Gemeenskap van Ware Inspirasie / Amana Vereniging

GEMEENSKAP VAN WAARINSPIRASIE / AMANA SAMENWERKINGSTYL

1714: Radikale Pietiste Eberhard Ludwig Gruber en Johann Friedrich Rock het die Gemeenskap van Ware Inspirasie in Hessen, Duitsland, gestig. Rock het goddelik geïnspireer geraak; Gruber kon waar van valse inspirasie onderskei.

1714-1716: Sewe ander geïnspireerde instrumente verskyn wat die groep aanvaar, hoewel net Rock langer as twee jaar geïnspireer het.

1728: Eberhard Ludwig Gruber sterf.

1749: Johann Friedrich Rock sterf en leierskap word oorgedra aan leke.

1817-1819: 'n 'Herontwaking' van die groep het begin met drie nuwe instrumente: Michael Krausert, Barbara Heinemann en Christian Metz.

1819: Krausert verloor sy inspirasie en verlaat die groep.

1823: Teen die raad van die ouderlinge het Heinemann getrou en spontaan haar inspirasie verloor en Metz die enigste instrument gelaat.

1830's: In reaksie op die vervolging van die groep, het Metz begin om van die verspreide lede op gehuurde landgoed in Duitsland te versamel, waar hulle 'n meer kollektiewe bestaan ​​begin het.

1843: Metz lei 700 lede na die Verenigde State, waar hulle die gemeenskaplike Ebenezer Society in die staat New York gestig het, sy ekonomie gebaseer op landbou en ligte vervaardiging.

1849: Barbara Heinemann Landmann het haar inspirasie herwin.

1854-1861: Die gemeenskap het alle lede na Iowa verhuis, die Amana Society gestig en die gemeenskaplike lewe voortgesit op grond van landbou en vervaardiging.

1860-1884: Bykomende lede het van Duitsland en Switserland aangesluit, en Amana se bevolking het 'n hoogtepunt bereik van ongeveer 1,800 lede in die vroeë 1880's.

1867: Christian Metz sterf in Amana.

1883: Barbara Landmann sterf in Amana, en leierskap word aan die ouderlinge oorgedra.

1923: 'n Rampagtige brand in die wolmeule en meelmolen het die Genootskap ekonomies verswak.

1932: Lede van die gemeenskap het gestem om kommunalisme te laat vaar en die Vereniging te herorganiseer as 'n gesamentlike aandelekorporasie. Die Amana Church Society het geskei van die gemeenskap se sakefunksies.

1960: Die Amana Church Society het kerkdienste in sowel Engels as Duits begin aanbied. Die proses om godsdienstige tekste in Engels te vertaal, het begin.

1960-1980: Toerisme het 'n belangrike faktor in die ekonomie van Amana geword.

1980-2000: Alle godsdiensdienste het hoofsaaklik na Engels oorgeskakel.

2014: Amana vier die 300ste herdenking van die stigting van die Community of True Inspiration.

FONDS / GROEPGESKIEDENIS

Die naam "Amana Society" het twee verwysings: (1) 'n godsdiensgebaseerde en nie-winsgewende gemeenskapsgemeenskap wat bestaan ​​het van 1855 tot 1932 in Oos-Sentraal-Iowa, waarna hier verwys word as Amana Society (I), en (2) 'n opvolgerorganisasie, op dieselfde plek, gestruktureer as 'n winsgewende gesamentlike aandelekorporasie sonder godsdienstige dimensies wat bestaan ​​het van 1932 tot die hede, wat hier na verwys as Amana Society (II). In 1932 is die godsdienstige funksies van Amana Society (I) geskei van die besigheidsfunksies en opgeneem onder 'n nuwe naam, Amana Church Society. Verdere verwarring van die geskiedenis, die Amana Society (I) was in wese 'n nuwe naam vir 'n nuwe plek van die Ebenezer Society wat naby Buffalo, New York, bestaan ​​het, van 1843 tot 1862, wie se lede na Amana in 1855 verskuif het. Die wortels van die Ebenezer Genootskap kan op sy beurt teruggevoer word na 1714 in Hessen, Duitsland, waar 'n groep wat uiteindelik die naam geneem het Die Gemeinde der Wahren Inspirasies (Die Gemeenskap van Ware Inspirasie) het weggebreek van die staatsbeveiligde Evangeliese Kirche (die Lutherse Kerk) onder die invloed van die Radikale Piëtisme. Hierdie 300-jarige geskiedenis, wat deur moderne inwoners van Amana as deurlopend gesien word, al is dit punktuasie, val nie netjies in 'n enkele groepetiket nie, wat die poging om die stigter van die groep, leerstellings, rituele en organisasie aan te dui, bemoeilik, wat verskil in verskillende periodes in die groep se geskiedenis.

Die Gemeenskap van Ware Inspirasie was een van baie klein sektes wat vroeg in die agtiende eeu verskyn het onder die invloed van Pietistiese kritiek op die staatskerk in Duitsland. Die stigterslede, 'n voormalige Lutherse predikant (Eberhard Ludwig Gruber) en 'n saalmaker (Johann Friedrich Rock), het oorspronklik van Wuerttemberg gekom, maar in 1707 het hulle na Himbach in Hessen verhuis waar hulle 'n groter mate van godsdienstige vryheid kon geniet. tot die liberale neigings van die graaf van Ysenburg. Gruber en Rock was skeidsprekers wat eenvoudige en regstreekse Christelike aanbidding bevoordeel het sonder die toewyding van die ritueel, geestelikes of kerk. Al wat nodig was, het hulle geglo, om jouself voor God te verootmoedig, ernstig te bid en die Bybel alleen of met ander vrome mense te bestudeer.

Gruber en Rock het deel uitgemaak van 'n ontluikende gebedsvergadering in Himbach van die soort wat in Separatistiese kringe bekend staan ​​as 'n 'klooster'. Die lede het bymekaargekom om saam in mekaar se huise te bid, deur geen geloofsbelydenis geaktiveer nie, behalwe wat in die Bybel geleer word. Alhoewel dit hartlik was, was die assosiasie 'n brose samewerking, wat van tyd tot tyd ontwrig is deur meningsverskille en persoonlike vyandigheid wat Gruber en die ander meer as een keer wanhopig gemaak het oor die moontlikheid van volgehoue ​​en betekenisvolle geestelike gemeenskap.

In hierdie omgewing, in die middel van November 1714, het 'n klein groepie volgelinge van die leer van inspirasie gekom. 'N geloof in inspirasie (dit wil sê in die moontlikheid dat mense goddelike kommunikasie deur die agentskap van die Heilige Gees kan ontvang) het van tyd tot tyd in die Europese geskiedenis in effens verskillende vorme opgedaag. Die variant wat Gruber en sy bure bereik het, blyk te laat ontstaan ​​in die sewentiende eeu in die Cevennes-streek van Frankryk, waar die Camisards of Franse profete, geïnspireerde gelowiges, 'n onsuksesvolle oorlog vir godsdienstige vryheid teen die Franse kroon gevolg het na die herroeping van die Edik van Nantes in 1685. Na aanleiding van hul nederlaag het 'n handjievol van hul geïnspireerde leiers gevlug na Engeland, waar hulle Quakerism beïnvloed het, en dan na die vasteland. Hulle het wyd gereis en in inspirasie gepraat oor die naderende millennium en belowende verlossing vir diegene wat 'n eenvoudige vorm van Christelike vroomheid beoefen het. Onder hulle wat deur hulle boodskap geraak is, was drie broers uit Sakse, wat in Junie 1714 die lewe van dwaal profete aangeneem en geïnspireerde waarskuwings aan almal gegee het wat hulle sou hoor. In die middel van Oktober het die broers die Ysenburg-gebied bereik, wat 'n sensasie onder die Separatiste en dissidente skep wat daar gevestig het.

