Peter Smith

Baha'i Geloof

BAHA'I GELOOFTYDLYN

1844 (22-23 Mei): Die Bab se missieverklaring aan Mull a Husayn is gemaak.

1850 (8/9 Julie): Die Bab is tereggestel.

1852 (15 Augustus): Die Babi-oorblyfsel verdeel in faksies, waarvan een 'n poging aanwend om die lewe van Nasiri'd Din Shah.

1856-1863: Baha'u'llah het die Babi-gemeenskap geleidelik laat herleef.

1863: Baha'u'llah word na Istanbul en daarna Edirne verskuif.

1866: Baha'u'llah het 'n formele aankondiging gemaak dat hy die beloofde is wat die Bab voorspel het en vir die eerste keer na sy volgelinge as Baha'is verwys het. Die meeste Babis het sy volgelinge geword.

1892 (29 Mei): Baha'u'llah sterf. Hy het sy oudste seun 'Abdu'l-Bah' aangewys as hoof van die geloof.

1894: Ibrahim Kheiralla het Baha'i-onderwysaktiwiteit in Chicago begin. Die eerste Amerikaners het hulle tot Baha'i bekeer.

1911-1913: 'Abdu'l-Baha het twee toere deur Europa en een van Noord-Amerika onderneem.

1921 (28 November): `Abdu'l-Bah a is oorlede.

1922 (Januarie): Shoghi Effendi is in die openbaar as Guardian benoem en het die proses begin om die stelsel van Baha'i-administrasie te konsolideer.

1934-1941: 'n Veldtog van amptelike vervolging teen die Baha'is in Iran het plaasgevind.

1937-1944: Die eerste Amerikaanse sewejaarplan was die begin van stelselmatige Baha'i-onderrigveldtogte. Die Baha'i-geloof is in Nazi-Duitsland verbied.

1938: Daar was massa-arrestasies en ballingskap van Baha'i's in Sowjet-Asië.

1953-1963: Die tienjarige 'Global Crusade' was die begin van 'n reeks internasionale onderrigplanne.

1957 (4 November): Shoghi Effendi is in Londen oorlede. Die Hands of the Cause aanvaar leiding van die Baha'i-wêreld.

1963 (21-22 April): Die Universele Huis van Geregtigheid is in Haifa gestig.

1963 (28 April - 2 Mei): Die eerste Baha'i-wêreldkongres is in Londen gehou.

1970: Alle Baha'i-instellings en -aktiwiteite is in Irak verbied. Die Baha'i Internasionale Gemeenskap het raadgewende status verwerf met die Ekonomiese en Sosiale Raad van die Verenigde Nasies (ECOSOC).

1972: Die Universele Huis van Geregtigheid het sy Grondwet aanvaar.

1979: Die Islamitiese rewolusie in Iran vind plaas. Groot vervolging van Baha'is het begin. Die Huis van die B ab is vernietig.

1983: Die Baha'i-kantoor vir maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling word gestig. Die Baha'i-geloof is amptelik in Iran verbied.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die Baha'i-geloof het uit die vroeëre Babi-beweging ontwikkel (Amanat 1989; MacEoin 2009; Smith 1987:5-56; Smith 2007:3-15). Hierdie beweging het gesentreer op 'n jong Iraanse handelaar, Sayyid 'Al i-Muhammad Shirazi (1819-1850). Hy is aanvanklik algemeen beskou as wat beweer het dat hy die Bab (Poort) na die Messiaanse Hidden Imam van Shi'i Islam (Mei 1844) was, en sy volgelinge het dus Babis genoem. Later het die Bab uitdruklik beweer dat hy die Mahdi is, die terugkeer van die Imam self. Selfs die aanspraak om die Bab te wees was egter revolusionêr in 'n Sjiïtiese konteks, aangesien alle ander owerhede (godsdienstig en sekulêr) in die teenwoordigheid van die Imam slegs legitimiteit kon behou deur gehoorsaamheid aan hom.

