Massimo Introvigne

Bnei Baruch

BNEI BARUCH TYLINE

 1884 (September 24):  Yehuda Alevy Ashlag is gebore in Warskou, Pole.

1907 (22 Januarie): Baruch Ashlag, seun van YA Ashlag, is gebore in Warskou, Pole.

1921: YA Ashlag verhuis met sy gesin na Palestina.

1946 (31 Augustus): Michael Laitman is gebore in Vitebsk, Belo-Rusland.

1954 (7 Oktober): YA Ashlag is op Yom Kippur-dag in Jerusalem oorlede.

1974: Laitman emigreer na Israel uit die Sowjetunie.

1979 (2 Augustus): Laitman word 'n dissipel van Baruch Ashlag.

1991 (13 September): Baruch Ashlag sterf in Bnei Brak, Israel.

1991: Laitman stig Bnei Baruch as 'n studiegroep in sy woonstel in Bnei Brak.

1997: Bnei Baruch begin sy eerste webwerf. Laitman het sy weeklikse radioprogram met Israeliese radio begin.

2001: Die hoofkwartier van Bnei Baruch verhuis na Petah Tiqva.

2004: Laitman het sy Ph.D. van die Instituut vir Filosofie van die Russiese Akademie vir Wetenskap.

2007: Bnei Baruch begin 'n program wat deur die kanaal "Karma" in die Israeliese kabeltelevisie uitgesaai word en in 'n plaaslike kanaal van die Israeliese televisie.

2008: Bnei Baruch verkry sy eie televisiekanaal in Israel, Channel 66.

2011: Arvut, die tak vir sosiale aktiviste van Bnei Baruch, is gestig.

2013: Beyachad, 'n plaaslike politieke party wat deur studente van Bnei Baruch gestig is, het na vore getree as die politieke party met die meeste stemme in die munisipale verkiesing in Petah Tikva.

2014 (1 Januarie): Bnei Baruch se hoofkwartier verhuis na 'n nuwe gebou, wat deur die groep besit word, in Petah Tiqva.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

In die vroeë dertiende eeu het 'n korpus van tekste wat 'n liggaam van "antieke wysheid", beide teoreties en prakties, wat algemeen bekend staan ​​as die Kabbalah dwarsdeur die Joodse wêreld. In dieselfde dertiende eeu, die mees gesaghebbende verklaring van Kabbalah, 'n groep boeke genoem Zohar, [Beeld regs] het eers in Spanje verskyn, hoewel dit toegeskryf word aan 'n Joodse rabbi van die tweede eeu, Shimon Bar Yochai. In die sestiende eeu het Isaac Luria (1534-1572), 'n rabbi uit Safed, dan deel van Ottomaanse Sirië, ook bekend as die Ari (die Leeu), na vore getree as die mees prominente tolk van Kabbalah.

In die agttiende eeu is Kabbalah sterk gekonfronteer deur moderniste wat die Joodse weergawe van die Verligting (Haskalah) gevolg het. Hulle beskou Kabbalah as skaars versoenbaar met wat hulle beskou as die nodige modernisering van Judaïsme. Die kulturele instelling van die nuutgestigte staat van Israel was beïnvloed deur daardie tradisie en het op sy beurt 'n dubbelsinnige houding teenoor die Kabbalah gehad. Die voorste akademiese geleerde van Kabbalah, Gershom Scholem (1897-1982), het van Duitsland na Jerusalem in 1923 verskuif en is wyd vereer. Scholem het egter die Kabbalah as 'n ding van die verlede geïnterpreteer, 'n belangrike stroom in die Joodse denke, die moeite werd om historiese studies in die universiteite te verdien, maar met min bydrae tot die hedendaagse Joodse kultuur. Scholem het die kategorie van "Joodse mistiek" geskep as iets wat die Joodse gemeenskap in die diaspora verenig en verenig het, maar uiteindelik vervang is deur Verligte Judaïsme en Sionisme. Hierdie posisie is in Israel gedeel deur baie wat geglo het dat, net so belangrik soos Kabbalah in die verlede was, sy hedendaagse inkarnasies verouderd, reaksionêr en bygelowig was, en onverenigbaar met Sionisme en sosialisme. Prominente meesters van Kabbalah het na Israel uit Oos-Europa, Noord-Afrika en Jemen geëmigreer, maar hul roem was lank beperk tot die ultra-ortodokse subkultuur.

Twee prominente rabbi's het egter verskillende sienings bevorder en voorberei wat later in die laat twintigste eeu 'n herlewing van Kabbalah sal word. Abraham Yizchak Kook (1865-1935), wat die eerste hoofrabbi van Israel geword het, het Kabbalah in sy Joodse nasionalistiese stelsel geïntegreer en het daarop aangedring dat Kabbalah verenigbaar is met die Sionisme. Yehuda Halevy Ashlag (1884-1954) het na Pole van Pole gekom en op sy beurt 'n weergawe van Kabbalah aangebied wat verenigbaar is met sosialisme deur sy teorie van "altruïstiese kommunisme".

Ashlag [Image regs] is in Warskou gebore in 'n Hasidic familie. Hy het profesieë geprofeteer dat die meeste Jode wat sou bly Pole sou sterf en probeer om die plaaslike Joodse gemeente te oortuig om na Palestina te emigreer voordat dit te laat was. Hy het selfs 'n karavaan van Skandinawië bestel om 'n klein gemeente in Palestina te reël, waar Poolse Jode kan lewe en werk in looiery, maar sy pogings was nie suksesvol nie. Beide Ortodokse en sekulêre Jode in Pole het sy planne gekant. Uiteindelik het hy alleen in Palestina na Xnumx verhuis.

Ashlag het 'n nuwe interpretasie van Luria se Kabbalah voorgestel, wat 'n spesiale belangstelling vir sosiale kwessies insluit. Altruïstiese kommunisme het vir hom beteken dat Kabbalah uiteindelik mense sal oortuig van die noodsaaklikheid om van egoïsme na altruïsme te beweeg en sodoende 'n egalitêre samelewing te bou. Hierdie modelgemeenskap, het hy volgehou, sal bereik word deur menslike transformasie eerder as politieke rewolusie.