Gruber en Rock was aanvanklik twyfelagtig, maar toe hulle uiteindelik die profete ontmoet, is hulle oortuig van 'n geloof in inspirasie. Die volgende dag, 16 November 1714, was Gruber gasheer vir die gebedsbyeenkoms wat die Gemeenskap van Ware Inspirasie gestig het. Binne enkele maande het agt individue die gawe van inspirasie verwerf, waaronder Rock, drie vroue en vier ander mans, onder wie Gruber se seun, Johann Adam Gruber. Verkondig as Tools (instrumente) van God, hulle het ook die oproep aangeneem om te proselytiseer. Die instrumente het deur Duitsland en in Swede, Bohemen en Silesië gereis. Waar hulle ookal gegaan het, was hulle vergesel deur skrifgeleerdes wat hul geïnspireerde woorde vir verspreiding vir ander aangeteken het. Hul getuienisse (Bezeugungen) bevat homiletiese en vermanende boodskappe om mense uit hul geestelike slaap te "wek". Die gehoor is aangespoor om hulle sondige weë opsy te sit, hulself toe te wy aan die doen van God se wil en om voor te berei op die hemelse koninkryk deur die leerstellings van die Skrif te gehoorsaam. Daar is vir hulle gesê dat hulle die georganiseerde kerk, die onvoorspelbare uitvoering van rituele en onregverdige predikante sou kon afstaan. Diegene wat die oproep van die instrumente die sterkste gevoel het, het by die Gemeenskap van Ware Inspirasie aangesluit.

Alhoewel die instrumente wyd gereis het, het die Ysenburg-omgewing en die nabygeleë Prinsdom Wittgenstein die middelpunt van die Inspirasielewe gebly. Die meeste gemeentes en die meeste lidmate was daar. Selfs in hierdie meer verdraagsame gebiede is die Inspirasie egter soms deur die owerhede geteister, en elders het die instrumente gevangenisstraf, slae en boetes opgelê vir hul aktiwiteite en is hulle saam met hele gemeentes uit sommige dorpe en distrikte verban. Die vervolging was te veel vir sommige lede, wie se aanvanklike entoesiasme versmoor is deur die realiteit van die mishandeling wat hulle gely het onder die jaloerse geestelikes en angswekkende stadsrade. Diegene wat getrou gebly het, het die afvalliges se 'val uit genade' verklaar as 'n mislukking van wil of as 'n swig voor die versoekings van Satan. Selfs die instrumente het selfbetwyfeling ervaar of die leidingseise wat daaraan gestel is, te groot om te dra. Uiteindelik het almal afvallig geword behalwe Rock.

Eberhard Ludwig Gruber en Johann Friedrich Rock het standvastig gebly, en dit was hulle, meer as enigiemand anders, wat die Gemeenskap deur sy moeilike vroeë jare tot 'n tyd van relatiewe stabiliteit deur 1720 onderhou het. Gruber, wat oud geword het van uitgebreide reis, het die geestelike hartklop van die Gemeenskap tot sy dood in 1728 gebly. Daarna het Rock die taak om die brande van godsdienstige entoesiasme wat hy en die ander instrumente aangesteek het, aangesteek. Gedurende hierdie tydperk het die gemeenskap stadiger gegroei as in die vroeë jare van die ontwaking, want daar was baie om eenvoudig te doen om die behoeftes van die bestaande gemeentes te bevredig. Rock het onder hulle gereis, die lede aangemoedig om suiwer en nederige lewens te lei, waar moontlik hul jaarlikse geestelike ondersoek na te gaan en te proselytiseer waar hy kon. In hierdie pogings is hy gehelp deur baie begaafde en bekwame leke-ouderlinge, en na sy dood in 1749 het hulle voortgegaan met die afwesigheid van enige geïnspireerde instrumente vir die volgende vyftig jaar. By 1800 was die gemeenskap egter duidelik op die wane. 'N Paar kragtige gemeentes het gebly, maar die meeste het tot net 'n paar gesinne weggekruip, en 'n paar het heeltemal verdwyn.

Volgens die geskiedenis het 'n jong geestelike soeker met die naam Michael Krausert in 1817 op soek gegaan na een van die oorblywende Inspirasie-gemeentes op soek na 'n verklaring vir die nuuskierige geestelike roeringe wat hy ervaar het. Twee van die ouderlinge van die gemeente het hom noukeurig ondervra en tot die slotsom gekom dat Krausert manifestasies van goddelike inspirasie ervaar, waaroor hulle slegs in die geskrifte van Gruber gelees het. Hulle het Krausert erken as 'n instrument, 'n mantel wat hy aanvaar het, en het sodoende die tydperk in die Inspirasie-geskiedenis, bekend as die Reawakening, begin.

Krausert se inspirasie het die oorblywende Inspirasie-gemeentes in twee gesny. Nóg die skeptici, of diegene wat bereid was om hom te aanvaar, het ooit inspirasie gesien nie. Hul onderskeie houdings hang meer af van hoop teenoor twyfel, of van hul vertroue in die twee ouderlinge, as van Krausert se eie eienskappe, maar dat sy geïnspireerde uitsprake baie lede aangemoedig het. Oor die algemeen was dit die jonger lede. Hulle het nog nie tyd gehad om te oud gewoond te raak aan ou patrone nie, en nog nie tyd gehad om rustig in 'n veeleisende godsdienstige lewe in te gaan nie. Waar dit nodig geword het, het hulle van die skeptici en selfs van hul ouers geskei om nuwe gemeentes te stig.

Die entoesiasme wat Krausert aangewakker het, soos dié wat die drie broers van Sakse 'n eeu tevore opgewek het, het gou ander instrumente opgelewer. Barbara Heinemann was 'n ongeletterde Elzasser-kamerbediende wat, net soos Krausert, deur kennisse na 'n Inspirasie-gemeente gelei is nadat sy onverrekenbare visioene beleef het. Sy het in 1818 gekom en Krausert ontmoet, wat geprofeteer het dat sy binnekort volledig onder die invloed van die gees sou kom en in inspirasie sou spreek, wat binnekort plaasgevind het. Volgende was 'n jong timmerman met die naam Christian Metz, wat 'n geestelike herontwaking ervaar het en is uitgenooi om saam met Krausert en Heinemann te reis om die geesdrif in die gemeentes weer aan te wakker. Heinemann het Metz se inspirasie voorspel, en dit het gekom, maar eers net as 'n kort flikker voordat hy versmoor is deur onenigheid binne die nuwe gemeenskap.

In die somer van 1819 begin Krausert Heinemann se inspirasie in die openbaar bevraagteken, en sy syne. Metz het verkies om nie kant te kies nie, maar om God in gebed vir 'n besluit te versoek. 'N Potensieel rampspoedige uitkoms is afgeweer toe Krausert erken dat hy onseker geraak het oor sy inspirasie, waarop hy die mag verloor het en hom aan die gemeenskap onttrek het. Toe, in 1822, het Heinemann verlief geraak op en wou hy met 'n ander lid met die naam Georg Landmann trou. Die ouderlinge het die wedstryd teëgestaan; dit was nie gepas dat 'n instrument van God sou trou nie. Heinemann het 'n tydjie toegestem, maar in die lente van 1823 het haar wilskrag gekwyn. Sy het opgehou om deur die inspirerende gees beweeg te word en is met Landmann getroud; deur die ouderlinge verban, het sy nietemin getrou aan die Gemeenskap gebly en is saam met haar man gou weer toegelaat. Gelukkig vir die gemeenskap het Metz se krag van inspirasie kort hierna teruggekeer, en hy het as die sentrale figuur van die Reawakening na vore getree. Soos Rock in die vorige eeu, het hy nooit getrou nie.

Metz het voortgegaan met die kontak met die ou gemeentes in Duitsland, Switserland en die Elsas, en die lidmate wat gereed was om sy leierskap te aanvaar, het nuwe gemeentes gevorm. (Byna sonder uitsondering het die gemeentes wat die nuwe leiers nie aanvaar het nie, gou ontbind.) Die verhoogde bedrywigheid van die gemeentes, en veral Metz se prediking en proselitisering, het weer die ongunstige aandag van kerklike en burgerlike owerhede gewek, en vervolging het opnuut begin. In 1826 is die Inspirasie uit Schwarzenau, in die provinsie Wittgenstein, een van die oorspronklike sentrums van die groep, verdryf. Onder die druk van hierdie voorval het Metz 'n plan beraam om vervolgde lede na verskeie landgoedere in die godsdienstig verdraagsame Groothertogdom Hessen-Darmstadt te versamel. Die Inspirasie wat hulle op hierdie landgoedere gevestig het, was in groter mate as voorheen van die breë samelewing geskei, en hulle was ook ekonomies meer afhanklik van mekaar. Baie van hulle het gewerk in fabrieke wat deur handelaars in die Gemeenskap onder leiding van Metz en die Ouderlinge opgerig is. Die leiers het werkgeleenthede vir hulle gereël, en oor die algemeen het die deel van hul lewens toegeneem.