Van die begin af is Babi-sendelinge gekant teen hoë-Shi'i-geestelikes, en verskeie gewelddadige voorvalle het plaasgevind. Intussen het die Bab probeer om die ondersteuning van die Persiese koning, Muhammad Shah, te verkry, maar is in plaas daarvan gevange geneem deur die magtige hoofminister in 'n afgeleë fort. In die verwarring na die dood van die Shah in September, 1848, het 'n gewapende konflik in een van die noordelike provinsies tussen 'n groot groep Babas en hul godsdienstige teenstanders uitgebreek. Die Babas het geveg wat hulle gesien het as 'n verdedigende en opofferende stryd teen die ongelowige troepe in 'n apokaliptiese stryd wat die oordeelsdag beklemtoon. Staatsinmenging het tot die uitstorting van die Babi-band gelei, maar twee verdere konflikte tussen die Babas en hul vyande het die vizier van die nuwe shah oortuig om die Bab in Julie 1850 te verrig as 'n manier om die beweging se primêre inspirasie te vernietig.

Die oorlewende Babis het hul aktiwiteite in die geheim voortgesit en het in verskeie faksies na verskeie sekondêre leiers gebreek. Een van hierdie faksies het besluit om die nuwe Shah in Augustus 1852 as 'n daad van wraak te vermoor. Die poging was swaar gebombardeer, en baie Babis is afgerond en gevange geneem of vermoor, insluitende verskeie prominente leiers wat nie by die sluipmoord betrokke was nie. Die Babi Beweging het gelyk asof dit vernietig is.

Dat die beweging oorleef het, was hoofsaaklik die prestasie van Mirza Husayn-'Ali Nuri (1817-1892), uiteindelik bekend onder sy titel "Bahá'u'lláh" (The "Glory of God") (Momen 2007; Smith 1987: 57 -66; Smith 2007: 16-23). Alhoewel hy nie betrokke was by die komplot teen die sjah nie, is hy in die tronk gegooi en later in ballingskap gebring na die destydse Ottomaanse Irak. Van daar het hy uitgebreid begin korrespondeer met die verspreide Babis in Iran. Sy geskrifte het sy eie gevoel van die goddelike teenwoordigheid oorgedra en die gedemoraliseerde Babi's gerusgestel. Minder esoteries as die geskrifte van die Bab, het hulle dikwels die belangrikheid van praktiese moraliteit sowel as die mistieke weg benadruk. Die beweging is toenemend op hom gerig. Dit het sy jong halfbroer benoud gemaak, Mīrzā Yaḥyā
(1831 / 2-1912), “Subh-i Azal”(Die“ Morn of Eternity ”), wat uitdruklik aanspraak gemaak het op die leierskap van die Babis, maar 'n geheime bestaan ​​wat los van hulle was, gelei het.

Die herlewing van die Babas het die Ottomaanse owerhede se aandag gevestig, wat Baha'u'llah en sy onmiddellike volgelinge van naby die Iraanse grens na die stad Edirne in die Balkan (1863) verhuis het. Hier het Baha'u'llah eksplisiete aanspraak gemaak op 1866 om die beloofde verlosser te wees wat deur die Bab geprofeteer is. Sy volgelinge het binnekort die meeste van die oorblywende Babis in Iran ingesluit, wat hulself Baha'is genoem het, terwyl 'n klein minderheid Subh-i Azal gevolg het en bekend geword het as Azali Babis.

Verdere ballingskap in 1868 het Baha'u'llah oorgeplaas na die tronkstad Akka (Acre) in wat destyds Ottomaanse Sirië was. Hy het vir die res van sy lewe in of naby Akka gebly, gedurende watter tydperk die Baha'i-geloof as 'n georganiseerde godsdiens gevorm het. Baha'u'llah het voortgegaan om breedvoerig te skryf, sy eie kode van goddelike wet te openbaar, waarin sy visie vir 'n verenigde en regverdige wêreld uiteengesit is, en 'n reeks briewe gestuur aan sommige van die groot wêreldleiers wat sy missie verkondig. Intussen het Baha'i-immigrante en onderwysers Baha'i-groepe in verskillende dele van die Ottomaanse Ryk gevestig, asook in Egipte, Russiese Turkestan, en Indië en Birma. Doeltreffende organisasie het verseker dat die nou multinasionale Baha'i-groepe in noue kontak met Baha'u'llah gebly het en dat die afskrifte van sy geskrifte wyd versprei is. Daar was ook 'n paar drukwerk van Baha'i-letterkunde in Indië (Cole 1998; Momen 2007; Smith 1987: 66-99; Smith 2007: 23-41).