Ashlag was bekend as Baal HaSulam, "Eienaar van die Ladder," omdat hy die skrywer van Sulam, "The Ladder," 'n kommentaar op die Zohar. Hy het ook belangrike kommentaar op Luria se werke geskryf, waaronder 'The Study of the Ten Sefirot' (Talmud Eser Hasefirot) en "The House of the Intentions Gate" (Beit Shaar HaKavanot), sowel as sosiale opstelle en artikels. In die SulamAshlag interpreteer die Zohar volgens sy begrip van die Luriaanse Kabbalah. Ashlag het ook geglo dat die tyd vir die bekendmaking van die Kabbalah, wat eeue lank geheim gehou is, uiteindelik aangebreek het. In Ashlag se werke is daar ook wenke dat die tyd ryp is om nie-Jode Kabbalah te leer, 'n tema wat deur sy dissipels ontwikkel sal word.

Yehuda Ashlag is op Yom Kippur-dag in 1954 oorlede. Soos dit dikwels in geestelike organisasies gebeur, het die eenheid van sy groep nie sy dood oorleef nie. Ashlag het vier seuns agtergelaat, en twee van hulle het kabbalistiese skole gestig en mekaar in 'n regsgeskil oor die outeursreg op hul vader se werk beveg. Hulle was Baruch Shalom Halevy Ashlag (1907-1991) en Benjamin Shlomo Ashlag (1910-1984). Ander dissipels van Ashlag het een van hul onderwysers se naaste medewerkers, Yehuda Tzvi Brandwein (1904-1969) gevolg, wat Ashlag se swaer geword het deur sy tweede huwelik en 'n aparte tak gestig het. Daar was ander studente van Ashlag wat probeer het om onafhanklike organisasies te stig, maar hulle het baie beperkte sukses behaal.

Benjamin Shlomo se tak bly die kleiner groep. Hy stig 'n kweekskool in die ultra-ortodokse stad Bnei Brak, genaamd Yeshivat Moharal. Na sy dood is sy werk in Bnei Brak afsonderlik voortgesit deur sy seuns Simcha Avraham Ashlag en Yehezkel Yosef Ashlag, en later deur sy neef, Yehuda Ben Yehezkel Yosef Ashlag, en deur sy dissipel Rabbi Akiva Orzel, hoof van die Ateret Shlomo Ashlag Instituut.

Wat Brandwein betref, word hy hoof van die kantoor vir godsdienssake vir Ashlag se werk om Kabbalah te versprei.die Histadrut, die Israeliese Arbeidsunie, wat nie daarin slaag om die wenkbroue te lig onder ultra-ortodokse kabbaliste nie. Brandwein se tak is by sy dood in 1969 verder onder drie hoofgroepe verdeel. 'N Klein aantal het die leiding van sy seun, Rabbi Abraham Brandwein (1945-2013) gesoek, wat eers later in sy lewe hierdie rol aanvaar het. Ander het Rabbi Feivel S. Gruberger, later bekend as Philip Shagra Berg (1927-2013), gevolg. [Beeld regs] wat met 'n niggie van die ouderling Brandwein getroud is, hoewel hy uiteindelik in 1971. Van Berg se tak, gerig na sy dood, is van haar geskei. in 2013 deur sy weduwee Karen en twee seuns, het hy 'n internasionale aanhang as die Kabbalah-sentrum verwerf. Dit het bekend geword nadat die popsangeres Madonna en ander Hollywood-bekendes by die organisasie aangesluit het.

Die derde afsonderlike tak met wortels in die leer van Brandwein is gestig deur sy skoonseun Mordechai Scheinberger, wat die hoof van die gemeenskap Or-Ha-Ganuz in Bo-Galilea geword het. Die gemeenskap is ultra-ortodoks en bevat 'n aantal baalei teshuva (dws van sekulêre Jode wat pas tot die Ortodoksie bekeer is), terwyl dit ook Ashlag se sosiale idees oor 'altruïstiese kommunisme' probeer implementeer. Dit bedryf ook 'n universiteit vir natuurgeneeskunde genaamd Elima, gelei deur Rabbi Yuval HaCohen Asherov, 'n gewilde figuur in die milieu van Israeliese alternatiewe genesing.

Die derde hoofgroep geestelike bewegings wat in die voetspore van Yehuda Ashlag gevolg het, het sy oorsprong in sy oudste seun, Baruch Ashlag, bekend as die Rabash en deur baie mense as die ware opvolger van sy vader beskou. Baruch het 'n tydjie in Manchester, Engeland gewoon, waar hy een van die tutors van die beroemde Joodse filantroop, Rabbi Solomon David Sassoon (1915-1985) was.

By sy terugkeer na Israel het Baruch [Image aan die regterkant] 'n nederige lewe gelei om 'n groep uitgesoekte dissipels in Bnei-Brak te leer. uiteindelik, deur sy vader se werke te bestudeer en daaroor kommentaar te lewer, het hy geglo dat 'n kernleer van Yehuda Ashlag was dat Kabbalah na groter kringe versprei moes word. Hy het in verskeie stede begin klasgee en sy werk en sinagoge in Bnei Brak uitgebrei. Baruch se hoofbydrae tot die Ashlagiaanse Kabbalah was die idee dat Kabbalah die beste geleer word en in 'n groep studente toegepas word, deur hul pogings om die kwaliteit van skenking te bekom. Hy het ook benadruk dat die geestelike evolusie van individue sterk beïnvloed word deur die omgewing, en het probeer om sy vader se leerstellings oor 'altruïstiese kommunisme' aan te pas by 'n nuwe sosiale klimaat.