In 1843 het Metz en drie metgeselle na New York City gevaar en na 'n geskikte plek begin soek en uiteindelik 5,000 700 hektaar van die voormalige Seneca Indian Reservation naby Buffalo, New York, gekoop. Byna XNUMX lidmate van die landgoedere en verskillende gemeentes het gedurende die eerste jaar verhuis, en ander het gevolg soos hulle omstandighede dit toegelaat het. Die Inspiratoriste noem hul nuwe huis Ebenezer, vernoem na 'n klip wat deur die Bybelse Samuel opgerig is om die eindpunt van sy volk se omswerwinge aan te dui. Die gemeenskap het ingevolge die wette van die staat New York as 'die Ebenezer Society' as 'n godsdiensvereniging opgeneem en het vier dorpe gestig. 'N Paar jaar later, deur die toetrede van nuwe lede, het die gemeenskap grond in Kanada verkry, en twee klein dorpies is daar bygevoeg.

Die Inspirasie het 'n paar jaar geworstel met die vraag hoe die ekonomiese lewe van die Gemeenskap georganiseer moet word. Was dit beter om 'n weergawe van die stelsel wat op die landgoedere in Duitsland gebruik is, te implementeer, waardeur elke gesin finansieel onafhanklik was binne 'n ekonomiese konteks van ondernemings in samewerking of selfs in private besit? Of sou dit verkieslik wees om die lede nog nouer te verbind deur lone en privaat eiendom uit te skakel in ruil vir gewaarborgde werk en sekuriteit van wieg tot graf? Elke alternatief het aantreklike eienskappe gehad, en elkeen het sy voorstanders gehad. Sommige lede het sterk teenkanting teen kollektiwisering uitgespreek, maar Metz het in verskeie geïnspireerde getuienisse duidelik gemaak dat dit God se wil is om 'n stelsel aan te neem waardeur al die eiendom, behalwe klein persoonlike besittings, in gemeen besit en gewerk word.

Die Inspiratiete het 'n uiteenlopende en produktiewe ekonomiese basis in Ebenezer ontwikkel. Deur 1847 het hulle 3,000-4,000-hektaar skoongemaakland, 25,000 XNUMX vrugtebome geplant, kilometers heining gelê, koring, hawer, koring en gars geplant en beeste, perde, skape en varke grootgemaak. Teen hierdie tyd het hulle ook 'n wolmeule opgerig ('n logiese keuse, aangesien verskeie lede 'n meule in Duitsland bedryf het), [Beeld regs] vier saagmeulens, 'n meulmeule, 'n oliemolen, 'n kalikadrukwerk en 'n leerlooiery, wat almal inkomstebronne was. In verskeie klein winkels het ambagsmanne besems, mandjies, blikware, ysterware, vate, waens, meubels, skoene, klere en keramiek vervaardig, meestal vir gemeenskapsgebruik. Elke dorpie het 'n slaghuis en bakkery. Die gemeenskap het ook druiwe gekweek waaruit genoeg wyn gemaak is, sommige vir godsdienstige gebruik, maar die meeste vir daaglikse verbruik, veral deur mans. Die vrouerolle was minder uiteenlopend, maar nie minder belangrik nie. Vroue het die groot tuine van bone, ertjies, aartappels, kool, komkommers en blaarslaai geplant en opgepas. Hulle het sekere kledingstukke gebrei en vasgewerk. Die belangrikste was dat hulle die kos voorberei en bedien het, wat hulle in verskeie gemeenskaplike kombuise en eetsale in elke dorp gedoen het.

In 1849 het Metz geprofeteer dat Barbara Heinemann Landmann weer die gawe van inspirasie sou ontvang. In die lig van die getroude status van Landmann was dit 'n verrassende uitspraak wat nie deur enige duidelike behoefte of verandering veroorsaak is nie. Dit het binnekort plaasgevind, en vir die volgende twintig jaar het Landmann en Metz saam God se boodskappe aan die Gemeenskap oorgedra, hoewel dit blyk dat sy 'hoër geskenk' was. Na Metz se dood het Landmann weerstand van sommige van die Ouderlinge ervaar, maar nooit die rebellie nie.

Die ekonomiese sukses van Ebenezer was deels te danke aan die nabyheid van Buffalo en sy markte, maar die groei van die stad het gedreig om die Gemeenskap in 'n see van wêreldsheid te verswelg. Verder het die bevolking van Ebenezer tot meer as 1,000 XNUMX toegeneem, meestal as gevolg van dieByvoeging van meer lede uit Europa, die Inspirationiste benodig meer grond. Hoë grondpryse en boisterous bure het uiteindelik Metz en die ouderlinge daarvan oortuig dat daar nog 'n skuif nodig was vir 'n minder dig gevestigde streek. In 1854 het 'n eksplorasie-ekspedisie 'n byna ideale plek ontdek. Die nuwe ligging, langs die Iowa-rivier, twintig myl wes van Iowa City, het uitstekende landbougrond, goeie waterhulpbronne, genoeg hout, klei vir baksteenmakers en uitsteeksel van sandsteen wat gebruik kan word om te bou. Die gemeenskap het gereël om byna 18,000 aangrensende hektaar grond van die regering en van private eienaars te koop, en vroeg in die daaropvolgende jaar het die eerste party setlaars uitgestuur. Hulle het land skoongemaak, gewasse geplant en in Julie die eerste dorpie uitgelê. [Image regs] omtrent driekwart van 'n myl noord van die rivier. Hulle is opgeneem as die Amana Society, na 'n naam in die Song of Solomon 4: 8, wat hoofsaaklik die nie-winsgewende ekonomiese stelsel wat hulle in New York geskep het, repliseer.

Gedurende die volgende sewe jaar, soos meer lede van Ebenezer en Duitsland aangekom het, het die Inspiratore ses verdere dorpe gebouhul land: South Amana (1855) en Homestead (1861) aan die suidekant van die Iowa-rivier; en aan die noordekant West Amana (1856), High Amana (1857), East Amana (1857) en Middle Amana (1862). [Beeld regs] Die sewe dorpies bestaan ​​uit die Amana-kolonies, wat tot 1932 'n eindpunt was met die Amana-vereniging. Die godsdienstige entoesiasme wat Ebenezer gekenmerk het, het oorgedra na die eerste jare van die Inspirasie in Iowa. Hulle het voor uitdagings te staan ​​gekom, swaarkry oorkom en 'n duursame gemeenskap begin opbou.

Christian Metz sterf in 1867 op 72-jarige ouderdom. Uitgeput deur sy ontelbare reise deur Europa en tussen Ebeneser en Amana, nooit vry van bekommernis oor die 'innerlike en uiterlike toestand' van die gemeenskap nie, het hy ten minste geleef om sy volgelinge gemaklik gevestig te sien. op 'n veilige plek waar hulle hul kollektiewe lot met 'n minimum inmenging van buite kon uitwerk. Baie gewaardeer vir sy leierskap en geliefd vir sy geduld en goedhartigheid, was sy dood 'n knou vir die Inspirasie. Etlike honderde lede het sy begrafnis in Amana bygewoon en toe hy in die begrawe iseenvoudige Amana-begraafplaas [afbeelding regs] het hy 'n unieke onderskeid: sy graf is twee van die gebruiklike grafplotte toegeken. Onder Landmann se geestelike leiding het die Genootskap sy basiese bouprogram, die verkryging van grond (tot 26,000 XNUMX hektaar, ongeveer die huidige traktaat), en die werwing van nuwe lede uit Europa afgesluit. Die Vereniging het sy grootste bevolkingsgrootte bereik en 'n lewenskragtige ekonomie ontwikkel.

Landmann se dood in 1883 was die 'seël van inspirasie' in die gemeenskap van ware inspirasie. Slegs 'n handjievol ouderlinge het oorgebly vanaf die tyd van die herontwaking, en binne 'n paar jaar was hulle ook weg. Die bestuur van Amana val toe heeltemal op jonger mans wat die Gemeenskap nog nooit geken het nie Tools. Hulle was in elke sin 'n merkwaardige groep. Baie van hulle het volwassenheid in Ebenezer bereik en het 'n diep en volgehoue ​​toewyding aan Inspirationisme getoon. Hulle was ook ervare en bekwame sakemanne, en onder hulle leiding was die Genootskap skuldvry en ekonomies gesond.