Baha'u'llah benoem sy oudste seun, "Abbas" (1844-192), 'Abdu'l-Baha (die “dienskneg van Baha”) om die Baha'is na syne te lei
dood (Balyuzi; Smith 2007: 43-54). 'Abdu'l-Bah a was toe byna vyftig, bekend aan die Baha'is, en is baie gerespekteer as sy vader se hoofassistent. Gevolglik is die aanstelling geredelik aanvaar, ondanks die teenkanting van sy eie halfbroer, Muhammad-'Ali (1853 / 4-1937) en 'n klein groepie ondersteuners.

Die byna dertig jaar van 'Abdu'l-Baha se leierskap was 'n belangrike tydperk van verandering vir die Baha'i-geloof, dramaties met die groei van klein Baha'i-gemeenskappe in Noord-Amerika en Europa. Alhoewel slegs 'n paar duisend in getal, het die nuwe Westerse Baha'i die internasionale aard van die geloof op 'n duidelike manier getoon en 'n uiters aktiewe element in Baha'i-publikasie- en onderrigaktiwiteite geword (Smith 1987: 100-14; Smith 2004). 'Abdu'l-Baha kon self die Westelike Baha'is in twee lang toere in 1911-1913 besoek. Intussen kon die Baha'i's, ondanks die verergering van vervolging, 'n toenemende aantal "progressiewe" Iraniërs beïndruk met die relevansie van hul idees oor sosiale hervorming, asook om 'n aantal Baha'i-skole suksesvol te vestig en die emansipasie van vroue binne die gemeenskap.

Sonder sy eie lewende seuns, is 'Abdu'l-Bah a op sy beurt opgevolg deur sy oudste kleinseun, Shoghi Effendi Rabbani (1897-1957), wat hy aangewys het as die eerste in 'n geprojekteerde reeks "Guardians" of the Faith. . Shoghi Effendi se voogdyskap het van Januarie 1922 tot sy dood geduur (Smith 1987: 115-28; Smith 2007: 55-69). Tydens sy voogdyskap konsolideer hy 'n stelsel van verkose plaaslike en nasionale Baha'i-rade ('geestelike vergaderings') om die sake van Baha'ism te bestuur; het 'n aantal belangrike Engelstalige vertalings van die geskrifte van Baha'u'llah en 'Abdu'l-Baha opgelewer; gedefinieerde aangeleenthede van die Baha'i-leerstelling; en toesig gehou oor die uitbreiding van die geboue en tuine van die 'Baha'i World Centre' in die Haifa-Akka-omgewing. Hy rig ook 'n reeks toenemend ambisieuse uitbreidingsplanne om die geloof regoor die wêreld te versprei.

Shoghi Effendi het skielik in 1957 gesterf. Hy het geen kinders gehad nie, en 'n liggaam van sewe en twintig senior Baha'is wat hy onlangs gehad het
aangestel as "Hands of the Cause" aanvaar tydelike leierskap van die Geloof hangende die verkiesing van die Universele Huis van Geregtigheid ('n internasionale raad waarna in die Baha'i-skrifte verwys word) in 1963. Met opeenvolgende veranderinge in sy verkose lidmaatskap, is die Universele Huis of Justice bly sedert 1963 in beheer van die Baha'i-gemeenskap (Smith 1987: 128-35; Smith 2007: 68-77).

