Chris Maunder

Ek is 'n senior lektor in Teologie en Godsdienskunde aan die York St John Universiteit; Ek het daar as departementshoof en hoof van beide BA- en MA-programme gewerk, maar ek is nou half afgetree en konsentreer op onderrig en skryf. Ek is getroud met Natalie.

Ek het 'n PhD aan die Universiteit van Leeds in 1991, oor die verskynings van Maria in die moderne Europese Rooms-Katolisisme, opgedoen. Sedertdien het ek verskeie tydskrifartikels oor die Europese verskynings van Maria geskryf, wat uitloop op 'n monografie wat deur die Oxford University Press in 2016 gepubliseer is: Ons Vrouwe van die Nasies: Verskynsels van Maria in die 20-eeuse Katolieke Europa. Hierdie is 'n gedetailleerde, wetenskaplike oorsig wat in die algemeen oor verskynings bespreek word en hoe dit in die Katolisisme geïnterpreteer word. Die rol van vroue en kinders as visioenêre word oorweeg, aangesien hulle die meerderheid van bekende visioenêre in die moderne tyd ingesluit het. Terwyl die boek gevalle wat bekend is en goedgekeur is deur die kerk en ander wat welbekend is maar nie goedgekeur is nie, word ook baie duistere gevalle bespreek, soos dié in Belgiese Vlaandere of Nazi-Duitsland in die 1930s of in Frankryk, Italië of Duitsland na die Tweede Wêreldoorlog. Daarom sal die boek selfs die mees geleesde student van apparitions inlig. Hulpbronne sluit in akademiese studies van besondere verskynings, sommige Katolieke teologiese en toewydingsliteratuur, en skryf soms af en skryf waar dit in hul oorspronklike konteks lig werp op verskynings. Daar is ook dekking van materiaal in Frans wat nie aan die Engelssprekende leser bekend is nie.

My belangstelling in Maria het my gelei tot 'n stigterslid van 'n samelewing wat die akademiese studie van Maria in 'n verskeidenheid dissiplines bevorder en die byeenkoms van geleerdes en studente organiseer. Dit is die Sentrum vir Marian Studies in die Verenigde Koninkryk, wat formeel as 'n liefdadigheidsvereniging in 1996 ingestel is. Ek is die voorsitter van trustees. Werk saam met Sarah Jane Boss, die direkteur, het ek bygedra tot haar uitgewerkte volume, Maria: die volledige hulpbron (Continuum, 2007), en my eie geredigeer, gebaseer op 'n konferensie wat deur die Sentrum in York uitgevoer word: Oorsprong van die Kultus van die Maagd Maria (Kontinuum, 2008). Ek het nou 'n nuwe geredigeer Oxford Handboek van Maria (Oxford, 2019) wat baie gevestigde spesialiste insluit oor verskillende aspekte van die kultus van Mary deur die geskiedenis. Terwyl ek in my professionele lewe 'n geleerde van die Katolieke volksgodsdiens was, is ek ook baie passievol oor die heiliges in Marian as 'n persoonlike belang, besoek ek hulle regoor Europa en help om my plaaslike heiligdom, 'n 15de-eeuse rotskapel in Knaresborough, Yorkshire, te onderhou.

Ek is in die middel 1990's gevra om 'n nuwe bundel van Henry Bettenson se versameling te redigeer, Dokumente van die Christelike Kerk, bekend aan baie voorgraadse studente. Hy is in 1979 oorlede en die eerste twee uitgawes is voor Vatikaan II gepubliseer, die koms van bevrydingsteologie en feministiese teologie, en baie van die nuwe uitgawes wat 'n uitdaging vir kerke in die tweede helfte van die twintigste eeu gelewer het. Daarom was 'n nuwe uitgawe nodig. Oxford University Press publiseer my derde uitgawe in 1999 en my vierde uitgawe in 2011. Die keuse van 'n beperkte aantal dokumente uit soveel moontlike insluitings is nie maklik nie, en die resultaat sal nooit vir almal behaag nie. Nadat ek egter eers 'n gedeelte oor die dokumente van Vatikaan II bygevoeg het, het ek besluit dat die kerke se reaksie op die sosiale kwessies van die hedendaagse lewe, soos armoede, ras, geslag, seksualiteit, die omgewing, gestremdheid, intergeloofsverhoudinge en nuwe tegnologieë. 'n goeie deel van die beskikbare ruimte verdien.

 

Deel