In 1883 was die Amana Society nog relatief geïsoleer van die res van die wêreld. Die meeste buitestanders wat na die kolonies gekom het, was sakemanne met wie gewone lede min kontak gehad het, of buurboere, wie se materiële lewenswyse min verskil van die van die Inspirasie, en waarskynlik minderwaardig was as hulle s'n. Die Gemeenskap het verskeie tydskrifte ingeteken, maar meestal was dit 'heilsame' Duitstalige publikasies 'vir die gesin' of tegniese tydskrifte. Lede mag nie die Kolonies verlaat sonder toestemming nie, 'n reël wat relatief maklik is om toe te pas omdat die lede geen kontant gehad het nie en die vervoer van die Genootskap onder noue toesig was. Die ouderlinge het hulself besig gehou met probleme van werkopdragte, die bemarking van die produkte van die Genootskap, die leiding van die lidmate in die erediens en gereeld 'n weegskaal teen 'wêreldse vermaak'.

Met die afneem van die eeu het die buitewêreld egter al hoe meer die kolonies binnegedring. Posbestelskatalogusse verskyn van sommige van die maatskappye waarmee die Vereniging sake gedoen het. Toeriste arriveer eers deur een en twee en later per spooruitstappie wat vanuit naburige stede gereël word. Dit is 'n maatstaf van Amana se konserwatisme dat dit al in 1890 buitestaanders as oulik beïndruk het. Na raming het 1,200 toeriste per jaar Main Amana alleen in die vroeë 1900's besoek (Shambaugh 1932: 91). Die motor het sy verskyning gemaak en nie net meer toeriste gebring nie, maar ook Amanans 'n nuwe les in persoonlike mobiliteit. Toe kom die radio, bofbal en haar hare. Die Ouderlinge het dit al hoe moeiliker gevind om die vloed van moderniteit te weerstaan.

Terselfdertyd dat invloede van buite in die kolonies gevoel het, het sommige lede van die Gemeenskap meer gereeld die "wêreld" begin aandurf. Hulle was meestal die jong, die derde generasie na die leiers van die Reawakening. Hulle was nuuskierig oor die buitekant, nuuskierig om te leer wat geld buite hul smal en goed beskermde sfeer kon koop. Sommige was tevrede met sluik daguitstappies na Cedar Rapids. Ander wou opleiding, meer vryheid of besoldigingswerk hê, en het geweet of besef dat hul opsies in die gemeenskap beperk was. Baie jongmense het Amana verlaat, en dit was moeilik vir die ouer manne om hulle te keer. Hulle het teruggekeer vir besoeke met hul eie motors en met geskenke vir hul familielede, wat die wêreld se deurdringing van die grense van die gemeenskap verhoog. Hulle vertrek het ook 'n tekort aan arbeid en veral jong talent geskep.

Toe kom die Eerste Wêreldoorlog. Die oorlog het die kolonies verhoog. Hoë landboupryse en 'n regeringskontrak vir wol het die sluiting van die kalikermeule meer as goedgemaak as gevolg van die onbeskikbaarheid van kleurstowwe. Die Amana-genootskap het sy drie winsgewendste jare ooit in 1918, 1919 en 1920 gehad. Op klein, maar opvallende maniere, het gewone lede baat gevind by hierdie rykdom. In ruil daarvoor het die oorlogspoging baie van die jong mans van die gemeenskap geëis. Tydens die burgeroorlog kon die genootskap 'plaasvervangers' vir sy dokters koop, maar die wette het verander. Verder was dit 'n oorlog teen Duitsers, en die patriotisme van die koloniste was in twyfel. Sewe-en-twintig Amana-manne het die leër binnegegaan. Die meeste het as gewetensbeswaardes ingeskryf en in die kwartiermeesterskorps gedien. Twee is aan Camp Pike dood aan griep; die res het iets van die wêreld gesien en met 'n groeiende oortuiging teruggekeer dat die kolonie se lewe verouderd geraak het.

Reeds ondermyn deur die toenemende kontak tussen die Gemeenskap en die buitekant, het die Inspirationistiese stelsel in die 1920s 'n paar kragtige ekonomiese klompe gekry. Die ekonomiese tydperk van die oorlogstyd het tot 'n na-oorlogse afswaai gelei toe die resessie die plaas getref hetekonomie en die bodem val uit die wolmark. Alhoewel kleurstowwe weer beskikbaar geword het, is die calico-drukwerk nooit weer oopgemaak nie, die slagoffer van die mode-versiering. Die Genootskap het van 'n netto wins van $ 7,000 in 1922 tot 'n tekort van $ 73,000 in 1923 gegaan en in elk van die volgende nege jaar verliese aangeteken. In 1923 het 'n rampspoedige vuur deur die wolmeule geswaai [Afbeelding regs]. Die gebrek aan versekering ('God se wil sal geskied') plaas die Genootskap se hulpbronne om dit weer op te bou, enorm. Die arbeidstekort en stygende koste verbonde aan huurarbeid het verder bygedra tot die insolvensie van die Genootskap. Om sake te vererger, het selfsug en wrewel by sommige lede begin wys, en kwaadwilligheid en oneerlikheid het al hoe meer voorgekom.

'N Sentiment vir verandering het in die Gemeenskap begin groei. Alhoewel sommige van die oorblywende, en nou bejaarde, tweedegeslag-ouderlinge teëgestaan ​​het, het die idee posgevat dat die gemeenskaplike stelsel nie meer werkbaar is nie en dat dit moet verlaat word as die Amana-vereniging bankrotskap wil vermy. In 1931 is 'n komitee verkies om die moontlike alternatiewe te bestudeer. Dit het aanbeveel dat die genootskap van die Genootskap heroriënteer word volgens winsbejaglyne en 'n korporatiewe onderneming skep, met lede van die ou Amana-vereniging wat aandeelhouers en loonverdienende werknemers van die nuwe

Amana Society. Die nuwe onderneming sou voortgaan om die mediese en tandheelkundige uitgawes van lede te betaal, maar die gemeenskapskombuise en ander aspekte van die gemeenskaplike ekonomie sou gestaak word. Na maande se vergaderings en beraadslaging stem die lede [Image regs] ten gunste van die voorstel van die komitee, en op 1 Junie 1932 tree Amana se "Groot Verandering" in werking, en die mana Society (I) word die Amana Society (II ).

Daar is minstens drie maniere om Amana se reorganisasie van 1932 te beskou. 'N Mens kan die oorspronklike Gemeenskap van Ware Inspirasie sien as 'n suiwer godsdienstige vereniging waarby in 1843 'n sosio-ekonomiese stelsel gevoeg is en waaruit die sosio-ekonomiese stelsel ontkoppel is. in 1932, en die Gemeenskap weer in sy oorspronklike sektariese karakter laat terugkeer. Alternatiewelik kan die veranderinge van 1843 (verhuis na Amerika en die aanneming van kommunisme) noodsaaklik wees om die godsdiensvereniging te onderhou in die lig van vervolging en lewe in 'n vreemde nuwe land, en die reorganisasie van 1932 as teken van die ondergang van die vereniging, die einde van 'n gemeenskap wat hoofsaaklik deur godsdiens gedefinieer word. Of 'n mens kan die veranderinge van sien beide 1843 en 1932 help om 'n gemeenskap van mense wat saam wou bly, te onderhou, selfs al beteken dit betekenisvolle veranderinge in beide hul kerk en hul ekonomie.

In werklikheid is dit nie nodig om tussen hierdie drie alternatiewe te kies nie. Elkeen is waar of, eerder, elkeen het elemente van waarheid daarin. Die teokratiese stelsel van Amana het in 1932 misluk, maar die godsdienstige geloof van die Inspirasie bestaan ​​binne die Amana Kerkvereniging. Die kommunale stelsel het ook in 1932 misluk, maar Amana se ekonomie gaan voort in 'n ander organisasievorm, en is steeds gebaseer op landbou en vervaardiging (met toerisme as 'n belangrike toevoeging in die afgelope jare).