Die mees voor die hand liggend kenmerk van die moderne Baha'i-geloof is dalk sy internasionalisering, veral sedert die 1950s. Baha'i-gemeenskappe is in feitlik elke land in die wêreld gevestig; bekeerlinge het gekom uit 'n uiteenlopende verskeidenheid kulturele en godsdienstige agtergronde; Die wêreldwye gevolg is na raming sowat vyf miljoen. Alhoewel die Iraanse Baha'is, wat self sedert die stigting van die Islamitiese Republiek in 1979 ernstig vervolg is, steeds 'n belangrike deel van die wêreldwye Baha'i-gemeenskap bly, kan die Bahaïs nou regtens aanspraak maak op 'n wêreldwye godsdiens. Daar is veral groot lidmaatskap in Indië en dele van Afrika en Latyns-Amerika. Gekoppel aan hierdie ontwikkeling is 'n toenemende verskeidenheid van Baha'i-literatuur wat 'n groot verskeidenheid religieuse en sekulêre kwessies aanspreek (Smith 1987: 146-54, 157-95; 2007: 78-96).

'N Tweede kenmerk is die handhawing van die eenheid van die godsdiens ondanks uitdagings wat elkeen van die leiers sedert Baha'u'llah uit klein en relatief verbygaande, andersdenkende groepe gehad het. Dit word deur Baha'i's gesien as 'n bewys van die belangrikheid van hul leerstelling van 'n erfenisverbond. 'N Derde kenmerk, wat sedert die laat negentiende eeu en elders sedert die sestigerjare in Iran duidelik blyk, was die toenemende belang van opvoedkundige en ander sosio-ekonomiese ontwikkelingsprojekte binne die Baha'i-geloof.

Leerstellinge / oortuigings

Authoritative Baha'i leringe is afgelei van die oorspronklike geskrifte van die opeenvolgende leiers van die Baha'i-godsdiens, en in die gevalvan 'Abdu'l-Baha, goedgekeurde transkripsies van sy openbare gesprekke. Daar is geen Baha'i heilige of liturgiese taal nie. Arabies, Persies en Engels het 'n spesiale status as die tale van die oorspronklike geskrifte van die Baha'i-leiers, maar toegang tot en begrip van die tekste is wat van primêre belang beskou word. Die gevolg is dat uitgebreide vertalingsprogramme van Baha'i-geskrifte en ander literatuur lank reeds 'n belangrike deel van die Baha'i-strewe was (Smith 2007: 99-105).

Die Baha'i-geloof is streng monoteïsties. Omdat God egter in wese onkenbaar is, is alle menslike opvattings oor God bloot 'n verbeelding, wat sommige individue vir die werklikheid vergis. Daarom moet kennis van God hoofsaaklik bereik word deur middel van sy boodskappers: die “manifestasies van God”.

Volgens die Baha'i-beskouing verteenwoordig hierdie manifestasies van God die goddelike teenwoordigheid vir die mensdom. Dit sluit in Adam, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, Zoroaster, Krishna en die Boeddha, en vir die huidige tydvak, die Bab en Baha'u'llah. Elkeen het sy eie spesifieke missie, maar almal deel ook 'n 'wesenlike eenheid' wat die diversiteit van die wêreld se verskillende godsdienste oorskry. Elkeen is gesaghebbend en onfeilbaar. Vir Baha'i's vorm die ontwikkeling van die Baha'i-geloof deel van 'n enkele oorkoepelende geskiedenis van godsdiens op hierdie planeet, 'n proses van 'progressiewe openbaring' wat al die belangrikste wêreldgodsdienste omvat. Elkeen van die Manifestasies van God het goddelike leerstellings gebring wat geskik is vir die behoeftes van die mense van hul eie tyd en plek (Smith 2007: 106-11, 124-32).

Uit Baha'i beskrywings van die aard van die werklikheid is die opvallendste miskien die siening dat die bose geen objektiewe werklikheid het behalwe in die bose werke van die mens nie. Daar is geen duiwel of satan of bose geeste of demoniese besit nie. God se skepping is eerder goed. Dit is menslike opstand teen God wat kwaad opwek.