Soos dit in ander takke gebeur het, het sy dissipels na sy dood in verskillende groepe verdeel. Die ultra-ortodokse lede van die Baruch-gemeenskap in Bnei Brak, insluitende diegene wat met die meester se dogters getrou het, het Baruch se seun, Shmuel Ashlag (1928-1997), gevra om die gemeenskap te lei. Shmuel was 'n shohet, naamlik 'n persoon wat deur 'n Joodse hof gesertifiseer is om diere te slag vir voedsel op die manier wat deur die Joodse wet voorgeskryf word, en as sodanig in Argentinië gewerk het. Die meeste studente het egter nie aanvaar dat Shmuel Baruch moes opvolg net omdat hy sy seun was nie. Sommige het Avraham Mordechai Gotlieb gevolg, wat die Birkat Shalom Instituut gestig het. Gotlieb se groep het meestal ultra-ortodokse Jode ingesluit, met 'n meerderheid baalei teshuva. Die Nehora-skool en sy uitgewery, Nehora Press, onder leiding van Jedidah Cohen, volg die leringe van Gotlieb, maar probeer ook om Kabbalah na 'n groter Joodse gehoor, meestal via die internet, te bring. Ander wat vir 'n paar jaar met Baruch gestudeer het, het hul eie organisasies in die Verenigde State gevestig. Hulle sluit in Fievel Okowita van die Kabbalah Institute of America, en Rabbi Aharon Brizel, wat 'n streng Hasidic-weergawe van die leerstellings deur sy Ashlag Hasidut in New York bied. 'N Handjievol ander dissipels van Baruch, insluitende sy skoonseun Yaakov Moshe Shmuel Garnirrer en Adam Sinai deur sy organisasie HaSulam, gaan ook Kabbalah in Israel aan klein groepe meestal ultra-ortodokse volgelinge leer.

Toe Baruch sterf, het daarenteen net sommige van sy studente 'n ultra-ortodokse agtergrond gehad. Baie mense is na Baruch gebring deur Michael Laitman, wie se aanspraak dat hy die aangewese opvolger van die Rabash was, onderskryf is deur die weduwee van Baruch, Feiga, en deur senior dissipels van die jonger Ashlag, waaronder sommige van die ultra-ortodokse. Dit is Laitman wat aan die begin van Bnei Baruch kom.

Michael Laitman [Image to the right] is op Augustus 31, 1946, in Vitebsk, in die huidige Wit-Rusland gebore. Hy word verwys as Rav of Rabbi deur sy dissipels as 'n eretitel, aangesien hy nie 'n geordende rabbi is nie en in werklikheid nie as een optree deur godsdienstige dienste te lei nie. Interessant genoeg is Laitman se agtergrond nie in godsdiens nie, maar in die wetenskap. Hy studeer Bio-kubernetika in Rusland, werk aan die Blood Research Institute in Sint Petersburg en begin selfs 'n Ph.D. in hierdie veld. Hy het egter toenemend ontevrede geraak met die antwoorde wat die hedendaagse wetenskap op die diepste vrae oor die sin van die lewe bied. Hy het twee jaar in Litaue deurgebring as 'n refusnik (dws 'n Joodse Sowjet-burger wat nie toestemming geweier het om na Israel te emigreer nie). Hy slaag uiteindelik daarin om in 1974 na Israel te verhuis. Hy word op grond van die Ph.D. Dr. graad wat hy in 2004 in Rusland verwerf het aan die Institute of Philosophy of the Russian Academy of Science.

In 1976 het Laitman begin soek na antwoorde op sy vrae in godsdiens, hoewel hy meer geïnteresseerd was in sy "innerlike" aspekte as in die eksterne praktyke. Hy studeer in die Lubavitcher-dorpie Kfar Chabad, waar hy die eerste keer oor Kabbalah gehoor het. Hy het Kabbalah op sy eie en met 'n paar onderwysers ondersoek. Hy het ook twee maande lank in een van die Berg-groepe gestudeer en twee privaatlesse van die Kabbalah-sentrum se leier ontvang. Hy het hom ontevrede gelaat weens die nuwe leertydse leerstellings. Na afloop van die onderrigstyle van ander toonaangewende kabbaliste, op die ou end, in 1979, het Laitman Baruch Ashlag, wat destyds ses of sewe studente slegs in die ultra-ortodokse Israeliese stad Bnei Brak gehad het, gevind. Gedurende die daaropvolgende twaalf jaar het Laitman by Baruch gebly, hom gedien en dag en nag in sy groep sowel as privaat bestudeer. Laitman het ook sy belangstelling in die wetenskap bewaar, en handhaaf tot vandag toe 'n samewerking met die voorste Hongaarse filosoof van wetenskap Ervin László.

Bnei Baruch ('Sons of Baruch', met verwysing na Baruch Ashlag) het in 1991 begin, na Baruch Ashlag se dood, as 'n beskeie studiegroep in Laitman se woonstel in Bnei Brak. Trouens, soos vroeër genoem, was die meeste van Laitman se volgelinge nie Ortodokse Jode nie. Baie was Israeliese Jode van Russiese oorsprong, 'n bevolking waar die persentasie Ortodokse histories laag is. Desondanks het hulle probeer om aan te pas by die lewe in Bnei Brak. Hulle getal het toegeneem, omdat meer die begeerte om meer oor die ouderling Ashlag en sy seun te wete gekom het deur so 'n hegte dissipel van laasgenoemde soos Laitman was, uitgespreek het. Die deurbraak het in 1997 plaasgevind, met die internet eers en regstreekse radio-uitsendings later. Die stelselmatige gebruik van nuwe tegnologieë in die volgende jare het 'n plaaslike groep in 'n internasionale beweging omskep, met studiegroepe in verskeie lande. Die hoofkwartier is van Bnei Brak na Petah Tikva, in die gebied noord-oos van Tel Aviv, verskuif. Die uitbreiding deur die gebruik van tegnologie is in 2007 voortgesit, met 'n TV-program van Bnei Baruch wat deur die Israeliese televisie uitgesaai is. In 2008 het Bnei Baruch sy eie kanaal, Channel 66, verkry wat in die volksmond bekend staan ​​as 'die Kabbalah-kanaal'. Twee internet-televisiekanale genaamd Kab.tv (wat die TV-kanaal uitsaai) en Open TV, 'n televisieproduksiemaatskappy bekend as ARI Productions, en die webwerwe www.kabbalah.info en www.kabbalahmedia.info, laasgenoemde 'n reuse-argief vir video en klankopnames en tekste, is tot vandag toe noodsaaklike instrumente vir die verspreiding van Kabbalistiese leringe deur Bnei Baruch.