Sedert 1932 het die meeste energie en kreatiwiteit in die Amana-kolonies sake gedoen. In die nasleep van die reorganisasie het die Amana Society (II) sy boekhoudingstelsel herontwerp, verskeie ou en onwinsgewende ondernemings (wat onderhou is vir die gemak van lede) gesluit, die twee wolfabrieke saamgevoeg en die meeste gehuurde hande vrygelaat. Die winsmotief het die vereniging aangemoedig om op winsgewende ondernemings te konsentreer en nuwe ondernemings met groeipotensiaal te ontwikkel. Die boerderye het winsgewend gebly deur die belangrikste tendense van die Iowa-landbou te volg, met meestal mielies, sojabone, vleisbeeste en (tot onlangs nog) varke. Twee van die Amana Society (I) se vleiswinkels het voortgegaan en het aanvanklik aan lede, maar toenemend aan toeriste verkoop. Die winkelsentrum van die wolfabriek is uitgebrei om voordeel te trek uit die groeiende toeristehandel, en die kabinetwinkels, wat eens meubels vir lede van die Amana Society (I) verskaf het, is saamgevoeg in 'n enkele kleinhandelbedryf vir kleinhandelmeubels. Die belangrikste innovasie was die ontwikkeling van 'n moderne fabriek vir die vervaardiging van vrieskaste en yskaste. Hierdie onderneming was so suksesvol (een rede was 'n regeringskontrak tydens die Tweede Wêreldoorlog) dat die Amana Society (II) gevrees het dat dit ander ondernemings sou oorheers en dit aan buitelandse private beleggers sou verkoop. Amana Refrigeration, Inc., wat met verloop van tyd 'n reeks korporatiewe eienaars gehad het, onlangs Whirlpool, is steeds besig om in Mid-Amana te werk en beskik oor 'n groot werksmag.

Na die reorganisasie verskyn daar talle private ondernemings in Amana, wat feitlik almal toeriste voorsien. Die eerste was restaurante en wynkelders wat die ou kolonies se reputasie as goeie en genoeg kos en wyn verhandel het. Toerisme het aansienlik toegeneem vanaf die middel van die 1960's as gevolg van die voltooiing van die nabygeleë Interstate Highway 80 en die aanwysing van die Amana-kolonies as 'n Nasionale Historiese landmerk, wat 'n wye verskeidenheid winkels verkoop wat kuns en kunsvlyt, antieke, klere en spesiale voedsel verkoop. asook talle B & B's en hotelle. Hoewel toerisme, net soos ander sektore, toegeneem en gevloei het, is daar vandag meer as sewentig ondernemings in die Amana-kolonies, slegs 'n handjievol eiendom van die Amana Society (II).

Die welvaart van sowel die Amana Society (II) as die privaatsektor van die Kolonie het 'n vinnige en taamlik dramatiese toename in die lewenstandaard van feitlik al die inwoners beteken. Daar is geen armoede of werkloosheid om in Amana te praat nie. Die Amana Colonies ondersteun 'n uitstekende K-12-skool met uitstekende fasiliteite (wat twintig jaar gelede saam met die skool in 'n nabygeleë stad gekonsolideer is) sowel as 'n eersteklas aftree-gemeenskap en ouetehuis. Wat geriewe en materiële geriewe betref, is Amana so modern soos enige klein dorpie in Amerika. 'N Ongelukkige ooreenkoms in die naam lok egter steeds sommige toeriste wat verwag om Amish perd-en-buggies te vind.

Dit is onvermydelik dat Amana se modernisering 'n prys kos. Baie geboue uit die gemeenskapstyd is afgebreek of omvattend opgeknap, en baie van die nuwe residensiële konstruksie lyk tipies middel-Amerikaans. Baie van Amana se jongmense het universiteit toe gegaan, met buitestanders getrou en weggetrek. Ander het hulle in die kolonies gevestig met nuwe idees en gades van buite, wat die houvas van tradisie verwater. Die ontstaan ​​van 'n ekonomiese sektor wat op toerisme gerig is, het ander veranderings meegebring, veral 'n dramatiese verskuiwing van sosiale en kulturele introversie na die idee dat 'Amana Welkom die Wêreld', soos een enkele toeristebord enkele jare gelede verkondig het. En die wêreld het gekom. Toeriste het die dorpe oorrompel, veral gedurende die somer (die Amana Toerismeraad het 'n paar jaar gelede met soveel as een miljoen besoekers per jaar gespog), wat die oorblyfsels van die landelike lug, wat eens die kolonies gekenmerk het, verdryf het. Plaaslike produksie kon nie tred hou met hierdie getalle nie, en baie van wat vandag in Amana te koop is, word buite die kolonies vervaardig.

Reeds in die sestigerjare is al hoe meer Amanane hierdie tendense opgemerk, wat hul kommer begin uitspreek oor die erosie van die gemeenskap se erfenis. Gelukkig het Amana se welvaart hulle in staat gestel om hul woorde in werking te stel. Teen die middel van die 1960's was 'n daadwerklike poging aan die gang om die oorblywende deel van Amana se verlede te bewaar en sommige van die tradisies wat begin verdwyn het, te herwin. Die Amana Heritage Museum, wat in 1970 geopen is, is 'n bewaarplek vir (veral) materiële kultuur uit die gemeenskapstydperk en 'n argief vir rekords, foto's en opgetekende mondelinge herinneringe aan die gemeenskap se verlede. Die Amana Preservation Foundation is in 1968 gestig, toegewy aan die behoud en restourasie van geboue uit die gemeenskapstydperk. Die Amana-kunstenaarsgilde borg onderrigprogramme in kunsvlyt van die verlede, insluitend mandjiesmaak en blikmakery, sowel as kontemporêre kuns. Baie inwoners en buitestaanders van Amana het hierdie programme benut, en 'n herlewing van handwerk vind plaas. In 1979 het inwoners van Colony die oprigting van 'n Amana Colonies Land Use District goedgekeur. Die raad van direkteure het die mag om beleid wat patrone van grondgebruik en argitektuurstyle bepaal, op te stel en toe te pas met die doel om die historiese karakter van die dorpe te behou.

Die meeste van hierdie tendense wat in die 1960's begin het, het tot dusver voortgesit, maar Amana het ook die verdere onvermydelike erosie van lewende geheue van die gemeenskaplike era gesien as diegene wat volwassenheid bereik het voordat die 1932-reorganisasie van die toneel verby is. Trouens, die Amana Society (II) bestaan ​​nou langer as die gemeenskaplike Amana Society (I).

In sy 300-jarige geskiedenis het die gemeenskap, vandag Amana, verskeie belangrike transformasies ondergaan. Dit was 'n godsdienstige beweging, 'n sekte, 'n koöperatiewe vereniging, 'n gemeenskaplike samelewing en 'n korporasie. Dit was twee keer op die rand van ineenstorting, en albei keer is dit weer lewendig gemaak. Dit het vervolging in die gesig gestaar en dit vrygespring; dit het meer onlangs die vooruitsig van volledige akkulturasie gekry en dit weerstaan. Dit was Amerika se vierde langste oorlewende gemeenskaplike gemeenskap toe dit in 1932 herorganiseer is, en afstammelinge koester steeds die herinnering aan daardie tye. Die godsdiens van Amana het oorleef, maar die Gemeenskap van Ware Inspirasie het dit streng nie gedoen nie. Die groei van Amana se ekonomie, en veral toerisme, het die gemeenskap 'n welvaart gegee wat tegelykertyd die verlede bedreig en die pogings om dit te bewaar, borg.

Leerstellinge / oortuigings

'N Besonder belangrike geïnspireerde boodskap aan die Community of True Inspiration, wat in 1716 deur Johann Adam Gruber uitgespreek is, het die' Vier-en-twintig reëls vir ware godsaligheid 'genoem. Dit bevat riglyne rakende die lede se interaksie met mekaar, met die 'wêreld se mense' en met voornemende lede. Dit het ook aandag geskenk aan die rol van gesinne in die gemeenskap en van die leke wat ouderlinge aangestel het om elkeen te lei vergadering (Gemeente). Dit het gewaarsku teen die ritualisering van aanbidding, en beklemtoon dat geloof net in 'n hartlike gemeenskap met God en die ander lede van die gemeenskap kan lewe en nie deur die uitvoering van die ritueel nie. Uiteindelik het dit homself as die grondslag van die verbond tussen die lede en tussen die gemeenskap en God aangekondig, en die lede versoek om die gestelde reëls met 'n mondelinge bevestiging en 'n handdruk te verpand. Vir 300 jaar het die gemeenskap hierdie verklaring van geloof vereer, en kerklede vernuwe die verbond nog steeds deur 'n belofte.