Vir Baha'is het die mens beide 'n fisiese liggaam en 'n nie-materiële, rasionele siel. Die siel is die noodsaaklike innerlike werklikheid van elke mens. Dit kom tot stand tydens die bevrugting en betree 'n nuwe bestaan ​​na die dood. Alle menslike wesens kan hul inherente geestelike potensiaal besef as hulle na God draai en probeer om geestelike eienskappe te bekom.

Individue bereik verskillende vlakke van geestelike ontwikkeling as gevolg van hul keuses. Hierdie vlakke word simbolies beskryf in terme van 'hemel' en 'hel', wat in werklikheid sielestate is eerder as fisiese plekke. Diegene wat naby God is, is dus in die "hemel", terwyl diegene wat ver van hom af is, in die "hel" is, 'n onderskeid wat in hierdie lewe sowel as die hiernamaals geld (Smith 2007: 117-23).

Vir Baha'is het Baha'u'llah al die volke van die wêreld verenig; bring die volgelinge van die wêreld se godsdienste saam; en vestig die toekomstige duisendjarige ouderdom, wat in alle gelowe geprofeteer is (Smith 2007: 133-47). Hierdie ideaal vereis uiteindelik 'n geestelike transformasie van die mensdom, maar die Baha'is wys op verskeie pragmatiese en nabye middele om na hierdie visie te werk. Dit sluit in:

1. Die bereiking van wêreldvrede in 'n verenigde wêreld, wat sulke meganismes insluit soos wapenverminderings, baie van die werk van die Verenigde Nasies, en die bevordering van verdraagsaamheid en vryheid van alle godsdienstige en rassige vooroordele.

2. Die totstandkoming van maatskaplike orde en geregtigheid, wat die bevordering van goeie bestuur, die oppergesag van die reg en die beskerming van armes insluit, sowel op nasionale as internasionale vlak.

3. Die bevordering van vroue. Vir Baha'is is mans en vroue gelyk in die oë van God en die menslike ras as geheel kan net vorder as beide geslagte die volle geleentheid het om hul potensiaal te verwesenlik. Die onderdrukking van die vrou, waar dit ookal voorkom, verhoed dat vordering.

4. Onderwys. Beide godsdienstige-morele en 'sekulêre' onderrig is nodig vir die individu en vir die samelewing as geheel. Universele toegang tot onderwys word as 'n fundamentele reg beskou, met die opvoeding van meisies as potensiële moeders en dus die eerste opvoeders van hul eie kinders, wat van besondere belang is.

5. Die rol van godsdiens. Oplossings vir die wêreld se probleme hang af van 'n kombinasie van 'geestelike' en 'materiële' beginsels. Materialisme en sekularisme is vernietigende maatskaplike kragte in die moderne wêreld, maar godsdiens op sigself moet geknou word van fanatisme, dwaasheid en bygeloof.

RITUELE / PRAKTYKE

Vir Baha'i's word spiritualiteit en moraliteit aan mekaar gekoppel in die konsep van die geestelike 'pad', waardeur die individuele gelowige daarna streef om geestelik-morele eienskappe te ontwikkel (Smith 2007: 151-56). In plaas van 'n riglyne gedragskode, gee die Baha'i-leerstellings meestal algemene beginsels, met die uitgangspunt dat individuele Baha'i's hul eie gewete en begrip moet gebruik om hierdie beginsels in die spesifieke kontekste van hul eie lewens toe te pas.

Die middelpunt van hierdie pad is dat Baha'is na God moet draai en die goddelike lig teenwoordig in alle mense binne hulself vind. Gebed en kontemplasie van die Baha'i-skrifte is hiervoor beteken. Baha'is moet ook hul eie optrede hersien, en elke dag moet hulle rekening hou.

Verhoudings met ander mense is 'n belangrike deel van die geestelike weg. Baha'is moet daarna streef om lief te wees vir alle mense van watter godsdiens, ras of gemeenskap ook al; hulle moet eienskappe soos lojaliteit, medelye en onselfsugtigheid, waarheid en betroubaarheid beoefen. Hulle moet afguns, kwaadwilligheid, agterbakse en alle vorme van oneerlikheid heeltemal vermy. Baha'i's moet verdraagsaam wees teenoor ander, veral in godsdienssake. Fanatisme en “onredelike godsdienstige ywer” word veroordeel.