Die sistematiese gebruik van tegnologie, ondanks die feit, steun Bnei Baruch nog steeds hoofsaaklik op die persoonlike interaksie van Laitman met sy volgelinge, wat hy "studente" noem. Hy leer steeds daagliks, behalwe wanneer hy reis, in die internasionale sentrum van Petah Tikva.

Leerstellinge / oortuigings

Vir Laitman is Kabbalah en wetenskap nie afsonderlike velde nie, en in werklikheid is Kabbalah die uiteindelike vlak van wetenskap vir ons tyd. Laitman beweer ook, teen verskillende interpretasies van Yehuda Ashlag, dat hy geleer het dat Kabbalah aan almal, ook nie-Jode, versprei moet word. Laitman, wat die skrywe van Yehuda Ashlag aanhaal, is van mening dat verwysings na Israel en na die Jode in die oudste Ashlag se geskrifte behoorlik geïnterpreteer moet word. Israel is 'n woord wat verband hou met die konsep van 'n begeerte om die Skepper te 'bereik'. Die woord "Israel" kom, leer Bnei Baruch, van Yashar-El, letterlik "reguit na God", en verwys na die mensdom as 'n geheel. Wat die Jode betref, het hulle na Abraham begin roep Yehudim, Jode, Laitman beweer, uit die woord Yichud (wat beteken "eenheid", "eenwording"). 'N Jood is dus nie 'n nasionaliteit nie, maar eerder 'n wêreldbeskouing.

Laitman se universalistiese posisie oor die verspreiding van Kabbalah is gegrond op 'n baie spesifieke visie op die geskiedenis. Abraham, vertel Laitman, was 'n Babiloniër (nie 'n Jood nie) wat die basiese beginsels van Kabbala in Babilon ontdek het. Toe die ego vir die eerste keer in Babilon uitgebreek het, het Abraham die broers en susters van Babilon gevra om daaroor te verenig, met behulp van die metode van verbinding wat hy ontdek het (dws die wysheid van Kabbala), maar slegs enkele het geluister. Diegene wat besluit het om Abraham te volg, is Israel genoem na hulle begeerte om vas te hou aan die natuurkrag (dws aan die Skepper). Saam met Abraham en sy oorspronklike 'Israel' begin 'n sikliese proses van afdaling na die egoïsme en styging daarbo, met oomblikke van korrupsie van die eenheid, gevolg deur pogings tot herstel daarvan. Die hoogste geestelike 'graad' het die volk Israel behaal tydens die tye van die Eerste Tempel, toe hulle verenig is bo hulle ego's in wedersydse liefde. Hierdie geestelike toestand het sukses op alle lewensterreine gebring. Maar die geestelike en materiële sukses van die volk Israel was nie genoeg nie, want volgens Ashlag sou die skeppingsdoel in die ganse mensdom moes manifesteer. Dus moes die volk Israel van hul hoë vlak van sukses val, sodat hulle later met die nasies sal meng en uiteindelik weer na hul hoër geestelike mate van eenheid sal terugkeer, en dit net hierdie keer met die hele wêreld sal deel.

Aan die einde van die tyd van die Eerste Tempel het die volk Israel van hul mate van eenheid begin val. Die groei van die ego en die onvermoë om dit tot broederliefde te oorskry, het 'n val uit Israel se hoë geestelike mate veroorsaak, wat gelei het tot die vernietiging van die Eerste en die Tweede Tempel. Die vernietiging van die Tweede Tempel was die uiterste uitbarsting van egoïsme in die Israelitiese nasie. As gevolg hiervan leer Bnei Baruch, na die voltooiing van die skryf van die Boek van Zohar, het Shimon Bar Yochai beveel om dit geheim te hou tot die ontstaan ​​van 'n generasie wat die groei van die ego sal kan weerstaan. 'N Nuwe periode van styging en 'n tyd van finale reiniging is egter ingewy deur Luria, wat die studie van Kabbalah vir alle Jode geopen het, en 'n hoogtepunt bereik het met Yehuda Ashlag, wat dit ook vir nie-Jode oopgemaak het.

Laitman verwys ook na Yehuda Ashlag se wilsteorie, wat hy verkies om "begeerte" te noem: "die begeerte is die wortel van die gees en nie die gees die wortel van begeerte nie." Begeerte beheer alle menslike aktiwiteite, maar tog is daar verskillende vlakke van begeerte. Die eerste vlak sluit die primêre, fisiese begeertes in, wat begin met die basiese begeertes vir kos en seks. Die tweede vlak het betrekking op geld en rykdom. Die derde, krag en roem. Die vierde, kennis. Mense het verskillende strategieë uitgewerk om die begeertes die hoof te bied, óf deur dit stelselmatig te bevredig óf deur die vlak van begeerte te probeer verminder.

Word toenemend materialisties, die wêreld is minder en minder tevrede met die vervulling van die vier vlakke van begeerte. Begeertes voldoen nie meer nie. Sommige ontsnap in alkohol en dwelms, ander val in depressie of selfs selfmoord pleeg. Dit is juis van ontnugtering en krisis wat 'n vyfde vlak van begeerte ontstaan, die begeerte na spiritualiteit. Dit moet nie verwar word met 'n godsdienstige ervaring nie. Dit is eerder die begeerte om 'n antwoord te vind op die mees fundamentele menslike vraag: wat is die doel van ons lewe.

Elke begeerte kom met sy eie metode van vervulling. Die spesifieke metode vir die vervulling van die vyfde vlak van begeerte is Kabbalah. Toe die vyfde vlak van begeerte nie wydverspreid was nie, was dit sinvol om slegs Kabbalah aan 'n paar selle te leer. Aangesien ons nou leef in 'n tyd waarin geestelike begeerte grotendeels deur die hele mensdom deurgebring het, moet Kabbalah openbaar gemaak word en aan almal geleer word wat bereid is om dit te leer.