Eberhard Ludwig Gruber, Johann Adam se vader, het nooit geïnspireer geraak nie, maar met sy teologiese opleiding en lang betrokkenheid by Separatisme het hy die woordvoerder van die Inspirasie geword. Hy het verskeie traktate geskryf oor die verskynsel van inspirasie, verslae oor die vroeë jare van die groep en pamflette wat ander items van die groep beskryf. In 1715 skryf hy 'Een-en-twintig reëls vir die ondersoek van ons daaglikse lewe' neer, 'n praktiese gids vir Inspiratoriste oor hoe hulle hulself in die wêreld kan bemoei. Hy het ook gedien as 'Opsiener van die Werkzeuge, ”Toegerus met 'n besondere vermoë om ware inspirasie (van God) van valse inspirasie (van Satan) te onderskei. Die Inspiratoriste het daarop gewys om hierdie verskil te beklemtoon omdat hulle met verskeie vermeende in aanraking gekom het Tools wie hulle geglo het om vals geïnspireer te wees. 'N Belangrike toets van' ware 'inspirasie is dat dit niks in die Bybel weerspreek nie.

Alhoewel hulle hulself met godsdienstige Christene met 'n geloof wat in die Skrif gewortel is, oorweeg het, het die Inspiratore verskeie artikels van die leerstuk omhels wat hulle onderskei het van die meerderheid van die Duitse Protestante in die tyd van hul stigting. Paramount onder hierdie, natuurlik, was die geloof in inspirasie. Ander onderskeidings het betrekking op hul verwerping van algemene oortuigings en praktyke. Byvoorbeeld, hulle het nie op enige stadium van die lewe babas doop of doop met water gedoop nie, veral met 1 Cor. 1: 17; Rom. 2: 28-29; John 3: 5 en Titus 3: 5 as regverdiging. Hulle het geweier om ede te sweer, met inagneming van 'n vorm van godslastering. Hulle het militêre diens op godsdienstige gronde geweier. Hulle het geweier om die staatskerk te ondersteun of hul kinders na staatsbeheerde skole te stuur. Hulle het geen geordende geestelikes gehad nie, maar het eerder ouderlinge gelê. Op hierdie punt is dit opmerklik dat alhoewel slegs mans as ouderlinge kan dien, Werkzeuge, wat deur God gekies was, was dikwels vroue, 'n ander kenmerkende kenmerk in daardie tyd.

Daarbenewens het hulle geglo dat die millennium op hande was en het hulle veral aandag gegee aan die Bybelse boek Openbaring. In afwagting op die gebeurtenis aanvaar hulle blykbaar die beginsel van geslagskeiding, hoewel bewyse vir die praktyk daarvan die duidelikste is nadat hulle eers na Amerika verhuis en gemeenskappe op die been gebring het, waar mans en vroue in die kerk geskei is, by die werk en by gemeenskaplike maaltye. Hulle het die selibaatskap aangemoedig (maar nie vereis nie) en hul leiding hieruit geneem uit Paulus se brief aan die Korintiërs, hoewel dit moontlik is om 'n invloed op die Duitse mistikus Jakob Boehme se idee van 'n oorspronklike androgyne Adam en die idee dat seksualiteit 'n manifestasie van skeiding van God. Die groep lede gebore in Ebenezer, New York, in die 1840's en 1850's, 'n periode van intense godsdienstige entoesiasme in die Gemeenskap, het 'n lewenslange selibaatskoers van veertig persent gehad, een van die hoogste koerse van vrywillige selibaatskap wat ooit gedokumenteer is (Andelson 1985) .

Ander godsdienstige oortuigings is gemanifesteer in die fisiese karakter van Amana-kerke en begraafplase. (Daar is ongelukkig min bekendheid oor hul aanbidding of begrafnisruimtes in Europa.) Beide die buite-en binnekant van kerkgeboue was eenvoudig, sonder ikonografie of simboliek van enige aard. Vir aanbiddingsdienste het die lede gesit op duidelike dennebene, mans in die helfte van die kerk en vroue in die ander, die jongste lede het die naaste aan die voorkant van die kamer gesit (waar die ouderlinge die gemeente gesit het), die oudste agterin van die kamer. Hierdie nadruk van die gesinseenheid is na die begraafplase oorgedra, waar lede in die orde van die dood begrawe is, eerder as in familie-erwe, onder eenvormige hoofstene wat net hul naam en datums van geboorte en dood (of datum van dood en ouderdom) dra. (Andelson komende). Hierdie heilige ruimtes verkondig duidelik die deugde van eenvoud en gelykheid voor God. Ondersteun hierdie, sentrale boodskappe van die Werkzeuges ' getuienisse het gehandel oor die belangrikheid van nederigheid, selfverloëning en vroomheid.

Die krag of prominensie van hierdie verskillende oortuigings en geloofsartikels het deur die loop van die tyd gewissel. Soos vroeër opgemerk, is geslagtelike skeiding waarskynlik meer beklemtoon sodra die Inspirasie 'n gemeenskaplike bestel in Amerika ingestel het. Dit het geëindig na die reorganisasie in 1932 in die gemeenskaplike kombuise (wat ontbind is) en op werkplekke, hoewel dit tot onlangs in die kerk aangehou het. In 'n ander wyk van die tradisie, aanvaar die kerk vroulike ouderlinge sedert die negentigerjare. In die agtiende eeu was die duisendjarigheid baie meer uitgespreek as in die negentiende, en dit het in die twintigste feitlik verdwyn uit die godsdiensdiskoers van die Gemeenskap. Verskeie ander oortuigings het ook deur die tyd verswak. Die selibaat het ongewoon geraak ná die verhuising na Iowa. Die weiering om ede te sweer het ná 1990 plek gemaak en Amana se toenemende betrokkenheid by eksterne gesag. Pasifisme, steeds belangrik tydens die Eerste Wêreldoorlog, het teruggetrek teen die Tweede Wêreldoorlog, toe baie Amanane in 'n geveg gedien het. Die verwerping van staatsondersteunde onderwys het afgeneem nadat die Inspiratore na Amerika gekom het, hoewel die gemeenskap sy eie skole bedryf het, alhoewel met staatsgesertifiseerde onderwysers, tot die samesmelting met 'n naburige distrik in die negentigerjare.

Aan die ander kant bly daar verskeie items van die tradisionele leer en praktyk oor. Die Amana Kerk beoefen op geen ouderdom steeds babadoop of waterdoop nie. Die Kerk het geen geordende geestelikes nie. Kerkgeboue en begraafplase bly soos sedert 1855 en verkondig die deugde van eenvoud en gelykheid voor God. Dit is moeilik om te sê hoe die lidmate van die Amana Kerk vandag oor inspirasie voel. Die getuienisse word steeds as die Woord van God vereer en word in kerkdienste gelees, hoewel waarskynlik min lidmate voel dat inspirasie weer na die Gemeenskap kan kom, alhoewel die rede wat meestal gegee word ('ons het te wêrelds geword') ook kon wees is beweer voor die herontwaking van 1817. Die geskiedenis van Amana teken die saak aan van 'n jong man in die negentiende eeu wat soms die bewegings van inspirasie geopenbaar het, en die Ouderlinge het gehoop dat hy geïnspireer sou word, maar dit het nooit gebeur nie. In die 1980's het 'n man uit Denemarke Amana besoek en beweer dat hy die leier was van 'n gemeente Deense Inspirasie wat sy herkoms na Gruber en Rock teruggevoer het. Die Amanans wat van sy besoek gehoor het (verbasend genoeg het baie nie) het meestal beleefde nuuskierigheid getoon, maar nie meer nie, en niks het ooit van die kontak gekom nie. Inspirasie was nie 'n lewende teenwoordigheid in Amana sedert Barbara Landmann se dood in 1883 nie, maar die plek daarvan in die identiteit van lede van die Amana-kerk lyk veilig.

RITUELE / PRAKTYKE

Daar is nogal min bekend oor die godsdienstige rituele en praktyke van die Inspirasie in die agtiende en eerste deel van die negentiende eeu. Alhoewel ons 'n goeie rekord het van die geïnspireerde getuienisse (wat vir daardie tydperk meer as duisend is, insluitend die geleentheid waarop elkeen afgelewer is en aan wie, en 'n volledige transkripsie van die inhoud), beskryf dit nie die aard van gewone gebed nie. vergaderings of die rituele wat die Inspiratoriste gereeld uitgevoer het. Daarom word die inligting wat hieruit volg, meestal afkomstig uit die tyd van die Gemeenskap in Amana, eers uit die gemeenskaplike periode en daarna uit die na-gemeenskaplike periode.