Om 'n Baha'i te wees, behels ook die volgende Baha'i-wet (Smith 2007: 158-74). Die belangrikste elemente is:

1. Persoonlike verpligtinge teenoor God. Hierdie verpligtinge sluit daaglikse gebed en lees van die Baha'i-skrif in; 'n negentien daglikse jaarlikse vas van sonop tot sononder vir diegene wat gesond en gesond is; en betaling van Huququ'llah (die "Reg van God"), 'n vorm van vrywillige tiende vir toename in netto bates vir diegene wat voldoende skatryk is.

2. Die heiligheid van die huwelik en gesinslewe. 'N Baha'i-huwelik vereis die toestemming van beide die egpaar en hul ouers, met laasgenoemde toestemming wat nodig is om bande tussen familielede te versterk. Baha'i huwelik is monogaam. Kinderhuwelik is nie toegelaat nie. Egskeiding is toegelaat, maar sterk ontmoedig. Ouers moet die opvoeding van hul kinders verseker. Alle vorme van ongeregtigheid en geweld binne die familie word veroordeel.

3. Aspekte van die individuele lewe. Die seksuele impuls kan slegs wettig uitgedruk word in die huwelik. Alle vorme van voor- en buite-egtelike seksuele verhoudings is dus verbied, net soos die praktyk van homoseksualiteit. Alkohol, opiate en ander psigo-middels is ook verbied, tensy deur 'n dokter voorgeskryf. Tabakrook is ontmoedig, maar nie verbode nie. Daar is geen vereiste gebruik van Baha'i simbole van identiteit nie.

4. Verhouding tot die burgerlike samelewing en die staat. Baha'is moet die wet van die lande waarin hulle woon, volg, tensy hierdie wette vereis dat hulle hul geloof ontken of fundamentele Baha'i-beginsels oortree. Hulle moet streng opset vermy en party party-politieke betrokkenheid vermy.

5. Sanksies. Oor die algemeen word die nakoming van die meeste Baha'i-wette as 'n saak van individuele gewete beskou, en slegs uiterste en openbare oortredings van die wet word normaalweg beboet. Gewoonlik het sanksies die vorm om die individu te ontneem van die reg om deel te neem aan Baha'i-verkiesings en om by te dra tot die Baha'i-fondse. Slegs nasionale geestelike gemeentes kan 'n individu van sy of haar stemreg ontneem, en gewoonlik is dit net 'n laaste uitweg.

Een fokus vir die Baha'i-identiteit is die verskeidenheid aktiwiteite wat deur plaaslike Baha'i-gemeenskappe gereël word, insluitend gereelde 'Negentien dae' Feeste ”waartydens lede van die plaaslike Baha'i-gemeenskap bymekaar kom om te bid en te konsulteer oor aangeleenthede wat kommerwekkend is. 'N Ander is die viering van die Baha'i-heilige dae ter herdenking van gebeure in die lewens van die Bab, Baha'u'llah en' Abdu'l-Baha. Baha'i's het hul eie kalender, bestaande uit negentien maande elk van negentien dae (361 dae), met vier of vyf "tussenkalfdae" om 'n sonjaar te maak. Die nuwe jaar is die antieke Iranse nuwe jaar van Naw-Ruz, gewoonlik Maart 21 by die lente equinox. Die eerste jaar van die kalender is 1844, die jaar van die Baba-verklaring; daarom het die Baha'i-jaar 170 byvoorbeeld by Naw-Ruz 2013 begin.