Daar is dus geen teenstrydigheid tussen 'n tyd van krisis, waar, soos Yehuda Ashlag geskryf het, 'die wese van die siele die ergste is', en die opkoms van die vyfde vlak van begeerte. Die krisis genereer self die wydverspreide opkoms van geestelike begeerte. Om vervul te word, moet hierdie begeerte egter twee prosesse ondergaan. Die eerste is besig om sy maksimum graad te bereik: 'n proses wat aangevuur word deur die universele krisis self en die gevolglike algemene desperaatheid daarvan. Die tweede word 'regstelling' genoem, 'n sleutelbegrip in Kabbala in die algemeen en in die besonder van Bnei Baruch. Ons verhouding tot die lewe moet 'reggestel' word deur van egoïsme en selfsug na altruïsme te beweeg. Dit is 'n lang en ingewikkelde reis, en dit sluit ook 'n sosiale dimensie in. Deur die eeue heen het nuwe regstellingsgeleenthede ontstaan. Om van egoïsme na altruïsme te beweeg, is die kern van Bnei Baruch se pragmatiese kabbala. Dit verseker nie net dat kennis, die vierde begeerte, ten beste gebruik word nie, maar dit maak die vervulling van spiritualiteit, die vyfde begeerte, moontlik.

Nog 'n belangrike Bnei Baruch-onderrig handel oor die idee van 'verbinding'. Op die oppervlak word ons woord nie oorheers deur verband nie, maar deur konflik, nie deur liefde nie, maar deur haat. Alhoewel ons nie die ego kan uitvee nie, kan ons altyd daaraan koppel. Ons kan nie konflik uitskakel nie. Wat ons kan doen is om 'n brug daarbo te skep en 'n ander vlak te bou. Hieronder is ons teenstrydig; hierbo, ons is verbind. Die ideale tipe van ons konneksie, Laitman leer, was die enkele siel van Adam wat in 600,000 siele verbreek is, wat die wortels van alle menslike siele is, en sodoende is ons sosiale realiteit geskep. Om weer in harmonie en wedersydse liefde te verbind, herstel die enkele siel, en dit manifesteer in die totstandkoming van 'n egalitêre en harmonieuse samelewing.

Laitman se Ashlagiaanse kabbala is geensins ateïsties nie. As ons korrek verbind, leer hy, ontdek ons ​​in die verbindings tussen ons 'n spesiale vloei en sirkulasie van 'n krag, wat 'die boonste krag' genoem word. Ons kan dit ook die krag van God noem. Hierdie krag, verduidelik Laitman, “is die krag van die lig of die boonste wêreldmag. Dit word genoem Boreh, Skepper, uit die woorde Bo Reh, kom kyk, wat beteken dat wanneer ons aansluit, ons dit ontdek en dit sien. "

Reïnkarnasie is ook deel van Laitman se leer en hou verband met altruïstiese kommunisme. 'Ons word keer op keer geïnkarneer, verduidelik hy, totdat ons op 'n punt kom waar daardie' kommunistiese 'samelewing tot 'n toestand kom waar dit deur ons op aarde geïmplementeer word. Dit beteken dat ons 'n gebalanseerde samelewing bou waar die boonste krag, wat die krag van verbinding en liefde is, onder ons is en ons verbind, en dan sal ons die volledige regstelling bereik. ” Laitman dring egter daarop aan dat Yehuda Ashlag se kommunisme nie moet verwar word met die Sowjet-kommunisme nie, wat bloot 'n diktatoriale stelsel van manipulasie was wat ver van die "regte" kommunisme af was.

RITUELE / PRAKTYKE

Daar is geen rituele in Bnei Baruch, wat beweer dat dit 'n sekulêre organisasie is nie. Studente wat Jode is en graag wil bid, doen dit op Sabbat, maar afsonderlik van die hoofvergaderings. Soos dit vir ander Kabbalah-groepe geskied, kan mens sê dat die bestudering en die volgende lesse die belangrikste geestelike praktyk van Bnei Baruch is. Hierdie lesse word normaalweg elke dag by 3 AM in die internasionale sentrum van Petah Tikva, en word gevolg deur ander groepe en individuele studente regoor die wêreld via die internet. Die ongewone skedule het wenkbroue onder kritici gebring, wat daarop aandring dat dit ongemaklik is vir diegene wat volgende oggend moet werk. Bnei Baruch antwoord dat die onderwys in die nag 'n tradisionele "ritueel" in kabbalistiese skole is, en is deur Baruch Ashlag self beoefen. Trouens, die praktyk bestaan ​​ook in monastiese tradisies van verskillende godsdienste.

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Bnei Baruch [Image regs] is 'n netwerk van studente wat die gesag van Michael Laitman erken as die wettige erfgenaam en opvolger van Yehuda en Baruch Ashlag. Daar is 'n paar 100 voltydse werkers in Petah Tikva, terwyl die meeste studente gereeld werk en die daaglikse lesse volg deur middel van 'n sentrum of via die internet.

'N Jaarlikse byeenkoms in Israel vergader ongeveer 8,000 107 volgelinge in die Tel Aviv-konferensiesentrum. Daarbenewens is daar plaaslike studiegroepe in 50,000 lande, met ongeveer 150,000 2,000,000 gereelde deelnemers in Israel en ongeveer XNUMX XNUMX wêreldwyd, wat fisies of deur middel van streaming deelneem (die syfer van XNUMX word dikwels aangehaal en verwys na besoekers van die webwerf). Plaaslike byeenkomste is op uiteenlopende plekke soos Mexiko, Turkye, die Verenigde State en Rusland gereël. Konvensies en kursusse word gereël deur 'n nie-winsgewende vereniging bekend as Bnei Baruch-Kabbalah L'aam (Kabbalah for the People). Israeliese media gebruik dikwels die naam Kabbalah L'aam om die beweging aan te dui.

