibid.
 • http://www.jeack.com.au/~parkdale/cultaware_unzipped/intro.htm
 • Ibid.
 • Ibid.

 

Gemaak deur Kacey Chappelear
Vir Sos 257: Nuwe Godsdienstige Bewegings
Universiteit van Virginia
Lente Termyn 2000
Laas gewysig: 04 / 19 / 01

BETROKKEN CHRISTEN VIDEO VERBINDINGEN

 

Deel