In die gemeenskaplike Amana (1855-1932) het die kerk elke week elf gereelde eredienste gehou: Sondagoggend en middag, Woensdagoggend, Saterdagoggend en kort gebedsdienste elke aand. Spesiale dienste is op groot Christelike vakansiedae gehou: Goeie Vrydag, die dae van die Heilige Week, Paasfees, Hemelvaart, Pinkster en Kersfees. Paasfees, Pinkster en Kersfees word as twee dae vakansiedae gevier. Nuwejaarsdag is godsdienstig onderhou. Begrafnisse het 'n kerkdiens vir familie en goeie vriende van die oorledenes aangebied. Elke maaltyd wat in die gemeenskaplike kombuise geneem is, was 'n godsdienstige daad, in stilte geëet en begin met 'n gebed. Altesaam tel dit meer as 1,000 roetine-rituele geleenthede per jaar in die lewens van die Inspirasie gedurende die gemeenskaplike periode op.

Daarbenewens het die Inspirationiste vier spesiale godsdiensdienste beoefen. Die heiligste hiervan was Liebesmahl (Liefde Fees, of Nagmaal) en Bundesschliessung (Vernuwing van die verbond), gesluit vir nie-lede en deurspek met belangrike heilige simbole. Ons weet uit die Kerkverslag dat die Inspirasiegangers in die eerste drie jaar van die Gemeenskapsgeskiedenis Nagmaalsdienste gehou het, maar dan, onverklaarbaar, nie weer vir 120 jaar tot 1837 nie, dan gereeld daarna vir negentig jaar, gevolg deur nog 'n onderbreking, en dan 'n hervatting. Die vernuwing van die verbond, wat deur Johann Adam Gruber in 1716 geïnisieer is, is eweneens eers in die negentiende eeu gereël. Die Unterredung (Jaarlikse Geestelike Eksamen), soos die ander twee, het in die agtiende eeu begin, maar kan ook net in Ebenezer gereformeer word; dit was 'n minder heilige maar tog belangrike ritueel waarin die ouderlinge in elke dorp die gehoorsaamheid en geestelike status van individuele lede ondersoek het. Die jaarlikse geestelike eksamen het nie net die teokratiese aard van die gemeenskap uitgedruk nie, maar het ook gehelp om gedrag te reguleer. Ten slotte, die Kinderlehre (Jeugonderrig) was 'n spesiale jaarlikse diens wat ontwerp is om die vroomheid en spiritualiteit van jong lede te verbeter.

Vir baie van hierdie aanbiddingsdienste het die lede van elke dorp as 'n enkele groep saamgekom. Vir ander is hulle egter in grade of geledere verdeel volgens die beginsels van ouderdom en geestelike toestand. Die senior en meer geestelik gevorderde lede was in die Erste Versammlung (Eerste Gemeente), was die meer volwasse jongmense 'met 'n goeie Christelike opvoeding' in die Kinderversammlung (Jeug Gemeente), terwyl die kinders tot die Kinderlehre (Kategismusskool) (Scheuner 1977 [1884]: 53). In latere jare, a Zweite Versammlung (Tweede Kongregasie) is tussen die Erste Versammlung en Kinderversammlung , maar dit is nie duidelik wanneer hierdie verandering gemaak is nie. Gewoonlik sal 'n lid met ouderdom en geestelike volwassenheid van die Jeug na die Tweede tot die Eerste Gemeente vorder, en die laaste bereik rondom die ouderdom van veertig. 'N Ouer sal hulle opdrag gee om te beweeg. As 'n getroude paartjie egter swanger geword het, is beide mans en vroue vir 'n jaar vir die Jeug Gemeente gedemonstreer as 'n teken om aan "versoekings van die vlees" te gee. Aan die einde van die jaar sal hulle begin om op te beweeg in die geledere weer.

'N Paar ander besonderhede oor die eredienste van die Inspirasie kan opgemerk word. Die dorp Elders het op bankies aan die voorkant van die kamer gesit wat na die gemeente gekyk het, die voorsittende ouderling aan 'n klein tafeltjie in die middel. Mans en vroue het die kerk deur afsonderlike deure binnegekom en in afsonderlike helftes van die kamer gesit. Vroue het 'n swart pet, swart serp en swart voorskoot oor hul donkerkleurige rokke gedra, 'n tradisie wat dateer uit die agtiende eeu; mans het donker pakke aangehad. Lede het twee bundels saamgeneem na die dienste, die Bybel (met Apokriewe) en die Inspirasie se eie gesangboek. Al die sang was 'n capella, gelei deur manlike en vroulike liedleiers. Musiekinstrumente was nie deel van kerkdienste nie. Gereelde dienste het ten minste 'n openingslied, 'n gebed, 'n lees uit die Skrif, 'n voorlesing uit een van die geïnspireerde getuienisse, 'n preek van die presiderende Ouderling, die voordrag van die Onse Vader, 'n slotgebed en 'n slotlied ingesluit.

Alhoewel die godsdienstige geloofsoortuigings van die Inspirasie in die wese onveranderd gebly het na die reorganisasie in 1932, het sommige van die rituele en praktyke destyds verander. Die Amana Church Society het die jaarlikse geestelike ondersoek en die stelsel van geledere gestaak, miskien die duidelikste teken dat die teokratiese stelsel van die Amana Society (I) beëindig is. Die Jeuginstruksie-diens het uiteindelik ook opgehou. Die aantal gereelde kerkdienste het elke week geleidelik afgeneem van elf tot slegs een, Sondagoggend ongeveer 'n uur. In die 1960's het die kerk Engelstalige dienste begin aanbied in reaksie op toenemende getalle jongmense wat nie Duits geleer het nie, en sommige nie-Duitssprekendes het in Amana getrou en die kerk wou besoek. Geleidelik het Engels ook sy weg begin vind in die Duitse taaldienste, en vandag is alle dienste in Engels. Ten spyte hiervan het die aantal gemeentelede geleidelik afgeneem, die gevolg daarvan dat sommige lidmate weggetrek het, ander die kerk verlaat het na 'n huwelik met 'n buitestaander en elders kerk toe gegaan het, en dat 'n groeiende deel van die Amana-bevolking van buite ingetrek het, sonder dat dit verband gehou het met die kerk. Namate die aantal gemeentelede afgeneem het, het die aantal dorpe waarin dienste gehou word, ook gedaal, tot vandag toe word daar slegs dienste gehou in die kerk in Midde-Amana, die sentraalste van die sewe. Die afname in die aantal dienste en die aantal lede het ook gelei tot 'n afname in die aantal ouderlinge. Op die hoogtepunt van Amana tydens die gemeenskaplike era was daar tagtig of negentig ouderlinge terselfdertyd aktief. In 2015 was die aantal ouderlinge minder as tien, hoewel die Kerk hoop om meer te werf.

Ten spyte van hierdie veranderinge en die numeriese afname bly die Amana Kerkgenootskap 'n lewendige, relevante en geestelike ryk instelling, en 'n belangrike deel van die Amana-kolonies.

LEADERSHIP / ORGANISASIE

Daar is reeds baie gesê oor die aard van leierskap in die Amana Society (I). Dit bly die besonderhede van die bestuurstelsel by te voeg. Die sake van die Genootskap as geheel was in die hande van die Trustees, of Grootraad van Oudstes (Grosser Bruderrath), wie se lede (een uit elke dorp en ses in die algemeen) elke twee jaar met algemene stemme verkies is. Voor die stemming het die Trustees 'n aantal kandidate voorgelê, en elke stemgeregtigde lid van die Genootskap (mans ouer as een-en-twintig en ongetroude vroue ouer as vyf-en-dertig) kon vir elkeen 'ja' of 'nee' stem. Die lei bestaan ​​gewoonlik uit die huidige trustees, behalwe wanneer die dood, swakheid, growwe onbekwaamheid of 'n morele gebrek 'n nuwe kandidaat noodsaak. Geen kandidate van die opposisie is aangebied nie, en die posbekleërs is byna altyd teruggekeer. Om in die Groot Raad te dien, het normaalweg ten minste 'n mate van sakevernuf vereis, aangesien die Trustees alle belangrike ekonomiese besluite geneem het, sowel as besluite oor die algemene welstand van die Genootskap. Dit was nie ongewoon dat 'n jonger ouderling met besigheidsvermoë gekies is bo ouer en moontlik vroomere ouderlinge wat dit nie gehad het nie. Die Groot Raad het uit sy eie lidmaatskap 'n president, vise-president, sekretaris en tesourier gekies, wat almal 'n spesiale rol gespeel het in die verteenwoordiging van die Amana Society in die omgang met die buitekant. Die Trustees het bestuurders van die vernaamste ondernemings van die Genootskap aangestel: die plase, die meule en die algemene winkels.