Terwyl die algemene skema van die mensegeskiedenis en die opkoms van die vyfde vlak van begeerte idees van die ouderling Ashlag ontwikkel, gaan Bnei Baruch voort om te verduidelik dat ons midde-in 'n baie ernstige sistemiese internasionale krisis verkeer, wat die finansiële probleme in 2008 en het in 2011 'n nuwe fase betree. Die krisis het die Midde-Ooste geraak deur die sogenaamde Arab Springs, sowel as Israel. Volgens Laitman was dit 'n volgehoue ​​poging om Kabbalah nie net aan individue nie, maar ook aan die samelewing aan te bied. In 2011 is 'n tak van sosiale aktiviste van Bnei Baruch, genaamd Arvut (Wedersydse Verantwoordelikheid), gestig. Arvut is nie 'n politieke party nie, maar werk deur middel van 'n aantal gemeenskapsprojekte wat daarop gemik is om spanning in die Israeliese samelewing te ontlont, die waardes van wedersydse verantwoordelikheid te bevorder, te help bejaardes en armes, en ondersteun begaafde jeugdiges om sukses op skool en universiteit te behaal. Verskeie studente van Laitman is aktief in die politiek as lede van die Likud-party, hoewel sommige onder die studente ook baie verskillende partye identifiseer. Studente van Bnei Baruch stig ook 'n outonome plaaslike politieke party genaamd Beyachad (Saam), wat deelgeneem het aan die plaaslike verkiesing in 2013 in Petah Tikva. Beyachad was die politieke party in die stad wat die meeste gekies is en verkies vier verteenwoordigers in die stadsraad. Hulle het deel van die opposisie geword teen 'n meerderheid wat verteenwoordigers van verskillende partye insluit.

Kabbalah het in die algemeen verskeie moderne argitekte, skilders en musikante geïnspireer. Bnei Baruch is baie aktief op die gebied van musiek en dans, waar hy regstreeks bekende Israeliese, Russiese, Oekraïense, Kanadese, Kroaties en Amerikaanse kunstenaars geïnspireer het, waaronder Arkadi Duchin, Tony Kosinec, Rami Kleinshtain en die Israeliese rockgroep. HaAharon (die laaste generasie). Benewens akteurs en musikante sluit Bnei Baruch visuele kunstenaars in wie se werk direk deur sy leerstellings geïnspireer word. Een van die kunstenaars is die Oostenrykse gebore Zenita Komad, wie se werke beide kabbalistiese simbole en geïllustreerde aanhalings bevat van Yehuda Ashlag en Laitman. Haar skilderye en installasies is uitgestal in voorste galerye in Wene en elders

In 'n literêre eerder as visuele vorm word dieselfde gedagtes in Jeff Bogner se memoir verwoord Die Egiptenaar, 'n reisverslag van die lewe van 'n verveelde New York-socialite na Kabbalah, van onder na bo, van ontvangs tot toewysing, en 'n voorbeeld van 'n literêre werk wat deur Bnei Baruch geïnspireer is. Nog 'n voorbeeld hiervan is die roman Die kabbalist, geskryf deur Semion Vinokur, 'n Bnei Baruch-student en 'n rolprentregisseur wat 'n Israeliese Filmakademie-toekenning in 1999 gewen het. Hierdie "filmiese roman", wat in Russies geskryf is en in verskeie tale vertaal word, vertel die verhaal van Yehuda Ashlag op 'n semi-fiktiewe en poëtiese manier.

Kwessies / UITDAGINGS

Alhoewel Israel sy eerste anti-kultusmedia-veldtog in 1974 gehad het, wat hoofsaaklik gerig was op 'n beweging wat uit Indië ingevoer is, het die Divine Light Mission, die daaropvolgende pogings vir spesifieke wetgewing teen "kultusse" nooit daarin geslaag nie. Hulle is weer in 2015 hervat nadat self-verkondigde ultra-ortodokse rabbi Elior Chen en poligamis Goel Ratzon tot ernstige tronkstrafstraf vir slawerny, verkragting en kindermishandeling in 2011 en 2014 gevonnis is.

Sowat 1992 het sosioloë Nurit Zaidman-Dvir en Stephen Sharot (1992) 'n unieke kenmerk van die Israeliese anti-kultusbeweging opgemerk: "In teenstelling met ander Westerse samelewings is die mees aktiewe en effektiewe anti-kultusaktiwiteite in Israel begin en uitgevoer deur godsdienstige belange en organisasies en veral deur die ultra-ortodokse. Ultra-ortodokse organisasies in Israel neem deel aan die anti-kultusbeweging tesame met baie sekulêre groepe en individue, en hulle ontken as "kultusse" groepe wat gesien word as Jode weg van Judaïsme of andersins ketters.

Bnei Baruch is gekritiseer deur die Israeliese anti-kultusbeweging, beide om 'n "kultus" te wees en om Kabbalah verkeerd voor te stel. Veral stem teen Bnei Baruch in die Israeliese media was vier voormalige studente, 'n vader van 'n voormalige student, 'n voormalige vrou van 'n student en die leier van die grootste Israeliese anti-kultus organisasie. Hulle het afsitings aangebied in 'n siviele saak waarby een van hulle betrokke was, aan politici geskryf en vijandige artikels in gedrukte media en webwerwe gepubliseer.

Bnei Baruch is daarvan beskuldig dat hy 'n persoonlikheidskultus is wat sy leier weerspieël, om 'n klimaat te skep waar studente van hul gesinne ontkoppel en werk en loopbaangeleenthede oorhandig, streng beheer oor sy studente behou en studente van die groter samelewing skei. Kritici beweer ook dat die groep lede uitbuit deur buitensporige monetêre bydraes te vereis.

Hierdie argumente is nie oorspronklik nie en is 'n onderdeel van die standaard anti-kultus-behandeling van talle groepe wat as "kultusse" bestempel word en aangeval word deur ontevrede oudlede as hoofbron te gebruik. Al sou 'n mens die standaardbegrip van 'kultus' aanvaar wat deur antikultiste voorgestel is, sou Bnei Baruch egter amper nie pas nie. Dit stel nie voor dat 'n godsdienstige 'bekering' van een godsdiens na 'n ander is nie. Die meeste, indien nie alles, van Bnei Baruch se materiaal en lesse word gratis versprei. Die belangrikste bron van inkomste is tiendes, hoewel nie alle tiendes en diegene wat dit nie doen nie, op enige manier goedgekeur word nie. Hierdie praktyk is gekritiseer, maar is redelik algemeen onder groepe van Joodse en Christelike oorsprong. Tiende is 'n tydsbestek in baie Protestantse kerke en is 'n kernpraktyk in die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae.