Verskeie terreine wat verband hou met die Bab, Baha'u'llah en 'Abdu'l-Baha word deur Baha'i's as heilig beskou, waarvan die belangrikste die verskillende heilige plekke in die Baha'i Wêreldsentrum in die Haifa-Akka-omgewing is. Baie Baha'i's poog om ten minste een keer in hul leeftyd na hierdie terreine te gaan pelgrim. Sommige van hierdie plekke is ook oop vir die algemene publiek, aangesien die 'Baha'i-tuine' in Haifa 'n belangrike toeristebestemming geword het. Die heiligdom van Baha'u'llah by Bahj'i is die Baha'i "qiblah" (die "punt van aanbidding") waartoe Baha'i regoor die wêreld hulle wend wanneer hulle elke dag hul verpligte gebede vra. Belangrike Baha'i-webwerwe in Iran is ontoeganklik of is deur die owerhede vernietig sedert die stigting van die Islamitiese Republiek (Smith 2007: 157-58, 187-97).

Alle Baha'i's word aangemoedig om die "geloof te bevorder" en nuwe aanhangers te bekom deur die onderrig en verkondiging van die Baha'i-leerstellings, maar dit moet onbetwisbaar wees en swaarhandige proselitering vermy. Sommige Baha'i's spandeer baie tyd as 'reisonderwysers' en reis van een plek na 'n ander om hul geloof te leer, terwyl ander 'pionier' is om die Baha'i-aktiwiteite op nuwe plekke te begin of te ondersteun. Daar is geen voltydse professionele Baha'i-promotors van die geloof nie.

Daar is baie Baha'i-aktiwiteite ter ondersteuning van sy visie van sosiale wederopbouw. Dit sluit in die bevordering van godsdienstige verdraagsaamheid; die bevordering van vroue; die ontwikkeling van onderwys (daar is 'n aantal Baha'i-skole en ten minste een universiteit wêreldwyd oop vir mense van alle godsdienste); geletterdheidsopleiding; en sosio-ekonomiese ontwikkeling, met besondere klem op vonkverandering op die voetsoolvlak (Smith 2007: 198-210).

ORGANISASIE / LEADERSHIP

Die verskillende plaaslike en nasionale Baha'i gemeenskappe is gestruktureer rondom die Baha'i Administratiewe Orde onder die algehele leiding en leiding van die Universal House of Justice (Smith 2007: 175-86). Daar is twee takke: 'n stelsel van jaarliks ​​verkose plaaslike en nasionale geestelike byeenkomste van nege lede wat die gesamentlike lewens van die Baha'i's in hul onderskeie gemeenskappe organiseer en bestuur, en die verskillende "instellings van geleerdes" ('n Internasionale Onderrigsentrum) in Haifa aangestel en individue op kontinentale en plaaslike vlak aangestel), wat besorg is oor die entoesiasme en advies van die Baha'i's.

Die Baha'i-geskrifte beklemtoon gereeld die noodsaaklikheid dat die Baha'i-administrasie 'n spesifieke 'gees van nederigheid' en gratis konsultasie moet beliggaam. Dit betrek ideaalweg alle lede van die gemeenskap en word beskou as 'n noodsaaklike middel waardeur individuele stemme gehoor kan word en 'n verskeidenheid sienings ontevrede ondersoek kan word. Daar is ook beroepsprosedures vir die Baha'i's wat die besluite van hul plaaslike en nasionale geestelike byeenkomste wil bevraagteken.

Befondsing vir Baha'i-aktiwiteite kom van beide die Huququ'llah-stelsel (hierbo) en die vrywillige bydrae van die Baha'is aan verskeie fondse op plaaslike, nasionale, kontinentale en internasionale vlak. Alle bydraes is 'n streng persoonlike aangeleentheid, wat suiwer bepaal word deur die gedigte van gewete. Slegs Baha'is mag bydra tot fondse wat die direkte werk van die Geloof ondersteun.