Die Trustees het ook Ouers in elk van die dorpe genoem na 'n plaaslike of dorp, die Raad (Bruderrath). Hier was dit algemeen dat vroomheid swaarder in die keuring gewig moes word, aangesien die dorpsrade die geestelike toestand van lede in hul dorp oorweeg het, asook besluite oor behuisingsopdragte, kombuisopdragte en werkopdragte. Terwyl ouderlinge op die plein van die Trustees op die plaaslike raad gedien het, was hulle gewoonlik ook onbepaald in hul posisies. Die grootte van die plaaslike raad wissel volgens die bevolking van die dorp. Om op die plaaslike raad te wees, is nie beskou as 'n stap op die pad om 'n Trustee te word nie, alhoewel die langste dienende ouderling in elke dorp gewoonlik die "hoof-ouderling" genoem word.

Terwyl a Werkeug geleef het, is Ouderlinge benoem deur inspirasie; na die dood van Landmann aanvaar die Groot Raad die taak om hulle aan te stel. Ouderlinge wat nie in die plaaslike raad of in die Groot Raad was nie, se hoofverantwoordelikhede was om eredienste te lei, begrafnisdienste te verrig, troues te verrig en in die algemeen dop te hou vir oortreders en sedebroeke, wat gewoonlik gerapporteer sou word. aan die plaaslike Raad. Vroomheid en 'n goeie stem word as belangrike eienskappe by 'n ouer man beskou.

Na die reorganisasie in 1932 is die plaaslike rade gestaak omdat die meeste van hul verantwoordelikhede onder die nuwe meer individualistiese en korporatiewe stelsel geëindig het. Die Groot Raad het in die Raad van Direkteure van die Amana Society (II) ingegaan, wat voortgegaan het om te funksioneer op maniere wat in die algemeen soortgelyk is aan die ou Great Council, alhoewel met 'n nouer fokus op die Genootskap se sakebedrywighede en eiendom (die meeste van die oorspronklike 26,000 XNUMX hektaar). In die gemeenskaplike era word almal wat in die Amana-dorpe woon, behalwe die huurmense, beskou as 'n lid van die Amana Society (I). Sedert die reorganisasie word Amana Society (II) slegs beskou vir sy aandeelhouers, en nie almal woon in die kolonies nie. Vir die Amana Church Society is 'n nuwe Raad van Trustees geskep wat toesig hou oor kerklike sake en kerklike eiendom (die kerkgeboue en die begraafplase). Lidmaatskap aan die Amana Kerkvereniging oorvleuel met maar val nie saam met lidmaatskap van die Amana Vereniging nie (II). Verder is 'n aansienlike aantal inwoners van Amana, miskien die helfte, nie kerklidmate of aandeelhouers in die Amana Society nie (II). Amana se bestuurstelsel sedert Reorganisasie is dus diffuser, en die moontlike identiteit van mense in Amana (inwoner, lid van die Vereniging en lid van die Kerk) is apart en duidelik.

Kwessies / UITDAGINGS

Die Amana-kolonies kan die besoeker van vandag nie beïndruk nie. Die land is vrugbaar, goed bestuur en produktief, die ekonomie is uiteenlopend en welvarend (en werkloosheid baie laag), die mense is energiek, kreatief en tevrede. Dit is benydenswaardige prestasies vir 'n klein, plattelandse gemeenskap nou in sy 161ste jaar. Die Amana Society (II) is in die vier-en-tagtigste jaar van oplosmiddelbedryf; voeg hierby die antieke voorvalle van Amana en Ebenezer, en ons het 'n reeks geïntegreerde ondernemings wat 173 jaar oud is. Die Amana Kerkvereniging vier in 2014 sy 300ste bestaansjaar. In soverre die lewensduur 'n mate van sukses is, was Amana suksesvol. Deur die tyd heen het dit buigsaamheid, veerkragtigheid en 'n vaardigheid vir innovasie getoon.

Hierdie oordeel oor Amana se verlede lyk veilig. Wat is die voorspelling vir sy toekoms? Miskien moet die vraag apart behandel word vir elk van Amana se drie identiteite hierbo genoem. Die Amana-kolonies, die sewe dorpies met hul moderne mengsel van inwoners, is afhanklik van hul voortdurende welvaart van toerisme. Toerisme hang af van baie faktore, intern en ekstern. Amana het geen beheer oor die eksterne nie. Die interne faktore was tot dusver afhanklik van die vermoë van Amanans om die verlede te bemark as 'n kombinasie van etniese (Duitse) erfenisse, 'n kenmerkende beboude omgewing en 'n tradisie van handgemaakte kwaliteit. (Amana se gemeenskaplike era word in die musea beklemtoon, maar dit was nie 'n deurslaggewende deel van die toeriste-trekking in 'n streng sin nie.) Die eerste hiervan blyk waarskynlik te vervaag namate Amana se Duitse karakter mettertyd verwater word. Die kenmerkende geboue-omgewing is ongetwyfeld verminder omdat ouer strukture verval en afgebreek word en nuwes op hul plekke opgerig word. Daar is egter baie ou geboue wat deur die Genootskap en private eienaars versorg word; die kenmerkende dorpsuitleg sal ook voortduur. Die tradisie van handgemaakte kwaliteit is redelik sterk in Amana en trek voordeel uit 'n gedeeltelike draai in die land.

Die toekoms van die Amana Society (II) hang ook af van baie faktore buite plaaslike beheer. Die leierskap blyk egter bekwaam, is verbind tot historiese bewaring en het pas 'n tydperk van hermerkings vir die 21ste eeuse bemarking wat lyk belowend. 'N Belangrike vraag het betrekking op die aantal aandeelhouers, wat al vyftig jaar stadig maar stadig gedaal het. Sommige innovasies het in die verlede hierdie probleem gedeeltelik aangespreek, maar nuwe oplossings sal binnekort nodig wees.

En wat van die Kerk, die grondslag van alles in Amana? Ook hier sal dalende getalle aangespreek moet word. Of die aanspreek hiervan nog meer in die nalatenskap van die gemeenskap van ware inspirasie sal kompromitteer, soos op talle maniere sedert die reorganisasie gebeur het, moet nog gesien word. Gegewe Amana se merkwaardige aanpassing, is die huidige lede hoopvol.

Verwysings

Andelson, Jonathan G. 1985. "Die gawe om alleen te wees": Selibaat en Godsdienstige Entoesiasme in die Gemeenskap van Ware Inspirasie. Gemeenskaplike samelewings 5: 1-32.

Andelson, Jonathan G. komende. "Amana Begraafplase as Uitvoerings van Godsdienstige en Sosiale Geloof." Vlakte Antropoloog.

Scheuner, Gottlieb. 1977 [oorspronklik in Duits 1884 gepubliseer]. Inspirasie-Historie, Volume I: 1714-1728, vertaal deur Janet W. Zuber. Amana, Iowa: Amana Kerkgenootskap.

BYKOMENDE VERWYSINGS

Andelson, Jonathan G. 1997. "Die Gemeenskap van Ware Inspirasie van Duitsland na die Amana-kolonies. Pp. 181-203 in Amerika se gemeenskaplike utopie , geredigeer deur Donald E. Pitzer. Chapel Hill: Universiteit van North Carolina Press.

Foerstner, Abigail 2000 Picturing Utopia: Bertha Shambaugh en die Amana Photographers. Iowa City: Universiteit van Iowa Press.

Shambaugh, Bertha MH 1932. Amana Dit Was En Amana Dit Is. Iowa City: Staat Historiese Vereniging van Iowa.

Webber, Philip E. 1993 Kolonie-Deutsch: Lewe en Taal in Amana. Ames: Iowa State University Press.


IMAGES

Beeld #1: Skets van die wolmolen in Ebenezer.

Beeld #2: Skets van Amana Village in Iowa.

Beeld #3: Kaart van Amaa-dorpe.

Beeld #4: Christelike Metz begraafplaas grafsteen.

Beeld #5: Oorblyfsels van die Amana-wolmolen na die 1923-vuur.

Beeld # 6: die stemming wat die "groot verandering" van die Amana-organisasie voorstel. Die stemming is in Duits geskryf.
Author:
Jonathan Andelson

Post Datum:
27 April 2016

Deel