In alle geestelike groepe word leiers en veral stigters met groot eerbied beskou. In Bnei Baruch is daar egter geen uitspattige persoonlikheidskultus van die leier nie. Laitman se geskrifte word nie as normatief beskou nie, anders as die Zohar en die kommentaar daarvan deur Yehuda en Baruch Ashlag. Laitman se onderrigstyl vestig voortdurend die aandag op wat hy die 'metode' noem, wat voortspruit uit die geskrifte van sy onderwysers, eerder as op homself of sy eie geskrifte.

Studente maak die kritiek dat Laitman hul keuse in sake soos huwelik, egskeiding en egskeiding 'dikteer', bloot beskuldig, hoewel hulle erken dat hulle met hom oor persoonlike aangeleenthede mag konsulteer. Hulle ontken in die besonder dat hy studente uitnooi om hul werk te verlaat om hul lewens net aan Bnei Baruch te wy. Laitman se geskrifte beklemtoon eintlik die waarde van werk. Hy voer aan dat iemand wat nie werk nie en dus nie in staat is om in sy of haar gesin te sorg nie, sy of haar geestelike pad benadeel. Studente word gevra om aktiewe lede van die samelewing te wees, belasting te betaal, in die weermag te dien, 'n loopbaan te volg en in hul gesinne te belê.

Nog 'n gebied van kritiek het betrekking op vroue. Mans en vroue word gedurende die naglesse geskei (alhoewel dit nie in ander lesse of kursusse is nie), terwyl vroue gewoonlik die vergaderings vanuit 'n aparte kamer volg. Om hierdie en ander redes word Bnei Baruch beskuldig van patriargale houdings en dat hy vroue diskrimineer. Daar is ook kritiek uitgespreek teen ander Kabbalah-groepe, die Hasidiese Judaïsme en die Ortodokse Judaïsme in die algemeen. Weliswaar is die visie van die vrou in die klassieke Kabbalah, insluitend die werke van Yehuda Ashlag, ietwat tradisioneel, en die praktyk van skeiding tydens die lesse kom ook algemeen voor in Joodse ultra-ortodokse groepe. Dit word egter soms tot 'n blote karikatuur verminder in onderhoude wat deur sommige militante oud-lede gegee is. Hulle beweer dat mans deur Laitman aangemoedig word om nie meer as sewe minute aandag per dag aan hul vrouens te wy nie. Dit word as belaglik beskou deur studente van Bnei Baruch. Werke van Laitman beklemtoon die waarde van die huwelik, familie, gesonde verhoudings tussen mans en vrouens. Laitman het 'n reeks leerstellings in die gees van die Ashlags saamgestel oor die belangrikheid van 'n liefdevolle verhouding tussen huweliksmaats, en dit is inderdaad 'n herhalende tema in sy lesings. Hy noem ook sy eie verhouding met sy vrou en die feite dat hy gewoonlik elke dag minstens een uur saam met haar op die strandwandeling stap en minstens drie keer per jaar na 'n gesinsvakansie gaan. Laitman se idees oor vroue is beslis ver van feminisme af soos dit in die een-en-twintigste-eeuse liberale kultuur verstaan ​​word. Maar hulle bevorder nie mishandeling of diskriminasie van vroue of van homoseksuele nie. Trouens, die eienaar van die historiese Tel Aviv-gay-kroeg Evita, Shay Rokach, is 'n bekende LGBT-aktivis in Israel en 'n student van Bnei Baruch. Op sy uitnodiging het Laitman in 2011 in die Gay-sentrum in Tel Aviv gepraat.

Kritiek van Bnei Baruch moet gedeeltelik verstaan ​​word as deel van die onlangse Israeliese remake van die ouer Europese en Amerikaanse "kultus oorloë." Anti-kultiste is gereeld van toepassing op Bnei Baruch beskuldigings van breinspoeling en verstand beheer wat tydens die "kultus oorloë" deur Margaret Singer ontwikkel is. (1921-2003) en ander anti-kultiese ligstellings, en deeglik gekritiseer deur hoofstroom akademiese geleerdes van nuwe godsdienstige bewegings. Binne hierdie konteks word ook beweer dat studente gevra word om 'n streng "statuut" (takanon) te onderteken en dat sommige leerstellings geheim gehou word en slegs aan 'n geselekteerde groepe van inisieerdes geopenbaar word. Studente ontken dit en akademiese navorsing oor Bnei Baruch het geen bewyse gevind van hierdie beskuldigings nie. Aan die ander kant, die Israeliese kontroversie oor Bnei Baruch gaan verder as anti-kult stereotipes en is ook deel van die stryd vir die Kabbalah.

Kabbalah is onderhewig aan baie verskillende interpretasies. Hulle kan in vier groepe onderskei word: akademies, godsdienstig, esoteries en pragmaties. Akademiese interpretasies in die tradisie van Scholem, wie se vernaamste hedendaagse verteenwoordiger Moshe Idel is, probeer om die oudste weergawes van Kabbalah te rekonstrueer deur 'n studie van die tekste. Hulle is dikwels krities oor pragmatiese interpretasies. Vir hulle vereenvoudig laasgenoemde 'n uiters ingewikkelde stelsel van tekste en tradisies, en lê dit 'n samehangende betekenis aan uiteenlopende en dikwels teenstrydige bronne. Godsdienstige interpretasies hou vol dat Kabbalah intrinsiek verbind is met Joodse voorskrifte en deel is van 'n godsdiens, Judaïsme. In sommige van hierdie interpretasies is Kabbalah in werklikheid die esoteriese inhoud van die Judaïsme, hoewel dit hoegenaamd glad nie is nie. Vir diegene wat die godsdienstige interpretasie voorstaan, is dit nie sinvol om Kabbalah te leer aan diegene wat nie gekwalifiseer is nie, en om dit aan nie-Jode te leer, is gelykstaande aan heiligmaking.