Kwessies / UITDAGINGS

Die Baha'i-geloof is nou 'n wêreldwye beweging en die uitdagings wat in die een of ander deel van die wêreld in die Baha'i-gemeenskappe voorkom, kan heel anders wees as dié van die ander. Vir die Baha'is in die Midde-Ooste is die kernprobleem godsdiensvryheid. In Iran het die Baha'is al sedert die Islamitiese Revolusie van 1979 'n voortgesette veldtog van vervolging beleef. Ten spyte daarvan dat hulle die grootste godsdienstige minderheid in die land is, het hulle golwe van inhegtenisnemings van hul leiers en veral aktiewe lede (rondom 200 van wie vermoor of uitgevoer) gekonfronteer; die verbod op al hul aktiwiteite; en die poging om hulle heeltemal uit alle aspekte van die burgerlike lewe te sluit (insluitende onderwys en die begrafnis van hul dood). Daar is ook aansienlike probleme ondervind deur die Egiptiese Baha'is, wat ook baie burgerregte ontken is.

Daarenteen, terwyl die Baha'i's in die Weste dikwels groot aandag en simpatie van die publiek kon kry, het hulle getalle oor die algemeen min gebly, wat in sommige kringe tot kommer gebring het oor die mislukking van 'n groter impak. 'N Klein aantal Westerse Baha'i's het ook ontevredenheid uitgespreek oor Baha'i-praktyke wat hulle as oniberaal beskou, veral die beperking van lidmaatskap van die Universele Huis van Geregtigheid tot mans en die verbod op homoseksuele aktiwiteite, insluitend homoseksuele huwelike. Intellektuele spanning het ook opgeduik oor 'akademiese' interpretasies van die geloof.

Dit is baie moeilik om veralgemenings oor die baie uiteenlopende Baha'i gemeenskappe van die Derde Wêreld te maak. In 'n aantal is daar beslis praktiese uitdagings om 'n nasionale Baha'i-gemeenskap te konsolideer met beperkte hulpbronne en in die hantering van harde sosiale realiteite, insluitende die verplasing van vlugtelinge, armoede en misdaad.

Verwysings

Amanat, Abbas. 1989. Opstanding en Hernuwing: Die maak van die Babi Beweging in Iran, 1844-1850. Ithica, NY: Cornell University Press.

Balyuzi, HM 1971.`Abdu'l-Baha: Die Sentrum van die Verbond van Baha'u'llah. Londen: George Ronald.

Cole, Juan RI 1998. Moderniteit en die Millennium: Die Genesis van die Baha'i-geloof in die Negentiende-eeuse Midde-Ooste. New York: Columbia University Press.

MacEoin, Denis. 2009. Die Messias van Shiraz: Studies in vroeë en middel Babis. Leiden: Brill.

Momen, Moojan. 2007. Baha'u'llah: 'n kort biografie. Oxford: Oneworld.

Smith, Peter. 2007. 'N Inleiding tot die Baha'i-geloof, sy geskiedenis en leer, Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Peter. 2004. "Die Baha'i-geloof in die Weste: 'n opname." Pp. 3-60 in Baha'is in die Weste: Studies in die Babi en Baha'i-godsdienste, vol 14, geredigeer deur Peter Smith. Los Angeles: Kalimat Press.

Smith, Peter. 1987. Die Babi en Baha'i-godsdienste: Van Messiaanse Sjiïsme tot 'n Wêreldgodsdiens, Cambridge: Cambridge University Press.

BYKOMENDE HULPBRONNE

Brookshaw, Dominic Parviz en Fazel, Seena B., eds. 2008. Die Baha'is van Iran: Sosio-Historiese Studies. Londen: Routledge.

Momen, Moojan. 1996. Die Baha'i-geloof: 'n kort inleiding. Oxford: Oneworld.

Momen, Wendi en Moojan Momen. 2005. Verstaan ​​die Baha'i-geloof. Edinburgh: Dunedin Academic Press.

Smith, Peter. 2000. 'N Beknopte Ensiklopedie van die Baha'i. Oxford: Oneworld.

Warburg, Margit. 2006. Burgers van die wêreld: 'n Geskiedenis en sosiologie van die Bahaïs in die globaliseringsperspektief. Leiden: Brill.

Post Datum:
6 Mei 2013

BAHA'I GELOOF VIDEO VERBINDINGE

 

Deel