Esoteriese interpretasies is voorgestel deur okkultiste soos Madame Helena Blavatsky (1831-1891), die hoof-stigter van die Teosofiese Genootskap, en die stigters van The Hermetic Order of the Golden Dawn. Hulle het kabbalistiese tekste toegewys en hulle deur die lense van hul eie esoteriese stelsels gelees.

Daarenteen ontken pragmatiese interpretasies soos Bnei Baruch dat Kabbalah deel is van 'n godsdiens of van 'n gegewe esoteriese stelsel. Kabbala vir hulle is die antwoord op die diepste menslike geestelike begeertes. As sodanig kan dit aan mense van alle godsdienste geleer word en is dit nie nodig om tot Judaïsme om te skakel of die voorskrifte van die Judaïsme na te kom nie. Alhoewel die toonaangewende meesters van die pragmatiese Kabbalah die akademiese literatuur nie ignoreer nie, is hulle op soek na samehang, eenvoud en goeie geestelike advies waar wetenskaplikes kompleksiteit, teenstrydighede en teorie beklemtoon.

Die stryd vir Kabbalah tussen hierdie vier interpretasies is nie suiwer kognitief nie. In die proses word die idee van Kabbalah sosiaal gekonstrueer en politiek onderhandel. Elke interpretasie dien sy eie doel. Konflik is amper onvermydelik. Godsdienste wat voorgee dat hulle die enigste gesag het om Kabbalah as deel van Judaïsme te definieer, sien in die anti-kultus klimaat wat nou in Israel heers, 'n geleentheid om hul posisie te versterk deur etikettering as 'n nie-godsdienstige pragmatiese Kabbalah, 'n kultus, waarvan Bnei Baruch is die mees suksesvolle voorbeeld. Akademiese geskiedkundiges van Kabbalah en geleerdes van vergelykende godsdiens, wat min sympathie het vir pragmatiese stelsels, kan soms negatiewe kommentaar lewer. Selfs spesifieke esoteriese groepe kan 'n gevestigde belang hê in die diskwalifisering van pragmatiese Kabbalah as 'n kompetisie vir hul eie handelsmerke van kabbalistiese leerstellings.

Dit sou naïef wees om hierdie kontroversie te sien, soos gemotiveer deur suiwer teoretiese of filosofiese redes. Die poging om Kabbalah te besit, is grootliks 'n stryd om mag. Godsdienstige en tot op sekere hoogte word akademiese en esoteriese definisies van Kabbalah bevorder deur groepe wat belangstel om hul mag te bevestig deur te bewys dat die publieke opinie oor die algemeen hul selfveronderstelde rol aanvaar as die enigste bewaarders van 'n "outentieke" definisie van wat is Kabbalah

IMAGES
Image #1: Reproduksie van die Biblioteek van Kongres van die eerste bladsy van die eerste gedrukte uitgawe van die Zohar, Mantua, 1558.
Beeld #2: Foto van Yehuda Halevy Ashlag. Hy is ook bekend as Baal HaSulam, "Eienaar van die Ladder", want hy was die skrywer van Sulam, "The Ladder," 'n kommentaar op die Zohar.
Beeld #3: Foto van Philip Shagra Berg (1927-2013), vroeër bekend as Feivel S. Gruberger. Berg het die Kabbalah-sentrum gestig.
Beeld #4: Foto van Baruch Ashlag, volgeling van Yehuda Ashlag.
Beeld # 5: Foto van Michael Laitman, wat die Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute gestig en gelei het. Laitman was 'n student van Baruch Ashlag.
Beeld #6: Reproduksie van die logo van Bnei Baruch.

Verwysings

Ben Tal, Shai. 2010. "Bnei-Baruch - Die verhaal van 'n nuwe godsdienstige beweging." Akdamot 25: 148-67 [Hebreeus].

Bnei Baruch. 2008. Kabbalah vir die Student. Toronto, Ontario en Brooklyn, NY: Laitman Kabbalah Uitgewers.

Bogner, Jeff. 2014. Die Egotis: 'n Memoir. Toronto, Ontario en Brooklyn, NY: Laitman Kabbalah Uitgewers.

Huss, Boaz. 2015. "Kabbalah en sy hedendaagse herlewing." Pp. 8-18 in Kabbalah en Sufisme: Esoteriese Geloof en Praktyke in Judaïsme en Islam in die Moderne Tyd - Die 8th Jaarlikse CISMOR Konferensie oor Joodse Studies (Kyoto: Sentrum vir Interdissiplinêre Studie van Monoteïstiese Godsdienste [CISMOR], Doshisha Universiteit).

Komad, Zenita. 2015. WE: Die Kunstenaar, Die Kabbalist, en die Sirkeleksperiment. Toronto, Ontario en Brooklyn, New York: ARI Uitgewers.

Myers, Jody. 2011. "Kabbalah vir die heidene: Diverse siele en universalisme in hedendaagse Kabbalah." Pp. 181-212 in Kabbalah en Hedendaagse Geestelike Herlewing, geredigeer deur Boaz Huss. Bier-Sheva: Ben-Gurion Universiteit van die Negev Pers.

Persico, Tomer. 2014. “Neo-Hasidism & Neo-Kabbalah in Israeli Contemporary Spirituality: The Rise of the Utilitarian Self.” Alternatiewe Spiritualiteit en Godsdiensoorsig 5: 31-54.

Vinokur, Semion. 2012. Die kabbalist: 'n film roman. Engelse vertaling. Toronto, Ontario en Brooklyn, NY: Laitman Kabbalah Uitgewers.

Zaidman-Dvir, Nurit en Stephen Sharot. 1992. "Die Reaksie van die Israeliese Genootskap op Nuwe Godsdienstige Bewegings: ISKCON en Teshuvah," Tydskrif vir die wetenskaplike studie van godsdiens 31: 279-95.

Post Datum:
3 Julie 2016

Deel